Hitlerowska akcja zamojszczyzna kontynuowana jako e-internet w bankach

Starachowice 30.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Baśń z 1001 Nocy w Ministerstwie Zdrowia

Artykuł i wywiad Ministra Zdrowia pana Konstantego Radziwiłł wskazuje, że użyto projekty mojego syna Jakuba Pióreckiego, które były skradzione z laptopem VAIO na zlecenie rządu w Kielcach. Wskazuje to na rzeczywisty powód wyjazdu mojego syna mgr inż. arch. Jakuba Pióreckiego, który wyjechał z kraju i nie pracuje obecnie w zawodzie. Jest on pra-prawnukiem księżnej Katarzyny Radziwiłł wpisanej jako Katarzyna Krakowiak żony hrabiego Stanisława Tarnowskiego nazwanego Mazurek pod którego podstawiono Bruno Mazurkiewicz tłumacza Palace katowni Podhala i połączono z drugim, pradziadkiem carem Mikołajem II Romanow ukrytym jako Franciszek Bocheński/ Bochyński. Połączono pierwszą żonę mojego obecnego męża Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł brata mojej prababci i podstawiono służby pod moją i męża rodzinę książąt Radziwiłł wstawiając błędne dane przez pana Brzezina Winiarski, który dał mi do zrozumienia, że nie żałuje togo co zrobił i podał się za herb Trąby co jest dowodem kradzieży tożsamości na zlecenie rządu. Takie działania ukryto przez niezgodności PESEL w sądach kryjących oszustwo wykorzystywane przez komorników i firmy windykacyjne do kradzieży carskiego mienia. Należy dodać, że pan Minister kieruje ministerstwem, którego Szpital w Toruniu wystawił fałszywe opinie psychiatryczne do Sądu Okręgowego w Toruniu do sprawy IIK 164/11 , gdzie zaskarżono prawdziwą rodzinę książąt Radziwiłł czyli mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i znieważono mojego ojca Józefa Bochyńskiego syna Aleksego Romanow i księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w 1932 roku w Kruszynie oraz zabili w tym czasie jej ojca księcia Stanisława Lubomirskiego.

Aresztowanie osoby ze Starachowic za alarmy na lotniskach może mieć związek z kradzieżą laptopa VAIO w akademiku w Kielcach dla pani architekt żony Konstantego Radziwiłł co mogło zostać wykorzystane do wypłaty odszkodowań za wypadki losowe na lotniskach z carskich depozytów podstawiając za nas Jakuba Pióreckiego za spadkobiercę pod którego podstawiono dyrektora PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk pana Jakuba Dziedzic, które ma wykształcenie zbieżne z wykształceniem syna Jakuba Pióreckiego. Do kradzieży wykorzystano niezgodność PESEL w sądach podstawiając za spadkobierców byłe zarządy spółek zakupionych przez pełnomocników męża Jerzego Kaźmierczyk, których zamieniono na spadkobierców po nas żyjących. Z tego powodu Sąd w Starachowicach wydał klucze dla Waldemara Maksalon mającego moją wnuczkę Zuzannę z skradzionej córki Anny Pióreckiej, a wychowywaną przez córkę Waldemara Maksalon panią Edytę Maksalon pracującą w przeszłości w MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. z której sponsorowany był METRON SA w Toruniu i ukryte skradzione pieniądze przez niezgodność PESEL, które użyto do zakupu Zakładów Azotowych w Tarnowie i Puławach.

Sąsiedzi poinformowali, że przyszły nieznane osoby, których jedna podała się za mojego syna i wyniosła jego rzeczy osobiste z domu co wskazuje na podmianę mojego syna Jakuba Pióreckiego na inną osobę dla której skradziono laptop VAIO w akademiku w Kielcach. Należy zaznaczyć, że Telewizja w Bydgoszczy w 2013 roku wyemitowała program historyczny w którym dokonano oszustwa, że Pałac Namiestnikowski księcia Konstantego Romanow zwany obecnie Prezydenckim był książąt Radziwiłł. Pan Jarosław Kaczyński zamierza postawić na terenie pałacu pomnik brata Lecha Kaczyńskiego co wskazuje na wykorzystanie metod zawartych z „Światowej Polityce Żydów” księdza Trzeciaka przez dołożenie elementu do ogrodzenia bądź domu aby zawłaszczyć cudzą własność przez Jarosława Kaczyńskiego, którego podstawiono na Pałac w Kurozwękach należący do księcia Krzysztofa Radziwiłł czyli pierwszej żony obecnego męża pani Katarzyny Kaźmierczyk wnuczki Krzysztofa Radziwiłł.

Z tego powodu wykorzystano naszego pełnomocnika dla Piotra Waydel i Bohdana Żakiewicz, którego wstawiono za spadkobiercę po mężu Jerzym Kaźmierczyk na spółce SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie i na ulicy Nad Kamienną 25, aby podstawić jego żonę Marie Żakiewicz pod moją babcię księżna Marię Bocheńską z domu Lubomirska pod wystawiony przez Bohdan Żakiewicz weksel dla METRON SA na kwotę 3.500.000,- PLN oparty na mieniu mojej książęcej rodziny. Doprowadzono do przejęcia Pałacu Paderewskiego dla Marii Żakiewicz przez jej podstawienie pod moją babcię księżną Marię Bocheńską jako zwrotu oraz przejęto Pałac Namiestnikowski czyli Prezydencki przez udowodnienie małżeństwa z moim dziadkiem Romanem Bocheńskim na Jasnej Górze w 1930 roku czyli Aleksym Romanow.

Została połączona firma SOF-ART Sp. z o.o. założona w 1994 roku z moją komórką 788208540, która była zarejestrowana przez okres umowy jako MIX przeze mnie czyli Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , którą zamieniono na moją mamę Filomenę Bochyńską , która w 2010 roku był w szpitalu a 30.04.2010 roku zmarła. Połączono windykację komórki z windykacyjną sprawą w Warszawie IIIKo1994/14 jako pomoc prawna w przesłuchaniu Bohdana Żakiewicz do sprawy w Toruniu w Sądzie Okręgowym IIK 164/11. Następnie połączono sieć komórkową PLUS z POLSAT , który osławił panią Wiesławę Główkę a jej syna wstawił na moje mieszkanie Komornik Gotfryd Nowak w celu podłożenia akt psychiatryczny Wiesławy Główki pod moje dane osobowe zdrowej osoby, aby ukryć zakup Huty Ostrowiec SA przez dział spadku na udziałach SOF-ART Sp. z o.o.

Osoby w sieci PLUS są wyszkolone w celu prowadzenia rozmów w tendencyjny sposób , aby wykazać osoby sprawdzające za dłużników osób nieżyjących na które wyprowadzają pieniądze. Nastąpiła podmian umowy w PLUS mojej mamy na T-Mobile, a sieć PLAY wykazuje ERA. Z tego powodu wpisano windykacje PLUS BANKU na mieszkanie Bohaterów Westerplatte 1/1 które kryje tworzone windykacje na osoby nieżyjące do sponsorowania z kradzieży carskiego mienia pana Zygmunta Solorz -Żak udającego spadkobierce po moim dziadku usuwając mojego tatę Józefa Bochyńskiego przez matactwa sądu i komornika przez podmianę PESEL . Dlatego sąd oddał wejście z drzwiami do mojego domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 dla Heleny Surma wprowadzając fikcyjną postać Dorotę Idziak i zamieniając moje nazwisko przez błąd „zi” na Bożena Bochyńska-Kazimierczyk dla agentów podstawionych pod firmę męża Jerzego Kaźmierczyk APE UMWELTTECHNIK AG do której nie mamy dostępu. Dlatego byłam aresztowana w swoim domu za włamanie się do cudzego domu i określił komornik nieprawdę, że jestem dłużniczką z moją siostrą po naszych rodzicach podczas , gdy przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza a po roku był zamknięte wszystkie sprawy windykacyjne. Zakup szeregu przedsiębiorstw przez naszych pełnomocników podających się za spadkobierców ujawnił matactwa służb i komorników wykorzystujących osoby zmarłe do kradzieży mienia. Wpisywana jest pierwsza litera i imienia osób zmarłych dla ich dzieci na korespondencji , gdyż podmieniane są osoby za swoich rodziców. W moim przypadku na korespondencji wpisywana jest litera F jako Filomena kierowana do mnie na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, a firma KRUK windykuje ciągle moją nieżyjącą mamę Filomenę Bochyńską podstawiając jej dane pod moją żyjącą teściową Łucję Kaźmierczyk i ukryto przez podstawienie Łucji Włodarczyk w Morawicy wstawiając Antoniego Włodarczyk na Włocławek jako Antonii Bocheński pod dane mojego taty Józefa Bochyńskiego w Starachowicach. W systemie bankowym takie działanie powoduje niezgodność PESEL i uśmiercenie osób żyjących po których robiony jest dział spadku, wykorzystując żydowską kabałę w sądzie. Ponadto kabałę stosuje się poprzez fałszywych spadkobierców na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk, na których reaktywowano firmy mojego dziadka jako Zakłady Górnicze w Starachowickich wpisując kabałę jako rozpoczęcie podmiany przechodząc na Centralny Okręg Przemysłowy. Podmieniono Jerzego Brunona Bochyńskiego na Brunona Bochyńskiego mojego dziadka a mnie na Elżbietę podstawiając pod moje dane osobowe Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i podmieniając Starachowice na Kielce, gdzie wstawiono moją siostrę Beatę Idziak , podmienioną na naszą mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek przez podmianę Umowy w Sieci HEYA zamienionej na T-Mole i wstawiając moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod moją mamę jako Filomena Bochyńska.

Do podmiany wykorzystano nazwisko Piórecki jako Weissmann , co powoduje zbieżność DNA Weissmann z DNA Barbary Bochyńskiej z domu Małachowska naprawdę Weissmann. Powoduje to, że sędzina Barbara Bochyńska i Jerzy Bochyński naprawdę Kaźmierczak podali się za rodziców moich dzieci podstawiając ich pod moje dane osobowe a moje dane pod ich córkę Magdalena Jarczyk z domu Bochyńska zwaną Katarzyną, a mnie Bożenę Bochyńska -Kaźmierczyk zamieniono na moją mamę Filomenę Bochyńską co miało dalej być powodem do podmiany, a co jest widoczne w sieci T-Mobile gdzie w mojej umowie podmieniono dane na mamy. Oznacza to, że sieć Plus podmieniła dane mojej mamy na mnie do fałszywych windykacji wykorzystując niezgodność PESEL z powodu wykorzystania moich danych z domu Bochyńska pod różne inne osoby jak Kaźmierczyk podstawiając córkę teściów Martę pod moja córkę Martę Bochyńską, dalej Martę Piórecką podmieniając moje dane z pierwszego małżeństwa Piórecka na siostrę byłego męża Bożena Piórecka, dalej Mazurek czyli na moją mamę z domu Mazurek, a która nie żyje a która była jest prawdziwą i jedyną córkę hrabiego Tarnowskiego, na moich nieruchomościach windykowana jest przez Plus Bank nowy twór Solorz Żaka, podającego się za właściciela nieruchomości wykorzystując umowę sprzedaży nieruchomości dla mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli carewicza Aleksego Romanowa , upozorowaną, że zakupuje od Żaka, który był jedynie podstawiony pod carskie mienie, aby ochronić mojego dziadka. Spowodowało to, że puszczono plotkę o powieszeniu się Żaka z powodu, że na drugi dzień po sprzedaży nieruchomości był krach i kupić można było jedynie za te pieniądze pudełko zapałek, było to jedynie przykrywka tego, że był zamach na mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanowa występującego jako Franciszka Bocheński/ Bochyński, którego zamieniono na Franciszka Guzik do działów spadku. Spowodowało to dostęp do tych danych Bohdana Żakiewicz w Anglii, który w sądzie w Toruniu w sprawie IIK 164/11 zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk co ujawnił sędzia Wojciech Pruss w Toruniu. Bohdan Żakiewicz zaskarżył mojego męża, co jest dowodem jego oszustwa, gdyż był Pełnomocnikiem i wykorzystał nasz autorytet do swoich spraw, zamieniając się miejscami i próbując oskarżyć mojego męża i naszą rodzinę za jego działania. Jest to realizacja formy zamiana miejsc, gdzie za jednego dolara dokonano sprzedaży wyspy Governor`s Island dla miasta Nowy Jork, czyli naszej własności, w celu zakpienia z nas i naszych rodzin co ma analogie do filmu, gdzie założono się o 1 dolara na giełdzie aby powiązać z Hollywood , gdyż córka Bohdana Żakiewicz pracuje dla wytwórni filmowej.

Pod fabrykę zapałek , którą została stworzono do zatrudnienia ludzi bezrobotnych podstawiono Armię Zbawienia podstawiając równocześnie pod Zakłady Starachowickie wydział drzewny i połączono z certyfikatami FSC sprzedając nazwę PAGED w celu umieszczenia siedziby w Niemczech i w Polsce w Morągu. Fabrykę zamieniono na kościół, który krył zawłaszczone mienie wymordowanych rodzin arystokratycznych ukrywających się w USA, zabierając mienie i pozorując, że ludzie dobrowolnie przekazują dla Armii Zbawienia w USA mienie i nieruchomości, które w rzeczywistości były złupione wymordowanym osobom i ich rodzinom tak jak mienie Wacława Bocheńskiego występującego jako brat mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w Szczekarków parafia Wilków kolo Opola Lubelskiego powiat wówczas Puławy. W tym celu podstawiono dane bezdomnych pod arystokratów w USA pozorując ich na pracowników firmy Wacława Bocheńskiego podstawiając zarządców i dyrektorów. Upozowano dlatego pracowników na bezdomnych zamieniając dane osobowe na arystokratów do zagarniętego mienia. Dowodzi to, że oddawano mienie rodzin wymordowanych jako bezdomnych, aby ukryć przestępstwo przez Armię Zbawienia zawłaszczającą nieruchomości i mienie naszej rodziny w USA, czyli są to osoby likwidujące arystokrację cynicznie wysyłając ludzi do nieba przez tą organizację. Dlatego podstawiono Andre z Mołdawii i utworzono firmę SOF-ART Studio w Mołdawii pod wyprowadzane mienie ze Starachowic i Lipia Henryk Szyb 1, koło Starachowic jako adres spółki zakupionej ode mnie przez Jerzego Kaźmierczyk , który stał się w 2008 roku moim mężem . Spółka SOF-ART Sp. z o.o. ma nadal główny adres Lipie Henryk Szyb 1, nie zmieniony ale wykazywany jest już nowy adres czyli łączy się z adresem ul. Nad Kamienna 25 działka 29 czyli tak jak Zakładów Starachowickich, co miało być zamienione na działka 27, aby zatrzeć ślady po mojej rodzinie i podstawić Starachowice Górne pod Kaczyńskich i innych Radziwiłów z rządu którzy zamierzali wykazać, że Radziwiłowie to jest carska rodzina Romanow i podstawić Kanclerz Niemiec Angelę Merkel pod moją babcię księżną Glińską Anielę Reginę jako Mazurek z Huty ukrytej w rodzinie z Woźnik, jako Maksalonów. Moja mama udostępniła adres ul. Nad Kamienna 25 działka 29, jako jej własność po jej mamie podstawionej pod księżną Radziwiłł na działce mojego dziadka i dlatego nie było przejścia na tamten teren , a co zostało naruszone przez upozowanie działów spadku na naszym mieniu, przez ludzi obcych z UB oraz NKWD. Dlatego podmieniono moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek i moją babcię Anielę Reginę Mazurek, na mamy ojca Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego. Do tego przestępstwa doprowadził Waldemar Maksalon w sprawie I Ns 956/09 Sądu Rejonowego w Starachowicach, co spowodowało śmierć mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, aby zawłaszczyć mienie mojego dziadka w całej Polsce i innych państwach jak Ukrainie obarczając nas kosztami podatków za ziemie podczas, gdy nam nie oddano jej, ale fałszywym spadkobiercom wykorzystując dane osobowe naszych rodzin, do ukrycia kradzieży. Mój pra..pradziadek był założycielem Tarnopola i Tarnowa. Dokonano podmiany naszej rodziny i podstawiono jako zniesienie współwłasności osób podstawionych pod wymordowane osoby, które weszły w naszą własności w 2/3 i przejęły przez zasiedzenie na własności mojej babci. Dlatego doszło do śmierci mojej mamy przez działania Waldemara Maksalon ze Starachowic pracującego dla NKWD na Jasnej Górze. Podstawiono go obecnie pod firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk udając spadkobierców w Toruniu wykreowanych przez Starachowice. Dlatego skazano mojego męża i zniesławiono moich rodziców i dziadków przez służby i sędziów. Zamierzano zlikwidować mojego męża, nasze dzieci wnuki i rodziny aby ukryć windykacje na moich kontach na ich alimenty wpisując firmę obecnego męża i podmieniając go na inne osoby przez niezgodność PESEL. Wykorzystano mojego męża dane osobowe przez państwa Maksalon przez odkażając mojego męża do działów spadku aby wyciągnąć przez zadłużanie pieniądze na nas z naszych depozytów rodowych. Podstawiono Armię jako wojsko kreując Armie Zbawienie morderców i służby podstawiając pana Andre jako główną osobę na Polskę, który wyjechał do Mołdawii który miał zastąpić czarnoskórego Andre zięcia Podczaskich, aby przejść z Armia Zbawienia przez wodę na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 na wodą na diamenty na Afrykę. W tym celu wykorzystano próbę wynajęcie mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 przez żołnierza Armii Zbawienia panią Bożenę Olszewską, które skończyło się oddaniem kluczy dla mnie, po trzech dniach symbolizując czas próby likwidacji mojej rodziny, i czas wyznaczony jako zmartwychwstania czyli obecnie Świąt Prawosławnych, gdyż Bożena Olszewska podała się za właściciela mojego mieszkania i doprowadziła do potajemnego sprzedania mieszkania co ukryto przez oddanie naszego wejścia dla Heleny Surma. Z tego powodu pani Daniela Słodkiewicza podała się za siostrę mojego ojca , co jest szubrawstwem i dowodem pewności działania wymienionych osób dla służb wojskowych. Prowadzenie windykacji na wodę jest kolejnym dowodem i podstawienie moich danych w dodatku z błędem przez „zi” pod sprawy o przyłącze wodne Heleny Surma co jest przekroczeniem prawa i kompetencji sądu oraz przekroczenie ustawy o ochronie danych dobowych. Podstawiono moją mamę przez wodociągi pod ich adres i podmieniono na mnie, aby przejść na inne osoby pozorując ich za właścicieli mieszkania przez wprowadzenia komornika na różne media pozbawiając nas dostępu do naszego mienia i wszelkich funduszy , aby nie wyszła na jaw kradzież naszego mienia. Następnie dokonano przejścia dalej na Congo i przedstawicielstwo Conga w pałacu Paderewskiego zajmowanego przez Bohdana Żakiewicz, którego żona ma sygnet zamordowanego hrabiego Berezeckiego w Palace Zakopane Katowni Podhala. Podmieniono nasze tereny dla innych osób gdyż Starachowice oddano dla Mai z USA czyli dla fałszywych spadkobierców a to oznacza, że jest związana ta osoba z Gminą Żydowską z Nowego Jorku, gdyż Żydom oddano naszą własność w Zakopanym , gdyż jeden był właściciel Starachowic i Zakopanego moi dziadkowie, których mieniem Bohdan Żakiewicz poręczył weksel dla METRON SA na kwotę 3.500.000,- PLN.

W 1940 roku Niemcy w Radomiu zamienili mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na zamordowanego księcia Krzysztofa Radziwiłł dziadka Katarzyny Kaźmierczyk podając miejsce urodzenia Urzędów. Książę Krzysztof Radziwiłł był zamordowany przez tłumacza Bruno Mazurkiewicz w Palace katowni Podhala , a rodzina Mazurkiewicz została podstawiona pod Mazur i Mazurek tak jak ukrywał się mój dziadek hrabia Jan Tarnowski pod nazwiskiem Franciszek Jan Mazurek. Podanie do IPN fałszywej informacji, że Brunon Bochyński urodził się w Urzędowie przez Jerzego Bochyńskiego z Katowic, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Brunon Kaźmierczak świadczy o próbie odwrócenia zamiany z 1940 roku nazwiska Romanow na Radziwiłł, aby wykazać obecnie zamianę Radziwiłł na Romanow przez podmiany mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak i zamianę Katarzyny Kaźmierczyk na Magdalenę Jarczyk w celu wykazania DNA rodziny Kaźmierczak i Weissmann do podstawienia Angeli Merkel jako córki Adolfa Hitlera pod mienie carskiej rodziny do finansowania nowej religii i nowego ładu ekonomicznego przez błąd PESEL podstawiając inne osoby pod mienie okradanych chrześcijan.

Dowodem na to jest postępowanie pracownika sieci PLUS i Cyfrowego Polsatu, gdzie prosi o PESEL, gdyż przy pomocy nazwiska i adresu nie jest wstanie ustalić zobowiązania, gdyż z góry podaje osobę jako dłużnika pod którym mogą być rożne nazwiska i zobowiązania kreowane przez e-Sądy nawet po 16 latach na podmienione nazwiska przez błędy pisarskie pozwalające ukryć kradzione pieniądze. W 1940 roku Niemcy zamordowali księcia Krzysztofa Radziwiłł, księcia Franciszka Glińskiego oraz połączyli majątki z majątkiem babci księżnej Marii Bochyńskiej z domu Lubomirskiej zamordowanej w Kruszynie w 1932 roku wstawiając nazwisko Nowak do systemów bankowych jako Akcji Zamojszczyzna przedmurza germańskiego w Polsce. Program bankowy działa do dnia dzisiejszego pod nazwą e-internet i został połączony twórczością zamieniając na finansowanie „Mein Kampf” przez podstawienie pod książkę „Zakazana Prawda” mojego autorstwa Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk. W tym celu do zagarnięcia praw autorskich przez Sąd w Starachowicach wykorzystano zdjęcie pani Marii Kiszczak, które nagrano do mojego telefonu szwajcarskiego z firmy APE-CH GmbH , który używałam jako wiceprezes w firmie , gdzie za mnie podstawiono inną osobę. Całość ukryto przez połączenie sygnatury fałszywych akt Prokuratury Starachowice o uszkodzenie ciała 1Ds 1001/14 z „Baśniami z 1001 Nocy”, które tłumaczył z arabskiego Krzysztof Radziwiłł. Do systemu bankowego podstawiono Wacława Nowak z miejscowości Mieszała jako nazwisko Mieszała z Mieszały co powoduje obraz jak tworzona jest nowa genealogia do systemów bankowych, które kontynuują II wojnę światową dążąc do III wojny światowej w celu odbudowy III Rzeszy Niemieckiej.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s