Podmiana rodziny carskiej przez zakon Kościoła katolickiego

fiat

Starachowice 30.04.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Hrabia Moniuszko i Lustro Brunona Bochyńskiego

Finansowanie działań Adolfa Hitlera prowadzono w czasie wojny przez Sąd w Radomiu jako sprawa IC 309/31, gdzie doszło do zawłaszczenia mienia mojego dziadka pozorując windykację na lustro przez komornika. Następnie podstawiono dzieci zamordowanego Ernesta Radomskiego występującego jako Ernest Bochyński, którego Niemcy podstawili pod księcia Hesji Ernesta Hessen robiąc w Starachowicach sprawy o podział nieruchomości mojego dziadka Brunona Bochyńskiego podstawiając dzieci Ernesta Bochyńskiego i ich matkę Michalinę jako sprawę sporną z Franciszkiem Guzik pod którego podstawiono mienie zamordowanego w 1924 roku cara Mikołaja II Romanowa. Mojego dziadka Brunona Bochyńskiego ukrytego jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński kościół katolicki podstawił zakonnika Joachima Badeniego , aby odnieść się do kochanka Marii Bochyńskiej czeskiej śpiewaczki operowej żony Bohdana Bochyńskiego pod którego obecnie podstawiono Bohdana Żakiewicz i sklepy Manor House.

Całkowita podmiana naszej rodziny miała się rozpocząć obecnie od Cmentarza w Starachowicach, gdzie pochowana jest hrabina Moniuszko, aby nawiązać do przygotowanej dla naszej rodziny tragedii odnosząc się do opery Straszny Dwór autora hrabiego Moniuszko. Hrabina Moniuszko w Starachowicach już została podmieniona na inną osobę, podmieniając historię na Żywiec do podstawienia księżnej Lanckorońskiej zamienionej na podstawionych fałszywych Lubomirskich po wygasłym rodzie w celu podstawienia Jana Kulczyk jako biznes kryjący te matactwa. Księżna Lanckorońska po jej śmierci nie pozostawiła potomków i linii ta wygasała i podstawiono nazwisko pod fałszywego Lubomirskiego w Szwajcarii. Karolina Lanckorońska z Żywca była ostatnią Lanckorońską i kończyła się na niej ta linia co było ogłoszone w prasie i podstawiono pod wygasłą linię pana Antoniego Ciszewskiego , który przypisał sobie herb Zadora oraz dokonał matactw w sprawie IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do której przygotowywał dokumenty do sądu, gdzie dokonano podmiany naszej rodziny na służby NKWD po czym przesłano sprawę do Starachowic do Waldemara Maksalon INs 716/10 aby podmienić sygnatury. Upozorowano, że rodzina żyje i podmieniono na hrabiego Badeniego jako nuncjusza łącznika z Watykanem i podstawiono tereny zawłaszczone podstawiając Żydów, którzy byli księgowymi niszcząc firmę rodziny i podstawiając osoby udające hrabiego Berezeckiego w Niemczech, jako biznes na ciastkach znanych w Niemczech, aby przejść na sygnet żony Bohdana Żakiewicz zmordowanego hrabiego Berezeckiego, i wejść na teren hrabiów Badenich i podstawiając Żydów, którzy wykupili dla firmy budynki na całym świecie podstawiając obecnie sieci spożywcze i hotelowe. Dlatego celowo doprowadzili do plajty, aby je przejąć i podszyć się pod tamtą rodzinę podstawiając rachmistrzów żydowskich, za rodziny arystokratyczne. Wykorzystano nazwisko Ludwig Kaźmierczak i podstawiono pod Ludwig Badenii, aby podstawić pod tereny Jeziora Badeńskiego niedaleko Szwajcarii, aby przejść przez nasze tereny w Szwajcarii i podstawić pod nazwisko mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego oddane przez Lecha Wałęsę i podstawiono rodzinę Marii Bochyńskiej z Czech, matki Marii Gudewicz a jej ojca podstawiono pod Bohdana Żakiewicz z Santa Monika w USA i oddano Pałac Paderewskiego, gdyż podał się za naszą rodzinę mającą korzenie również cesarskiej rodziny Niemiec i podstawiono dlatego Kanclerz Niemiec pod przemoją babcię księżną Glińską oraz Radziwiłł pozorując jedną osobę dla Niemiec i innych krajów, kryjąc Unią Europejską nasze wyprowadzone tereny przez dotacje na Agencję Rynku Rolnego i Agencję Rozwoju Regionalnego, co miało być kryte jednym tworem jako Ministerstwo Rozwoju Przemysłu podszywając się pod tereny skradzione przez odpowiednie przepisy do tego tworzone, aby podstawić w jeden twór dowodzony przez Watykan. Dlatego Ministerstwo Skarbu miało być rozwiązane co jest zdradą stanu i ukryciem oddania Polskiej Ziemi dla obcych wywiadów przez zamianę oznaczeń przeznaczenia gruntów z sadów na lasy, obecnie na grunty orne, aby przystosować do wyprowadzonych środków przez Unię Europejską i kryjąc kradzież mienia. W ten sposób próbuje się pozbawić mienia naszą prawdziwą rodzinę, do której należą faktycznie tereny, pod które podszyli się fałszywi arystokraci i Watykan. Kary i ubezpieczenia powodują wypłatę odszkodowań dla osób podszywających się pod nasze rodziny, aby ukryć wymordowanie w przeszłości naszych rodziny arystokratycznych. Dlatego doprzprzeechodzi przez system informatyczny do wpisu jako niegodność PESEL, gdyż zderzyły się prawomocne wyroki i Postanowienie Sądów, z postanowieniami i wyrokami na zlecenie SS-manów SB-ków i NKWD tworzonymi przez Prokuratorów , którzy poszukują fałszywych spadkobierców, aby ukryć podmianę naszych rodzin zastępując fałszywym kręgiem spadkobierców, podszywającym się pod naszą rodzinę, co jest oszustwem. Dowodzi to na prowadzenie komunistycznych praktyk zabronionych konstytucją. Powodem jest brak możliwości udowodnienia przez UB i Służby Wojskowe swojego pochodzenia i posiadania mienia, które już skradli. Zderzyły się prawdziwe sprawy moich dziadków i rodziców z prawomocnymi wyrokami dprzeorabianymi przez UB i NKWD , co miało spowodować podmianę rodziny przez wojsko i Armię Zbawienia, która kradła nasze mienie rozpoczynając przez USA , aby kryć zamordowane osoby z mojej rodziny. Tak zginął Wacław Bocheński wpisany jako brat mojego dziadka Brunona Bochyńskiego zwanego w wojsku Romanem a w Kościele katolickim Marianem, wpisany w oficjalnie jako brat w Szczekarkowie Wacław Bochyński, urodziny w 1888 roku Parafia Wilków wówczas powiat Puławy, zwany księciem z Lublina w USA. Pod Wacława Bochyńskiego podstawiono w Starachowicach pana Ryszarda Kalista a jego matkę Stanisławę Kalista podstawiono po Stanisławę Bochyńską czyli Bolesławę Stanisławę Bochyńską oficjalnie występującą jako moja babcia podstawiona pod moją zamordowaną babcię księżną Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie w 1932 roku. Następnie podstawiono za moją babcię Anielę Reginę Mazurek panią Anielę Mieszała a jej męża Wacława Mieszała za Wacława Bochyńskiego, podmieniając na Wacława Podolskiego męża Ewy Podolskiej z domu Mieszała mojej chrzestnej, która naprawdę miała na imię Bożena i była z domu dziecka. Dlatego podstawiono ją jako Bożenę za żonę mojego taty a Filomenę można odczytać że jest wstawiona na moje miejsce czyli Bożeny aby pozorować dziecko na żonę a żonę na dziecko do wyjazdu do Afryki, jako leczenie klimatyczne statkiem MKS RADOM. Jest to obecnie widoczne w Umowach HEYA a sieć obecnie nazywa T-Mobile, gdzie moją umowę zakończoną w 2012 roku, podmieniono na umowę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w sieci PLUS. Mamy męża a mojego tatę podstawiono za męża Bożeny Podolskiej obecnie z Krakowa, upozorowanej za matkę mojej mamy i za żonę mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, a co jest widoczne w aktach IPN. Naprawdę Mieszałowie to służby a ich prawdziwe nazwisko to Nowak, dlatego idą przez nazwisko NOWAK i podstawiani są pod mojej babci matkę hrabinę Mariannę Nowak zamieniając ją na Mariannę Podczaską, matkę Bolesławy Bochyńskiej zamienionej na Stanisławę przez legitymację rodzin represjonowanych. W 1940 roku Niemcy zamordowali mojego pradziadka księcia Franciszka Glińskiego i zawłaszczyli majątek drugiej babci spalonej w Kruszynie księżnej Marii Lubomirskiej. Podstawiono majątek książąt Glińskich i Lubomirskich oraz Radziwiłł pod nazwisko Nowak do programów Bankowych, które funkcjonowały jako program „Zamojszczyzna” stworzenia przedmurza germańskiego w Polsce. Programy te działają do chwili obecnej i medialnie są określany jako e- internet. Z tego powodu umową na w Play w rodzinie jest wystawiona na numer komórki internetowej i nie wydano mi dlatego umowy Głównej, gdyż kontroluje ona cały system. Dlatego dochodzi do ukrycia tego faktu, przez podmianę danych przez pomyłki pisarskie i podmianę mnie na Włocławek pod dane Bożena Niewiadomska na wózku inwalidzkim podstawiając Bożenę Walter pod Waltera Kaczorowskiego podstawionego pod Ryszarda Nowak z miejscowości Mieszała jako Mieszała z Mieszały w nowym systemie genealogicznym stworzonym do podmiany historii Polski. Pani Bożena Niewiadomska, z Włocławka tak samo jak sąsiadka z ulicy Zachodniej w Starachowicach, której mąż był architektem, a syn Piotr Niewiadomski, podstawiony został pod Piotra Główkę, na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 przez Komornprzeika Gotfryda NOWAK. Dlatego dochodzi do kradzieży mojej firmy nowej przy założeniu w UM Starachowice „IMPERATOR ROMANOW” , która znalazła się przekształcona na Spółkę we Włocławku, a co oznacza podmianę mnie na Bożenę Niewiadomską na wózku inwalidzkim we Włocławku, do czego już przygotowano przez Prokuraturę w Starachowicach akta o uszkodzeniu ciała czego nie była a co zastosowano dla sprawy w II K 164/11 i II K 197/10 Sądu Okręgowego w Toruniu jako Okresowego w Toruniu i w Sądzie w Gdańsku, gdzie zmierzano przesłań sprawę ze Starachowickiej Prokuratury 1 Ds 1001 /14 , aby podmienić osoby i śmierć oraz uszkodzenie ciała wykreowane przez system w celu odniesienia się do „Baśni z 1001 Nocy”, przetłumaczonych przez Krzysztofa Radziwiłł. Fałszywe akta o uszkodzeniu ciała dorobione zostały przez Prokuraturę w Starachowicach miały służyć do daty 9 Maja, aby podmienić moją rodzinę przez symbol wprowadzenia przez Beatę Duda za mnie do Urzędu Miasta i za moją siostrę przez Starachowice. Szyfr 3 MAR to nic innego jaki zamiana przez GDAŃSK mojego dziecka Marty Bochyńskiej (Pióreckiej), oraz siostry mojego męża Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk oraz mecenas Marty Sztachelskiej, podstawionej pod Martę Kaczyńską udającą rodzinę arystokratyczną, a starostów zamierzano podstawić na miejsce danych władców. System 012 miał być wprowadzony jako Marta Cybulska, Marta Sztachelska oraz Marta Kaczyńska za królową , podstawioną w miejsce mojego dziecka Marty Bochyńskiej, gdzie podstawiono Przemysława Króli z ENEKO z Włocławka, podstawionego pod Przemysława Słodkiewicz sąsiada na ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach pod moją twórczość na firmie „Imperator Romanow”, aby pozorować inne rodziny, a co odznacza, że zamierzano nadal kontynuować działo zniszczenia naszych rodzin i Polski. Moje dzieci miały być zmordowane i zamierzano podstawić w ich miejsce służby rozpoczynając od akcji rozszyfrowanej jako szyfr 3MAR od Gdańska. Moja córka miała być zmordowana, aby podstawić Annę Piórecką moje skradzione dziecko do kościoła i Michała Pióreckiego za trójkę moich dzieci Martę, Adama i Jakuba, którzy mieli być zamordowani przez działanie służb w kościołach. Ludzie uwierzyli w kłamstwa, gdyż jest to ostry obłęd, który Bóg pozwolił, aby działał, aby wyszło kto jest kim. Za morderstwo zamierzano oskarżyć narzeczonego mojej córki czyli późniejszego męża, aby zniszczyć wszystkie osoby, aby naszą rodzinę podmienić na służby. Służby zlikwidowały by służby i osoby, które znały prawdę.

Podstawiono dlatego Bohdana Żakiewicza przez Warszawę pod Żydów na Zakopane pod majątek drugiej mojej babci księżnej Lubomirskiej. Wacław Mieszała pochodzi od Ryszarda Nowak z miejscowości Mieszała , a na Starachowice podstawiono to małżeństwo za moją babcię i dziadka łącząc dwie rodziny w jedno i podstawiając służby robiących sprawy przez zasiedzenie i niszcząc prawdziwe nasze rodziny.

Alicja Ancarcrona ponownie wyszła za mąż – za Karola Olbrachta z Habsburga, podstawiono takie dane pod Aliję fikcyjną Mazurek jako matkę podmieniając mnie Bożena na Elżbietę w Toruniu, a w Krakowie na kolejną tożsamość dla służb podstawiając dlatego Renatę Aksan żonę Jacka Aksan, aby przejść na Firlej, gdzie widnieje na tablicy z moim dziadkiem Brunonem Bochyńskim zamordowanym oficjalnie w grupie notabli ze Starachowic, co się okazało nieprawdą , gdyż dziadek przeżył i stał się księdzem zakonnikiem w Szwajcarii. Dlatego podmieniono dane mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w zakonie jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński, który jest obecnie zamieniany w systemie na Joachima Badeni, aby podstawić związki nieformalne, doprze powielenia już wygasłych linii przez podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców, aby zasugerować, że Karol Badenii to Karol Wojtyła wykorzystując moje dzieci w kościele. Urszulę Idziak i Alicję Idziak podstawiono pod Lubomirskich dla DNA i pod majątki Lanckorońskich w tym pod nieformalne związki do pozorowania spadkobierców do kradzieży mienia i zniesławienia naszych przodków fałszując historię. Podstawiono Jacka Tarnowskiego pod Jacka Aksan, gdyż jego matka jest ze Starachowic i podmieniono moje dzieci za jego dzieci na Australię i Kraków. Dlatego podstawiono Joachima Badeniego pod kochanka Marii Bochyńskiej z Czech, żony Bohdana Bochyńskiego, czyli rodziców Marii Gudewicz i podstawiono byłego naszego Pełnomocnika Bohdana Żakiewicz, który podszył się pod naszą rodzinę i zaskarżył mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Pełnomocnik doprowadził swoim działaniem wraz z innymi osobami jak Stanisław Pikul i Janina Pikul z Tarnowa, do podmiany mojego męża Jerzego Kaźmierczyk właściciela spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na Pełnomocnika, pozorując, że są pracownikami, mimo braku umowy o pracę i braku podjęcia pracy oraz nie zgłoszenia do ZUS. Doszło do podmiany Starachowic na Tarnów i Gdańsk i naszych rodzin, które miały być zastąpione służbami wojskowymi. Podmieniono męża za pełnomocnika a pełnomocnika za właściciela spółek mojego męża. Stanisław Pikul zrobił to w Tarnowie pozorując sprawę na Gdańsk, gdyż doszło do oszustwa na Azotach Tarnów. Podstawiono za Bohdana Bochyńskiego, Bohdana Żakiewicz i dlatego następuje podmiana w Starachowicach do upozorowania oszustwa za prawdę, przez podstawienie fałszywych osób, ich nieformalnych związków. Dlatego nastąpiła podmiana w Starachowicach Bochyńskich na Badenich podstawiając Niusi czyli Marii Gudewicz z domu Bochyńską, matkę czyli Marię Bochyńską, na moje mieszkanie w Starachowicach, gdzie sąd zabrał mi wejście do domu z drzwiami do zagarnięcie męża i mojego Oświadczenie Woli danego dla nas od mojego taty inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego. Dochodzi pod podmiany Marty Bochyńskiej na Marię Bochyńską śpiewaczkę czeską i podstawiono przepod Badenich czyli pod kochanka matki Marii Bochyńskiej z Czech, Nuncjusza Papieskiego, co zamierzano ukryć przez podmianę na moją rodzinę księżną Marię Bocheńską z domu Lubomirską, aby opluć to co święte, czyli moich rodziców i dziadków przez podstawienie Marii Bocheńskiej z Białegostoku na moje mieszkanie na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach przez Pocztę Polską SA podstawioną w miejsce mojej córki Marty Bochyńskiej. Z tego powodu podstawiono papieża Franciszka jako Dom Marty na moje mieszkanie i moje nieruchomości pod nowych Kawalerów Maltańskich podszywających się pod moją rodzinę. Podstawiono fałszywe osoby z fałszywych linii genealogicznych, aby wprowadzić na nasze miejsce jako przyrodnie rodzeństwo fałszywych spadkobierców dla Watykanu przez SS i NKWD pana zakonnika Joachima Badenii w miejsce mojego dziadka występującego w Szwajcarii jako zakonnik ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński przez wprowadzenie nieformalnych związków pod Niepokalaną Marię, aby podmienić prawdziwą historię i zamienić znaczenie i fakty na zakonnika Joachima Badenii, syna Kazimierza jako Kazimierza Bani. Podstawiono Marię jako Bochyńską na moje mieszkanie przez fałszowanie na Poczcie Polskiej SA i Krystynę jako Krystynę Olchanowską córkę Czesława i Jadwigi Chaniewskich, podstawiając pod Karola kardynała Karola Wojtyło czyli Jana Pawła II , pozorując, że ma dziecko z Magdą Kozłowską, podstawiając za nią Magdę Kozłowską córkę Agnieszki Kozłowskiej, aby podmienić rodziny na służby wojskowe. Moje wnuczki wykorzystywane są przez służby w kościołach, aby pod pozorem sprawiedliwości prowadzić fałsz i anarchię. Podmieniono nowe pokolenie na stare wykorzystując zapisy UB, przez zamianę dzieci na ich rodziców, ojców na mężów i kryjąc podmianę za notariuszem Jackiem Wojdyłło. W tym celu dorobiono do kościoła śpiewaczkę Wojdyłł-Bochyńską, aby podstawić pod dwie religie, zielonoświątkową i katolicką dwa w jednym. Pastor jako łącznik dwóch religii w jednej osobie jako Karol Jacek, pod pierwszego pastora Kościoła zielonoświątkowego w Starachowicach, pozorując romans z lekarką ze Skarżyska Kamiennej i Hanną z Ustronia jego drugą żoną podstawioną pod Hannę Nowak i Hannę Kowalską podstawiając pierwszego papieża Polaka w Watykanie. Jacek jest zamieniany na wspólnotę zakupową co już opisywałam, pod Jacka Tarnowskiego oraz Jacka Zwolińskiego pod „Kwiatki Zwolskie”, co połączono z parodystą Jackiem Pietrzak z USA , oraz sędzią Jackiem Pietrzak z Gdańska, gdzie miały być usunięte męża sprawy do podmiany naszej rodziny. GDAŃSK miał być początkiem podmiany, jako zapalnik do Tarnowa podmiana 3 MART , a co oznacza próbę usunięcia mojej córki i moich synów. Dlatego podstawiono Jacka Aksan i Jacka Tarnowskiego jako Karola Jacka pod rodzeństw Badeniego i podstawiono pod Renatę kolejne pokolenie służb podstawiając Renatę Aksan i Renatę Jakoniuk, pozorując jedną osobę, udając spadkobierców na Firleju przez Kościoły i partie polityczne.

Połączone w programach FENIKS okna z Zębca i kradzioną firmę mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, czyli carewicza Romanow w Starachowicach, który ukrył się po uratowaniu w jako Zakonnik ze Fryburgu w Szwajcarii jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński a pomieniony został na Bruno Mazurkiewicza tłumacza w Katowni Podhale Zakopane. W Starachowicach do podmiany mojej rodziny wykorzystano trzy nieruchomości ul. Nad Kamienną, ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz Nowowiejska 29, gdzie podstawiono inne osoby przez służby w kościele NKWD i SS.

Roksolanę należącą do Sulejmana Wielkiego w Turcji podstawiono pod Roksanę z Sieciechowa a jej brata Karola pod Karola Jacka oraz Karola Wojtyła i dalej na Turcję i Niemcy, aby przejść na dawną historię do podmiany historii Tytusowicza Romanow brata cara mojego pra..pra…dziadka. Tytusowicz Romanow przeszedł na Islam i występował w Szczekarkowie jako Tytus bej Bocheński. Obecnie podmieniono moją rodzinę na różne linie i powielono osoby co jest widoczne jako niezgodność PESEL. Podstawiono również Barbarę Bochyńską sędzinę na Barbarę Majewską z Sieciechowa , ze Starachowic a jej męża Dariusza Majewskiego podstawiono pod byłego mojego męża Dariusza Pióreckiego i obecnego zamieniając na Dariusz Kołodziejczyk podstawionego pod Genowefę Maksalon z domu Kołodziejczyk matkę Waldemara Maksalon ze Starachowic, przechodząc na Ewę z domu Mirowską dalej w programach na Lublin i Pruszków oraz na Mirów dzielnicę Pińczowa, pod dorobionego Jerzego Myszkowskiego i firmę ORSA, pozorując rodzinę dla Kościoła. Mariana Bochyńskiego matka chrzestna pochodziła z Turcji, i tam była księżna Halicka pra..pra..babcia., którą podmieniono przez parlamentarzystę Halickiego podstawiając Piotra Majewskiego pod Piotra Główkę pod którego podstawiono Piotra Idziak występującego z moją siostrą Beatą Idziak jako spadkobiercy po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Kaźmierczyk. Ja i siostra mamy unikalne DNA carskiej rodziny po mieczu i możliwa była tylko jedna podmian mnie na siostrę co spowodowało zamianę mojej tożsamości na moją mamę. Z tego powodu Bank Raiffeisen-Polbank ma podmienione dane na Mazurek z domu, aby przejść na moją mamę, której matka to księżna Glińska, a babcia to księżna Radziwiłł. Podstawiono Marię Krakowiak na Bagno 17 w Warszawie pod Marie Lubomirską i Barbarę Radziwiłł podmieniając na Barbarę Mazurek.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s