Mercedes i mleko z certyfikatem FSC

Wozy1

Starachowice 05.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Mleko i Mercedes

Dokonano oszustwa w sprawie SO Toruń IIK 164/11 podstawiając wojsko za carską rodzinę i Gdańsku w sprawie Sądu Apelacyjnego IIAKa3/16 skazując męża Jerzego Kaźmierczyk na trzy tożsamości Jerzy Kaźmierczak, Dariusz Kaźmierczak, Jerzy Kazimierski, aby w Tarnowie podstawić nieistniejący dług 5.100,-PLN łącząc z Janiną i Stanisławem Pikul agentów NKWD pracującymi dla Kościoła katolickiego, aby ze sprawy SR Tarnów V GC57/16 z dnia 27.05.2016 i 22.06.2016 roku doszło do pobrania kredytów na fałszywych spadkobierców wytworzonych w Toruniu w sprawie IIK164/11 dla Unii Europejskiej pod pozorem długu za nieprzyjmowanie uchodźców, aby ukraść pieniądze. Nowe prawo odnośnie uchodźców miało wejść 23.06.2016 roku kryjąc kradzież po której zamordowano by naszą rodzinę obciążając Naród Polski za działania Jarosława Kaczyńskiego i premier Beaty Szydło współpracującej z papieżem Franciszkiem o czym świadczy najbliższe spotkanie. Prezes TK miał się nie wypowiadać, aby zapewnić dobre opinie Moode’s do zaciągnięcia kredytów na weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 51,- milionów eur zwiększony przez dźwignię finansową w Tarnowie skazując mojego męża za działania rządu Polskiego i Kościoła katolickiego ukrywając kradzież w Unii Europejskiej przez podstawienie Marty Kaczyńskiej pod Katarzynę Kaźmierczyk, aby wykorzystać Zuzannę Maksalon córkę W. Putin ze skradzioną moją córką Anną Piórecką podstawioną jako córką Marty Kaczyńskiej pod dane Katarzyny Kaźmierczyk, aby podstawić pod sprawę niepłacenia alimentów z 2006 roku z Ostrowca Świętokrzyskiego podstawioną pod sprawę Sądu Okręgowego IIK 164/11 w Toruniu, aby upozorować, że żona skarży męża podstawiając fałszywy krąg spadkobierców. Brak reakcji prezesa TK na działania ministra jest ukryciem nieprawidłowości w Sądzie Okręgowym w Toruniu IIK 164/11 i Gdańsku IIAKa3/16 celu ukrycia kradzieży rządu polskiego. Sąd świadomie posłużył się fałszywymi opiniami psychiatrycznymi do podmiany tożsamości i podmianą akt pana Piotra Bukat, który zakupił Polbank, a Komornik stwierdził, że nie posiadał mienia co odwrócono przez windykacje męża Jerzego Kaźmierczyk i zakupiono Polbank wykorzystując Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie zawłaszczono wejście dla sąsiadki Heleny Surma, aby zawłaszczyć Oświadczenie Woli mojego taty. Sądy nie sprawdziły mojego DNA co oznacza , że świadome były dokonanej podmiany tożsamości i akt.

Dokonano podmiany ministra Pawła Szałamachy na Pawła Krzymowskiego który został podstawiony pod Jana Bocheńskiego herbu ślepowron podstawionego pod hrabiego Jana Tarnowskiego. Aby pobierać pieniądze przez wielokrotne windykacje carskich depozytów rząd przeszedł przez TK powielając w sądzie KRS w Kielcach spółkę SOF-ART Sp. z o.o. Dokonano powielenia zarządu spółki SOF-ART Sp. z o.o. na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Prezes TK Sędzia Rzepliński miał się nie wypowiadać, aby nie wyszło na jaw , że rząd Polski podał się za spadkobierce po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk i po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk skarżąc w polskich sądach swojego spadkodawcę co jest prawnie niemożliwe i świadczy o dokonanym oszustwie przez Sąd w Toruniu i Gdańsku na zlecenie rządu, aby wprowadzić agencję Mood`s w błąd w celu wyłudzenia błędnego dokumentu do kredytu do daty 13 maja, którego rząd polski nie zamierzał spłacić podstawiając agentów Janinę i Stanisława Pikul, którego podstawiono za właściciela spółki mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, która znajduje się na ulicy Nad Kamienną 25 czyli MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. co połączono z drugą spółka SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1. Do oszustwa wykorzystano powielenie w KRS spółki SOF-ART z o.o., gdzie doszło do powielenia spółki SOF-ART Sp. z o.o. pozorując drugi podmiot SOF-ART Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością , Lipie Henryk Szyb z dnia 14.10.2002 podstawiając pod firmę siostrę Beatę Idziak przechodząc przez podmianę danych przez WIN, gdzie tata był członkiem. W KRS 0000121289 wpisano mój PESEL, gdzie wykupiłam 100% udziałów o wartości 50.000,- PLN jako Bożena Elżbieta Piórecka co zostało obecnie ukryte jako niezgodność PESEL w SR Kielce IXK131/11, które to 100% udziałów SOF-Art Sp. z o.o sprzedałam, 97 % sprzedałam 26.03.2003 roku dla Jerzego Kaźmierczyk i 3% dla Wioletty Wiatrowskiej.

Rząd dokonał zawłaszczenia spółek męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając fałszywych spadkobierców po nas żyjących ukrywając to działaniami komornika, który podstawił do licytacji tereny na Mazurach ukrywając majątek SOF-ART Sp. z o.o. , gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców.

Podmiana danych osobowych została ukryta przez likwidację KRUS. Dokonano podmiana mojej teściowej żyjącej Łucji Kaźmierczyk z województwa łódzkiego, na moją matkę ze Starachowic, Filomenę Jadwigę Bochyńską nie żyjącą od 2010 roku, a powieloną i podmienioną na służby jako żyjącą przez Unię Europejską, fabrykującą dane osobowe Polaków na uchodźców tak jak moją mamę podmieniono na Irlandię, pod zakonnicę. Zamieniono sady na działkę po mojej mamie na ul. Nowowiejskiej w Starachowicach, na grunty orne teściów w Miedznej Drewnianej 244, aby kryć dotacjami podmieniając moją skradzioną córkę Annę Piórecką w zakonie na Annę Karbownik pod doradce papieża Jana Pawła II czyli biskupa Karbownik i podstawiono dotacje na rozlewnie mleka w miejsce zapisu szyfrem w moich notatkach byłego męża jako wódki zużywanej przez Dariusza Pióreckiego i jego znajomych pod inne informacje osób trzecich. Tymi wpisanymi informacjami z mojego notesu posłużyły się służby i doszło do dorobienia fałszywych akt przez wywiad dla Rosji i Niemiec , podmieniając dane moich dzieci na uchodźców, aby ukryć podmianę danych osobowych z ZUS na osoby z KRUS. Zamieniono ilości wypitej wódki na dotację na mleko. W KRUS była Helena Podpłońska babcia męża Jerzego Kaźmierczyk, którą podmieniono na Helenę Surma do finansowania kont lewicy na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez fałszywe windykacje carskich depozytów zamieniając Łucję Kaźmierczyk na jej mamę Helenę Podpłońską i podstawiając dane pod moją mamę Filomenę Bochyńską. Zewnętrznym znakiem dokonanych podmian jest oznaczenie F na windykacjach prowadzonych na różne tożsamości.

Doszło do powiązania maja w którym w przeszłości wymordowano część mojej rodziny z datą 13 maja wyznaczoną przez ministra jako nawiązanie do 13 września miesiąca urodzenia mamy jako hrabiny Jadwigi Tarnowskiej co ukryto jako Filomena Jadwiga Mazurek urodzenie 13 października 1937 co powiązano z numerem RHB 1937 spółki SOF-ART Sp. z o.o. łącząc dalej z rokiem założenia SOF-ART Sp. z o.o. jako 1994 i sprawą przesłuchania Bohdana Żakiewicz w SR Warszawa jako IIIKo1994/14 jako pomocy prawnej do sprawy w SO Toruń IIK 164/11 dokonując powielenia przez sygnaturę prokuratorską V Ds 31/7 co połączono dalej z numerem Pasternik 31, gdzie się urodziłam pod nazwiskiem Bożena Elżbieta Bochyńską co zostało zamienione na moją mamę przez umowę sieci T-Mobile, która podmieniła moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską przez numer PIN 1994 do wydanej karty telefonicznej zamieniając sieć PLUS co spowodowało ukrycie windykacji PLUS Banku na nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1, jako działki 29 Zakładów Górniczych w Starachowicach i kierunku 95 czyli Wielkiego Pieca.

Należy zaznaczyć, że mąż Jerzy Kaźmierczyk zawarł dla SOF-ART Sp. z o.o. umowy z firmą z Belgii i Turcji na dostawy materiałów obiciowych podpisane w Brukseli na które otwarte zostały wielomilionowe akredytywy z których finansowano dostawy używanych ubrań do Tarnowa, gdzie współpracowali Stanisław i Janina Pikul przez służby wojskowe, które podstawiły fałszywych spadkobierców po mnie i mężu Jerzym Kaźmierczyk na SOF-ART Sp. z o.o. Sprawa w Toruniu miała upozorować, że Stanisław i Janina Pikul byli pracownika SOF-ART Sp. z o.o. co jest oszustwem firmy windykacyjnej INCASO z Warszawy jako Funduszu Inwestycyjnego w sprawie SR Tarnów V GC57/16 co zamierzano połączyć ze sprawą SR Starachowice INs 57/10 z powództwa Heleny Surma o przyłącze wodne zamienioną na sprawę spadkową , gdzie zawłaszczono drzwi wejściowe do Bohaterów Westerplatte 1/1, aby zawłaszczyć Oświadczenie Woli mojego taty inż. Józefa Bochyńskiego przekazujące dziedzictwo dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk.

Przejścia dokonano przez Helenę Podpłońską, babcię mojego męża za którą podstawiono Helenę Surma, na ul. Bohaterów Westerplatte 1 podmieniając do ukrycia na numer 8 w Starachowicach pozorując, że jest jej cały dom jako spadkobierców wykreowanych prze zasiedzenie służb PRL. Helena Surma miała jedynie mieszkanie w budynku i część działki, zakupioną przez nią, tak jak reszta osób w tym budynku, od Urzędu Miasta w Starachowicach w 2001 roku, a nie cały dom, ale przerobiono ją na spadkobiercę, co oznacza, że nie kupiła mieszkania, ale ukradła z Urzędem Miasta i podała się spadkobiercę po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim, aby przejść przez Agencje Rozwoju Regionalnego pod nowe już Ministerstwo planowane jako Ministerstwo Rozwoju , aby ukryć wyprowadzone mienie mojej carskiej rodziny i nieruchomości, przez Agencje Rynku Rolnego przez wprowadzenie Kościoła przez Rząd, który oddał części ziemi naszej rodziny dla Kościoła, aby ukryć swoje działania. Przejścia dokonano na całe mienie carskie i książęce jako symboliczne JAJKO przez zasiedzenie polskiego narodu , podstawiając firmę mojego męża SOF-ART Sp z o.o. powieloną na Mazury dla obcych ludzi jako fermę Kur na Mazurach, podstawiając Mazurek, a mojego tatę zamieniono na ojca mojej mamy łącząc dwie linie genealogiczne planując podmianę danych przez uchodźców podstawionych pod moje wnuki i dzieci z DNA carskim podstawiając Beatę Szydło pod Józefa Bocheńskiego z Chełma z matki z domu Fogel z Chełma, pod konta lewicy łącznie z PiS i innymi partiami. Podstawiono Beatę Szydło z Chełma i Jarosława Kaczyńskiego ze służb wywiadu radzieckiego, który wykorzystał dane mojego teścia Jana Kaźmierczyk na Szwajcarię , aby podmienić na mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, czyli hrabiego Jana Tarnowskiego i podstawiono posiadłości ziemskie pod CRUS na emerytury rolnicze kryjąc wyprowadzenie ziemie dla wywiadów przez Agencje Mienia Rynku Rolnego i podstawiono Unię Europejską i uchodźców do podmiany danych osobowych. Datego brak jest w nowych dowodach zamieszkania Polaków i znaków szczególnych do podmiany na uchodźców przez Agencje Agencję Rynku Rolnego, zamienioną na emerytury z CRUS dla byłych rządzących, a kryjąc to zamiarem wprowadzenia Ministerstwa Rozwoju likwidując Ministerstwo Skarbu Państwa.

Polska wówczas straci suwerenność, podstawiając byłe elity na emerytury na zastawionych naszych rodowych ziemiach przez Agencję Rozwoju Regionalnego i z nią związane Fundacje przez Starachowice podmieniając na Tarnów przez oszusta Sądu w Gdańsku i Toruniu dla Tarnowa kryjąc Warszawę przez byłych pełnomocników, którzy okazali się agentami wywiadu kradnącymi nasze dane osobowe do kradzieży depozytów rodowych i Polskiej ziemi zastawionej pod emerytury prominentów okradających Polaków i polskich emerytów, prawdziwych patriotów, którzy cierpią biedę. Nasze rodziny miały być zlikwidowane i wyeliminowane. Dlatego znikają moje nieruchomości , aby ukryć ten proceder. Ja miałam być wywieziona i zamierzano podmienić nasze rodziny w dzień ślubu mojej córki w styczniu następnego roku, aby odnieść się do aresztowania mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który był carewiczem Romanow. Powoduje to przejście na cały świat i dlatego Unia Europejska zamierzała zniszczyć Rosję, aby ukryć opłacanie z ziemi oligarchów, co już dokonano. Podstawiono Marię Władimirowną z Hiszpanii jako Marię Bochyńską pod mój adres w Starachowicach zameldowania i zamierzano podstawić Marię Kaczyńską, pod moich rodziców dane osobowe, usuwając ich z historii i podstawiając mojego taty arystokratyczną rodzinę za rodzinę sprzątaczki kryjąc to książką „Gromki Śmiech” w Hiszpanii, podmieniając prawa autorskie pod moje prawa autorskie do mojej książki „Zakazana Prawda” aby podmienić moja rodzinę na wywiad, podstawiając dalej prawa autorskie do książki Adolfa Hitlera, pod tytułem „Main Kampf”, która służyła do sponsorowania wojny przez małoletnie dzieci zastrzelonego wówczas Ernesta Bochyńskiego, prze nadzór ich matki Michaliny Bochyńskiej dla ich dzieci czyli Elżbietę i Aleksandra. Obecnie już dokonano podmiany rodziny, aby pozorować, że my nie istnieliśmy i próbowano wykazać oszustwo , że mój dziadek to Bruno Mazurkiewicz , co jest oszustwem. Wojna miała się rozpocząć od Poczty w Starachowicach dostarczającej już przesyłki na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 jako numer 11, tak jak nie wykazuje numeru 11 Politechnika Gdańska, czyli odwrotnie jak u mnie numer 1/1 na numer 11. Próbowano powtórzyć sytuację do powielenie zdarzeń czyli rozpoczęcia III Wojny Światowej finansowanej z naszych kont, gdzie wpłynęły pieniądze z depozytów rodowych i podstawiono spadkobierców na długu wojennym podstawiając ziemie Polskie pod finansowanie emerytur, co miało być skradzione po wojnie i zamierzano podmienić dane osobowe przez uchodźców pozorując zamieszki na tle rasowym i inne jak terrorystów do nowej wojny. Dlatego podstawiono już fałszywe dane przez Sąd Okręgowy w Toruniu II K164/11 do Gdańska i odwołanie do niej do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego dane osobowe podmieniono do Tarnowa, co zamierzano ukryć przez przepis dnia następnego 23 czerwca 2016 roku. Podmieniono mnie na Elżbietę i na Barbarę podstawiając fałszywych spadkobierców pod Elżbietę Barbrę Bochyńską usuwając z istnienia linie prawdziwej mojej arystokratycznej rodziny podstawiając Barbarę Mazurek i Barbarę Nowak oraz inne jak Barbara Kowalska podstawiona pod Barbarę Krakowiak na Szwecję, przechodząc prze ulicę Bagno 7/17 w Warszawie , dalej na dawny adres cioci Maria Krakowiak na ulicy Nowolipki gdzie mieszkała, i była bezdzietna ale podstawiono pod nią linię Windsor i inne linie wykorzystując dane pani Marii Krawczyk podstawionej pod moje dane osobowe, aby udawać Bochyńskich. Dalsze przejście następuje na linie ojca mojej mamy czyli mojego dziadka, podmieniając na linie mojego taty carską i stosując w systemie obecnie odwrotny odczyt jako Barbary, co obecnie zastosowano w systemie do Urzędu Skarbowego. Pod Aleksandra Bochyńskiego czyli syna Ernesta Bochyńskiego podstawionego Ernesta Ludwika Hessen, podstawiono dane mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, odwrotnie oczytane jako Ludwik Bochyński i podstawiono Kanclerz Niemiec dziadka na Elbląg, gdzie mieszkał Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski. Pod Aleksandra Bochyńskiego, podstawiono obecnie kolejne służby, generała rosyjskiego Olga Radziejewskiego, gdzie postawiono wcześniej prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zamierzano podmienić moją rodzinę przez wykorzystanie naszych wnuków, do podstawienia Adolfa Hitlera na Polską ziemię zarządzane przez obce służby SS i NKWD przez Szwajcarię w Lucernie z zamku Chateo Gütsch, gdzie miało być centrum zarządzania zdobytym światem.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s