Finansowanie wojska z kradzionych carskich depozytów przez wodę

fiat

Starachowice 13.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Podmian faktury PROFORMA PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 300.000,-PLN na oddanie wejścia pozorując sprzedaż za 300.000,- PLN mieszkania jakie było w ogłoszeniu zamienione na spadkobierców do finansowania programów wojskowych

Obecny system doprowadził do obciążenia długiem wielu ludzi, z tym że osoby w układach mają wypłacane pieniądze z kapitału dłużnego pobierając pieniądze z depozytów carskich. W tym celu stworzono system zadłużeniowy, który spowodował zniszczenie polskiej gospodarki jako nieopłacalnej. Z tego powodu zniszczono spółkę SOF-ART Sp. z o.o., aby służby ją przejęły, a odpowiedzialnością za ich działania obciążyły właściciela. Mąż zamknął firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w 2007 roku w przerwie odbywania kary SO Kielce IIIK 207/7 co nie przeszkadzało, aby skazać go w 2015 roku w SO Toruń IIK 164/11 i utrzymano wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku IIAKa3/16 na zamkniętej firmie i odbytym wyroku. Powodem takiego działania jest prowadzenie nielegalnie firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla Rządu Polski przez służby oraz wpisanie mnie potajemnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, aby pobierać pieniądze wykorzystując moje wcześniejsze nazwisko Bożena Piórecka pozorując, że jestem z mężem w konkubinacie. Celem tych działań jest upozorowanie naszych trzech sióstr za spadkobierców: Beaty Marii Idziak, Marty Cybulskiej i Wioletty Wiatrowskiej, pod tożsamości na które podstawiony jest Rząd Polski. Pojawienie się długów i podmiana tożsamości jest dowodem powielenia osób jako niezgodność PESEL w SR Kielce IXK131/11, gdzie ukryto sprawę SO Kielce IXKa280/12, gdzie udowodniony został brak winy SOF-ART Sp. z o.o. i mojej osobistej jako prezesa pod dawnym nazwiskiem Bożena Piórecka obecnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Sprawa SR Kielce IXK131/11 jest w sprzeczności z faktami i wieloletnim prowadzeniem działalności, która była rozpoznawalna w Polsce tak jak moi rodzice. Doszło do potężnych nadużyć Rządu Polski za co zamierzano obciążyć nas w celu pobierania pieniędzy. Szczytem absurdu jest wstawienie tablicy przy dawnym stawie fabrycznym zamieniając nazwę na Zalew Pasternik za zgodą najmłodszego prezydenta miasta Starachowic pana Materek. Powodem takiego działania jest wykorzystanie nielegalnie akredytyw męża uruchomionych przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 10.000.000,-EUR dla SOF-ART Sp. z o.o. , gdzie pani Ewa Wielochowska podmieniła nazwisko mojego męża przez błąd „zi” na Jerzy Kazimierczyk. Upozorowano Danielę Słodkiewicz za żonę dla tak wykreowanej osoby, a mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk dopisano molestowanie seksualne mężczyzn dopisując Piotra Główkę na moje mieszkanie, aby podstawić Piotra Eugster co zrobiła Ewa Eugster przez wykorzystanie umowy sponsorowania FLP w Szwajcarii na nazwisko Bożena Piórecka.

Zalew Pasternik został wykreowany do programu Donau-Dnepr zamkniętej firmy w Luksemburgu, której prezes Stanisław Stępień został pracownikiem APE-CH GmbH w Zug zamkniętej obecnie firmy co połączono ze spływem kajakowym Donau -Dnepr jako elementem biznesu co oznacza, że jest obciążana firma APE-CH GmbH jako dział spadku podstawiany do APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii.

Inne znaczenie ma staw a inne zalew, który jest zbiornikiem wody sztucznie wykonanym i wypełnionym co powoduje wykorzystanie takiego miejsca przez oszustów genealogicznych do wypłaty odszkodowań z puli Skarbu Państwa na rzecz fałszywych spadkobierców co powoduje naliczanie większych opłat za wodę i uszczuplenie finansów państwa.

Każda spółka, która prowadzi działalność ma obowiązek co 4 lata złożyć audyt. Spowodowało to podstawienie zarządu spółki SOF-ART Sp. z o.o. do PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do oskarżenia męża co połączono z Bożeną Olszewską jako audyt na zieleniaku odnosząc się do naszych pism, pod które zamierzano podstawić państwo Kaczyńskich.

Łącznikiem oddanych terenów w Kurozwękach i Staszowie jest zalew Czarna Chańcza , gdzie wyjeżdżał Dariusz Piórecki i Ewa Machowska wówczas sekretarka Urzędu Skarbowego w Starachowicach, którzy zostali podstawieni pod Dariusza Kot i Ewę Eugster , których połączono z moją mamą Filomeną Bochyńską za którą w aktach IPN podstawiono Bożenę jako Ewę Podolską z domu Mieszała, której prawdziwe imię to Bożena, gdyż była z domu dziecka.

Połączono Dariusza Pióreckiego z Ewą Machowską z rozwodem Ewy Podolskiej z Wacławem Podolskim w Krakowie i wszystko połączono z dyskontem PLUS.

Wacław Podolski został podstawiony pod Ryszarda Kalista, aby przejść na działkę 27 zamienioną na działkę 29 na ulicy Nad Kamienną 25 dawniej Pasternik 31 pozorując Anielę Mieszała podstawioną pod Anielę Reginę Mazurek.

W tym celu doszło do oszustwa i upozorowania, że Mieszałowie oddali ziemię do Urzędu Miasta co było nieprawdą, ale po śmierci Anieli Mieszała bezprawnie zamieszkała tam Jadwiga Mieszała z domu Maksalon i przekopano działkę w poszukiwaniu garnka złota.

Ewa Podolska sprzedała działkę, którą Jadwiga Mirowska upozorowała na zwrot do Urzędu Miasta w celu dorobienia kolejnych tożsamości. Dowodem tego jest list a obecnie zamiana stawu na zalew w celu wypłaty odszkodowania dla państwa Kaczyńskich łącząc ze Staszowem, a Zakon Cystersów w Wąchocku połączono z Opatowem w celu podmiany Dariusza Kot na cara, a Jarosława Kaczyńskiego podstawiono na Włochy pod Ducke, aby wprowadzić system faszystowski przez Starachowice. W tym celu jestem obciążana za wodę w miejscu gdzie nie ma wody na Bohaterów Westerplatte 1/1, aby wypłacać odszkodowania dla fałszywego kręgu spadkobierców kryjącego się za Skarbem Państwa, obciążając mnie i męża windykacją. Z tego powodu dorobiono nam innych małżonków, którzy wytworzyli fałszywe opinie psychiatryczne w celu ukrycia sposobu pobierania pieniędzy przez ubezpieczenia i odszkodowania, kierując babcię Anielę Reginę Mazurek na PZU w Ostrowcu Świętokrzyskim , gdzie podstawiono Katarzynę Kaźmierczyk zamienioną na Martę Kaczyńską. Z tego powodu moja babcia znika z nieruchomości i zamieniana jest na dziadka pozorując rozwód . Stało się to przyczyną, postępowania księdza w Parafii Wszystkich Świętych, który nie chciał odczytać wypominków za dziadka Franciszka Jana Mazurek.

Zamieniono strony ulicy i miejsce stawu nazwanego Zalewem Pasternik połączono z osiedlem Pasternik i Nad Kamienną 25, gdzie upozorowano awarię przez sabotaż na liczniku wodnym, aby upozorować zalanie w 2016 roku wystawiając dokument kosztów naprawy licznika na 2014 rok co połączono z zdjęciem licznika na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w 2014 roku, gdzie oddano wejście dla pani Heleny Surma w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego i połączono z dawną ulicą Pasternik 31 i działką Nowowiejska 31 drogą dojazdową do działki Nowowiejska 29 w celu podstawienia fałszywych działów spadku dla Waldemara Maksalon kryjącego działy spadku dla służb podstawionych pod fałszywych hrabiów Tarnowskich i Jarosława Kaczyńskiego jako braci w sieci Play sponsorowanej przez GBC Centrostal Bydgoszcz SA co połączono dalej z fałszywym kręgiem spadkobierców na DOMSTAL Sp. z o.o. w Warszawie i Kijowie, których podstawiono pod Małachowskich na Pałac Białaczów, aby powtórzyć historię, a to oznacza, że zamierzano ich zabić przez faszystów aby przejąć mienie jako czyste przez komornika Zygfryda Nowak jako linia Zygfryda co ma odniesienie do Nostradamusa, aby przejść na Ławrę.

Medialne odniesienie się do słów całun Kaczyńskiego jako audyt ma związek z siostrą męża podstawioną za spadkobiercę i naszymi pismami w celu połączenia z całunem Turyńskim, aby połączyć Turynem, gdzie był dziadek Franciszek Jan Mazurek oraz z Zakonem w Wąchocku i Opatowie jako Zakonu Templariuszy, gdzie dziadek był zatrudniony przez rząd polski w 1918 roku jako Leśniczy pod którego podstawiono obecnie Prezydenta Polski.

Pod Juliusza Bochyńskiego podstawiono dziecko Julię Wiatrowską, aby podstawić trzy plany przyłącza energetycznego połączonego z przyłączem wodnym do nowego domu w celu połączenia z trzema wykreowanymi firmami PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk prowadzonych przez Skarb Państwa.

Pan mecenas Jarzyna wyjaśnił sposób wypłaty odszkodowań na zalewie Solińskim, i został zamieniony przez Bohdana Żakiewicz na mecenasa hrabiego Jarzyńskiego z Krakowa, jakiego nie było, a najmłodszy prezydent miasta w Polsce pan Materek wykreowała Zalew Pasternik w miejscu stawu, aby wstawić na Starachowickie Zakłady Górnicze fałszywy krąg spadkobierców w celu wypłaty odszkodowań ze Skarbu Państwa za brak możliwości zwrotu terenów zalanych.

Można to odnieść do kopanego terenu na zalew przez Czesława Daleszak , aby zamienić Pasternik staw na zalew w Daleszycach dalej na Zalew Brody w celu zamiany Zalewu Brody Iłżeckie na Brody koło Kielc w celu ciągłego pobierania odszkodowań.

Wypłaty odszkodowania ze Skarbu Państwa w tak kreowany sposób są faktycznie niebezpieczne dla ekonomi kraju co oznacza, ze Sąd Okręgowy w Toruniu IIK 164/11 osobiście przyczynia się do tego kryjąc to przez oskarżenie mojego męża.

Dowodzi to , że Sąd Okręgowy w Toruniu osobiście uruchomił mechanizm kryjąc zapisem zakaz pięć lat prowadzenia działalności oraz , że mąż jest niebezpieczny dla ekonomii kraju, aby mieć podstawę do wypłaty odszkodowań na tereny zalewowe uruchamiając program Donau-Dnepr jako spływ kajakowy w Polsce w celu zamiany firmy zarejestrowanej w Luksemburgu, która jest zamknięta tak jak i PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Polsce.

Sąd powołując się na zaskarżenie Bohdana Żakiewicz zapewnił dla niego finansowanie przez kradzież naszego carskiego mienia do finansowania programów wojskowych w tym tarczy antyrakietowej w Rumunii finansowanej przy udziale Janiny i Stanisława Pikul współpracujących z Bohdanem Żakiewicz przez SR Tarnów w sprawie V GC57/16 łącząc ze sprawą o przyłącze wodne na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, jako sprawa INs 57/10 co połączono z windykacją PLUS BANK na Bohaterów Westerplatte 1, do finansowania wojska zamieniając dalej na dyskont PLUS. Oznacza to, że w Toruniu Sąd Okręgowy umożliwił kradzież setek milionów złotych na finansowanie wojska prowadząc sprawę IIK 164/11 w systemie dwójkowym wywiadowczym podstawiając wojsko za moich mężów o czym świadczy wydany dokument w sądzie, że jestem świadkiem pana Lecha Pilarskiego, i Rzeszotarskiego co jest oszustwem w celu połączenia z Katarzyną Kaźmierczyk i jej sprawą w Ostrowcu Świętokrzyskim w czasie, gdy ja byłam żoną jej pierwszego męża czyli Jerzego Kaźmierczyk. Z tego powodu zostałam powołana na świadka Katarzyny Kumek i Dariusza Dąbrowskiego z powództwa jej męża Grzegorza Kumek z USA pozorując, że dzwoniłam do tej osoby co jest oszustwem. Nie znam tej osoby do dnia dzisiejszego co dowodzi, że upozorowano Katarzynę Kumek na Katarzynę Kaźmierczyk. Podmieniono jej rozwód za mój rozwód i upozorowano fikcyjny rozwód drugiej żony byłego męża Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas z pierwszego związku Machowska zamieniona na Machowska-Żakiewicz aby podstawić moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską w celu wykazania DNA nie wykazując, że jej ojciec wcześniej nazywał się Adam Piórecki, który został podstawiony pod paszport Adama Kaźmierczyk w Szwajcarii do banku UBS AG i Credit Suisse .

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s