Kamieniec drogą do Polski przez Nad Kamienną 25 w Starachowicach

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Starachowice 10.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Kamieniec brana do Polski jako Nad Kamienną 25

Doszło do wykorzystania herbu Rawicz mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego głównym herbem jest herb Jarosławski czyli Lew w Koronie uniesionej z Judy. Podstawiono za mojego dziadka państwa Kaczyńskich przez manipulację w sądach wykorzystując podmianę mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na Jadwigę Kaczyńską podstawiając Jadwigę hrabinę de Fleury z Moniuszków przechodząc na Jasieński Antoni Władysław jako herbu Rawicz i podstawiając Wincentego Rawicz Jasiewicz, którzy ukrywał się w domu mojego dziadka o czym historia nie wspomina , gdyż ukrył się pod tymi danymi książę Krzysztof Radziwiłł. Z tego powodu pod dane Jasieński Jakub zamierzano podstawić mojego syna Jakuba Pióreckiego, a pod Adama Mazurkiewicz z 1905 roku podstawiono mojego syna Adam Pióreckiego(obecnie Kornaszewski) . Wykorzystano sprawę karną mojej dawnej firmy SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając osobę chorą jako PS w zakładzie pracy chronionej SOF-ART Sp. z o.o. aby podstawić pod Szaybo Józef z majątku w Jurowicach rotmistrza kawalerii z 1863 roku, którego podstawiono pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego.

Pod PiS podstawiono dział spadku na panu pośle Górskim, aby przejść na Aleksandra Górskiego kasjera Zakładów Starachowickich zmarłego w 1914 roku.

Celem działania służb i pisania fałszywej historii było zniszczenie godności chrześcijańskiej i autorytetu matki Bożej , która uczy posłuszeństwa i przyjęcia woli Bożej mając wiarę, że Słowo Bożę się ziści. Pochodzę z prastarego rodu dla którego dane są obietnice. Jezus Chrystus zwyciężył świat, a mój herb z Judy Lew wskazuje na zwycięstwo Boga nad złem. Jezus Chrystus przyszedł zbawić świat a nie potępić. Warunkiem jest zaufanie oraz szczere serce przed Bogiem, gdyż Bóg ma sposób na przywrócenie do życia na drogę prawdy. Nie ma innego przejścia jak tylko przez prawdę , którą jest Jezus Chrystus.

Z tego powodu dzisiejszy system nie może poradzić sobie z nawałem kłamstwa jaki zalał świat. Wszystkie wojny nie tylko miały na celu zdobycie terenu , ale władzy która podmieniała historię w celu przypisania sobie chlubnej przeszłości rodzin, które wymordowano. Obecnie doszło do kradzieży moich dzieci i wnuków, które miały zapełnić lukę w systemie, aby upozorować przed Bogiem inną historię jako szew , który miał połączyć ciało Chrystusa.

Aby podmienić rodzinę upozorowano Wacława Podolskiego męża mojej chrzestnej Ewy Podolskiej na hrabiego. Ewa Podolska naprawdę ma na imię Bożena , gdyż była z domu dziecka i podmieniono ją na hrabinę podolską, gdyż tak dorobiono fałszywą genealogię. Z tego powodu na ziemiach carskich księstwa halickiego podstawiono hrabiów określając powiedzeniem złodziej podolski. Powodem jest grabież ziemi dla fałszywych arystokratów, aby ukryć podmianę historii mojej rodziny, aby ukryć śmierć w 1015 roku księżnej Parażki córki księcia Świętosława syna Włodzimierza Wielkiego, która została pochowana na szczycie góry o nazwie jako Parażka na Beskidzie Sokolskim. Z tego powodu podstawiono mec. Jarzyńskiego, którego upozorowano na hrabiego przez Bohdana Żakiewicz w celu przejścia na tereny zalewowe doprowadzając do zwrotu naszego mienia dla pozorantów i wypłaty odszkodowania na wodę przez Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach.

Ulica Nad Kamienną 25 w Starachowicach została zamienia na Kamienną 25 przez geodetę Nowakowską w celu odniesienia się do parafii Kamienna, aby odnieść się do Kamienia przechodząc na Jasną Górę jako wierzchołek, gdzie pochowano zamordowaną moją babcię księżną Marię Lubomirską w 1932 roku w celu połączenia historii. W tym celu podmieniono Michała Wołodyjowskiego na Jerzego Wołodyjowskiego przechodząc na Jerzego Kaźmierczyk, który otrzymał od mojego ojca przed ślubem wszystkie tytuły carskie w tym księcia halickiego co spowodowało skazanie męża w Toruniu na sprawie SO Toruń IIK 164/11, aby skazać mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w 1000-ną rocznicę śmierci księżnej Parażki. Celem była zamiana chrześcijaństwa na pogaństwo czyli odwrócenie wartości. Podmieniono kolejność imion z Michała Jerzego Wołodyjowskiego na Jerzego Michała Wołodyjowskiego , aby przejść na Kamieniec określany jako przedmurze chrześcijaństwa i brama do Polski. Forteca Kamieniecka zwana jest basztą ręką Boga zbudowaną. Celem była zamiana rodziny carskiej Romanow, której korzenie sięgają Rzymu siostry Juliusza Gajusza Cezara czyli Juli zamężnej z Leszko co zamierzano odwrócić i podstawić Lecha Kaczyńskiego, Lecha Pilarskiego, Leszka Balcerowicza , Leszka Millera, ukrywając oszustwo przez podstawienia moich wnuków z carskim DNA do wykreowanych przez wieki fałszywych linii genealogicznych, które miały zastąpić prawdziwą linię genealogiczną z Judy na pogańską. W tym celu zamierzano odwołać się do zamachu na Juliusza Gajusza Cezara w Idy Marcowe, aby odwrócić historię poprzez wprowadzenie Kurnika jako germańskiego przedmurza na Zamojszczyźnie określając zasiedzenie Polski z głową cara na kurze jako kabały żydowskiej. W tym celu wykorzystano Zamoyskich, którzy podpisali lojalkę z III Rzeszą. Zamieniono Kurnik w Warszawie na Fermy Kur , gdzie podłożono dawne telefony SOF-ART Sp. z o.o. na Mazury i połączono miejsca z miejscowością Kurnik, gdzie jest Pałac Zamoyskich , którzy pracowali z III Rzeszą i podstawiono ich pod program Zamojszczyzna jako przedmurze germańskiego prowadząc akcję wysiedlenia Polaków i zasiedlenia Niemcami. Obecnie nastąpiła zamiana na Żydów, których zamierzano po zakończeniu akcji wywieźć do obozów zagłady jak w Oświęcimiu, których ciała miały służyć dla nauki, aby ukryć faktyczny cel jakim jest wykorzystanie części ciała w tym oczy i palce do przeszczepu w celu otwarcia skrytek bankowych.

Poprzez wprowadzenie jednej religii zamierzano ludzkie części wszczepiać zwierzętom pozorując jedną religię jako reinkarnację, aby ukryć kradzież mienia w bankach. Wykorzystano moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki z domu Krześniak, która wyszła drugi raz za mąż za Janiszewskiego, aby podstawić pod Salomeę z Janoszewskich, matkę Juliusza Słowackiego urodzonego w Krzemieniec w celu podstawienia pod Salomei Dzieduszyckiej zamężnej Franciszkiem Bocheńskim co jest ukryciem cara Mikołaj II Romanowa mojego pradziadka. Z tego powodu w Końskich na bramie pałacu pojawił się nekrolog Salomei Dzieduszyckiej do podmiany historii przez Końskie. W tym celu zamierzano wykorzystać migrantów do podmiany kawalerzystów na koniach, aby odnieść się do zeszytów „ O Tych , którzy odeszli zaduszki starachowickie” wydanych przez TPS , gdzie mój tata napisał artykuł „Wspomnienia o moim ojcu” cytuję strona 18 „Firma ojca zatrudniała 11 pracowników i były plany na jej dalszy pomyślny rozwój. Ojciec miał przed wojną trzy konie, w tym wyścigowego , i był doskonałym kawalerzystą”. Zamierzano podstawić nieznane osoby jako migranci stawiający pomnik za uratowanie dziecka osoby z USA z Kamieńca co ma odzwierciedlenie w podmianie rodziny mojego dziadka na USA, gdyż jestem dzieckiem cudownie uratowanym przez modlitwę do Boga przez Maryję. Podmieniono mnie na Elżbietę Gudewicz i jej siostrę Ewę , a jej brata Dariusza Gudewicz podstawiono za byłego męża Dariusza Pióreckiego i obecnego mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk. Za Melanię Januszewską podstawiono Melanię Knobloch w metrykalnych księgach w Wilkowie, a Aleksandrę Januszewską podstawiono jako Aleksandra Bochyńskiego jako zmiana płci.

Należy zaznaczyć, ze Kamieniec został umieszczony na mapach przez Ptolemeusza w II wieku po narodzeniu Chrystusa i nazwany Klepidava w innych miejscach Petridavą. Wykorzystano aktorkę Angelinę Julie do podstawienia pod nowe pokolenie Julie Wiatrowską , która miała żyć w świecie jako obóz koncentracyjny w celu odwrócenia historii Julii siostry Juliusza Gajusza Cezara żony Leszko jako świętych z domu Cezara. Doszło do przejścia przez nasze działki w Starachowicach , aby podmienić tą historię i podstawiono UB oraz służby do zawłaszczenia mienia przez podstawienie komornika Gotfryda Nowak pod Ewę z Bezrżęckich wykreowaną w 2008 roku do podstawienia żony Bohdan Żakiewicz pod Tarnowskich oraz pod Ławrę Poczejowską w celu uzyskania dostępu do miejsca mocy. Strategicznym miejsce miała być Nad Kamienną 25 , gdzie po sprzedaży ulicy Nowowiejskiej 29 doszło do oszustwa i wpisania Lidii Daleszak jako spadkobiercy zamiast kupującej pod Lidię Maksalon wpisaną przez oszustwo na działce mojego dziadka przez Waldemara Maksalon z UB co ukryto na Ukrainie przez podstawienie pod DOMSTAL SP. z o.o. Kijów , który otrzymał mąż mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk do zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz SA i upozorowano naszą śmierć . Za spadkobiercę podstawiono Igora Daleszak podstawionego pod Igora Gołaszewskiego na Kozienice oraz podstawiono W. Putin, aby przejść przez skradzioną moją córkę Annę Marię Piórecką, z którą ma dziecko w rękach Edyty Maksalon jako Zuzanna Maksalon. Celem było dopisanie moim rodzicom i dziadkom dzieci z nieprawego łoża, aby zniszczyć zasady chrześcijańskie i oskarżyć nasze rodziny. Czystość Niepokalanej Maryi miała być zamieniona na jeden ład i wielożeństwo co jest zastosowane przez Martę Kaczyńską, która jest pozorowana na nas, wykorzystując mój drugi związek małżeński, który został zatwierdzony przez moich rodziców. Appencell w Szwajcarii jest miejscem , gdzie jest tajemnica wojskowa jaką jest pochodzenie mojej rodziny. Zamierzano przez Turcję wprowadzić jedną religię poprzez Tarnów, gdyż tam jest pochowana księżna halicka. Turcja oddała Kamieniec z warunkiem

pozostawienia minaretu, który był za Turków meczetem, aby nie był zburzony. Na minarecie postawiono posąg Maryi Bogurodzicy co nie było sprzeczne z umową. Taki posąg widniał w Rapperswil w Szwajcarii, który został podmieniony na betonowy jest to Maryja na półksiężycu. Z tego powodu stawiane są słupy, aby zaznaczyć próbę zwyciężenia czystości Niepokalanej Maryi i zamianę na związki przedmałżeńskie oraz konkubinaty. Miało to być podmianą małżonków w celu zniszczenia rodzin , aby zamknąć w zakładach psychiatrycznych osoby, które się pobiorą przez obcych ludzi, których upozorowano za współmałżonków jako symbol nieczystości.

W tym celu dzieci potraktowano jako śmieci i utylizacja miała przejść przez Tarnów jako transport do obozu śmierci. Ludzi zamierzano traktować jak paliwo do zasilania ogniw biologicznych. Należy zaznaczyć, że pan Stanisław Pikul był siłaczem, którego można potraktować jako zapaśnika podstawionego pod Czechy jako nierząd pod Marię Bochyńską śpiewaczkę Czeską , aby przejść na hrabiów Nowak wykreowanych przez Bohdana Żakiewicz co oznacza , że za planowanym zamachem stały służby CIA , na których zlecenie pracowały służby NKWD w tym z Czech, aby obciążyć za planowany zamach na papieża Franciszka przez snajpera Niemcy. Połączono Kamienic z Trinidadem i Tabago podstawiając hrabiego Plater w Łotwie i Białaczowie oraz pana Wita i Bartoszewskiego, którzy ukradli od męża dokumenty poręczenia Kazimierowem , a których podstawiono pod Jana de Witte komendanta twierdzy Kamienieckiej podstawiając kapitana Józefa Bocheńskiego z Chełma, oraz Andrzeja Pachowskiego, który stal się honorowym członkiem Komandorii Świętego Stanisława posługując się herbem Półkozic domeny mojej rodziny. Nienawiść do carów jest tworzona przez Komunistów co jest sprzeczne z zasadami i nauką Kościoła. Pozorowanie chrześcijan na nietolerancyjnych jest przyczyną podstawienia różnych osób, które prześladują osoby wierzące. Wśród wierzących zawsze żyli ludzie niewierzący co nigdy nie było przeszkodą w ich egzystencji, natomiast jest sytuacja odwrotna, gdzie chrześcijanie są prześladowani za swoją otwartość i szczerość. Celem jest brak przywiązania do pieniądza co jest w sprzeczności z obecnym kultem pieniądza. Powiązano inwestycje Rondo z Warszawie z Rondem Kaczyńskiego i kamieniami, które położono na Rondzie w Starachowicach jak również z kotylionem , który miał wskazywać kierunkiem. Należy zaznaczyć, że Jarosław Rosina ze Słowacji organizował spływ Dunajcem dla dzieci, aby rodziców obciążyć za tragedię ich dzieci na który włożono ciężar ich rodziców co jest sprzeczne z chrześcijaństwem i zdrowym rozsądkiem. Spływ oznaczał spuszczenie dzieci w nurt rzeki, aby same ratowały się podstawiając okultyzm jako australijską żabę. Pan Jarosław Rosina ze wspólnoty zakupowej posiada klub sportowy co połączono z Jarosławem Maślisz podstawionym pod Jarosława Kaczyńskiego , aby za zaistniałe tragedię był odpowiedzialny prezes PiS, gdyż podstawiono go pod herb Rawicz mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pod którego również podstawiono wcześniej Antoniego Władysława Jasieńskiego.

Jest ścisłe odzwierciedlenie symbolicznego odciśnięcia na kamieniu rzeczywistości podstawiając państwa Kaczyńskich i Brzezińskich w celu zastąpienia mojej rodziny co spowodowałoby wojnę. Jest to przepowiednia Fatimska z 1917 roku jako alternatywa, która wskazuje na nawrócenie się Rosji, albo rozpoczęcie III Wojny światowej.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s