ERRATA Polskiej Demokracji

IMG1357

Pismo na dzień 26.05.2015
Starachowice

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Errata polskiej demokracji

Prezes Sądu Apelacyjnego Jacek Pietrzak wydał wyrok skazujący na męża ponieważ jego dane zostały podstawione pod Jacka Merkel aktywnego działacza Solidarności z 1989 roku w Gdańsku. Był on członkiem komisji społeczno politycznej utworzonej przez generała Kiszczak, który podał się za rodzinę Bochyńskich przez podstawienie Czesława Maksalon i Czesława Daleszak. Pan Jacek Merkel został prezesem Chase Bank w Gdańsku , który współpracował z „Judeobolszewią” , która kradła carskie mienie co oznacza podstawienie Kanclerz Niemiec Angeli Merkel przez Gdańsk i Toruń, którzy polskim sądem zamierzali wyczyścić papiery SB-ków. Dlatego Ryszarda Kuklińskiego podstawiono na działkę 27 w Starachowicach podmieniając na Komitet PZPR na Konstytucji 3-Maja 27 jako Sąd Karny w Starachowicach co jest bezpośrednim podstawieniem pod Jacka Tarnowskiego jako wspólnoty zakupowej w Starachowicach co połączone jest z Karolem Jackiem w celu podstawienia Karola Wojtyły jako połączenie dwóch imion jednego z wspólnoty zakupowej i drugiego imienia z Kościoła w celu połączenia dwóch fałszywych linii genealogicznych.

Wykorzystano pracowników SOF-ART Sp. z o.o. , którzy są mordowani, aby wprowadzić fałszywy krąg spadkobierców. Dlatego mąż jest oskarżony . Pracownik SOF-ART Sp. z o.o pan Jacek Piecuch został podstawiony pod Jacka Merkel i przeprowadził się do Warszawy, którego podano za właściciela moich praw autorskich dla Angeli Merkel , a mnie zamieniono na Włocławek. Podmieniono również pracownika SOF-ART Sp. z o.o. pana Grzegorza Pożogę pod generała Władysława Pożogę. Sąd i Prokuratura zgodzili się na podmianę mojej rodziny wierząc w kłamstwo, że nowy ład zmieni struktury władzy co jest oszustwem i doprowadziłby do zniszczenia Polskiego Narodu wprowadzając faszyzm. Do podmiany wykorzystano materiały udokumentowane w książce „Rządy Zbirów” pana Henryka Pająk i Stanisław Żochowski.

Komuniści poza podstawieniem państwa Wrońskich pod ziemie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego doprowadzili w Starachowicach do podstawienia głównej elity komunistycznej czyli filary reżimu generała Wojciecha Jaruzelskiego , generała Czesława Kiszczak, Mieczysława Rakowskiego, który podstawiony został pod pana Rakowskiego na Dolnych Starachowicach, który zaprosił mnie na jego prezencję wierszy , abym zaprezentowała swoją twórczość muzyczną co doprowadziło do podmiany mojej twórczości. Stało się to powodem do podstawienia pana Rakowskiego na Dolne Starachowice należące do mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Na Dolnych Starachowicach nie tylko podstawiono pana Rakowskiego , ale również panią Elżbietę Lucjanę Nowak, aby podstawić pod moją prababcię hrabinę Marianne Nowak zamieniając na spadkobierców jako Lucjana Sznajder podstawiając Annę Sznajder pod Annę Grocką, i podstawiając Raigrocką na Rajsko w Krakowie i Sąd Grocki , aby przejść na wypadki komunikacyjne. Podmieniono w Niemczech Ernesta Bochyńskiego na Ernesta Skalski i wprowadzono grupę SS Zofia zamieniając bohatera narodowego w bitwie o Anglię na rodziny UB, co spowodowało wydanie dokumentów w Anglii mojego dziadka Brunona Bochyńskiego dla pana Bohdan Żakiewicz pracującego wcześniej dla komunistycznego Rządu Polski i podstawiono Ryszarda Cyburskiego inwalida bez jednej nogi oficer rezerwy , odznaczony odznaką zasłużonego pracownika przemysłu terenowego pod Ryszarda Cybulskiego co oznacza podstawienie Jerzego Bochyńskiego z Katowic bez nogi pod mojego ojca Józefa Bochyńskiego, który miał dwie nogi i był zasłużony dla Kielecczyzny , FSC i Starachowic i podstawiono Feliksa Bochyńskiego pod Feliksa Maksalon bez nogi. Zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , który zaskarżył Bohdan Żakiewicz na Jerzego i Elżbietę Sobiszow oskarżonych w Sądzie Rejonowym w Warszawie razem z Ryszardem Cyburskim z artykułu 234 w związku z artykułem 59&1 KK o to, że w dniu 10.04.1977 roku dokonali czynnej napaści na funkcjonariuszy MO co połączono z Dworcem Centralnym, gdzie spotykała się partia PiS, aby przejść na sprzeczkę sierżanta Wiśniewskiego z żoną i podstawić akta Janka Wiśniewskiego zamordowanego w Gdańsku przez policję do czego zamierzano podstawić mojego teścia Jana Kaźmierczyk. Działanie takie miało służyć do podmiany akt na działanie przeciwko mieniu komendy policji w Kielcach co połączono przez datę 10 kwietnia na działanie uszkodzenia przez Katastrofę Smoleńską samolotu i w celu wypłaty odszkodowania za śmierć prezydenta Lecha i Marii Kaczyńskich i pozostałych członków PiS. W tym celu dokonano podmiany w Warszawie kompletu sędziowskiego z 22 marca 1978 roku przez cyfrę 22 w składzie przewodnicząca Helena Kopytowska oraz sędziowie Tadeusz Kasprzyk i Henryk Szczepańska, którzy podtrzymali wyrok, że miał znamiona chuligańskie i podstawiono akta dla mojego męża twierdząc, że jest złodziejaszkiem. Podstawiono Tadeusza Kasprzyk i pod Tadeusza Maksalon i Jana Kasprzyk na Łebę Henryka Szczepańskiego podstawiono pod Henryka Limanówkę, aby podstawić jako brat Waldemara Szczepańskiego świadka na sprawie SO Toruń IIK 164/11 odnoszćz się do największego zbrodniarza Kielecczyzny von Szczepańskiego, który mieszkał w czasie wojny ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Z tego powodu zamieniane jest moje mieszkanie z Bohaterów Westerplatte 1/1 na Bohaterów Westerplatte 1, aby podstawić von Szczepańskiego zamienionego na Peter Von Schilhorn podstawiając kolejne osoby .jak Piotr Główka, Piotr Bukat i inni. Pod Jana Kasprzyk podstawiono Janusza Lewandowskiego wcześniejszego ministra , który uczestniczył w roszczeniach własnościowych spadkobierców Wedla i wpłacił 180.000,- USD dla Credit Suisse First Boston skąd przyjechali ludzie do mojego taty w trzy dni po przekazaniu dla nas Oświadczenia Woli. Ponieważ w 1993 roku doszło do przekształceń firmy Wedel dokonanej wbrew prawu przy braku uregulowań prawnych, a wygranych sądownie jako 8 roszczeń własnościowych, gdzie dodano jeszcze procent wartości wszystkich wartości oddając PEPSI 42 % Wedla w zamian za inwestycje 56.000.000,-USD. Firma otrzymała trzy letnią karencję od podatku wartości 30.000.000,- USD . Skarb Państwa oddał prawie za darmo firmę , która przynosiła duże dochody w 1993 roku, IPN akta udostępnia do 1990 roku twierdząc, że dalej nie ma komunizmu. Pan Janusz Lewandowski zajmował się rozdawaniem majątku narodowego dla masonerii w celu dorobienia linii genealogicznych do kradzionego majątku co spowodowało afery prywatyzacyjne i dokonywanie wbrew prawu działania co miało zostać ukryte jako działy spadku na dzieciach i wnukach. Kulminacją jest próba wykorzystania pary prezydenckiej do pozorowania królewskiej rodziny, gdyż podstawiono ją pod zawłaszczony miecz paradny z Wawelu i mienie mojej rodziny.

Zamiana daty 10 kwietnia 1977 i akt policyjnych o uszkodzenie ciała na 10.04 2010 roku powoduje dorobienie spadkobierców pomordowanych osób i podstawienie katastrof lotniczych do wypłaty odszkodowań jako działu spadku. Obecnie połączono takie działania z Łotwą poprze nagranie głosowe i Australią , która żąda olbrzymich odszkodowań za katastrofę na Ukrainie co oznacza, że katastrofa smoleńska to wielki biznes polegający na jej powielaniu na kolejne tożsamości w celu wypłaty odszkodowań dla służb wojskowych zapominając o rodzinach ofiar. Powoduje to mieszania taśm z innych katastrof nazywanych aferą taśmową podstawianych pod katastrofę smoleńską , aby pobierać pieniądze jako odszkodowanie co powoduje celowość działania i planowanie katastrof w tym mojej , gdy miałam lecieć do córki co pozorowała pani prezydentowa Agata Duda ponieważ mnie zamieniono na moją mamę , a moją córkę na mnie co powoduje, że zginęłaby moja córka za którą pobrano już odszkodowanie. To jest tyko zastosowani kabały którą wprowadzono do Polski. Tworzone są w Polsce różne afery nagrań polityków nazywane aferami taśmowymi, które są podkładane pod taśmy smoleńskie jako działa spadku przez zastosowanie kabały w celu pobrania pieniędzy, potem giną ludzie ponieważ po pobraniu pieniędzy musi się zgadzać w systemie bankowym. Co miesiąc 10 każdego miesiąca w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach odprawiane są msze Święte za Katastrofę Smoleńską i pobierane są pieniądze przez podmianę kolejnych katastrof lotniczych, które są tworzone na zamówienie, pod dorabiane linie genealogiczne co tworzy pan Waldemar Maksalon jako von Szczepański największy zbrodniarz Kielecczyzny zamieniony na Waldemara Szczepańskiego świadka w sprawie IIK 164/11 SO Toruń, która jest absurdem, prowadzonym przez Sędziego Wojciecha Pruss do kradzieży pieniędzy ukrytych jako inwestycje na lotniskach jak Modlin, a pieniądze skradziono w Toruniu przez SO Toruń zwany okresowym.

Ludzi są mordowani aby podstawione osoby pod fałszywe linie genealogiczne, a po ich wykorzystaniu usunąć. W tym celu po zamordowaniu osób są usuwane ich konta bankowe , natomiast sądy wykazują jako nieznany z miejsca pobytu. Po tym fakcie podstawiany jest w sądzie dokument o niezgodności PESEL osób, które są eliminowane w celu pobrania pieniędzy przez windykację w Starachowicach carskiego mienia na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk. Podmieniono zarząd SOF-ART Sp. z o.o. na Katowice i wstawiono spadkobierców windykując przez weksel w PFRON podpisany przez Dariusza Pióreckiego, za którego Skarb Państwa podstawił swoich agentów, , którzy uczestniczą w tym procederze czyli wojsko, które przy pomocy komornika Zygfryda Nowak przejęło kontrolę na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie, która poręczyła weksel do PFRON. Wykorzystano fakt, że adres firmy pozostał mimo przejęcia terenu przez fałszywych spadkobierców co połączono obecnie z Nad Kamienną 25 w Starachowicach.

Oferowano do sprzedaży mężowi majątek Norblina , gdyż nie działała już firma o czym informował pan Bartosiak i pan Jacek Witt, którzy nie zwrócili poręczenia Kazimierowem przez Annę Pachowską dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 500.000,- PLN oraz kopii dokumentu o długach armii amerykańskiej, które przekazał pastor Kościoła Zielonoświątkowego pan Rutkowski, którego połączono z panem Kasprzyk i Słupskiem w celu podmiany na słupskich bandytów, aby połączyć z morderstwem premiera Jaroszewicza podstawiając Andrzeja Jaroszewicz jako czerwonego księcia za którego podstawiono obecnie prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Fałszywych spadkobierców na starych firmach kreuje się przez telemarketerów. Świadczy to o fakcie, że do prywatyzacji użyto depozytów carskich podstawiając do wynajętych na świecie inwestorów zastępczych , aby obecnie ukraść mienie przez podstawienie pod moją mamę Jadwigi Kaczyńskiej przez działania Ewy Wielochowskiej, której matka to Jadwiga Wielochowska podstawiona pod Jadwigę Mirowską a Ewę Wielochowską podstawiono po Ewę Mirowską wstawioną pod Ewę Podolską i Ewę Kornaszewską.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s