Matactwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Urząd Pracy Starachowice

Elżbieta Rafalska kieruje resortem, który windykuje świadczenia Gwarantowanego Funduszu Pracowniczego windykując MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. w Starachowicach wypłacając pieniądze innym. Działania te pozapominają Rumcajsa z Rzacholeckiego lasu przez 12 lat skarżąc właściciela firmy, aby kraść pieniądze. Równy podział dóbr na kradzionym mieniu oznacza również skazanie prezydenta Polski Andrzeja Dudę na więzienie w Toruniu w sprawie IIK 164/11, aby miał udział w nowoczesnym państwie, a odwołanie do Elżbiety Rafalskiej jest odwołanie do kandydata na prezydenta Starachowic pana Rafalskiego. Fabrykacja przez Sąd w Toruniu moich danych na Elżbieta powoduje odniesienie się do podstawienia pani Rafalskiej pod czerwoną dynastię dla Aleksandra Kwaśniewskiego pracującego dla Angeli Merkel.

Rząd Polski doprowadził do kradzieży moje firmy IMPERATOR ROMANOW w Starachowicach i umięśnił ją we Włocławku jako spółka cywilna z moim PESEL . Jednoczenie Urząd Pracy zamieścił fałszywe dane w systemie , aby zamienić mnie na Elżbietę co było widoczne w Toruniu , aby podmienić akta na osobę leczącą się psychiatrycznie panią Elżbietę Nowicką ze Starachowic w celu podstawienia Aleksandra Kwaśniewskiego, który udaję moją rodzinę w celu kradzieży naszego mienia rodowego dorabiając przez jego żonę Jolantę Kwaśniewską akta psychiatryczne dla niewygodnych politycznie włącznie z podmiana płci, aby ukryć oszustwa w systemie bankowym w celu oszukania obywateli. Dokonano kradzieży PESEL ukrywając to w Sąd jako niezgodność PESEL, aby podstawić pod moich rodziców państwo Kaczyńskich co powoduje kradzież Ministerstwa Polityki Społecznej w naszych firmach zawłaszczonych przez Skarb Państwa, który podstawił za nas żyjących spadkobierców i skarży nas jako swojego spadkodawcę w tym męża w celu kradzieży i dorabiając mu inną żonę jako Elżbietę pozorując na siostrę Aleksandra Kwaśniewskiego. Jest to ukryte przez kradzież dwojga moich dzieci za co jest odpowiedzialny Rząd Polski, który podtrzymuje nadal komunistyczną politykę NKWD i SS, aby czerpać korzyści szumnie nazywając jako sprawiedliwy podział majątku grabiąc nasze mienie i pozbawiając nas środków do życia. Urząd Pracy dopuścił się przestępstwa oszukując mnie , że nie ma mnie w systemie ręcznie wpisując ten fakt odmawiając wydania dokumentu wydruku z komputera, gdyż w systemie dorobiono mi akta o uszkodzenie cala i podstawiono Bożenę Podolską zwaną Ewą podmieniając mi rodziców na Mazurek w celu zniszczenia godności moich rodziców dorabiając dzieci z nieprawego łożą w celu czerpania korzyści przez urzędników Urzędu Pracy i podstawiając Krzysztofa Szwed pod Bożenę Szwed na Szwajcarię , która udawała mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk pozorując, że jest siostrą Lidii Daleszak, której sprzedałam działkę za która nie otrzymałam zapłaty, oraz brak jest rozliczenia się z firmą męża, którego ponownie zaskarżono w celu wyłudzenia pieniędzy przez Skarb Państwa i podmieniając mnie na Łódź. Urząd Pracy w Starachowicach wytworzył firmę „SOF-ART Sp. z o.o Dariusz Piórecki” do kradzieży carskich pieniędzy uśmiercając nas w systemie bankowym Szwajcarii i Polski. Pan Nowicki uczestniczył w spotkaniach Agencji Rozwoju Regionalnego , która zajęła parter na ulicy Konstytucji 3-Maja 23 w czasie, gdy otrzymałam mieszkanie na pierwszym piętrze które już dawno sprzedałam , gdzie bank PEKAO SA przesyła korespondencję dla osób, którym sprzedałam mieszkanie na moje dane osobowe i nie zamierza się rozliczyć oraz odmówił wydania kart bankomatowych i wyciągów z konta. Bank upozorował zamknięcie kont przy jednoczesnej windykacji tych samych kont. Oznacza to, że doszło do oszustw w Urzędzie Pracy i Ministerstwie co zamierzano ukryć oskarżając bezrobotnych, aby podstawić fałszywe tożsamości do kradzieży pieniędzy przez Rząd Polski, który swoje matactwa zamierzał ukryć na Ukrainie podstawiając męża Bożeny Szwed zamieniając moje konta Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w PKO BP na charytatywne co jest kradzieżą depozytów rodowych moje rodziny. Panią Elżbietę Rafalską podstawiono pod pana Rafała Popławskiego w Białymstoku i Rafała Podolskiego w Krakowie co ukryto przez mediatora Rafała w Toruniu w sprawie METRON SA firmy woskowej, gdzie są największe oszustwa w kraju pomijając Kraków, gdzie kradzież trwa od 1978 roku po morderstwie Wacława Bocheńskiego w USA . Kierowniczka Urzędu Pracy w Starachowicach nie wydając mi wydruku stwierdziła do młodszych koleżanek tak to się robi!

Pana ministra Stanisłwa Szwed podstawiono pod Stanisława Pikul w Tarnowie podstawionego pod Stanisława Stępień z USA do firmy APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii do działu spadku po mnie i mężu na jego szwajcarskiej firmie do podstawienia do APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii , gdzie podstawiono za nas żyjących spadkobierców przez Skarb Państwa co prezydent Polski Andrzej Duda określił sprawiedliwym podziałem dóbr w nowoczesnym państwie co odnosi się do rewolucji październikowej z 1917 roku i jest sprzeczne z artykułem 13 Konstytucji RP .

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s