Próba obciążenia Zakonu Maltańskiego za planowany zamach

Dziadkowie Mazurek

Starachowice 09.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:


ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Rząd Polski ze służbami w Kościele Katolickim współpracował z grupą Ryszarda Sorge. Jak można zauważyć analizując fakty, pan Ryszard Sorge z Poznania pracujący przez wojną w Starachowicach Zakładach, ukrywał się pod nazwiskiem Marciniak. Spowodowało to wykorzystanie Anny lekarz medycyny Marciniak – Życińskiej z domu Sołtys, która zmarła po wydaniu dla mnie zaświadczenia do Sądu do sprawy, która finalnie wygrałam SO Kielce IX Ka 280/12 Sądu Okręgowego w Kielcach, która znika, gdyż podstawiono fałszywy krąg spadkobierców wykorzystujący dane lekarz medycyny Anny Marciniak – Życińskiej do działów spadku, gdyż podstawiono ją pod moją skradzioną po urodzeniu córkę Annę Marię Piórecką podmieniona na Annę Pachowską z Warszawy i jej męża Andrzeja Pachowskiego podstawionego pod grupę Sorge , a jej ojca Jerzego Pióreckiego podstawiono przez fałszywe windykacje z Białegostoku pod tak dorobione fałszywe linie genealogiczne, podstawiając dalej na USA i na Charzewice pod majątek brata mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej, księcia Jerzego Lubomirskiego i podstawiono nazwisko z pierwszego mojego małżeństwa Piórecki, który po rozwodzie zmienił swoje nazwisko na Kornaszewski. Doprowadzono do bezprawnego skazania mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby podstawić służby pod herb Półkozic książąt Lubomirskich, w celu przejęcia naszego mienia po czym ponownie doprowadzono do kolejnego skazania mojego męża w jednej i tej samej sprawie, w celu wyprowadzenia pieniędzy, przez wojsko dla rządu , pracujące w Sądach dla grupy Sorge.

Spowodowało to wykreowanie przez grupę Sorge fałszywych linii genealogicznych w Poznaniu i Elżbiety pod którą mnie podstawiono w Toruniu i Gdańsku. II K 164/11 II K 197/10 oraz w Gdańsku II Aka 3/16. aby ukryć działy spadku na Zakładach Starachowickich i oddanie w ich ręce Mercedesa i firmy MAN jako działu spadku. Doszło do przejścia przez błąd w Zeszytach Starachowicach, wydawanych przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, gdzie wystąpił błąd i mojego dziadka wstawiono na Szczekociny, zamiast Szczekarków, co spowodowało podmianę na Dębińskich wcześniej podstawionych bezprawnie pod nasz herb Rawicz. Dlatego obecnie wykorzystano błędy w Zeszytach do podstawienia innych osób na Szczekarków oraz na Kluczkowice i Mordy nadleśnictwo Sarnaki. W tym celu nastąpiło wykorzystanie błędy sądu i przesłanie pisma do Łukowa przez błąd w KOD. Następnie próbowano mnie eksmitować z mojego domu, gdzie bezprawnie podstawił się z UB pan Waldemar Maksalon z jego rodziną pracującą dla NKWD dla pana Ryszarda Sorge. Dlatego miałam być eksmitowana w sprawie nowo wykreowanej przez oszustwa w Sądzie jako IC 178/15 powołując się na sprawę I NS 716/10, która była kontynuacją sprawy o zniesienie współwłasności ul. Nad Kamienna 25 , działka 29 po mojej babci, która odziedziczyła jedyna córka czyli moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek. Po śmierci mamy doszło do przestępstwa i państwo Maksalon z Sądem przekroczyli prawo i poprowadzono sprawę INs 956/09, i zamieniono moje dane prze „a” czyli tak jak skazano mojego męża przez podmianę nazwiska przez sędziego Wojciech Pruss z Torunia , oraz sędziego Jacka Pietrzak w Gdańsku wiceprezesa Sądu oraz w Starachowicach tak wpisywano są fałszywe dane osobowe w Księgach Wieczystych na mojej nieruchomości w Starachowicach, gdzie znikają moje dane i wpisane są jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak lub przez „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk, i tym podobne dalsze błędy, co było widoczne w przysłanej korespondencji co oznacza, że podstawiono jako jedną z podszywających się osób na moje mieszkanie panią Kanclerz Niemiec Angelę Merkel z domu Kasner a właściwie Kaźmierczak aby odnieść się do nielegalnie prowadzonych działów spadku na naszym mieniu mojego dziadka w tym na Zakładach Starachowickich , FSC, potajemnie prowadzoną reaktywację, podstawiając fałszywy krąg spadkobierców, pod mienie naszej rodziny , czyli pod moją babcię i dziadka oraz pod rodziców, podszywając się pod nasze nieruchomości zaniżane przez komornika do kradzieży mienia i ukrycia kradzieży podstawiając obcy wywiad, jak Niemcy pod pałac mojego dziadka. Dlatego miała nastąpić podmiana mojej prawomocnej sprawy po śmierci mojej mamy INs 426/10 przez dorobienie innej sygnatury oraz spisu z inwentarza i wstawienie Jadwigi jako błąd pisarski, aby podstawić Jadwigę Kaczyńską, aby uhonorować oszustwo przez zamianę sprawy spadkowej po mojej mamie, na sprawę o zniesienie współwłasności prowadzonej przez służby na naszym mieniu aby dorobić wielokrotnie sygnatury do oszustw i podstawić ich działów spadku na naszym mieniu podstawiając pod nasze rodowe mienie ich rodziny, aby zniszczyć naszą rodzinę i historię szlachetnych ludzi.

Doprowadzono to do podmiany spraw i zwielokrotnienia sygnatur do wyprowadzenia naszego mienia rodowego przez podstawienie służb pod nasze mieszkanie i dom ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach by jego zlikwidować i przemieścić miejsce, w celu wykazania innych osób po naszej likwidacji. Dlatego w sprawie I Ns 956/09 na nieruchomości po babci gdzie już widniała od 2003 roku moja mama jako jedynaczka, gdyż przejęła nieruchomość po swojej mamie doszło do matactwa sądu. Po śmierci mojej mamy wykorzystano, że nie występował tu tata, aby upozorować inną rodzinę i mamę zamieniono na pannę z dzieckiem a na trzeciej nieruchomości, w drodze bezprawnie wpisano tatę , aby pozorować dział spadku na tacie, na mamy mieniu aby podszyć się pod Bocheńskich dziadka i tatę mojego taty podstawiając rząd, który doprowadził już do śmierci moich rodziców.

Dlatego podszyli się z służb ze Starachowic Maksalonowie za Bocheńskich przerabiając mamę na Filomenę Bochyńską z domu Mazurek na Bocheńską z domu i podstawiając pod wykreowanego w PRL , Józefa Bocheńskiego z matki Fogel. Zamieniono sprawę na mojej babci nieruchomości na sprawę po moim dziadku już 10lat temu zakończoną prawomocnym Postępowaniem, ale prowadzonym przez Prokuraturę dla grupy Ryszarda Sorge i NKWD. Następnie sprawę I Ns 956/09, dalej prowadzono w Sądzie jako I Ns 716/10. Doszło do przestępstwa, gdyż bezprawnie przesłał Sąd z Kielc sprawę z naszego powództwa IC 2627/10 o przewrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, do sprawy pana Maksalon w Starachowicach, którą zawłaszczono dla UB, NKWD i SS grupy z Poznania Ryszarda Sorge. Był on potrójnym szpiegiem, a po śmierci mamy doszło do kolejnego oszustwa i przekształcono sprawę na kolejny dział spadku i to po moim dziadku, przywracając bezprawnie sprawę dla służb, co spowodowało zamordowanie mojej matki. Dlatego obecnie miała być zlikwidowana moja rodzina i podmienione miały być dane osobowe przez Ministerstwo Cyfryzacji, gdyż wprowadzono fałszywe dane , przez wykorzystanie mojego pisma źle zinterpretowanego przez MSW, który odwołał się do Urzędu Miasta, aby kryć podmianę zrzucając odpowiedzialność na Urząd Miasta Starachowice, który miał respektować prawo i miał obowiązek udostępnić dla mnie dane dotyczące zameldowań osób pod moim adresem zameldowania w mieszkaniu które jest moją własnością. Nie udostępniono dla mnie takich danych gdyż wodociągi wpisały Helenę Surma na moje mieszkanie i dlatego Komornik wpisał się na nasz garaż pozorując własność Helena Surma, co jest niedorzecznością, a dowodzi , że Urząd Miasta zadłużył moich rodziców po ich śmierci i prowadził do zniszczenia całej rodziny uniemożliwiając zamieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 gdyż inną osobę zamierzano podstawić za mnie, czyli służby z grupy SORGE, co miało skutkować naszą podmianą a nas zamierzano zaprogramować przez programowanie umysłów jako uchodźców. Dlatego nie wyjawiono przez Urząd Miasta Starachowice kogo służby zameldowały pod moim adresem, gdyż doszło do podstawienia rządów różnych Państw, przez co mi odmówiono wglądu, co jest sprzeczne z Konstytucją RP, zabraniającą faszyzmu i komunizmu, co miało być zamienione, aby wprowadzić służby SORGE , czyli potrójnego szpiega, który wydał mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli carewicza Aleksego Romanowa aby wprowadzić trzy fałszywe linie, które dziś finalizuje polski sąd w demokratycznym państwie. Dlatego nie zastosowano się do wymogów prawa, które nie jest respektowane przez Starachowice ale jedynie przeciwko nam, aby ukryć sfabrykowane dokumenty, aby niszczyć naszą rodzinę i prawdę historyczną, oddając nasze dokumenty dla wywiadu.

Jak widać pracowano dokładnie i dopasowano do fabrykowania historii wszelkie szczegóły przez masonerie. Nazwisko Katz wstawiono za Dariusza Kota, Dariusza Katzer i podstawiono małżonkę pana Ministra Z. Ziobro, następnie wstawiono Emilii Müller wnuczkę Ewy Eugster, i podstawiono Emilii pod Annę Marię Piórecką moje skradzione dziecko po urodzeniu, aby dopasować do Anny Marii Scholtz, w celu wykorzystania mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej z carskim DNA dla służb i kościoła. Doszło do podmieniany skradzionej córki Anny Pióreckiej na Agnieszkę Kornaszewską i podmieniono pod sąsiadkę Agnieszkę Kozłowską pod jej córkę Magdalenę do powtórzenia nowej wersji historii podstawiając Zuzannę Maksalon ze skradzionej Anny Marii Pióreckiej pozorując że jest rodzina Papieża Jana Pawła II. Dlatego Feliksa Maksalon przerobiono z odlewnika na prawnika i postawiono pod Feliksa Katz pod Feliksa Katzer i podstawiono notariusza Wojdyło do kradzieży Nad Kamienna 25 w Starachowicach a ja miałam być wyrzucona na bruk z ulicy Nad Kamienną 25 jako eksmisja dla kościoła oraz z dwóch kolejnych nieruchomości po moich rodzicach podstawiając długi wszystkich służb, aby oszacować nieruchomości zaniżając wartość do niszczenia nas i Kościoła oraz autorytetu Kościoła.

Doszło do zastosowania najbardziej nieczystych praktyk, aby ukryć oszustwa wykorzystując polski wymiar sprawiedliwości , który został wprowadzony do nieczystych gier masonerii czyli religii lucerniańskiej jako legalnej w Polsce. Stało się to powodem wprowadzenia kabały w życie narodu a co oznacza , że Naród Polski miał zostać zniszczony , gdyż według Żydów z „synagogi szatana” Polacy są najniższą rasą ludzką i traktowani są gorzej jak zwierzęta. Spowodowało to odniesienie się do słów pana Geremka, który powiedział ,że nienawidzi Polaków na łamach prasy kanadyjskiej i zrobią wszystko, żeby Żydom żyło się lepiej niż Polakom co jest widoczne na nas. Doszło do perfidii i próby rozliczenia się z fałszywym kręgiem spadkobierców wprowadzonego kabałą w sądzie, którzy zawłaszczyli nasze mienie dokonując kradzieży wykorzystując sąd i komornika. Po sześciu latach po śmierci mamy komornik przysłał koszty spisu z inwentarza oraz nieprawdziwe dane o wartości w sprawach już dawno zakończonych, Celem takiego działania jest próba rozliczenia się z osobami z fałszywego kręgu spadkobierców pod których wstawiono również moją prawdziwa siostrę Beatę Idziak pod zmienionymi danymi. Powodem jest to, że nie ma nas w systemie bankowym , gdyż system wykazał jako zmarłych, gdyż jest oparty na linii SS i NKWD , która była rozpoczęta w 1924 roku co było zawarte w książce Metropolis. System miał na celu eliminacje chrześcijan według mechanizmów opartych na człowieku, a nie Bogu, bez miłości i bez miłosierdzia. Komornik przysłał dokument w celu wykazania mniejszej kwoty niż poręczyłam mojego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz dorobiono ponownie długi w celu wyrzucenia mnie w z domu i ukrycia działu spadku w całej Polsce i Świecie przez użycie dorobionej sprawy po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej 30.04.2010 roku zamienionej ze zniesienia współwłasności ulicy Nad Kamienną 25, przez Urząd Bezpieczeństwa czyli nieruchomości mojej mamy po jej mamie, a przerobionej w sprawy INs 956/09 na sprawę po mamy ojcu czyli moim dziadku Franciszku Janie Mazurku, aby przejść na mienie Tarnowskich na Ukrainie i na Ławrę Peczarską podstawiając mojego syna Adama Kornaszewskiego żonę Sergiejew na Ławrę Sergiejewską w Moskwie. Doszło do przejścia na mienie Stanisława Tarnowskiego mojego pradziadka , który założył Tarnopol w 1540 roku jako wielki Hetman Koronny i połączono z kasztelanem łęczyckim Stanisławem Tarnowskim dorabiając mandat w Sądzie w Łęczycy dla męża Jerzego Kaźmierczyk. Ukryto minie Lubomirskich, gdyż babcia została spalona i podając nieprawdę o istnieniu fundacji, które w tym czasie nie istniały, gdyż fundatorami były poszczególne rody. Zakon cystersów w Wąchocku wykazuje Gryfa co oznacza , ze był we władaniu Rurykowiczów mojej rodziny tak jak księstwo Bęłskie. Zamieniono herb Lew w Koronie na gryfona aby ukryć, Lwa z Judy. Celem było podstawienie pod mój herb Jana Pawła II , któremu zamierzano przypisać dzieci z nieprawego łoża oraz służby w celu zniszczenia chrześcijaństwa i wszelkich wartości. Wykorzystano umowę mojego dziadka Franciszka Glińskiego jako Franciszek Maksalon z Huty , którego pełnomocnikiem był pan Kozłowski i podstawiono państwo Maksalon z Woźnik podstawione przez SS, a obecnie Waldemara Maksalon z jego rodziną podstawiony przez UB pracujące dla NKWD dla grypy SS Ryszarda Sorge z Poznania. Dlatego w Poznaniu są fabrykowane dokumenty , aby wytworzyć tam Bochyńskich i mnie podmieniając na Elżbietę przez te służby , które opłacają wakaty w sądach co połączono z Piłą przez firmę ze Słupska AJ.

Dlatego sąd przekazał oświadczenie mojej siostry o przekazaniu mienia pod rodzicach dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk dla pani Heleny Surma czego siostra nie potwierdziła. W tym czasie ono zaginęło a pojawiło się później, gdy siostra wysłała już drugie oświadczenie o przekazaniu na moją rzecz całego mienia po rodzicach czego sąd nie uznał , a wykorzystał dla dorobienia fałszywej linii dla Józefa z Bocheńskiego z matki Fogel z Chełma podstawiając Helenę Surma i jej dzieci i wnuki. Celem było odniesienie się do opisanego Daniela Romanowicza pod którego przypisano założenie Chełma i Lwowa ukrywając założenie przez Lwa Daniłowicza.

Jest to odwieczna walka przeciwko Duchowi Bożemu poprzez fałszowanie i pomyłki pisarskie. Nastąpiła próba rozliczenia się z mienia , które zostało skradzione co miało nastąpić przez podstawienie komorników i windykatorów na fałszywe dane osobowe przez e-sądy podstawiając innych rodziców i dziadków do kradzieży Polski i Polaków. Ukryto dorobiony podział nieruchomości i podstawienia pod Czesława Maksalon służby SB pana Czesława Daleszak podstawiając w Kielcach Czesława Kaczyńskiego jako biuro rachunkowe i podstawiając w Białymstoku AKMA, aby odnieść się do byłej nazwy mojej firmy w Starachowicach i zamieszkania u cioci w Białymstoku, której przyjacielem był policjant pan Stanisław a podstawiono Stanisława Pikul z Tarnowa czyli służby NKWD. Z drugiej strony podstawiono Karola Kaczyńskiego na Kraków pozorując , że papież Jan Paweł II był w służbach w systemie dwójkowym 0,1,2 co spowodowało , ze służby upozorowały go na właściciela naszych rodowych dóbr i podstawiono komornika Zygfryda Nowak pod Zakopane, aby przejść na Warszawę przez nazwisko Katzer Artur podstawiając Artura Cybulskiego podstawionego pod Artura Kozłowskiego sportowca i druga osobę pracownika Azoty Tarnów.

Celem było podzielenie kraju sznurem mierniczym jako linią tramwajową i wstawienie Żydów w miejsce Polaków za których miały zastąpić służby sobowtórami co jest już widoczne na świecie. Celem było wykorzystanie dziedzictwa sług Bożych i zamianę wartości. Czesław Kaczyński z jednej strony i Karol Kaczyński z drugiej strony co oznacza, że wypadki samochodowe służą do usprawiedliwienia podmiany części ciała do wykazania przed Bogiem odpowiedniego DNA. Oznacza to podmianę akt medycznych oraz pobierania części ciała. Z komentarza pod filmem wynika, że podstawiono żonę pana Z. Ziobro za rodzinę Karola Wojtyły w celu przerobienia Zbigniewa Ziobro na króla Polski, aby oszustwo upozorować na prawdę początkowo zamierzano wykorzystać serce mojego taty Józefa Bochyńskiego bezprawnie pobrane do podstawienie dla papieża Jana Pawła II a obecnie miała nastąpić zamiana w celu podstawienia serca mojego taty Józefa Bochyńskiego dla Lecha Kaczyńskiego, a serca Lecha Kaczyńskiego dla papieża Jana Pawła II, aby upozorować, że Jarosław Kaczyński ma korzenie carskie. Z tego powodu podstawiono papieża Franciszka do przejechania rodziną Krakowiak po rodzinie książęcej Radziwiłł, którego DNA mają dzieci męża Jerzego Kaźmierczyk jak i dzieci z pierwszego mojego małżeństwa z Dariuszem Pióreckim , których ojciec zmienił nazwisko na Kornaszewski. W to miejsce miały wejść rodzina z NKWD pana Andrzeja Pachowskiego i podstawiono Jerzego Pióreckiego na Charzewice pod majątek Lubomirskich. Służby wojskowe przejęły herby ,do których nie mają prawa, aby je używać. Wykorzystano wykaz mieszkańców Starachowic zamordowanych na Firleju wydanym zeszycie przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic w którym widnieje błąd w numerze 4 , gdzie widniej mój dziadek id dokonano zamiany Urządków powiat Puławy na Urzędów powiat Szczekociny i wpisano przemysłowiec i zawłaszczone tereny przemysłowe. Nie wpisano , że dziadek Brunon Bochyński był przewodniczącym Stronnictwa Narodowego i w grupie notabli został aresztowany i oficjalnie stracony na Firleju 24. maja 1940 roku co okazało się , że wykupienie dziadka klejnotem Faberge „Motyl na platynowej siatce w złotej obwolucie z drogimi kamieniami” pozwolił dziadkowi przeżyć i stał się księdzem w Szwajcarii, a jego mózg jest utrzymywany doświadczalnie przy życiu i steruje komputerem.

Miało to być powodem do przejęcia kontroli przez podstawienie moich wnuków i zniszczenie firmy APE UMWELTTECHNIK AG, która utrzymuje dziadka przy życiu, gdyż wykorzystano założenie jej przez mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk jako firmy APE UMWELTTECHNIK AG, którą po założeniu przez mec. Zarzyckiego przejęły służby , gdyż mecenas zmarł.

Wykorzystano nazwisko Niewiadomski Marian syn Jana urodzony 20.09.1899 roku w Pobiednikach Wielkich powiat Miechów rachmistrz doprowadzony dnia 28.01.1940 roku a stracony 9.02.1940 rok i podmieniono mnie na Bożenę Niewiadomską kradnąc firmę IMPERATOR ROMANOW założoną w Starachowicach na Włocławek , aby moje dzieci nie miały matki, ani pochodzenia. Następną osobą jest Pilarski Kazimierz urodzono 24.07.1914 rok w Łodzi syn Stanisława , robotnik doprowadzony 1.02.1940 rok powód przynależność do tajnej organizacji stracony 14.02.1940 rok i podstawiono pana Lecha Pilarskiego co doprowadziło mnie do Łodzi i podstawienia innej Żony dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując istnienie pierwszego związku z Katarzyną Kaźmierczyk z domu Krasuska , wnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł, której określono nieprawdę, że jest wnuczką z nieprawego łożą Tarnowskich. Spowodowało to podstawienie numer 44, pana Rek Stanisław urodzony 29.04.1893 w Ostrowcu Świętokrzyskim syn Szczepana urzędnik ubezpieczeniowy, doprowadzony dnia 22.01.1940 rok stracony 1940 roku celem jest podstawienia legitymacji ubezpieczeniowych mojej babci księżnej Reginy Glińskiej rodziców jako Franciszka i Marianny Maksalon w Ostrowcu Świętokrzyskim wpisanej jako Maria Maksalon co jest przejściem na Marię Krasuską i na Marię Lubomirską przez Waldemara Maksalon z UB, który nie jest z tej rodziny, a który przejął Zakopane udając spadkobierce oraz inne części kraju. Syn pana Rek mieszka w Szczecinie, był dziennikarzem i znal osobiście mojego dziadka oraz pamięta Wytwórnię Wód Gazowych jak działała co ukryto w Radomiu i podstawiono Agnieszkę Kornaszewską na Miedzną Drewnianą 244, aby podstawić Wiktorie Kornaszewską jako spadkobiercę i zamienić ja na wnuczkę papieża Jana Pawła II . Następną osobą jest podstawienie prokuratora Sokół pod Piotra Sokół urodzonego 29.06.1902 roku w Wierzbniku syn Franciszka restaurator, aby podmienić na Piotra Główkę w celu podmiany historii i mojego pradziadka Franciszka Bocheńskiego podmieniając za pradziadka Piotra Główki. Podstawiono Lidię Daleszak pod Lidię Maksalon, która był komendantem MO we Włoszczowej oraz podstawiono Dariusza Kot pod Dariusza Pióreckiego w celu przejścia na Władysława Kot urodzonego 21.05.1898 roku w Irządzach powiat Włoszczowa syn Piotra szewc podstawiając Barbarę Kowalską z domu Szewczyk i Dariusza Kot na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1 w celu wstawienia Beaty Szydło z Chełma aby przejść na podmienioną historię dla Daniela Romanowicza.

Można jeszcze wspomnieć kluczowe nazwiska do podmiany jak Nowak Adam z Zawiercia syn Jana urzędnik wykorzystując firmę znajomych mec. Marka Lesiak , którzy upozorowali przesłanie gotówki, która nie dotarła do Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie, gdzie zostały środki finansowe z depozytów carskich ukryte.

Kolejną osobą jest Dariusz Kamiński, Władysław Kamiński powiat Opatów syn Jana walcownik co ma przejście na pana Kamińskiego z Kielc, który nie wydał ciężarówki stali, gdy maż kupował, a gdy mąż sprzedawał dla niego nie zapłacił. Miała to być zamiana szlachetnych ludzi w pokoleniu dzieci na oszustów. W rzeczywistości doszło do podmiany osób. Należy wspomnieć jeszcze o nazwisku Twardowski Albin urodzony 28.11.1906 rok w Dąbrowie Górniczej powiat Będzin syn Andrzeja, technik co miało służyć do podmiany na Albin z Australii i podstawieniu kolegów syna o nazwisku Twardowski , których również zamierzano wyeliminować dorabiając im matkę bezdomną , którą służby położyły w zakładzie psychiatrycznym w Łodzi , aby wyeliminować w przyszłości kolegów mojego syna ze studiów w Kielcach, aby zamienić osoby.

Można wyliczać wiele osób i sposób podmiany. Ja odniosę się jeszcze do jednej pana Wiesława Zegadło z Suchedniowa, który miał dorobioną genealogie, a który określił , że można zażyczyć sobie dowolna genealogie w zależności od finansów a genealodzy to zrobią. Wykorzystano nazwisko Zegadło Alfons urodzony Wierzbnik syn Stanisława ślusarz stracony 14.12.1939 roku i Zegadło Wiktor syn Stanisława cieśla stracony 14.12.1939 co spowodowało podstawienie Stanisława Pikul z NKWD i Dariusza Kot policjanta , który zakupił od firmy SOF-ART Sp. z o.o. spółkę córkę Milenium Sp. z o.o. i podstawiono zakłady bukmacherskie pod windykacje SOF-ART Sp. z o.o. aby przejść na mienie rodowe jako gry hazardowe podstawiając kasyno oficerskie Sorge jako potrójnego szpiega do trzech fałszywych linii genealogicznych.

Z tego powodu zamierzano wykorzystać Zbigniewa Ziobro do zniszczenia autorytetu papież Jana Pawła II przez dopisanie dzieci, których nie miał, oraz do obciążenia papież Jana Pawła II za realizacje układu Ribbentrop Mołotow przez podstawienie papieża Franciszka do tramwaju, jako symbol przejechania nazwiskiem Krakowiak do działu spadku na Krakowie po rodzinie książąt Radziwiłł, Lubomirskich i hrabiów Tarnowskich jako podziału liną mierniczą Polski pod których podstawiono rodzinę Bruno Mazurkiewicza, który mieszkał u szpiega niemieckiego Ryszarda Sorge jako Marciniaka w Urzędowie, których rodziny podstawiono jako Mazurek czyli Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego, aby uzasadnić planowany zamach na papieża Franciszka w celu zniszczenia Kościoła katolickiego obciążając za to Zakon Maltański, który zrealizował akcję SS- Zofia. Wykorzystano aktorkę Angelikę Julię do pozorowania więzienia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu za której śmierć zamierzano obciążyć Polaków, gdyż podstawiono ją pod mojego syna Adama, który zrobił sobie zdjęcie z pająkiem na wystawie w Starachowicach i podmieniono przez chrzestnego ojca pana Grabowskiego Henryka na Białystok i USA podstawiając wykorzystując sprawę rozwodową pana Grabowskiego z Danutą Grabowską z Białegostoku do której zostałam wezwana w sądzie w Starachowicach, gdyż zamierzał wyrzucić ją z domu bez mieszkania zastępczego na bruk co obecnie Waldemar Maksalon próbował zrobić ze mną, a sąd wykazał mieszkanie którego wejście oddał dla Heleny Surma, a Urząd Skarbowy wykazał , że podstawiono za mnie inną osobę z Warszawy. Moje dane osobowe zostały powielone.

Wykorzystano do tego dane Grabowskiego Antoniego Jana urodzonego 18.12.1917 rok Sohnfeld (Niemcy) syn Antoniego ślusarz doprowadzony 1.02.1940 rok za przynależność do tajnej organizacji stracony dnia 24.05.1940 do podmiany na Antoniego Bocheńskiego z Włocławka i podmiany mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na Urzędów i Szczekociny w Zeszytach Starachowickich do których miały nawiązać Zeszyty „Kwiatki Zwolskie” księdza Hieronima Serżysko z Białaczowa podstawionego pod Hieronima Mycielskiego agenta NKWD rodziny z Gliwic będącej znajomymi Stanisława i Janiny Pikul z Tarnowa współpracującej z Andrzejem Pachowski, który bezprawnie używa herbu Półkozic udając męża mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej, zakonnicy pod którą wstawiono Annę Marię Katz, aby przejść na papieża Jana Pawła II podstawiając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską oraz Zuzannę Maksalon córkę Anny Pióreckiej zakonnicy z Prezydentem Rosji Władimirem Putin obciążając męża Jerzego Kaźmierczyk za alimenty wypłacane przez podmianę Katarzyny Kaźmierczyk na Martę Kaczyńską, kreując Karola Kaczyńskiego na Karola Wojtyłę co zostałoby ukryte w czasie przez NKWD.

Doszło w Krakowie do oszustwa i wystawienia fałszywych opinii psychiatrycznych w 2007 roku do sprawy SO Kielce IIIK 207/7, gdzie podmieniono obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego w celu ukrycia podstawienia Anny Pióreckiej do spółki APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii jako spadkobiercy po Jerzym Kaźmierczyk i konta PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse co jest prawnie niemożliwe, ale posłużyło do podstawienia papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka jako opiekunów dzieci do zarządzania firmą obecnie koncernem APE UMWELTTECHNIK AG , której majątek przez działanie sędziwego Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164 zamierzano zagarnąć przez doprowadzenie koncernu w Szwajcarii do upadłości przez podstawienie fałszywych spadkobierców wykreowanych w sprawie METRON SA przez błędy pisarskie, które sędzia wprowadził przez zapis słowny i potwierdził skazując męża Jerzego Kaźmierczyk za kwotę 300.000,- PLN , za którą kooperant firma STERBUD nie dostarczyła mosiądzu i została podstawiona jako spadkobierca zamieniając zaliczkę na dostawy mosiądzu na dług co oznacza oszustwo banku PKO BP zakupionego przez Credit Suisse w którym w Zurychu znajduje się konto PPH-APE Jerzy Kaźmierczyk na którym operuje APE UMWELTTECHNIK AG , gdzie podstawiono fałszywy krąg spadkobierców, ukrywając kradzież 100.000.000, EUR w Banku PKO BP przelanych przez UBS AG z carskich depozytów. Działania takie miały doprowadzić do zaskarżenia PiS o zamach na papieża i Zakon Maltańskiego, gdyż ujawniliśmy, że mistrz Zakonu nie jest prawdziwym hrabią Tarnowskim , ale posiadają moje wnuki z gwałtu córki w zakonie. Biały Zeszyt „Kwiatków Zwolskich” były to dorobione fałszywe tożsamości jako linia papieska do obrotu carskimi depozytami w celu obciążenia kościoła katolickiego i papieża za podział Polski liną mierniczą dla Żydów w celu ukrycia realizacji przez SS planu Ribbentrop – Mołotow, gdyż Waldemar Maksalon opiekuje się dzieckiem Władimira Putin prezydenta Rosji i naturalna jest obecność rosyjskich służb wojskowych, który ma główną siedzibę w Ostrowcu Świętokrzyskim podstawiając pod pałac Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyskich fałszywych spadkobierców.

Taka idylla żydowska miała się skończyć ich ponowną likwidacją czego symbolem jest Agelika Julie, aby zamienić emigrantów z Syrii na więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu za których Polska miała wypłacić odszkodowanie 250.000,- EUR traktując kwotę jako odszkodowanie za śmierć jednej osoby.

Angelika Julie została podtapiana pod Angelikę Wróblewską wnuczkę Józefa Wróblewskiego pozorowanego na mojego ojca Józefa Bochyńskiego, a za córkę Iwony i Roberta Wróblewskiego podstawiono Iwona Główka, a z drugiej strony podstawiono córkę Wioletty Wiatrowskiej czyli Julie Wiatrowską wnuczkę mojej teściowej podstawionej pod Wiolettę Jederko z domu Śledź i Dariusza Jęderko podstawionego pod Dariusza Pióreckiego.

Pani Angelika Julie ma wykazany przez media tatuaż co symbolizuje numer w obozie koncentracyjnym jaki ma mieć cały świat wyłudzając od Polski pieniądze, zaczynając przez wykorzystanie ukrytej wizyty w Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu aktorki Angeliny Julie.

Rozpoczęciem miał być Tarnów i sprawa SRTarów V GC57/16, gdzie wyznaczono drugi termin rozprawy na fałszywe windykacje dla fałszywych spadkobierców, aby ukryć koszty komornicze przez komornika Gotfryda Nowak sześć lat po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej ukrywając faktyczny majątek. Komornik Gotfryd Nowak został podstawiony pod Nowaków wstawionych przez III Rzeszę pod zagrabiony majątek książąt Glińskich, Lubomirskich. Radziwiłł, Hessen do finansowania programu wysiedlenia Zamojszczyzna kontynuowanego do dziś jako e-internet. System komputerowy jest w stanie wojny co można odebrać, że jest to określenie papieża Franciszka jako wojny w systemie komputerowym, gdzie wprowadzono przez polskie sądy i prokuraturę fałszywe dane osobowe za co mieli odpowiedzieć. System zderzył dwa sprzeczne wzajemnie, dwa prawomocne wyroku jeden po tacie drugi po mamie wprowadzając służby , które prowadziły spraw sądowe w PRL co obecnie stoi w sprzeczności z obecnym prawem , gdzie jest zabroniony faszyzm i komunizm, który jest stosowany dalej na naszej rodzinie przez użycie podstępu i komornika oraz firm windykacyjnych pozorując nasza śmierć w systemie bankowym w celu wprowadzenia fałszywych linii genealogicznych jako spadkobierców po naszej arystokratycznej rodzinie, która się ukryta przed laty pod innym nazwiskami o czym wiedział Kościół katolicki.

Aby zniekształcić nazwy następuje zamiana znaczeń w celu kradzieży pieniędzy. Kolej ze Skarżyska do Ostrowca Świętokrzyskiego zwana kolejką nawiązuje do kolejki miejskiej oraz kolei linowej na Chateo Gutsch oraz na Zakopanym. Podstawienie tramwaju Krakowiak w Krakowie ma w tym względzie jeszcze inne znaczenie jako kolej czyli transport więźniów jako pierwszych Polaków z Tarnowa do Oświęcimia co pozorują aktorzy i artyści, a co miało być również podstawieniem wywozu do nierządu na Chateo Gutsch, gdzie były praktyki kanibalizmu a części ciała jak oczy miały służyć jednej religii do przeszczepu dla zwierząt w celu dostania się do banków pozorując reinkarnację. Papież Franciszek miał być wykorzystany jako symbol rozbioru Polski pozorując wjazd kolei przez upozorowanie na wjazdu Franciszka Bocheńskiego jako cara Mikołaja II Romanowa, aby obarczyć Polskę za wywołanie II wojny światowej i III wojny światowej dlatego Ławra Poczerska w Kijowie miała być zamieniona na Ławrę w Poczajowie podstawiając Tarnowskich pod Podczaskich , których w tym celu zamienia się w Kruszynie jako Podczarskich w celu przejścia na Ławrę Poczarską w celu zawłaszczenia miejsca mocy i podstawienia mojego wnuczka Noe dla fałszywego kręgu spadkobierców, gdyż ukryto fałszywy krąg spadkobierców na firmie DOMSTAL Sp. z o,o. W Warszawie i Kijowie. W Kijowie podstawiono Igora Daleszak jako Igora Gołaszewskiego pozorując na spadkobiercę na ulicy Nowowiejskiej 29 , którą działkę sprzedałam dla Lidii Daleszak, a dokonano przestępstwa i zrobiono dział spadku dla ukrycia Lidii Maksalon i Waldemara Maksalon.

Ławrę Troicko Sergiejewską wykorzystano do podstawienia mojego suna Adama Pióreckiego jako Kornaszewski zamieniając jego żonę Lailę z domu Sergiejewa na Lailę Kornaszewską z domu podstawiając mnie na matkę i zamieniająć Lailę Kornaszewską na Ewe Kornaszewską, aby podstawić Ewę Zbereżeckich żonę komornika granicznego Krzemienieckiego podstawiając Palwa Krzymowskiego w sprawie SO Toruń IIK 164/11, aby oszustwo wykreować na zaistniałe przed Bogiem dla którego nie ma czasu. Jest to tak zwana „synagoga szatana”, która wykorzystała mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego po śmierci, aby dorobić dokumenty do zastrzeleni papieża Franciszka przez snajpera w celu oskarżenia naszych rodzin. Dlatego dla carskiej rodziny dorobiono historię podstawiając również Domaszewskich, a Ewę Kornaszewską podstawiono pod żonę Bohdana Żakiewicz jako Machowską-Żakiewicz, aby zawłaszczyć moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską pod herb Trzaska hrabiego Berezeckiego, który znalazł się w posiadaniu żony Bohdana Żakiewicz, aby podstawić fałszywy krąg spadkobierców pod miejsce mocy jako spadek komorniczy po Tarnowskich przechodząc na ulicę Nad Kamienną 25 przez sprawę INs 956/09, która jest oszustwem do dorobienia długu i działu spadku na mieniu hrabiów Tarnowskich podstawionych pod carskie mienie. Celem ostatecznym jest podstawienie w miejsce mocy SS i NKWD czego dokonał pan Waldemar Maksalon z państwem Podczaskich, których działanie napędza mechanizm uruchomiony przez SS i NKWD do którego zamierzano wykorzystać moje dzieci i wnuki.

Podstawiono w tym celu dokumenty strzelca jako mojego dziadka, aby upozorować strzelanie przez sportowca z Czech jako playboy do papieża, gdy będzie w Krakowie za co zamierzano zaskarżyć Kościół katolicki i Zakon Maltański uzasadniając kradzieżą dzieci i pieniędzy.

Fałszowana jest historia w Sądzie Polskim zacierając rodzinę carską, która jest właścicielem Rosji a komuniści zrzekli się prawa do majątku to tak jakby pisać historię Rzymu bez papieża a na mienie Watykanu wpisać Zygfryda Nowak komornika Starachowic, który wykorzystałby moje wnuki , które nazwiska wykazywałyby donosicieli do UB na moją rodzinę wpisanych jako spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. i PPH APE – Jerzy Kaźmierczyk, aby przez alimenty uwiarygodnić oszustwo. Państwo Polskie określając, że jest właścicielem naszego majątku nie miało prawa ponownie kreować długów, które już są spłacone na prawdziwe dane osobowe.

Należy wspomnieć, że podstawiono pod Ksawerego Branickiego pana Kulczyckiego a pod Gotfryda Nowak pana Gotfryda Hoffman z Wrocławia do podmiany historii przez firmy windykacyjne.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s