Monastyr i jaskinia zbójców jako windykacja lustra

Starachowice 14.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Windykacja własnego lustra w celu pobrania własnych pieniędzy przez Brunona Bochyńskiego, który pracował jako komornik sposobem dostępu do carskich depozytów.

W dniu wczorajszym odniosłam się do audytu na zieleniaku wykazując Bożenę Olszewską, która zastała podstawiona pod moje dane osobowe. Należy zaznaczyć, że osoba ta była w tym samym czasie co ja w Odnowie w Duchu Świętym w Kościele katolickim. Następnie osoba ta przeszła do Kościoła zielonoświątkowego, gdzie ja się wcześniej znalazłam. Pani Bożena Olszewska przeszła do Armii Zbawienia, gdzie upozorowano jej dane na moje, gdy byłam gościem w Warszawie oraz w Starachowicach, gdy pomagałam w założeniu klubu dla dzieci nie będąc w tym kościele. Wykorzystano tam dane moich dzieci na nazwisko Piórecka co było widoczne w e-mail od narzeczonego córki z Irlandii. Pani Bożena Olszewska wytworzyła trzy linie genealogiczne dla trzech kościołów na spółce SOF-ART Sp. z o.o. tworząc tzw „audyt” w tym dla Kościoła Zielonoświątkowego , gdzie podstawiono za mnie moją siostrę Beatę Marię Idziak jako Bożenę Bochyńską -Kaźmierczyk, a męża siostry Beaty Idziak czyli Piotra Idziak podstawiono pod Piotra Nowak ze Skawiny w celu podstawienia go za rodzinę matki mojej babci hrabiny Marianny Nowak podmienionej na Marię Maksalon w celu przejścia na Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie matkę mojego taty. Podstawiono na Czechy fałszywego hrabiego Nowak oraz komornika Gotfryda Nowak pod windykacje w Starachowicach jako Schwarzman. Zastosowano zasadę czarne-białe , czarne jako komornik a białe jako sędzia Weissmann. Narzucono system masoński jako oskarżenie ludzi przez długi zbierając grzechy, aby przejąć majątek Polski udając naszą rodzinę dokonując kradzieży i kryjąc się za pożyczkami.

Celem było wykreowanie wspólnego DNA mojej carskiej rodziny z DNA komornika co miało nastąpić w pokoleniu wnuków, czyli zamierzano podstawić Wiktorię Kornaszewską dla rodziny pana Bohdana Żakiewicz. Obrazowo można wyjaśnić, że nawet przedmioty martwe na stan rzeczy „zaprotestowały” , gdyż pękła na pół pieczęć komornika Zygfryda Nowak, gdy wydawał dokumenty dla mojego syna Jakuba Pióreckiego. Podstawiono za komornika mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który był komornikiem i Barbarę Bochyńską jako sędziego wykorzystując jej męża Jerzego Brunona Bochyńskiego jako Brunona Bochyńskiego, a jego dane Jerzy Bochyński podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniając nazwisko męża na Jerzy Kaźmierczak, aby odnieść się do windykacji mojego dziadka na jego własnym lustrze w celu wydobycia pieniędzy jego ojca czyli cara Mikołaja II Romanow jako Franciszek Bocheński po jego morderstwie w 1924 roku w Polsce. Spowodowało to po II wojnie podstawienie Wrońskich , którzy wytworzyli sprawę przeciwko moim rodzicom i w jednym dniu zawłaszczyli teren z domem mojego taty, a w to miejsce podstawiono firmy windykacyjne. Mienie mojego dziadka podstawiono pod Zakon Cystersów i dlatego nie mogłam odzyskać żadnych pieniędzy , gdyż z pełną premedytacją nie dopuszczono do spłaty zobowiązań, aby dokonywać dalszych kradzieży przez windykacje.

Pastor Piotr Nowak nie liczył się z moimi rodzicami i próbował odwieść mnie od ślubu z Jerzym Kaźmierczyk , gdy byłam w Warszawie w kościele. Powodem jest podstawienie Kościoła Zielonoświątkowego jako zieleniak Bożeny Olszewskiej podstawionej za moją rodzinę co oznacza , ze Kościół podał się za spadkobiercę na kapitale dłużnym wykorzystując moją rodzinę krwi, którą znieważono. Za mnie w Starachowicach podstawiono Bożenę Utnicką żonę pastora Ireneusza Utnickiego, aby pozorować wiele związków. W tym celu wyproszono mnie z kościoła pozorując rozwiązłość. Wykorzystano byłą moją firmę SOF-ART Sp. z o.o. do wprowadzenia fałszywych spadkobierców z Kościoła Zielonoświątkowego wykorzystując weksle podpisane przez żyrantów w tym pastora Kościoła Zielonoświątkowego Ireneusza Utnickiego na weksel 20.000,- PLN przerabiając go za męża i podstawiono Ireneusza Wasilonek z MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. jako wojsko pod akredytywę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na 10.000.000,- EUR przed naszym ślubem. Dlatego ZUS podmienia moje dane na Bochyńska-Kaźmierczak tak jak detektyw Jerzy Winsztal z Jolantą Mazur, aby ukryć wprowadzenie moich danych Bożena Piórecka i Bożena Bochyńska, gdy powróciłam do panieńskiego nazwiska wstawiając do MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o., gdzie nie byłam właścicielem, ani nie byłam w zarządzie. Ukryte to zostało przez połączenie spraw sądowych SOF-ART Sp. z o.o i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. w sprawie SR Kielce IXK131/11 jako niezgodność PESEL, aby upozorować mnie za inną osobę do wprowadzenia Ireneusza Wasilonka i Adam SOLAK z MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. do SOF-ART Sp. z o.o. przez podmianę weksli. Przesłano do mojej mamy sprawę Ireneusza Wasilonka z Sądu z Kielc i podstawiono weksel poręczony przez Ireneusza Utnickiego. Taki dokument również przesłano dla mnie co oznacza podstawienie mnie za kochankę Ireneusza Wasilonka co jest oszustwem i sposobem kradzieży pieniędzy z akredytyw otwartych w Brukseli przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez wykorzystanie danych mojego syna Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski zamieniając na Adam Solak w MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. i podstawiając pod paszport Adama Kaźmierczyk i łącząc wszystkich w jedno. Upozorowano sprzedaż mojego mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1 wykorzystując moje ogłoszenie sprzedaży na kwotę 300.000,- PLN i podstawiono Anitę Frankiewicz , której proponowałam kupno mieszkania , które było dla niej za małe.

Podstawiono cały dom pozorując zwrot dla mojego taty udając zapłacenie odszkodowania i podstawiono sąsiadów pod mienie moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich podstawiając fałszywy krąg spadkobierców Frankiewiczów kryjąc zabraniem drzwi dla Heleny Surma podstawionej pod Helenę Podpłońską, aby kryć zamordowaną przez Kozaków Helenę Lubomirską z Zamoyskich. Wykorzystano moją chęć pomocy rodzinie Frankiewicz, która ma 12 dzieci w przypadku uruchomienia pieniędzy i upozorowano przekazanie jej domu jako przekazanie działki Nowowiejska przez dziadka dla mojej mamy i Oświadczenia Woli mojego taty dla mnie i męża podstawiając Gminę Żydowską pod Zakopane.

Wykorzystano moją chęć pomocy dla tej rodziny, która ma 12 dzieci w przypadku uruchomienia pieniędzy. Wykorzystane zostało to do upozorowania zakupu domu bez zapłaty pozorując zajęcie komornika na cały dom, aby ukryć dorobione rodziny. Dlatego komornik po sześciu latach po śmierci mojej mamy przysyła koszty spisu z inwentarza po mojej mamie obniżając wartość nieruchomości, aby nie wykazać nieruchomości na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdyż upozorowano inną rodzinę i podstawiono mienie mojego taty pod mamy. Powodem jest upozorowanie państwa Frankiewicz za spadkobierców po moich rodzicach dla Gminy Żydowskiej na Zakopane. Dlatego wykorzystano dane pastora Piotra Nowak , który zastał wpisany jako rodzina poprzez komornika podstawiając pod sklep PIK w Zakopanym, gdzie również podstawiono banki takie jak na Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach , gdzie komornik wpisał Piotra Główkę na moje mie3szkianie jako windykacja SOF-ART Sp. z o.o. Jest to nielogiczne, gdyż Piotr Główka nigdy nie występował w zarządzie , gdy byłam właścicielem, a sprawy są zamknięte. Dlatego w banku Raiffeisen -Polbank podmieniono mnie na Mazurek z domu, aby podstawić Radziwiłł. Ukryte to zostało przez stworzenie SOF-ART Sp. z o.o. w Szwajcarii, gdzie wprowadzono Piotra Eugster , którego żona była świadkiem na naszym ślubie mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z Jerzym Kaźmierczyk po czym Ewa Eugster zmieniła nazwisko na Ewa Jakubczyk. Podstawiono ją pod paszport Ewy Kaźmierczyk z czasów wycieczki do Czech i podstawiono Ewę Kornaszewską pod Ewę Cichocką oraz Żakiewicz -Machowską, aby podstawić pod żonę Bohdana Żakiewicz moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską. Ewa Jakubczyk została podstawiona jako rodzina książąt Radziwiłł wykorzystując fałszywe dane w publikacji, gdzie podstawiono Serwackich jako rodzinę Radziwiłł i wykorzystano dane osobowe dwóch sióstr Jakóbczyk Wandy czyli Julii oraz Henryki. Podmieniono Julię Jakóbczyk jako Julię Wiatrowską i połączono razem z aktorką Angeliną Julie łącząc z Angeliką Wróblewską.

Wandę Serwicką z domu Jakóbczyk podstawiono pod Wandę Idziak pozorowaną na Radziwiłł w Katowicach na ulicy Sienkiewicza. Jej męża Jerzego Idziak podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i podstawiono za Jerzego Radziwiłł, gdyż DNA dzieci Jerzego Kaźmierczyk, wykażą zgodne DNA w linii książąt Radziwiłł, gdyż pierwsza żona Jerzego Kaźmierczyk to Katarzyna Kaźmierczyk z domu Krasuska wnuczka księcia Krzysztofa Radziwiłł. DNA dzieci siostry i moje dzieci oraz dzieci mojego męża mają zgodne DNA w linii książąt Radziwiłł, gdyż mój dziadek miał matkę księżną Katarzynę Radziwiłł, o czym wiedział kościół. Dlatego zamierzano umieścić mnie w zakładzie psychiatrycznym, a męża w więzieniu, gdyż SS i NKWD wytworzyło inne linie genealogiczne i fałszywą historię , aby podmienić moją rodzinę. Z tego powodu podstawiono Piotra Główkę na moje mieszkanie przez komornika, aby podstawić Piotra Nowak z Zakopanego i Piotra Nowak ze Skawiny oraz Piotra Eugster ze Szwajcarii łącząc jako Piotr Idziak mąż mojej siostry upozorowany na opiekuna moich dzieci wykorzystując krótki pobyt moich dzieci w Katowicach po operacji córki. Celowo zniszczono firmę , aby wprowadzić spadkobierców i moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawić dla siostry Beaty Idziak na Katowice. Podmieniane są dokumenty , aby mnie i męża zastąpić i oskarżyć.

Upozorowano, że ja nie żyję , a spadkobiercy mieszkają pod dawnym adresem Konstytucji 3-Maja 23/1, które to mieszkanie sprzedałam Annie i Lucjanowi Sznajder. Za Annę Sznajder podstawiono Annę Piórecką pozorując na żonę Karola Scheiblera, aby przejść na Łódź i na Niemcy. Połączono to z ich znajomym ze Skawiny pastorem Piotrem Nowak łącząc z Zakopanym jako spadek na moich rodzicach.

Połączono Pałac w Sosnowicy, gdzie był Tadeusz Kościuszko i Tytus Bej Bocheński i podstawiono Sosnowicę 192 koło Skawiny , gdzie siedzibę ma ENEKO , której dyrektorem jest Przemysław Król w Włocławka, który wpisał błędnie nazwisko męża co spowodowało uniemożliwienie wysłania faktury na adres dla SOF-ART Sp. z o.o. . Błąd został wykorzystany za granicą do wytworzenia fałszywych danych na Słowenię. Wykorzystano numer telefonu powielając rachunki i podstawiając sędzinę Barbarę Bochyńską na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk przez ENEKO. Podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który oficjalnie jest bratem mojego ojca , ale naprawdę nazywa się Kaźmierczak czyli tak jak wypowiedział w wyroku skazującym nazwisko męża sędzia Wojciech Pruss w Toruniu, co oznacza zrobienie z mojego męża słupa.

Z tego powodu wykreowano fałszywą umowę na sieć w rodzinie na Play na Lipie Henryk Szyb1, jako Bożena Bochyńska-Każmierczyk z błedem przez „ż”, aby przejść na komornika oraz przez błąd „zi” podstawiając fabrykowane rachunki na wodę i łącząc to w mieszkaniu pani Gibalskiej, podstawiając takie dane przez sąd., gdzie wcześniej wpisano moje prawdziwe dane pod błędnym adresem co oznacza wykorzystanie dziecka mojej corki, która jest w zakonie.

Sposób połączenia błędnych danych jest ukryciem wyprowadzonych pieniędzy z naszych depozytów rodowych przez wpisanie komornika Gotfryda Nowak pod Brunona Bochyńskiego jako komornika podstawiając Jerzego Bochyńskiego jako syna ukrywając dane właściwe na Jerzy Kaźmierczak przez skazanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w celu obciążenia go za kradzież mienia i długi całego narodu.

Do ukrycia wykorzystano numer Play jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i dlatego nie wydano mi umowy głównej na właściwe dane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z sieci Play w celu ukrycia kradzieży podnoszone są kwoty i powielane, aby uniemożliwić spłatę.

Powodem jest wprowadzenie na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk przez sieć sędziny Barbary Bochyńskiej, a za męża Jerzego Kaźmierczyk wstawiono Jerzego Bochyńskiego. Połączono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z Jerzym Bochyńskim i Jerzym Idziak , który zmarł gdy byliśmy w Szwajcarii co połączono z wypadkiem Piotra Idziak , gdy jechał z trójką dzieci Alicją Idziak, Urszulą Idziak w tym moja córką Martą Bochyńską(Piórecka), gdy jechali po wieńce na pogrzeb Jerzego Idziak. Upozorowano śmierć mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Szwajcarii, aby wykazać do banku UBS AG i Credit Suisse kolejny dział spadku na APE-CH GmbH co połączono z APE UMWELTTECHNIK AG z tego powodu Ewa Eugster poprosiła mnie na pogrzeb jej ojca w Aleksandrowie Łódzkim po czym ona była na pogrzebie mojego ojca, aby zgadzały się podmiany co ukryto przez sieć Forever Living Products w Szwajcarii pierwsza umowa na Bożena Piórecka po czym druga w Polsce co powielono na dwie osoby. Wykorzystano miejscowości na Ukrainie jak Ławra Poczajowska i odniesiono się do Melek w celu podstawienia państwa Melka z Piaseczna mieszkających w Niemczech , którzy wykorzystali nasze rzeczy do pozorowania działu spadku po nas wykorzystując brak zapłaty za wynajem mieszkania, gdy byliśmy w Szwajcarii, aby uruchomić pieniądze. Podstawiono opactwo Benedyktów nad Dunajem w Austrii, aby podstawić papieża Benedykta XVI pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego dla Kościoła katolickiego, dlatego wprowadzono Jana Kulczyk łącząc z wykreowanym Ksawerym Kulczyckim i Gotfrydem Hoffman jako komornik Gotfryd Nowak.

Zamieniono hrabinę Berezecką na Ewę Domaszewską z Bereżeckich podstawiając alimenty dorabianych małżeństw, aby wytworzyć dzieci z nieprawego loża dla moich rodziców i dziadków. Według systemu podmiany była ona żoną komornika granicznego Krzemienieckiego podstawiając Gotfryda Nowak na fabrykowane dane na granicach nieruchomości podstawiając w sieci za męża córki Bohdana Żakiewicz jako Ewa Bereżecka podstawiając moją wnuczkę Wiktorię jako wnuczkę komornika. W ten sposób jedna żona wpisywana jest dla trzech mężów do podstawienia linii genealogicznej w systemie 0,1,2 mimo posiadania jednego męża. Wykorzystano nazwiska Apolonia Kuźbik wpisując błąd Apolonia Kubik, następnie błąd Apolonia Kużbik potocznie nazywana ciocią Bolą z Mazurków podstawiając Czesławę Wojciechowską z Mazurów pod Linię Radziwiłł za którą podstawiono Czesława i Lidię Daleszak udającego rodzinę. Po sprzedaży działki dla jego żony poprzez fabrykację aktu notarialnego przez notariusza Arczyńskiego, który dokonał przestępstwa wykazując Krakowiaków oraz Mazurków do sprzedaży co nie ma żadnego uzasadnienia. Sprzedaż nie została uznana przez sąd, a mimo to ponownie sprzedano działkę co udowadnia dalsze kreowanie fałszywych linii genealogicznych przez błąd w nazwisku „ż” dla komornika do zniszczenia rodziny. Podstawiono Bereżecka, Kużbik i dorobiono nieistniejącą Bożenę Bochyńska-Każmierczyk podstawiając Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak jako córka komornika pod moje dane wykreowane z takim błędem przez Kościół Zielonoświątkowy dla masonerii. Na tak sfabrykowane dane osobowe przesłano w takiej formie przez sędziego Mertę z SO Kielce IC 12627/10 bezprawnie sprawę do Starachowic do byłych pracowników UB pana Waldemara Maksalon, który pracuje również jako komornik rządowy wykazujący likwidację ludzi. Działanie to spowodowało, że obecnie Agnieszka Janiszewska windykuje mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na alimenty dla Adama Kaźmierczyk podstawiając Adama Kornaszewskiego alimenty na Wiktorię Kornaszewską podstawioną pod Agnieszkę Kozłowską i jej córkę Magdę dla Watykanu, aby podstawić dzieci Anny Pióreckiej mojej skradzionej córki, która jest w zakonie.

To samo nazwisko sędziego Merta było wykazane w sprawach mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, gdzie występowała Apolonia Kuźbik i Czesława Wojciechowska jako dwie siostry , a trzeci brat Stefan jako rodzina mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, który był hrabią Janem Tarnowskim , którego brata Władysława Tarnowskiego zastrzelono przez księdza. Były to trzy osoby wpisane za rodzinę po wymordowaniu rodziny mojego dziadka.

Wpisany błąd w nazwisku w Kościele Zielonoświątkowym przez „ż” oznacza podstawienie komornika pod windykację na carskim mieniu przez Kościół Zielonoświątkowy, który upozorował pomoc dla mnie przez wypłatę 100,- złotych oraz zapłacenie części rachunku dla mojej mamy podczas gdy rocznie płaciłam dziesięcinę ponad 4.000,- PLN co natychmiast zostało schowane po próbie zeskanowania dokumentów.

W ten sposób są tworzone trzy linie z jednego nazwiska Kuźbik, powielajć na Kubik, Kużbik w celu kradzieży mienia przez służby pozbawiając mnie mojego mienia oraz wszelkich środków do życia w celu uniemożliwienia zapłaty rachunków podwyższając je , aby pozbawić mnie godnego życia i oskarżyć za działania innych pozbawiając możliwości obrony. Wyprowadzono mienie mojej rodziny na całym świecie wprowadzając kościoły, aby je oskarżyć wprowadzając jedną religię. Zamierzano doprowadzić do wypadku Joanny Główki, gdyż jej dane miały posłużyć do działu spadku w UBS AG w Polsce jako dyrektor Joanna Kowalska. Ważnym elementem jest wykorzystania miejsca dawnego monastyru na jaskinię zbójców jako bazar tworząc historię zniekształconą , aby odnieść się do faktów podmieniając je w celu podstawienia wspólnoty zakupowej w miejsce monastyru jako bazar w kościele. Wykorzystano nazwisko Jan Aksan na tablicy firlejowskiej do podstawienia Jana Kulczyk oraz Jana Kaźmierczyk mojego teścia podstawionego pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, który występował jako Franciszek Jan Mazurek. Ukryte to zostało przez podstawienie komornika i oskarżenie męża do wyprowadzenia mienia i dorobienia opinii psychiatrycznych do znieważenia rodu Maryi matki Jezusa Chrystusa, aby upozorować Jezusa na małpę co było zainicjowane przez zniszczenie ikony Jezusa Chrystusa.

Wynajęcie cerkwi i kościołów na galerię obrazów jest celowym i świadomym działaniem do podstawienia galerii handlowych jako miejsca bazaru w kościołach w celu finansowania jednej religii z jednego źródła czyli okradanych carskich depozytów. Celem było wykorzystanie akt medycznych mojego dziadka , którego ciało wzięto na eksperymenty, gdyż przeżył w Szwajcarii i podstawiono opinii psychiatryczne dla pomazańca Pańskiego, który jest zastępcą Jezusa Chrystusa na ziemi. Celem było wydania wyroku potępienia za grzechy co jest sprzeczne z misją Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła i pełni władzę. Połączono działkę Nowowiejska 29, która została zamieniona przez mojego dziadka dla dorobionej siostry Apolonii Kuźbik i Czesławy Wojciechowskiej, które są rodziną Bruno Mazurkiewicz i podstawiono w Niemczech fałszywych hrabiów Berezeckich pod mienie książąt Hessen-Darmstadt , które wyprowadzono do Kanady przez celowe doprowadzenie do plajty firmy Berezeckich , aby podstawić Żydów za rodzinę Mazurkiewicz, którzy przyjęli nazwisko hrabiów Tarnowskich podstawionych pod Władysława Mazurek.

Bruno Mazurkiewicz został połączony z Bogusławem Krasuskim synem księcia Krzysztofa Radziwiłł jako Jerzy Radziwiłł i podstawiono na mienie książęce w Kurozwękach państwo Kaczyńskich ukrywajć podmianę przez sygnet hrabiego Berezeckiego, który jest w ręku żony pana Bohdana Żakiewicz.

Sygnet przekazany został dla gestapo przez żonę hrabiego Berezeckiego, aby zwolnić męża z więzienia. Hrabia Berezecki został zamordowany w kamienicy naprzeciw dawnej policji w Starachowicach katowni, gdzie widoczna była krew pomordowanych na ścianach ludzi w Starachowicach, którzy dziś podmieniają moją historię a ukryto ten fakt w Zakopanym na majątku mojej babci księżnej Lubomirskiej oddanym dla Żydów, gdzie za spadkobierców podstawiono rodziny SS-manów kryjąc to przez sieci marketingowe.

Akcja Zamojszczyzna obejmowała Bełst i Ruś Halicką i jest prowadzona dalej na mojej rodzinie, aby zamienić przedmurze chrześcijaństwa i bramę do Polski na Kresach na program SS -Akcja Zamojszczyzna zamieniając kościoły w galerie handlowe. Oznacza to wykorzystanie akt wymordowanych osób dla SS i NKWD przez wykorzystanie moich wnuków do wytworzenia DNA faszystów dla SS i komunistów dla NKWD w celu zamiany historii i linii genealogicznych czego dowodem jest napisana książka przez pana Tadeusza Leszczyńskiego podstawionego pod Deszczyńskiego.

Należy zaznaczyć, że jeszcze przed 50-laty można było wiedzieć , że dane nazwisko wywodzi się od danej rodziny co dziś zastąpiono służbami kradnącymi dane osobowe Polaków, które mającymi moje wnuki z kradzieży dzieci.

Z tego powodu zagrożone są moje dzieci i wnuki, które są w rękach służb, które kreują ich światopogląd kierując przeciw własnej rodzinie.

Moje wnuki muszą znać prawdziwych rodziców, dziadków i pradziadków również te wytworzone metodą in vitro przez służby wojskowe oraz dwoje moich dzieci, które ukradziono po urodzeniu.

Ewę Eugster podstawiono do banku UBS AG w Szwajcarii w moje miejsce podstawiając pod Ewę Bereżecką i moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono jako żonę pracownika banku Krzysztofa Radziwiłł usuwając Ewę Idziak i Ewę Kaźmierczyk, gdyż pod ich dane osobowe jest podstawiona Ewa Eugster, Ewa Kornaszewska jako Ewa w systemie podstawiajć Wiktorię Hall -Kornaszewską jako zwycięstwo ciemności. Podstawiono za dawnych fundatorów nowe fundacje jak Fundacja Potockiego i połączono Ewę Eugster z bankiem Raiffeisen i wsią Rai na Ukrainie, łącząc z Ewą Podolską i Krakowem na Raisko podstawiając Wacława Podolskiego pod wytworzony kapitał dłużny na spółki FIAT na Włochy i USA , gdzie przebywał i został podstawiony pod Wacława Bocheńskiego.

Z tego powodu rozwód Ewy i Wacława Podolskich został podstawiony pod pozorowany rozwód Ewy Kornaszewskiej i Dariusza Pióreckiego o czym poinformował pan Józef Olszewski co połączono z rozwodem Ewy Eugster z Piotrem Eugster.

Zamieniono znaczenie słów na nieistniejące jako usunięcie użytkowników na rzec prawowitych użytkowników co jest absurdem , gdyż osoba która nie użytkuje nie jest użytkownikiem co oznacza podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców jako użytkowników Cerkwi Prawosławnych w celu usunięcia historii Rosji i mojej cesarskiej linii Romanow z Rurykowiczów podstawiając komornika jako mojego dziadka zamienionego na przybranego syna Jerzego Brunona Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak.

Upozorowano mnie na moją mamę , a moją mamę na pierwszą i drugą rtęciową podstawiając mnie jako Bożena Bożena jedną pod obecną tciową pozorując mnie na córkę Łucji Kaźmierczyk i dorabiając opinie psychiatryczne potajemnie , aby ukryć wyprowadzane mienie na fałszywych spadkobierców, a drugą podstawiając pod zmarłą Władysławę Kramp , która nie była na moim pierwszym weselu przysyłając zwolnienie lekarskie. Zamierzano podstawić mnie pod zwolnienie lekarskie, że uległam wypadkowi, a moja siostrę pod opinię psychiatryczną na Miedzną Drewnianą 244. doprowadzając do podmiany Łucji Kaźmierczyk na Wandę Idziak na ulicy Sienkiewicza w Katowicach w celu ukrycia dokonanych kradzieży w Katowicach podstawiając akta seryjnego mordercy kobiet sąsiada Wandy Idziak, który eliminował kobiety.

Dokumenty medyczne mojej corki miały wykazać w przyszłości chorobę dauna, której córka nie miała ale wpisano do książeczki zdrowia po urodzeniu. Celem było zaplanowane na przyszłość unieważnienie związku małżeńskiego , aby upozorować tą chorobę po uszkodzeniu jej ciała co miało być przyczyną rozwodu i umieszczenia corki w zakładzie psychiatrycznym jako utajenie choroby. Dokumenty medyczne córki po wypadku , gdy byłam w z nią u lekarza w Irlandii wykazały, że odzyskała zdrowie i była badana kompleksowo przez co uzyskała zgodę na prowadzenie samochodu. Zamierzano wykorzystać dokumenty corki po wypadku, dla mnie w Polsce podmieniając córkę na mnie w sieci i dorobiono fałszywe dokumenty o uszkodzeniu ciała 1Ds 1001/14 na bazie mojego doniesienia , aby podstawić dokumenty wypadku corki w Irlandii przez prokuraturę Starachowice. Z tego powodu nie pobrano ode mnie podpisu, a dla córki zamierzano wpisać chorobę psychiczną zaplanowaną przy urodzeniu pozorując „dauna” w celu ukrycia wyprowadzanych depozytów rodowych. W tym celu dokument 1Ds 1001/14 miał ukryć fałszywą opinię psychiatryczną i treści , które są dowodem uczestnictwa rządu i służb wywiadu i ich współpracy z SS i NKWD kradnąc mienie co doprowadziło do śmierci moich rodziców. Pieniądze miały zamienić świat w więzienie a początkiem miała być tarcza antyrakietowa w Rumunii. Zamierzano zamienić wypadek corki z 2011 roku w grudniu w Irlandii na mnie , aby pobić mnie przez grupę Czesława Daleszak co dał mi do zrozumienia przez groźby, gdyż doprowadził do kradzieży mienia rodowego podmieniając nasze dane osobowe jako niezgodność PESEL w celu ukrycia kradzieży GBC Centrostal Bydgoszcz SA i Huty Ostrowiec SA. Miało to doprowadzić do uszkodzenia mojego ciała i podstawienia rodzin o nazwisku Kowalski poprzez podstawienie Mirosława Lewy pod państwo Lewandowskich z Tomaszowa Mazowieckiego wykorzystując lekarza Mirosława Kowalskiego w Aninie. Następnie córkę Mirosława Lewego Agnieszkę Kowalczyk podstawiono pod Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak obecnie Janiszewska matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej corki Adama Kornaszewskiego (Piórecki).

Podstawiono nazwiska dwóch donosicieli na moich dwóch dziadków podstawiono w jednej osobie matce mojej wnuczki i podstawiono Agnieszkę Kozłowską, aby przejść na Magdalenę Kozłowską podmienioną na inną Magdę Kozłowską chrześnicę papieża Jana Pawła II, którą podstawiono za Magdalenę Bochyńską córkę Jerzego i Barbary Bochyńskich jako sędziego Weissmann i komornika podstawiając jako Brunona Bochyńskiego, a mojego dziadka upozorowano, że został zamordowany w Jekaterynburgu. Przejścia dokonano przez drugiego mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego i mimo że nie miał żadnego długu podstawiono komornika cofając dziesięć lat w czasie i podstawiac państwo Maksalon, którzy zrobili dział spadku na moim dziadku, który był hrabiom Janem Tarnowskim i połączono z Brunonem Bochyńskim jako jedno mienie podstawiając Małachowskich i Bochyńskich jako jedno, a naszą rodzinę zamierzano zlikwidować jako nieistniejącą określając jako grzeszników.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s