Obrona Suwerenności Polski

Data zaplanowanego ślubu mojej córki, jest zbieżna z datą wydania nowego Dowodu Osobistego w dniu 17 luty 1933 rok dla mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, po zmianie jego tożsamości z powodu wymordowania części rodziny. Zamierzano to zamienić na 17 luty 2017 rok . Którą to datę zapanowano wykorzystać do dokończenia rewolucji z 17 października 1917 roku i zamiany całej rodziny na służby wojskowe. Ponadto data urodzenie mojej córki jest zbieżna z data urodzenie  jej prababci, której rodzinę zamordowano po ślubie.

Dziadkowie Mazurek

 

Starachowice 01.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Izajasza 64,5-8

My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy zwiędliśmy jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wiatr. Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie wzbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak Panie, tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną , a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk twoich jesteśmy my wszyscy. Panie, nie gniewaj się tak bezgranicznie i nie chowaj w pamięci ciągle naszej winy! O to wejrzyj , prosimy my wszyscy jesteśmy Twoim ludem”

Zważywszy na nadrzędność działania jaką jest obrona Polskiego Narodu przed najeźdźcą zewnętrznym i służbami SS, CIA i NKWD w Kościele należy zapomnieć o wszelkich waśniach i stanąć w obronie ojczyzny, która stała się przedmiotem pożądania do wypełnienia celu po czym miała zostać starta z mapy świata o czym nas poinformowano w Szwajcarii przez osobę , która ma dziecko z moją skradzioną córką Anną Marią Piórecką ukrytą w Kościele katolickim podobnie jak Michał Piórecki. Z tego powodu Polska stanęła w obliczu wojny , która jest prowadzona potajemnie przez system e-internet, który eliminuje ludzi według zasad wpisanych do komputera jako chrześcijan z zastosowaniem Judaizmu, który nie uznaje Jezusa Chrystusa i jego łaski.

List 13 do koryntian wskazuje na drogę wyjścia. Moja otwartość i szczerość została wykorzystana do uderzenia w moją własną rodzinę. Stało się to powodem obecnej mojej reakcji i decyzji, która jest kierowana zasadą kto nie dba o własny dom gorszy od niewierzącego i wyrzekł się wiary. Sąd Boży zaczyna się od domu Bożego, który stał się letni i wpuścił służby CIA, SS i NKWD, które wprowadziły swoje zasady warunkujące finansowanie przy zasadzie częściowego zaangażowania się. Jest to pułapka, gdyż Chrystus Jezus daje bez wypominania, bezwarunkowo nas umiłował i wychowuje w karności, aby pokazać wyższość Ducha Bożego nad systemem komputerowym oraz systemem bankowym i służbami świata, którzy są pyszni i pewni , że mają władzę ponad Bogiem. Można to było odczytać ze słów ludzi w Kościele, którzy liczą jedynie na swoją wszechwładną potęgę i pieniądze. Nie ma takiej mocy , która by mogłaby zwyciężyć Boga. Bóg bada głębokości serca i wyprowadza ludzi na wolność nawet z najgorszych grzechów w przypadku chęci porzucenia ich. Nie jest to system wartości jakimi kierują się kościoły obecnie, które nie uwzględniają działania Ducha Świętego, który wprowadza w prawdę . Zwycięstwo należy do jedynego Boga , który przez syna swojego Jezusa Chrystusa dał nam wolność bez ograniczeń. Przykładem jest apostoł Piotr w więzieniu, którego anioł uwolnił z łańcuchów i wyprowadził na wolność. Polski papież Jan Paweł II niesłusznie został osądzony za beatyfikował osobę powiązaną z faszyzmem co oznacza, że jest realizowany plan podstawienia SS pod naszą rodzinę , aby oskarżyć mojego dziadka o finansowanie II wojny światowej zamieniając go na Bruno Mazurkiewicz tłumacza z katowni Podhala , który również nie wywołał wojny, a jego dzieci są umieszczone w Kościele jako Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego co może oznaczać, że mimo wydania księcia Krzysztofa Radziwiłł na śmierć uratował jego dziecko, którym jest Bogusław Krasuski. Jest to powód wyróżnienia tej osoby przez Kościół katolicki. Wydany rozkaz w czasie wojny musi być wykonany, a uratowanie życia odkupuje winy.

Oskarżono papieża o błogosławieństwo Adolfa Hitlera co można zastąpić przez oskarżenie papieża Polaka Jana Pawła II, a powodem jest ukrycie i uratowanie carskiej rodziny w Polsce. Pismo Święte mówi wyraźnie posłuszeństwa pragnę nie ofiary, a przez prawdę jedynie można dojść do Boga przez Jezusa Chrystusa, który jest prawdą i życiem wiecznym. Wystarczy powiedzieć prawdę, a cały świat umilknie. Pyszałkowie muszą ustąpić i zamilknąć przed Królem Królów i Panem Panów Jezusem Chrystusem, który ma moc burzenia warowni diabelskiej. Nowe pokolenie znalazło się w określonych okolicznościach co spowodowało konkretne działania i decyzje zwane wojną polsko-polską.

Działanie papieża który oskarżył Jana Pawła II, który według kościoła został uznany jako święty kłóci się wewnętrznie a miało być sposobem do przejęcia kontroli nad pieniędzmi i odcięciem się Watykanu od faszyzmu i oskarżeniem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy za współudział w działaniu przeciw Polsce . Miało to być uzasadnione przez poparcie Rosji i Niemiec dla prezydentury Andrzeja Dudy wyrażane przez Prezydenta Rosji W. Putin i Kanclerz Niemiec Angelę Merkel w czasie wyborów prezydenckich.

Z tego powodu próbowano zaszachować Polskę w celu zmuszenia do przyjęcia uchodźców do podmiany danych osobowych w Polsce już wprowadzonych jako niezgodność PESEL co oznacza działanie niemieckiego systemu SS w Polsce jako system Unijny. Próba obrony Polski przez nie wpuszczenie uchodźców skutkowała by obciążeniem finansowym w celu windykacji depozytów carskich na ogromną skalę w celu ich kradzieży. Wystarczy przywrócić nam godność przez powiedzenie prawdy o nmaszej rodzinie to Polska ujawni prawdę o dzialaniach Rosję, Niemiec i USA, a finansowanie kraju może zostać realizowane za naszą zgodą przez Bank Rezerw Federalnych w USA, w którym pakiet większościowy należy do nas, który należy nam zwrócić. Takie działanie powoduje całkowite uniezależnienie się od finansowania zadłużonej UE, która zamierzała ukryć stan faktyczny przez sprzedaż Polski. Do tego potrzebne było zabranie Polsce niepodległości. Narzędziem do tego miała być likwidacja Ministerstwa Skarbu tworząc Ministerstwo Przemysłu i Rozwoju, którego finanse miały być w ręku Watykanu. Z tego powodu papież Franciszek miał być zastrzelony , aby przejął kontrolę Lidera Światowy, który miał oskarżyć Polskę i wykazać Kościół jako winny kradzieży moich dzieci i wymordowania rodziny. Miało to być początkiem prześladowania chrześcijan na świecie i wszystkich ludzi dobrej woli. Osoby, które uczestniczyły w podmianie rodziny carskiej i miały wypłacane profity służby nie szanują dlatego miały być zlikwidowane. Moją siostrę Beatę Idziak podstawiono za sekretarkę naszego taty i zrobiono wielbicielce W. Putin zdjęcie z kotem, aby odnieść sięobecnie do Teresy Szmytka z kotem w domu starców, którą upozorowano, że mieszka w pałacu. Obecnie przyjęto do pracy w Urzędzie Miasta Starachowice panią Beatę Duda, która miała symbolizować moją siostrę Beatę Idziak zamienioną na sekretarkę tak jako określił Paweł Krzymowski, który stwierdził, że jego sekretarką była księżna i upozorował mnie na sekretarkę zamieniając moje dane na Elżbieta co oznacza, ze połączenie mnie z siostrą jako jedną osobę i zamierzano zlikwidować całą rodzinę Bochyńskich, z domu dziecka która była wszczepiona w moją książęcą rodzinę.

Należy odnieść się do historii, kiedy w 1812 roku Polska z cesarzem Napoleonem uderzyła na Moskwę a car Aleksander Romanow uwolnił potem całą Europę z niewoli. Dziś nasze działania rodziny Romanow uwalniają Watykan przez prawdę, której Kościół katolickie mnie miał odwagi powiedzieć uzależniony od kradzionych pieniędzy. Miłosierdzie góruje nad ofiarą. W 1940 roku doszło do uzgodnień NKWD i SS w Zakopanym realizujących plan Ribbentrop Mołotow.

Programy bankowe uruchomione podczas II wojny światowej działają cały czas, a ich celem jest zniszczenie Polski.

Grupa SS- Zofia przejęła kontrolę nad Polską co zamierzano ukryć przez wykorzystanie Watykanu i fakt, że większość Polaków jest katolikami , aby uniemożliwić protesty Polaków w momencie utraty suwerenności zamienionej na prowincję Watykanu, gdzie zamierzano przenieść Ministerstwo Skarbu z Polski. Kolejnym elementem było przejęcie przez Rosję i Niemcy kontroli nad Watykanem czemu miało służyć zamordowanie papieża Franciszka. Aby obciążyć Polskę podłożone dokumenty na mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, który był zwolniony z wojska i podrożono dokumenty strzelca, aby zamienić zastrzelenie brata dziadka przez księdza na zastrzelenie papieża przez dziadka, który nie żyje od 1999 roku, ale upozorowano, że żyje i podstawiono mojego teścia , który był kucharzem w wojsku tak jak Putin. Oznacza to, że kolejną podmianę i oskarżenie W. Putin za śmierć papieża i wywołanie III wojny światowej przez Niemcy i USA, które zamierzały przejąć kontrolę nad depozytami carskimi w Banku Rezerw Federalnych W USA, które są rzeczywistym motorem tych działań sponsorując przez Bohdana Żakiewicz kolejnych prezydentów Polski wstawiając go na Lipie Henryk Szyb 1, jako spadkobiercę na spółce SOF-ART Sp. z o.o. , którą zamierzano wykorzystać do finansowania III wojny światowej.

Niemcy są tylko narzędziem dla rządu USA, a ludzie którzy byli w Palace Zakopane zmarli a ich dzieci były zmuszone do współpracy. Wykorzystano w tym celu dokumenty moich dziadków znajdujące się w domu Nad Kamienną 25, do których klucze wydal Sąd w Starachowicach dla Waldemara Maksalon czyli służb SB, pozorując, że ja i mąż nie żyjemy przez podmianę naszej tożsamości przez błędy pisarskie.

Dziadka ubezpieczenie wpisano na Ostrowiec Świętokrzyski jako datę 09.10.1935 ubezpieczenia rodzinnego, które podpisał Mieczysław Bogdański dyrektor Ubezpieczalni Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim gdzie podstawiono Mieczysława Pawlak i pana Leszka Bogdańskiego członka Partii Ludowo Demokratycznej premiera Romana Jagielińskiego, którzy zakupili PBMiK Huta Ostrowiec, w którym prezesem był Czesław Daleszak, który podał się za spadkobiercę carskiej rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim na zakupionym przedsiębiorstwie, gdzie pracował mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk i Bogusław Krasuski uratowany syn księcia Krzysztofa Radziwiłł. Wyrwano zdjęcia z oryginalnej legitymacji i wklejono do legitymacji numer 4497916 jako Mazurek Franciszek co jest sprzeczne z książeczką na nazwisko Franciszek Mazur, gdyż był to hrabia Jan Tarnowski. Dlatego powyrywane zostały kartki, aby upozorować stare dokumenty z innymi danymi. Moja rodzina bardzo szanowała książki i dokumenty co jest sprzeczne ze stanem dokumentów jakie podłożono po wcześniejszej kradziezy przez służby woskowe.

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starachowicach według podrożonych dokumentów w 1958 roku miało wydać zaświadczenie o stanie majątkowym Franciszka Maksalon jako babci ojca zmarłego 06.11.1958 roku co jest łączone z licznikiem na wodę z 1962 roku jako Pasternik 31 numer wodomierza 557510. Doszło do wielokrotnej podmiany liczników na wodę oraz zamiany Marianny Maksalon na Marię, aby podstawić Marię Lubomirską zamieniając na żonę księcia Glińskiego.. Podmiana na Bochyńskich następuje przez Radom zamieniając Mariannę na Marię i tak przeszli na Zakopane. Zaświadczenie dla Marianny Maksalon wydał w 1957 roku Kościół Rzymskokatolicki parafia Wszystkich Świętych w Starachowicach diecezja Sandomierska co pozwoliło przejść na Sandomierz w celu podmiany mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Mariana Bochyńskiego podstawiając Marię Lubomirską żonę dziadka zamieniając na Maksalon i podstawiając księdza Fochtmana rodzinę babci księżnej Glińskiej jako Maksalon pod księżną Lubomirską. Podmieniono Maksalon pochodzącego z Anglii na Maksalon z Woźnik, gdyż Maksalon Franciszek urodzony był również w Hucie co wynika z książeczki numer 4496883 wydanej 08.03.1938 rok co ma przejście na pierwsze spotkanie byłego męża Dariusza Pióreckiego z Ewa Machowską z sekretarką Urzędu Skarbowego w tej instytucji, aby odnieść się do dokumentu w celu podmiany przez datę. Dokument podpisał Mieczysław Bogdański w Ostrowcu Świętokrzyskim. Parafia Wszystkich Świętych w Starachowicach nie wyczytała wypominków w dniu 3 grudnia mojego dziadka tylko wyczytała wypominki babci by pozorować, że nie są małżeństwem , gdyż dziadka podstawiono na Ostrowiec Świętokrzyski pozorując , że mój mąż Jerzy Kaźmierczyk jest bratem swojej pierwszej żony Katarzyny Kaźmierczyk jako Radziwiłł, gdyż dziadka matka występowała jako Katarzyna Krakowiak czyli Radziwiłł, a była żona mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk jest prawdziwą księżną Radziwiłł.

Przez zawarte w książeczkach daty urodzenia i wydania dokumentów w FSC następuje zamiana urodzenia dziadka na datę śmierci taty dokonując podmiany osób przez akta w sądzie następuje podmiana lat. Mój dziadek nigdy nie był u lekarza w zakładzie i nie był chory na oko, nie miał renty jak wpisano w książeczce pod numerem 465. Podmieniane są numery kart pacjentów okulisty na oko, aby zamieniać osoby do badania siatkówki pod nowy system w bankach co spowodowałoby okaleczanie ludzi przez NKWD i CIA, aby dostać się do kont bankowych. Podstawiono w tym celu prokuratora Grudniewskiego pod Grudzińskiego kierownika sekcji kadr FSC . Po moim mężu w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku wezwano na salę pana Grudzińskiego co ma związek z ORP Orzeł komandorem Grudzińskim i zderzeniem w 2016 roku dwóch okrętów podwodnych ORP Orzeł i Kasnodar na Morzu Bałtyckim. W sali obok widniał Jan Włodarczyk podstawiony pod Elżbietę Włodarczyk i mojego teścia, aby układanka podmiany rodziny na Gdańsk się zgadzała. Tadeusz Maksalon zmarł w wojnę na zapalenie płuc, a podstawiono dokumenty Tadeusza Maksalon z 1949 roku co oznacza podstawienie Tadeusza Rydzyk dla Kościoła katolickiego. Powielono mojego dziadka na dwa adresy Nad kamienną 25 i Pasternik 31 oraz trzeci na ulicy Nowowiejskiej 29 i czwarty adres na Ostrowiec Świętokrzyski.

Wykorzystano moją działkę Nowowiejska 29 do podstawienia Lidii Daleszak żony Czesława Daleszak byłego dyrektora PBMiK Huta Ostrowiec Św. , aby ukryć wcześniejszy dział spadku na Hucie Ostrowiec SA przez podstawienie danych mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka w 1999 roku jako podziału majątku przy sprawie o podział majątku Jerzego Kaźmierczyk i Katarzyny Kaźmierczyk w SR Ostrowiec Świętokrzyski. Z tego powodu notariusz Arczyński w Kielcach przy sprzedaży działki Nowowiejska 29 w 2011 roku zamienił ją na dział spadku po moim ojcu Józefie Bochyńskim w 2007 roku zamienionym na dział spadku na udziałach firmy SOF-ART Sp. z o.o. należącej do Jerzego Kaźmierczyk. Sprawa SO Kiece IIIK 207/07 odbyła się z zaskarżenia z 2004 roku Czesława Daleszak, który wcześniej podał się za spadkobierce PBMiK Huta Ostrowiec SA, aby ukryć zakup Huty Ostrowiec S.A. przez Romana Jagielińskiego podstawionego pod mojego dziadka Romana Bocheńskiego, który brał ślub w 1930 roku na Jasnej Górze co spowodowało podmianę mojej tożsamości na Tomaszów Mazowiecki skąd kandydował Roman Jagieliński na moją babcię Marię Bochyńską z domu Lubomirską spaloną w Kruszynie w 1932 roku pozorując , że żyje i podstawioną pod Chełm pod Kościół cegiełkę mojej babci co powiązano z Toruniem i Kanadą oraz Reginą Maksalon doprowadzając do podmiany księdza Bolesława Fochtman na Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską czyli Marię Romanow siostrę Aleksego Romanowa występującą za moją spaloną babcię księżną Marię Bocheńską z domu Lubomirska. Moja mama w czasie wojny w 1944 roku mieszkała w Chybicach, a dom na ulicy Pasternik31 był zbudowany po II wojnie światowej aby ukryć rodzinę przed komunistami. Mama mieszkał w wojnę w kamienicy Nowaków w Starachowicach i w Pałacyku w Chybicach.

Kolejnym elementem było przejęcie przez Rosję i Niemcy kontroli nad Watykanem czemu miało służyć zamordowanie papieża Franciszka obciążając mojego nieżyjącego od 1999 roku dziadka Franciszka Jana Mazurka, którego brata Władysława Mazurek zastrzelił ksiądz. Z tego powodu podmieniono sprawę spadkową mojego dziadka po śmierci mamy przez państwo Maksalon cofając o 10 lat a następnie powielając w celu upozorowania, że dziadek żyje. Do tego celu miały służyć dokumenty podłożone na ulicy Nad Kamienną 25, dla mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek, że był strzelcem w sytuacji, gdy był zwolniony z wojska. Z tego powodu zamierzano upozorować , że mój dziadek żyje i podstawiono teścia Jana Kaźmierczyk, który w wojsku był kucharzem i po trzech miesiącach został zwolniony. Pod teścia podstawiono Prezydenta Rosji W. Putin, którego ojciec był kucharzem. Takie działanie prowadziło do kolejnej podmiany i oskarżenia Prezydenta Rosji W. Putin za śmierć papieża Franciszka i wywołanie III wojny światowej przez Niemcy i USA, które tym sposobem zamierzały przejąć kontrolę nad depozytami carskimi w Banku Rezerw Federalnych w USA.

Wymienione działania wskazują, że rzeczywistym motorem działań jest rząd USA , który sponsoruje działania Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel, których wstawiono na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie 27-230, oraz na ulicy Nad Kamienną 25 ,Starachowice 27-200, wstawiając tych panów jako spadkobierców na firnie SOF-ART Sp. z o.o należącej do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego w tym celu skazano i na 5 lat zakazano prowadzenia działalności w celu przejęcia Polski przez obce wywiady.

Pan Bohdan Żakiewicz sponsorował z kradzionych pieniędzy z carskich depozytów kolejno trzech prezydentów Polski i współpracuje obecnie z PiS dążąc do sponsorowania III wojny światowej przez firmę SOF-ART Sp. z o.o., która ma zero obrotów, a jest powielona i kontrolowana przez wojsko. SOF-ART Sp. z o.o. została powielona na trzy i zarząd SOF-ART Sp. z o.o. jest podstawiony pod PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk firmę , którą SO Kielce IIIK207/07 powielił na trzy aby przejść na APE UMWELTTECHNIK AG, gdzie wpisano fałszywych spadkobierców carskiej rodziny, którzy mieli sponsorować III wojnę światową wykorzystując wyrok SO Toruń IIK 164/11, gdzie mężowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej od 13 lat wydano zakaz prowadzenia działalności w zamkniętej firmie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w 2007 roku na 5 lat wydając wyrok w 2015 roku.

Doszło do sytuacji, gdzie nasi pełnomocnicy zostali wstawieni jako spadkobiercy na udziałach spółek męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając jego dane na Dariusz Kaźmierczak i Jerzy Kaźmierczyk, a w Gdańsku na Jerzy Kazimierski i prawidłowe dane Jerzy Kaźmierczyk co miało być podstawione do Tarnowa i doprowadziło do przejęcia kontroli przez CIA, NKWD i dawne struktury SS. Pełnomocnicy uruchomili nasze carskie depozyty pozorując, że my nie żyjemy i nas zaskarżyli jako swojego spadkodawcę co jest niezgodne z prawem , ale ukryto w sądzie przez niezgodność PESEL w SR Kielce IXK131/11 załączonej sprawie do Torunia do sprawy IIK 164/11 i dokonano przejęcia podstawowych działów gospodarki jak Azoty Tarnów i banki PKO BP, PEKAO SA, Raiffeisen-Polbank , Huta Ostrowiec SA, GBC Centrostal Bydgoszcz SA itp. w tym zakupione przedsiębiorstwa za granicą, gdzie zamierzano użyć wyroku z Torunia w sprawie SO Toruń IIK 164/11.

Wydany zakaz prowadzenia działalności na 5 lat powoduje w sprawie SO Toruń IIK 164/11 przez sędziego Wojciecha Pruss wykorzystanie go do przejęcia całego carskiego majątku w Polsce i przemysłu uzależnionego od finansowania z carskich depozytów. Wykazanie przez fałszywych spadkobierców niegodności PESEL i jego usunięcie w sprawie SR Kielce IXK131/11 spowodowałby wykazanie wszystkich zakupionych zakładów z carskich depozytów i konieczność ich zamknięcia na mocy wyroku Sądu w z Toruniu IIK 164/11 co powoduje łatwe przejęcie majątku za darmo. Działanie takie spowodowałoby oskarżenie Torunia i Radia Maryja o zdradę Polski, gdyż dopuścili osoby jak Bohdan Żakiewicz w Radiu Maryja i uwiarygodnili oszustwo do Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie IIK 164/11, którego wyrok jest końcem polskiego przemysłu i oddaniem w ręce NKWD i SS wraz firmami, które nie wykazują już właściwej struktury właścicielskiej a PESEL jest wpisany jako niezgodny. Jest to wojna elektroniczna wywiadów zwana cyber-bombą USA jako implant. Rodzice zabezpieczają byt swoich dzieci. Akcja wywiadu spowodowała zablokowanie dostępu dla nas dostępu do uruchomionych pieniędzy i opłacanie fałszywych spadkobierców z naszych depozytów przez nasze konta, kryjąc się za naszymi rodzinami jak za żywą tarczą. Celem było uzależnienie naszych rodzin przez wypłaty z kradzionych pieniędzy.

Niemcy stały się tylko narzędziem w ręku USA, a ludzie którzy byli w Palace Zakopane katowni Podhala już zmarli, a ich dzieci są wykorzystywane do gier politycznych i szantażu.

Wymuszenie pieniędzy za niewpuszczenie uchodźcy było podyktowane celem doprowadzenia do zamachu na papieża i podstawieniem uchodźcy z Rosji do Turcji, natomiast w Polsce podstawiając naszą rodzinę , której podmieniono dane osobowe przez niegodność PESEL. Kwota za jednego uchodźcę jest podyktowana planem zamachu na papieża opłacanym przez USA, które mają wpływ na Niemcy i Królową Elżbietę II, której prawdziwe nazwisko to Coburg, w rodzinie królewskiej znajdowali się faszyści. Psychiatryczne papiery określane potocznie jako żółte są nazewnictwem stosowanym w Polsce związanym z osobami chorymi co miało służyć do upozorowania uchodźców na chorych psychicznie jak również uczestników ŚDM w Krakowie. Za planowany zamach na papieża Franciszka miała być obciążona Polska i uchodźcy, których dane zamierzano podstawić dla mojego męża i dla mnie w celu uzasadnienia fałszywych wyroków sądowych wydanych w Starachowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Toruniu i Tarnowie i Opolu Lubelskim.

Połączono moją rodzinę ze służbami przez podmianę w dokumentach Marianny z domu Nowak babci matki na Marię podstawiając Marię Krakowiak z Bagno 7/ 17 w Warszawie i Barbarę ze Szwecji, którą podstawiono pod Barbarę Mazurek zamieniając ją na Barbarę Radziwiłł co połączono z Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego, który miał zostać oskarżony za zastrzelenie papieża, gdyż nastąpiło podłożenie dokumentów hrabiego Władysława Tarnowskiego pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek. Przyczyną było podstawienie dzieci Bruno Mazurkiewicz pod dane hrabiego Władysława Tarnowskiego przez Sędziego Merta z Kielc SO Kielce IC 2627/10, który przekroczył swoje kompetencje i prawo przesyłając sprawę po 2 lach do Starachowic do sprawy SR Starachowice INs 716/10 przy jednoczesny przyjęciu tej samej sprawy dwa lata wcześniej ze Starachowic. Sprawę przesłano do służb UB pana Waldemara Maksalon, która miała służyć do ukrycia prawomocnych postanowień sądu po moich rodzicach INs 67/08 i INs 501/07 jako jednej sprawy i INS 426/10 i INs 395/10 jako spis z inwentarza, a zamienionej na Jadwigę, aby podstawić pod rodzinę Mieszała. Dowodzi tego list od Marii Krakowiak do mojej babci po śmierci Mieszałów, w którym ze zdziwieniem pisze z jakiego powodu zamieszkała Jadwiga Mirowska z domu Maksalon po śmierci Mieszałów później Limanówka, która zmarła w Limanowej. Jej córka Ewa Cichocka urodziła się w Lublinie, a jej siostra Elżbieta leży w tym samym grobie co moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy, gdzie Jerzy Bochyński z Katowice prawdziwe nazwisko Jerzy Kaźmierczak wpisał Bochyńscy na grobie moich rodziców, gdzie leżą jeszcze dwie osoby o innym nazwisku. Wykorzystano Jadwigę Limanówka do podstawienia Jadwigi Kaczyńskiej matki Jarosława Kaczyńskiego podszywając się pod moją matkę Filomenę Bochyńską przez fabrykację podpisu mamy na umowie o laptop Acer mojego taty dlatego zamieniają mojego tatę na mamę i wprowadzony został PLUS BANK do umowy PLUS zamieniając mamę na mnie określając mnie i siostrę jako dłużniczki mimo przejęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza przy zamkniętych wszystkich sprawach. Z tego powodu w T-Mobile moją umowę na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamienia na Filomena Bochyńska i następuje podmiana sieci komórkowych, aby odnieść się do programów bankowych funkcjonujących jako e-internet na podstawienia nazwiska Nowak podstawionego pod majątek zamordowanego księcia Krzysztofa Radziwiłł, księcia Franciszka Glińskiego i mojej babci Marii Bocheńskiej z domu Lubomirska oraz majątku księcia Hessen i cesarskiej rodziny Niemiec , który obecnie zamierzano przejąc w Łebie do ukrycia skradzionych pieniędzy, przez Hotele Gołębiewskiego odnosząc się do zdjęcia Jana Pawła II , którego atakują gołębie jako oznaka pokoju.

Należy zaznaczyć, że papież Benedykt XVI był członkiem Hitlerjugend, a mimo to został papieżem, którego herb nazywa się Coburg taki jak Alicja Hessen-Darmstadt, mojej pra-babci, którą zamierzano wykorzystać w Łebie.

Doszło obecnie do próby zniszczenia autorytetu polskiego papieża Jana Pawła II, aby obciążyć Polskę za działania Rosji i Niemcy w celu wywołania wojny przez USA, które zamierzały opłacić agenta Rosji , który miał pojechać do Turcji w celu przedostania się jako emigrant do Polski, która nie przyjmuje uchodźców. Doszło do wykorzystania Bohdana Żakiewicz jako syna SS-mana i jego żony, która miała sygnet z Palace Zakopane hrabiego Beresteckiego przekazany za jego żyje dla kochanki Roberta Weissmann, która została podstawiona pod mienie mojej babci księżnej Marii Bocheńskiej z domu księżnej Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku.

Każdy może się odwrócić od grzechu, gdyż Bóg bada głębokości serca.

USA dla carskich pieniędzy gotowe były wywołać III wojnę obciążając za to Niemcy i Rosję. Anglia pobrała sobie odszkodowanie za zniszczone samoloty w obronie Anglii i Londynu przez polskich żołnierzy obciążając Polskę co spowodowało pobranie carskich depozytów i miało być ukryte sojuszem Anglii z USA, aby odnieść się do sytuacji z 1939 roku, gdy nikt Polsce nie pomógł. Historia miała się powtórzyć obciążając Polskę o zamordowanie papieża Franciszka i rodziny carskiej uratowanej w Polsce. Rozpoczęciem miał być Gdańsk dlatego Politechnika Gdańska ulica Narutowicza 11 nie wykazywana jest na elektronicznych mapach, a wpisując Politechnikę Gdańską wykazano ulicę Getta Warszawskiego, łącząc dwie ulice w jedno podstawiono na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 jako numer 11 w Starachowicach przez Pocztę od której w przeszłości zaczęła się wojna. Na ulicę Getta Warszawskiego 11 wpisała mnie prokuratura z Tomaszowa Mazowieckiego co przekreśliłam na Poczcie jako błąd nazwy ulicy, gdyż pismo było skierowane na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach Wykorzystano Marię Krawczyk, aby podstawić pod moje dane osobowe jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i połączyć z rektorem Politechniki Gdańskiej, gdzie dokonano podmiany Jerzego Bochyńskiego na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk czego dowodem jest zamiana w sądzie w Toruniu męża na Jerzy Kaźmierczak, aby wykazać związek z rodziną Kanclerz Niemiec Angelą Merkel oraz tak podmieniono w Księgach Wieczystych moje dane w Starachowicach co oznacza podmianę prawomocnego wyroku po moim dziadku na postanowienie Maksalon, gdzie podmieniono mnie na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak po śmierci mamy.

Profesorowie w Gdańsku mieli być wyprowadzeni i zlikwidowani, aby nikt nie mógł odwołać się do przeszłości odnosząc się do 200 teczek profesorów z Katynia, które zamierzano podmienić w Gdańsku.

List do Rzymian 8, 31-39

Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On , który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał , jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciwko tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?

Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód czy nagość , niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s