Przyczyny aneksji Krymu przez W. Putin

IMG1583

Starachowice 05.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Zdrada realizowana latami

Prezes Kaczyński i Beata Szydło są szpiegami rosyjskimi i zamierzali zlikwidować moją rodzinę, gdyż kradną nasze pieniądze z naszych kont bankowych przez umieszczenie pod moim adresem na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach oraz ul. Nad Kamienna 25, ul. Nowowiejską 29 setek firm do prania pieniędzy co połączono z Kajmanami i wyspami Owczymi oraz w innych państwach . Zamierzano wykazać oszustwa podatkowe i ukryć podatki przez Urząd Skarbowy w Starachowicach pracujący dla państwa Kaczyńskich agentów wywiadu rosyjskiego i Beaty Szydło podstawionej pod dorobionego przed laty Józefa Bochyńskiego z matki Fogel, który miał zastąpić mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego. Państwo Kaczyńscy korzystają z kont numerycznych lewicy, w Szwajcarii, przez Beatę Szydło podstawioną za córkę mojego taty Józefa Bochyńskiego podstawioną pod moją siostrę Beatę Idziak z Irlandii. Dlatego za moją siostrę wstawił bezprawnie Komornik pana Piotra Główkę pod Piotra Idziak, który miał być oskarżony za działanie Jarosława Kaczyńskiego, który został podstawiony bezpośrednio za Lecha i Marię Kaczyńskich do kradzieży naszego mienia pod nasz herb RAWICZ, który oni nie mają, ani żadnego innego. Ponadto podstawiono na moje mieszkanie Aleksandra i Jolantę Kwaśniewskich, pod którego podstawiono Piotra Główkę syna Wiesławy Główka, która współpracowała z Aleksandrem Kwaśniewskim i dorobione dla niej chorobę psychiczną i zamierzano podstawić ją za mnie jak również Jolantę Główka w której rodzinie była ukryta rodzina mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka taty mojej mamy czyli hrabia Jan Tarnowski występujący również w aktach sfabrykowanych w w Kościele w Wąchocku jako Jan Mazur. Panią Joannę Główka podstawiono na początku podmiany mojej rodziny, a obecnie podstawiono Piotra Główkę. Podstawiono Jolanta Kręcką , dawniej zatrudnionego lekarza w SOF-ART Sp z o.o. , a obecnie w 2014 roku na moje mieszkanie w Starachowicach pomimo, że sprzedania firmę w 2003 roku. Oznacza to współpracę wywiadu rosyjskiego z komornikiem, który wykorzystał windykacje, do wpisania obcych osób. Działania Komornika Gotfryda Nowak wykorzystano do podstawienia mojej córki Marty Pióreckiej, która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska, i wykorzystano moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk tworząc jedną osobę do podmiany przez świadków Jehowy, wykorzystując dane osoby Marii Filomeny Nowak, podmienionej i powielonej na dwie jako moja córka zamieniając na Marię Bochyńską i Filomenę Bochyńska przez sieć T-mobile pracującą dla wywiadu Play podstawiając moje dane na GBC Centrostal S.A. zakupiony pakiet przez mojego męża i podstawiono służby za nas. Dlatego wywiad miał zastąpić naszą rodzinę usuwaną przez służby w Kościele Katolickim, które miały ukryć posiadane nasze pieniądze przez Bank Watykański, który korzysta z nich. Obecnie partia PiS oraz Kukiz do którego się zwróciłam przez wyborami korzystają z tych pieniądze, co połączono z panem Andrzejem Duda ze Starachowic, co oznacza, ze zamierzano w przyszłości określić , że pan Prezydent Andrzej Duda był że Starachowic jak pan Kaczyński, który podszył się pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego herb RAWICZ a Beata Szydło pod moją siostrę Beatę Idziak z domu Bochyńską. Pan Jarosław Kaczyński i Beata Szydło pracuje dla wywiadu rosyjskiego i są obecnie w posiadaniu naszych depozytów, co próbowano ukryć i zniszczyć moją rodzinę. Zakupiły służby w Irlandii domy na moje dane osobowe i moja córka Marta Bochyńska, miała być podmieniona i w tym celu zamierzano ją pobić i upozorować wypadek, aby umieść ją w Zakładzie Psychiatrycznym w Irlandii do podmiany jej danych osobowych na uchodźców, których Unia Europejska zamierzała wprowadzić za karą przy odmowie, kryjąc Jarosława Kaczyńskiego. Windykacja dla Unii miała się odbywać przez Warszawę, gdzie był budynek wynajmowany dla Ambasady Europejskiej w Warszawie od pani Anny Wróblewskiej, który miał być przedmiotem licytacji komorniczej przez służby wywiadu pracujące dla Rosji jako windykacyjne podmieniające dane osobowe. Polacy mieli być w jednej chwili pozbawieni dostępu do swoich oszczędności nawet osoby, które nie mają żadnych długów, gdyż im podmieniono dane osobowe i następują obroty przez kotna oszczędnościowe dla wywiadu. Pani Anna Wróblewska została podstawiona pod Anne Pachowską z domu Piórecka z Warszawy a ją podmieniono, za moje skradzione dziecko do kościoła i uznane oficjalnie za zmarłe Annę Marię Piórecką, aby podszyć się pod moją rodzinę przez Kościół Katolicki, który ma w swoim ręku moje wnuki z dwojga dzieci z tym mojego syna Michała Pióreckiego. Troje moich dzieci Marta, Jakub, i Adam z żoną Lailą i dziećmi z dwóch małżeństw mojego syna, miały być zniszczone i zlikwidowane w Irlandii, aby podmienić ich na żonę generała rosyjskiego Olg Radziejewski i oskarżyć rodzinę naszą o szpiegostwo. Doszło do zajęcia Krymu przez Rosję, aby zamienić zamek nad Morzem Czernym, gdzie znajdują się zeszyty szkolne mojego dziadka Aleksego Romanowa i jego sióstr w tym Marii Romanow, aby wpisać fałszywych spadkobierców, jakim jest Władimir Putin i rodzina Kaczyńskich dla niego pracująca, jako jednej rodziny. Wynika to z fakty , że Władimir Putin ma dziecko z Anną Piórecką moją córką, która miała zastąpić moją drugą córkę Martę Bochyńską (Piórecka). Moja córka została podstawiona pod dane Katarzyna Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego, którą zastąpiono Martą Kaczyńską. Jest to pełna podmiana mojej arystokratycznej rodziny, na służby wojskowe pracujące z NKWD mające dzieci z Anną Piórecką. Za moją rodzinę zamierzano podstawić aktorów i policję oraz gubernatora w jednej osobie na USA, jak Arnold Szwarceneger, który ma bezprawnie w posiadaniu nasz sygnet rodowy z herbem „Lew w Koronie”, który jest naszą własnością jako główny herb, a pod moje dane zamierzano podstawić aktorkę Ewa Błaszczyk jako Bożena Piórecką, której dziecko miało być wybudzone po naszej likwidacji. Diabelskie działania służb zmuszają ludzi do uległości przez oszustwa w które ludzie wiedzą. Zamierzano wykorzystać DNA Zuzanny Maksalon, która jest dzieckiem mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej zmuszając Kościół katolicki do do milczenia w tym papieża Franciszka, gdyż Anna Piórecka jest zakonnicą i doszło do gwałtu w Zakonie, podobnie Michał Piórecki jest księdzem.

Sprawa Sądu Okręgowego w Toruniu II K 164/11 to akcja wywiadu rosyjskiego dla którego robią agenci w Sądach i podstawione osoby jak Lech Pilarski, pan Rzeszotarski oraz Paweł Krzymowski udający arystokratów i wojskowych w celu podstawienia Jarosława Kaczyńskiego i Marty Kaczyńskiej jako spadkobierców zawłaszczonego mienia po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk przez sprawę w Ostrowcu Świętokrzyskiego o niepłacenie alimentów , gdzie podstawiono Zuzannę Maksalon i Martę Kaczyńską, aby wykazać rodzinę Kaczyńskich i Władimira Putin, jako jedną rodzinę podstawionych na Zamek na Krymie nad Morzem Czernym, gdzie znajdując się zeszyty Marii Romanow pod którą podstawiono Marię Krasuską, Marię Bochyńska, Marię Tarnowska i Marię Kaczyńską jako jedną osobę, wykazując nieprawdę, że książęta Radziwiłowie to rodzina carska Romanow przez DNA moich wnuków. Zeszyty zostały użyte przez pana Mirosława Lewy dla państwa Kaczyńskich i podstawiono Marię Władimirowna, której syn został podstawiony pod Michała mojego syna i oddano zeszyty mojego dziadka dla niepowołanych osób przez pana Sołowiowa w Moskwie pracującego dla pana Sołowiowa z Kielc i IPN, aby zawłaszczyć nasze dokumenty dla wywiadu przez trzy nieruchomości w Starachowicach przez Urząd Miasta pracujący dla wywiadu rosyjskiego z państwem Kaczyńskich, kierujący się podatkami na całe mienie naszej rodziny na całym świecie i podstawiono osoby z służb, które przez kredyty pobrane na nasze dane osobowe dla wywiadu dokonali opłacania naszych oprawców, przechodząc przez trzy nieruchomości pod moich rodzicach w Starachowicach podmieniając moją rodzinę. Trzy nieruchomości pod moich rodzicach połączono z Miedzna Drewniana 244 gmina Białaczów i firma PPH APE Jerzy Kaźmierczyk powielona na trzy przez zamianę zarządu SOF-ART Sp z o.o. powielonego na trzy do firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co połączono z trzema projektantami na przyłącze energetyczne do domu Wioletty Wiatrowskiej która posiada 3% udziałów spółki SOF-ART Sp z o.o. zamienione na 20% byłych moich udziałów jeszcze na nazwisko Bożena Piórecka z pierwszego małżeństwa, pod które podstawiono Martę Kaczyńską. Projekty energetyczne połączono z Oświadczeniem mojej mamy o użyczeniu nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 , dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, o czym mama pisała do sądu po czym mamę zabito przez pozorowanie choroby i ukradziono działkę przez Sąd po śmierci mojej mamy, wstawiając mojego dziadka nie należącego do prowadzonej sprawy, a wstawionego 10 lat po dziadka śmierci do podmiany Tarnowskich na Bochyńskich przez Waldemara Maksalon. Dlatego wykończono mojego tatę i moją mamę do podstawienia państwa Kaczyńskich agentów wywiadu rosyjskiego. Połączono Umowy kredytowe Polaków z fakturą na energie elektryczną, aby wykorzystać dane osobowe do windykacji spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. ulica Nad Kamienna 25, powielona na dawny adres na ulicy Radomska 29 na Specjalna Strefę Ekonomiczną, do pobierania pieniędzy z carskich depozytów na finansowanie banków, które podmieniają nasze dane osobowe dla służb podstawiając fałszywy krąg spadkobierców jako wszystkich Polaków.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s