Koniec Janowa jako plan dla dzieci carskiej rodziny

Starachowice 21.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Stadnina Koni w Janowie jako plan zniszczenia Narodu Polskiego

Doszło do naruszenia prawomocnych postanowień sądu INs 67/08 w którego skład wchodzi INs 501/07 oraz INs 426/10 w którego skład wchodzi INs 395/10. Sygnatury te są sygnaturami po śmierci rodziców moich i siostry czyli z tej samej matki i ojca co zostało naruszone i podstawiono rząd polski niszcząc godność moich rodziców przez masonerię, która wprowadziła duo lex czyli podwójne prawo do sądu nielegalnie tworząc kabałę w sądach co próbowano obecnie zalegalizować przez Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to , że powielono moich rodziców, aby zniszczyć ich godność i dopisano dzieci z nieprawego łoża, aby pobrać pieniądze przez kradzież naszych depozytów a zasłaniając się Prawem i Sprawiedliwością , którego sztandarową postacią miał być Jarosław Kaczyński podstawiony pod herb Rawicz oraz Konstanty Radziwiłł podstawiony pod herb matki mojego dziadka ze strony mamy Katarzyny Radziwiłł wpisanej jako Katarzyna Krakowiak. Celem było przejście przez akta medyczne pomordowanych osób ponownie mordując te same rodziny oraz dorobienie historii jeszcze niezaistniałej jak wymordowanie całej rodziny carskiej w Rosji, aby wymordować ją obecnie przez Rosjan, aby zgadzała się historia z wykreowaną podaną publicznie. Polska miała być zajęta przez Rosję a ja miałam być oblana kwasem z rodziną i wrzucona do szybów górniczych na Lipie Henryk Szyb 1, gdyż tak zginęła cześć mojej rodziny w Polsce, a nie w Rosji. Doszło do kradzieży przez Bohdana Bochyńskiego sygnetu rodowego Lwa z Judy i oddanie przez jego córkę , która określiła za życia, że został jej skradziony sygnet, który ukradł jej ojciec podczas zamachu na cara Mikołaj II Romanowa. Matka Marii Gudewicz była czeską śpiewaczką i obecnie podstawiono Marię Bochyńską na moje mieszkanie podmieniając numer z 1/1 na 11 przez Pocztę Polską SA, aby obciążyć zamordowaną przez NKWD siostrę Marii Gudewicz panią Bogusławę Bochyńską, której miejsce egzekucji odnaleziono jako Giby i podstawiono panią Gibalską w Starachowicach wstawiając moje dane osobowe w tym powielone przez pomyłkę „żi”, aby dopasować do Czech i Serbii. Za granicą była moja ciocia jako sędzina Sądu Okręgowego w Katowicach Barbara Bochyńska, która z racji zawodu przywitała się z mordercą w Czechosłowacji. Wykorzystano autorytet sędziowski, aby upozorować na rodzinę podstawiając pana Arnolda seryjnego mordercę z ulicy Sienkiewicza w Katowicach , który mieszkał z pomordowanymi młodymi kobietami określając po aresztowaniu, że oczyszcza świat ze złych kobiet . Celem było podstawienie akt SS w celu realizacji planu zniszczenia naszej rodziny co miało się dokonać na naszych dzieciach i wnukach , które miały być zamordowane rozpoczynając od mojej córki Marty Bochyńskiej i córki siostry Beaty Idziak panny Urszuli Idziak.

Powodem jest podstawienie pana Arnolda mordercy pod Arnolda Szwarceneger byłego policjanta późniejszego senatora stanu Kalifornia w USA, gdzie mieszka w St. Monika pan Bohdan Żakiewicz, a w Warszawie z Pałacu Paderewskiego.

Pan Arnold Szwarceneger pokazał w TV w Szwajcarii nasz sygnet rodowy , który ma z kradzieży Bohdana Bochyńskiego pod którego podstawiono Bohdan Żakiewicz, który oskarżył mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który otrzymał prawo do dziedzictwa rodowego w tym sygnetu rodowego wraz ze mną. Z tego powodu dorobiono papiery psychiatryczne przez PFRON wykorzystując pełnomocnictwo , które zabrała Olga Golba na nazwisko Bożena Piórecka po czym obecnie tworzy się niezgodność PESEL, aby podstawić inną osobę pod moje dane osobowe zamieniając mnie na Elżbietę w dorobionej spółce SOF-ART Sp. z o.o. Z tego powodu określono , że dokument został zabrany, gdyż był błąd, co oznacza podmianę moich danych dla państwa Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich, gdyż nie było żadnego błędu.

Powodem jest wykorzystanie postanowień sądu tworzonych przez kabałę dla rządu , które stoją w konflikcie z prawomocnymi postanowienia sądu po śmierci moich rodziców i dziadków. Następuje to przez podmianę zasiedzenia nieruchomości przez UB na własności mojej babci Anieli Reginy Mazurek , którą odziedziczyła jej jedyna córka moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska oraz wpisano obecnie w demokracji sąsiadów na nieruchomości zakupionej w 2001 roku od Urzędu Miasta Starachowice, gdzie wymieniono w tym celu panią Helenę Surma jako osobę proszącą o zmianę działki 29 na inny numer 95 co spowodowało podstawienie Heleny Surma na ulicę Nad Kamienną 25 pozorując, że jest siostrą mojego ojca Józefa Bochyńskiego, a mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek zamieniono na Filomenę Nowak z domu Bocheńska podstawiając komornika Gotfryda Nowak za spadkobiercę dlatego nie wypłacono mi około 50.000,- PLN, gdyż komornik upozorował., ze wziął za dług nie wykazując w Urzędzie Skarbowym opłaty za podatek 1/3 mojej mamy , gdyż mamę zamieniono na sąsiadkę chrzestną matkę Filomenę Nowak wykorzystując jej córkę Marię Filomenę Nowak zamienioną na Marie Maksalon i Marię Bochyńską podstawioną pod działkę na ulicy Nowowiejskiej gdzie wpisano Anne Glińską czyli prawdziwe nazwisko Reginy Anny Glińskiej, która ukryła się jako Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów z Huty. Z tego powodu Waldemar Maksalon robiąc zniesienie współwłasności połączył z działem spadku jego rodziny na mieniu mojej rodziny co doprowadziła do morderstwa moje mamy Filomeny Bochyńskiej, gdyż wykazał po śmierci mamy zakres zniesienia współwłasności jako zakres działu spadku na po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku, czyli ojcu mamy przechodząc na ulicę Nowowiejską 29 a dalej na mienie dziadka hrabiego Tarnowskiego na całym świecie w tym Końskie i Kraków, aby mieć uzasadnienie do pobranego miecza paradnego oraz dzieł sztuki z Zamku na Wawelu dla fałszywych Tarnowskich i fałszywych Lubomirskich wiedząc, że Kościół katolicki ma dwoje moich dzieci w rękach NKWD , którzy wykreowali państwa Kwaśniewskich i Kaczyńskich i szantażowali cały Kościół katolicki zamierzając doprowadzić do zastrzelenia papieża Franciszka. Do zamachu wykorzystano genealogię Podczaskich do oskarżenia naszej rodziny podmieniając nasz herb Rawicz na Kaczyńskich. Wykazanie przekazania depozytu w sądzie dla Pauliny Machowskiej w sprawie INs 29/16 przez adwokata Sidor Kotwica czyli adwokata w sprawie państwa Dąbrowskich ma na celu przekazanie naszego mienia z firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla obcej osoby Pauliny Machowskiej co jest prawnie niemożliwe, aby podstawić Martę Kaczyńską wykorzystując weksle męża do podmiany przez Starostwo Powiatowe dla PFRON , który podmienił weksle podpisane przez Dariusz Pióreckiego na weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i wykorzysta autorytet Wójta Gminy Brody pana Andrzeja Śliwy, który poręczył ‘weksel dla SOF-ART Sp. z o.o. ze strony gminy co wykorzystano do podstawienia prezydenta Polski Andrzeja Dudy przez podstawienie pod Elżbietę Dodę żonę policjanta a córkę Marii Gudewicz z Białegostoku i podstawiono artystów, których użyto do ukrycia podstawienia prezydenta Polski pod czerwoną dynastię.

Nastąpiło szereg podmian przez akta medyczne

1. Podmiana hrabiny Marianny Nowak matki mojej babci Anieli Reginy Mazurek leczącej się na serce i podstawiono Mariannę Dybalską matkę Bolesławy Stanisławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej zamienioną w Starachowicach przez Urząd Miasta na Marcjannę Dybalską.

2. W Warszawie podstawiono na moje dane obce osobowe pod linie komorniczą Nowak.

3. Następną podmianą jest zamiana hrabiny Marianny Nowak matki babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów urodzonej w Hucie na Marię Maksalon z domu Nowak jako żonę Franciszka Maksalon z Huty co wykazują książeczki ubezpieczeniowe z Ostrowca Świętokrzyskiego, a po ich zamordowaniu wprowadzono Franciszka Maksalon z Woźnik

4. Zamieniono Mariannę Maksalon na Marię Maksalon z domu Nowak podmienioną na rodzinę komornika podstawiając pod księżną Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie w 1932 roku żonę mojego drugiego dziadka Brunona Bochyńskiego numer aktu 105 jako Brunom w Wilkowie a Sandomierzu jako Marian, który brał ślub na Jasnej Górze jako Roman Bocheński z księżną Marią Lubomirską i tak występował w wojsku. Po spaleniu babci upozorowano związek z Bolesławą Bochyńską z domu Podczaską w rzeczywistości była to jego siostra Maria Romanow, która wychowywała dziecko brata . Wykorzystano ten fakt do dorobienia linii genealogicznej, że jest to siostra Aleksego Romanow i wprowadzono służby wojskowe w to miejsce , które porwały moje dwoje dzieci umieszczając je w Kościele katolickim co stało się powodem manipulacji wprowadzając służby pod nazwiskiem Podczaskich .

5. Podmieniono Mariannę Podczaską z domu Dybalską na Marcjannę Podczaską przez Urząd Miasta Starachowice i nastąpiła podmiana Marianny Podczaskiej na Mariannę Nowak, aby wprowadzić komornika do już podstawionego nazwiska Podczaskich, aby wykorzystać ich dane do Ławry Poczajowskiej jako małżeństwo komornika granicznego Krzemienieckiego z Ewą Bereżecką podstawiając Ewe Podolską i Ewę Kornaszewską z pierwszego męża Ewa Machowska i zamierzano wydać jako depozyt Paulinie Machowskiej w sprawie INs 29/16 jako depozyt sądowy Ewy Kornaszewskiej podmieniając na Niewczas, która miała być zlikwidowana przez uduszenie, aby przejąć mienie przez komornika podstawienie dokumentów hrabiego Berezeckiego. Z tego względu na Kurozwęki podstawiono Popielów, aby przez uduszenie krew nie wołała o pomstę do nieba i podstawiono Popielów na Kielce wstawionych na mienie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

6. Następną podmianą jest podmiana aktu zgonu mojego taty przez Urząd Miasta Końskie, gdzie wydano błędny dokument do IPN , który był sprostowany , ale błędny był odbity przez panią Kluczewską w IPN Kielce co miało posłużyć dla czerwone dynastii podmieniając datę dnia urodzenia 23 na dzień śmierci 21 jako ultimatum dla Polski w maju podstawiając Urząd Miasta Starachowice na garaż na działce 29 jako Zakłady Starachowickie, gdyż w maju wymordowano część mojej rodziny co oznacza próbę nacisku na Rząd Polski przez UE co oznacza , że UE ma w dyspozycji nasze pieniądze i próbuje nimi opłacić morderstwo naszej rodziny oraz kryć planowany zamach na papieża Franciszka w Polsce w celu ukrycia finansowania UE od 1978 roku zamachu na papieża Pawła VI co oznacza nacisk na Jarosława Kaczyńskiego, któremu masoneria przydzieliła herb Rawicz podobnie jak dla Pawła Krzymowskiego , który miał zastąpić Pawła Idziak najstarszego syna mojej siostry , który został podstawiony pod papieża Pawła VI pełniącego 33 dnipontyfikat i podstawiono mieszkania osób przy ulicy numer 3 jako Dąbrowscy oraz imię Zofia zamieniając Marię . Oznacza to zamiar likwidacji Pawła Idziak w celu podstawienia SS. Następuje zamiana historii przez odmowę sprostowania danych i powielanie błędów w sądach.

Podstawiono pana Majsner pod precjoza carskie w Fundacji Potockiego po którym objęła radę nadzorczą pani Ewa Kopacz podstawiona pod herb Kopacz ,która miała doprowadzić do likwidacji mojej rodziny przez zakłady psychiatryczne razem z panem Radziwiłł .Pan Majsner został podstawiony pod aurora książki „Orlęta i Orły” oraz „L-59” autorstwa Janusza Majsner pod redakcją Leszka Kossobudzkiego, którego podstawiono pod Zakłady Starachowickie prezesa Kossobudzkiego i podstawiono Lecha Kaczyńskiego, aby przejść na redaktorów podstawiając książkę Michała Krzymowskiego o Jarosławie Kaczyńskim jako prawa autorskie zamienione na moją książkę Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod tytułem „Zakazana Prawda” podstawiając prezesa Trybunału Konstytucyjnego , gdyż podstawiono pod moje dane osobowe moją ciocię prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach Barbarę Bochyńską aby upozorować przejęcie praw autorskich przez sąd co ukryto przez zamianę jej męża Jerzego Bochyńskiego, które prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmienionego w SO Toruń IIK 164/11 przez wypowiedź sędziego jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak co ukryto przez nazwisko adwokata Jerzy Małachowski podstawiony pod nazwisko panieńskie sędziny Barbary Bochyńskiej w Katowicach, która pochodzi z Gdańska. .

Celem tych działań było podstawienie kaczki dziennikarskiej jako pod moją książkę „Zakazana Prawda” z powodu przepowiedni inż. Osowieckiego , który miał dar jasnowidzenia. Z tego powodu doprowadzono do wyłączenia naszej strony internetowej, która wykazała numer gazety z wywiadem Dienstill Kaczyńska z inż. Osowieckim i podmieniono przez błąd pisarski do Sądu przez Pawła Krzymowskiego wypisując bolszewickie treści.

Drugą stronę www.polskaprzyszlosc.wordptess.comna moje dane osobowe podmieniono i wstawiono treści „Parufki i pierogi”, wypisując obraźliwe treści. Na pozostałych stronach mężaJerzego Kaźmierczyk dokonano korekty treści, gdyż służby mają system podmieniania słów i wstawiania błędów przez rejestrowanie nie skorygowanego tekstu , a po korekcie przywracają dawny tekst niepoprawiony oraz dokonują podmiany wyrazów, aby wyrażały inną treść od zamierzonej. Parufki i Pierogi są szczytem szyderstwa z naszej rodziny i Polski przez służby polskie i wojsko co jest jest prymitywizmem i dowodem ich chęci zniszczenia Polski, która wypłaca im wynagrodzenie za takie działania za szkodę na własnego kraju.

Moi dziadkowie Franciszek i Aniela Mazurkowie wzięli ślub oficjalnie w Wąchocku , w akcie ślubu wykazane jest miejsce urodzenia mojej babci Huta co byłoby w sprzeczności wykazaniem Marianny jej matki jako Marią w książeczce ubezpieczeniowej w Ostrowcu Świętokrzyskim . Służby wykorzystały kradzione mienie wymordowane rodziny, aby podstawić się pod książąt Glińskich , których udają obecnie osoby z PiS dla których dorobił dokumenty pan Waldemar Maksalon, Wiesław Maksalon i Czesław Maksalon , którzy niszczą godność moich rodziców i dziadków , których zamierzano zamienić na kobiety i podstawić pod panów trzech braci Podczaskich zamieniając ich na kobiety podstawione pod trzy nasze siostry Beatę Marię Idziak z domu Bochyńska, oraz Wiolettę Wiatrowską z domu Kaźmierczyk i Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk. Z tego powodu genealogia Podczaskich służy do kradzieży herbu Rawicz i mienia carskiego. Państw Podczascy mieli herb Rola i zostali podstawieni pod wymordowaną rodzinę na Kole w Warszawie w 1905 roku.

Sygnet Rawicz znalazł się w posiadaniu służb państwa Szostak po morderstwie na cara Mikołaja II Romanowa jako Franciszka Bocheńskiego co wskazuje na Ostrowiec Świętokrzyski a co jest połączone z Kluczkowicami. Oznacza to, że car zginął w Kluczkowicach, a rodzina książąt Glińskich ukrytych pod nazwiskiem Maksalonów z Huty zginęła w Ostrowcu Świętokrzyskim co połączono z hrabią Tarnowskim przez podstawienie Maksalon na mienie mojego dziadka co oznacza przejście na Kraków i zastrzelenie brata dziadka hrabiego Władysława Tarnowskiego, co zamierzano obecnie powielić cofając czas, aby zastrzelić papieża Franciszka podstawionego pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka, aby odwrócić historię. Zastrzelono również w tym celu Ernesta Bochyńskiego, którego podstawiono pod księcia Ernesta Ludwika Hessen do finansowania II wojny światowej. W tym celu podmieniane są moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bochyńska-Kaźmierczak aby przejść na Kanclerz Niemiec Angelę Merkel z domu Kaźmierczak zamienionej na Kasner.

Zamierzano zakpić sobie z Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego próbując zmusić do wprowadzenia kabały, aby zatwierdzić fałszywe linie genealogiczne i ukryć morderstwo Rodziny Carskiej i Cesarskiej Niemiec oraz linii Króla Polski poprzez wykorzystanie linii genealogicznej naszych dzieci i wnuków, które miały wykazać DNA planowane przez SS wprowadzając szamanizm do sądu jako kabała rozpoczynając od Zakładów Starachowickich STAR SA zamienionych na spółkę SOF-ART Sp. z o.o., gdzie wytworzono trzy pod-spółki przez wykorzystanie pełnomocnictwa dla Olgi Golby na nazwisko Bożena Piórecka, które windykowały właściwą firmę SOF-ART Sp. z o.o. pobierając pieniądze przez zamianę zarządu SOF-ART Sp. z o.o. na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu pobierania pieniędzy z carskich depozytów co udowadnia przestępstwo PFRON i Skarbu Państwa potwierdzone przez sędziego Wojciecha Pruss, który stwierdził, ze my nie żyjemy i Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia co udowadnia oszustwo.

IPN wykorzystał fałszywy dokument śmierci mojego ojca na 23.04.2007 rok wykreowany przez Urząd Miasta Końskie co oznacza bezzasadność ich działania , gdyż odmówili prowadzenia naszej sprawy S55/12 jako osób represjonowanych w demokracji co powoduje bezprawność odbicia fałszywego dokumentu co oznacza wykorzystanie go jako prawdziwy i fałszerstwo IPN. Analiza faktów wykazuje, że w dniu 23.05.2016 roku miała nastąpić podmiana mojej rodziny i przez fałszywych arystokratów wyprodukowanych przez kabałę jako błędy pisarskie i wprowadzonych do sądu szamanizmu.

Dlatego data 23.05.2016 roku jest ostateczną datą do podjęcia decyzji przez Polskę, gdyż zostało ujawnione finansowanie UE z carskich depozytów, które muszą zostać zwrócone.

Moje prawa autorskie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk miały być wykorzystane przez firmy męża Jerzego Kaźmierczyk w tym PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z podmienianym zarządem przez spółki SOF-ART Sp. z o.o wytworzone przez niezwrócone pełnomocnictwo szczególne na nazwisko Bożena Piórecka w ręku Olgi Golby podstawiając USA nasze pełnomocnictwo dla Bohdan Żakiewicz. Wykorzystano słowa sędziego Wojciecha Pruss, że Skarb Państwa jest spadkobiercą carskiego mienia po nas żyjących podstawiając Trybunał Konstytucyjny za spadkobiercę praw autorskich do mojej książki „Zakazana Prawda” planując ponowne morderstwo naszej rodziny.

Oznacza to, ze Bohdan Żakiewicz jako syn SS-mana jest bezpośrednio podstawiony pod sygnet cara Mikołaja II Romanowa co oznacza, że ojciec Bohdana Żakiewicz uczestniczył w zamachu na cara, co zamarzał ukryć przez wykorzystanie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewski podstawionej jako wnuczka Bohdana Żakiewicz co ukrywa komornik pobierając alimenty na wszystkie dzieci w rodzinie windykując mnie i mojego męża przez windykowane weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z precjozów carskich w banku PEKAO SA.

Działania powyższe powodują konieczność zwrotu naszego mienia przez Polskę i Unię Europejską.

Wprowadzono 12 spadkobierców na działce 768 o powierzchni 1.686,-m2 co jest dowodem przestępstwa i wpisano 12 Maksalonów na działkę po mojej mamie , która był jedynaczką oraz nie wymieniono siostry co oznacza użycie upoważnienia moje mamy dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk użytego bezprawnie przez Waldemara Maksalon dla Kanclerz Niemiec, aby wprowadzić SS na działkę 768 i 692 o powierzchni 394 m2 co zostało powielone na dwie w celu wprowadzenia dwóch linii genealogicznych , gdzie dorobiono 1/24 udziałów i wpisano mojego ojca co jest kolejnym przestępstwem Urzędu Skarbowego. Nie wymieniono pełnych moich danych osobowych, gdyż zostały one użyte dla służb jako niezgodność PESEL co oznacza zdradę przez armii polską i zdradę przez Urząd Skarbowy w Starachowicach wprowadzając sekretarkę Ewę Kornaszewską za księżniczkę w celu podstawienia za sekretarkę mojego taty, która nie była księżniczką , ale pracownikiem służb wywiadu. Urząd Skarbowy przez 12 lat ukrył kradzież miliardów dolarów przez powielone spółki SOF-ART Sp. z o.o. przy udziale Wojewody Kieleckiego i PFRON do finansowania czerwonej dynastii planującej zamach na papieża Franciszka, gdyż faktycznie nie uznają nowego wyboru papieża. Dokument Urzędu Skarbowego o naliczeniu podatku od nieuznanej sprzedaży przez sąd został zamieniony na dział spadku na spółce SOF-ART Sp. z o.o, gdyż banki wpisywały dział spadku przy przelewach ogromnych kwot pieniędzy jako spadkobierców, gdyż nikt nie jest wstanie wykazać źródła pochodzenia tak wielkich pieniędzy. Z tego powodu dokonał przestępstwa Urząd Skarbowy i Ministerstwo Finansów oraz Komisji Nadzoru Bankowego, która ukrywała ogromne obroty banków na kradzionym mieniu naszej rodziny, gdzie wszędzie przy przelewach jest dział spadku co wykaże komputer.

Urząd Skarbowy nie wykazał pełnych danych, aby podstawić je pod niezgodność PESEL do wykazania dla fałszywego kręgu spadkobierców wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe kryjąc wyprowadzone mienie co można przypisać wykazaniu Aleksandra Kwaśniewskiego w Willi w Szwajcarii pozorującego spadkobiercę i zwalniając z podatku jako wydane na własne cele na spółce SOF-ART Sp. z o.o. Z tego powodu Urząd Skarbowy odwołuje się do Kodeksu Cywilnego Spółek wykazując odpis amortyzacyjny dokonany od zbywanych nieruchomości lub praw co jest przestępstwem i wykazaniem ukrycia mienia przez usunięcie mojej siostry Beaty Idziak i podstawienia moich pełnych danych dla niej na Kielce, Katowice i Szwajcarię pod APE UMWELTTECHNIK AG. Mój tata nie miał prawa występować w 2007 roku po jego śmierci przy dziale spadku na nieruchomości jego żony , którą otrzymała od jej ojca co dowodzi wykorzystanie Franciszka Jana Mazurka do podstawienia fałszywych Bochyńskich, Tarnowskich i Radziwiłł na Szwajcarię przez akta medyczne. Wykazanie okresu 2 lat stanowi dowód użycia dokumentu ze sprawy INs 716/10 i INs 956/10 dotyczącego działki Nad Kamienną 25, zamienionej na ulicę Nowowiejskiej 29, co jest przestępstwa, gdyż sąd dał panu Waldemarowi Maksalon dwa lata na zapłatę za 1/3 nieruchomości dla mnie i siostry otrzymaną po naszej mamie, która nabyła spadek w 2003 roku po jej matce co podmieniono na zasiedzenie agentów UB czyli państwa Maksalon i taki dokument wykazał Urząd Skarbowy co według kierownika Urzędu Skarbowego nie powinno mieć miejsca, gdyż nie są to sprawy spadkowe. Dowodzi to świadomego działania pracowników Urzędu Skarbowego w Starachowicach do zamiany postanowienia własności na zasiedzenia w celu wyrzucenia nasze rodziny i Polaków przez czerwoną dynastię z Polski.

Wyrażenie sędziego Wojciecha Pruss w sprawie w SO Toruń IIK 164/11 , że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia dowodzi imperialistycznych zapędów władz Polaki i kradzieży mienia co prowadziło do III Wojny Światowej w celu zdobycia Kremla co można odebrać jako decyzję sędziego w Toruniu. Sprawa Urzędu Skarbowego miała na celu postawienie udziałów w GBC Centrostal Bydgoszcz SA na ulicy Łopuszańskiej 38 wykorzystując moje pełnomocnictwo szczególne dla pani Olgi Golba, która zabrała pełnomocnictwo i podstawiła się pod Aleksandrę Błędzińską i śmieć jej syna, którego podstawiono do działów spadku na GBC Centrostal Bydgoszcz SA, aby przejąć na służby wojskowe co oznacza próbę likwidacji naszej rodziny, gdyż dokument Urzędu Skarbowego wykazuje jawne oszustwo, a wykazane dwa lata jest w 100% dowodem na podmianę akt w Sądzie przez pana Waldemara Maksalon wykorzystując kabałę w Sądzie w Starachowicach przez dokumenty notariatu SS w Iłży. Pełne dane widnieją na kopercie , która miała być według kabały powielona na drugą osobę, która otrzymała drugą treść dla Aleksandra Kwaśniewskiego i jego siostry Małgorzaty Kwaśniewskiej podstawionej pod Małgorzatę Idziak na ulicy Sienkiewicza w Katowicach. Urząd Skarbowy dokonał kradzieży miliardów dolarów przez zamianę danych PESEL co miało służyć do wykazania , że jestem inną osobą , której jest bardzo ciężko, gdyż na moje dane i męża uruchomiono miliardy dolarów, a wykazanie, że jest ciężko spowodowałoby wywiezienie nas do zakładów psychiatrycznych, aby ukryć wyprowadzone mienie. Syn pani Będzińskiej jest podstawiony podn Jakuba Pióreckiego co oznacza, że też by zginął, aby podstawić Jakuba Dziedzic jako spadkobiercę na Łopuszańskiej 38 w Warszawie. Ukrywajć to przez Piotra Krupę syna sędziego podstawionego pod Piotra Jaroszewicz co powodowało aresztowanie Piotra Idziak męża siostry Beaty Idziak.

Kwota wykazana w decyzji numer 2612-PP.4211.45.2015 z 9 maja 2016 rok wykazująca kwotę 85.000,- PLN niezgodną z umową sprzedaży pana Arczyńskiego i podział z siostrą wynika na skutek oszustwa i podstawienia wyceny ulicy Nad Kamienną 25 przez Waldemara Maksalon do sądu na kwotę 170.000,- PLN co przy podziale jest kwotą 85.000,- PLN co oznacza podstawienie Waldemara Maksalon i wyroku fałszywego sądu co próbowano ukryć przy sprzedaży pozorując dział spadku faktycznie wykorzystując Lidię Maksalon do podstawienia pod Lidię Daleszak. Dowodem wykorzystania umowy przez organ podatkowy jest artykuł 10 ustawy 1 punkt 8 odnoszący się do umowy sprzedaży , której nie było , gdyż była to moja własność z moja siostrą , a nie 12 osób. Oznacza to użycie określenia krąg spadkobierców w pełnomocnictwie mojej siostry od notariusza pana Jacka Wojtyło z Katowic, gdzie wykazano sprzedaż wraz z kręgiem spadkobierców, którego w tym wypadku nie było. Moja siostra dała dla mnie pełnomocnictwo jako jedynej siostrze co wyklucza krąg spadkobierców tak samo jak 12 osób na działce naszej mamy co powielono na spółki męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w tym SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 wprowadzając spadkobierców. Uniemożliwiono mi korzystanie z własnych nieruchomości przez oszustwa służb wojskowych dla których pracują instytucje państwowe co powodowało uniemożliwienie regulowania spraw podatkowych , gdyż na nas odzyskano mienie czyli na mnie i męża pozbawiając nas do niego dostępu. Powoduje to mimo braku środków niemożliwość odwołania się do tego zapisu, gdyż skutkowałoby to nieprawdą w kontekście przepisu, który określa wymóg wykazania mienia do organu podatkowego, które jest ogromne ale w dyspozycji służb wojskowych. Spowodowało to uniemożliwienie zakupienia za uzyskane pieniądze mienia innej określonej prawem nieruchomości, ale zakupiono nieruchomości przez służby wojskowe powielając nasze dane osobowe i określono jako niezgodność PESEL w sądzie artykuł 2a wykazując wyraźnie, że niedająca się usunąć wątpliwość co do treści przepisu prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Powoduje to konieczność umorzenia wszelkich roszczeń podatkowych przy jednoczesnym wszczęciu postępowania przeciwko rodzinie Waldemara Maksalon oraz kupujących, którzy wykorzystali umowę sprzedaży do ukrycia oszustwa pana Waldemara Maksalon nie zgłaszając tego faktu do Notariusz Arczyńskiego, który sporządził akt i wykazał dane spadkowe dla obcej Lidii Daleszak naruszając przepisy o ochronie danych osobowych w taki sposób, aby upozorować, że Lidia Daleszak jest Lidią Maksalon , a Czesław Daleszak jako Czesław Maksalon i Czesława Wojciechowska co spowodowało wpisanie 4/24 na drogę co jest powieleniem osób dla służb w celu ukrycia kradzieży w 2004 roku 50.000.000.-EUR Depozyt sądowy miał polegać na przejęciu mienia ruchomego na rzecz podatku w tym kosztów sądowych jakie wykreował pan Waldemar Maksalon bezprawnie obarczając mnie i siostrę kosztami posterowania pana Maksalona w celu zamiany zniesienia współwłasności na dział spadku do wu indykacji zamiast zapłaty za nabyty spadek na ulicy Nad Kamienną 25 w 1/13 skąd znika Waldemar Maksalon co powoduje niemożliwość zapłaty, gdyż wpisano komornika sądu, któremu zapłacił pan Maksalon 50.000,- pozorując, że komornik jest spadkobiercą a co zostało wykorzystane na mieniu na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wpisując udziały i amortyzację jako odniesienie się do spółek męża i firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk skąd pochodziły wszystkie pieniądze. Z tego powodu wytworzono fikcję , ze użyłam upoważnienia mamy Filomeny Bochyńskiej do przejęcia działki 768 o powierzchni 1682 m2 i podstawiono pod moją siostrę Beatę Idziak panią premier Beatę Szydło oraz na drugiej działce 692 o powierzchni 394 m2 upozorowano moją siostrę Beatę Idziak na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby pozorować użycie pełnomocnictwa co powoduje zabranie części po ojcu mojej mamy na moją rzecz Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk podstawiając za mnie inną osobę. Sprawa została ukryta przez podstawienia kosztów eksperckich w SO Toruń IIK 164/11 jako rozliczenie działu spadku w nierównych wartościach do użycia upoważnienia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na całym mieniu carskim i książęcym pozbawiając mnie i siostrę i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który ze mną miał prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów co nie jest zbywalne i nie było przedmiotem żadnej spraw tym bardziej nie można określić, że było przedmiotem w sprawie Lidii Daleszak, gdyż decyzja wykazuje określenie jako zbywanie udziałów oraz praw co jest oszustwem i dowodem wykorzystania firm męża Jerzego Kaźmierczyk , a dodatkowym dowodem jest podstawienie mojej firmy IMPERATOR ROMANOW na Włocławek.

Połączona została sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych co powoduje nadinterpretację przepisów mających skutek pozbawienia mnie praw majątkowych w kontekście praw autorskich do mojej książki co jest niezgodne z prawdą i oznacza działania podatkowe na firmach męża czego 100% dowodem jest kradzież mojej firmy IMPERATOR ROMANOW do Włocławka co nie podlega żadnej dyskusji i dowodzi , ze obecne rządu kontynuacją politykę poprzednich rządów.

Drugim wyjaśnieniem podziału mnie i siostry przy braku podziału majątku odziedziczonego po rodzicach jest zastosowanie ustawy do śmierci współmałżonków, gdzie stosuje się wpłatę połowy kwoty podatku po śmierci męża czy żony co oznacza , że wpisano nam innych współmałżonków uśmiercając nas nawzajem i podmieniając nam dane przez niezgodność PESEL. Nie była określona masa spadkowa do podziału co próbowano ukryć spisem z inwentarza jako koszty w 2016 roku przez wykazanie jedynie sygnatury INs 395/10 do pobrania pieniędzy przez koszty komornicze podstawiając inne osoby do kosztów ekspertów w SO Toruń IIK 164/11 powielonych na Tarnów do sprawy SR Tarnów V GC57/16 podstawiając Stanisława i Janinę Pikul jako koszty fałszywego kręgu spadkobierców co oznacza , że zamierzano zamordować moją teściową Łucję Kaźmierczyk i teścia Jana Kaźmierczyk, aby wydać depozyt fałszywemu kręgowi spadkobierców podstawiając moje wnuki przez działania Urzędu Skarbowego dla Czesława Daleszak co powielono na Kielce i podzielono mnie z siostrą co jest przestępstwem. Oznacza to, ze wszyscy od 2004 roku korzystają z pieniędzy z windykacji PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk przez podmianę zarządu SOF-ART Sp. z o.o i Konrada Szmytka oraz Marka Katzer współpracujących z Olgą Golba oo PFRON podstawiając ojca Marka Katzer jako Artura Katzer zamienionego na Artura Cybulskiego do ING Bank Ślaski pozorując za spadkobiercę. Konrada Szmytka dawnego dyrektora SOF-ART Sp. z o.o. podstawiono pod Konrada Wiatrowskiego, aby przejść na Pałac w Białaczowie po czym zamierzano zlikwidować rodzinę.

Zamieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z domu Bochyńska na Kaźmierczyk z domu w celu podstawienia za mnie domu Wioletty Wiatrowskiej jako inwestycja w stanie surowym co nie podlega opodatkowaniu. W ten sposób ukryto podstawienie Konrada Wiatrowskiego jako Konrad Bochyńskiego w celu podstawienia Konrada Szmytka.

Podstawiono Lipie Henryk Szyb 1, jako nieruchomość leśną po żonie podstawiając pod byłego męża Dariusza Pióreckiego pod którego podstawiono starostę starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego co ukryto przez zapis nie podlega opodatkowaniu.

Kolejnym zastosowanie jest zbycie nieruchomości za dożywotnie utrzymanie co zastosowano na moim mężu Jerzym Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244, pozorując chorobę psychiczną przez siostrę Martę Cybulską podstawioną za spadkobiercę po moim mężu w celu krycia oszustw Urzędu Miasta Starachowice.

Kolejne zastosowanie przepisu to możliwość zwolnienia podatkowego przy użyciu środków jako kredytu do zakupu nieruchomości, gdzie podstawiono sąsiadów na Bohaterów Westerplatte 1/1 zadłużając mnie Bożenę Bochyńską i Jerzego Kaźmierczyk przez podstawione służby woskowe.

Wykorzystano umowę o wspieraniu rodziny z 9.06.2011 roku i podstawiono ryczałt energetyczny dla kombatantów podstawiając mojego teścia pod przyłącze energetyczne dla jego córki Wioletty Wiatrowskiej w Miedznej Drewnianej 244 podstawiając Oświadczenie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dotyczącego ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach w celu zamiany teściowej Łucji Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską.

Zastosowano manewr kompensaty podatku na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk przez obniżenie na spółkach podatku od towarów przekazanych bez pieniędzy jako reklama co połączono z zieloną walutą w Starachowicach jako barter w celu ukrycia kosztów i nakładów na inwestycje przez zastosowanie przepisów krytych przez rozliczenia eksperckie w SO Toruń IIK 164/11.

Depozyt wypłacany fałszywym spadkobiercom zamierzano kryć na inwestycjach na sieci hoteli oraz podstawienia budowy Marty Cybulskiej przez korekty podatkowe na skutek czego podatek do zapłacenia wynika zero według przepisów prawa co spowodowało ukrycie obrotów na spółkach, gdzie podstawiono spadkobierców przez Skarb Państwa.

Określenie amortyzacji na nieruchomości gruntowej stało się odniesieniem do mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako amortyzacja mieszkania z wynajmu dla Anity Frankiewicz co jest prawnie zasadne a zastosowanie tego przepisu ma na celu podstawienia spadkobierców na mieniu na ulicy Nowowiejskiej z mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 co jest przestępstwem a co jest powodem wykazania mojego taty na działce Nowowiejska co jest przekroczeniem prawa a co nie było prawdą i nie zostało zgłoszone za życia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej jedynej wielbicielki tych dwóch działek po swoim ojcu Franciszku Janie Mazurku, które otrzymała za jego życia co wykorzystano do podmiany na Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego, prze4kazujaćego dziedzictwo rodowe dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w 2006 roku jeszcze epod nazwiskiem Bożena Piórecka i dla Jerzego Kaźmierczyk

Zastosowanie tego przepisu jest dowodem określone w decyzji jako artykuł 22.ust.6c.

Zastosowano instrumenty bankowe i ubezpieczeniowe aby ukryć przychód pobierając kredyty przez fałszywy krąg spadkobierców, które nie były spłacone w celu rozliczenia w kradzionym spadku jako fałszywy krąg spadkobierców. W ten sposób zaciągnięto na moje dane osobowe pożyczkę OK , którą nie pobrałam co oznacza, że pan Maksalon podstawił swoją córkę Edytę Maksalon do pożyczki. Niespłacanie pożyczek stało się przyczyną umorzenia kosztów przez Skarb Państwa jako wartość niepieniężna na co powołał się komornik a co oznacza zastosowanie prawa ust2d. Ust 2pkt7f to znaczy w przypadku zmiany prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego co powoduje w punkcie 2e wykonanie świadczeń niepieniężnych regulujących w całości zobowiązania , gdyż są wyższe od zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem co spowodowało zaciągnięcie pożyczek przez fałszywy krąg spadkobierców na nasze dane osobowe, aby rozliczyć ich w świadczeniu niepieniężnym odzyskania rodowego naszego mienia, które zawłaszczył Skarb Państwa pokrywając wszystkie pożyczki na rzecz fałszywego kręgu spadkobierców , gdyż są niższe od pozyskanego mienia carskiego co jest niebezpieczne dla ekonomi kraju, Aby ukryć„ skalę oszustwa wykorzystano spółki męża , gdyż przychód określa wartość rynkowego świadczenia niepieniężnego co dokonuje się przez spółkę , która nie może być osobą prawną dlatego spółkę SOF-ART Sp. z o.o zamienia się na PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk aby ukryć odzyskanie mienie carskiego i książęcej nasze rodziny podstawiając spadkobierców w formie zarządu i pracowników jako jedną globalna rodzinę. Z tego powodu spółki męża i firma stały się bazą do pozyskania kapitału dłużnego, im więcej długów tym więcej państwo uzyskuje pieniędzy przez oszustwa prowadząc zamkniętą firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , przez fałszywych spadkobierców którzy podali się za właścicieli uznając nas za chorych psychicznie następnie uśmiercając nas w systemie bankowym, aby uzyskać prawo do mienia co oznacza obecnie zamach na nasze rodziny przy użyciu PiS , który podaje nasze herby za swoje

Podstawiono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk dla moje siostry Beaty Idziak i podstawiono na Katowice jako ulga meldunkowa pod moje dane osobowe ze Starachowic i podstawiono dla siostry na Katowice i wykorzystano sprzedaż nieruchomości mojej siostry w Katowicach pod nasze mieszkanie w Starachowicach niesprzedane ale wykorzystane do oświadczenia o zwrotu podatku dochodowego lub praw majątkowych z uwagi na korzystanie z ulgi meldunkowej co wykorzystano na Katowice i podstawiono banki na Starachowice i Zakopana pod sklep państwa Nowak , gdzie był sklep o nazwie PIK , gdzie zrobił awanturę Dariusz Dąbrowski i został karnie zwolniony w tyn za nadużywanie alkoholu w czasie pracy i niepodjęcie pracy w SOF-ART Sp. z o.o. co odwrócono i świadczy to współpracy urzędników państwowych z mafią narkotykową w Starachowicach.

Odniesienie się Urzędu Skarbowego do 2008 roku jako spadek po tacie Józefie Bochyńskim zmarłym w 2007 roku jest w wyniku połączenia wynajmu mieszkania dla Anity Frankiewicz pozorując spadkobierce po moim ojcu i podstawiając na Zakopane przez podstawienie komornika Nowak w celu kradzieży mienia w Zakopanym przez fałszywy krąg spadkobierców.

Określenie praw majątkowych jest określeniem praw autorskich co oznacza kradzież praw autorskich pozorując zbycie i podstawienie jako spadkobierców policjanta Przemysława Słodkiewicz na garażu blaszak, gdzie wyłudzono ode mnie podpis a wcześniej mamy, aby pozorować rodzinę w celu podstawienia Przemysława Król z ENEKO System z Włocławka na Sosnowicę , a użycie tego oznacza podstawienie firmy pod nieruchomości i podstawienie dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk innej żony z Torunia, dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk innego męża z Włocławka co jest przekroczeniem prawa przez Urząd Skarbowy i złamaniem Konstytucji RP promując komunizm i faszyzm przez Urząd Skarbowy.

Nagranie mojego utworu do Urzędu Miasta do pozorowania , że sprzedałam prawa autorskie i podstawiając Urząd Miasta na garażu na Bohaterów Westerplatte 1/1 i podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na mamę Filomenę Bochyńską pozorując śmierć tak w UE jak i w Polsce, gdzie okres praw autorskich trwa po śmierci autora 70 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego co spowodowało wezwanie mnie w ostatnim dniu rodu na Policję do Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie mienia rodowego w celu podmiany praw autorskich na Ostrowiec Świętokrzyski pozorując , że nie żyję przez Policję. Prawa autorskie nigdy nie wygasają dla autora. Z tego powodu pan Waldemar Maksalon zażyczył sobie pożytków z spółki mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując , że jest na Nad Kamienną 25 moją firmą i podmieniono siostrę Beatę Idziak z żonę Jerzego Kaźmierczyk mojego męża podstawiając prawa autorskie do mojej twórczości.

Doszło do zamiany ludzi na zwierzęta, aby ukryć działy spadku pozorując jedną religię jako reinkarnację . Z tego powodu już w 2005 roku podstawiono zabitego psa „Jerrego” przez Mariusz Słodkiewicza na dział spadku na moim obecnym mężu Jerzym Kaźmierczyk i podstawiono za mordercę psa pana Mariusza Kamińskiego szefa CBA, aby w systemie bankowym wprowadzić spadkobierców po moim żyjąćym mężu Jerzym Kaźmierczyk na jego spółkach co jest widoczne w bankach i sprawie SO Toruń IIK 164/11, gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców. W sprawie w Toruniu IIK 164/11 wprowadzono do aktu oskarżenia stadniny komi do sprawy METRON SA firmy zajmującej się produkcją wodomierzy co łączy się z moją mamą Filomeną Bochyńską , którą nazywano Dzidka i okazało się , że tak nazwała swojego konia Barbara Majewska mająca dotacje UE. Obecnie doszło do sprzedaży koni na mięso w Staninie Koni w Janowie Podlaskim do Japonii co połączono przez protest dziecka z mięsem na plakacie nawiązującym do umieszczonego na stronie na którą się włamali hakerzy i umieścili dzieci w mięsie na stronie internetowej o nazwie www.polskaprzyszlosc.wordpress.com wykazując co służby zamierzały zrobić naszymi dziećmi. Połączenie Stadniny Koni naszej rodziny połączonej z ulicą Nad Kamienną 25 w Starachowicach przez sprawę w Toruniu IIK 164/11 oraz Japonią jest wymowne, gdyż tam skaleczył się mój porwany syn Michał Piórecki o miecz samurajski będący z osobą , która sprzedała licencję do Japonii na maszynę tkacką i wychowywała mojego syna. Jego krew podstawiono pod krew cara Mikołaja II Romanowa, który przed laty był z wizytą państwową w Japonii. Pan Bohdan Żakiewicz miał zostać ukryty jako pan Żakowski burmistrz przedwojenny Zakopanego dlatego artykuł o wyrwaniu ze szczęku unijnej Polski miał podwójne znaczenie doprowadzenia do konfliktu w celu zniszczenia Jarosława Kaczyńskiego zmuszanego do zamordowania naszej carskiej rodziny. Zamkniecie dotacji dla Polski jest fikcją ponieważ UE korzysta z naszych carskich pieniędzy i nikt nie musi ginąć. Unia Europejska obawia się wzrostu znaczenia Polski i Rosji , środki zamierzała użyć do wojny, gdyż tak został ustawiony mechanizm bankowy. System informatyczny stworzyli ludzie toteż ludzie mogą go naprawić.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s