Skarga na czynności komornika za działania do kredytu dla Unii Europejskiej

Document

Starachowice 06.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów
V GC 57/16

SR Starachowice
KM 1346/10


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności i postanowienie komornika w sprawie ustalenia kosztów do podmiany na Kaźmierczyk z domu co skutkuje likwidacją wielu osób i wojną przez ukrycia podstawienia Beaty Idziak na Miedzną Drewnianą 244 w celu zastąpienia jej przez Beatę Szydło a moich rodziców przez państwa Kaczyńskich pozorując dzieci z nieprawego łoża, których nie było.

Sprawa dotyczy próby zniesienia prawomocnych postanowień sądu fałszywymi stworzonymi przez windykacje jako spis z inwentarza do podmiany postanowień sądu dla moje rodziny przez postanowienia dla SB i NKWD i SS dla osób podstawionych do mojej rodziny, które wykorzystały nieświadomość naszych dzieci.

Sprawa kosztów miała być użyta do podmiany sprawy spadkowej mojej rodziny, która była opłacona na koszty Waldemara Maksalon, który doprowadził do upozorowania, że moja rodzina nie żyje co wynikało ze stanowiska sędziego Wojciech Pruss, który powiedział, że majątek mojej rodziny jest własnością Państwa Polskiego co miało skutkować windykacją komorniczą i wymordowaniem mojej rodziny, gdyż sprawy są robione wstecz i są fabrykowane akta w sądach na trzy tożsamości z jednej. Jedynym przejściem są koszty, które są kryte umorzeniem, aby nikt się nie odwołał,by nie zostało ujawnione oszustwo. Jest to próba kolejnych kosztów nakładanych przez sędziego, które skutkowały opłatą komornika za wielokrotne egzekucje i spis z inwentarza do fabrykowanych tożsamości na wyprowadzone mienia jako koszty ekspertów do wyceny carskiego mienia zamienione na ekspertów Toruniu. Zamierzano to ukryć oskarżeniem rodziny o szpiegostwo co jest dowodem , że pan Jarosław Kaczyński jest agentem wywiadu rosyjskiego i jego rodzina.

Należy zaznaczyć, ze skutkiem działania komornika miało być błogosławieństwo papieża dla trzech osób w tym Donalda Tusk, pana Schulz oraz Juncker, podstawionych pod trzy linie do powielonej firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na trzy pod które podstawiono zarząd SOF-ART Sp. z o.o. dla służb do jednej osoby, aby odnieść się do błogosławieństwa Adolfa Hitlera przez papieża przed rozpoczęciem II wojny światowej, który wykorzystał chrzest mojego taty do podstawienia Ewy Braun jako swojej kochanki pozorując za jego dziecko mojego tatę Józefa Bochyńskiego z drugiej strony przez NKWD na dziecko Stalina co miało skutkować trzecią wojną światową. Obecne działania nawiązały do zamachu w Kruszynie w 1932 roku, gdzie grupa „SS – Zofia” porwała mojego tatę po urodzeniu i spaliła moją babcię księżna Marię Lubomirską oraz jej ojca księcia Stanisława Lubomirskiego zastrzelono pod którego podstawiono Stanisława Stępień mającego pełnomocnictwo męża Jerzego Kaźmierczyk z firmy APE-CH GmbH , gdzie byłam później w zarządzie i Stanisława Pikul , którzy miał nasze pełnomocnictwo do uruchomienia depozytów rodowych.

Wnoszę skargę na czynności komornika Gotfryda Nowak, który przekroczył swoje uprawnienia i kompetencje przysyłając zakończenie spisu z inwentarza w 2016 roku po mojej mamie Filomenie Jadwidze n Bochyńskiej zmarłej w 2010 roku, której wierzyciele w 2011 roku nie podjęli działań, co oznacza, że według obowiązującego prawa w danym okresie sprawy zostały z urzędu umorzone a prawo nie działa wstecz.

W tym samym czasie co pismo komornika zostało zwrócone pismo z Sądu Rejonowego w Starachowicach przez Pocztę Polską zamiast InPost zwracając mój wniosek o eksmisję sąsiadów z Bohaterów Westerplatte 1, których wpisano na mój garaż bezprawnie co było ukryte wpisem komornika, tego samego który przekroczył również prawo i swoje uprawnienia wpisując mnie i siostrę jako dłużniczki na byłej działce 29 w miejscu garażu na Bohaterów Westerplatte 1/1 wpisując razem Helenę Surma co miało na celu przejście na działkę 29 należącą do Zakładów Starachowickich i podstawiając Helenę Surma pod Helenę Bochyńską zamordowaną nahajami przez kozaka pod, którą podstawiono Józefa Bocheńskiego z matki Fogel z Chełma czyli dokonano oszustwa podstawiając służby pod zamordowaną rodzinę.

Komornik przekroczył prawo przez wpisanie innej sygnatury do spisu z inwentarza po mojej mamie INs 426/10, a prowadząc jako INs 395/10 co dzisiaj jest widoczne , a jest dowodem wykorzystania mamy do dorobienia dzieci z nieprawego łoża dla NKWD i SS w tym do dorobienia dzieci dla Stalina, którego określano, że ma polskie korzenie. Szyfrem w tej sprawie był numer 29 co oznacza wykorzystanie działki 29 należącej do Zakładów Starachowickich i przejście na tereny rolne pod posiadłości ziemskie i fabryki przez Specjalną Strefę Ekonomiczną co zamierzano ukryć przez podmianę nazewnictwa z Centralnego Okręgu Przemysłowego na Centralną Organizację Pozarządową .

Komornik Gotfryd Nowak zamykając sprawę w 2016 roku spisu z inwentarza udowodnił wielkość majątku , gdyż prowadził sprawę 6 lat po śmierci mamy przez co zostało ukryte przez firmy windykacyjne , które prowadzą windykacje na fałszywe dane osobowe kryjąc to przez e-sądy, gdyż maszyna nie myśli. Oznacza to , że mienie miało być wyprowadzone przez firmy windykacyjne na fałszywe dane osobowe do powielenia długu w celu wyprowadzenia majątku rodowego na całym świecie przez Kajmany, Wyspy Owcze i Bahama. W tym zastosowano podobne mechanizmy finansowe przez trajderów, którzy zwiększają długi w celu wypłaty jak największych pieniędzy wykupując upadłe firmy w celu stworzenia kapitału dłużnego do wyprowadzania carskiego majątku mojej rodziny. Stało się to przyczyną, ze po 13 latach po sprzedaży firmy SOF-ART Sp. z o.o. a po 16 latach , gdy były podpisane umowy z PFRON dla SOF-ART Sp. z o.o. pan starosta Dariusz Dąbrowski ponownie wszczął postępowanie co do firmy SOF-ART Sp. z o.o., która od 12 lat nie uzyskuje żadnych dochodów i była zawieszona ostatnio przez dwa lata przez mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Starosta poprosił mnie o pismo w celu umorzenia długu , który według jego informacji wisiał w systemie, a musiał być zdjęty na wniosek spółki SOF-ART Sp. z o.o. Właściciel firmy czyli mąż przychylił się do prośby co spowodowało określenie nieprawdy przez starostę i ponowienie długu umorzonego . Długi umorzone wykorzystują trajderzy i firmy zarobkują na rewindykacji, czemu obecnie miała służyć sprawa zakończenia spisu z inwentarza na powieloną sygnaturę , gdzie dopisano dzieci z nieprawego łoża dla NKWD i SS, gdyż firmy windykacyjne nie mogły podjąć działań na fałszywe dane. W tym celu dokonano przesłania Pocztą Polską przesyłki z Sądu Starachowice zwrotu sprawy w stosunku do Heleny Surma i sąsiadów oraz komornik Gotfryd Nowak również przy pomocy Poczty Polskiej przysłał decyzję w sprawie kosztów do INs 395/10 w 2016 roku . W systemie T-Mobile podmieniono mnie na moją mamę co spowodowało próbę wyłudzenia ode mnie podpisu do zamkniętej umowy w 2012 roku a cały czas będącej w systemie jako obowiązująca umowa , której nie mam prawa zamknąć , gdyż ja ją podpisałam, a nie moja mama Filomena Bochyńska. Pojawienie się mamy dowodzi prowadzenia spraw po mamy śmierci przez sieci komórkowe. Jedyną umową, która mama miała to była sieć Plus, gdzie przedłożyłam dwukrotnie na prośbę akt zgonu po czym próbowano ode mnie wyłudzić trzeci raz a czego odmówiłam. Dlatego połączono sieć Plus z Polsatem, aby zamienić mamy umowę pozorując, że żyje i dokonano podmiany na windykację taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na laptop Acer, po śmierci taty w 2007 roku. Doszło do zamiany mojego taty Józefa Bochyńskiego na Józefa Mazurek i przejścia na działkę mojego dziadka przez osoby z UB , które wprowadziły się, w latach 50-tych do babci domu udając rodzinę i tworząc sprawy o zniesienie współwłasności , którzy rzekomo wznawiają sprawy wykorzystując prokuraturę , służby NKWD , SS i UB prowadząc sprawy dla banków w Szwajcarii dla firmy windykacyjnej Intrun Justitia, aby przejść na Misję we Fryburgu, aby przejść na księdza Gawron określając go jako bardzo bogatego człowieka i przenosząc na Francję. Zastawiono naszą rodową ziemię , którą w części oddano do Kościoła co spowodowało, że jedna z osób, która zamierzała pomoc w zakresie prawnym miała problem , gdyż pieniądze, które pan Waldemar Maksalon miał wypłacić z Nad Kamienną 25 zostały w gestii Jasnej Góry, gdzie remontowano groby sponsorowane przez wodociągi, które w tym celu dorabiały długi od 3 lat, na Boahterów Westerplatte 1/1, gdzie nie mieszkam a nawet nie ma licznika na Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie dorobiono dług na moją mamę przechodząc na panią Sztolzman matkę Aleksandra Kwaśniewskiego, którego podstawiono pod mienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pod którego podstawiono Aleksandra Bochyńskiego jako małoletnie dziecko z Elżbietą Bochyńską w czasie II wojny światowej, Dlatego mnie zamieniono w Toruniu na Elżbietę a ukryto w sprawę w Niemczech, gdyż Elżbieta Barbara Bochyńska mieszka w Niemczech. Spowodowało to podmianę moich danych osobowych na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak co oznacza podstawienie sprawy Waldemara Maksalon , gdzie sąd dokonał takiej pomyłki pisarskiej przysyłając pismo do mnie po śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w sprawie zniesienie współwłasności Nad Kamienną 25 , którą przerobiono na dział spadku rodzin osób z UB , które to wnosiły i zamieniono na dział spadku na ulicy Nowowiejską 29 jako spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku co jest oszustwem.

Celem było przejście na nasz książęcy majątek na całym świecie kryjąc to grą Forex , którą prowadziła pani Ewa Wielochowska z mężem Stanisławem Stępień, która zamieniła dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez błąd „zi” jako Jerzy Kazimierczyk tak jak Helena Surma podmieniła drugi człon mojego nazwiska do fałszywych rachunków na wodę, która udawała, że jest siostrą mojego ojca do wyprowadzenia pieniędzy. Z tego -powodu dorobiono w Starachowicach kasyno, aby przejść na grę, gdzie podstawiono potrójnego szpiega pana Ryszarda Sorge, który wydał mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w czasie II wojny światowej, a obecnie podstawiono w to miejsce Stanisława i Janinę Pikul z NKWD z Tranowa , gdzie podmieniono firmy mojego męża i próbowano ukryć jako gra mojej babci. Powodem jest ukrycie się mojej rodziny i upozorowano , że ziemię babcia przegrała w karty, które zawłaszczyły służby UB, SS i NKWD w PRL. Moja babcia wystawiła za te pieniądze pułk wojska dlatego podstawiono wojsko za spadkobierców przez Toruń skazując mojego męża w sprawie IIK 164/11 i odwoławczej w Gdańsku IIAKa3/16 w celu wyłudzenia pieniędzy przez Tarnów dla Forex do czego potrzebna była sprawa Komornika KM 1346/10 z dnia 22.04.2016 rok jako o ustaleniu kosztów w sprawie spisu z inwentarza , które w części dorobionych spadkobierców znikło wielkości przypisując mnie i mojej siostrze kwotę która miała odpowiadać dla majątku mojej mamy. Dlatego sąd odesłał Pocztą Polską sprawę z naszego powództwa IC 397/15, aby umożliwić dla służb podmianę spraw na poczcie, która nie miała prawa przyjąć dokumentu z sądu co oznacza , że dołączone do pisma kopia mojej założonej firmy IMPERATOR ROMANOW z podmienionymi danymi przez UM Starachowice jako Bohaterów Westerplatte 1 i odwrotnością zapisu znalazła się we Włocławku jako spółka miała być wyprowadzona przez Intrin Justitia spółkę ze Szwajcarii, aby ukryć wielkość wyprowadzanego carskiego mienia przez podstawienie obcych ludzi sąsiadów zamienionych na inne osoby do wyprania pieniędzy przez podstawienie Ewy Eugster i jej brata Adama Jakubczyk w miejsce moje i siostry i męża rodziny udając spadkobierców na firmie IMPERATOR ROMANOW.

Moje DNA wykaże , że jestem carską i książęcą rodziną dlatego wykorzystano moje wyniki DNA w sprawie Waldemara Maksalon, gdzie złożyłam je w celu wykluczenia Waldemara Maksalon z mojej rodziny nie wiedząc, że jego wnuczką Zuzanna Maksalon jest wnuczką mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej z W. Putin o czym wiedział Kościół katolicki, gdyż córka była zgwałcona w Zakonie, a dzieci podmieniono. Spowodowało to pewność działania pana Waldemara Maksalon i Komornika Zygfryda Nowak, który miał czelność w 2016 roku powielić sprawę , która miała oznaczać śmierć moją , moich teściów i mojej siostry, gdyż mnie i siostrę i teściową Łucje Kaźmierczyk podstawiono za moja mamę Filomenę Bochyńską. Oznacza to, ze sprawa prowadzona przez komornika miała doprowadzić do śmierci naszych rodzin pod które podstawiono rządzących. Dlatego sprawa INs 426/10 jest podmieniona dla Marii Kaczyńskiej, a sprawa INs 395/10 jest podstawiona pod Jadwigę Kaczyńską wykorzystując pomyłki pisarskie w sprawach agentury co było widoczne wykorzystaniem Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego w sprawie Waldemara Maksalon jako postanowienie z błędem zamieniając mojego tatę na Bożennę Peryt bez uwzględnienia zarządzenia o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej do tego dokumentu do którego pan Waldemara Maksalon nie miał prawa , gdyż sprawa dziedzictwa rodowego dotyczyła jedynie mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk i była wyłączona ze spraw spadkowy, gdyż była dana za życia, a nieruchomość po rodzicach przejęłam jedynie ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i siostra Beata Idziak, którą zamierzano zlikwidować przez służby wojskowe.

Zamierzano dokonać gwałtu na mojej siostrze Beacie Idziak i jej oraz moich dzieciach, gdyż bawią się w pozorowanie co jest widoczne przez brak zaangażowania się w sprawę wyjaśnienia podmiany naszej rodziny. Pan Dariusz Piórecki były mąż w przeszłości wyliczył mi sześć osób jako znajomych, których zamieniono na sześciu ochroniarzy pani Beaty Szydło, którą podstawiono za moją siostrę Beatę Idziak. Nastąpiła próba zniesienia prawomocnych postanowień sądu po moich rodzicach przez wyroki sądu prowadzone na zlecenie NKWD, SS i UB. Nastąpiło zderzenie robionych spraw w PRL ze sprawami po śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka i jego żony Anieli Reginy Mazurek oraz drugiego dziadka Brunona Bochyńskiego oraz oficjalnej jego żony Bolesławy Bochyńskiej, która występowała za zamordowaną i spaloną w Kruszynie księżną Marię Lubomirską na której majątku zrobił biznes Zygmunt Solorz-Żak, który zaczął windykować tatę Józefa Bochyńskiego o laptop Acer, który zamienił na komórkę w sieci Plus mojej mamy Filomeny Bochyńskiej zamieniając na T-Mobile w celu zamiany tożsamości Filomeny Bochyńskiej na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co podmieniono na moją teściową Łucję Kaźmierczyk ukrywając fałszywe windykacje w Miedznej Drewnianej 244, aby przejść na Pałac w Białaczowie zastawiony pod kredyty przez Wojewodę Łódzkiego, który wykorzystał agentów NKWD państwa Mycielskich znajomych Stanisława i Janiny Pikul, którzy w mieli doprowadzić w Tarnowie w sprawie Sądu Rejonowego V GC 57/16 aby wytworzyć olbrzymi kredyt dla Unii Europejskiej do finansowania uchodźców wykorzystując weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 51.000.000,- EUR. Zapis Komornika Zygfryda Nowak wykazuje, że mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk podmieniono na Kaźmierczyk z domu co jest oszustwem. Służby zrobiły dział spadku na osobach pomordowanych w obozach koncentracyjnych, aby przejąć mienie przybierając nazwiska pomordowanych przez Żydów, których ratowali Polacy, a którzy sięgnęli po nasze mienie. Podstawiono służby wojskowe również pod osoby wymordowane na Syberii do czego wykorzystano dane mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, którego rodzinę zamordowano co próbowano wykorzystać do podstawienia danych Katarzyny Krakowiak jako Radziwiłł podstawiając pod Katarzynę Kaźmierczyk odnosząc się do Morza Novosibirskiye Ostrova jako woda na Syberii łącząc z Ostrowcem Świętokrzyskim oraz gminą Nowe Ostrowy, gdzie dorobiono wypadek , który nie istniał, aby przejść przez Starachowice przez samochód na mojego teścia Jana Kaźmierczyk podstawiając jego córkę Martę Cybulską pod moją córkę Martę Bochyńską, a mojego teścia zamieniając na mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego zamienionego na Jana Bocheńskiego herbu ślepowron. Zamierzano połączyć sprawę komorniczą z windykacją na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając sprawę Starostwa Starachowickiego od czego mąż się odwołał do Kiec do Kolegium Samorządowego, które w odpowiedzi przesłało pismo do Wojewody Kieleckiego SKO.IN/90/1383/38/2016. Służby wykorzystały dane starosty starachowickiego, którego podmieniono na byłego męża Dariusza Pióreckiego i zamieniono na Dariusza Bochyńskiego wykorzystując sprawę przeciwko Dariuszowi Dąbrowskiemu i Dariuszowi Pióreckiemu zamieniając Piórecki na Bochyński i oskarżając mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk przez sędziego w Kielcach określając nieprawdę, że moja mama zaskarżyła mojego obecnego męża co jest w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem i Oświadczeniem Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego, które przed śmiercią ustnie mama potwierdziła.

Zamieniono ojca Dariusza Dąbrowskiego pana Zygmunta Dąbrowskiego na Zygmunta Pióreckiego co oznacza połączenie wszystkich osób w jedno przez służby do windykacji do zamiany mojej mamy na Jadwigę Kaczyńską , którą podstawiono jako Jadwigę Bochyńską przez błąd pisarski w pozorowanej sprawie na spis z inwentarza INs 395/10 prowadzonej bezprawnie jako sprawa spadkowa. Jest to przekroczeniem uprawnień komornika i kompetencji sądu , gdyż sprawa po mojej mamie to sprawa INs 426/10, której majątek został przejęty z dobrodziejstwem inwentarza i nikt nie wniósł działań windykacyjnych w obowiązującym roku po śmierci mamy. Oznacza to umorzenie z mocy prawa zadłużeń po moich rodzicach tak mamie jak i tacie, gdyż moi rodzice nie mieli dzieci z nieprawego łoża, ale jedynie dwie córki mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk oraz moją siostrę Beatę Marię Idziak. Powodem dorobienia sprawy przez komornika i sąd jest podstawienie Bogusława Krasuskiego jako dziecka z nieprawego łoża hrabiego Jana Tarnowskiego co jest oszustwem , gdyż jest on synem księcia Krzysztofa Radziwiłł co spowodowało podstawienie moich i siostry danych pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską i zamianą na Martę Kaczyńską, gdyż doszło do dzikiego przejęcia Pałacu w Kurozwękach przez państwa Kaczyńskich na fałszywe sprawy sądowe jako sporne.

Dokonuje się przejścia przez sieci komórkowe, które wykorzystują cztery umowy na nadajniki , które są podłączone bezpośrednio do IP komórki co powoduje niezgodności w systemie informatycznym dostępnym dla pracowników a innym dostępnym dla użytkownika w internecie. Powodem jest dopasowanie długu do danej osoby bezpośrednio co oznacza , ze nasze szwajcarskie komórki są przypisane do szwajcarskiej firmy windykacyjnej Centrum Justitia dla której robi komornik Gotfryd Nowak. Sieć Pay jest połączona do windykacji z Włocławkiem, gdzie podstawiono moją firmę IMPERATOR ROMANOW i zamieniono na spółkę cywilną dla Przemysława Król do firmy ENEKO SYSTEM dla której pracuje Przemysław Słodkiewicz policjant wnuczek Heleny Surma podstawionej pod Helenę Podpłońską na Miedzną Drewnianą babcie męża Jerzego Kaźmierczyk, która już nie żyje co oznacza podstawienie długu ENEKO SYSTEM pod mojego męża i podstawienie Barbary i Jerzego Bochyński pod GBC Centrostal Bydgoszcz SA w celu podstawienia długu na mieniu moich rodziców w tym na Ukrainie na DOMSTAL SP. z o.o. w Kijowie do którego mnie mieli żadnego dostępu. Dowodem są pliki ukryte w sieci Play, które wykazują przesłanie faktur z Centrostalu w Warszawa. Moje dane wykorzystano przez służby w Warszawie i przesłano do Urzędu Skarbowego w Starachowicach , który rozpoczął śledztwo przestępstwa podatkowe na nieruchomości Nowowiejska, gdzie wpisano bezprawnie Waldemara Maksalon jako spadkobiercę mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego i Brunona Bochyńskiego wpisując w miejsce drogi zamiast mamę to wpisano mojego tatę, który nie był właścicielem tej działki, gdzie urząd Skarbowy zamierzał mnie ukarać za podatek od sprzedaży działki, której nie uznał Sąd sprawy KW.Dz 4005/11 i KW.DZ. 4006/11 . które prowadzono bez mojego udziału, gdyż Notariusz Arczyński zamienił sprzedaż działki w 2011 roku na dział spadku po moim ojcu zmarłym w 2007 roku co próbowano ukryć NKWD pod pozorem przestępstwa podatkowego Urzędu Skarbowego, które nie zaistniało, gdyż sąd nie uznał sprzedaży.

Adwokat Jędrzejewski wpisał jedynie tatę do numeru Ksiąg Wieczystych na drogę w czasie zakładania księgi na własności mamy, jako wspólnota majątkowa. Co nie ma odzwierciedlenia w sprawach przekazania nieruchomości mojego dziadka dla mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej zamienionej na Filomenę Jadwigę Mazurek zamienioną na pannę z dzieckiem , gdyż służby NKWD tak potraktowały Maryję jako Królową Polskiej Korony, która miała dziecko jako panna Jezusa Chrystusa podstawiając Marie Romanow, która występowała jako matka mojego taty Józefa Bochyńskiego po zamordowaniu babci księżnej Marii Lubomirskiej. W rzeczywistości była siostrą mojego dziadka , która wychowywała dzieci również z domu dziecka dlatego podstawiono moją siostrę Beatę Idziak i wykorzystano wypadek mojej córki aby nie pamiętała , że ja ją wychowywałam pozorując dziadków, gdzie zamieszkały moje dzieci ze mną po staracie domu na Lipie Henryk Szyb 1, który przejął mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk po którym wstawiono fałszywych spadkobierców w sprawie SO Kielce IIIK 207/7, którzy podstawili moje dzieci na dom publiczny jako Willa Rosochacz wykreowany przez Waldemar Maksalon, który do tego wykorzystał Sąd.

Dlatego zamieniono dług mojej mamy na taty i podmieniono mamę na Bocheńską z domu , aby dokonać windykacji na carskim mieniu mojego taty i książąt Lubomirskich przez sprawy prowadzone przez komorników dla uwiarygodnienia fałszywych tożsamości kryjąc za firmami windykacyjnymi i podmianą danych przez telemarketer przez automat w USA.

Pan komornik wielokrotnie przekroczył prawo tworząc sygnatury dla SS, NKWD i SB, które miały już wyroki sądu nie tylko w Polsce ale za i granicą. Aby przejść na finanse dokonano przejścia przez komornika wcześniej podstawiając Aleksandra Kwaśniewskiego na Hutę Ostrowiec SA i Meble Forte , które wykorzystały spółkę SOF-ART Sp. z o.o. , gdyż zwróciłam się o współpracę. Spowodowało to błogosławieństwo papieża dla Aleksandra Kwaśniewskiego i jego żony , których podstawiono pod mienie mojego pradziadka. Obecnie do wytworzonego dokumentu zamierzano wykorzystać papieża Franciszka wykorzystując majątki książęce mojej rodziny Franciszka Bochyńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa , Franciszka Mazurka czyli Hrabiego Tarnowskiego oraz Franciszka Maksalon z Huty podstawionego za księcia Franciszka Glińskiego ojca mojej babci podstawiając pod trzy osoby trzech polityków UE, Donalda Tusk podstawionego pod Władysławę Kramp, pana Schulz podstawionego pod okulistę Szulc w Starachowicach i Juncker pod młode pokolenie czyli nasze dzieci, którzy chcieli wykorzystać błogosławieństwo papieża Franciszka do wyłudzenia pieniędzy rodowych mojej rodziny, gdyż otrzymałam błogosławieństwo od moich rodziców potwierdzone również dla mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk również przez mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek.

Z tego powodu próbowano pozbawić mnie nieruchomości, abym była bezdomna, gdyż już sąd bezprawnie przekroczył swoje prawo oddając własność moich rodziców z wejściem do domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 dla Heleny Surma co jest kradzieżą naszego mienia i podstawieniem mojego taty inż. Józefa Bochyńskiego ze Starachowic pod Józefa Bocheńskiego z matki Fogel z Chełma do kont numerycznych lewicy w Szwajcarii obecnie prawicy, które prowadzi pan Fogel, który zamordował staruszkę w Lubeskim. Został on uniewinniony przez prezydenta Kwaśniewskiego, natomiast w Szwajcarii został bankierem lewicy , który wprowadza pieniądze z hazardu i gier do wyprowadzenia mienia.

Początkiem podstawienia służb była sprawa podstawienia pod zamordowanego syna i ojca Zwolińskich służby o nazwisku Zwoliński, które tworzyły fałszywą genealogię określaną jako długie prowadzenie spraw spadkowych po których moja babcia po 20 latach uzyskała kwotę 10.000,- złotych polskich. Za te pieniądze dziadek Brunon Bochyński zakupił maszyny do produkcji wod gazowych Kubuś i Gogołkiewicz, które zawłaszczył Skarb Państwa w PRL i przewiózł do Gniezna nigdy się nie rozliczając z moim tatą podobnie jak sprawa zawłaszczenia Starachowic Górnych własności mojego dziadka za które mój tata nic nie otrzymał ani moja rodzina. Spowodowało to przedwczesną śmierć moich rodziców, gdyż służbom wojskowym spieszyło się w dorabianiu działów spadku wykorzystując prawomocne sądy do zamiany naszej rodziny na służby wojskowe wielu krajów oraz snajperów co zamierzano ukryć przez podstawienie fałszywego hrabiego Nowak z Czech skąd pochodziła Maria Bochyńska-matka Marii Gudewicz, której rodzina zajmowała się nierządem co oznacza podstawienie linii Bochyńskich pod nierząd.

Zamieniono linię dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jana Mazurek na jego linię genealogiczną żony Anieli Reginy Mazurek czyli księżnej Reginy Glińskiej , która była ukryta w rodzinie angielskiej Maksalon z Huty, a którą podmieniono przez służby z Woźnik po czym obecnie nastąpiła próba podstawienia na Starachowice tworząc kolejne sprawy do oszustw pana Waldemara Maksalon , który donosił na moją mamę Filomenę Bochyńska do UB . Zamieniono również linię mojego taty rodziców czyli Brunona Bochyńskiego jako carewicza Aleksego Romanow i jego żony księżnej Marii Lubomirskiej za którą występowała Bolesława Bochyńska z domu Podczaska do zamiany linii Podczaskich na carską rodzinę i podstawienia pod Bochyńskich herbu Rawicz mojego taty, którego głównym herbem jest Lew w Koronie z Judy. Nastąpiła zamiana z jednej strony na służby wojskowej Maksalon z drugiej na służby Zwolińskich podstawiając Kościół Zielonoświątkowy, który podmienił wcześniejsze służby Podczaskich, którzy występowali jako rodzina herbu Rola, a zawłaszczył herb Rawicz.

Z powodu prowadzenia spraw na całym świecie i w Polsce przez służby ich własne rodzin doszło do kulminacji i próby usunięcia z istnienia mojej rodziny przez wykorzystanie sądu w celu ukrycia Postanowień Sądu po moich rodzicach przez komornicze windykacje oraz firmy windykacyjne , aby ukryć moje pochodzenie przechodząc przez Kościół katolicki, którego naciski przez znajdujące się w ich strukturach służby wojskowe spowodowało zrzucenie odpowiedzialności za sprawy mojej carskiej rodziny na sąd świecki czego dowodem jest Dekret wydany dla nas z Sądu Biskupiego w Radomiu o mojej carskiej rodzinie w którym odwołano się do poprowadzenia spraw w sądzie świeckim znakomicie wiedząc , że w PRL podmieniono moją rodzinę co było kontynuacją podmiany dokonanej w Kościołach przez SS co wykazał Zakon Cystersów w Wąchocku. Z tego powodu zwracam się o zamknięcie wszystkich spraw w tym usunięcie wszelkich kosztów z powodu bezprawnie prowadzonych postępowań przez komorników i podmiany rodziny ojca na mamę i odwrotnie podobnie jak dziadków. Nadmieniam , że poinformowano mnie, że niektórzy sędziowie współpracują ze służbami i mają tak zwany drugi wakat do prowadzenia tych spraw co nie zwalnia sądu do ujawnienia prawdy i usunięciu nieprawidłowości oraz zablokowanie linii genealogicznych SS , UB i NKWD pod które podstawiono mnie i siostrę oraz nasze dzieci, które miały być oskarżone za działania szpiegowskie, które są w rzeczywistości realizowane w sądach a moja rodzina zmuszona była do wyjazdu co próbowano wykorzystać do zamiany ich na uchodźców a kary naliczane miały ukryć ogrom wyprowadzonego mienia przy odmowie przyjęcia uchodźców, a w przypadku przyjęcia uchodźców nastąpiłaby podmiana tożsamości Polaków co jest patową sytuacją dla Polski , której majątek miał być rozgrabiony przez wywiad z powodu lęku ludzi i nacisków politycznych. Ludzie nie zważali na to, że mogą stracić życie i ich rodziny, gdyż służby eliminują takie osoby po czym zamierzano rozpocząć wojnę, aby ukryć dokonane przestępstwa i skalę skradzionych pieniędzy na nasze dane osobowe i naszych rodzin dla Stalina i Hitlera.

Zwracam się z prośbą o zamknięcie konfliktu i usunięcie błędów przez sąd, gdyż sprawa połączona została z Urzędem Skarbowym ,który rozpoczął sprawę o przestępstwa podatkowe na działce Nowowiejska 29 mojej mamy pod którą podstawił Sąd pana Waldemara Maksalon i 12 członków jego rodziny po śmierci mojej mamy, którzy przeszli na mienie hrabiów Tarnowskich na Końskie podmieniając mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka i Bronona Bochyńskiego na Bruno Mazurkiewicz tłumacza z Palece Zakopane Katowni Podhala, który był przy zamordowaniu księcia Krzysztofa Radziwiłł brata mojej prababci, którego dziecko uratował Bruno Mazurkiewicz, a którego dzieci zostały podstawione pod majątek dwóch moich dziadków oraz pierwszej żony mojego męża Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuska, która jest w rzeczywistości wnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł, a nie z nieprawego łoża Tarnowską. Udowadnia to, że dopisano dzieci z nieprawego łoża moim rodzicom , dziadkom, co jest haniebnym procederem , który nie ma prawa istnieć w cywilizowanym świecie. Zwracam się do prezesa sądu o przywrócenie kontroli nad naszym mieniem usuwając sprawy komornicze firm pracujących dla państwa Maksalon, Zwolińskich i Podczaskich, których działania służyły dla NKWD ukrytego w Kościele katolickim. Działania służb NKWD doprowadziły do znieważenia moich rodziców i dziadków co doprowadziło do skazania mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SO Toruń IIK 164/11 , aby doprowadzić do windykacji w celu ukrycia wyprowadzonego mienia przez komorników. Powodem jest zamiana arystokracji na opisane przez Księdza w parafii Białaczów „ Kwiatki Zwolskie” czyli podmiana służb NKWD na arystokrację wymordowaną na Syberii, która miała zostać powielona na Tarnów podstawiając agentów NKWD Janinę i Stanisława Pikul za pomordowanych na Syberii, gdyż nigdzie nie wykazano gdzie zginął Krzysztof Radziwiłł za którego podstawiono mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, aby to ukryć. Niemcy zagarnęli majątki Polaków, aby to ukryć idą przez UE wykorzystując archiwa SS, szantażując uchodźcami Polskę jako karą za jednego uchodźca, aby ukryć zawłaszczone dokumenty i skradzione pieniądze przez RFN ukryte za UE. Lotniska były miejscami podmiany rodziny dlatego na lotnisku spotkał się pan Zadański, który zabrał do Rosji moje DNA w celu sprawdzenia z carską rodzina po czym numer telefonu pan Zadańskiego przekazano dla Andre Tomaszewskiego podstawiając pana Tomaszewskiego na dług na wodociągi w Starachowicach i na komentatora sportowego Bohdana Tomaszewskiego, aby zamienić miejsca kaźni i tortur na sport podstawiając pod Bohdana Tomaszewskiego agenta pana Bohdan Żakiewicz. W celu ukrycia przestępstwa podstawiono Kazimierza Banię pod Kazimierza Mazurka z FSC, aby zamienić mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, który sam swoimi narzędziami zrobił formy do odlewów silnika STAR-20 pierwszego samochodu w FSC w Starachowicach co połączono z URSUS z Warszawą jako jedno Okęciem aby przejść na przedwojenny dział spadku po carze Mikołaju II Romanow zamienionym na Mikołaja Potockiego we Francji przesuwając o 1 rok na 1923 rok co połączono z Pałacem w Łańcucie. Podstawienie moich teściów Jana i Łucji Kaźmierczyk miało służyć do odniesienia się do rolników odnosząc się do linii Dawida, gdyż Dawid był pasterzem, którego herb jest moim herbem, a godności przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich zostały przekazane dla męża Jerzego Kaźmierczyk . Następuje próba windykacji bo oddano tereny księżnej Lubomirskiej w Zakopanym , gdzie podłożono pod budynek sklepu PIK państwa Nowak placówki banków, które wystąpiły na Bohaterów Westerplatte 1, na mapach Targeo. Celem takiego działania było podstawienie banków pod gry karciane i długi karciane jako oddanie mienia. Faktycznym celem jest próba podejścia do Arki Przymierza przez fałszywych spadkobierców, którzy zamierzali mieć dzieci z moimi wnukami, aby odwrócić moc Boga przeciwko ludziom co miało być zagładą ziemi i zapowiedzianym zniszczeniem. Z tego powodu miała nastąpić laicyzacja, aby nikt nie mógł dojść do powodów, które wywołały ten skutek. Jednostka miała opanować cały świat w celu zniszczenia Narodu Polskiego oraz chrześcijan.

Z tego powodu zwracam się w celu zablokowania działań komornika , które miały służyć do podstawienia fałszywych wyroków sądu do zamiany sprawy spadkowej INs 67/08 mojego taty Józefa Bochyńskiego na dorobioną przez pomyłkę sprawę INs 67/06, aby podstawić pod nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczak pod niemieckie linie genealogiczne do windykacji, a przez Tarnów sprawa V GC 57/16 miała służyć do windykacji dla NKWD. Komornik przekroczył swoje kompetencje i prawo, a skutki prowadzenia podwójnych spraw odczuwa polski wymiar sprawiedliwości i TK, który stał się ofiarą działania służb wojskowych i działał pod presją i naciskiem.

Aby przejść na fałszywe postanowienia sądu NKWD dorobiło opinie psychiatryczne, aby zakpić z chrześcijan, którzy nie uwierzyli Bogu, gdyż jest napisane, że głupi powiedział w swoim sercu, że nie ma Boga.

Moja rodzina jest prawdziwa i dla nas Skarbem jest Wiara, a dobre imię jest cenniejsze niż skarby i drogocenne kamienie.

Zaznaczam, że pod pismem umieści swój podpis również mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, gdyż podstawiono go za Jerzego Bochyńskiego i podstawiono komórkę do windykacji 533344371 w Pay pozorując, że jest poza zasięgiem, a przekierowując jako infolinia do oceniania konsultantów Play pod innym numerem. Z tego powodu znalazła się moja firma IMPERATOR ROMANOW we Włocławku, gdyż podstawiono Przemysława Król w ENEKO SYSTEM, który dał numer telefonu dla spółki SOF-ART Sp. z o.o dla męża Jerzego Kaźmierczyk i podstawiono drugą żonę byłego męża Ewę Kornaszewską, a za nią Ewelinę Ziobro dyrektora do spraw marketingu ENEKO SYSTEM w Sosnowicy 192 co połączono z zastrzeleniem w Sosnowicy Jana Bochyńskiego i podstawiono za wszystkie osoby Nowaków, aby kryć programy bankowe III Rzeszy jako program przedmurza germańskiego na Zamojszczyźnie oparty na mieniu zamordowanych trzech Franciszków jako księcia Franciszka Glińskiego drugiego dziadka cara Mikołaja II Romanowa ukrytego jako Franciszek Bocheński i dziadka Franciszka Jana Mazurka jako hrabiego Jana Tarnowskiego herbu leliwa za którego podstawiono herb ślepowron Jana Bocheńskiego za którego podstawiono Pawła Krzymowskiego który miał zastąpić Pawła Idziak podstawionego pod Pawła Kaźmierczyk odwołując się do nadania herbu przez księcia Radziwiłł czyli do naszej prawdziwej rodziny. Tak Paweł Idziak jak Paweł Kaźmierczyk mają prawo posługiwać się herbem książąt Radziwiłł, który zamierzano zastąpić godłem RFN, a trąby zastąpić Heleną Surma co ma związek symboliczny z Pismem Świętym z apokalipsy.

W sieci telefonicznej Play nie mogę zmienić głównego numeru co jest sprzeczne z umową z powodu, że sieć Play korzysta z naszych pieniędzy przez fałszywe windykacje dorabiając pod-umowy jako w rodzinie. Oznacza to, że Jerzy Bochyński został podstawiony za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk a umowę główną umieszczono dla jego córki sędziny Magdaleny Jarczyk z domu Bochyńska zwanej Katarzyną podstawioną pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską byłą żonę męża zastępując ją służbami czyli Martą Kaczyńską przez co doszło do windykacji na alimenty i wpisania się firm windykacyjnych na fałszywe dane na moje konto wpisując PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk czyli firmę mojego męża, którą zamknął w 2007 roku przed naszym ·ślubem i nikt nie ma prawa obciążać mojego konta w Banku Pocztowym połączonym z ING Bank Śląski przez ubezpieczenia pozorując, że jest wspólne z mężem, gdyż doszło do matactwa w Banku Pocztowym podstawiając nam innych małżonków w systemie bankowym do windykacji co oznacza, że koniec spisu z inwentarza miał skutkować zabiciem mojej teściowej oraz wszystkich osób podstawionych w tym również Karolinę Ocetek , która podpisała się na moim Oświadczeniu jako świadek do Sadu w Toruniu IIK 164/11 po czym w Starachowicach doszło do matactw na nieruchomościach w celu całkowitego usunięcia istnienia prawa własności, aby podstawić państwa Kaczyńskich za moją rodzinę.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s