Rozliczenie Skarbu Państwa z kardzionych pieniędzy przez Armię

Starachowice 29.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

Nasze działania zmierzały do uruchomienia środków rodowych na odbudowę zniszczonych majątków naszej rodziny i wypłaty należnych podatków. oraz zobowiązań pracowniczych w SOF-ART Sp. z o.o. Należy zaznaczyć , że doszło przy pomocy wojska do zawłaszczenia uruchomionych pieniędzy i podstawienia Skarbu Państwa, który podał się za spadkobiercę po nas żyjących. Należy zaznaczyć, że Skarb Państwa nie uregulował zobowiązań pracowniczych, ale wykorzystał śmierć pracowników jako dział spadku na carskim mieniu co jest niedopuszczalne. Wyroki w sprawach SO Kielce IIIK207/07 czy powielonej tej samej sprawy przez pomyłki pisarskie w SO Toruń IIK 164/11, aby ominąć prawo artykuł 17&7 nie zwalnia z rozliczenia finansowego z pobranych pieniędzy i powoduje konieczność zwrotu zawłaszczonych pieniędzy i legalizację zakupu przedsiębiorstw lub ich zamkniecie z powodu użycia skradzionych pieniędzy przez fałszywych spadkobierców, którzy skarżyli swojego żyjącego spadkodawcę czyli mnie i męża. Sam fakt podstawienia spadkobierców na mienie SOF-ART Sp. z o.o wartości 6 milionów przy zaskarżeniu 300.000,- PLN jest absurdem, a dodatkowo wybudowanie Willi Rosochacz za kwotę 5- milionów z windykacji PPH APE Jerzy Kaźmierczyk potwierdza bezzasadność zaskarżenia w wymienionych sprawach co i tak nie ma wpływu na rozliczenie i powoduje konieczność zwrotu zawłaszczonych majątków i pieniędzy przez fałszywych spadkobierców w tym Skarb Państwa i Kościoły oraz uwolnienie moich dzieci i wnuków z rąk służb wojskowych. Nawet w przypadku umieszczenia w więzieniu męża co jest wyrazem korupcji. Rząd Polski, będzie musiał powiększyć kwotę zwrotu o odszkodowanie i krzywdy moralne i naruszenie godności naszej cesarskiej rodziny.

Skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SO Toruń IIK164/11 za 300.000,- PLN przez fałszywych spadkobierców METRON SA jako carskiej rodziny nie zwalnia z rozliczenia się ze skradzionych pieniędzy przez działania prokuratury i sądu, który zamienił rozprawę na tworzenie z pracowników spadkobierców carskiej rodziny jako spadkobierców na spółce męża SOF-ART Sp. z o.o., której dawny zarząd powielono na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Ukryto zakup Zakładów Azotowych w Tarnowie i Puławach przez windykację męża co prowadzi do zamknięcia tych zakładów za użycie skradzionych pieniędzy. Należy zaznaczyć, że dopuszczając fałszywe zeznania Mariusza Kołodzińskiego sąd uniemożliwił windykację przekazanych zaliczek na dostawy mosiądzu i innych towarów dla STERBUD -Mariusz Kołodziński. Dotyczy to również zakupionych z kradzionych pieniędzy Hut Stali przez wojsko prowadzone przez trzech prezydentów Polski, którzy wystosowali obecnie list. Działania trzech prezydentów Polski doprowadziły do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich z powodu kradzieży pieniędzy, które stały się motywem zbrodni. Skradzione pieniądze i wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku II AKa 3/16, gdzie zaskarżono męża Jerzego Kaźmierczyk przez upozorowanych spadkobierców po moich rodzicach doprowadziło do znieważenia woli moich nieżyjących rodziców potwierdzając rzeczywisty cel działania trzech prezydentów Polski. Dokonano obecnie kradzieży nowej mojej firmy IMPERATOR ROMANOW i podstawienia jej na Włocławek jako spółki cywilnej co wskazuje na przestępstwo wojska, które nie ma żadnych zahamowań i prowadzi działania sprzeczne z Konstytucją RP stosując faszyzm i komunizm. Wojsko prowadziło działania na powielonych spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk przez podmianę danych osobowych przez błędy pisarskie za co armia zamierzała obciążyć nas wykorzystując służby wojskowe w sądzie i prokuraturze.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s