METRYKI CHRZTU – sprzedanie polskiej godności

Starachowice 18.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Żądanie zwrotu mienia carskiego i książęcego od rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Adolfa Bocheńskiego podstawiono pod Adolfa Hitlera, który miał w ręku mojego tatę po morderstwie prawdziwej matki księżnej Lubomirskiej w Kruszynie w 1932 roku. Dlatego Adolf Hitler otrzymał błogosławieństwo od Papieża w Watykanie i podmieniono fakty poprzez UB, SS i NKWD, aby zniszczyć kościół i podstawić fałszywa linię dla tych służb , czego kontynuacją są obecne działania. Sąd Biskupi w Radomiu nie mógł już powtórzyć potwierdzenia dla nas, Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk, wysyłając Dekretem nas do świeckich sądów, które zaczęły fałszować zgodnie z linią NKWD i SS oraz UB, SB, wprowadzoną do Kościołów wykorzystując nierozerwalność małżeńską do tworzenia podmiany osób, zawłaszczając metryki chrztu. Wytworzono w ten sposób byłego męża Dariusza Pióreckiego zamienionego na Dariusza Dąbrowskiego, pod którego podstawiono służby, nie wykazując zmiany jego nazwiska na Kornaszewski po rozwodzie świeckim , a kryjąc to niezgodnością PESEL przez Sądy. Podmieniono moje dane osobowe na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, aby pozorować siostrę pod linię Ernesta podstawiając za Aleksandra Bochyńskiego syna Ernesta , byłego prezydenta Alessandra Kwaśniewskiego w Starachowicach przez Urząd Miasta kupując na mnie jako Bożena Piórecka obecnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, willę w Szwajcarii, podstrajając Ewę Podolską z domu Mieszałów jako mężczyznę. Naprawdę była ona z domu dziecka, a na imię miała Bożena dlatego podmieniono ją na Mazurek, zamieniając na mężczyznę, aby przejść w linii męskiej na Radziwiłł czyli matkę mojego dziadka podstawiając byłego teścia mojego obecnego męża księcia Radziwiłł pozorując go na dziecko z nieprawego łoża hrabiego Tarnowskiego, aby wydziedziczyć go , co jest szubrawstwem, gdyż prawdziwym hrabią Janem Tarnowskiem był mój dziadek który przybrane miał nazwisko jako Franciszek Jan Mazurek. Dlatego upozorowano mnie na Mazurek z domu i na matkę samotnie wychowującą dziecko do podmiany dla Aleksandra Kwaśniewskiego w celu dorobienie na Szwajcarię spadku na zakupionym przez służby na mnie mieniu i podstawiono Ewę Eugster i Piotra Eugster, aby to ukryć w Starachowickich jako Piotr Główka na SOF-ART Sp z o.o. wstawiając na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 przez Komornika do ukrycia kradzieży w Szwajcarii przez służby. Pan Aleksander Kwaśniewski dorobił akta psychiatryczne podstawiają Ewę Podolską podstawioną za żonę dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Toruń i Gdańsk. Pan Aleksander Kwaśniewski w taki sposób przejął nasze mienie w Szwajcarii i podszył pod moje mieszkanie na nieruchomościach po moich rodzicach w Starachowicach udając spadkobiercę i dorabiając również dla mojego męża opinie psychiatryczne, że ma inną żonę Elżbietę z Torunia , podstawioną za siostrę Aleksandra Kwaśniewskiego. Dlatego stał się spadkobiercą bezprawnie przez oszustwa sądów sprzecznych z własnymi Postanowieniami Sądu po moich rodzicach, zgłoszonych do Urzędu Skarbowego, ale obecnie powielonych na dwa Starachowice i Kielce, mnie i siostrę pod te same moje dane Bożena Elżbiety Bochyńska-Kaźmierczyk, dla służb przez oszustwo Notariusza Arczyńskiego w Kiecach dla Czesława Daleszak i Lidii Daleszak której sprzedałam działkę , a Sąd odmówił jej wpisu pozostawiając ją za spadkobierców z jej mężem, co jest przekroczeniem prawa. Pan Aleksander Kwaśniewski operuje na naszym mieniu przez upozorowanie go na spadkobiercę naszego mienia w Szwajcarii dla służb. Podstawiono szereg osób pod moje dane jak Elżbieta Włodarczyk i Elżbieta Doda i inne, pozorując mnie na Ewę Podolską udając, że była z Mazurek i na Ewę Bukrym w USA córkę Marii Gudewicz, a siostrę Elżbiety Doda z domu Gudewicz. W kościele w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach zaproponowano mi drugi chrzest co dowodzi oszustwa, i oznacza sprzedaż mojej metryki chrztu dla służb nieochrzczonych tak jak Małgorzata Kwaśniewska, pozorując w ten sposób, że nie miałam chrztu w Kościele Katolickim i proponując abym drugi raz się ochrzciła, gdyż podmieniono mnie na siostrę Aleksandra Kwaśniewskiego z jednej strony oraz jako Elżbietę Barbarę Bochyńska siostrę Aleksandra Bochyńskiego syna Ernesta , a z drugiej strony zamieniono mnie na mojej siostry Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej, męża siostrę Małgorzatę Idziak i powielono przez jej kuzynkę drugą Małgorzatę Idziak i podstawiono dla Małgorzaty Sylwii Kwaśniewskiej, która nie maiła chrztu. Odmówiono mi Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojemu mężowi mgr inż. mech. Jerzemu Kaźmierczyk, potwierdzenia w Kościele rodziny carskiej wykazując właściwość Sądu Świeckiego, ponieważ służby w Kościele w randze biskupiej już zaakceptowały byłego prezydenta Polski, pana Aleksandra Kwaśniewskiego, syna pułkownika NKWD , który mordował ludzi za spadkobiercę carskiej rodziny , co było planem NKWD i SS oraz UB i SB. W ten sposób służby stały się bezprawnie właścicielem naszego mienia wykorzystując nasze dzieci i wnuki z carskim DNA i Radziwiłł przez Banki w tajnym systemie, podmieniając dane Polaków zamieniając ich na służby jako spadkobiercy mojej carskiej rodziny. Celem było wykazanie innych linii genealogicznych, które zamierzano wytworzyć w pokoleniu wnuków, aby wykazać DNA faszystów. Dlatego wykorzystano moje skradzione dzieci z carskim DNA, które umieszczono w Kościele, a po gwałcie córki w Zakładzie Psychiatrycznym prowadzonym przez siostry Zakonne, skąd zabrano jej urodzone dzieci dla służb wywiadu pozorując, że nie żyją.

Posłużono się firma SOF-ART Sp. z o.o. i zamieniono trzy procent udziałów Wioletty Wiatrowskiej na moje dawne dane osobowe Bożena Piórecka, i 20 % udziałów w tej spółce, przed jej całkowitym przejściem, w celu podstawienia za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk mojej siostry Beaty Marii Idziak w Katowicach, którą zamieniono na Małgorzatę Idziak siostrę Piotra Idziak jej męża, i podstawiono Małgorzatę Kwaśniewską jako spadkobiercę po fikcyjnej śmierci mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk podstawionego pod Jerzego Idziak pochowanego w Kamesznicy, a mieszkającego do śmierci w Katowicach. Podstawiono Jerzego Idzik pod Jerzego Bochyńskiego w Katowicach. Następnie powielono zarząd spółki SOF-ART Sp z o.o. do PPH APE Jerzy Kaźmierczyk i APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii, gdzie wykorzystano moje dane osobowe dla Aleksandra Kwaśniewskiego wykorzystując trzecią Małgorzatę Łępicką, która zmarła pozostawiając małe dziecko w Starachowicach. Upozorowano, że Aleksander Kwaśniewski jest wyłącznym spadkobiercą naszego carskiego i książęcego mienia przez śmierć Małgorzaty Kwaśniewskiej wykorzystując akta medyczne śmierci obcej osoby Małgorzaty Łępickiej, która pozostawiła córkę , co wykorzystano, do upozowania opieki na moją wnuczką Wiktorią Kornaszewską, przez obce osoby i podstawiono Przemysława Słodkiewicz syna Danieli Słodkiewicz córki Heleny Surma sąsiadki, podstawiając Przemysława Król na Włocławek , oraz Danielę Słodkiewicz jako Danutę Surma pod Danutę Gibalską oraz Izabelę Pokora i jej męża Wojciecha Pokora, podstawionego pod Wojciecha Idziak mojego chrześnika a syna mojej siostry Beaty Marii Idziak. Upozorowano istnienie Doroty Idziak przez sprawę o przyłącze wodne dla Heleny Surma podstawiając na Kielce Dorotę Bocheńską pracownika kontroli skarbowej, pod którego przez system komorniczy odwrotny wytworzono dane na Dorota Merkel, jako Kaźmierczak, czyli odwrotnie jako Dorotea Angela Merkel w systemie odwróconym do pobierania pieniędzy przez długi Polaków, powadzone przez fałszywe sprawy przez sądy. Dlatego pozbawiono mnie wejścia do mojego mieszkania i wstawiono moją firmę przez Urząd Miasta Starachowice na na Włocławek. Pozbawiono mnie części mojej własności w celu upozowania spadkobierców na naszym mieniu tak jak na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 gdzie ukradziono przez Sąd wejście z drzwiami do mojego mieszkania, aby przejąć Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i mojego męża mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk, ukrywając to przez podstawienie członków Kościoła Zielonoświątkowego jako pozorowanych opiekunów mojej wnuczki łącząc z Majówka 25, nazwiskiem Tarnowski i wspólnotą zakupową oraz Kanadą przez nazwisko Szara właściciela tego mieszkania. Upozorowano moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską obecnie Janiszewską za córkę Ewy Kornaszewskiej podstawionej pod Ewę Podolską pod którą podstawiono moje dane jako mężczyznę i Ewę Eugster jako Ewę Jakuczyk podstawiając jej wnuczkę Emilii Miller w Szwajcarii, która miała zastąpić Emilii Brzezińską w USA żonę Profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Natomiast jego syna Ian Brzezińskiego miał zastąpić prokurator Stępień w Prokuraturze w Starachowicach za którego podstawiono byłego premiera Marcinkiewicza, którego podstawiono pod Stanisława Stępień wiceprezesa APE-CH GmbH w Szwajcarii w ZUG, gdzie później i ja byłam w zarządzie. Całość miała być ukryta przez działanie obecnego rządu premier Beaty Szydło przez jej dymisję.

W tym celu wykorzystano sekretarkę w PKS w Skarżysku -Kamiennej z wydatnym biustem powielając na zdjęcie fanki W. Putin w którym była fotografia Prezydenta Rosji i obok znajdował się kot w celu podmiany na Patrycję Kotecką żonę Zbigniewa Ziobro , w celu podstawienia pod Natalię Ziobro zamienioną na Ewelinę Ziobro z ENEKO podstawioną pod Natalię Wiatrowską córkę Wioletty Wiatrowskiej co ukryto przez podstawienie w Starachowicach syna Grażyny Krupa pod Natalię Klusek łącząc z Grażyną Krupa żoną sędziego w Starachowicach pod którą wstawiono Grażynę Klusek i Grażynę Szmytka w Katowicach w celu podstawienia Z. Ziobry za spadkobiercę Ian Brzezińskiego podstawionego za Jana Kaźmierczyk mojego teścia w Miedzna Drewnianej 244, gdzie podstawiono trzy plany przyłącza energetycznego, aby połączyć z Nad Kamienną 25 działka 29, gdzie stworzono sprawę IC 178/15 o eksmisję z działki 29 jako Centralnego Okręgu Przemysłowego czyli Zakładów Górniczych w Starachowicach zamienionego na Centralną Organizację Pozarządową, która miała zmieniać płeć Polaków w celu podmiany w systemach bankowych Szwajcarii i USA do ukrycia skradzionego mienia carskiego.

Wykorzystano sekretarkę mojego taty podstawioną pod W Putin jako zdjęcie i dlatego Poczta pozoruje adres na Bohaterów Westerplatte 11, aby ukryć mój adres w systemie jako Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie wprowadzono Kwaśniewskich. Aby ukryć takie działanie podstawiono sąsiadów podstawionych za spadkobierców dla Aleksandra Kwaśniewskiego do ukrycia finansowania kont lewicy przez wstawienie Józefa Bocheńskiego z matki Fogel z Chełma co ukryto przez podstawienie ułaskawionego przez Aleksandra Kwaśniewskiego Fogla czyli Filipczyńskiego na Bank w Szwajcarii, którym zarządza wstawiony w miejsce jego siostry Małgorzaty Kwaśniewskiej podstawionej pod Marzenę Kurianowicz jako 1 % udziałów w APE-CH GmbH pod, którą podstawiono moje dane na Bożena Piórecka i podmieniono na Bożena Kaźmierczak w Łodzi przez firmę Ubezpieczeniowa A- Egon podstawiając Egona Schaibler podszywającego się pod moją rodzinę przez zagrabienie mienia książąt Hessen-Darmstadt i carskiej mojej rodziny idąc na Ukrainę i Polskę pod moje mieszkanie pozorując krąg spadkobierców i wstawiając „zagubiony testament Rothschild”, którzy pracowali dla Adolfa Hitlera podstawiając nasze mienie do finansowania wojny co wskazał inżynier Stefan Osowiecki do którego miała dostęp Dienstill Kaczyńska za którą wstawiono pana Jarosława Kaczyńskiego podstawionego pod mienie Radziwiłł zamieniając Bożenę Podolską na mężczyznę podstawiając akta psychiatryczne z Karkowa o zmianie płci do Tomaszowa Mazowieckiego i Torunia do sprawy IIK 164/11 przez sprawę Ko 336/13 SR Starachowice w celu zawłaszczenia carskiego mienia pozorując związek homoseksualny Jarosława Maślisz z Jarosławem Kaczyńskim podstawionych pod pana Lecha Pilarskiego i pana Rzeszotarskiego pracowników firmy wojskowej METRON SA. Z tego powodu Sąd w Toruniu odmówił mi wydania dokumentu, że jestem świadkiem w sprawie męża Jerzego Kaźmierczyk wydając dokument, że byłam świadkiem w sprawie Lecha Pilarskiego i pan Rzeszotarskiego bez mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , a na moje żądanie zgodzono się wpisać razem z nimi mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na ostatniej pozycji twierdząc, że system inaczej nie przyjmie co jest dowodem przestępstwa Sądu w Toruniu, który działał w zmowie z bankami, które zamierzały wykorzystać skradzione pieniądze do finansowania zamachu na papieża Franciszka, którego część masonerii nie uznaje za papieża , aby zawłaszczyć pieniądze przez herb Coburg dla królowej angielskiej Elżbiety II pozorowanej za siostrę Aleksandra Kwaśniewskiego podstawionej pod udziały Wioletty Wiatrowskiej w spółce SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1.

Aligator symbol wojny Ra został darowany dla wnuka królowej Elżbiety II czyli Jerzego, przechodząc przez nazwisko Dąbrowska Zofia i Jerzy Dąbrowski jako symbol podmiany danych osobowych przez akta medyczne wykorzystując lekarza Małgorzatę Dąbrowską podstawioną pod Małgorzatę Kwaśniewską następnie przez Małgorzatę Podczaską jako żałoba podstawiając Małgorzatę Tusk pod Małgorzatę Kwaśniewską przez podmianę akt medycznych o uszkodzeniu rąk podmieniając moje akta dziecięce z Kliniki Reumatologicznej na ulicy Spartańskiej w Warszawie, gdzie leżałam jako sześcioletnie dziecko. Na oddziale, przeniesiono mnie do dwuosobowej sali podstawiając na drugie łóżko chłopca, aby podmieć mnie na mężczyznę w przyszłości. Pan Józef Kucybała za czasów pana ministra Szlachcica zaanonsował mojego tatę do lekarzy jako pracownika MSW co było nieprawdą , ale pozwoliło na odwiedzanie mnie w klinice, gdzie nikt nie ma prawa wstępu i podstawiono Jakuba Dziedzic pod ministra Szlachcic, gdyż jego ojciec był znajomym ministra MSW, i wykorzystać planowano mojego syna Jakuba Pióreckiego do zamiany na Jakuba Idziak zamienionego na syna Elżbiety Dody pod Piotra Pękalskiego brata Krzysztofa Pękalskiego oraz syna Elżbiety Włodarczyk w celu zamiany na Jakuba Bochyńskiego pod którego wstawiono Jakuba Dziedzic dyrektora PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu zamiany na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii.

Połączono adres Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach z Gdańskiem z numerem ulicy Gabriela Narutowicza 11 jako Bohaterów Westerplatte 11 przez pocztę ukrywajć numer 1/1 podstawiając Gabrielę Pikul z Tarnowa jako Gabrielę Kornaszewską z Tomaszowa Mazowieckiego do Wilanowa podstawiając Wiktorię Kornaszewską moją wnuczkę.

Wykorzystano fakt, że mój tata Józef Bochyński studiował razem z Józefa Kucybała w Gdańsku na Politechnice i podstawiono adres urodzenia Aleksandra Kwaśniewskiego ulica Bohaterów Stalingradu 10 pod adres zamieszkania mojego taty na ulicy Bohaterów Stalingradu 10 w Starachowicach. Numery od 10-14 należały do Fabryki Wód Gazowych dziadka Brunona Bochyńskiego jako dawna ulicy Tychowska 10-14 co obecnie powielono podstawiając ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 jako numer 11. Podstawiono akta Mariana Bochyńskiego do sprawy prowadzonej przez agenta Waldemara Maksalon w SR Starachowice INs 716/10 o zniesienie współwłasności w celu ukrycia morderstwa z 1978 roku Wacława Bocheńskiego w USA i Mariana Bochyńskiego w Starachowicach, czego dowodem jest robienie działów spadku w Krakowie na skradzionych udziałach FIAT i FORD oraz udziałach w Państwie Polskim przez 38 lat podstawiając służby wojskowe. Doszło do zawłaszczenia carskiego mienia w sprawie SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania carskiej rodziny z naszego powództwa co powielono na Kraków i podstawiono Wacława Podolskiego podstawionego pod zamordowanego Wacława Bocheńskiego w USA co zamierzano ukryć przez śmierć papieża Pawła VI , który sprawował 33 dni urząd i powołano polskiego papieża Jana Pawła II , na którego zrobiono zamach już w 1981 roku, który obecnie zamierzano powtórzyć na papieżu Franciszku podczas pobytu w Krakowie odnosząc się do słów Mehmet Ali Ağca, który zamierzał przyjechać do Polski, aby wykorzystać akta zamachu do podłożenia akt sądowych, gdyż tym razem zamierzano papieża uderzyć bronią elektromagnetyczną wywołując zawał serca, aby dopełnić obrażeń przez służby medyczne i odnieść się do obrażeń Jezusa Chrystusa widocznych na Całunie Turyńskim. Celem było upozorowanie przewrotu pałacowego w Watykanie, aby ukryć wypłacone bezprawnie pieniądze przez banki dla fałszywej arystokracji wytworzonej przez służby SS, NKWD i SB i innych krajów, które umieszczono w Kościele katolickim ukrywając przewrót przez wprowadzenie jednej religii. Nasza rodzina została zamieszana w ten wewnętrzny proceder Watykanu, gdyż służby umieszczone w Kościele katolickim jako duchowni tworzyli sprawy sporne między sobą podstawiając mienie naszej rodziny carskiej i książęcej co spowodowało prześladowanie moich dziadków i rodziców, których doprowadzono do śmierci w celu wprowadzenia fałszywego kręgu spadkobierców i uśmiercono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk w systemie bankowym obmyślając sposoby likwidacji naszych rodzin. Nasze rodziny stały się ofiarą wewnętrznych rozgrywek struktur kościelnych w Watykanie w tym zakonów, które zaczęły przejmować mienie naszej rodziny zamierzając nas wyrzucić z małego domku i mieszkania na ulicy Nad Kamienną 25, aby podstawić służby i ukryć przestępstwa przez Sąd w Toruniu i Gdańsku pracujący dla Sądu w Krakowie, który od 38 lat prowadził kradzież carskiego mienia, które zamierzał ukryć przez roszczenia pracownicze i alimenty na spółkach męża mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk powielając zarząd spółki SOF-ART Sp. z o.o. na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na Miedzną Drewnianą 244 robiąc z męża przestępcę jak niegdyś z mojego taty Józefa Bochyńskiego i dziadka Franciszka Jana Mazurka, który własnymi narzędziami zrobił formy do odlewów silnika do samochodu STAR-20.

Dziadkowi Franciszkowi Janowi Mazurek nawet nie zwrócono jego własnych narzędzi , a piłę którą pożyczył dziadek zabrał komornik udając, że jest to mienie SOF-ART Sp. z o.o i się nie rozliczył stosując podstęp jako inną firmę SOFT-ART Sp. z o.o. gmina Biskupice w Lipnie do licytacji mienia spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, której mienie skradziono czego dowodem jest obecna próba windykacji spółki po 16 latach przez Starostę czyli sprawy zamknięte, ale prowadzone jako skarżenie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu wykorzystania skradzionego weksla na kwotę 50.000.000,- EUR, którego zażądano płatności na kwotę 51.000.000,- EUR przez Bank Technologii Sp. z o.o. z Kielc co dowodzi na użycie weksla przez Bohdan Żakiewicz do kradzieży mienia dla Aleksandra Kwaśniewskiego, którego upozorowano jako wykładowcę w USA wykazując przez media, gdy był u siostry Małgorzaty w Szwajcarii we Fryburgu i dlatego wysłano na Misję pocisk karabinowy, aby zastraszyć księży i odnieść się do zamachu na papieża Jana Pawła II. Z tego powodu umieszczono MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. w USA do ukrycia reaktywacji Korpusu Kadetów podstawiając przesyłkę z Harvardu jako szkolenia. Przez aklamację przejęto naszą wyspę na nasze pisma przez fałszywych spadkobierców wstawionych na wyspę w Nowym Jorku czyli Governor`s Island, którą Sąd Rejonowy w Kielcach uznał jako majątek udokumentowany nieobjęty skazując męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie wstawiono fałszywych spadkobierców, którzy zaskarżyli kolejny raz w Toruniu w sprawie IIK 197/10 i IIK 164/11 i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na USA co spowodowało, że Aleksander Kwaśniewski udzielał błogosławieństwa udając księdza czym spowodował oburzenie hierarchii kościelnej w Polsce ukrywając oszustwo przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie IIAKa3/16 w celu wyłudzenia 51.000.000,- EUR w Tarnowie w sprawie SR Tarnów VGC57/16 sprawa windykacyjna Funduszu Incaso na kwotę 5.100,-PLN w sytuacji, gdy męża Jerzego Kaźmierczyk uśmiercono w systemie bankowym i podstawiono za spadkobierców Stanisława i Janine Pikul podstawionych pod Stanisława Stępień mającego paszport USA będącego wiceprezesem w APE-CH GmbH w celu windykacji kredytu, którego nie było, a SKARB PAŃSTWA podał się za spadkobiercę naszego majątku zaskarżając nas jako spadkodawcę co ukryto przez fałszywe akta psychiatryczne dorabiane z całą premedytacją, aby podstawić nam innych małżonków do kradzieży mienia dla fałszywego kręgu spadkobierców.

Sąd w Toruniu w sprawie SO Toruń IIK 164/11 z całą premedytacją zablokował możliwość prowadzenia działalności przez męża na pięć lat co w zestawieniu z roszczeniem Starostwa Powiatowego w Starachowicach stoi w sprzeczności , gdyż stanowi dowód celowości działania Sądu, aby wytworzyć niespłacalny dług powiększony przez pięć lat do windykacji wielokrotnej weksli. Według prawa sędzia Wojciech Pruss oraz sędzia Jacek Pietrzak działali na szkodę spółek, a podmiana zarządu SOF-ART Sp. z o.o. na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk jest dowodem w 100% przestępstwa Sądu i Prokuratury działających w zmowie z Komornikiem Gotfrydem Nowak, który wstawił Piotra Główkę na adres Bohaterów Westerplatte 1/1 w celu kradzieży naszego mienia rodowego przez zadłużenia spółek męża mgr inż. mech Jerzego Kaźmierczyk dla byłego Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i jego żony Jolanty Kwaśniewskiego finansowanej z windykacji SOF-ART Sp. z o,o przez wielokrotne windykacje weksli przez PFRON.

Kulminacją dowodów przestępstwa Sądu Polskiego i Prokuratury Polskiej dokonanego na moim mężu mgr inż. mech. Jerzym Kaźmierczyk jest kradzież mojej nowej firmy „IMPERATOR ROKMANOW Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, która znalazła się jako spółka cywilna IMPERATOR ROMANOW” we Włocławku co wykorzystano do podstawienia pod firmę w Miedznej Drewnianej 244 czyli pod PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk oraz mój adres na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, gdzie skradziono w tym celu wejście i drzwi wejściowe oddając dla pani Heleny Surma udającej siostrę mojego ojca inż. Józefa Bochyńskiego, aby podmienić na kapitana straży granicznej Józefa Bocheńskiego z matki Fogel dla finansowania kont numerycznych Wiesławy Główki pochodzącej z Ukrainy do ukrycia Aleksandra Kwaśniewskiego i kont numerycznych prowadzonych przez jego siostrę Małgorzatę Kwaśniewską podstawioną pod Piotra Główkę jako Piotra i Małgorzatę Idziak a wykorzystano do ukrycia matactwa dane osobowe Beaty i Piotra Idziak podstawiając moje czyli Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk prawa autorskie do książki „Zakazana Prawda” powielając moje dane w Kościele jako Bożena Bożena. Powielono dane siostry Beaty Idziak pod udziały SOF-ART Sp. z o.o. należące do Wioletty Wiatrowskiej powielonej pod moje nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w Urzędzie Skarbowym w Kielcach. Piotra Idziak podstawiono pod Piotra Główkę do spółki SOF-ART Sp. z o.o. podstawionego pod 97% udziałów należących do mgr. inż. Jerzego Kaźmierczyk ukrywając matactwo przez ING Bank Ślaski, który dokonał podmiany dla Aleksandra Kwaśniewskiego w celu ukrycia kont numerycznych lewicy odwracając system odczytywania danych osobowych obywateli, aby podstawić małoletnie dzieci Aleksandra i Barbarę wykorzystanych przez Adolfa Hitlera do finansowania wojny przez Sąd w Radomiu pracujący dla „SS” ukrywając podstawienie Adolfa Hitlera przez wykorzystanie nazwiska Adolfa Bochyńskiego.

Określenie przez sędziego Wojciecha Pruss w sprawie SO Toruń IIK 164/11, że rząd polski jest posiadaczem carskiego majątku jest powodem do żądania natychmiastowego zwrotu mienia carskiego i książęcego oraz usunięcia wyroków produkowanych na zlecenie polityczne w celu kradzieży mienia wraz z przeproszenie męża mgr. inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk i mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk. Ponadto do żądania zwrotu zawłaszczonych spółek oraz utworzonych przez inwestorów zastępczych.

Wstawiono Wacława Podolskiego jako Wacława Nowak współpracownika w mordowaniu ludzi panna Z. Kwaśniewskiego pułkownika NKWD, pod którego podstawiono komornika Gotfryda Nowak nie wypłacając 50.000,- PLN od Waldemara Maksalon i nie uiszczając podatku , gdyż zrobił dział spadku na całym mieniu carskim mojej rodziny zamieniając nieruchomości na ulicy Nad Kamienna 25, na ulicę Nowowiejską podstawiając mojego tatę Józefa Bochyńskiego pozorując za męża Ewy Podolskiej jako Bożeny co ujawnił IPN, gdyż usunięto mnie z systemu bankowego podstawiając długi wypłacane jako gotówka dla morderców i służb wojskowych z naszych depozytów.

Cytuję Nasz Dziennik numer 10 15.11.2002 rok

„A może naciski bezwzględnych sił zewnętrznych, poza polskich ? Wreszcie człowiek , aż boi się pytać , czy czasami tu i ówdzie nie było także podłej zdrady w zamian za korzyści społeczne i materialne

Ogólna gospodarka zdewastowana , widać tylko nieliczne oazy , które się ciągle podejrzewa czy nie są tworem drapieżników lub kolonizatorów. Upada moralność publiczna, a także kultura i nauka. Młodzież jest mamiona magią , astrologią i fantastyką. Media mówią jakimś obcym językiem, a przede wszystkim w ważniejszych sprawach nie głoszą prawdy. Społeczeństwo traci idee i symbole. Zresztą i władze „Solidarności” zgodziły się przecież na zniszczenie swoich gniazd orlich: w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu Zdroju i gdzie indziej. Polska odchodzi w niebyt… Kto ją teraz podźwignie?” artykuł księdza Czesław S. Bartnik pod tytułem „Żal do Solidarności”

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s