KABAŁA W SĄDZIE i PLAN UKRYCIA DOKUMENTÓW

Starachowice 30.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Generał Wojciech Jaruzelski wprowadzając stan wojenny ogłosił publicznie wypowiedzenie wojny. Kolejni prezydenci Polscy jako wieka trójka dowódcy armii Polskie jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski wykorzystali armię polską przeciwko naszej carskiej rodzinie nie wypowiadając wojny, ale wykorzystując armie i wywiad umieszczony w sądzie i prokuraturze do prześladowania naszej rodziny dla osiągnięcia korzyści finansowych , które doprowadziły do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich. Obecne działania Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie IIAKa3/16 prowadzą do ukrycia działania armii i wyroków wydanych na podstawie dowodów przygotowanych z zastosowaniem kabały żydowskiej z zastosowaniem dwójkowego systemu wywiadowczego na rozprawie czyli oszustw w celu ukrycia kradzieży złota z banków Szwajcarii i USA, gdzie za 1 dolara skradziono wyspę Governor`s Island w Nowym Jorku wykazując kpiny z prawa w sądzie jako zakład bukmacherski, gdzie prokuratorowi w Toruniu panu Wilczyńskiemu pan Czesław Daleszak na nieruchomości Nowowiejska 29 w Starachowicach dorabiał genealogię w celu podstawienia pod carską rodzinę. Wykorzystano do tego sprawę SO Kielce 207/07, gdzie okradziono naszą rodzinę przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku współpracującą z Zygmuntem Solorz-Żak dla którego sądy dokonują skazania osób prześladowanych w celu kradzieży carskiego mienia. Należy zaznaczyć, że pan Zygmunt Solorz-Żak zaczynał karierę na Misji w Monachium w Niemczech co wskazuje na jego współpracę z Kościołem katolickim. Wydawane wyroki SO Kielce IIIK207/07 i IIK 164/11 doprowadziły do kradzieży naszego mienia uniemożliwiając nam jego odzyskanie przez pozorowanie naszej śmierci w systemach bankowych w sytuacji, gdy podstawiono Służby Wojskowe jako spadkobierców po nas żyjących. Prokuratura i Sąd uniemożliwia zwrot zagarniętego mienia przez podmianę dokumentów sądowych z różnych spraw kryjąc to niezgodnością PESEL w sądzie do tworzenia fałszywych windykacji. Powoduje to konieczność odpowiedzialności Rządu Polski, gdyż daje przyzwolenie na kacerowanie czyli ograbianie ludności przez armię której nie zapłacono żołdu. Jednoczenie sądy uniemożliwiają zwrot mienia czego przeskładem są moi rodzice, którzy wcześniej zmarli i odmówiono im nawet małej rekompensaty za zawłaszczone mienie przez Skarb Państwa, które przekazano trzem Prezydentom Polski, którym NKWD i SS dorobiło przy pomocy polskich sądów fałszywą genealogię. Wojsko przejęło kontrolę na spółkami męża podstawiając byłe zarządy spółek jako spadkobierców do obrotu pieniędzmi z depozytów carskich korumpując wszystkich urzędników państwowych skradzionymi pieniędzmi.

Poinformowano nas, że po zniszczeniu mnie i męża wszystkie dokumenty zostaną zniszczone w sądzie, gdzie dokonano podmiany akt sądowych i wykorzystano fałszywe zeznania oraz powielono spółki na trzy przez powielenie sprawy IIIK207/7 na trzy podmieniając dawny zarząd spółki SOF-ART Sp. z o.o. na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co połączono ze sprawą MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o, gdzie wytworzono fałszywe windykacje przy pomocy skradzionego komputera z księgowością do finansowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice i METRON SA w Toruniu co ujawnili pracownicy, że dokonano reaktywacji starego METRON SA na carską rodzinę z której pobierają inni pieniądze przez skazanie właściciela depozytów na fałszywe dane osobowe co ukryto fałszywą opinią psychiatryczną nie sprawdzając nawet PESEL ani DNA co spowodowało powielenie spraw na trzy jako system dwójkowy skazując jedną i tą samą osobę za działania wojska polskiego i jego trzech dowódców. Ma to odniesienie do Bohdana Żakiewicz, któremu przydzielono herb Trach jako smok, któremu przypisani trzy głowy jako trzech prezydentów, których umieszczono w Kościele odnosząc się do Białaczowa w celu przejścia na Pałac w Białaczowie zarządzany przez Wojewodę Łódzkiego, który podstawił tam służby NKWD w Kościele czyli państwa Mycielskich doprowadzając do zadłużenia pałacu.

Z tego powodu obowiązkiem Prezydenta Polski jest zabezpieczenie dokumentów wymienionych spraw sądowych , które powielono na trzy i podłożono dokumenty przez zastosowanie kabały żydowskiej przez wywiad wojskowy do zwielokrotnienia kradzieży złota z obozów zagłady wydawanego z powodu niepłacenie za dostawy towarowe poręczone wekslem męża Jerzego Kaźmierczyk lub akredytywami na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. wyciągając pieniądze przez PFRON i weksle SOF-ART Sp. z o.o. wielokrotnie windykowane podpisane przez Dariusza Pióreckiego. Złoto jest szczególne stomatologiczne i nie można go ukryć w Wałbrzychu i nawet na zamku Książ.

Upozorowano w Starachowicach grób moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, gdzie pochowana jest Elżbieta Mirowska i Tadeusz Maksalon przez Jerzego Bochyńskiego z Katowic na grób Bochyńskich. Oznacza to podstawienie Jadwigi Mirowskiej i Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk, pozorując, że ja nie żyję co miało wyraz w sprawie SR Tarnów IIK 467/15 z powództwa Pawła Krzymowskiego, gdzie zażądał ode mnie miliona złotych nawiązki przy jednoczesnym wskazaniu przez Sąd w Toruniu, że sprawa pochodzi ze Starachowic co oznacza podstawienie Pawła Krzymowskiego pod akta spraw Waldemara Maksalon co jest podmianą akt sądowych i zwykłym oszustwem. Natomiast Tadeusz Maksalon został podstawiony pod Tadeusza Bocheńskiego z Rudy Malenieckiej i za niego wstawiono księdza Tadeusza Rydzyk.

Tadeusz Maksalon zmarł jako kawaler, a według dokumentów został podstawiony na Radom, gdzie dorobiono fałszywą genealogię i połączono z IPN Lublin podstawiając Wacława Mieszała, Wacława Podolskiego pod którego podstawiono Ryszarda Kalistę za którego wstawiono Ryszarda Podczaskiego na Pałacyk w Szczekarkowie, aby przypisać się do dokumentów urodzenia Wacława Bocheńskiego zwanego księciem z Lublina w USA i mojego dziadka Brunona Marina Bochyńskiego w Szczekarkowie herbu Rawicz.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s