Lewa linia genealogiczna w Seminarium w Sandomierzu dla Kaczyńskich

Józef Bochyński-Artykuł0001

Starachowice 02.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Lewa linia genealogiczna jako Mirosław Lewy zamieniony na Mirosław Podczaski

Waldemar Maksalon dorobił potajemnie dla mnie nadzór podstawiając Grażynę Klusek i jej męża Adama Klusek w miejsce naszej rodziny. Wykorzystał informacje ze sprawy o znęcanie się nad rodziną przez Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a jego dane posłużyły do podstawienia nazwiska Dąbrowski, aby upozorować taką osobę za mojego męża. Nie znając faktów, a jedynie przekazy osób wmieszanych w ten proceder jak Grażyna Krupa, którą upozorowano na małżeństwo homoseksualne i podstawiono Grażynę Klusek oraz Grażynę z rodziny Podczaskich łącząc z Grażyną Nowak-Łupaszka w celu podstawienia Bohdan Żakiewicz, któremu w Anglii wydano dokumenty morderstwa cara Mikołaja II Romanow. Celem takiego działania było wydziedziczenie rodziny przez nierząd przez służby SB takie jak pan Maksalon i Podczaski. Pan Waldemar Maksalon podmienił rodzinę mojej mamy i połączył z rodziną taty zamieniając rodziny, a Podczaski zamienił rodziców mojego taty wykorzystując zdobyte informacje podstawiając za mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w Kościele katolickim urodzonego w Urządków gmina Szczekarków w 1895 roku podstawiając Mariana Bochyńskiego urodzonego w Starachowicach w 1925 roku do swojej genealogii na Sandomierz i podmieniając na zakonnika Joachima Badeniego, aby ukryć fakt uratowania się mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w Szwajcarii jako zakonnika, o. Józef Maria Innocenty Bocheński. Dziadka żonę księżną Marię Lubomirską podmieniono na Marię Maksalon przez Ostrowiec Świętokrzyski, który nadal znajduje się w Diecezji Sandomierskiej zamieniając Mariannę Maksalon z domu Nowak na Marię podstawiając pod księżną Marię Lubomirską , a Mariannę Podczaską podstawiono na Warszawę pod Podczaskich zacierając ślad przez podmianę na Maryjannę w celu podmiany na Katarzynę Maryjan z ulicy Pasternik 31 zamieniając rodzinę , gdyż dawny adres Nad Kamienną 25 to Pasternik 31. Państwo Podczascy na stronie internetowej podstawili Wojciecha Podczaskiego pod Wojciecha Idziak, aby przejść na Wojciecha Krzemińskiego i wykorzystać Mariolę Idziak z domu Kędroń za Mariole Popławską siostrę Dariusza Pióreckiego z domu Piórecką faktycznie Kornaszewska, z Elbląga. Następną podmianą jest wpisanie nieistniejącej osoby w genealogii Podczaskich jako istniejącej Józefy Podczaska, którą podstawiono pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego, którego zamieniono na kobietę tak jak ,mnie zamieniono na mężczyznę w sprawie Prokuratury Starachowice Ko 336/13 do której nie mam dostępu i zamieniono mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Józefa Kaźmierczyk dziadka mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przejść na teren Pałacu w Białaczowie, gdzie podstawiono Hieronima Mycielskiego z NKWD pod księdza Hieronima Serżysko, który pisze „Kwiatki Zwolskie” jako zaszyfrowaną kronikę podmian arystokracji w Kościele. W tym celu ksiądz sprowokować chciał sytuacje wykazując spowiedź zakonnika z Jasnej Góry. Na miejscu mojego taty miał stanąć Joseph Ratzinger i Karol Wojtyła przez dorabianą genealogię przez pana Brzezinę Winiarskiego, który bezprawnie posługuje się herbem książąt Radziwiłł do czego nie uzyskał prawa.

Genealodzy tworzą fałszywą historię, a sądy dorabiają sprawy karne kryjąc oszustwa niezgodnością PESEL co miało być powodem do wprowadzenia Nowego Ładu, aby ukryć przestępstwa i fałszywe dane sądowe wprowadzone do systemu bankowego, obciążając za ich działania uchodźców, którym dorobiono żółte papiery jako chorym psychicznie. Dokonano podmiany mojego taty kapitana rezerwy Józefa Ludwika Bochyńskiego ze Starachowic na dorobioną genealogię dla służb na kapitana straży granicznej Józefa Bocheńskiego z Chełma. Doszło się do zderzenia dwóch prawomocnych postanowień po śmierci moich dziadków i rodziców z postanowieniami pracowników SB przez zasiedzenie na własności moich dziadków i rodziców pozorując poszukiwanie przez prokuraturę spadkobierców, która w taki sposób dokonała podmiany akt i całych rodzin idąc przez drogę, aby ukryć przez odszkodowania dużą ilość dorabianych tożsamości w zastraszającym tempie co papież Franciszek określił jako króliki. Nasza prawdziwa rodzina miała zostać podmieniona na służby co miało oznaczyć zamianę znaku Vitorii zwycięstwa na symbol zajączka, a nasze dzieci miały być potraktowane jako danie obiadowe co się wiąże z faktem kanibalizmu na Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii.

Z tego powodu następuje wykorzystanie mojej synowej z domu Sergiejew do zamiany mojego syna z Kornaszewski na Sergiejew do Rosji co umożliwia podstawienie na Sergiej Ławrow. Moja wnuczka Wiktoria Kornaszewska córka Adama Kornaszewskiego i Agnieszki z domu Krześniak jest obecnie w rękach drugiego małżeństwa Agnieszki z Janiszewskim co oznacza podmianę jej danych dla służb wojskowych pod nazwiska osób, które donosiły na moich dwóch dziadków. Z tego powodu miała nastąpić likwidacja całej mojej rodziny, aby nie wyszedł na jaw fakt, że moja rodzina nie ma nic wspólnego z faszyzmem, a linie dorobione przez SS, SB, NKWD są fałszywe czyli linia genealogiczne pana Winiary Brzezińskiego oraz pana Podczaskiego i innych. Dlatego przy moich dzieciach nie występują ich rodzice, aby powielić historię mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, gdzie nie wykazany jest ani dziadek, ani babcia z powodu wymordowania jego rodziców czyli hrabiego Stanisława Tarnowskiego oraz księżnej Katarzyny Radziwiłł zamienionej na księżną Marię Lubomirską czyli na matkę mojego taty Józefa Bochyńskiego podmienioną na Marię Maksalon przez Ostrowiec Świętokrzyski. Zamiana przynależności Klasztoru w Wąchocku z Diecezji Sandomierskiej na Diecezję Radomską spowodowała wykorzystanie tego faktu przez służby do podmiany rodziny na Radom, gdzie podstawiono fałszywą Bożenę Bochyńską podobnie jak w innych miejscowościach.

Podmieniono dane osobowe mojego syna mgr inż. arch. Jakuba Pióreckiego na dewelopera z którym współpracował Czesław Daleszak w Skarżysku-Kamiennej i podstawiono Jakuba Dziedzic o podobnym wykształceniu , który pracuje w firmie deweloperskiej w Warszawie, a wcześniej był dyrektorem PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, przez windykacje której zakupiono szereg przedsiębiorstw i banków podstawiając służby jako inwestorów zastępczych i fałszywych spadkobierców po mnie i mężu w sytuacji, gdy my żyjemy co jest oszustwem Skarbu Państwa. Sprawa została ujawniona w banku PKO BP, gdzie jako matka nie mogłam wysłać pieniędzy do syna, gdyż jego dane osobowe zostały podmienione i całej naszej rodziny jako niezgodność PESEL. Sprawa w SO Toruń IIK 164/11 i Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku IIAKa 3/16 jest 100% dowodem podmiany mojej rodziny przez NKWD i polski sąd co jest sprzeczne z Konstytucją RP i obowiązującym prawem. Działanie sądów dowodzi, że demokracja miała służyć jedynie do ukrycia , komunistów, NKWD, SS, i taka demokracja nie służy Polakom.

Takie działania służyły do eliminacji polskiej inteligencji pod którą już przygotowano służby, które w jednej chwili miały zastąpić Polaków i 200 profesorów w Gdańsku z lewicy i prawicy zgodnie z aktami katów i ich ofiar mieszanymi razem, czego przykładem jest wykorzystanie mojej wnuczki przez służby wojskowe do kradzieży pieniędzy.

Podmieniono Mariana Bochyńskiego urodzonego w 1925 roku w Starachowicach jako syna Brunona Bochyńskiego urodzonego w 1985 roku w Urzędów gmina Szczekarków obecnie Szczekarków gmina Wików, który występował jako Marian Bochyński w Seminarium w Sandomierzu co stało się lewą linią genealogiczną dla Barbary jako Krakowiak i Marii Krakowiak z Bagno 7/17 podmieniając Mariannę Maksalon z domu Nowak, którą zamieniono na księżną Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie pozorując, że żyje jako żona Romana Bocheńskiego, który brał ślub w 1930 roku na Jasnej Górze. Z tego powodu wysłano mnie na Jasną Górę po pieniądze, które dla mnie nie zapłacił pan Waldemar Maksalon, którego podstawiono za moich rodziców i dziadków powielając tożsamość dla służb wojskowych. Dlatego zamierzano mnie zlikwidować i moje dzieci miały być wiecznie szantażowane, gdyż wykorzystano ich dane osobowe.

Ukryto Karola Schreiber pisarza cara Mikołaja II Romanow jako Karola Scheibler przemysłowca w Łodzi, który wstawił się za moim dziadkiem do Niemców w 1940 roku i zginął z synem.

W Szwajcarii pisarza zastąpiono nazwiskiem Iten. Doszło do fałszerstw w genealogii służb jakimi są państwo Podczaski i wstawiono Wojciecha Idziak jako Wojciecha Podczaskiego podmieniając Mariannę Podczaską na Maryjannę w Warszawie, w Starachowicach na Marcjannę do ukrycia podmiany Mariana Bochyńskiego ze Starachowic powielonego na Mariana Bochyńskiego na Sandomierz pod którego podstawiono Mariana Podczaskiego, a pod nich moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską podmieniona pod Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewa podstawioną pod Leokadię Kowalczyk ze Starachowic córkę Jan i Ireny Śledzik, podstawiając Helenę Kowalczyk za Helenę Surma jako opiekunkę mojej wnuczki i Helenę Marię Kacperkiewicz podstawiono za moją wnuczkę Zuzannę Maksalon, która jest dzieckiem mojej skradzionej córki z W. Putin , a którą podstawiono pod Ludmiłę Krzymuską i Mieczysława Krzymuskiego podstawiając Pawła Krzymowskiego w Toruniu w sprawie IIK 164/11. Za Eugeniusza Podczaskiego podstawiono Henryka Zbigniewa Podczaskiego, oraz jego dzieci Jacek Andrzej Podczaski i Agata Anna Podczaska co podstawiono pod Jacka Pietrzak Sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie IIAKa3/16, Agata Podczaska została podstawiona pod Agatę Duda a pod Andrzeja Podczaskiego podstawiono prezydenta Andrzeja Dudę.

Zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Irenę Kaźmierczyk przez Prokuraturę Kielce Ko58/09 i sprawę IIKp425/09, gdzie wykazano fałszywych spadkobierców na obrazach skradzionych w Szwajcarii w 2004 roku na kwotę 50.000.000,-EUR wykazując, że są spadkobiercami po moim ojcu zmarłym w 21.04.2007 roku co jest wskazaniem motywu morderstwa rodziców i podstawiono Irenę Kaźmierczyk, aby podstawić Irenę Śledzik. Sprawa IIK 164/11 SO Toruń jest podstawiona do podmiany Bolesławy Podczaskiej numer aktu chrztu 164/1898, gdzie rodzice chrzestni Jakub Nowicki i Józefa Przyjemska zostali podstawieni pod Jakuba Pióreckiego mojego syna , a mnie podstawiono pod Elżbietę Nowicką ze Starachowic, którą mąż umieścił na leczenie w zakładzie psychiatrycznym co próbowano podmienić przez sprawę PC 44 i IDs1001/14 oraz IIK117/13, a Józefa Przyjemska została podstawiona pod Józefa Kaźmierczyk podobnie jak Józefa Podczaska podstawiając w to miejsce tatę Józefa Bochyńskiego. Celem było przejście Podczaskich na Miedzną Drewnianą i Pałac w Białaczowie wykorzystując dane moich dzieci upozorowanych na różne rodziny nie zaznaczając obecnie , że byli z jednego ojca Piórecki, którego przez opinię psychiatryczną podstawiono pod drugiego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przejść na dział spadku na udziałach spółek obecnego męża. Wpisano na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie Dariusz Kornaszewski co oznacza podmianę mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Ewę Kornaszewską , gdyż ja nie byłam w związku z Dariuszem Kornaszewskim, ale Pióreckim co stało się powodem wykorzystania moich dzieci dla innych rodzin. Z tego powodu podstawiono przez IPN Kraków fałszywe dane, że Irena Śledzik jest z nieprawego łożą Romanow i jest siostrą Jadwigi Kaczyńskiej, którą podstawiono jako córkę Vincentego Rawicz Jasiewicz pod tożsamością, którego ukrywał się książę Krzysztof Radziwiłł ojciec Bogusława Krasuskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego ojciec Katarzyny Kaźmierczyk pod którą podstawiono Katarzynę Maryjan obecnie na ulicy Pasternik 31 oraz Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewa, aby podstawić na majątek Karola Scheiblera, który zarządzał mieniem naszej rodziny w Łodzi wykazując carskie DNA przy pomocy zawłaszczonej mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej dla państwa Janiszewskich.

Zamierzano męża Jerzego Kaźmierczyk aresztować nie dopuszczając do sprawy kasacji wyroku w Gdańsku IIAKa3/16 do sprawy z SO Toruń IIK 164/11 a po aresztowaniu męża mnie zaskarżyć za cudzołóstwo z własnym mężem, aby podstawić moją córkę Martę Bochyńską w Irlandii z jej narzeczonym i ją aresztować przez przyszłą jej teściową pod zarzutem cudzołóstwa w celu podstawienia za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk pani Marty Cybulskiej, która miała zostać zaskarżona za kradzież dokonaną przez Skarb Państwa w Toruniu w sprawie IIK 164/11, gdzie zakupiono Azoty Tarnów w celu podstawienia Marty Kaczyńskiej jako spadkobiercy carskiego mienia dla PiS w celu wprowadzenia protektoratu Watykanu i obciążenia papież Jana Pawła II windykacjami za alimenty w Ostrowcu Świętokrzyskim przez Urząd Miasta, który dziś windykuje precjoza carskie na alimenty Jerzego Kaźmierczyk wypłacając je dla Alicji Idziak , Agnieszki Kornaszewskiej i innym podstawionym osobom za spadkobierców po moim żyjącym mężu.

Pierwszy mąż Marty Kaczyńskiej pan Piotr nie kontaktuje się z dziećmi od połowy 2007 roku czyli od czasu podstawienia fałszywej opinii psychiatrycznej z Krajowa do sprawy SO Kielce IIIK207/7, gdzie podłożono akta spraw Dariusza Pióreckiego i Dariusza Dąbrowskiego do sprawy IIIK207/7 co spowodowało podmianę tożsamości Jerzego Kaźmierczyk na Dariusz Piórecki i Dariusz Dąbrowski oraz podstawienie spadkobierców na spółce SOF-ART Sp. z o.o na Lipie Henryk Szyb 1 co oznacza podstawienie pierwszego męża Marty Kaczyńskiej pana Piotra pod Piotra Idziak podstawionego pod Piotra Główkę wiceprezesa SOF-ART Sp. z o.o, którego komornik wpisał na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Celem zamiany było wprowadzenie pod ten adres Katarzyny Kaźmierczyk, którą miała zastąpić Magdalena Jarczyk z domu Bochyńska z Katowic, którą zwano Katarzyną , gdyż Jerzy Bochyński z Katowic do IPN wskazał, że jego ojciec Brunon Bochyński urodził się w Urzędowie w miejscu urodzenia księcia Krzysztofa Radziwiłł, a mojemu tacie Józefowi Bochyńskiemu IPN wydał inne dokumenty. Wskazuje to, że Jerzy Bochyński celowo wskazał miejsce urodzenia księcia Krzysztofa Radziwiłł , którego synem jest Bogusław Krasuski, a jego żoną Maria Krasuska co powodowało podstawienie za nią Marii Kaczyńskiej i podstawienie Marty Kaczyńskiej jako Katarzyny Kaźmierczyk córki Marii Krasuskiej na mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach co połączono z Willą Rosochacz na Lipie Henryk Szyb 1, i osiedlem Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Takie działanie powodowało, że prawnika Piotra pierwszego męża Marty Kaczyńskiej podstawiono pod Piotra Idziak jako spadkobiercy po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk natomiast Marta Kaczyńska miała zostać podstawiona jako spadkobierca udziałów spółki SOF-ART Sp. z o.o. po Wioletcie Wiatrowskiej zamienionej na Beatę Idziak zamienioną na Martę Cybulską zamienioną na Martę Kaczyńską jako czerwona hrabina w Końskich, gdzie pobrano 10.000.000 ,PLN i pobierane jest 100.000,- PLN miesięcznie przez państwa Kaczyńskich z Urzędu Miasta Końskie. Sąd Okręgowy w Kielcach sprawę IXK280/12 ukrył dokumenty, gdzie wyjaśniony został majątek dziadka księcia Romana Bocheńskiego i zastąpiono sprawą SR Kielce IXK131/11, gdzie wykazano niezgodność PESEL w celu ukrycia podstawienia za nas agentów wojska. Z tego powodu od 2007 roku do chwili obecnej 2016 roku nie możemy odzyskać zawłaszczonych spółek SOF-ART Sp. z o.o. i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. powielonych na trzy i kontrolowanych przez służby wojskowe, gdzie wprowadzono spadkobierców po nas żyjących, którzy nas cały czas skarżą przed sądem, a mnie zamierzali wyrzucić z własnego domu przez służby. Wynika z tego , że pan Jarosław Kaczyński i Marta Kaczyńska ma wypłacane pieniądze z Końskich, które do nich mnie należą co jest ukrywane przez prokuraturę i sąd. Dlatego upozorowano, że skarżę męża aby wypłacić pieniądze na podstawione za mnie osoby co oznacza, że męża Jerzego Kaźmierczyk skarży Marta Kaczyńska za którą występuje Marta Sztachelska która wystąpiła jako obrońca z urzędu jako oskarżyciel (posiłkowy), gdyż dla masona nie ma czasów i występują wszędzie przez swoje cegiełki do budowania nowego ładu, a chrzest Polski trwa cały czas co oznacza nie stosowanie się do czasu, aby podmienić rodziny arystokratyczne na Żydów i służby wojskowe co jest próbą oszukania Boga.

Podmieniono sprawę Jerzego Kaźmierczyk prowadzoną przez mec Marka Lesiak z panem Łąckim i podstawiono Romana Łąckiego na Szary Wilk pod majątek Romana Bocheńskiego określony w sprawie ukrytej przez sąd Okręgowy w Kielcach IXKa 280/12 tworząc windykacje do ukrycia kradzieży przy pomocy SR Kielce IXK131/11 , gdzie wprowadzono niezgodność pesel , aby ukryć oszustwo.

Służby wojskowe się zapomniały , że moja rodzina jest prawdziwa i nie mają prawa do niej , a swoje gry powinni zachować dla siebie. Nasza rodzina jest wolna, a utrzymywanie niewoli przez Urząd Miasta Starachowice dorobił nam fałszywe opinie psychiatryczne i przez przez 12 lat pozbawiał nas mienia co jest przejawem faszyzmu fałszując dokumenty i kłamiąc. Nie można komuś zabierać ojca i matki. Nie można kraść dzieci, ani opłacać za działania przeciw własnej rodzinie jest to nieetyczne i niemoralne. Służby wojskowe chcą zająć nasze miejsce. Jest to dowodem pogwałcenia prawa i Konstytucji RP przez PiS i praw praw człowieka.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s