Bohaterów Westerplatte 1/1 jako numer 11 do Księgi Daniela 11.1 działka 29 jako List do Rzymian 11.29

P 2

Starachowice 19.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Zamiana Jerzego Kaźmierczyk na Irenę Kasner siostrę Angeli Merkel

Prokuratura Kielce w sprawie z powództwa Jerzego Kaźmierczyk Ko 58/09 kradzieży obrazów w 2004 w Szwajcarii roku na kwotę 50.000.000,- EUR za które nabyto Hutę Ostrowiec SA i GBC Centrostal Bydgoszcz SA zamieniła dane męża w systemie komputerowym pod dane osobowe Irena Kaźmierczyk co służyło do podstawienia Ireny Kasner siostry Angeli Merkel. Upozorowano naszą śmierć w systemie bankowym w Szwajcarii w 2004 i podstawiono Markusa Kasner pod pełnomocnika SOF-ART Sp. z o.o. pana Marka Katzer , którego zastąpiono Markiem Ignaczewskim i zamierzano ukryć przez podstawienie Marka Kowalskiego.

Z tego powodu sędzia w Opocznie w sprawie IIKp425/09 w wyroku w 2010 roku podał, że obrazy mają sowich spadkobierców podważając prawa męża Jerzego Kaźmierczyk w obecności mojej Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk twierdząc, że mam do nich prawo wskazując na spadek po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim. Zaistniała wypowiedź sędziego w Opocznie w sprawie IIKp 425/09 dowodzi, że kradzież tych obrazów w 2004 roku doprowadziła do śmierci moich rodziców, gdyż po wydaniu wyroku zmarła moja mama Filomena Bochyńska, która nie otrzymała żadnego obrazu tym bardzie ja i siostra. Natomiast w Księgach Wieczystych w Starachowicach podstawiono na mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 podmienione moje dane osobowe na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak co połączono ze sprawą z powództwa Waldemara Maksalon o zniesienie współwłasności na ulicy Nad Kamienną 25 w sprawie INs 956/09, gdzie podmieniono moje dane osobowe z Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak w celu podstawienia Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W sprawie spadkowej po moim ojcu INs 67/08 prowadzonej z powództwa Invest Banku z powodu windykacji za laptop Acer co zamieniono na windykację PLUS BANK i podmieniono datę śmierci taty z 2007 roku na datę 2006 roku przez podmianę sygnatury INs 67/08 na INs 67/06 wypisując takie dane z sądu jako wydanie postanowienia dla Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczak w celu ukrycia adwokata reprezentującego Gminę Żydowską z Nowego Jorku, który w 2006 roku wystąpił o wydanie naszego mienia jako żydowskiego przez Rząd Polski pozorując śmierć mojego taty Józefa Bochyńskiego i wykorzystując moje skradzione dzieci Annę Piórecką i Michała Pióreckiego umieszczone w Kościele katolickim dla wykazania DNA carskiej rodziny do banków co połączono z METRON SA, gdzie za prezesa wstawiono dyrektora Invest Banku, aby połączyć z windykacją na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Zamierzano nakłonić teściów Jana i Łucję Kaźmierczyk , aby wydali dokumenty ich syna Jerzego Kaźmierczyk z Miedznej Drewnianej 244 w celu podstawienia ich dla państwa Jaroszewicz na Końskie dla czerwonej hrabiny, aby oskarżyć męża Jerzego Kaźmierczyk i teścia Jana Kaźmierczyk za działania czerwonej dynastii dokonując podmiany przez akta medyczne pod wydane przez Kościół metryki chrztu jako świadectwo zdrady kościoła. W tym celu podstawiono Piotra Bukat pod Piotra Jaroszewicz na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. zamieniając właściciela Jerzego Kaźmierczyk na Piotra Bukat co ukryto przez podstawienie byłych pełnomocników Stanisława i Janiny Pikul. co zostało zamienione na odszkodowania za zalane tereny jako Zalew Pasternik przez podmianę ulicy Nad Kamienną 25 na ulicę Pasternik 25 podstawiony pod Jezioro Wileochowskie zamienione na Jezioro Wielohorskie jako wiele chorób w celu podmiany akt medycznych na nową dynastię w Końskich tworzoną przez Ewę Wielochowską żonę Stanisława Stępień mającego paszport USA podstawiając Ewę Wielohorską podstawioną pod Ewę Kornaszewską dla której przypisano córkę moją wnuczkę córkę Adama i Agnieszki Kornaszewskich, którzy się rozwiedli zamieniając w ten sposób nazwisko wnuczki na drugiego męża Agnieszki czyli Janiszewskiego. Oba nazwiska Krześniak i Janiszewski to nazwiska donosicieli na dwóch moich dziadków.

Służby obcego wywiadu przejęły władzę nad Polską poprzez kradzież naszego mienia co jest poważnym naciskiem na Prezydenta Polski Andrzeja Dudę, którego podstawiono pod czerwonego księcia Andrzeja Jaroszewicz na Końskie i Łódź, a moją siostrę Beatę Idziak podstawiono pod czerwoną hrabinę, którą miała zastąpić Kanclerz Niemiec Angela Merkel z domu Kasner naprawdę Kaźmierczak. Cała nasza rodzina jest eliminowana poprzez akta medyczne jako sposób eliminowania ludzi przez wywiad co jest widoczne w mediach , które wykazały nacisk na Antoniego Macierewicz jako przejście przez zakład psychiatryczny, który podmienia płeć i dane osobowe, gdyż są to służby wywiadu, które podstawiły Antoniego Macierewicz pod Antoniego Bocheńskiego na Włocławek wykorzystując imię z bierzmowania mojego taty Antoni, a mnie podmieniono na Bernadetę do banku i na pocztę. W tym celu zatrudniono zespół muzyczny Big Cyc, który napisał piosenkę „Antoni wzywa do broni”, aby odnieść się do sekretarki mojego taty z wydatnym biustem w Skarżysku-Kamiennej. Wykorzystano dokumenty Jaroszewiczów przez podstawienie dyrektora PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pana Sławomira Tatarka z Konstancina, co obecnie połączono z Nad Kamienną 25 w Starachowicach, gdzie komornik oddał klucze dla Waldemara Maksalon pozorując eksmisję i zostawiając wszystkie nasze rzeczy w domu pozorując, że my nie żyjemy i robiąc kolejną sprawę o kolejną eksmisję dla czerwonej dynastii Jaroszewiczów, Kwaśniewskich i Kasner czyli Kaźmierczak. Dlatego wykorzystano zdjęcia rodzinne cofając czas dla wywiadu. Wykorzystano zdjęcie Jerzego Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko to Kaźmierczak , który występuję jako brat mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego i podstawiono mgr inż. mech. Jerzego Bochyńskiego jako ojca Aleksandra Kwaśniewskiego pozorując, że jest bratem Elżbiety Barbary Bochyńskiej powielając na dwie linie w celu zamiany Elżbiety Barbary Bochyńskiej jako dwie osoby w podstawienia sędziny Barbary Bochyńskiej żony Jerzego Bochyńskiego planując jej morderstwo. Jej męża Jerzego Bochyńskiego powielono na służby jako Jerzy Małachowski w Toruniu , a prokuratora Wilczyńskiego podstawiono na moją działkę i połączono z prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego co dalej połączono z Cieszynem z Cecylią Wilczyńską podstawioną pod Cecylię Włodarczyk z domu Bochyńska ze Skarżyska-Kamiennej występującą jako siostra mojego ojca, a jej córka Elżbieta Włodarczyk jest panną z dzieckiem Sebastianem Turowskim. Podstawiono ich na Ukrainę pod mienie Rurykowiczów i na USA przechodząc przez Sebastiana Limanówkę drugiego męża Jadwigi Limanówki z domu Maksalon z pierwszego męża Mirowska, aby podstawić pod ulicę Nad Kamienną 25. w Starachowicach. Dokonano oszustwa i podstawiono w Szwajcarii mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego jako syna Elżbiety Włodarczyk podstawiając na Misję jako księdza. Wykorzystano siostrę mojego męża Wiolettę Wiatrowską dla czerwonej dynastii podstawiając na Cieszyn i produkując akta psychiatryczne dla jej matki potajemnie, a mojej teściowej. Pełna podmian dokonuje się na wybrzeżu przez domy dziecka na Kielce , aby powtórzyć historię wykorzystane są nazwiska i osoby , które są ofiarą tych działań jako elementy do banku w celu grabieży mienia przez służby. Z tego powodu aresztowano mec. Marka Lesiak, aby jego dane wykorzystać dla brata Kanclerz Niemiec Markusa Kasner jako Marka Kaźmierczak przechodząc na pełnomocnika SOF-ART Sp. z o.o. czyli Marka Katzer , aby jego ojca Artura Katzer podmienić na Artura Cybulskiego zamieniając jego nazwisko na żony jako Marta z domu Kaźmierczyk podmieniona na Marta Bochyńska. W banku dokonuje się przejścia na konta moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich przez upoważnienie mojej mamy dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk do sprawy INs 956/09 z powództwa Waldemara Maksalon w którym była obszerniejsza treść i zawierała element umożliwiający pobór emerytury za życia moje mamy oraz przekazanie części majtku po moim ojcu na moją rzecz co nie wykorzystałam, ale wykorzystały służby podmieniając moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i zamieniając mnie na córkę teściów pozorując teściową na moją mamę , aby wykazać, że żyje do pobrania pieniędzy z banku ING Bank Ślaski na fałszywy krąg spadkobierców i podstawiając Piotra Główkę przez komornika na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz na firmę SOF-ART Sp. z o.o. Lipie Henryk Szyb 1, aby przejść na Piotra Jaroszewicz jako Peter von Schilhorn na cegielnię STARK i sprawy o drogę z SOF-ART Sp. z o.o. wykorzystując Piotra Idziak męża Beaty Idziak podstawionej pod Beatę Szydło, która miała ukryć czerwoną hrabinę za którą wstawiono Kanclerz Niemiec Angelę Merkel.

Działania te połączono z Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiając Helenę Surma udającą siostrę mojego ojca zamienionego na Józefa Bocheńskiego z matki Fogel z Chełma pod konta lewicy w Szwajcarii i Willę należącą do zamku Chateo Gutsch po drugiej stronie jeziora jako wycieczki do Rapperswil, co połączono z firmą turystyczną aby przejść na cały świat.

Należy zaznaczyć, że podstawiono pod Willę w Szwajcarii Aleksandra i Jolantę Kwaśniewskich pozorując mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk za siostrę , aby podstawić Ewę Eugster jako sprzątaczkę pod akta Ewy Podolskiej jako Bożeny wykorzystując moje dane osobowe i podmieniając mnie na sprzątaczkę, za którą wstawiono Angelę Merkel , której rodzina pracowała w Pałacu w Kruszynie u mojej babci księżnej Lubomirskiej. Celem tych działań była eliminacja Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich jako słupskich bandytów, którzy zamordowali Piotra Jaroszewicza z żoną w celu podstawienia Angeli Merkel oraz Andrzeja Jaroszewicz pozorując go za męża Angeli Merkel. Oznacza to podstawienie Prezydenta Polski pod Andrzeja Jaroszewicz jako czerwonego księcia w Końskich za co zamierzano obciążyć Prezydenta Polski w celu przejęcia kontroli nad naszym mieniem przez Niemcy , do finansowania III wojny światowej.

W tym celu Niemcy dorobili akta medyczne amputacji nogi Andrzeja Jaroszewicza z czego uratował go polski ambasador w Niemczech. Wykorzystano takie akta medyczne w Niemczech do podstawienia Jerzego Bochyńskiego z Katowic upozorowanego za ojca Aleksandra Kwaśniewskiego i dlatego amputowano nogę, aby podstawić pod Andrzeja Jaroszewicz jako czerwonego księcia w Końskich, który robił interesy w Łodzi. Dlatego wywieziono mnie do Łodzi przez policje do zakładu psychiatrycznego i podstawiono pod Kraków wykorzystując akta medyczne Ewy Podolskiej , aby wykorzystać biznes jej męża Wacława Podoskiego po ich rozwodzie do podmiany ich dzieci na dzieci Andrzeja Jaroszewicza przechodząc na salon Fiata na Włochy oraz rajdy w których uczestniczył Rafał Podolski. Podstawiono Wacława Podolskiego pod Wacława Nowak z UB łącząc z Władysławem Nowak podmieniając na eksmisje dla Władysława Maksalon z Nad Kamiennej 25 w Starachowicach, gdzie zawłaszczono moje rzeczy na rzecz UB i dokonano przejścia na wyrzeże w celu podstawienia akt medycznych torturowanych ludzi zamierzając nas tak zamordować i nasze rodziny.

Dokonano podmiany akt medycznych Andrzeja Jaroszewicz na Jerzego Bochyńskiego podstawionego pod Feliksa Maksalon, który był hutnikiem i miał zmiażdżoną nogę na Odlewni w Starachowicach obecnie STARK, którą jest finansowana przez windykację MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. podstawiając policjanta Kaźmierczuk z Paradyża w celu połączenia z Ceramika Paradyż firmą kościelną , gdzie podstawiono Beatę Kaźmierczyk jako czerwoną hrabinę podstawiając pod dane mojej siostry Beaty Idziak podstawionej pod dane osobowe Wioletty Wiatrowskiej przez podmianę w Prokuraturze w Starachowicach adresu Beaty Idzik dokonaną przez prokurator Beatę Wójcik. Doszło do parodii przeproszenia mnie przez prokuratora Stępień w Starachowicach w celu podstawienia Stanisława Stępień pod nasze mienie podstawiajć agentów NKWD Stanisława i Janinę Pikul w Tarnowie zamieniając Janinę Pikul na Jana Kaźmierczyk mojego teścia. Prokuratura Wojskowa zamienia mnie i męża na Kaźmierczak co oznacza zdradę Polski przez Wojsko Polskie i pracę dla piątej kolumny SS wprowadzając fałszywe dane osobowe przez Księgi Wieczyste w Starachowice na Bohaterów Westerplatte 1 jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak co połączono ze sprawą Waldemara Maksalon w celu wprowadzenia Angeli Merkel na Bohaterów Westerplatte 1 zamienioną na Bohaterów Stalingradu dawną ulicę Tychowską , w celu obciążenia mojego dziadka Brunona Bochyńskiego za finansowanie II wojny światowej w celu sfinansowania III wojny światowej powtarzając historię wykorzystania małoletnich dzieci Elżbiety Barbary Bochyńskiej i Aleksandra Bochyńskiego dzieci Michaliny Ernesta Bochyńskich naprawdę Radomskich i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego i Jolantę Kwaśniewską zamienioną na Jolantę Kręcka pracownika SOF-ART Sp. z o.o. na Łódź w celu pobieranie pieniędzy przez windykację PFRON zamieniając zarząd SOF-ART Sp. z o.o. w Lipie Henryk Szyb 1, na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na Miedzną Drewnianą 244 gmina Białaczów. Co oznacza wykorzystanie Wioletty Wiatrowskiej za którą podstawiono żonę dla Piotra Jaroszewicza jako Aleksandra Kwaśniewskiego i Angeli Merkel co zamierzano ukryć skazaniem mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co połączono ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach jako windykacja po 16 latach próbując windykować spółkę SOF-ART Sp. z o.o dla czerwonej dynastii wykorzystując weksle SOF-ART Sp. z o.o. do PFRON i potrójne zabezpieczenia dorabiając trzy spółki SOF-ART Sp. z o.o. podstawione pod weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50.000.000,- EUR co powielono na J.Kaźmierczyk, aby podstawić Ian Brzeziński na USA i zamienić na Z. Ziobro w celu ukrycia matactwa. Panią Ewę Eugster podstawiono pod Ewelinę Ziobro wykorzystując dane Ewy Idziak corki moje siostry Beaty Idziak podstawionej pod paszport Ewy Kaźmierczyk na Czechy , gdzie dokonywana jest podmiana również na paszport Pawła Kaźmierczyk i Adama Kaźmierczyk co połączono z Pawłem Idziak i Adamem Pióreckim obecnie Kornaszewskim którego córkę Wiktorię Kornaszewską podstawiono pod członków wielu kościołów pozorując opiekunów, a jej matkę Agnieszkę podstawiono pod Agnieszkę Kowalczyk córkę Mirosława Lewego, który dorabia akta udaru do akta medycznych mojej mamy do Szpitala w Końskich w celu ukrycia oszustwa , że mama zmarła na raka, gdyż nie miała żadnych objawów raka, ale udar i nie otrzymała należnej pomocy, ale została zabita do działów spadku dla czerwone dynastii i podstawiono Jadwigi Kaczyńską, która nie miała żadnego herbu.

Młody Prezydent Miasta Starachowice doprowadził do oszustwa przez zrobienie Zalewu Pasternik ze stawu zakładowego w celu podstawienia wypłaty odszkodowań jako Fundacji Zaopatrzenia Wsi w wodę pani Marii Stolzman podmienionej na Bochyńską moją babcię księżną Marię Lubomirską dlatego podmieniono mnie na córkę teściów, aby ukryć to w Miedznej Drewnianej 244 przez podmianę akt medycznych mojej mamy Filomeny Bochyńskiej przez akta medyczne Zofii Dąbrowskiej i mojej teściowej Łucji Kaźmierczyk jako przejście przez nogę co połączono z aktami Mirosława Lewego i miało doprowadzić do udaru teściowej jak również Mirosława Kowalskiego lekarza z Anina syna chrzestnego Józefa Kowalskiego , a jego drugiego syna podstawiono pod Markus Kasner i zamierzano zlikwidować. Amputowane nogi połączono z grobem na Wawelu Lecha i Marii Kaczyńskich co połączono z Marią Stolzman, aby zamienić ją na księżną Marię Lubomirską moja babcię podmienioną na żonę Adolfa Bocheńskiego jako Adolfa Hitlera podstawiając Ewę Braun pod pod Ewę Podolską pod której akta medyczne podstawiono Ewę Eugster, która po rozwodzie zmieniła nazwisko na Ewa Jakubczyk.

Młody Prezydent Miasta Starachowice pan Materek doprowadził do oszustwa poprzez spółki urzędu miasta i połączono windykacje na wodę z podmianą linii energetycznej do MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach na trzy plany przyłącza energetycznego w Miedznej Drewnianej do domu Wiolety Wiatrowskiej udziałowca w 3% spółki SOF-ART Sp. z o.o. w Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie w celu zamiany na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244 w celu pobierania pieniędzy w Szwajcarii przez windykację weksli w PFRON spółki SOF-ART Sp. z o.o do finansowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice wykorzystując moje dawne dane osobowe na nazwisko Bożena Piórecka pozorując , że jestem córką teściowej w celu ukrycia podmiany Heleny Surma na Helenę Podpłońską , której dane wykorzystano do podmiany na Helenę Bochyńską siostrę Józefa Bochyńskiego z matki Fogel z Chełma do finansowania numerycznych kont lewicy do sponsorowania zamachu na papieża Franciszka, który jest otoczony masonerią. Wykorzystano dzieci z przesiedlone w czasie II wojny światowej do Niemiec, aby ich rękami zniszczyć Polskę pozorując, że była niemiecka co symbolicznie można odebrać jako otoczenie papieża Franciszka dziećmi w tramwaju Krakowiak, który jest symbolem sierot Krakowiaków, których nazwisko próbowano wykorzystać do zniszczenia mojej carskiej i książęcej rodziny , gdyż księżna Katarzyna Radziwiłł matka mojego dziadka ze strony mamy była ukryta jako Katarzyna Krakowiak, a dziadek pierwszej żony mojego obcego męża Jerzego Kaźmierczyk był jej bratem księciem Radziwiłł. Oznacza to, że nasze dzieci z obu małżeństw miały być wykorzystane dla Kanclerz Niemiec jako Radziwiłł do czerwonej dynastii, która miała na celu zniszczyć carską rodzinę i Watykan przez zamach na papieża Franciszka , którego nie uznają, aby przejść na byłego papieża Benedykta XVI i herb Coburg w celu odniesienia się do miasta Coburg, gdzie Adolf Hitler doszedł do władzy w Niemczech co związane jest z zamachem w Kruszynie w 1932 roku w celu wytworzenia finansowania.

List do Rzymian 11.32-33

Albowiem Bóg poddał wszystkich w nieposłuszeństwo, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie, O głębokości bogactw , mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! ”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s