Próba finasowania wojny na Bliskim Wschodzie przez Warszawę

Starachowice 23.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Podmiana naszej carskiej rodziny w Warszawie w celu finansowania wojny

Łotwa wykazała próbę finansowania III wojny światowej rozpoczynając od wojny na Bliskim Wschodzie przez zamianę sędziny Sergiejew z Łotwy na mnie Bożenę Bochyńską Kaźmierczyk i moją ciocię w Katowicach sędzinę Barbarę Bochyńską. Całą podmianę ukryła prezes Sądu w Starachowicach, która dokumenty z sądu cywilnego sprawa komornika zaniosła do sądu karnego. Oznacza to, że w Toruniu podmieniono sprawę pomocy prawnej Ko 883/12 na sprawę Ko 336/13, gdzie podstawiono dokumenty Ewy Podolskiej z Krakowa , którą zamieniono na mężczyznę w celu podstawienia pod dokumenty sekretarki Urzędu Skarbowego w Starachowicach pani Ewy Kornaszewskiej wcześniej machowskiej drugiej żony Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Upozorowano w systemie śmierć moją Bożeny Bochyńskiej Kaźmierczyk i mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając Wiolettę Śledź, której brat był homoseksualistą i wstawiono Wiolettę Wiatrowską w celu zamiany jej brata na homoseksualistę dokonując podmiany danych osobowych na Dariusza Pióreckiego którego upozorowano za męża Dariusza Dąbrowskiego starosty starachowickiego w celu wytworzenia windykacji na spółce SOF-ART Sp. z o.o. przy udziale Wojewody Kieleckiego. Podstawiono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego, który wykorzystał nieuznaną sprzedaż działki na ulicy Nowowiejskiej dla Lidii Daleszak do próby kradzieży praw autorskich do książki Zakazana Prawda i wstawienia dzieci jako spadkobierców za które zamierzano wprowadzić dzieci z in vitro z carskim DNA, które ukryto w Kościele katolickim. Dokonano podmiany sekretarki mojego taty w PKS w Skarżysku Kamiennej na sekretarkę Urzędu Skarbowego w Starachowicach i zamieniono ją na księżniczkę pozorując wydanie depozytu po Ewie Kornaszewskiej dla jej corki Pauliny Machowskiej jako sprawa INs 29/16 podstawiona pod sprawę INs 178/15 , gdzie nakazano wydanie działki 29, którą podstawiono pod sprawę przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej w SO Kielce IC 2627/10 (biliona franków szwajcarskich) 1.000.000.000.0000,-CHF i (biliona dolarów amerykańskich) 1.000.000.000.0000,- USD. Wykorzystano błędny dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku, w którym wpisano , ze za trwania pierwszego małżeństwa z Dariuszem Pióreckim nazywałam się Bożena Kornaszewska i podstawiono Ewę Kornaszewską pod akta Ewy Podolskiej z Krakowa naprawdę Bożeny zamieniając ją na mężczyznę za żonę Jerzego Kaźmierczyk jako para homoseksualna , gdyż podstawiono akta brata Wioletty Jęderko z domu Śledź. Z tego powodu podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Lesbijkę wykorzystując akta o znęcanie się Dariusza Pióreckiego, aby stworzyć alibi dla Grażyny Krupa żony sędziego w Starachowicach. Wydanie depozytu dla Pauliny Machowskiej przez mec. Sidor Kotwica i jej matki Ewy Kornaszewskiej jest wydaniem depozytu o który prosiłam w Sądzie Okręgowym w Kielcach w sprawie mienia rodowego IXK280/12, które wypłacono w Końskich niepowołanym osobom po czym wytworzono remont wydziału karnego pozorując przesunięcie do Starachowic, gdzie przez kolejny remont sądu w Starachowicach przeniesiono ,a który umieszczono na czas remontu jako wydział karny na ulicy Konstytucji 3-Maja 27, gdzie wcześniej był Bank PKO BP, Szkoła Prywatna i komitet PZPR , gdzie urzędował pan Waldemar Maksalon który zrobił się spadkobiercą na naszym carskim mieniu, dlatego przesyłki wysyłane z sądu nie są do mnie obecnie wysyłane przez InPost, ale przesyłane są przez Pocztę Polską, aby cofnąć w systemie czas do fałszowanych przez sąd dokumentów. Miało nastąpić wydanie depozytu w sądzie dla fałszywego kręgu spadkobierców czyli fikcyjnej linii genealogicznej wykorzystując nasze dzieci i wnuki , które miały zostać zlikwidowane do zatarcia śladów, gdyż podstawiono wojsko w Toruniu w sprawie IIK 164/11 i IIK197/10 oraz Gdańsku IIKAKa3/16 co miało być kradzieżą wymienionej przez nas kwoty jako żądania przedstawione do SO Kielce IC 2627/10 (biliona franków szwajcarskich) 1.000.000.000.0000,-CHF i (biliona dolarów amerykańskich) 1.000.000.000.0000,- USD. Co miało być wykorzystane przez fałszywy krąg spadkobierców pana Pilarskiego, pana Rzeszotarskiego i innych świadków w sprawie oraz Bohdan Żakiewicz i Piotra Waydel jako rozpoczęcie wojny podstawiając Watykan , gdyż w Kościele służby wojskowe mają dwoje moich dzieci , których dzieci miały być podstawione jako spadkobiercy, a mienie zabrane na rzecz Kościoła katolickiego do prowadzenia wojny w celu wprowadzenia jednej religii przez Kościół katolicki na okupowanych terenach jako chrześcijańskiej.

Całe zamieszanie następuje dlatego , że wojsko było przy carze i masoneria , która zamieniła się na naszą rodzinę zapominając, że my jesteśmy prawdziwi, a oni wykorzystują dzieci z kradzieży do wytworzenia DNA i podstawiają aktorów i policjantów, którzy zostali aktorami i na końcu gubernatorami.

Włączenie się Łotwy w katastrofę smoleńską wykazuje, że celem katastrofy była kradzież pieniędzy na wojnę. Osoby, które kradły pieniądze czyli PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską, której celem była zamiana tożsamości Polaków na Żydów i zawłaszczenie mienia w Banku Rezerw Federalnych w USA. Sprawa katastrofy smoleńskiej ma drugi wymiar, aby zastąpić tragedię w Katyniu, gdzie masoneria wymordowała polskie elity co próbowała powtórzyć rękami PiS. Pani Marta Kaczyńska miała mieć wypłacone pieniądze z depozytu naszej rodziny co jest dowodem użycia stanowiska prezesa Jarosława Kaczyńskiego do kradzieży mienia naszej carskiej rodziny i wywołania wojny na Bliskim Wschodzie, aby ukryć kradzież carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA przy udziale Łotwy, gdzie obecnie był marsz faszystów.

Depozyt wypłacany SR Starachowice na Paulinę Machowską miał na celu ukrycie zawłaszczenia spółek męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie wprowadzono za spadkobiercę Skarb Państwa za spadkobiercę co ukryto na nieruchomości pozorując, że my Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk nie żyjemy, dalej wypłacając odszkodowanie w formie depozytu za zabranie mienie na rzecz Skarbu Państwa w sprawach prowadzonych od 2004 roku SO Kielce 207/07 i SO Toruń IIIK164/11 i SO Toruń 197/10 podstawiając fałszywy krąg spadkobierców czyli Rząd Polski, Trybunał Konstytucyjny i Kościół katolicki, który włączył się jako mediator w spór o Trybunał Konstytucyjny, który miał ukryć kradzież carskiego mienia.

Spółki do wyprania pieniędzy są ogłaszane w sądach do wykreślenie działalności bez likwidacji co powoduje, że w taki sposób mogli wykorzystać METRON SA, gdzie zakupiono firmę przez pełnomocników i wstawiono fałszywych spadkobierców, którzy przejęli przed wykreśleniem majątek firmy wyprowadzony na pod-spółki jako kapitał dłużny do pobierania depozytów co oznacza, że w Toruniu Sąd Okręgowy nazwany Okresowym i prokuratura dokonali kradzieży carskich depozytów skazując właściciela mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk , któremu uniemożliwiono dostęp do operacji na własnym mieniu przez banki współpracujące ze służbami wojskowymi. Stworzono przez sąd przymusowy wykup akcji i utworzono kapitał dłużny do ciągłej windykacji męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując jego weksle na kwotę 50.000.000,- EUR, którego sad odmówił zwrotu posuwając się do gróźb, że mąż jest niebezpieczny dla ekonomi kraju. Slowa sędziego Wojciecha Pruss dowodzą, ze ekonomia kraju oparta jest na kradzieży carskiego mienia i wyrok sądu Okresowego w Toruniu IIK 164/11 zatrzymuje polską gospodarkę czego nie uczynili nawet Niemcy. Wystarczy nakazać przez sąd przymusowy wykup akcji i podstawić fałszywych spadkobierców na bazie kapitału dłużnego jako kompensata. Z tego powodu konieczne jest użycie ekspertów co było widoczne w SO w Toruniu, rozliczenia następują przez koszty sądowe co jest niewidoczne dla stron postępowania w przypadku umorzenia co zostało wykorzystane i podstawiono inne osoby, gdzie majątek jest ogromny i nie można umorzyć kosztów. Sędzia Wojciech Pruss wykazał brak majątku co powoduje podstawienie za męża Jerzego Kaźmierczyk innej osoby do dziedzictwa rodowego, które stało się przedmiotem kradzieży Żydów z Nowego Jorku, którzy zamierzali wykorzystać Wojsko Polskie do rozpoczęcia III wojny światowej przez wydanie depozytu i włączenie armii do działań w Syrii nawiązując do filmu Czerwony Październik, gdzie dowódca okrętu zdradził wydajać okręt rosyjskie dla amerykanów co połączono z prezesem PiS i partią jako okrętem. Oddanie depozytu e sądzie dla Pauliny Machowskiej łączy z oddaniem ziemi na rzecz Skarbu Państwa przez fałszywych spadkobierców co powoduje próbę morderstwa właściciela na zlecenie sądu, który dopuścił się kradzieży carskiego mienia.

Posłużono się również firmą PPUH ART-DENT SP. z o.o. ulica Jesionowa 4 Skarżysko-Kamienna, aby wykorzystać dane właściciela pana Mąkosa Piotr Robert do podstawienia pod Robert Piórecki oraz Mączkowskich co połączono z firmą PIEŃ-KOSS pana Kaczorowskiego, który udawał mojego dziadka Romana Bochyńskiego podszywając się do wyprowadzenia mienia jako komornik Roman Kaczorowski co połączono z ulicą Jesionową , gdzie mieszka pani Lidia Maksalon i jej córka Edyta Maksalon, która oficjalnie podała ,że ojciec dziecka Zuzanna jest osoby ze Skarżyska -Kamiennej podstawiając Zygmunta Dąbrowskiego zamienionego przez Sąd w Kielcach na Piórecki, aby ukryć prawdziwych rodziców Zuzanny czyli zakonnicę Annę Piórecka oraz Prezydenta Rosji W. Putin .

Z tego powodu Kościół katolicki jest w rękach służb wywiadu a moje dzieci miały być zniszczone przez służby wojskowe. W tym celu zamieniono narzeczonego córki Marty Bochyńskiej pana Luk z Irlandii na homoseksualistę , a moją córkę na lesbijkę.

Komornik Kaczorowski zgłoszony przez Sąd w Kielcach jako osoba podająca się za komornika będąca oszustem jest połączony z firmą PIEŃ-KOSS pracującą dla fałszywych Czartoryskich do Poznania do sprawy Romana Czartoryskiego jako spłata obowiązku w sprawie spadkobierców Romana Czartoryskiego zabezpieczonej hipoteką pozycja 1wVI wydziale nieruchomości SR Poznań Stare Miasto, który prowadzi KW 204405 depozyt w kwocie 0,01 złoty do odbioru w 2011 roku, który miał służyć do podstawienia pod wyspę w Nowym Jorku czyli Governor`s Island jako 1dolar. Tam podstawiono mojego dziadka Romana Bochyńskiego występującego jako Brunon Bochyński dokonując podmiany SO Kielce IXKa 280.12 aby podmienić dla agentów Czartoryskich. W tym celu pan Waldemar Maksalon z jego rodziną prowadzili sprawy na rzecz fałszywego kręgu spadkobierców co zetknęło się z prawomocnymi orzeczeniami sądu po moich dziadka Józefie i Filomenie Bochyńskich do czego nie mieli dostępu. Waldemar Maksalon stworzył sprawę o zniesienie współwłasności łącząc z zapisem dział spadku i dokonano kradzieży mienia mojego dziadka obarczając mnie kosztami sądu od biegłego geodety pani Nowakowskiej co jest przekroczeniem etyki sędziowskiej i obarczenie częścią kosztów sądowych w celu wykazania jakiegokolwiek powiązania finansowego z moją książęcą rodziną pozorując, że nie żyjemy a właścicielem majątku jest Skarb Państwa. Dowodem przestępstwa w 100% jest sprawa prowadzona w tym celu przez Waldemara Maksalon IC 1009/14 o wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego pozorując, że zaginął panu Waldemarowi Maksalon dokument . Stało się to w czasie gdy próbowałam odzyskać pieniądze, które nakazał sąd jako zapłata od Waldemara Maksalon na rzecz moją i siostry co podzielono na dwa terminy jedną w ciągu dwóch tygodni, a w przypadku niezaplecenia dwa lata co oznacza, ze pan Waldemar Maksalon nie miał pieniędzy i nie miał prawa wytoczyć powództwa w dodatku na cudzej własności do której miał jedynie w części zasiedzenie przez jego rodziców.

Sprawa IC 1009/14 została usunięta z sądu, gdyż jest dowodem przestępstwa, gdyż wynika ona według podania SR Toruń , że pan Waldemar Maksalon za zgodą sądu podał się jako właściciel mojego mienia nakładając klauzulę wykonalności zamiast na niego to na mnie, aby to ukryć sąd nałożył koszty w celu dorobienia dokumentu do zamiany sprawy INs 716/10 na koszty udając następców prawnych , co oznacza , ze podał się za spadkobierców po moich rodzicach i dziadkach i naszym mieniu na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk. W kolejnym punkcie zapis o wydaniu tytułu wykonawczego w miejsce utraconego stosuje się przeciwko mężowi co jest dowodem podstawienia jego corki Edyty Maksalon na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując, że skarżyłam mojego męża i wysyłając mnie do Tomaszowa Mazowieckiego aby dorobić akta psychiatryczne pozorując mnie Bożenę Bochyńską -Kaźmierczyk na mężczyznę jako choroba psychiczna podstawiając akta z Krakowa pani Ewy Podolskiej ukrywając to przestępstwo przez przesyłki rejestrowane przez Prokuraturę Kraków i Prokuraturę Starachowice, gdyż zamieniono nas na homoseksualistów i lesbijki jako dwa małżeństwa co nadaje do wskazuje na konieczność naprawy Polskich Sądów i Prokuratur, gdyż takie akta włączono do SO Toruń IIK 164/11. Wykorzystano pierwszą znajomą mojego syna Żanetę Paduch z Australii i jej matkę Beatę , którzy byli u mnie w Starachowicach i podstawiono Żanetę Kasprzyk na Poznań pod depozyt 1500,- PLN jako sygnatura akt Szamotuły IIK425/13 co połączono z Michałem Furman podstawionym pod Franciszka Maksalon z Woźnik jako Michał w celu podmiany sygnatury po śmieci mojej mamy w Starachowicach INs 426/10 do zamiany na sprawę w Opocznie odnośnie kradzionych w 2004 roku obrazów, które określono, ze mają spadkobierców nie wypłacając nic moim rodzicom Józefowi i Filomenie Bochyńskich, ani nam jako sygnatura IIKp425/09 co spowodowało uznanie osób, że są nieznane z miejsca pobytu w celu przejścia na mienie dla fałszywego kręgu spadkobierców przez faktyczne osoby, których dane są wykorzystywane przez bankierów na których zlecenie mordują obywateli Polski. Podstawiono Barbarę Durlej na Połaniec aby reprezentować nieznanego z miejsca pobytu spadkobierców Edwarda Łabuszewskiego w sprawie zgody złożenia depozytu sądowego w sprawie wywłaszczenia z nieruchomości przez Dyrekcję Dróg w Kiecach występującą jako jako wnioskodawca z udziałem Sabina Janik co połączono z Szwajcarią z Sabina Knechti, aby przejść mienie książąt Radziwiłł podstawiając jako Sabina Plesnicar na Francję podstawiona pod Księgi Parafialne w Klasztorze w Wąchocku jako Sabina Kaźmierczak co oznacza wykorzystanie paszportów dzieci męża z pierwszego małżeństwa Jerzego Kaźmierczyk z wycieczki do Czech użytych w UBS AG w Zurychu. Z tego powodu podmieniono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Kaźmierczak w sprawie w SO Toruń IIK 164/11 do sprawy prokuratury VDs 31/07, aby przejść na całe miernie carskie i książęce przez windykację męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając Sabinę Knechti w Szwajcarii jako spadkobiercę podstawiając pod słowo Knechti jako służący w domu babci księżnej Marii Lubomirskiej w Kruszynie podstawiając Kanclerz Niemiec Angelę Merkel z domu Kaźmierczak łącząc z drugą babcią księżną Reginą Glińską zamienioną według demokracji Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta Starachowice na służącą pod która podstawiono sekretarkę taty Józefa Bochyńskiego ze Skarżyska-Kamiennej zamienionej na Ewę Kornaszewską sekretarkę Urzędu Skarbowego oraz sekretarkę pracującą w Parlamencie w Szwajcarii, która zrobiła selfi jako porno, aby pobrać pieniądze z programu Horse co połączono z mordowaniem koni w Polsce co połączono z Japonią , gdzie ukryto złoto Tytusowicza Romanow jako Tytus Bei Bocheński co dalej połączone jest z Chateo Gutsch, gdzie mordowane są kobiety brane do nierządu przyrównane w piosence do koni i sędziny Barbary Bochyńskiej zamienionej na Barbarę Durlej jako Barbary Janik co połączono z Ministrem Janik z MSW, które zamieniło nasze dane osobowe, aby dostosować do wyroku sądu w Toruniu IIK 164/11 do kradzieży i podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk jako Jana Kaźmierczak w miejsce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając pod Jean Marto z Fatimy zmarłego w 1999 roku za którego wstawiono papieża Franciszka jako Jean Mario Bergolio. Objawienie fatimskie było do Łucji, aby wykazać osobę przez którą służby wojskowe w Kościele katolickim zamierzały zniszczyć Kościół wykorzystując moją teściową Łucję Kaźmierczyk zamieniając jej dane przez Wiolettę Jęderko z domu Sledź z Oświęcimia, której dokumenty brata homoseksualisty posłużyły do wykreowania homoseksualisty z teścia Jan Kaźmierczyk, dokumenty medyczne Wiolety z Cieszyna wychowanki pani Hanny Kasprzyk z domu Nowak z okolic Łeby miału posłużyć do podłożenia dla teściowej akt medycznych jako chorej psychicznie., i dokonać podmiany przez akta Zofii Dąbrowskiej z Końskich i Zdzisławy Lewandowskiej z Tomaszowa Mazowieckiego. Miało to zostać ukryte w Australii jako spadek i wyłata depozytu dla fałszywego kręgu spadkobierców i jej następców prawnych pozorując naszą Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk śmierć do pobrania przez oszustów pieniędzy wypłacanych dla fałszywego kręgu spadkobierców, a pełnych kwot carskiego mienia na rzecz wojska do finansowania III Wojny Światowej.

Wykazanie symbolicznie przez papieża Franciszka , że mieszka w domu Marty jest wskazaniem, że mieszka w domu Łucji Kaźmierczyk jako Franciszek Marto w domu, który został przepisany na Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk zamieniając ją na Martę Bochyńską i podstawiając mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka zmarłego w 1997 roku w miejsce teścia Jan Kaźmierczyk podmienionego na Jan Tarnowskiego łącząc z Brunonem Bochyńskim jako Bruno Mazurkiewicz za którego podstawiono Zakon Maltański czyli dwóch synów Bruno Mazurkiewicza, którzy posługują się nazwiskiem Aleksander Tarnowski i Juliusz Tarnowski jako para homoseksualistów. Oznacza to, że wykorzystano dwóch braci Tarnowskich(Mazurkiewicz) do pozorowania homoseksualistów co połączono z określeniem W. Putin i D. Miedwiediew jako pary homoseksualnej w Szwajcarii. Określenie papieża Franciszka, że ludzie mają się rozmnażać z muzułmanami miało na celu ukrycie kradzieży mienia Tytusowicza Romanow i wykorzystanie danych imigrantów w systemie bankowym co jest wyrazem świadomego działania Kościoła katolickiego i wynikłych oszustw w systemie bankowym, gdzie podstawiono dwóch papieży jako parę homoseksualną i tramwajem Krakowiak, aby odnieść się do dzieci i Maksymiliana Kolbe, który był w Japonii w celu podstawienia fałszywych spadkobierców do Japonii. Doszło do eksperymentów przeszczepu głowy w celu zamiany tułowia, aby wykorzystać odciski palców do otwarcia skrytek bankowych lub siatkówki oka w zależności od zabezpieczenia w banku. Ludzie w jednej chwili zostaną pozbawieni dostępu do swoich kont bankowych i nie będą mogli korzystać ze swojego mienia co zawarte jest w piśmie świętym, ze bedą c Z tego powodu są usuwani ludzie, których dane wykorzystano do utworzenia depozytu do kradzieży carskiego mienia.

Podstawiono Mieczysława Pawlak za naszą rodzinę do podmiany przez Agencje Rynku Rolnego przez biuro ORSA Jerzego Myszkowskiego z Warszawy. Powoduje to wykorzystanie różnych spraw, aby dopasować dane do podmiany mojego teścia Jana Kaźmierczyk podstawionego pod Jana Pawlak nieznanego z miejsca pobytu w sprawy VIINs2/11 SR Poznań Grunwald i Jerzyce w Poznaniu zamieszkały we Lwówku, aby przejść na Lwów na Ukrainie. Następnym podstawieniem jest zamiana Lidii Maksalon na Lidię Olejnik, aby przejść na rodziny UB wykorzystując moje wnuki w celu wykazania DNA carskiej rodziny. Kolejną podmianą jest podmiana Lidii Maksalon na Lidie Daleszak, której sprzedałam działkę, a którą zamieniono na spadkobierce przez SR Starachowice co połączone zostało z Lidią Hanclewską i uczestnikiem jej sprawy Wandą Sznajder w Poznaniu sygnatura akt V Ns 173/10 co połączono z Wandą Idziak teściową mojej siostry Beaty Idziak na ulicy Sienkiewicza w Katowicach i połączenia na stary adres na dawne moje nazwisko Bożena Piórecka w Strachocicach na ulicy Konstytucji 23/1 , które to mieszkanie sprzedałam Annie i Lucjanowi Sznajder z Tychowa, którzy wcześniej mieszkali w Krakowie i podstawiono Wandę Serwicką przechodząc na Julie Wiatrowską a zamienioną na Julka Zawadzkiego. Drugie mieszkanie na ulicy Konstytucji 3-Maja 23/9b podstawiono pod kolejnych kupujących zamienianych na spadkobierców przechodząc dalej na Krosno, aby podmienić w Starachowicach Wiesława Maksalon i Tadeusza Maksalon na Wiesława Tadeusza w pierwszym cywilnym w Krośnie Odrzańskim IXNs 747/14 jako depozyt, których reprezentowała Natalia Olejnik co ma przejście na Natalię Wiatrowską a kancelaria Pawła Nowakowskiego ma przejście na geodetę Nowakowską z Stąporkowa, gdzie znajdował się Zarząd Wschodniego Okręgu Górniczego i Dyrekcja kopalni Henryk czyli adres SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, co spowodowało podstawienie fałszywych spadkobierców. Następuje podmiana sygnatur na Poznań ze Starachowic i wykreowanie tam fałszywych Bochyńskich przez podmianę rodziny, w której się ukryła moja rodzin do czego wykorzystano sygnaturę VNs 170/10 Poznań Nowe Miasto. Pod Romana Kaczorowskiego fałszywego komornika podstawiono biuro windykacyjne tworzące nazwisko Marta Królikowska, która miała zamienić moją córkę Martę Bochyńską podstawioną pod Białystok jako córka Bożeny Bochyńskiej , którą kreuje obecnie Sąd w Starachowicach, który przesyła przesyłki Pocztą Polską zamiast przez InPost, celem jest podmiana Bogusławy Bochyńskiej siostry Marii Gudewicz pod Bogumiłę Królikowską córkę Leszka i Felicji na Poznań IXNs 1482/14 i złożenie depozytu o świadczenie ,zabezpieczenie hipoteką na rzecz wierzyciela i jej następców prawnych podstawiając Felicjana Jankowskiego za którego wstawiono Lecha Pilarskiego pod Lecha Kaczyńskiego, aby przejść na Rudę Maleniecką w celu zamiany Romana Bochyńskiego na Romana Sanguszko i Romana Kaczorowskiego co połączono z SR Tarnów V GC57/16.

Firma stomatologiczna służyła do podmiany Doroty Dobrowolskiej na Dąbrowską podstawiając depozyt sądowy jako odszkodowanie za przejęcie przez Skarb Państwa mienia i połączono z zawłaszczeniem spółek męża Jerzego Kaźmierczyk przez Skarb Państwa oraz fałszywy krąg spadkobierców podstawiony również pod TV Moja na ulicy Woronicza w Warszawie, gdzie podstawiono byłych właścicieli firmy za spadkobierców czyli pana Bieleckiego i jego wspólnika z Ostrowca Świętokrzyskiego, który miał firmę stomatologiczną.

Minister Skarbu Państwa odmówił wypłaty odszkodowania za działania sędziów, którzy zasłonili się niezawisłością sądu stwierdzając, że obowiązkiem prokuratury jest zwrot zawłaszczonego mienia carskiego i książęcego. Decyzja Ministra Skarbu pana Budzanowskiego była racjonalna , gdyż wartość zawłaszczonego mienia przekracza możliwości finansowe Polski a realizacja wyroku sądu w Toruniu IIK 164/11 powoduje zamknięcie polskiego przemysłu i banków opartych na finansowaniu z carskich depozytów w Polsce na okres 5 lat. Z tego powodu działania Trybunału Konstytucyjnego, parlamentu i rządu PiS są w sprzeczności z interesem gospodarczym Polski.

Sprawa Waldemara Maksalon o eksmisję w Starachowicach IC 178/15 miała zostać podmieniona na sprawę spółki męża Jerzego Kaźmierczyk na której zamierzano wypłacać jako zwrot depozytu pieniądze zawłaszczone przy pomocy sądu przez krąg spadkobierców na fałszywe dane osobowe. Sądy wykazały sygnatury i oznaczania jako Ko, Ca, Cz, AK, INs , IC i tym podobne , aby później połączyć z innymi sprawami w danym mieście jako sprawy innych osób do odwołania co powoduje , że sprawa mojego męża w Sądzie Okręgowym w Toruniu IIK 1164/11 zwanym Okresowym mogła być połączona ze sprawą komorniczą o zwrot depozytu jako upadłości spółki co można zauważyć w sprawie IICa174/15 SR Kielce. Do Sądu Rejonowego w Kielcach cofnięto moją sprawę z Sądu Okręgowego IXKa 280/12 do sprawy SR Kielce IXK131/11 , gdzie wykazano niegodność PESEL, aby ukryć oddane naszego mienia przez fałszywych spadkobierców na rzecz Skarbu Państwa co określono przez Urząd Skarbowy jako sprzedaż praw majątkowych co jest przestępstwem i dowodem, że rząd PiS kontynuuje politykę III Rzeszy Niemieckiej.

Po zamordowaniu męża Michaliny Bochyńskiej Ernesta Bochyńskiego podstawiono jej wcześniejszego męża pana Bednarskiego pod Franciszkę Bednarską pod Salezjanów w Krakowie, którzy mają ½ części zasiedzieć czyli tak jak wydał decyzję podatkową Urząd Skarbowy w sprawie działki Nowowiejska , aby ukryć przestępstwo. Należy zaznaczyć, ze pani Michalina Bochyńska miała wcześniejszych mężów Wrońskiego i Bednarskiego co daje pole do popisu jako zasiedzenie , które komuniści tworzyli przez Sąd w Starachowicach od 1945 roku kontynuując politykę SS i NKWD sprzeczną z Konstytucją RP i wykorzystując dokumenty fałszowane w Klasztorze w Wąchocku przez księdza Chmielewskiego, który współpracował z SS według ulotek. Towarzystwo Przyjaciół Starachowic połączono z Towarzystwem Salezjańskim Inspektorii Krakowskiej pod wezwaniem Św. Jacka wykazując numer 719 i przechodząc numerem na Starachowice na Księgi Wieczyste wykorzystując nazwisko Bednarski i podstawiając Michała i Mariannę, aby przejść na Michała Romanowa podstawiając Michała Mazurek podstawionego pod Mariannę Maksalon z Nowaków oraz Marianne Podczaską w Warszawie. Wykazanie ulicy Batalionów Chłopskich jest połączenie z błędem pisarskim dorobionym na Starachowice co jest drogą i garażem, gdzie wpisuje się fałszywych spadkobierców. Powoduje to przejście na wspólnotę zakupową pana Jacka Tarnowskiego ze Starachowic finansowaną z naszych carskich depozytów przez spływy kajakowe jako Donau-Dnepr zamkniętą firmę, która windykuje zamkniętą firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamienioną na pozostałe spółki męża Jerzego Kaźmierczyk w tym APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii. Sygnaturę numer 174 połączono z ulicą Nowowiejską w Starachowicach następnie podstawiono na Kielce państwa Daleszak, którzy ukryli kradzież 50.000.000.- EUR w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 gdzie skazano właściciela tych pieniędzy męża Jerzego Kaźmierczyk, , a skradzione pieniądze zostały określone jako czyste resortowe pieniądze i użyte przez DONDAS jako inwestor zastępczy w imieniu fałszywego kręgu spadkobierców.

Podmieniono elektronicznie numery działek, aby pierwotne numery wykorzystać do ogromnych majątków ziemskich mojej rodziny podstawiając osoby przez zasiedzenie co stało się powodem świadomego stosowania pomyłek pisarskich przez sędziów do kradzieży mienia.

Podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk na osoby i filmowe postacie. Z tego powodu zamieniono Bożenę Piórecką ze „Zmienników” i jej matkę jako Marię Piórecką, aby podstawić pod Marię Bochyńską , a męża mojego Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Irenę Kaźmierczyk przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach podstawiając pod postać Ireny Kwiatkowskiej, która grała Marię Piórecką w Zmiennikach co połączono z Borami i Pałacem książąt Radziwiłł co łączy z dziećmi Jerzego Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa wnuczkami księcia Radziwiłł, których paszporty pod pozorem wycieczki szkolnej do Czech wykorzystano w w banku UBS AG w Zurychu

Męża sprawę upozorowano na Warszawę wykazując jako oskarżonego na Warszawę w sprawie przesłuchania świadka Bohdana Żakiewicz jako SR Warszawa IIIK 1994/14 łącząc przez VDs 31/07 ze sprawą w Toruniu IIK164/11 jako drugą do wykorzystania sprawy w Warszawie do pozorowania mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Warszawę. Uniemożliwiono mi dostęp do moich kont bankowych w PEKAO SA i PKO BP pozorując likwidację przez fałszywy krąg spadkobierców co jest widoczne w przysyłaniu rozliczeń na nazwisko Bożena Piórecka na adres obcych ludzi wykazując 4 USD na plusie windykując moje dane osobowe na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do windykacji, aby dopasować do podłożonych w Warszawie sygnatur, i z tym związanych spraw jak IINs 719/10 i IICo 716/10 Sąd Warszawa Praga Południe do łącznego rozpatrzenia przez sędziego Konrada Gradek, gdzie mają eksmitować z domu osobę, gdyż nie pobrano wpłaconej kwoty jako depozyt na konto banku, które wykazane jest , że strona zlikwidowała, aby nie pobrać pieniędzy i eksmitować daną osobę. Jest to nasza sprawa na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach podmieniona ze spraw INs 716/10 , gdzie dorobiono inną sygnaturę jako eksmisja IC 178/15 i dwie inne INs 819/14 i INs 820/14, a wszystkie sprawy miały początek w sprawie INs 956/09 SR Starachowice , gdzie podmieniono moje nazwisko na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk a mężowi w Toruniu na Jerzy Kaźmierczyk i Dariusz Kaźmierczyk i podstawiono sygnaturę IC 1009/14 co wcześniej opisałam, aby dokonać przestępstwa i podmiany rodziny na Warszawę. Tak podmieniano sygnatury dziadka jako 169/00 na 196/00 zamieniając sprawą INs 956/09 jako INs 716/10, gdzie podłożono pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel na uruchomienie do spółki MAROMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 kwoty 24.000.000.000,- EUR z carskich depozytów w Szwajcarii i USA jako eksperymentu. Z Łotwy zostały otwarte akredytywy na kwotę 10.000.000,-EUR przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, do dwóch kontraktów z firmami Belgijską i Turecką podpisane w Brukseli.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Informacja

http://fakty.interia.pl/raporty/raport-lech-kaczynski-nie-zyje/aktualnosci/news-waclaw-berczynski-w-rozmowie-z-wsieci-nowe-nagrania-z-tu-154,nId,2206887

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s