Resortowe pieniądze Nad Kamienną 25

Dziadkowie Mazurek

Starachowice 10.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Resortowe pieniądze w Polsce i zacieranie śladów po naszej wizycie w Szwajcarii

Powodem zacierania śladów jest podstawienie Bożeny Szwed i jej męża z Ukrainy w Szwajcarii za za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk dlatego na kontach w banku PKO BP widniały pieniądze , które mnie nie wypłacono, gdyż ostatniego dnia miesiąca dokonywano przelewu za windykacje wpłacając pieniądze na konta charytatywne. Idąc dalej na Afrykę i na Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stolzman matki Aleksandra Kwaśniewskiego na konta lewicy. Pan Aleksander Kwaśniewski podszył się za moją rodzinę pozorując mojego brata podmieniając moją tożsamość na Elżbieta Barbara Bochyńska. W tym celu uśmiercono mnie , aby podstawić z drugiej strony fałszywy krąg spadkobierców, któremu wydano pieniądze jako dział spadku na mnie i obecnie podstawiono pana Prezydenta Polski Andrzeja Dudę, który miał stanąć na miejscu wcześniejszych prezydentów Polski w banku wykorzystując upozorowaną śmierć w banku już mojej żyjącej córki Marty Bochyńskiej podstawionej pod jej siostrę Annę Piórecką zakonnicę wykorzystując DNA Wiktorii Kornaszewskiej. Ten sam mechanizm zastosowano na moim mężu Jerzym Kaźmierczyk co spowodowało dorobienie nam innych małżonków w celu pobrania pieniędzy przez fałszywy krąg spadkobierców podstawiając wojsko pracujące dla Prezydenta Polski.

Wojsko Polskie dokonuje podstawienia kolejnych osób do działów spadku dokonywanych przez zniesienie współwłasności pracowników UB i innych osób ze służb wojskowych na cudzych nieruchomościach dla Rządu Polski co zamierzano ukryć w Szwajcarii przez podstawienie za nas agentów wywiadu. Na rzecz prezydenta Polski pracuje armia polska , która uśmierca obywateli, aby ukraść ich mienie obecnie przez kradzież tożsamości obywateli aby podstawić sobowtóry posługujące się ich tożsamością co jest ukrywane przez dorabiane opinie psychiatryczne i fabrykowane akta jako uszkodzenie ciała , aby nie wykazać podejrzeń, że mogą to być inne osoby. Armia Polska toczy wojnę z własnym narodem, aby ukryć kradzież mienia w 2006 roku przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku co ukryto przez podmianę sprawy spadkowej po tacie INs 67/08 na sprawę INs 67/06 aby ukryć Oświadczenie Woli mojego taty z 28.06.2006 roku o przekazaniu dla mnie i obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk prawa do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej. Rząd Polski zamierzał wykorzystać w 2006 roku kradzione dzieci Annę Piórecką i Michała Pióreckiego do wykazania DNA carskiej rodziny, a gdy się to nie powiodło doprowadzano do likwidacji WSI, a osoba która to zrobiła obecnie jest Ministrem Obrony Narodowej i wykorzystano dalej pana Ministra Antoniego Macierewicz podstawionego pod Antoniego Władysława Jasieńskiego podstawionego pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego wykorzystując wnuka Jakuba Jasieńskiego i podstawiono Jakuba Dziedzic do prowadzenia dalej działań skutkujących okradaniem carskich i książęcych depozytów.

Za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiono Elżbietę Lucjanę Nowak pod mienie książąt Lubomirskich zamieniając ją na Lucjana Sznajder i wykorzystano kwotę 25,- złotych do podniesienia dźwignią finansową przy podmianie tożsamości co powoduje brak zwrotu pieniędzy dwóch tysięcy złotych jak to było w stosunku do nas przez pana Lucjana Sznajder. Osoby takie udają , że wszystko mają uregulowane, gdyż udają, że my jesteśmy innymi osobami co powoduje tak zwane stosowanie uzgodnień jako kabały pożyczając 50,- złotych, aby dorobić pozór działu spadku na mnie do podstawienia za mojego tatę obcej osoby i obce osoby za rodzinę do wypłaty, odnosząc się do kwoty 5100,- złoty jak to uczyniono w SR Tarnów V GC 57/16 jako fikcyjna kwota stworzona jako dział spadku przez NKWD , które kryją firmy windykacyjne. Oskarżono męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu o 300.000,- PLN przez spadkobierców po nim , gdyż SKARB PAŃSTWA windykował wielokrotnie 40.000.000,- PLN długi METRON SA o wartości księgowej firmy co spowodowało sprzedaż dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk firmy METRON SA. Podstawiono Lecha Millera i Leszka Balcerowicza jako jedną osobę , aby przez Ukrainę przejść na Szwajcarię a w Polsce na moje konta w banku PKO BP na które przesłała pieniądze pani Ewa Eugster przez swoją córkę Izabelę Jakubczyk przed ślubem z panem Muller, którą podstawiono pod Izabelę Krzemińską z domu Śliwińską, aby podstawić Krzymowskich pod Kamieniec w Dolinie Krzemienieckiej i podstawiono Izabelę Lichtoń, która wyszła za policjanta do zamiany mojej córki Marty Bochyńskiej.

Mechanizm działania dorabiania przez sądy fałszywych spraw jest następujący.

Prowadzone są jednocześnie dwie linie genealogiczne jedna nasza prawdziwa druga fałszywa na prawidłowych danych rodzin pod które podstawiono służby wojskowe i różne osoby pozorując przyjazd arystokratów z zagranicy pod nasze linie genealogiczne, gdyż posiadają moje dzieci z kradzieży i moje wnuku z DNA carskiej rodziny pod które podstawia się wojsko udające seks z carycą Katarzyną co zamierzano zrobić po wymordowaniu rodziny przechodząc w czasie na mnie i moje dzieci oraz wnuki aby dorobiona historia się zgadzała przed Bogiem jako prawdziwa.

Mój chrzestny Józef Kowalski wprowadził błędne dane do Zeszytów Starachowicach w TPS w Starachowicach, aby wprowadzić Antoni Władysław Jasieński jako rodziny Kaczyńskich pod moją rodzinę dziadka Brunona Bochyńskiego herbu RAWICZ. Spowodowało, to że zaplanowano już wówczas podstawienie dwóch linii jako Antoni pod Bochyńskich fałszywych oraz Władysław pod Władysława Mazurka pozorowanego na Radziwiłła a jego pod Alicję Hessen-Darmstadt moją prababcię występującą jako Władysława Mierzanowska, która występowała jako carowa Rosji Aleksandra Romanow i podstawiono Aleksandra Bochyńskiego w to miejsce a następnie podstawiono komunistę Aleksandra Kwaśniewskiego . Połączono to z Aleksandrem Bochyńskim synem zastrzelonego Ernesta Bochyńskiego naprawę Radomskiego i linią SS, a mnie podstawiono pod Elżbietę Barbarę Bochyńska jego siostrę zamienioną na Barbarę Bochyńską sędzinę Sądu Okręgowego w Katowicach a jej męża Jerzego Bochyńskiego podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego skazano, ponieważ nastąpiła podmiana osób na Małachowski i inne służby aby przez sądy ukryć dokonane przestępstwa w Sądach jako mechanizm wyprowadzania rodowego mienie oraz zawłaszczenia depozytów rodowych mojej rodziny. W miejsce Aleksandra Kwaśniewskiego wprowadzono Lecha Kaczyńskiego po którym zrobiono dział spadku. Wykorzystano dane chrzestnego Józefa Kowalskiego do podstawienie pod mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego podmieniając na Józefa Bocheńskiego z Foglów z Chełma co obecnej sytuacji zostało wyjaśnione i zablokowane. Spowodowało to dalsze działania i wykorzystanie chrzestnego do upozowania mojego taty , który faktycznie nie żyje, i upozorowano że tata robi dział spadku na swoje córkę pozorując, że ja nie żyję. Kwota 5.100,- złotych w Tarnowie miała być zapłatę za koszty komornika jako spis z inwentarza po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej do roszczenia Banku Technologii w Kielcach na kwotę 51,- milionów Euro, co było wyłudzeniem pieniędzy i bezprawnie uruchomienie bez wiedzy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego skazano w sprawie SO Kielce IIIK207/7 zamienionej na dział spadku. Aby to ukryć wprowadzono błąd w imieniu mojej mamy dokonując zamiany Filomeny na Jadwigę czyli drugi człon imienia i podstawiono Jadwigę Kaczyńską podstawiając Jadwigę Mirowską z domu Maksalon z drugiego męża Limanówkę. Spowodowało to , że Ewa Cichocka jej córkę z domu Mirowską upozorowano za mojego spadkobiercę a mnie podstawiono jako Elżbietę córkę Jadwigi , która zmarła jako niemowlę i dlatego Jerzy Bochyński zamiast naszej rodziny stawia grób dla moich rodziców skrócony wpisując tablice bez żadnych uzgodnień jako Bochyńscy na grób w miejsce, gdzie leżą również Tadeusz Maksalon i Elżbieta Mirowska, pozorując tym samy ich na Bochyńskich co jest oszustwem.

Mechanizm jest prosty osoby podszywające się pod moją rodzinę istnieją w systemie wywiadu jako 0,1,2 na trzy tożsamości jedna prawdziwa i zastępujące nas i dwie osoby ze służb wojskowych co spowodowało wyrzucenie nas systemu bankowego, aby zamienić na służby , które mają w ręku nasze wnuki z carskim DNA. Przejścia dokonuje się w sądach, które wystawiają nawias w postanowieniach sądu w mojej prawdziwej rodzinie do podstawienia służb wojskowych i ich prawomocnych postanowień do podmiany .

Dzieje się to przez robienie podziału majątku w sprawach rozwodowych , gdzie jednego z małżonków uśmiercają w systemie tak jak mojego męża Jerzego Kaźmierczyk a w to miejsce podstawiają fałszywy krąg spadkobierców, któremu wypłaca się pieniądze tak jak w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego pozorując spadkobiercę po mnie a po mężu otrzymuje Barbara Bochyńska z domu Małachowska oraz jej córka Magdalena zwaną Katarzyną , gdyż jest podstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk , która robi sprawy Karne w tym celu o alimenty. Sprawy są podmieniane na podział majątku i dział spadku przez zniesienie współwłasności nieruchomości rodowych mojej rodziny przez służby. Spowodowało to, że obecnie zderzyły się prawomocne postanowienia po moich dziadkach i rodzicach z postanowieniami służb i ich rodzinami dlatego doszło do przestępstwa i moja rodzina miała być zlikwidowana. Gdyż zrobić dział spadku po jej ojcu na działce mamy , którą odziedziczyła jako jedynaczka. Upozorowano mamę na pannę z dzieckiem i podstawiono pana Krasuskiego i jego córkę Katarzynę Kaźmierczyk, którą podstawiono za mnie, aby wyprowadzić mienie Radziwiłł przez Barbarę i Jerzego Bochyńskich , którzy są na emeryturze a za nich podstawiono młode pokolenie służb w Toruniu, którzy w zemście wydali skazujący wyrok na mojego męża, aby pokazać wyższość układów nad sprawiedliwością. Nie zwrócili uwagi, ze wtrącili się w moją rodzinę , gdyż Jerzy Bochyński był uznany jako brat ojca Józefa Bochyńskiego jak i czworo pozostałych osób , które są z domu dziecka , a które wykorzystano do gier w celu zniszczenia się nawzajem rodziny, aby zniszczyć chrześcijaństwo na rzecz jednej religii, która jest przykrywką do dostania się do kont bankowych w Szwajcarii i USA.

Z tego powodu podstawiono dawnego pracownika ambasady polskiej Bożenę Szwed za mnie Bożenę Bochyńską Kaźmierczyk w Szwajcarii i jej męża Ukraińca zastąpiono Igorem Daleszak zastąpionym przez Igora Gołaszewskiego w Kozienicach podstawiając go do Starachowic na ulicę Nowowiejską , gdzie zrobiono dział spadku po mojej skradzionej córce Annie Pióreckiej podstawionej pod Annę Pachowską żonę Andrzeja Pachowskiego za którego podstawiono prezydenta Andrzeja Dudę czyli pod służby NKWD, gdyż Andrzej Pachowski był znajomym Anny Wróblewskiej żony generała rosyjskiego Olga Radziejewskiego podstawionego pod Aleksandra Bochyńskiego za którego wstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego a obecnie Prezydenta Andrzeja Dudę.

Wiele osób jest nieświadomych, że używane są ich dane osobowe do banku , gdyż są uśmiercane w systemie i podstawiani są fałszywi spadkobiercy pobierający pieniądze jako spadek , oraz wyznaczani są opiekunowie małoletnich dzieci do pobierania pieniędzy co powoduje brak jakiejkolwiek kontroli i świadomości dokonanego przestępstwa przez sędziów do banków.

W dniu dzisiejszym jest rocznica dnia 10 marzec jako mojego urodzenia co połączono z dniem 10 kwietnia katastrofy smoleńskiej w celu podmiany miesiąca kwietnia śmierci Marii Kaczyńskiej i na datę urodzenia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej urodzonej 13 września w dokumentując 13 listopad podstawiając na śmierć mojej rodziny 13 maja Marii Lubomirskiej, aby zamienić na miesiąc 13 wrzesień jako urodziny mojej mamy i 6 wrzesień śmierci mojej babci Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaska czyli Marii Romanow występującej jako żona mojego dziadka zastępując zamordowaną Marię Lubomirską pod którą podstawiono Marię Kaczyńską.

Podstawiono miesiąc styczeń urodzin mojej siostry i połączono z 13 przez sieć komórkową, aby połączyć przez komórkę szwajcarską wszystkie te osoby w jedno w celu wyeliminowania nas w dniu dzisiejszym 10.05.2016 jako całej rodziny w tym naszych dzieci , których podstawiono za rekonstrukcję ślubu w dniu wczorajszym z uczestnictwem pana ministra Glińskiego co miało na celu podszycie się pod ślub mojej babci księżnej Reginy Glińskiej występującej na działce Nowowiejskiej jako Maria , gdyż została podstawiona pod Marię Maksalon z Huty , a była księżną Reginą Glińską. Z tego powodu starano się zatrzeć ślady po naszej rodzinie i naszej obecności w Szwajcarii, gdyż banki wypłaciły pieniądze niewłaściwym osobom w tym prezydentom Polski wskazanym przez Armię Polską dla których genealogię dorabiały Polskie Sady i sędziowie czego przykładem jest sprawa SO Kielce IIIK207/7 i SO Toruń IIK 164/11, gdzie skradziono 100.000.000,- EUR.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s