Finansowanie PiS z alimentów Marty Kaczyńskiej na moich kontach

Starachowice 03.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Alimenty Marty Kaczyńskiej windykowane na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk

sposobem na finansowanie PiS

Doszło do mistyfikacji i dorobienia fałszywych dokumentów w celu wydziedziczenia przez nierząd w celu odwołania się do Marii Bochyńskiej żony Bohdana Bochyńskiego. Prawdą jest fakt, że była ona podstawiona pod moją babcię księżną Marię Lubomirską co połączono z hrabiną Marianną Nowak i podstawiono fałszywego hrabiego Nowak na Czechy. Polska Poczta SA po tym jak wymeldowałam córkę Martę Bochyńską z powodu dorabiania na nią długu przez Urząd Miasta oraz mandatów, które są fałszywe. Zamierzano podmienić dokumenty w celu upozorowania wydziedziczenie Marty Bochyńskiej podstawiając za nią Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk , gdyż samochód na który dorobiono mandat jest jej ojca. Spowodowało to podmianę rodzin. Poczta przysłała do mojej córki Marty Bochyńskiej pismo po czym drugie awizo było na Marię Bochyńską . Córka mieszka za granica i nie mogla odebrać, ale podstawiono Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego i cofnięto czas, aby upozorować te same sytuacje w celu wykonania na nas zapisu o wydziedziczeniu Marii Bochyńskiej matki Marii Gudewicz co oznacza również jej męża Bohdana Bochyńskiego pod którego podstawiono Bohdana Żakiewicz. Zamierzano doprowadzić do aresztowania mojego męża Jerzego Kaźmierczyk po czym miało dojść do zaskarżenia mnie przez teściową co według dorobionych dokumentów i podmiany rodziny miało wyglądać, że wydziedzicza swoją własną córkę Martę Cybulską podstawioną pod Marię Bochyńską podobnie jak moją córkę Martę Bochyńską w Irlandii. Podstawiono w tym celu Piotra pierwszego męża Marty Kaczyńskiej w Gdyni z którym miała dziecko Martynę podstawioną pod Wojciechowskich, a Piotra ojca Martyny podstawiono pod Piotra Główkę , którego komornik wpisał bezprawnie na moje mieszkanie, a co oznacza, że alimenty Marty Kaczyńskiej są windykowane na moich nieruchomościach podstawionych pod firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Pani Marta Kaczyńska zamieszkała z Ewą co oznacza podstawienie pod zamieszkanie Dariusza Pióreckiego z Ewą Machowską w Gdyni na ulicy Necla, gdzie komornik windykował na alimenty. Podstawiono Ewę Kornaszewską, która miała płacić na swoje dziecko i podstawiono alimenty Ewy Kaźmierczyk wstawiając jako windykacja na firmach męża i podstawiono na moje konto na Banku Pocztowych oraz w Banku PEKAO SA .

Podstawiono w Irlandii mojej córce Marcie Bochyńskiej po wypadku w szpitalu kolegę Marcina, który wywiózł córkę w wózku inwalidzkim na mróz, aby zrobić zdjęcie do internetu i określił do córki, że jest mężatką i ma troje dzieci. Podstawiono dane mojej córki pod moje dane co widać w T-Mobile, gdzie mnie zamieniono na moją mamę. Pan Marcin uciekł do Polski i podstawiono go pod Martę Kaczyńską. Wygląda na to, że Marta Bochyńska i Marta Cybulska została podstawiona pod Martę Kaczyńską w celu wykorzystania Oświadczenia Woli mojego taty skierowanego dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk do podmiany na spadkobierców co miało skutkować wydziedziczeniem jako nierząd wykazując narzeczonego córki Marty Kaczyńskiej w Irlandii oraz moja teściowa Łucja Kaźmierczyk miała wydziedziczyć swoją własną córkę Martę Cybulską podstawioną pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, dalej podstawiono moją mamę Filomenę Bochyńską pod teściową Łucję Kaźmierczyk . Celem było wydziedziczenie Polskiego Narodu podstawiając Martę Kaczyńską symbolizującą tą okoliczność i usunięcie Ministerstwa Skarbu jako zbędnego , gdyż Polska miała być sprzedana według masonerii przez nierząd. Działania teściowej na skutek Marty Cybulskiej pracownika Urzędu Miasta Starachowice miały doprowadzić do usunięcia jej rodziców z Miedznej Drewnianej 244 w celu wprowadzenia Marty Kaczyńskiej i jej dzieci ze wszystkich małżeństw za spadkobierców. Zastąpić ją miał dział spadku po moich wnukach Lieli i Lile, które oficjalnie nie żyją a po nich zrobiono dział spadku na Łotwie i Rosji jako Sergiejew. Zamierzano usunąć teściów z domu Miedzna Drewniana 244, gdyż dokumenty są na Martę Cybulską pod którą podstawiono wydziedziczoną Marię Bochyńską. Celem było wprowadzenie Marty Kaczyńskiej na dom w Miedznej Drewnianej 244, gdyż pod moje dzieci wpisano dzieci Marty Kaczyńskiej zastępując dzieci z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża z Katarzyną Kaźmierczyk , czego dowodem są pobierane alimenty dla Marty Kaczyńskiej na naszych kontach co oznacza podstawienie jej jako czerwonej hrabiny na Końskie pozorując rodzinę Tarnowskich, gdyż państwo Kaczyńscy podstawieni są pod Tarnowskich, aby ukryć wypłacane pieniądze przez Urząd Miasta Końskie przez moją Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk sprawę w SO Kielce IXK280/12 dotyczącą SOF-ART Sp. z o.o, którą ukryto w sądzie i podstawiono sprawę SR Kielce IXK131/11, gdzie zastosowano niezgodność PESEL i podstawiono Martę Kaczyńską dla której użyto naszych dokumentów Pełnomocnistwa dla Kazimierza Bani, które znalazły się u Mariana Budki podstawionego pod budkę z mięsem wynajmowaną dla Franciszka Guzik przez mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i osobę określoną jako jego brat Ernest . Oznacza to podstawienie Mariana Budki pod tożsamość mojego dziadka w Seminarium w Sandomierzu jako Mariana Bochyńskiego i podstawiono państwa Podczaskich pozorując Mariana Podczaskiego. Z tego powodu przesunięto do Kościoła w Białaczowie księdza Orzechowskiego ze Starachowic i jego siostrę chorą osobę podstawiono pod panią Orzechowską z Warszawy rodzinę Podczaskich, która również określiła się jako chora podstawiając Edytę Orzechowską na Starachowice pod Edytę Maksalon wychowującą Zuzannę córkę skradzionej mojej córki Anny Marii Pióreckiej.

Pan Krzymowski został podstawiony pod rodzinę Podczaskich, którzy są bezpośrednio podstawieni pod państwa Mycielskich czyli NKWD współpracujące z Janiną i Stanisławem Pikul, którego ojciec był w NKWD i pozorował, że wrócił z Syberii. Drugim elementem jest upozorowanie wydziedziczenia teścia Jana Kaźmierczyk, aby odnieść się do spreparowanego wydziedziczenia mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego pod nazwiskiem Franciszek Jan Mazurek przez państwo Mazurkiewicz. Kolejnym elementem było upozorowanie, że teściowa Łucja Kaźmierczyk wydziedzicza mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co było widoczne w sądzie i jest nieprawdą, gdyż moja mama Filomena Bochyńska potwierdziła prawo do dziedzictwa rodowego dla Jerzego Kaźmierczyk i dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk za życia mamy.

Dlatego podmieniono moją mamę Filomenę Bochyńską na teściową Łucję Kaźmierczyk w celu upozorowania wydziedziczenia jej syna Jerzego Kaźmierczyk podstawionego pod jego ojca Jana Kaźmierczyk. Natomiast Maria Bochyńska została podstawiona pod Marię Krasuską jako wydziedziczoną , aby ukryć wyprowadzenie ziemi w tym Pałacu w Kurozwękach koło Staszowa przez państwa Kaczyńskich. Upozorowano przez służby wojskowe, że mój dziadek Franciszek Jan Mazurek był wydziedziczony przez fałszywego brata, gdyż prawdziwy został zastrzelony przez księdza w sadzie.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie IIAKa 3/16 w tym sędzia Jacek Pietrzak nie zareagował na fakt, że z depozytów carskich przeniesionych ze Szwajcarii do Polski należących do mojej rodziny komornicy windykują na alimenty dla pierwszej żony męża Katarzyny Kaźmierczyk, wypłacając pieniądza dla Alicji Idziak podstawiając Alicję Maksalon pracownika banku PEKAO SA i Martę Kaczyńską w celu sponsorowania PiS. Jednocześnie komornik odmówił wypłaty dla Katarzyny Kaźmierczyk twierdząc, że są spadkobiercy na depozytach i odmówił wypłaty z depozytów 300.000,- PLN dla METRON SA dla syndyka METRON SA w sytuacji, gdy pod-spółki METRON SA sponsorowane są z carskich depozytów przez windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i SOF-ART Sp. z o.o., gdzie na majątek spółki 6.000.000,- PLN wprowadzono spadkobierców po mężu Jerzym Kaźmierczyk pozorując windykacje komornicze na kwotę 78.000,-PLN.

Takie działanie oznacza, że uśmiercono nas w systemie bankowym i celowo utrzymywano kwotę 300.000,- PLN, aby wytworzyć roszczenie do skazania męża znieważając naszą rodzinę, aby wielokrotnie wykorzystać weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 51.000.000,-EUR tym razem w Tarnowie w sprawie SR Tarnów VGC 57/16, aby ukryć zakup zakładów azotowych z carskich depozytów przez zastosowanie dźwigni do kwoty roszczenia 5100,-PLN.

Oznacza to, że Sąd przeoczył sponsorowanie PiS z kradzionych depozytów carskich przez alimenty i dźwignie finansową, ukrywając fabrykowane dowody, fałszywe opinie psychiatryczne do podmiany tożsamości. Sprawę w Starachowicach po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku prowadził Sędzia P. Krupa, którego pierwszą żonę Grażynę Krupa poprosił Dariusz Piórecki do łóżka, aby dorobić dokumenty do nierządu do wydziedziczenia moich dziadków i rodziców oraz obecnie nas podstawiając panią Grażynę Klusek, która pozorowała mojego opiekuna co jest absurdem.

Służby wojskowe zapomniały się, że my jesteśmy prawdziwą rodziną książęcą i nie jesteśmy w służbach, a mąż był zwolniony z wojska. Padliśmy ofiarą manewrów wojskowych, które zmierzały do wydziedziczenia Polskiego Narodu przez nierząd , aby uzasadnić kradzież mienia.

Z tego powodu z kradzionych pieniędzy przez windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk postawiono Willę Rosochacz na terenie SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, za kwotę około 5.000.000,-PLN.

Na terenie Lipie Henryk Szyb 1, służby wojskowe prowadzą Dom Publiczny co oznacza podstawienie starosty Dariusza Dąbrowskiego pod sprawę SO Kielce IIIK207/7, gdzie przez opinie psychiatryczne zamieniono Jerzego Kaźmierczyk na Dariusz Dąbrowski, który przez weksel SOF-ART Sp. z o.o. na kwotę około 180.000,- PLN pobiera pieniądza na powieloną na trzy spółki SOF-ART Sp. z o.o. wielokrotnie przez 9 lat czego dowodem jest wybudowanie Willi Rosochacz.

Działania zostały przygotowane wcześniej przez NKWD dla podstawienia fałszywych książąt Sanguszko przez wykorzystanie nazwiska Dariusz Dąbrowski wykreowany na nazwisku Jerzy Kaźmierczyk na spółce SOF-ART Sp. z o.o.

Fałszywy książę Roman Sanguszko został podstawiony pod ukrytą sprawę SOF-ART Sp. z o.o. , gdzie ja pod nazwiskiem Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IXKa280/12 udowodniłam w Końskich majątek mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który wcześniej posługiwała się nazwiskiem Roman Bocheński mąż księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku. Aby mnie wydziedziczyć pod moją mamę Filomenę Bochyńską podstawiają moją siostrę Beatę Idziak, która miała mnie wydziedziczyć po czym podstawiono ją pod moje dane, aby ją wydziedziczyć przez masonerię.

Podstawiono w Tarnowie fałszywego księcia Romana Sanguszko, który skradł Górę Marcina, aby podstawić pana Marcina z Irlandii, który wprowadzał w błąd moją córkę po wypadku , że ma troje dzieci, aby podstawić pod pana Marcina pani Marty Kaczyńskiej, której zamierzano zrobić wypadek samochodowy, aby podmienić dokumenty medyczne. W Tarnowie SR Tarnów wyznaczono nową datę rozprawy 22.06.2016 jako odniesienie do zamiany Pasternik 31 na Pasternik 22 w celu połączenia z Spółdzielnią Społem, aby przejść na udziały mojej mamy Filomeny Bochyńskiej i taty Józefa Bochyńskiego do podmiany na akcje na okaziciela w Kanadzie i USA Centralnego Okręgu Przemysłowego, przez służby NKWD. Nad Kamienną 25 upozorowano odszkodowanie i postawiono grobowiec dla Kaczyńskich pozbawiając nas pieniędzy i możliwości postawienia grobu moim rodzicom, aby uzyskać odpowiedni wpis do podmiany rodziny i odnieść się do Pałacu w Białaczowie, gdzie tworzona była Konstytucja 3-Maja co miało być powodem napisania nowej Konstytucji RP, gdyż obecna Konstytucja RP zakazuje faszyzmu i komunizmu.

Z Holandii ma wypłynąć do Brazylii replika Arki Noego co miało oznaczyć czas i sposób podmiany rodziny , który zmierzał do wydziedziczenia całej naszej rodziny w celu pozostawienia jedynie wnuczka Noe Kornaszewski jako początek Nowego Ładu bez chrześcijaństwa. Ostateczną uderzeniem miało być zaparcie się Boga i Maryi matki Jezusa Chrystusa jako matki wierzących i powrót do Genesis i Ewy matki żyjących co miało być przyczyną potopu o którym Bóg powiedział, że już nie będzie.

Księga Rodzaju 8,21-22

„Gdy Pan poczuł miłą woń rzekł do siebie: <Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały , jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc>.”

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s