Finansowanie umowy TTIP przez Urząd Miasta Starachowice

Starachowice 03.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Finansowanie umowy TTIP przez Urząd Miasta Starachowic
przez niezgodność PESEL z carskich depozytów.

Wykorzystanie nazwiska Josh Earnest jest odwołaniem się do Ernesta Bochyńskiego w Starachowicach, po którego śmierci jego dzieci Elżbietę Barbarę Bochyńską i Aleksandra Bochyńskiego podstawiono do sprawy sporu z moim dziadkiem Brunonem Bochyńskim przeciwko Franciszkowi Guzikowi, który wynajmował budkę na handel mięsem na Dolnych Starachowicach sprawa w Radomiu IC309/31. Podmieniono mojego dziadka Brunona Bochyńskiego z Polski na USA, gdzie dopisano dane mojego dziadka Brunona Bochyńskiego co jest oszustwem a podstawiono za spadkobierce aktora Schwarzeneggera, który był policjantem i dlatego policja weszła na mój dom pozorując spadkobierców, aby odnieść się do nazwiska z Palace Zakopane pana Schwarzman zamieniając na Weissmann i podstawiając Barbarę Bochyńską z Katowic(prawdziwe nazwisko Weissmann), którą zamierzano zamienić na Barbarę Podczaską.

Adolf Hitler sponsorowany był z carskich depozytów przez SS wykorzystujący Sąd w Radomiu sprawę IC 309/31 co połączono obecnie z Pasternik 31 , której nazwa została zmieniona i powielona na Nad Kamienną 25. Zamieniono Ernesta Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko to Ernest Radomski na księcia Ernesta Ludwik Hessen w Niemczech zamieniając sprawę w Starachowicach na dział spadku w Niemczech w Hesji podstawiając pod Franciszka Guzik mienie zamordowanego w Polsce cara Mikołaja II Romanow w 1924 roku wykorzystując fakt, że rodzina Rothschild zarządzała mieniem rodziny książęcej Hessen.

Doszło w 2004 roku do uruchomienia mechanizmu finansowania II wojny światowej przez Bohdana Żakiewicz, którego rząd polski podstawił w miejsce zmarłego na serce mec. Zarzyckiego w Szwajcarii, który przygotowała firmę dla męża Jerzego Kaźmierczyk APE UMWELTTECHNIK AG i linie kredytowe o wartości 50.000.000,- EUR na finansowanie spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb, gmina Brody Iłżeckie. W tym momencie zostaliśmy w systemie bankowym uśmierceni ja pod nazwiskiem Bożena Piórecka z moim obecnym mężem Jerzym Kaźmierczyk, gdzie zawarliśmy małżeństwo 28.06.2008 roku i noszę nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

W tym momencie doszło do działów spadku na udziałach spółki SOF-ART Sp. z o.o. i zakupu za pieniądze SOF-ART Sp. z o.o drugiej firmy Huty Ostrowiec SA podstawiając inwestora zastępczego. Bohdana Żakiewicz podstawiono pod Bohdana Bochyńskiego pozorując spadkobierce po księciu Wacławie Bocheńskim w USA natomiast Aleksandra Kwaśniewskiego podstawiono pod Aleksandra Bochyńskiego syna Ernesta i wypłacono dla prezydenta Polski 14.000.000,- PLN podstawiając w miejsce Elżbiety Barbary Bochyńskiej sędzinę Barbarę Bochyńską z domu Małachowską prawdziwe nazwisko Weissmann i zamieniono jej męża Jerzego Bochyńskiego , którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak na mojego męża mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk właściciela PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk, SOF-ART Sp. z o.o., MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. , GBC Centrostal Bydgoszcz SA oraz APE UMWELTTECHNIK AG i APE-CH GmbH.

Takie działanie spowodowało , że od 2004 roku do 2016 roku czyli przez 12 lat mąż Jerzy Kaźmierczyk został pozbawiony kontroli nad spółkami, które prowadził chrzestny Józef Kowalski i Jerzy Bochyński z Katowic oraz państwo Podczascy służby podające się za spadkobierców mojej rodziny.

Bohdan Żakiewicz współpracując z Fundacją Rothschild uruchomił mechanizm finansowania II wojny światowej przy pomocy Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura IIK 164/11, gdzie przez opinie psychiatryczne dokonano podmiany męża danych na Jerzy Kaźmierczak i Dariusza Kaźmierczak w wypowiedzi słownej sędziego w Gdańsku w sprawie Apelacyjnej sędzia wymienił męża jako Jerzy Kazimierski.

W Toruniu doszło przez fałszywe opinie psychiatryczne do upozorowania dla męża Jerzego Kaźmierczyk innej żony z Torunia czego konsekwencją było podstawienie finalnie za męża żonę Martę Kaczyńską, która przez fałszywe opinie psychiatryczne miała ubezwłasnowolnić męża, aby nie mógł nić zrobić. (podmiana wyjaśniona w poprzednich pismach).

Doszło do podmiany danych męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego przez podmianę akt sądowych w sprawie SO Kielce IIIK207/7, której powieleniem na inne tożsamości jest sprawa SO Toruń IIK 164/11, gdzie zastosowano fałszywe opinie psychiatryczne dla Jerzego Kaźmierczyk wykonane w Krakowie do Kielc po śmierci mojego taty Józefa Bochyńskiego w 2007 roku w celu podmiany jego danych dla Jerzego Brunona Bochyńskiego zamienionego na Brunon Jerzy Bochyński w celu podstawienia pod zakład psychiatryczny, w którym jest podtrzymywany przy życiu eksperymentalnie mózg mojego dziadka Brunona Bochyńskiego , który ukrywał się w Szwajcarii jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński.

Doszło w Starachowicach do wydania kluczy do domu Nad Kamienną 25 działka 29 dla służb UB czyli Waldemara Maksalon przez sędziego Artura Kaczor, przy czym komornik Zygfryd Nowak zmienił nazwisko na Władysława Maksalon w celu podstawienia Władysławy Kramp byłej teściowej i matki Dariusza Pióreckiego, która miała wiele związków z domu Mączkowska.

W Starachowicach za Władysławę Kramp podstawiono Władysławę Maksalon i Władysława Mazurek podstawionych pod Władysławę Mierzanowską czyli Alicję Hessen-Darmstadt (carowa Aleksandra Romanow) i podmieniono moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak aby przejść na Kanclerz Niemiec Angelę Merkel jako Kaźmierczak na Elbląg, gdzie miał mieszkanie na ulicy Grunwaldzkiej Dariusz Piórecki.

Następnym przejściem jest podmiana matki Dariusz Pióreckiego Władysławy Kramp na USA na kandydata na prezydenta USA pana Donald Trump , aby przejść na Donalda Tusk i agentów NKWD Janinę i Stanisława Pikul na sprawę SR Tarnów z powództwa Funduszu Incaso na kwotę 5100,- PLN aby podstawić weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50.000.000,- EUR i powiązać z alimentami windykowanymi przez banki w Łodzi z precjozów carskich prezentowanych przez Ewę Kopacz podstawioną pod Ewę Kaźmierczyk przez firmę MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. jako sponsorowanie Uczelni Harvard, aby przenieść reaktywację Korpusu Kadetów carskiej uczelni na USA, gdyż przez aklamacje mamy własność wyspy w Nowym Jorku Governor`s Island, gdzie bezprawnie za spadkobierce podał się Bohdan Żakiewicz podszywając się pod patent na siarkobetony należący do Wacława Bocheńskiego, który zarządzał majątkiem mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego majątek ujawniłam w sprawie SO Kielce IXK280/12 i została sprawa podmieniona SR Kielce IXK131/11, gdzie podstawiono Martę Kaczyńską, Lecha Pilarskiego, pana Rzeszotarskiego i innych ukrywając podmianę przez niezgodność PESEL. SR Kielce w 2008 roku prowadząc sprawy wyłączone do sprawy SO Kielce IIIK 207/7 określił, że majątek carski na podstawie wyspy Governor`s Island jako wyjawiony przez Jerzego Kaźmierczyk jako majątek udokumentowany nieobjęty.

Brak trwałości sirkobetonów i starzenie się materiałów sprzedawanych przez Bohdana Żakiewicz świadczy o kradzieży wynalazku i morderstwie księcia Wacława Bocheńskiego w 1978 roku.

Opisane czynności dowodzą, że umowa o współpracy USA i Europy TTIP miała być finansowana z carskich depozytów naszej rodziny przez działy spadku po nas żyjących na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie . Znak USA i Europy w formie kół zębatych do umowy TTIP jest zbieżny ze znakiem Miasta Starachowic przy wjazdach do miasta. Wszystkie te działania kryje szkoła nauki i biznesu Żak.

Działania masonerii zmierzały do wydziedziczenia Polski jako Kaczyńskich, Angeli Merkel jako Europy, aby przejść na Afrykę poprzez Baracka Obamę podstawionego pod Andre Clark, aby w miejsce Maryi matki Jezusa Chrystusa podstawić czarnoskórą ikonę zmieniając historię ikony Maryi Matki Boskiej Częstochowskiej zamalowanej farbą z powodu uderzenia mieczem w celu usunięcia uszkodzenia a zamienioną dla przyszłych pokoleń na czarnoskórą pod którą zamierzano podstawić moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską zamieniając modelką Wiktorią Hall Kornaszewską jako królową ciemności i podstawienie Andre Clark zięcia państwa Podczaskich z Warszawy. Zamierzano zamienić „Chłopów” Sienkiewicza na autora Borynę o wydziedziczaniu polskiego narodu przez nierząd do czego miały służyć moje dzieci i wnuki i zbudowany na terenie SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, dom publiczny jako Willa Rosochacz przez windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, gdzie podstawiono moją córkę Martę Bochyńską zastępując Martą Kaczyńską i wstawiając Dariusza Kornaszewskiego za którego wstawiono starostę Dariusza Dąbrowskiego, który przy pomocy Miasta Starachowic i wytworzonych fałszywych spadkobierców po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mężu Jerzym Kaźmierczyk prowadzi działania jako „SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki” co ujawnił Urząd Pracy.

Umowa TTIP miała doprowadzić do zamiany danych osobowych Polaków przez USA w celu zawłaszczenia carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA oraz polskiej ziemi co spowodowałoby wojnę i prześladowania Polaków realizując plan Klubu Rzymskiego. Zamierzano wykorzystać dział spadku na carskim mieniu po zamordowaniu cara Mikołaja II Romanowa w Polsce w 1924 roku przesuwając działania o 1 rok i dokonując działu spadku we Francji jako spadku po księciu Mikołaju Potockim w 1923 roku, co powiązano ze spadkiem w Pałacu w Łańcucie, gdzie sanie śnieżne wywieziono do Luksemburga, a spadek był kryty przez inwestycje lotnictwa wojskowego na Okęciu w Warszawie i innych miejscach oraz zakupy silników. Obecnie do finansowania TTIP z USA z carskich depozytów zamierzano wykorzystać Francję, aby ukryć rzeczywiste źródło kapitału do finansowania tych inwestycji i handlu jaki jest Bank Rezerw Federalnych w USA.

Celem takiego działania jest ukrycie kradzieży carskich depozytów z Banku Rezerw Federalnych w USA, gdzie po 1978 roku czyli zamordowaniu Wacława Bocheńskiego wprowadzono służby wojskowe jako Maria Gudewicz córka Bohdana Bochyńskiego, które przy pomocy polskich sądów wprowadzały fałszywe dane osobowe do systemów bankowych , kryjąc to niezgodnością PESEL w sprawie SR Kielce IXK131/11, czego dowodem jest podstawienie państwa Kaczyńskich jako rodziny Tarnowskich i zawłaszczenie 10.000.000,- PLN w Końskich wypłaconych dla fałszywych hrabiów Tarnowskich oraz pobieranie 100.000,- PLN od UM Końskie za dzierżawę pomieszczeń przypałacowych co miesiąc podstawiając Martę Kaczyńską jako spadkobiercę po Marii Tarnowskiej podszywając się pod moją rodzinę. Oznacza to, że Marta Kaczyńska przez sprawę w Toruniu SO Toruń IIK 164/11 i IIK 197/10 miała doprowadzić do ubezwłasnowolnienia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując ,że jest jego siostrą , a w Gdańsku żoną. Oznacza to, że państwo Kaczyńscy podali się za spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich. Podmieniono moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską na Jadwigę Kaczyńską , a mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego na Ludwika Kaźmierczak podmieniając dalej na Chełm na Józefa Bocheńskiego z matki Fogel dla finansowania kont lewicy i prawicy, które razem korzystając z tych samych carskich pieniędzy.

Zamierzano wyrzucić nas z domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 co jest połączone przez numer działki 29 z Nad Kamienną 25 jako jeden adres i pozbawić nas wszelkich środków do życia aby upozorować naszą śmierć na śmierć głodową księżnej Radziwiłł, aby podstawić państwa Kaczyńskich ze Starachowic, gdzie wszyscy wiedzą, że byli to Żydzi, którzy przybrali nazwisko księdza Kaczyńskiego, a podmiana danych miała nastąpić w Katyniu przez Katastrofę Smoleńską. Państwo Kaczyńscy nie mają oni żadnych herbów, a podszyli się pod moją rodzinę zamierzając zniszczyć nasze rodziny i dzieci.

W Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach dokonano podmiany danych osobowych moich dziadków rodziców, aby podstawiając państwa Kaczyńskich i co miesiąc odprawiane są msze za Katastrofę Smoleńską, która miała doprowadzić do podmiany Polaków na Żydów co widoczne jest na wybrzeżu w celu ukrycia kradzionych pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych w USA przez niezgodność PESEL w Sądzie w Kielcach.

Pierwszy List do Tymoteusza 5,8

„A jeśli kto nie dba o swoich, zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s