Trzy siostry i stomatolog jako III Wojna Światowa

Sieradzki-4

Starachowice 22.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej
Andrzej Duda

Trzy siostry i stomatolog

Doszło do reaktywacji Zakładów Starachowickich na fałszywy krąg spadkobierców co było powodem niszczenia moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich przez całe życie. Obecnie podstawiono biznesmena pana Dobrowolskiego , aby jego dane umieścić w grupie SS Zofia jako tajna akcja przejęcia Polski wykorzystując Polaków w celu ukrycia dokonanych grabieży i morderstw. Pan Dobrowolski umieścił swój biznes na terenie dawnych Zakładów Drzewnych w miejscu domu kultury Drzewiarz, gdzie powstał Hotel Europa kolejnego przedsiębiorcy pana Chaja. Wykorzystano fakt wynajmu sali w Domu Drzewiarz dla Kościoła Zielonoświątkowego, aby podstawić panią Dorotę lekarza ogólnego ze Skarżyska -Kamiennej pozorując ją na kochankę dawnego pastora Karola Jacka , który pochodził ze Starachowic a mieszkał na stałe w Ustroniu. Jego druga żona Hanna Karol, została podstawiona pod zmarłą Hannę Siewierską z domu Kowalska ze Starachowic podmieniając na Hannę Kasprzyk z domu Nowak. Upozorowano w Skarżysku Kamiennej dwie siostry Doroty z różnych rodzin jedna z wymienionych, a druga Dorota z domu Dobrowolska stomatolog córka Zofii i Jerzego Dobrowolskich. Miało zostać upozorowane, że Zofia i Jerzy Dobrowolscy w Skarżysku-Kamiennej to ci sami co Zofia i Jerzy Dąbrowscy w Końskich oraz Zofia Szkudlarek w Gdańsku i kolejna Zofia Stronczyńska w Radomsku, gdzie pobrano obrazy z Muzeum należące do Pałacu w Kruszynie pozorując Zofię Lubomirską z Zamoyskich zamienioną na Zofię Radziwiłł, aby przejść na Niemcy.

Obie Doroty podstawiono pod siostry Dąbrowskie w Kanadzie z Kościoła Zielonoświątkowego, które nagrały płytę i jedna z nich byłą chora na raka po czym cudownie uzdrowiona i podstawiono te panie pod rodzinę Tarnowskich. Wykorzystano również do podmiany rodziny Dorotę przyjaciółkę Renaty Aksan z Australii, która pracowała w Izraelu. Pani Dorota telefonicznie zaprzyjaźniła się z panem Józefem Olszewskim mężem Bożeny Olszewskiej, której wnuczka Wiktoria Olszewska miała zostać podstawiona pd Wiktorię Kornaszewską moja wnuczkę wykazując właściwe DNA i pozorując Bożenę Olszewską za matkę moje corki Marty Pióreckiej. Dlatego skradziono mi metryki urodzenia dzieci, gdyż córka jako panna zmieniła nazwisko na Bochyńska co miało być wykorzystane do podstawienia pod to nazwisko pana Luk w Irlandii, który podał się za katolika niszcząc zasady wiary katolickiej i pozorując, że moja córka była w Armii Zbawienia.

Upozorowano , że mój najstarszy syn Adam Kornaszewski ma za matkę jego teściową sędzinę Sergiejewą z Łotwy jak również upozorowano , że jest zaplanowaną teściowa dla pana Luk oraz dla mojej córki miała pozorować matkę. Spowodowało to, że córka nie zapoznała mnie z przyszłą teściową podczas ich pobytu w Polsce co jest niemożliwe według wiary katolickiej, na którą powoływał się narzeczony corki. Jest to dowód, że moje dzieci zostały otoczone służbami, które manipulują ich zachowaniem, a ja zostałam podmieniona na sędzinę z Łotwy co miało być zamiarem podstawienia sędziny Katarzyny Jarczyk z domu Bochyńskiej córki sędziny Barbary Bochyńskiej i zamiany ich na sędzinę z Łotwy, gdyż służby zaplanowały gwałt na wszystkich kobietach z naszej rodziny, gdzie kobiety miały zginąć zgwałcone przez konia, gdyż tak dorobiono opinię dla Katarzyny II Romanow o czym powiedział były mąż Dariusz Piórecki, który po rozwodzie zmienił nazwisko na Kornaszewski.

Oznacza to, ze rzeż koni w Janowie Lubelskim miała obronić życie sędziny Katarzyny Jarczyk i jej rodziny przy jednoczesnym skazaniu na śmierć mojej rodziny podmieniając ich jako konie i psy na które upozorowano oddanie majątku do kradzieży depozytów i podstawiono pod katastrofy lotnicze na Australię jako wypłatę za 33 osoby po 10.000.000,- USD, aby ukryć dział spadku na koniach i odnieść się do wypłaconych 10.000.000,-PLN w Końskich jako liczby dla fałszywej Marii Tarnowskiej.

Katastrofy lotnicze są celowo tworzone w celu wypłaty odszkodowań z carskich depozytów dla fałszywego kręgu spadkobierców. Wysokość odszkodowania świadczy o celowej katastrofie co jest połączone przez ilość pasażerów z 33 dniami pontyfikatu papieża Pawła VI. Podmieniono dane rodziny carskiej z Polski do Australii przez Kraków co kryto przez działy spadku w Krakowie przez 38 lat po zamordowaniu księcia Wacława Bocheńskiego w USA w celu kradzieży od 1978 roku w Banku Rezerw Federalnych w USA. Wyjaśnienie tych faktów spowoduje zmniejszenie katastrof samolotów.

Z tego powodu upozorowano , że pani Helena Surma udaje spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich przy pomocy komornika , który zawłaszczył moje pieniądze udając, że był mężem mojej matki hańbiąc jej dobre imię. Dlatego pani Helen Surma wytworzyła nieistniejącą Dorotę Idziak na Bohaterów Westerplatte 1/1, aby pozorować, że jest siostrą Doroty z Izraela znajomej Renaty Aksan z Australii. Pani Dorota poleciła pana Dorana , który polecił pana Elkanę bankiera. Upozorowano, że siostry Dąbrowskie z Kanady to te same co dwie lekarki Dąbrowskie podstawiając fikcyjną Dorotę Idziak jako Dorotę Bocheńską w Urzędzie Skarbowym w Kielcach pozorując siostrę z Dorotą z Izraela i udając , że są to te same osoby do pobierania pieniędzy. Dlatego mamie Filomenie Bochyńskiej dorobiono raka w Kielcach a moją córkę Martę Piórecką zamieniono na Magdę Piórecką, aby podstawić Magdę Kozłowską córkę Agnieszki Kozłowskiej pozorowanej na córkę Karola Jacka podstawionego pod papieża Jana Pawła II .

Doprowadzono do podstawienia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod akta medyczne wypadku śmiertelnego u stomatologa w Opocznie podstawiając siostry Dąbrowskie pod siostry męża Wiolettę Wiatrowską i Martę Cybulską i podstawiono Prezydenta Polski Andrzeja Dudę, który jest upozorowany na Nikodema Dyzmę, aby przejść na Komorów i zakład psychiatryczny, który komuniści utworzyli w pałacu.

Zamieniono sprzedaż mieszkania w Katowicach na ulicy Batorego 8/18 przez Beatę Idziak na upozorowanie sprzedaży mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiając pod Dorotę Idziak osobę do pozorowania Kanclerz Niemiec panią Dorotę Bocheńską w Kielcach w Urzędzie Kontroli Skarbowej, która osobiście powiedziała, że w Starachowicach nie było podziału masy spadkowej co powoduje , że Urząd Skarbowy w Starachowicach ponownie określił nieprawdę w piśmie, gdyż dorobił śmierć mnie i męża jako dwojga małżonków oddzielnie pozorując , że z jednej strony zmarł maż wykorzystując akta zamordowanego psa Jerry , a z drugiej strony żona w celu kradzieży również praw autorskich do mojej twórczości, aby podstawić dwie siostry Dąbrowskie na Kanadę oraz Dorotę Bocheńską dla Kanclerz Niemiec co widoczne jest w Księgach Wieczystych przez podmianę nazwiska na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak oraz w ZUS. Powoduje to jeszcze jedną możliwość kombinacji jako trzy siostry, aby podstawić dwie siostry męża i jedną moją Beatę Idziak w celu usunięcia męża Jerzego Kaźmierczyk przez akta stomatologa i zamienić na trzy Doroty przez sąsiadów na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 przy ich sprawie o przyłącze wodne pani Heleny Surma IN s 56/10 co jest przestępstwem , gdyż podstawiono sprawę jako spadek nakazując wykazać prawa własności przeze mnie i siostrę i kryjąc uśmiercenie mojej siostry Beaty Marii Idziak przez sędziego Huberta Wicik , który podał list od siostry Beaty Idziak dla pani Heleny Surma jako kabała w sądzie co upozorowano, że pani Helena Surma przejęła spadek po naszych rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich co jest widoczne przez wpis komornika określający mnie i siostrę jako dłużniczki wpisując Helenę Surma na działkę, która pozorowała opiekę nad małoletnimi dziećmi w celu odwoła się do Adolfa Hitlera, który sponsorował II wojnę światową przez małoletnie dzieci Elżbietę Barbarę Bochyńską i Aleksandra Bochyńskiego w 1940 roku ustanawiając Michalinę Bochyńską jako opiekunkę , gdyż jej mąż został zastrzelony przed wojną. Urząd Skarbowy zamierzał dokonać kolejnego oszustwa, ukrywając wpisanie się Urzędu Miasta Starachowice na garaż działka 29.

Działka nie była oddana do Urzędu Miasta, gdyż była wsysalnością mojej mamy, która otrzymała od swojego ojca Franciszka Jan Mazurek. Podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk za Jana Rychter na Milanówek i Szczecin w celu krycia jego córki Iwony Rychter jako Iwony Wróblewskiej z domu Ciepielewska podstawiając pod sąsiadów Ciepielewskich oraz sąsiadów Niewczas w celu podstawienia Ewy Kornaszewskiej i jej córkę Pauliny Machowskiej na depozyt co oznacza podstawienie mojej wnuczki Wiktorii pod Ewę Kornaszewską pozorując, że ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk nie żyję i mój mąż Jerzy Kaźmierczyk w celu przejęcia depozytu. Upozorowano śmierć już Ewy Kornaszewskiej , aby wypłacać pieniądze na małoletnie dzieci, które są już wnukami , aby uzyskać nadzór i zawłaszczyć pieniądze przez nieświadomość dzieci i ich oskarżyć za wywołanie III Wojny Światowej obarczając dodatkowo oszustwem, że pradziadek Brunon Bochyński finansował II wojnę światową.

Wykazano numer rozbitego samolotu MH17, aby połączyć z liczbą określającą dzień śluby jako 17 styczeń jako miesiąc urodzenia córki Marty Bochyńskiej (urodzona jako Piórecka) obecnie podmieniając na moją siostrę Beatę Idziak i dzień 24 stycznia w celu zamiany na 24 maja, aby połączyć z miesiącem, gdzie w przeszłości wymordowano część rodziny. Miała nastąpić całkowita podmiany rodziny obecnie. Połączono tereny Sokolnik koło Łęczycy i Łukowem i sprawą IC 178/15 o eksmisję z Nad Kamiennej 25 działka 29 na działkę 29 jako Zakłady Starachowickie co połączono z INs 716/10 jako jedna sprawa z INs 956/09 , gdzie podstawiono naszą sprawę IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, doprowadzając do przejścia na Łuków, aby podstawić pana Kaczyńskiego jako kaczkę dziennikarską pod nasze mienie. W tym celu podmieniono mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego na pan Michała Krzymowskiego , który napisał książkę o Kaczyńskim do zamiany praw autorskich co połączono z Sokolnikami i podstawienie państwa Dobrowolskich udających spadkobierców na mieniu książęcym mojej rodziny przez podstawienie mleczarni, aby przejść na pałac od tyłu jak złodziej w nocy planując zakup, aby pozorować sprzedaż udziałów fałszywego kręgu spadkobierców jako odkup od pozostałych spadkobierców czyli oszustów krytych przez Sejm i Trybunał Konstytucyjny artykułem 207 co łączy się z tymi samymi sygnaturami w sprawie męża SO Kielce IIIK207/07 i u mnie 2Ds 207/13 w Tomaszowie Mazowieckim co połączono z SO Toruń IIK164/11 co połączono z SA Gdańsk IIKAKa3/16 oraz sygnaturą Acz 207/12 Sądu Apelacyjnego Kraków, który dorobił drugą sygnaturę aby wstawić Kaczyńskich. Nasze dzieci miały być usunięte jako oczyszczanie świata ze złych ludzi łącząc podstawienie śmierci Jerzego Idziak na ulicy Sienkiewicza w Katowicach z upozorowaniem śmierci mojego męża mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk w Szwajcarii w 2005 roku. Absurdem było oskarżanie męża w SO Toruń IIK 164/11 o brak dostaw mosiądzu, gdyż służby woskowe upozorowały śmierć męża mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk i wprowadziły dział spadku na spółkach blokując dostęp do operacji finansowych.

Wprowadzono nazwę prawowity lokator co brzmi jak fikcja i prawowity użytkownik cerkwi, który nie jest użytkownikiem w celu krycia kradzieży carskiego mienia. Nowy zapis powoduje ukrycie prawowitych właścicielki wpisując ich jako użytkowników przez kradzież ich mienia przez UB jako zasiedzenie cudzej własności , po czym mordują prawowitych właścicieli ukrywając to przez Trybunał Konstytucyjny i Sądy.

W dniu 23 i 24 maja 2016 roku Beata Szydło podstawiona przez masonerię pod Beatę Idziak jako czerwoną hrabinę będzie na Szczycie Humanitarnym w Stambule w Turcji co wiąże z doniesieniami medialnymi rozpoczęcia konfliktu ze strony Niemiec, które mają problem imigrantów z Syrii i będą dążyć do zakończenia konfliktu w Syrii co też potwierdziła wcześniej Turcja, drogą militarną. Wiąże się to z podstawieniem mojego syna Adam Kornaszewskiego jako araba pod Marina Bochyńskiego, którego chrzestna matka byłą Turczynką w celu przejścia na islam pod mienie carskie zarządzane w USA przez księcia Wacława Bocheńskiego , którego zamordowano w 1978 roku. Celem było podstawienie Adama Kornaszewskiego pod paszport Adama Kaźmierczyk, aby przejść na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na alimenty Wiktorii Kornaszewskiej córki Adama Kornaszewskiego przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski w celu finansowania dostaw ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej z firmy Aramco z puli królewskiej wykazując DNA carskiej rodziny. Podstawiono Wiktorię Kornaszewską jako dziecko Waldemara Masak dawnego dyrektora Cementowni Ożarów SA pozorującego ślub z panią Agnieszką Janiszewską w celu wyprowadzenia pieniędzy do Irlandii przez Cementownie Ożarów S.A. windykując należności pracownicze Waldemara Maksalon w PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w ZUS w Opocznie zamienione na ZUS w Tomaszowie Mazowiecki i na ZUS w Łodzi, aby pobrać należności z windykacji precjozów carskich w banku PEKAO SA w Łodzi. Wyprowadzane pieniądze w firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk ukryto przez wielokrotne windykacje ZUS z nieruchomości carskich i książęcych w tym Pałacu w Białaczowie, Sokolnikach i Łukowie ukrywajć zysk firmy przez zaciąganie kredytów jako windykacji oraz jako inwestycja na przejętych nieruchomościach przez fałszywy krąg spadkobierców pozorując rodzinę, aby ukryć kradzież mienia pozorując odpis podatkowy.

Służby niemieckie jako grupa SS Zofia prowadziły swoje działania od zamachu w 1932 roku w Kruszynie i obecnie doprowadzono do pełnej podmiany naszej carskiej rodziny w Polsce wstawiając wszędzie za osoby pozorujące finalnie osoby o imieniu Zofia jako zakończenie podmiany carskiej rodziny ukrytej w Polsce. Celem tych działań było uruchomienie planu finansowania wojny realizowanego w 1939 roku przez Adolfa Hitlera polegającym na wykorzystaniu opiekunów małoletnich dzieci co zrealizowano w Starachowicachna zawłaszczonym przez służby woskowe terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1. i nieruchomościach po moich rodzicach wykorzystując fałszywe opinie psychiatryczne do pozbawienia nas możliwości obrony nas samych jak i naszych rodzin ukrywając oszustwo w sądzie jako niezgodność PESEL w celu podmiany naszej rodziny. Pozbawiono nas wszelkich środków finansowych, aby mieć pretekst do pozorowania innych rodzin. Dorobiono nawet opinie psychiatryczną dla dziadka Brunona Bochyńskiego ukrytego pod nazwiskiem zakonnika ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński, którego mózg po śmierci podtrzymywany jest sztucznie przy życiu i został poddany eksperymentom co zamieniono na eksperyment jako sygnatura 207 w sądzie i połączono z eksperymentalnym uruchomieniem do Polski 24.000.000.000,- EUR co próbowano zamienić na eksperymentalny rząd Beaty Szydło i doprowadziło do kradzieży nieruchomości Nad Kamienną 25 w Starachowicach przez służby wojskowe, które firmę MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. zamieniły na szkolenia Harvardu łącząc z PKS Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie na ulicy Żabiej 40 mieściło się biuro APE-Jerzy Kaźmierczyk co połączono z terapią zajęciową PKS Starachowice na ulicy Wiosennej , gdzie pracuje Bożena Utnicka żona pastora co połączono z APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii.

Należy pamiętać, że ja, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk otrzymaliśmy prawo i błogosławieństwo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów od moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich. Boga jeszcze nikt nigdy nie oszukał.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s