Próba ukrycia 100.000.000,-EUR przez MSZ w Libii

Starachowice 08.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów
V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Próba ukrycia skradzionych 100.000.000,- EUR przez MSZ w Libii.

Doszło do oszustwa w SO Toruń 164/11 sprawa METRON SA, gdzie z powodu 300.000,-PLN skazano męża Jerzego Kaźmierczyk ukrywając 100.000.000,-EUR (sto milionów) na koncie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse, które kancelaria Katarzyny Berus zawłaszczyła wykorzystując niezwrócone pełnomocnictwa dla Kazimierza Banki do banku UBS AG w Zurychu. Sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 stwierdził, że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia i firm męża Jerzego Kaźmierczyk, którego weksle i akredytywy są wykorzystywane przez Rząd Polski do pobierania carskich depozytów. Pan Minister Witold Waszczykowski zamierzał wykorzystać nasze dokumenty potwierdzane w MSZ do wyprowadzenia skradzionych pieniędzy przez Rząd Polski do Libii, aby ukryć za chrzestnym Józefem Kowalskim pod którego wprowadzono Jarosława Kaczyńskiego pozoracyjnych Józefa Bocheńskiego z Fogel z Chełma za którego córkę podstawiono premier Beatę Szydło. Doszło do podmiany dokumentów w Sądzie Rejonowym Starachowice w sprawie IC 178/15 na Sarnaki w celu połączenia z drugą sprawą prowadzoną przez kancelarię Katarzyny Berus przez wykorzystanie sprawy w Starachowicach IC 178/15 o eksmisję z ulicy Nad Kamiennej 25 zamienionej na eksmisję z majątku Sarnaki koło Siedlec i Sokolniki pod Łodzią. Doszło do upozorowania sprawy toczonej w sądzie cywilnym na Sąd Karny, II wydział co łączy z Toruniem z IIK 164/11, który obecnie podczas remontu znajduje się w budynku, który wcześniej zajmował bank PKO BP, aby upozorować depozyt w sądzie do kradzieży przez Rząd Polski kwoty 100.000.000,- EUR w sprawie z powództwa Waldemara Maksalon o eksmisję z nieruchomości Nad Kamienną 25 zamieniony na eksmisję z działki 29 jako Zakładów Górniczych w Starachowicach należących do mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Rząd skazał w SO Toruń IIK 164/11 w 2015 roku mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w sprawie IIAKa 3/16 na skutek działań kancelarii Katarzyny Berus z Warszawy, aby ukryć za uchodźcami sto milionów euro i wykorzystać wydane książki przez chrzestnego Józefa Kowalskiego , z pobytu w Angoli z zakładów FSC STAR SA, które również organizowały wyjazdy do Libii oraz innych miejsc co miało zostać zamienione na moją książkę Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk „Zakazana Prawda” co połączono z Kazimierza Banią , który prowadził interesy w Libii aby wszystko ukryć za twórczością podstawiając twórczość Józefa Kowalskiego za twórczość moją Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, aby ukryć papieża Franciszka, który podstawił moja córkę Anne Piórecką w zakonie i Michała Pióreckiego księdza pod innymi tożsamościami, gdyż nie znają mnie jako matki jako spadkobierców do firmy męża APE UMWELTTECHNIK AG do obrotu na koncie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, która pobrała 300.000,- PLN zaliczki na dostawy mosiądzu i nie zrealizowała dostawy z powodu nie wywiązania się kooperanta STERBUD- Mariusz Kołodziński z Siedlec, który otrzymał zaliczkę na dostawy i podał się za spadkobiercę po nas, a jednocześnie pan Stanisław Stępień pracownik APE-CH GmbH i jego żona Ewa Wielochowska dokonali zakupu wytwórni oranżady HELENA, która zakupiła WKS HUTA OSTROWIEC SA co ukryto przez podmianę nazwiska męża Jerzego Kaźmierczyk przez błąd „zi” jako Jerzy Kazimierczyk uniemożliwiając nam dostęp do pieniędzy z naszych depozytów . Na ulicy Nad Kamienną 25 dokonuje się przepływu ogromnych pieniędzy, ale w systemie podmieniono domy, aby korzystały z nich służby wojskowe. Na mapach Targeo zamieniono Nad Kamienną 25 na ulicę Pasternik 25 co oznacza podstawienie państwa Przygoda pod nasze mienie i ukrycie tego na Lipie Henryk Szyb 1. Spowodowało to podstawienie Rodziny Firlejowskiej ic Matrę Przygoda dla Marty Kaczyńskiej pod nasze mienie. Rząd dokonał uśmiercenia mnie i męża w systemie bankowym co powoduje brak dostępu do środków finansowych w bankach. Doszło do podstawienie mec. Katarzyny Berus pod Katarzynę Knobel oficera bankowego Credit Suisse dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , który zakupił PKO BP i podstawiono za te panie Martę Kaczyńską, która przez sprawy alimentacyjne pobiera pieniądze z windykacji PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przez podstawienie pod Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę męża wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł co spowodowało podstawienie w Polsce pana Krzysztofa Radziwiłł jako pracownika przedstawicielstwa banku UBS AG. Z tego powodu na moim koncie w Banku Pocztowym SA znalazła się windykacja PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk aby ukryć pobierane bezprawnie alimenty.

Firmę STERBUD zamierzano zastąpić przez Ewę Eugster -Jakubczyk, której córka Izabela Miller pracuje w banku UBS AG, a wcześniej w Credit Suisse i podstawiono jej córkę Emilii Miller pod Emilii Brzezińska w USA.

Aby ukryć matactwa rządu polskiego podstawiono Ewę Eugster pod Ewę Idziak, którą podstawiono pod Ewę Zamelską podstawioną pod Ewę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, aby wykazać DNA książąt Radziwiłł i podstawiono za jej córkę panią Izabelę Miller członka zarządu UBS AG jako spadkobiercy tworząc METRON MILLER co jest dowodem oszustwa Rządu Polski i dokonanej podmiany rodzin.

Dokonano kradzieży Oświadczenia o przekazaniu nieruchomości po rodzicach w Starachowicach za zwolnienie męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie IIK 164 /11 w Toruniu. W tym celu zaniżono wartość trzech nieruchomości po rodzicach przez komornika po sześciu latach wpisując jako ustalenie kosztów spisu z inwentarza w zamkniętych sprawach kwotę 199.625,66 złotych jako aktywa majątku spadkowego bez wykazania trzech nieruchomości na ulicy Nad Kamienną 25, Bohaterów Westerplatte 1/1, oraz Nowowiejska 29, która jako jedna ma wartość ustaloną według stawek biegłego geodety na 180.000,- PLN, ulica Nad Kamienną 50.000,- PLN, jako 1/3 nieruchomości oraz mieszkanie z garażem i komórką oraz działką jako mieszkanie 72 m2 w centrum miasta działka 620 m² i garaż 17.5 m2 z komórką 15 m2 i działka dojazdowa 175 m2 co zostało w ogóle nie ujęte przez komornika , gdyż dokonał podzielenia i powielenia moich rodziców na trzy co oznacza, że kwota 199.625,66 jako mienie oszacowane na ulicy Nad Kamienną 25 , do którego dorobiono sygnaturę IC 178/15 o eksmisje nie dotyczącą naszej rodziny ale podstawioną jako eksmisja dla mnie w celu przejścia z mojej własności , gdyż Waldemar Maksalon nie zrobił faktycznie zniesienia współwłasności na tej działce tylko dział spadku na mieniu mojej książęcej rodziny i hrabiów Tarnowskich przechodząc na Łuków, Sarnaki, gdzie widnieje na Pałacu herb Rawicz mojej rodziny. Połączone to zostało z dawną wyceną budynku SOF-ART Sp. z o.o na Lipie Henryk Szyb 1, w celu ukrycia wyprowadzenia 5.000.000.-PLN, na budowę Willi Rosochacz przez windykację PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i podstawiono numer telefonu, który mam od dwóch lat na Lipie Henryk Szyb , gdzie nie mieszkam od 2007 roku. Sprawą o eksmisję IC 178/15 w Starachowicach podmieniono na Sarnaki pod majątek ziemski i Sokolniki, aby ukryć kradzież 100.000.000,- EUR z UBS przelanych na nasze konta aby połączyć z produkcją mleka i mleczarnią.

Do tych pieniędzy uniemożliwiono nam dostęp robiąc z nas przestępców przez Rząd Polski , który od 2004 roku prześladuje nas co doprowadziło do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, a skradzione pieniądze są dowodem ich morderstwa przez Rząd Polski, a motywem była kradzież carskiego i książęcego mienia naszej rodziny. Należy zaznaczyć, że pierwsze skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk nastąpiło za czasów rządów PiS pana Marcinkiewicz w SO Kielce IIIK 207/07, gdzie ukryto skradzione 50.000.000,-EUR zakupując GBC Centrostal Bydgoszcz SA na umowę zakupu akcji PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , którego prezes Mieczysław Zamelski stwierdził, że umowa nie doszła do skutku i były to czyste resortowe pieniądze i uśmiercając mnie i męża w systemie bankowym i podstawiając inwestora zastępczego DONBAS w 2004 roku w tym zakupiono Hutę Ostrowiec SA jako dział spadku na udziałach spółki SOF-ART Sp. z o.o. należącej do mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk, gdzie wstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego jako spadkobiercę, który otrzymał 14.000.000,- PLN co stwierdził w rozmowie Bohdan Żakiewicz w 2009 roku skarżąc męża Jerzego Kaźmierczyk w sytuacji , gdy sędzia Wojciech Pruss ujawnił, że Bohdana Żakiewicz w sprawie IIK 164/11 w 2005 roku zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk w sytuacji, gdy Bohdan Żakiewicz miał milionowe długi i był windykowany przez komornika z Częstochowy pan Guźlę.

Obecnie powtórzono działania przy ponownym dojściu do władzy PiS i skazano męża w tej samej sprawie z SO Kielce IIIK 207/7 w SO Toruń IIK 164/11 powielając w wypowiedzi słownej sędziego i prokuratora tożsamość męża na Jerzy Kaźmierczak i Dariusza Kaźmierczak, a działania ministra Witolda Waszczykowskiego dowodzą, że rząd zamierzał ukryć 100.000.000,- EUR jako skradzione pieniądze w Libii pozorując pomoc uchodźcom przez MSZ, gdzie możliwe byłoby sprawdzenie i rozliczenia się.

Kary za uchodźców są dowodem zmuszenia do podmiany danych osobowych bądź windykacji przez dług. Polska jest zagrożona brakiem pieniędzy na emerytury dla Polaków oraz do dziś nie podniosła zasiłku pielęgnacyjnego , który wynosi 153,- złote są to wszystkie pieniądze jakie Polska mi wypłaca ponadto ukradziono moją firmę IMPERATOR ROMANOW, którą zamieniono na spółkę i umieszczono we Włocławku wykorzystując moje dane osobowe.

Takie działanie udowadnia, że zamierzano ukraść moją twórczość podstawiając Przemysława Król , którego zamierzano upozorować za męża mojej córki Marty Bochyńskiej, która jest w Irlandii. Natomiast syna Adama Kornaszewskiego( poprzednie nazwisko Piórecki) zamierzano upozorować na męża Eweliny Ziobro z ENEKO SYSTEM podstawiając ją jako córkę Natalii Ziobro podstawionej Natalię Klusek i Natalie Wiatrowską podstawioną jako córka Ewy Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski, aby przejść na Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł.

Kancelaria prawna Katarzyny Berus ma obowiązek zwrócić 100.000.000,- EUR. Należy zaznaczyć, że mec. Ramos osobiście wskazał na zapis o ustalenie w sprawie SO Kielce IC 26272/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej na zapis o ustalenie spadkobierców co jest przekroczeniem prawa przez Sąd w Kielcach i podważeniem prawomocnych postanowień po moich rodzicach przesyłając sprawę do Waldemara Maksalon przez fikcyjne nazwisko jako pomyłka pisarska przez „ż” jako Bożena Bochyńska-Każmierczyk określając nieprawdę. Powodem takiego działania jest fakt, że Rząd Polski pod prawdziwymi danymi osobowymi nas uśmiercił, aby ukryć kradzież pieniędzy przez wykorzystanie weksli i akredytyw PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk oraz firmy APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii na której zrobiono dział spadku po moim mężu mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk zamieniając na adwokata mec. Zarzyckiego, który zmarł w Szwajcarii aby podstawić fałszywy krąg spadkobierców w tym Ewę Eugster pod Ewę Kaźmierczyk , a Piotra Eugster pod Piotra Główkę podstawionego na mój adres Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach podstawiając Piotra Idziak męże Beaty Idziak podstawiając Pawła Idziak pod dane Pawła Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, aby przejść na DNA księcia Krzysztofa Radziwiłł pod którego wstawiono pracownika Banku UBS AG w Polsce jako maklera Krzysztofa Radziwiłł co łączy z PEKAO SA, gdzie umieszczono precjoza carskie, które są windykowane na alimenty przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Rząd podając się za właściciela carskiego mienia i zarządzając przez fałszywych spadkobierców czyli służby wojskowe spółkami męża Jerzego Kaźmierczyk dokonał jeszcze jednego przestępstwa nie spłacił żadnych zobowiązań, które były motorem naszego działania w celu uruchomienia do Polski pieniędzy carskich, a co oznacza, że dokonuje świadomego zadłużania w celu zniszczenia naszych rodzin i narodu, aby ukryć kradzione pieniądze.

W tym celu komornik sfabrykował dokument o kosztach do sprawy INs 395/10, aby wykazać mniejszą kwotę niż 300.000,- PLN za którą skazano męża w Toruniu czemu zaprzecza windykacja PLUS BANK potwierdzona przez Księgi Wieczyste w Starachowicach ( cztery mieszkania), windykującego cały budynek Bohaterów Westerplatte 1, gdyż sąsiedzi nie zakupili mieszkań, ale wpisano ich jako spadkobierców po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich pozorując mieszkania czynszowe w celu podstawienia fałszywego kręgu spadkobierców do skradzionych miliardów dolarów co zamierzano ukryć na mojej firmie IMPERATOR ROMANOW, którą skradziono zamieniając na spółkę cywilną na Włocławek w tym celu. Jest to 100% dowodem przestępstwa Rządu Polskiego, który zamienił adwokatów z urzędu na spadkobierców carskiej rodziny. Zwrot wniosku z Sądu o eksmisje sąsiadów z ulicy Bohaterów Westerplatte 1 został przysłany z Sądu , Pocztą Polską SA zamiast obowiązującej InPost, aby upozorować dział spadku wstecz w przeszłości, aby dorobić brakujące dokumenty do fabrykowanych akt sadowych do Sarnak, gdzie dokonywała fabrykacji dokumentów ta sama osoba , która przygotowywała wnioski do naszej sprawy SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej przekierowana bezprawnie do Starachowic dla państwa Maksalon, którzy zrobili dział spadku po moim dziadku co jest przestępstwem. Państwo Maksalon mają w swoich rękach moją wnuczkę co może być przedmiotem szantażu. Rodzina Franciszka Maksalon z Huty została zamordowana, grupa SS podstawiła na to miejsce Franciszka z Woźnik, a po II wojnie światowej podstawiono Waldemara Maksalon pracującego obecnie dla NKWD. Sarnaki były w gestii nadleśnictwa co połączono z Rudą Maleniecką 95, odnosząc się do działki 29 zamienionej przez Urząd Miasta Starachowice na 95 w miejscu garażu na Bohaterów Westerplatte 1 co jest zbieżne z Nad Kamienną 25 działka 29, co oznacza próbę jej likwidacji po kradzieży 100.000.000,- EUR.

Medialnie sprawdzana jest spostrzegawczość ludzi, aby wykazywać inne osoby, za ogólnie znane , gdyż zamierzano podstawić inne osoby pod tożsamości znanych osób w celu ukrycia wyprowadzenia mienia przez wykorzystanie danych osobowych obywateli Polski.

W sądzie Okręgowym w Toruniu w sprawie IIK 164/11 zastosowano system wojskowy dwójkowy 0,1,2 do podmiany męża Jerzego Kaźmierczyk i naszych rodzin na służby wojskowe, które wykorzystały moje skradzione dzieci pod które podstawiono pana Andrzeja Pachowskiego, który bezprawnie w Komandorii Świętego Stanisława używa herbu Półkozic i został podstawiony za mojego zięcia jako męża skradzionej córki Anny Pióreckiej będącej zakonnicą, a jego teść Jerzy Piórecki został podstawiony pod majątek i Pałac Charzewice w Stalowej Woli co jest przestępstwem Rządu Polski.

Globalizacja była prowadzona od dłuższego czasu, aby zniszczyć chrześcijan poprzez podstawienie pod moją rodzinę Aleksandra Kwaśniewskiego, który miał w reku pieniądze nielegalnie zawłaszczone a obecnie podstawiono w to miejsce Waldemara Maksalon i Helenę Surma, którzy mieli zatrzeć ślad po mojej rodzinie i wprowadzić jeden ład światowy jako jedną religię dawniej zwaną New Age. Chrześcijanie są nazwani najbardziej nietolerancyjnymi ludźmi na świecie co jest napisane w artykule pana Jacka Słaby z Chrześcijanina 9-10, 2000 rok. Cytuję „ To nie przypadek, że spotkanie przedstawicieli światowych religii i duchownych przywódców odbywało się na tydzień w historii ONZ spotkaniem głów państw podczas tzw. Milenijnej Sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych w której uczestniczył także prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jeden z ekspertów w tej dziedzinie, emerytowany pułkownik US Army, Robert Maginnis w wypowiedzi dla CBN NEWS powiedział : „ Milenijnym celem KOFI ANANA jest urzeczywistnienie idei jednego światowego rządu”

Masoneria uwikłała kościół w programy bankowe, gdyż Kościół Zielonoświątkowy nie jest umocowany historycznie co spowodowało atak na Kościoły. Pismo Święte mówi, że król który nie ma wiedzy zniszczy naród.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s