Nowa Konstytucja sposobem na wprowadzenie DNA faszystów na Pałac w Białaczowie

bialaczow3

Starachowice 05.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Pałac w Białaczowie miejscem tworzenia Konstytucji 3-Maja

Działania polityczne w Polsce zmierzające do zmiany Konstytucji RP muszą zostać poprzedzone uporządkowaniem stanu majątkowego Pałacu w Białaczowie poczta 26-307 Białaczów w województwie łódzkim, gdzie wojewoda władający obecnie obiektem zadłużył go pod kredyty wpisując fałszywy krąg spadkobierców w postaci agentów NKWD państwa Mycielskich jako dzieci agenta NKWD, którego przysłano z Rosji w zamian za wywiezionego na Syberię hrabiego Platera, który był zarządcą w Pałacu w Białaczowie. Pałac należał do mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli Aleksego Romanowa, który ukrywał się jako leśniczy pod którego podstawiono prezydenta Bronisława Komorowskiego, a obecnie przyszła zmiana na kolejne elity jak pan Jarosław Kaczyński. W pałacu w Białaczowie powstała Konstytucja 3-Maja, którą obecnie zamierzano pozorować na nową o czym świadczą celowe błędy polityków, aby podstawić fałszywy krąg spadkobierców carskiej rodziny w tym Jarosława Kaczyńskiego, Martę Kaczyńską i Beatę Szydło. Należy pamiętać, że dla masonów nie ma czasu o czym świadczą słowa Prezydenta Polski Andrzeja Dudy, który stwierdził że w Polsce trwa cały czas chrzest Polski. Można to rozumieć tylko jako podmianę danych osobowych Polaków na Żydów i agentów wojska w celu ukrycia wprowadzenia fałszywych danych osobowych przez Polskie Sądy do systemów bankowych w Polsce i USA do Banku Rezerw Federalnych od 1978 roku czyli morderstwa księcia Wacława Bocheńskiego w USA nazywanego księciem z Lublina, który zarządzał mieniem mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i zakupił wyspę w Nowym Jorku nazwaną Governor`s Island, która stałą się przedmiotem zakładu bukmacherskiego za 1 dolara.

Doszło do podmiany kilku rodzin w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2006 roku, kiedy wnuczka księcia Krzysztofa Radziwiłł pierwsza żona mojego męża Katarzyna Kaźmierczyk z domu Krasuska wytoczyła sprawę o niepłacenie alimentów przeciw Jerzemu Kaźmierczyk, gdzie został ukarany jako dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu podczas gdy pobiertała pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego co oznacza powielenie tożsamości.

Doszło do podmiany akt sprawy ze Starachowic z mojego pierwszego małżeństwa jako Bożena Piórecka , gdzie pozwałam Dariusza Pióreckiego o znęcanie się nad rodziną. W tym przypadku Dariusz Piórecki otrzymał wyrok dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Akta obu spraw połączono z zaskarżeniem moich rodziców przeciwko Dariuszowi Pióreckiemu i Dariuszowi Dąbrowskiemu. Opisane sprawy połączono razem i wstawiono do sprawy SO Kielce IIIK 207/7, gdzie podmieniono Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego i Dariusza Dąbrowskiego, gdzie włączono sprawę z Ostrowca Świętokrzyskiego z zaskarżenia Katarzyny Kaźmierczyk przeciwko Jerzemu Kaźmierczyk dokonując podmiany Katarzyny Kaźmierczyk finalnie na Martę Kaczyńską, która przez windykacje spółek Jerzego Kaźmierczyk z carskich depozytów jako precjozów carskich przez PEKAO SA w Łodzi pobiera pieniądze powiększone o dźwignię finansową.

Doszło w sprawie w Ostrowcu Świętokrzyskim do podmiany syna księcia Krzysztofa Radziwiłł czyli Bogusława Krasuskiego na syna Aleksego Romanowa czyli Józefa Bochyńskiego pod którego wstawiono Lecha Kaczyńskiego. Natomiast moją mamę córkę hrabiego Jana Tarnowskiego czyli Filomenę Jadwigę Bochyńską podstawiono pod Marię Krasuską zamienioną na Marię Tarnowską , gdyż syn księcia Krzysztofa Radziwiłł był ukryty jako dziecko hrabiego Tarnowskiego, a osoba Bruno Mazurkiewicz, która go uratowała podała swoich synów jako hrabiów Tarnowskich, którzy obecnie pełnią funkcję Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego. Takie działanie doprowadziło do ukrycia przejęcia Pałacu w Kurozwękach należącego do księcia Krzysztofa Radziwiłł przez państwa Kaczyńskich oraz zawłaszczenie depozytu 50.000.0000,-EUR na linie kredytowe APE UMWELTTECHNIK AG dla SOF-ART Sp. z o.o. jako windykacja alimentów dla Marty Kaczyńskiej za które została kupiona Huta Ostrowiec SA jako dział spadku na udziałach SOF-ART Sp. z o.o. z których wypłacono 14 milionów dla Aleksandra Kwaśniewskiego. Sfabrykowane dane przez SR Ostrowiec Świętokrzyski ze sprawy Katarzyny Kaźmierczyk podstawiono do sprawy SO Kielce IIIK 207/7, którą zamieniono na dział spadku na udziałach spółki SOF-ART Sp. z o.o. pod który podstawiono akt notarialny sprzedaży działki Nowowiejska 29 w 2011 roku zamieniony na dział spadku po Józefie Bochyńskim zmarłym 21.04.2007 roku sporządzonym przez Notariusza Arczyńskiego czego nie uznał Sąd w Starachowicach. Sąd w Starachowicach wydał dokumenty zamieniając sygnaturę INs 67/08 wydany dla Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na INs67/06 wydany dla Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby ukryć Oświadczenie Woli Józefa Bochyńskiego podpisane 28.06.2006 roku i oszustwo adwokata z Nowego Jorku, który w 2006 roku podał się w imieniu Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku za spadkobiercę 65,- miliardów USD za finansowanie Polski wykorzystując porwane dzieci będące w Kościele jako spadkobierców po żyjącym moim ojcu Józefie Bochyńskim.

Skomplikowana sytuacja i presja spowodowała, że mąż Jerzy Kaźmierczyk dobrowolnie poddał się karze w sprawie SO Kielce IIIK 207/7 co spowodowało wprowadzenie po nas żyjących spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1. oraz na firmę MAROMOROC-POLSKA Sp. z o.o. oraz PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk ,

APE UMWELTTECHNIK AG oraz GBC Centrostal Bydgoszcz SA i METRON SA i inne zakupione przez naszych pełnomocników. Obecnie bezprawni doszło do powtórzenia sprawy z Kielc IIIK207/7 jako SO Toruń po 7 latach jako IIK 164/11 na kolejne fałszywe tożsamości w celu wytworzenia windykacji do 24 miliardów USD ze Szwajcarii i USA , które pełnomocnicy Bohdan Żakiewicz i Piotr Waydel jako eksperyment uruchomili pod odbudowę naszych majątków jako nowe technologie , które zostały skradzione przez Skarb Państwa.

W Toruniu wykorzystano zaskarżenie Skarbu Państwa, które podmieniono na zaskarżenie Katarzyny Kaźmierczyk za którą wstawiono Martę Kaczyńską , która przez opinie psychiatryczne zamierzała zniszczyć mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamienić na służącą pobierając pieniądze przez windykacje Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski z alimentów pozorując, że ja pracuję u Katarzyny i bawię dziecko.

Doszło do podstawienia Beaty Szydło za córkę na mojego ojca inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego podmieniając tatę na służby Józefa Bochyńskiego z matki Fogel z Chełma i podstawiono Helenę Surma z Bohaterów Westerplatte 1/1A do zawłaszczenia moich drzwi przez Sąd w celu zawłaszczenia adresu Bohaterów Westerplatte 1/1, aby dostać się do Oświadczenia Woli mojego taty podstawiając Waldemara Maksalon na Ostrowiec Świętokrzyski, który w latach pięćdziesiątych wprowadził się do domu mojej babci udając rodzinę i zawłaszczono część dokumentów do podmiany rodziny. W podobny sposób sąd wydał klucze do mojego mieszkania, aby dorobić genealogię dla kolejnych rządzących przez kolejną sygnaturę, aby podstawić panią Beatę Szydło pozorując ją na córkę Józefa Bocheńskiego z Chełma podstawionego pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego ze Starachowic co oznacza podstawienie Beaty Szydło pod Beatę Idziak, a sekretarza premier Beaty Szydło panią Anię pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką. Z tego powodu moja druga córka Marta Bochyńska(Piórecka) jako panna miała być zlikwidowana. Według demokracji nasza arystokratyczna rodzina w linii cesarskiej miała być podmieniona na służących i służby wojskowe jako zamiana miejsc i bezdomni. Znajomym państwa Mycielskich jest pan Stanisław Pikul z Tarnowa co łączy pierwszym wywozem do Oświęcimia Polaków z Tarnowa, co symbolicznie rozpoczęto przez odwiedzin Angeliny Julie w Oświęcimiu, aby pozorowała więźnia, a została podstawiona pod Julie Wiatrowską i Angelikę Wróblewską oraz podstawiono Iwonę Jasztal z domu Główka, Iwonę Wróblewską z domu Ciepielewską oraz Joanne Główkę podstawiając jako Joanne Szostak za Beatę Idziak. Tarnów przez trejderów jest połączony z Wyspami Owczymi i Kajmanami , gdzie pod jeden adres podstawiane jest kilkaset tysięcy firm pod nasze mienie i zastawiono pod kredyty ziemię umieszczając sąsiadów za spadkobierców na długu, aby ukryć pranie pieniędzy przez Bohaterów Westerplatte 1, gdzie te wszystkie firmy mają odniesienie do adresu bądź nazwiska z pomyłka pisarską.

Działania związane z tworzeniem nowej konstytucji miały wprowadzić fałszywą arystokrację i służby wojskowe, firmy i banki na Pałac w Białaczowie jako kontynuacja tworzenia Konstytucji 3-Maja.

Zamierzano ukryć dokonane podmiany przez podstawienie Świadków Jehowy oraz pani Marii Filomeny Nowak, aby wykorzystać sieć T-Mobile, która zamieniła dane osobowe w umowie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Filomena Bochyńska w celu ukrycia zamiany Filomeny Bochyńskiej na Marię Krasuską, Marię Kaczyńską i Marię Bochyńską.

Zamierzano wywieźć mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk za granicę a na moje miejsce do Starachowic miała przyjechać sędzina Sergiejew z Łotwy, gdyż już podmieniono moją synową Lajlę Sergiejew-Kornaszewska na Lajlę Kornaszewska-Sergiejew co oznacza podmianę rodziny i ukrycie fałszywych spadkobierców PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na Azoty Tarnów.

Telefonicznie poinformowano mnie, że jestem dziedziczka ogromnej fortuny, a przez ulice Nad Kamienna 25 przepływają miliardy dolarów, które nie zostały nam udostępnione a zamierzano ukryć przez wpuszczenie Świadków Jehowa na ulice Nad Kamienną 25, którzy zamierzali ukraść nasze mienie i znieważyć moich rodziców i dziadków. Zakończeniem akcji wywiadu wojskowego miała być zamiana książki Zakazana Prawda na „ Gromki Śmiech” jako działanie Ducha Świętego rozpoczęte w Kanadzie Toronto Blesing i powtórzone w Tarnowie jako szyderstwo z Ducha Świętego. Dorobiono fałszywe akta o uszkodzenie ciała przez prokuraturę Starachowice 1Ds 1001/14 co miało skutkować wózkiem inwalidzkim, gdyż upozorowano że mama Filomena Bochyńska żyje przez ING Bank Śląski i jest na wózku inwalidzkim. ING Bank Śląski rozpoczął podmianę poprzez euroclear co miało skutkować ukrycie fałszywych windykacji przez podmianę danych osobowych. Miała nastąpić podmiana Józef Maria Innocenty Bocheński na Adolf Maria Bocheński zamieniając na Adolf Hitler, aby połączyć imię Maria z Adolfem Hitler i podstawić na budynkiem pałacu, gdzie pisano Konstytucję 3-Maja w Pałacu w Białaczowie w celu wprowadzenia osób mających DNA faszystów połączonych z DNA carskiej rodziny.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s