Próba przejęcia włądzy przez czerwoną dynastię przez działania Ministerstwa Finansów

SKRAU2010 (1).020311.

Starachowice 20.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Finansowanie działań przeciwko Kościołowi katolickiemu przez czerwoną dynastię

Paweł Szałamacha był wiceministrem w 2005 roku w sytuacji, gdy ukryto kradzież 50.000.000,- EUR na fałszywy krąg spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie, gdzie podmieniono zarząd SOF-ART Sp. z o.o. na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, aby wykorzystać weksel PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50.000.000,- EUR do pobrania pieniędzy natomiast weksle SOF-ART Sp. z o.o. do kredytów na około 650.000,- PLN do kradzieży pieniędzy przy udziale PFRON ze spółki. Spowodowało to podstawienie Czesława Daleszak , Arkadiusza Durlej i siostry Beaty Idziak jako czerwonej hrabiny w Końskich, aby ukryć czerwoną dynastię utworzoną przez NKWD, która porwała dwoje moich dzieci ukrytych w Kościele katolickim, którzy zaplanowali zamach na papieża Franciszka podstawiając moją siostrę Beatę Idziak jako opiekunkę do moich skradzionych dzieci ukrytych w Kościele.

Aby ukryć dział spadku po Jerzym Kaźmierczyk w 2007 roku na SOF-ART Sp. z o.o. podstawiono Waldemara Maksalon i jego 12 członków rodzeństwa jako dział spadku na moim dziadku Franciszku Janie Mazurku podstawiony pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego na jego ojca Brunona Bochyńskiego ukrytego jako ojciec Józefa Maria Bocheński w Misji we Fryburgu, którego zamieniono na Marię Bocheńską podstawiając Martę Bocheńską za spadkobiercą po Jerzym Kaźmierczyk. Wszystkie matactwa i działy spadku na nieruchomości Nowowiejska podmienionej na SOF-ART Sp. z o.o. zostały ukryte przez Urząd Skarbowy w Starachowicach, który ukrył kradzione miliardy dolarów, które mi8łay posłużyć do finansowania zamachu na papieża Franciszka w Polsce w celu obciążenia rodziny carskiej w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do pieniędzy i do nieruchomości Lipie Henryk Szyb 1 , gdzie znajduje się teren spółki, gdzie Sąd wpisał już spadkobierców. Aby ukryć zamianę sprzedaży działki na dział spadku Urząd Skarbowy dokonał przestępstwa wyznaczając podatki do sprzedaży nieuznanej przez sąd a przez notariusza Arczyńskiego zamienionej na dział spadku w celu ukrycia zamordowania księcia Wacława Bocheńskiego w USA i Marina Bocheńskiego w 1978 roku oraz papieże Pawła VI.

Doszło do podstawieni Ewy Machowskiej z domu Niewczas jako Kornaszewskiej oraz podstawienie mojej Wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej do podmiany na matkę Wiktorii do kradzieży mienia na alimenty Ewy Machowskiej z domu Niewczas obecnie Kornaszewskiej gdyż wyszła za mąż za Dariusza Kornaszewskiego, który wcześniej za trwania naszego małżeństwa nazywał się Piórecki a za którego podstawiono dane Dariusza Bochyńskiego podstawiając dane Dariusza Dąbrowskiego, który zmienił nazwisko swojego ojca Zygmunta po jego śmierci na Piórecki i połączono w jedno zamieniając na Starostę Starachowickiego pod moje nieruchomości pozorując go za spadkobierce a ukrywając przez wydanie depozytu przez Sąd w Starachowicach dla Pauliny Machowskiej córki z pierwszego małżeństwa Ewy Kornaszewskiej, aby wydać również całe mienie z wekslami obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdyż dorobiono dla niego inną żonę, aby go oskarżyć do wyłudzenie mienia przez skazanie mojego męża przez obce osoby i odwrotnie w celu podmiany mnie przez obce osoby przez dorobienie uszkodzenia ciała i dorobienie opinii psychiatrycznych w celu zamiany mnie na mężczyznę pozorując chorobę psychiczną do kradzieży mienia. Wydanie depozytu miało mieć wydźwięk jako oddanie całego mienia rodowego na wszystkie dorobione tożsamości i fałszywe rodziny. Mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na moją mamę Filomenę Bochyńską a moją siostrę Beatę Idziak zamieniono na jedynaczkę jak nasza mama upozorowana na mnie przez sieć T-Mobile w Kielcach. Celem jest pobranie depozytów przez dorobionych spadkobierców przez wykorzystanie dzieci i podstawienie ich na nasze mienie pozorując że my nie żyjemy. Działka Nowowiejska jest podstawiono pod Depozyt w Szwajcarii przez Czesława Daleszak . Wykorzystano moje aresztowanie i zabranie ode mnie pierścionka i obrączki jako depozyt co powtórzono przez wywiezienie mnie do zakładu psychiatrycznego na obserwację sądowo-psychiatryczną i powielono moje dane do obciążenia mnie i wydania dla szeregu osób mienia rodowego i osobistego w tym dla Aleksandra Kwaśniewskiego udającego brata . W tym celu dochodzi do zamiany mnie na Elżbietę Bochyńską-Każmierczyk nie istniejącą z błędem „ż” w celu podstawienie pod Elżbietę Bochyńską siostrę Aleksandra Bochyńskiego dzieci Ernesta i Michaliny Bochyńskich(Radomskich), aby powtórzyć sprawę sprzed lat i pozorować II Wojnę Światową sponsorowaną bezprawnie z depozytów mojego dziadka wówczas co obecnie próbowano zamienić pozorując że dziadek sponsorował II Wojnę Światową przez wykorzystanie dzieci i wnuków już przypisanych aby wytworzyć odpowiednie DNA do podmiany linii genealogicznych po śmierci moich rodziców. Stworzono dwie tożsamości jedną, gdy mnie aresztowano i drugą w zakładzie psychiatrycznym, aby obecnie wywieść mnie pod podmienioną tożsamością na Elżbieta i podstawić Nowicką Elżbietę a za nią Zofię Nowicką na Wąchock przez zasiedzenie i podstawić Sylwestra Kwietnia za Sylwestra Nowickiego w celu podmiany osób do cudzej własności czyli na naszym carskim mieniu . Już wytworzono w systemie że nie żyjemy podstawiając dzieci, za nich grupę SS-ZOFIA podstawioną pod nasze dane osobowe jako plan SS co jest realizowane do dziś. Druga sprawa to podmiana Dąbrowskich jako plan podmiany Polski przez nazwisko z hymnu Mazurek Dąbrowskiego wstawiając Mazurów i Dąbrowskich, którzy przybyli z Włoch do Polski poprzez dział spadku na SOF-ART Sp. z o.o. zamieniony na PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk wstawiając WACŁAWA Podolskiego i jego dzieci, a ukryć zamach na papieża Pawła VI podstawiając dane Ewa Podolska pod Bożena Piórecka zamieniona na Mazurek z domu aby ukryć kradzież w Banku Rezerw Federalnych na moje dane osobowe podstawiając służby wojskowe , a dla mnie niezgodność PESEL w podmienionej sprawie SR Kielce IXK 131/11 włączonej do SO Toruń IIK 164/11, gdzie wstawiono Bohdan Żakiewicz jako spadkobiercę carskiego mienia przez banki amerykańskie w celu ukrycia kradzieży do 1978 roku.

Wydanie depozytu znalazło się pod sygnaturą INs 29/16 aby odnieść się do działki 29 i ulicy Nowowiejskiej, gdzie obok sąsiedzi nazywają się Niewczas. Wykorzystano mec. Kotwica były adwokat w sprawie rozwodowej Dariusza Dąbrowskiego z Nelą Dąbrowską, która wyjechała do Francji. Pan Dariusza Dąbrowski został podmieniony za Dariusza Pióreckiego a jego drugą żonę Katarzynę Kumek podmieniono za Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego Urząd Pracy zamienił na Dariusza Pióreckiego, a mnie na pracownika SOF-ART Sp. zamiast byłego właściciela. Podmiana następuje na nazwisko Kaźmierczak, które wymienił przy skazaniu męża sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11 wskazując w rozprawie , że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia. Dowodzi to, że wymienione osoby działały na zlecenie rządu , który zawłaszczył mienie naszej rodziny wstawiając spadkobierców na nasze mienie i obciążając nas podatkami aby ukryć„ działy spadku po żyjących co jest oszustwem i przestępstwem Urzędu Skarbowego sygnatura 2612-PP.4211.45.2015 z dnia 8.05.2016 roku za które odpowiada Minister Finansów. Użycie w SO Toruń eksperta jakim był radca prawny wskazuje na odniesienie się do Ministra Finansów Pawła Szałamachy, który był radcą prawnym i został podstawiony pod pod Pawła Krzymowskiego podstawionego pod Pawła Idziak podstawionego pod paszport Pawła Kaźmierczyk do UBS AG. Dowodzi to, że Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe ukrywały rzeczywiste obroty carskim mieniem przez podstawionych fałszywych spadkobierców , którzy tymi pieniędzmi mieli finansować zamach na papieża Franciszka w celu obciążenia naszej rodziny czego dowodem są podłożone dokumenty strzelca dla dziadka w sytuacji, gdy ksiądz zastrzelił zarówno cara Mikołaj II Romanowa jak i hrabiego Władysława Tarnowskiego. Należy zaznaczyć różnicę między wyborem przez masonerię mojej siostry Beaty Marii Idziak jako czerwonej hrabiny w Końskich wykorzystując Kościół zielonoświątkowy jako proroctwo do mnie w rezultacie zamieniając siostrę Beatę Marię Idziak na mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk , aby oszukać Boga w stosunku do faktu dokonanego przekazania dziedzictwa rodowego przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w 2006 roku po rozwodzie z pierwszym mężem jako Bożena Piórecka i dla Jerzego Kaźmierczyk mojego obecnego męża, którego z tego powodu podmieniono na Jerzy Piórecki i podstawiono inne osoby.

Wykazano przez masonerię podstawienia Beaty Idziak jako czerwonej hrabiny w Końskich, gdzie wypłacono 10.000.000,- PLN i podstawiono czerwonego księcia Piotra Jaroszewicza pod którego podstawiono Andrzeja Jaroszewicz zamienionego obecnie na prezydenta Andrzeja Dudę. Działania takie dowodzą, że banki amerykańskie i szwajcarskie zamierzały przez Ministerstwo Finansów w Polsce finansować zamach na papieża Franciszka, aby obciążyć właściciela pieniędzy czyli naszą rodzinę jako Polaków i rozpocząć prześladowanie naszego narodu.

Zarówno ja jak i mój mąż nie mamy dostępu do pieniędzy, gdyż banki wpisały naszych spadkobierców wykreowanych przez Skarb Państwa i masonerię. Jednoocznie SR Starachowice wydał klucze do mojego mieszkania dla Waldemara Maksalon zamienionego na komornika Nowak w celu podstawienia Władysława Nowak współpracownika ojca Aleksandra Kwaśniewskiego zamienionego na nazwisko swojej żony Jolanty jako Stolzman, aby odnieść się do słupskich bandytów w celu zamordowania naszej rodziny na zlecenie Ministra Finansów pracującego na zlecenie banków w Szwajcarii i USA w tym Banku Rezerw Federalnych w USA, który wypłacił pieniądze niewłaściwym osobom i zamierzał nas zamordować i naszą rodzinę czego dowodem jest zamach na papieża Jana Pawła II, którego połączono przez nazwisko chrześnicy Kozłowska z panem Kozłowskim pełnomocnikiem Franciszka Maksalon czyli księcia Franciszka Glińskiego, który zakupił teren Pasternik 31 obecnie Nad Kamienną 25 w Starachowicach.

Należy zaznaczyć , że za pierwszej kadencji pana Pawła Szałamachy adwokat z Nowego Jorku w 2006 roku wystąpił o mienie do Rządu Polskiego o wartości 65.000.000.000,- USD wykorzystując skradzione dzieci Annę Piórecką i Michała Pióreckiego, których opiekunkę udawała moja siostra Beata Idziak i podała się za spadkobiercę po Jerzyk Kaźmierczyk w 2006 roku. Działania Beaty Idziak z Czesławem Daleszak i Arkadiuszem Durlej doprowadziły do ukrycia kradzieży 50.000.000,- EUR podstawiając za spadkobiercę w Szwajcarii pana Bohdana Żakiewicz po śmierci mec. Zarzyckiego prowadzącego sprawy w 2004 roku co zostało ukryte w sprawie SO Kielce IIIK207/07, gdzie męża skazano przy jednoczesnym udowodnieniu carskiego mienia na podstawie wyspy w Nowym Jorku Governors Island zakupionej przez księcia Wacława Bocheńskiego, którego w 1978 roku zamordowano co ukrywał Bohdan Żakiewicz udając, że jest spadkobiercą patentu na siarkobetony co było oszustwem, gdyż nie znal wszystkich składników co dowodzi kradzieży patentu, gdyż beton się starzał, w sytuacji gdy w USA do chwili obecnej jest nienaruszony.

Obecnie pan Minister Paweł Szałamacha piastuje stanowisko ministra finansów, a mąż został skazany powtórnie w tej samej sprawie SO Kielce III K 207/07 zamieniając adres Miedzna Drewniana 244, powielając tożsamość przez podstawienie adresu Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach i zamieniono trzech braci Podczaskich z Warszawy na trzy kobiety w systemie bankowym i podstawiono pod nasze trzy siostry Beatę Idziak z domu Bochyńska, Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk i Wioletta Wiatrowska z domu Kaźmierczyk zamierzając podstawić męża Jerzego Kaźmierczyk pod zmarłego pacjenta na stole stomatologa, podstawiając fałszywe akta psychiatryczne drobione na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice. Doszło do podstawienia wykreowanej czerwonej dynastii do partii PiS, która miała oszkalować carską rodzinę Romanow przypisując działania NKWD i SS w celu wymordowania rodziny i zawłaszczenia carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA oraz bankach Szwajcarii. Celem było oskarżenie mojej rodziny za działania bankierów podmieniających nasze dane i finansujących działania Rządu Polskiego w sytuacji, gdy masoneria zamieniła mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na jego żonę księżną Marię Bochyńską z domu Lubomirską w celu ukrycia jej morderstwa i podstawiono Lubomirskich na Miski w Fryburgu. Z tego powodu doprowadzono do wyjazdu do Irlandii Beaty Marii Idziak , aby zamienić odwiedziny mamy w Irlandii, które miały być podmianą do sądu w Starachowicach, gdzie mama Filomena Bochyńska wykazała ,, oraz wyjeżdża na święta do córki za granicę w tym wypadku do Szwajcarii w 2005 roku do mnie i Jerzego Kaźmierczyk, oraz drugiej sprawie w 2009 roku , gdzie stwierdziła, że zięć Jerzy Kaźmierczyk będzie miał pieniądze co podmieniono na moją siostrę Beatę Idziak podmienioną na moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Dlatego ukryto Oświadczenie mojej mamy dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do korzystania z nieruchomości Nad Kamienną 25 dla jego firm co było przedstawione w energetyce, a obecnie podrzucono niepodpisany dokument by pozorować, ze moja siostra Beata Maria Idziak miała mieć prawo od mojej mamy, aby pozorować, że jest żoną Jerzego Kaźmierczyk podmieniając Beatę Idziak na moje dane osobowe oraz podmieniając nazwisko rodowe Bochyńska na Kaźmierczyk z domu. W tym celu komornik Gotfryd Nowak został upozorowany na męża moje mamy robiąc spadek na Filomenie Nowak podstawionej pod nasze mienie. Dlatego obecnie ten sam komornik 6 lat po śmierci mamy przysłał koszty spisu z inwentarza pod drugą sygnaturą nie odnosząc się do INs 426/11, gdyż powielono przyjęcie spadku aby wykorzystać pomyłkę pisarską na Jadwigę i podstawiając Jadwigę Kaczyńską w celu celu wprowadzenia czerwonej dynastii zamieniając moją mamę z domu Bocheńską.

Podstawiono moje dane osobowe w drugiej tożsamości jako Bożena Bochyńska oraz w trzeciej tożsamości jako Bożena Piórecka z domu Mazurek pod którą podstawiono Ewę Podolską.

Sąd Rejonowy Starachowice zamierzał ukryć matactwa przez wykorzystanie Edyty Maksalon , która podała się w energetyce za żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu upozorowania , że jest jedynym spadkobiercą wykorzystując dziecko Zuzannę z mojej skradzionej corki Anny Pióreckiej co doprowadziło do podstawienia Waldemara Maksalon jako spadkobiercy po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku czyli na mieniu hrabiego Jana Tarnowskiego pozorując jedynego spadkobiercę i opiekuna. Ukryto takie działanie przez podmianę carskiej rodziny na Radziwiłł co zostało ujawnione , gdyż pierwsza żona mojego męża była córką księcia Radziwiłł.

Nie wyrażamy zgody na finansowanie działań przeciwko Kościołowi katolickiemu , ani żadnemu innemu z naszych pieniędzy przez agentów umieszczonych w Urzędach Skarbowych i bankach i prokuraturze i sądach. Uśmiercono nas w systemie bankowym i zawłaszczono właściwe spółki, gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców na udziały jednocześnie nałożono na nas obowiązek podatkowy na całym rodowym mieniu co zamierzano ukryć decyzją Urzędu Skarbowego w Starachowicach żądając podatku ze sprzedaży nieruchomości, którą sąd odrzucił wpis podstawiając kupujących za spadkobierców przy jednoczesnym wprowadzeniu państwa Maksalon na to mienie co jest przestępstwem. Z tego powodu Urząd Skarbowy w Starachowicach nie zażądał podatku od mienia na ulicy Nad Kamienną 25, które również odziedziczyłam z siostrą po naszej mamie, która miała prawa nabyte po swojej mamie. Powoduje to, że obowiązek podatkowy przy nakazie sądu zapłaty dla mnie i siostry około 50.000,- PLN od Waldemara Maksalon. Takie działanie sądu nakłada na nas obowiązek podatkowy po naszej mamie przez nakaz sądu wypłaty dla nas pieniędzy. Brak zapłaty spowodowany jest podmianą rodziny i wypłaty podatku przez Maksalon w dodatku podstawieniem Czesława Daleszak udającego naszą rodzinę w celu ukrycia kradzieży 50.000.0000,-EUR z 2004 roku przez bezprawne wykorzystanie weksla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Podmian rodziny nastąpiła w sprawie INs 956 /09 , gdzie sąd podmienił mnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i takie dane wpisano na Bohaterów Westerplatte 1/1 co oznacza wykorzystanie sprawy Waldemara Maksalon INs 956/09 dotyczącej nieruchomości Nad Kamienną 25 do nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1/1 zakupionej przez moich rodziców w 2001 roku. Wpisanie Heleny Surma na działkę 29 jest dowodem przestępstwa i podstawienia jej do finansowania kont lewicy , gdyż udawała siostrę mojego taty.

Wojewoda Kielecki zmataczył sprawy SOF-ART Sp. z o.o nie odwołując się do Zakładu Pracy Chronionej , który otrzymał środki na uruchomienie miejsc pracy osób niepełnosprawnych i upozorowano spółkę na osobę fizyczną podmieniając zarząd spółki SOF-ART Sp. z o.o. do PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dlatego męża skazano pozorując, że mnie pobił wstawiając akta sądowe innych osób podmieniając dane męża na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak do skazania , aby zabrać moje mieszkanie dla służb , a mnie zamierzano wywieść do zakładu psychiatrycznego, aby ukryć przestępstwa Sądu Okręgowego w Toruniu, który zamienił mnie na Elżbietę, aby podstawić Elżbietę Nowicką do wytworzenia fałszywych akt IIKp117/.. i podstawić Sylwestra Kwietnia upozorowanego za spadkobiercę carskiego mienia, gdyż sam powiedział publicznie, że ma własnych spadkobierców carskiego mienia.

System rządowy podmienia dane osobowe Polaków zamieniając nazwisko panieńskie żony na męża przez co wprowadza służby do ukrycia kradzieży w Banku Rezerw Federalnych w USA.

W dniu dzisiejszym odebrałam pocztę i zasugerowano mi czy wszystko odbieram podczas gdy miałam jeden list po czym pani określiła, że jest tylko jeden w sytuacji, gdy w tym samym dniu listonosz miał przesyłkę dla mnie z tej samej poczty co musiało być w systemie. Powodem jest powielenie moich danych osobowych Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w drugiej przesyłce występuje jako Bożena Bochyńska co zamierzano mi nie przekazać. W dniu dzisiejszym tak w Sądzie i Urzędzie Gminy Brody anonsowano mnie jako Bożena Bochyńska. Należy zaznaczyć, że podała się za mnie osoba jako Bożena Bochyńska co umieściłam w książce „Zakazana Prawda” włącznie ze zdjęciem. Prokuratura ukryła przez 12 lat kradzieże z carskich depozytów przez podstawienie fałszywych spadkobierców na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 zamienionych na spadkobierców w firmie męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawionych pod dane osobowe członków naszej rodziny co skutkować mogło zamachem na papieża Franciszka, kryjąc to obecnie przez niezgodność PESEL w Sądzie w Kielcach co umożliwiło kradzież pieniędzy.

Zacytuję Encyklopedię Białych Plam tom 11, strona 129

„Libertynizm-termin określający kilka różnych nurtów kulturowych i filozoficznych, które łączy interpretacja ludzkiej wolności prowadząca do odrzucenia przyjętych tradycyjnych norm moralnych i obyczajowych”

Tradycja opierała się na wnioskach i analizie historii przez całe wieki co pozwoliło zdobyć wiedzę i mądrość, którą obecne społeczeństwo zaczyna odrzucać a prawidłowe działania przypadły osobom, które budują dobro na tragedii innych dolewając krew do krwi z czego nie może nić wyjść dobrego , gdyż zło nie może przynieść dobra. Dobro wypływa z serca, nie można wnieść dobra do narodu, jeśli się go nie ma w sercu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Informacja o ministrze

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/minister-finansow/zyciorys;jsessionid=F99E0E96D37BA52D24DF9CA7D355BDF0

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s