Podmiana naszych danych w UBS AG i Credit Suisse w celu finasowania wojny

Wozy1

Starachowice 12.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Podmiana moich i męża danych w Banku UBS AG i Credit Suisse.

Niewyjaśnienie spraw z przeszłości spowodowało próbę przerzucenia ciężaru winy faszystów na Polskę. Doprowadzono do przejęcia przez Niemców metryk urodzenia naszej rodziny i podstawienia służb, które wykorzystały nazwiska polskie i inne w Polsce do działów spadku na polskim mieniu dla SS i NKWD przez Szwajcarię. Aby mieć uzasadnione roszczenia oraz zasadność pobierania pieniędzy na sfałszowane linie genealogiczne doprowadzono do zniszczenia firmy SOF-ART Sp. z o.o. , która jeszcze istnieje , ale zawłaszczył komornik jej mienie i podstawił fałszywy krąg spadkobierców na teren, który wcześniej był własnością mojego dziadka, a który zawłaszczyły służby po czym Państwo Polskie. Działania służb prowadziły dalej do wyrzucenia nas z domu, aby mieć alibi do skradzionych pieniędzy naszej rodziny w bankach Szwajcarii, USA i Anglii. W tym celu wykorzystano dane różnych osób, których umowy sprzedaży mieszkań i nieruchomości pozorowano na działy spadku wprowadzając służby w bankach. Stało się to powodem do wprowadzenia służb na moje konta bankowe pozorując naszą śmierć a kościół wprowadza oskarżenie wiernych do uzasadnienia usunięcia danych z Kościoła.

Moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiono pod Bożenę Olszewską, która pracowała wcześniej w spółce SOF-ART Sp. z o.o. jak również w Spółdzielni Inwalidów na ulicy Bocznej w Starachowicach, gdzie pracowała również moja mama Filomena Bochyńska, którą podstawiono za moją teściową Łucję Kaźmierczyk do ukrycia fałszywych działów spadku. Pani Bożena Olszewska miała również zieleniak po czym sprzedała, w miejscu tym są obecnie ubrania. Upozorowano spółkę SOF-ART Sp. z o.o., że jest własnością spadkobierców wykorzystując umowy dostaw z Turcji i Belgii poręczone akredytywami otwartymi przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawiając w Tarnowie państwo Janinę i Stanisława Pikul. Wykorzystano fakt, że te osoby były z nami na Wawelu świadkami rozmowy z dyrektorem, który zapytał czy przyszliśmy o zwrot Wawelu podczas gdy byliśmy zabezpieczyć miecz Szczerbiec, aby nie dostał się w niepowołane ręce. Powodem tego była publikacja w mediach, że państwo Tarnowscy przejęli miecz Szczerbiec a co oznaczało , że podszyli się pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i hrabiego Jana Tarnowskiego co jest obecnie widoczne na działce Nowowiejska w Starachowicach na której bezprawnie zrobiono dział spadku przez osobę kupującą Lidię Daleszak. Powodem jest podstawienie jej pod moje dane osobowe, a w Starachowicach pod Lidię Maksalon i jej pierwszego męża Waldemara Maksalon, który dokonał przestępstwa robiąc dział spadku służb na mojej rodzinie. Oznaczałoby to zlikwidowanie mojej rodziny. Podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod Jerzego Bochyńskiego z Katowic jako Kaźmierczak i skazano na takie dane osobowe w SO Toruń w IIK 164/11 co jest zapisane głosowo. Celem było obarczenie Jerzego Bochyńskiego za działania służb i kradzież GBC Centrostal Bydgoszcz SA w 2004 roku i Metron SA. Wujek był chory na cukrzycę co spowodowało obcięcie nogi i oznacza, że nie mógł być w wielu miejscach , w które podstawiono jego dane osobowe, aby ukryć pobierane pieniądze do których nam nie udostępniano, a zostały uruchomione na nasze dane osobowe. Oznacza to podstawienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za Jerzego Bochyńskiego a Barbarę Bochyńską na moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podmieniając w systemie przez telekomunikację.

W bankach podmieniono moje dane na różne osoby z domu, aby ukryć kradzież terenów podstawiając niezgodność PESEL, a moje dane oddając służbom.

Wykazano w sądzie, że męża zaskarżył prawnik z Katowic w imieniu DOMSTAL SP. z o.o. firmy należącej do GBC Centrostal Bydgoszcz SA, której udziały mąż zakupił po czym zablokowano wejście co spowodowało wprowadzenie innych osób, które w rzeczywistości podały się za spadkobierców po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk co ukryto przez podstawienie Jerzego Bochyńskiego z Katowic jako Jerzy Kaźmierczak na Starachowice. Połączono wszystkie nasze rodziny w jedno i zamierzano zamienić nas służbami. W 2004r roku doszło do wycieczki córki z pierwszego małżeństwa mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pani Ewy Kaźmierczyk wówczas jako dziecko, któremu dorobiono paszport mimo sprzeciwu męża, gdyż na terenie Unii Europejskiej nie musiała posiadać paszportu. Celem było wykorzystania wycieczki do Czech do podstawienia służb w Szwajcarii pani Ewy Eugster jako spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk pozorując, że Ewa Kaźmierczyk jest Ewą Idziak córką mojej siostry Beaty Marii Idziak z domu Bochyńska. Powodem jest , że DNA w linii książąt Radziwiłł będzie zbieżne obu dzieci, gdyż Ewa Kaźmierczyk jest prawnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł obecnie zamienianego na Jerzy Radziwiłł, a Ewa Idziak jest pra-pra wnuczką Katarzyny Radziwiłł występującej jako Katarzyna Krakowiak. Mój dziadek hrabia Tarnowski był jej synem a podstawiono za niego Bruno Mazurkiewicza , który uratował syna księcia Krzysztofa Radziwiłł.

Dziadek nie miał dzieci z nieprawego łoża a jego brat został zastrzelony w sadzie przez księdza. Powodem jest wejście do Kościoła służb SS czego przykładem jest ksiądz Chmielewski z Wąchocka, którego metryki są fabrykowane a co oznacza podstawienie pod to nazwisko innej osoby. System SS nadal działa w Starachowicach na trzech nieruchomościach co oznacza kontynuację działań przez banki, które wypłacają pieniądze niewłaściwym osobom jako krąg spadkobierców w systemach 0,1,2 kryjąc system wywiadowczy dwójkowy i próbując wykorzystać nasze prawdziwe rodziny. Z tego powodu mąż został skazany , gdyż bank UBS AG wstawił fałszywych spadkobierców do depozytów podających się za Radziwiłł. Skazanie miało na celu umożliwienie pobrania pieniędzy i ukrycie podstawienia spadkobierców w Katowicach w tym podmiany na Jerzego Idziak na ulicy Sienkiewicza w Katowicach podstawiając Jerzego Pióreckiego teścia Andrzeja Pachowskiego po mienie Lubomirskich w Charzewicach. W tym celu wykorzystano poręczenie Anny Pachowskiej dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przekazane dla Jacka Witt do spółki Cargo na Ursynowie, które pozoruje wykorzystanie poręczenia do sponsorowania Jacaka Tarnowskiego łącząc z adresem Majówka 25, aby podstawić Annę Pachowską z domu Piórecką pod Annę Piórecką podstawio9ną za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk na APE UMWEWLTTECHNIKIM AG w Szwajcarii. Podmieniono moje dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiono Elżbietę Włodarczyk na Szwajcarię jako opiekunkę psa i upozorowano mnie na sprzątaczkę u Ewy Eugster w celu podmiany na Hiszpanię na aktorkę panią Bożenę , która sprzątała hotel. Zamierzano podstawić jej książkę „Gromki śmiech” za moją książkę Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk „Zakazana Prawda” w celu wykorzystania moich danych i praw autorskich dla służb. Dlatego podstawiono mnie na Włocławek przez upozorowanie Ewy Eugster brata Adama Jakubczyk za spadkobiercę podstawiając paszport Adama Kaźmierczyk syna z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk z tej samej wycieczki do Czech. Ostatnim przejściem miało być podstawienie pod paszport Pawła Kaźmierczyk pana Pawła Krzymowskiego łącząc z Pawłem Idziak aby przejść na Katowice i Toruń. Moje dane i moich dzieci są usuwane z systemu oraz mojej rodziny, która przeżyła pozorując ją, że nie istnieje, aby pozyskać DNA naszych wnuków do podstawienia służb wywiadu również pod kościół. Aby ukryć podmianę dzieci Jerzego Kaźmierczyk na Katowice podstawiono Wandę Idziak mieszkającą na ulicy Sienkiewicza w Katowicach jako osoby, która pobrała kredyt 3000,- PLN na budowę pomnika moich rodziców na cmentarzu Bugaj pozorując jego zniszczenie do wypłaty odszkodowania i podstawiono Jerzego Bochyńskiego pod ten sam pomnik, aby zamienić na sponsora na kwotę 3000,- PLN, aby kwota zgadzała się z 3000,- PLN jako podział majątku przy sprawie rozwodowej Jerzego Kaźmierczyk i Katarzyny Kaźmierczyk w 1999 roku zamienionej na dział spadku Ingard i Roberta Weissmann w Szwajcarii podstawiając jako dług w Toruniu na METRON SA dla Katarzyny Bochyńskiej podstawionej pod Katarzynę Kaźmierczyk jako spadkobiercy na METRO SA w celu ukrycia reaktywacji Centralnego Okręgu Przemysłowego w 1999 roku podstawiając Jerzego Bochyńskiego w miejsce Franciszka Maksalon jako Małachowskiego czyli nazwisko żony, aby przejść na moją nieruchomość pozorując Feliksa Maksalon zamienionego na Feliksa Bocheńskiego znanego prawnika, sędziego w Katowicach podstawionego na Cmentarz Firlej pod nowe fabrykowane akta,. Reaktywację COP ukryto w Ostrowcu Świętokrzyskim podmieniając w sprawach rozwodowych Jerzego Kaźmierczyk i Katarzyny Kaźmierczyk podstawiając rozwód Katarzyny Kumek z Grzegorzem Kumek i podstawiając finalnie Dariusza Dąbrowskiego i Katarzynę Kumek co połączono z Anglią przez Katarzynę Kędziora, a jej córkę Beatę podstawiono pod Beatę Szydło natomiast Monikę na kolejne osoby Bogusława Kędziorę męża Katarzyny Kędziora podstawiono pod Bogusława Krasuskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim czyli byłego teścia mojego męża syna księcia Krzysztofa Radziwłl.

Ukryto zakup GBC Centrostal Bydgoszcz SA i Hutę Ostrowiec SA oraz Metron SA przez podstawienie Jerzego Bochyńskiego pod dane Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Jerzy Kaźmierczak oraz przez podstawienie pod dane Dariusza Kaźmierczak wymienione przez sędziego Wojciech Pruss podstawiając rodzinę chrzestnego Józefa Kowalskiego zamienionego na Józefa Bocheńskiego z matki Fogel z Chełma. Moja firma IMPERATOR ROMANOW pojawia się we Włocławku w dodatku jako spółka podstawiając Adama Jakubczyk pod paszport Adama Kaźmierczyk z wycieczki w Czechach i podstawiono Pawła Krzymowskiego po Pawła Idziak podstawionych pod paszport Pawła Kaźmierczyk w Czechach.

Są to powielone trzy linie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk wykorzystane dla służb wywiadu.

Katarzynę Krzemińską i Katarzynę Kumek podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk za którą wstawiono sędzinę Magdalenę Jarczyk zwaną Katarzyną w Katowicach.

Męża Katarzyny Krzemińskiej Bogusława podstawiono pod Bogusława Krasuskiego syna księcia Krzysztofa Radziwiłł pozorując na Jerzego Radziwiłł. Natomiast córki Katarzyny Krzemińskiej Monikę i Beatę podstawiono pod Beatę Szydło panią premier , którą podstawiono pod siostrę Beatę Idziak z Irlandii na Katowice i Anglię , aby przejść na pozorowanie Czesława Daleszak , którego podstawiono za ojca Jakuba Pióreckiego na Anglię oraz Pauliny Pawłowskiej złączonej z Pauliną Machowską pozorując dzieci Czesława Daleszak, którego zamieniono na Czesława Maksalon zamienionego na Wiesława Maksalon i Ewę Mieszała , która była z domu dziecka i prawdziwe jej imię to Bożena z męża obecnie Podolska.

Doszło do sytuacji, że podstawiono świadków na naszym ślubie w 28.06.2008 roku za nas i zamieniono córkę Ewy Eugster panią Izabelę Muller na wnuczkę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk tworząc w Toruniu firmę METRON MULLER jako spadkobiercy po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk. Wykorzystano fundację APEX-STAR w Katowicach, która przekazuje pieniądze na moje konta zamienione na charytatywne i podmieniono adres Nad Kamienną 25 na sąsiadów, aby ukryć pobierane pieniądze przez fałszywy krąg spadkobierców co połączono z przesyłką Ewy Eugster do sąsiadów Nad kamienną 26, którzy mają córkę Zuzannę w celu zamiany Zuzanny Maksalon wychowywanej przez Edytę Maksalon córkę Waldemara Maksalon, w rzeczywistości dziecka skradzionej po urodzeniu Anny Pióreckiej zakonnicy i W. Putin.

Wykorzystano Katarzynę Kędziora z domu Krzemińska i jej męża Bogusławowa Kędziora do podstawienia za Bogusława Krasuskiego czyli wnuka księcia Krzysztofa Radziwiłł i podmiany dzieci Katarzyny Kędziory czyli Monikę i Beaty za premier Beatę Szydło podstawiając moją siostrę Beatę Idziak, aby przejść na Katowice z fałszywym kręgiem spadkobierców.

Firmy GBC Centrostal Bydgoszcz SA znajdują się na terenie Torunia , gdzie jest prowadzona sprawa METRON SA na powielone dane osobowe. Firma Domstal Sp. z o.o. znajduje się w Kijowie , czyli tam gdzie są korzenie Rurykowiczów, gdzie podstawiono pana Igora Daleszak przez zamianę na Igor Gołaszewski kryjąc w Kozienicach a przechodząc na Starachowice i Rodzinę Firlejowską założoną przez mojego tatę , gdzie podstawiono panią Martę Przygoda pozorując spadkobiercę pod moją córkę Martę Bochyńską zamienioną na siostrę męża Martę Cybulską. Doszło do aresztowania męża na wniosek prawnika z Katowic , aby potajemnie dorobić dział spadku i podmianę rodziny w celu ukrycia służb, które zakupiły na nasze dane szereg przedsiębiorstw i zawłaszczyły nasze dane osobowe oraz konta w celu pobierania skradzionych pieniędzy w tym przez METRON SA, który ponownie skarży męża przez fałszywych spadkobierców. Podmieniono męża dane Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Kaźmierczak tak jak moje na nieruchomości Nad Kamienną 25 w Starachowicach w celu pozorowania, aby zamienić mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Jerzego Bochyńskiego pod którego podstawiono mojego męża w celu wykazania w bankach skazania do pobierania pieniędzy. Jerzy Bochyński nie mógł się poruszać, gdyż nie ma jednej nogi a oznacza to, że tak Jerzego Bochyńskiego i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dane osobowe zostały wykorzystane przez służby, które podmieniły w Starachowicach moje dane do Sądu przez błąd „a” i „zi” i powielone moje tożsamości aby wprowadzić fałszywy krąg spadkobierców i wykorzystać rodzinę Bruno Mazurkiewicza, która uratowała dziecko księcia Krzysztofa Radziwiłł i występowali jako Tarnowscy a podstawiono ich pod dwóch moich dziadków hrabiego Jana Tarnowskiego jako Franciszka Jana Mazurek oraz Brunona Bochyńskiego, który był carewiczem Aleksym Romanow. Z tego powodu na naszych działaniach wprowadzane są służby, które pozorują, że są spadkobiercami po moich i siostry rodzicach ukrywając dział spadku na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk. Powodem jest podstawienie fałszywszych Tarnowskich pod mienie hrabiów Tarnowskich, którzy przejęli jako prawo nabyte mienie po wymordowanych przed wojną Małachowskich wykorzystując przybrane nazwisko Małachowską ojca Barbary Bochyńskiej z domu Małachowskiej, który w rzeczywistości był Niemcem , którego dane wykorzystano w Szwajcarii do podziału majątku po rozwodzie Ingard Weissmann z Robertem Weissmann przechodząc na Lubelskie i Łebę.

Skazanie na nazwisko Kaźmierczak miało służyć do zawłaszczenia mienia naszej rodziny przez podstawienie opiekunów pozorując, że jestem pobita i dorobiono w tym celu uszkodzenie ciała aby służby pobierały nasze pieniądze, a za męża podstawiono starostę starachowickiego , który powielił dług SOF-ART Sp. z o.o. po szesnastu latach na powielone linie genealogiczne wykorzystując siostrę męża Martę Cybulską podstawioną pod moją córkę Martę Bochyńską za które podstawiono Martę Kaczyńską i jej mężów podstawionych pod starostę starachowickiego. W Szwajcarii zrobiono podział majątku dla SS i NKWD wykorzystując akta pomordowanych arystokratów i elit wykazując ich mienie za swoje co obecnie doprowadziło do niszczenia przemysłu w Polsce w celu przejęcia jako dział spadku tych rodzin upozorowanych , że są właścicielami polskiej ziemi wykańczając polski naród i pozbawiając ich pieniędzy w celu wytworzenia zadłużenia w celu przejęcia mienia przez komornika, aby ukryć kradzież mienia przed laty. W tym celu podstawiono ginekologa Hoffman z Jeleniej Góry podstawiając Gotfryd Hoffman z Wrocławia pod Gotfryda Nowak komornika aby przejść na Ławrę Poczajowską , która miała zastąpić dług Tarnowskich wytworzony przez Berezeckich zamordowaną rodzinę przez gestapo w Palace Zakopane i podstawiając żonę Bohdana Żakiewicz pod pana Berezeckiego z Wrocławia, który wykazał ,że jego córka straciła mienie przez Żydów z Kanady, którzy byli rachmistrzami w firmie i doprowadzili do zakupu szeregu nieruchomości w Kanadzie przez firmę produkującą ciastka i podstawiono w Polsce pana Gołębiewskiego i sieć hoteli. Spowodowało to ukrycie przez biznes dorabianych kręgów spadkobierców przez wpis notarialny bezprawnie użyty w pełnomocnictwie mojej siostry Beaty Idziak dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, gdyż jest nas tylko dwie. Akt notarialny został wykonany w Katowicach przez Jacka Wojdyło co spowodowało podstawienie Jacka Witt i Jacka Tarnowskiego na wspólnotę zakupową wykorzystując poręczenie Kazimierowem dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i podstawiając żonę Andrzeja Pachowskiego panią Annę z domu Piórecka, której nieruchomością poręczyła mojego mężą co wytworzyło fikcyjny dług do pobierania z depozytów carskich i książąt Lubomirskich pieniędzy do zakupu POLBANKU i Raffeisen Banku, dlatego giną moje dane na Bożena Piórecka znajdujące się w Warszawie, a pan Andrzej Pachowski grozi mężowi, że go okradł co jest dowodem uczestnictwa Andrzeja Pachowskiego w podmianie mojej rodziny, gdyż podstawiony został w Komandorii Św. Stanisława jako członek honorowy bezprawnie posługujący się herbem Półkozic. Jego firma Ekorecykling został podstawiona pod SOF-ART Sp. z o.o. co wykorzystano do podstawienia pod Pałac w Chlewiskach.

Firma Man została nazwana od nazwiska Weissmann podstawiając osoby o nazwiskach zbliżonych do koloru białego oraz Schwarzman jako czarny tworząc z nazwisk szachownicę zwaną masońską.

Ostatnim elementem było przejście przez wodę tworząc windykacje na wodę w miejsce chrztu, gdyż Niemcy przejęli metryki urodzenia a obecnie przy pomocy polskich służb dostali się do naszych dokumentów w celu fabrykowania faktów co zamierzano ukryć przez eksmisję i wywiezienie mnie do Szwajcarii, a męża zamierzano zlikwidować w więzieniu na polecenie DOMSTAL Sp. z o.o. dla którego pracuje Sąd w Toruniu, gdyż upozorowano, że ma czyste resortowe pieniądze, gdyż podstawiono pracowników PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i byłych zarządów spółek zakupionych z uruchomionych depozytów za spadkobierców po moich rodzicach podmieniając na Miedzna Drewnianą 244, adres teściów przez Pocztę Polską SA przez którą zamierzano rozpocząć trzecią wojnę światową. Pan Waldemar Maksalon wykorzystał bezprawnie Oświadczenie Woli mojego taty dla siebie i podstawił swoją rodzinę , która pobiera pieniądze i rozdaje dla służb wywiadu co miało być finansowaniem wojny z naszych depozytów i oskarżeniem mojego dziadka za finansowanie II wojny światowej.

Postanowienia sądu do spraw spadkowych po moich rodzicach zderzyły się z postanowieniami sądu dla służb wywiadu co spowodowało podmianę mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na Jadwigę Bochyńską zamienioną na Jadwigę Kaczyńską , a mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego na Józefa Bocheńskiego z matki Fogel z Chełma.

Spowodowało to dorobienie sygnatur przez Waldemara Maksalon i Wiesława Maksalon oraz Czesława Maksalon na trzy fałszywe linie genealogiczne dla UB podstawiając służby wojskowe pod carskie mienie. Z tego powodu sąsiedzi zaczęli przejmować nasze mienie , które pan Waldemar Maksalon zawłaszczył robiąc bezprawnie dział spadku po moim dziadku 10 lat po jego śmierci i uregulowanych sprawach aby przejść na mienie Tarnowskich. Obecnie robi dział spadku po moich rodzicach, po nas i dzieciach oraz wnukach bawiąc się życiem ludzkim . Z tego powodu są tworzone resortowe pieniądze jako czyste gdyż wyprane są na giełdzie i podstawione do ZUS przechodząc dalej przez komornika na podwójne postanowienia sądu w każdej sprawie, aby podstawić SB, NKWD i SS jako trzy linie eliminując naszą prawdziwą linię i wykorzystując dane Jarosława Kaczyński do podstawienia po mojego dziadka , którego zamierzano zamienić na Włochy jako Ducke. W tym celu wykorzystać zamierzano papieża Franciszka, aby przez Bank Watykański połączyć przelewani z fałszywą tożsamością wytworzoną przez SS co miało spowodować wyrzucenie mnie z domu i zastąpienie służbami co zastosowano od 1932 roku od zamachu w Kruszynie.

Wyrzucono mojego ojca przez Wrońskich po wojnie następnie wprowadzono Maksalon w latach 50-tych do mojej babci upozorowanych na rodzinę a obecnie wprowadzane są państwo Surma i Słodkiewicz pozorując ich za rodzinę i blokując nam dostęp do domu nasyłając Policję i tworząc długi na wodę i energię mimo braku naszych liczników, a połączone to zostało z umową MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 i wykorzystano Oświadczenie mojej mamy dla Jerzego Kaźmierczyk do prawa użytkowania nieruchomości, która była jej własnością w jednej 1/3 a 2/3 była samoistnym posiadaczem, gdyż państwo Maksalon dopiero w 2005 roku doprowadzili do oszustwa tworząc zasiedzenie na nieruchomości mojej babci , która już nie żyła od 2003 roku, a nieruchomość przeszła w ręce mojej mamy jedynaczki co doprowadziło do wykorzystania i powielenia mamy, aby pozorować, że jest samotną matką wychowując dzieci z nieprawego łoża i podstawiając wszystkich Mazurków jako Radziwiłów pozorując Bogusława Krasuskiego za jej brata z nieprawego łozą co jest szykanowaniem mojej rodziny oraz niszczeniem godności moich rodziców i dziadków. Z tego powodu upozorowano , że jestem jedynaczką i podstawiono w to miejsce moją siostrę na Kielce podstawiając Lidie Daleszak oraz Joannę Główkę jako Joanna Kowalska na UBS AG w Warszawie a na moje mieszkanie Piotra Główkę jako Piotra Eugster, gdyż wstawiono Ewę Eugster świadka na moim ślubie za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1.

Tarcza antyrakietowa JEST sfinansowana z kradzionych naszych pieniędzy przez służby , na nasze dane osobowe , przez Tarnów państwa Janinę i Stanisława Pikul we współpracy z dr nauk tech. Bohdanem Żakiewicz z St Monika z USA, i Pałacu Paderewskiego w Aninie w Warszawie, gdzie umieścił przedstawicielstwo Conga, a sam wyjechał do Niemiec, aby uruchomić kradzione pieniądze, co spowodowało, że upozorował nas za inne osoby i oskarżył mojego męża do kradzieży naszego mienie na finansowanie praktyk przeciwko Polsce do podstawienia Jarosława Kaczyńskiego pod DUCKE w celu przejścia na dorobione prze SS linie genealogiczne usuwając inne osoby podstawione pod nasz herb RAWICZ oraz główny jako Jarosławski to jest Lew w Koronie z Judy. W tym celu sfabrykowano dokumenty w Szwajcarii, gdzie prze FLP podstawiono mi umowę przez Ewę Eugster, gdy jeszcze nazywałam się Bożena Piórecka z pierwszego małżeństwa, ale po rozwodzie, pozorując jej męża Piotra Eugster za mojego byłego męża Dariusza Pióreckiego i podstawiono Piotra Idziak, gdyż jeszcze byłam przed ślubem z Jerzym Kaźmierczyk i podstawiając przez komornika Piotra Główkę oraz Bożenę aktorkę i autorkę „Gromki Śmiech” w Hiszpanii w hotelu w Pirenejach gdzie pracowała jako sprzątaczka. Podmieniono nas na inne osoby i doprowadziło do skazania mojego męża pozorując próbę samobójstwa, którego nie było w celu zaplanowanej likwidacji do kradzieży naszego mienia.

Celem jest zniszczenie Polski i przejęcia kontroli przez służby nad narodem planując zamordować nasze rodziny, które im przeszkadzają gdyż mają właściwe arystokratyczne pochodzenie. Z tego powodu pobrano pieniądze z Banku UBS AG, będące na mocy Oświadczenia Woli mojego taty są moją i mojego męża własnością, a wcześniej należały do mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Doszło do zakupu mieszkania w Szwajcarii na dane Bożena Piórecka, i już jako spadkobiercy po rzekomej mojej śmierci, wprowadziła się Ewa Eugster i jej mąż udając spadkobierców po mnie i moim mężu. Mnie zamieniono na sprzątaczkę w tym domu zakupionym z moich depozytów, na moje dane osobowe i męża w Szwajcarii podstawiając służby. Dlatego moja firma założona w Polsce w Starachowicach „IMPERATOR ROMANOW” pojawia się jako spółka cywilna we Włocławku, gdzie pracował jej brat Adama Jakubczyk, którego podstawiły służby pod Adana Kaźmierczyk paszport wydany na wycieczkę do Czech, co połączono z moim synem Adamem Pióreckim, który zmienił nazwisko na Kornaszewski a wykorzystano dane na Piórecki jako jedno w systemie. Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Leśniaka , którego matka uczęszczała do Kościoła Zielonoświątkowego w Starachowicach, aby jego dane podmienić przez areszt w Pińczowie, na mecenasa Marka Lesiak z Katowic, który pochodził z rodziny Leśniaków z okolic Jędrzejowa.

Spowodowało to połączenie danych osobowych z rodziny Lesiak pani Stanisławy Kaliska, która ma ukaz carski na działkę 27 którą podmieniono przez geodetów na 29, aby podstawić pod Zakłady Górnicze w Starachowicach. Podmieniono na działkę 29 na numer 29 Nowowiejską pozorując moją mamę na pannę Mazurek z dzieckiem i wstawiono z nieprawego łoża dzieci których nie było, powielając na Bocheńską z domu do Szwajcarii dla Ewy Eugster, co połączono z kancelaria prawną w Katowicach, gdyż ma ten sam adres bloku, co mojej siostry mieszkanie , które sprzedała na ulicy Batorego 8/18 w Katowicach , na którym zrobiono dział spadku , tak jak to zrobiono w Starachowicach po sprzedaży działki Nowowiejska 29 , której sąd nie uznał sprzedaży a nadal jest w rękach kupujących służb i ponownie została sprzedana przez tą osobę , gdyż wykorzystano moje dane osobowe w Kielcach dla niej a mnie wpisano jako niezgodność PESEL i mojego męża, wstawiając służby i Bożenę Szwed na Szwajcarię za mnie.

Wykorzystano fakt , że pani Stanisława Kalista miała rodzinę Leśniak w USA, którą podstawiono pod dane księcia Wacława Bochyńskiego z USA występującego w Szczekarkowie jako brat mojego dziadka Brunona Bochyńskiego.

Wykorzystano biuro ORSA Jerzego Myszkowskiego, który prowadził sprawę Mieczysława Pawlak w Piasecznie, i upozorowano dział spadku na ulicy Księżycowej 9 , gdzie wynajmowaliśmy mieszkanie, podstawiając pod ul. Nad Kamienną 24 w Starachowicach, czyli pod sąsiadów w celu podstawienia poręczenia domu w Kazimierowie, należącym do Anny Pachowskiej z domu Piórecka czyli tak samo z domu jak moja skradziona córka Anna Maria Piórecka. Wyłudzono w ten sposób pieniądze jako straty, aby wyciągnąć pieniądze z naszych depozytów, przez skazanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu sprawa Sądy Okręgowego sygnatura akt II K 164/11 i II K 197/10, podstawiając służby pod nasze prawdziwe rodziny do zakupu Polbanku połączonego z Raiffeisen, gdzie podmieniono moje dane z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka z domu Bochyńska, na z domu Mazurek. Wykorzystano Bank Raiffeisen Polbank, przez służby NKWD Stanisława i Janinę Pikul do sfinansowania tarczy amerykańskiej antyrakietowej w Rumunii, wykorzystując drugie moje skradzione dziecko Michała Pióreckiego do podstawienia pod brata Stanisława Pikul w Rumunii, którego syna zabrała żona do Wiednia i nie pozwoliła się z nim widywać. Miejsce ma na celu pozorowane przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera, gdyż moje wnuczki nie wiedzą kim są jakie mają DNA a ich związki są już precyzyjnie zaplanowane aby DNA wykazało DNA faszystów , w celu oskarżenia mojej rodziny o faszyzm. W tym celu miała nastąpić likwidacja nas i naszych dzieci, aby wnuki nie wiedziały kim są. Do podmiany miał być wykorzystany Kogut czyli Francja przechodzą na USA i nazwisko oraz symbol w Daleszycach, podstawiają dział spadku z 1923 roku na Michale Potockim zamienionym na działa spadku na carze Mikołaju II Romanow w Pałacu w Łańcucie. Podmieniono wstecz historię i napisano nowe książki, aby wprowadzić dorobione nazwiska i przejść na nowe dane wykorzystując inne konfiguracje przez komorników pozorując ich na właścicieli Poczajowa na Ukrainie, aby wykorzystać miejsca mocy przechodząc z fałszywą historią na Jasną Górkę i Wawel, podmieniając Ławrę Peczarską i groby moich przodków Rurykowiczów zamieniając na Poczajowską.

Sposób wykorzystania finansowania tarczy i udział Rosji Austrii i Niemiec , można odnieść do połączenia trzech rzek jako jednej , której celem było zniszczenia Polski w celu zawłaszczenia depozytów carskich w Banku Rezerw Federalnych w USA. Na tronie Polski zamierzano posadzić Niemca z Witten , który miał zostać Liderem Światowym, co oznacza utratę suwerenności przez Polskę i rozpoczęcie III Wojny Światowej. Trzy rzeki pozorowano na miejsce, gdzie znajduje się Hala sportowa koło Sosnowca, jako Niwka, przechodząc na Nidę i spływ kajakowy łącząc z Ruciane – Nida, gdzie odbywał się Zjazd Kolejarzy przed laty, na który byli zaproszeni moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy, przez Jadwigę i Czesława Chaniewskich z Białegostoku. Dlatego podmieniono moją mają Filomeną Bochyńską na Jadwigę Bochyńską w Sądzie Rejonowym w Starachowicach i przy pomocy Komornika Gotfryda Nowaka zamierzano zrealizować błędny dokument na Jadwigę Bochyńską, aby podstawić Gotfryda Hoffmana i podstawić podmienione dane na Jadwiga podstawiając Jadwigę Kaczyńską na Starachowice w miejsce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, podstawionej pod Jadwiga Limanówka z domu Maksalon z pierwszego małżeństwa Mirowska ze Starachowic zmarłej w Limanowej.

Zamieniono świadków na moi ślubie Bożeny Bochyńskiej i Jerzego Kaźmierczyk ślubie 28.06.2008 roku na naszych spadkobierców Ewę Eugster oraz podstawiając Dariusza Kot za spadkobiercę pod Brunonie Bochyńskim, który pracował jako leśnik w Opatowie i podstawiono go za spadkobiercę leśnika w Białaczowie zamieniają staw fabryczny na Zalew Pasternik aby pobierać odszkodowania za tereny zalewowe łącząc z innymi akwenami przez mecenasa Jarzynę z Krakowa.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s