Szopka studencka i agent Cień

Pismo na dzień 25.05.2015
Starachowice

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Dział spadku po żyjących dzieciach czyli plan morderstwa przez wykorzystanie prezydenta.

Szanowny panie prezydencie doszło do wykorzystania pana osoby i małżonki do zrobienia działu spadku na naszych dzieciach w celu pobrania depozytu jako spadku na carskim mieniu przez służby wojskowe czyli wojsko wykorzystując nasze pisma do pana w celu podstawienia fałszywej arystokracji tworzonej przez komunistów jako czerwonej dynastii odnosząc się do grobu hrabiny Wielohorskiej w Końskich. Doszło do podmiany mojej rodziny na służby wojskowe przez Starachowice, które bezprawnie zawłaszczyły nasz majątek po moich rodzicach podmieniając protokoły w Sądzie, aby uwiarygodnić mienie mojej carskiej i książęcej rodziny dla loży masońskiej Wielkiego Dzwonu na Wawelu oraz dla Zakonu Maltańskiego przez wydanie miecza paradnego, który jest domeną królewską o który wystąpiliśmy pismem na Zamek Królewski Wawel odnosząc się do miecza Szczerbiec za którym idzie reszta mienia królewskiego. Zwracamy się z mężem Jerzym Kaźmierczyk do pana , gdyż męża skazano bezprawnie po raz drugi w jednej i tej samej sprawie w której mąż odbył wyrok pozbawienia wolności dwa lata i zapłacił grzywnę 10.500,- PLN w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 którą ukryto, gdyż powielono dane osobowe męża oraz firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamkniętej w przerwie odbywania wyroku w sprawie SO Kielce IIIK207/07 . Obecnie w SO Toruń zapadł wyrok odwołujący się do tej zamkniętej firmy w grudniu 2007 roku jako SO Toruń IIK 164/11. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa na mój i męża wniosek , gdyż podczas odbywania wyroku w przerwie w 2008 roku wyszłam za mąż za Jerzego Kaźmierczyk. W czasie ponownego aresztowania męża w 2008 roku pan Chałbiński z Końskich wydał fałszywy dokument z fabrykowanym podpisem męża Jerzego Kaźmierczyk na roboty murowe w Warszawie. Wszczęto ponownie sprawę w Toruniu , gdyż nie uwzględniono wydanego wyroku z urzędu w Kielcach, ani że ktoś obracał na zamkniętej firmie męża, nie uwzględniając również przelewu na dostawy mosiądzu, gdyż pana Mariusz Kołodziński dostał nagle amnezji wykazując zawał i udawał, że mnie nie zna, mimo że byliśmy w tej samej fundacji w Katowicach APEX-STAR, założonej z błędem „zi”na Jerzy Kazimierczyk co nie zostało usunięte. A obecnie sędzia Jacek Pietrzak wymienił nazwisko Kazimierski czyli pod akta Andrzeja Kazimierskiego, którego prawdziwe nazwisko Viktor-Stefan Sieńko i podstawiono pana dane jako prezydenta czerwonej dynastii. Do tej mistyfikacji akta były dorobione w Starachowicach podstawiając osobę o pana imieniu i nazwisku Andrzej Duda syn Krzysztofa Dudy, który ma płytkę w głowie po wypadku, a jego brat zginął co oznacza przy podmianie niebezpieczeństwo dla moich dzieci i pana, gdyż został pan podstawiony pod osobę , która uległa wypadkowi. Podmiana dokonuje się przez podmianę akt medycznych, dlatego została zagrożona pana rodzina jak również moja rodzina i mojej cioci Barbary Bochyńskiej pod której wnuczkę Sonie Jarczyk podstawiona została królowa Sonja, aby pobrać pieniądze z kradzieży naszego mienia. Aby ukryć dokonaną kradzież moje dzieci miały zginąć, aby uwiarygodnić dział spadku i wydane depozyty. Fundację uruchomiono bez naszej kontroli powielając dane męża Jerzy Kaźmierczyk na drugą osobę Jerzy Kazimierczyk. Moje dane występowały wówczas jako Bożena Piórecka. Dokonano oszustwa i podstawiono szereg osób na moje dane osobowe wprowadzając do systemu jako niezgodność PESEL, gdyż powielono moje dane osobowe w Szwajcarii przez wykorzystanie sieci marketingowej Forever Living Producks powielając moje dane na Polskę pozorując inną osobę na Włocławek pod dane osobowe Bożena Niewiadomska. Z tego powodu Urząd Miasta Starachowice przy założeniu firmy „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podmienił nazwę i narzucił REGON bez mojego udziału po czym wpisuje jako spółka cywilna na Włocławek wykazując inne osoby jak Przemysława Król z ENEKO SYSTEM , który anonsował mnie jako Barbarę, aby podstawić mnie pod sędzinę Barbarę Bochyńską czyli moją ciocię w celu obciążenia jej męża Jerzego Bochyńskiego, który naprawdę nazywa się Kaźmierczak, gdyż był z domu dziecka. W taki sposób wykaże nagranie głosowe z SO Toruń IIK 164/11 powielając na Jerzego Kaźmierczak i Dariusza Kaźmierczak co podstawiono pod byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski.

Spowodowało to podstawienie pod nazwisko Piórecki służb, które doprowadziły do usunięcia moich danych osobowych na Bożena Piórecka z domu Bochyńska z ZUS w Starachowicach i podstawiono Andrzeja Pachowskiego, którego żona Anna jest z domu Piórecka w celu podstawienia w Warszawie pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką co oznacza robienie spadku na cmentarzu. Podobnie wykorzystano mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego, który jest księdzem. Spowodowało to szantaż Kościoła, gdyż mają wnuki z mojej skradzionej corki, które użyto do przejęcia władzy przez fałszywą arystokrację Wawelskiego Dzwonu podstawiając Kaczyńskich i Radziwiłł pod naszą rodzinę w celu podstawienia Ducke. Z tego powodu przed laty doszło do śmierci papieża Pawła VI, który zamierzał ujawnić masonerię w Kościele katolickim. Spowodowało to śmierć papieża Pawła VI i wybór Polaka papieża Jana Pawła II , aby ukryć działania w USA zamordowania księcia Wacława Bocheńskiego brata mojego dziadka w parafii Wilków powiat Puławy Szczekarków gmina Urządków obecnie gmina Wików powiat Kazimierz nad Wisłą.

Dokonano przejścia przez podstawienie pod Wacława Bocheńskiego pana Wacława Mieszałę ze Starachowic, a jego żonę Anielę Mieszała podstawiono za moją babcię Anielę Reginę Mazurek urodzoną w Hucie i ukrytą w rodzinie Maksalonów z Huty, a po zamordowaniu ich w Ostrowcu Świętokrzyskim podstawiono rodzinę Maksalonów z Woźnik.

Doszło do oszustwa i podmiany mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Bożenę Podolską z Mieszałów, którą adoptowano z domu dziecka i podmieniono jej dane osobowe na Mazurek z domu w celu podmiany moich danych z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka z domu Bochyńska na Bożena Piórecka z domu Mazurek w Banku Raiffeisen-Polbank. Celem tych działań było przejście na matkę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli księżną Katarzynę Radziwiłł, którą podmieniono na Marię Krasuską. Podmieniono mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka na Franciszka Bocheńskiego czyli dziadka mojego taty cara Mikołaja II Romanowa. W tym celu SS w Zakonie w Wąchocku podmieniło dane mojego dziadka na Jana Mazur, aby dokumenty jego rodziców zawłaszczyć dla służb czyli rodziców hrabiego Jana Tarnowskiego i jego matki księżnej Katarzyny Radziwiłł podmieniając na Jadwigę Radziwiłł przez podmianę mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek czyli hrabiny Tarnowskiej przechodząc przez komornika, który po 6 latach wydaje dokument zakończenia spisu z inwentarza pod sygnaturą INs 395/10 , którą wytworzono do oszustwa dla państwa Kaczyńskich podstawionych pod Radziwiłł pod rodzinę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Właściwa sygnatura to INs 426/10 SR Starachowice, którą powielono , aby dorobić dzieci z nieprawego łoża, aby podstawić dzieci z pierwszego małżeństwa Jerzego Kaźmierczyk z Katarzyną Kaźmierczyk z domu Krasuska, gdyż w rzeczywistości jest wnuczką zamordowanego księcia Radziwiłł. Oznacza to, ze dzieci z pierwszych naszych małżeństw będą mieć zgodne DNA w linii Radziwiłł, tak jak wykreowano fałszywą linie carską jako Radziwiłł jako linię Elżbiety w Pałacu w Łańcucie podstawiając pod nazwisko Potocki. Powodem jest plan SS i NKWD realizowany nadal jako Akcja Zamojszczyzna w celu podmiany miasta Belst i Rusi Halickiej jako terenu Zamojszczyzny w celu podmiany mojej rodziny w tym Zofii Lubomirskiej z Zamoyskich rodziny Sieniawskich. Doszło do podmiany cerkwi Św. Barbary na Ukrainie na parafię Wszystkich Świętych w Starachowicach znieważając moją rodzinę. Podmieniono prawosławne cerkwie na galerie obrazów w celu podmiany na katolicyzm w celu zamiany na bazar, aby znieważyć Kościół katolicki.

Przejściem na tereny moje rodziny jest podmiana dla nas małżonków w celu przypisania służb jako spadkobierców wykazując nasze rodziny.

Sprawa INs 956/09 z powództwa Waldemara Maksalon o zniesienie współwłasności na ulicy Nad Kamienną 25 należącej do moje babci , później mojej mamy jedynej jej corki stała się tragedią dla moje rodziny, gdyż pan Waldemar Maksalon wniósł zapis działu spadku jego rodziny na moje rodzinie. Działanie to doprowadziło do śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w celu wpisania oszustwa w zakresie działu spadku pod Franciszku Janie Mazurku, spraw zakończona przez podmianę moich danych osobowych na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak wprowadzając służby jako Kanclerz Niemiec z Elbląga, gdzie mieszkał były mąż.

Sprawa była prowadzona dalej pod kolejną sygnaturą INs 716/10, gdzie Waldemar Maksalon wykorzystał Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk o przekazaniu dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Romanow jako Rurykowiczów.

Waldemar Maksalon posłużył się błędnym protokołem sądu w sprawie spadku po moim tacie w sprawie INs 67/08, gdzie wpisano mojego tatę Józefa Bochyńskiego jako Bożennę Peryt co było sprostowane zarządzeniem, ale ukryto w sprawie, gdyż bezprawnie posłużono się Oświadczeniem Woli mojego taty.

Sprostowanie było przesłane do mnie i mamy, ale pominięto w nim moją siostrę Beatę Idziak, którą uśmiercono w systemie, a mieszkała w bloku na Batorego 8/18 w Katowicach, obecnie w Irlandii.

Panią Bożennę Peryt podstawiono za sąsiadkę siostry Beaty Idziak w Katowicach pozorując inny związek i łącząc z Wąchockiem, gdzie SS w czasie wojny fałszowało dokumenty.

Następnym dokumentem jest bezprawne wykorzystanie sprawy spadkowej po moim ojcu Józefie Bochyńskim Ns 67/08, którą podmieno9 na INs 67/06 podmieniając datę śmierci taty na 2006 rok.

Rok 2006 jest czasem aresztowania męża Jerzego Kaźmierczyk przed naszym ślubem. Dowodem podmiany daty jest odebrane postanowienie sądu w sprawie nabycia spadku z powództwa Invest Bank przez Bożenę Bochyńską-Kaźmierczak wytworzoną przez służby wpisując sygnaturę INs 67/06. Spowodowane to było zamianą sprawy męża SO Kielce 207/07 na dział spadku na udziałach spółki SOF-ART Sp. z o.o. w celu wypłaty spadzionych w 2004 roku 50.000.000,- EUR na weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk do zakupu Huty Ostrowiec Sa i GBC Centrostal Bydgoszcz SA, gdzie podstawiono fałszywy krąg spadkobierców po żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk podstawionym pod mojego nieżyjącego tatę co spowodowało ukrycie kradzieży na Lipie Henryk Szyb na spółce SOF-ART Sp. z o.o. powielonej na ulice Grzybową w Starachowicach oraz na trzecią spółkę na Nad Kamienną 25. W właściwej spółce SOF-ART Sp. z o.o założonej w 1994 roku podstawiono rozwód Ewy Podolskiej pod moje dane osobowe Bożena Piórecka zamieniając na z domu Mazurek. Dokonano przejścia przez podział majątku Wacława Podolskiego z Ewą Podolską zamienioną na Bożena i podstawiono na Lipie Henryk Szyb 1, jako Ewa Kornaszewska druga żona byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski. Przypisano w systemie moją wnuczkę za córkę byłego męża w celu podstawienia Wacława Podoskiego z Krakowa, który z swoimi dziećmi przejął cały majątek po Jerzym Kaźmierczyk, któremu dopisano Ewę Podolską za żonę podmieniając strukturę właścicielską spółki SOF-ART Sp. z o.o. na osobę fizyczną jako „SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki” . Upozorowano, że mam uszkodzone ciało i oskarżono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając dokumenty w sądzie SO Kielce IIIK207/07 na oskarżenie moich rodziców Dariusza Pióreckiego i Dariusza Dąbrowskiego, którego ojca Sąd w Kielcach zamienił na Pióreckiego. Sąd Rejonowy Starachowice zamienił Dariusza Pióreckiego na Dariusza Dąbrowskiego.

Spółka SOF-ART Sp. z o.o., która to spółka miała zakończone wszystkie sprawy i wygraną SO Kielce IXKa 280/12, która znika z sądu i pojawia się SR Kielce IXKa 131/11, gdzie wstawiono niezgodność PESEL.

W sprawie SO Kielce IXKa 280 złożyłam wniosek o sprawdzenie mojego DNA jako carskiej rodziny co wykorzystały służby do wprowadzenia fałszywego kręgu spadkobierców.

Wykorzystano mój wniosek o stworzenie depozytu z pieniędzy wypłacanych przez Urząd Miasta Końskie dla fałszywych hrabiów Tarnowskich za użytkowanie Pałacu w Końskich, który powinien dla nas być zwrócony. Wykorzystano artykuł prasowy, gdzie redaktor zmienił cel naszej wizyty wpisując tytuł „Komu spadek po Tarnowskich” wykazując nasze zdjęcie i wskazując na próbę zrobienia ze mnie osoby chorej psychicznie w celu podmiany na Kraków na państwo Podolskich.

Skradziono w 1978 roku akcje FIAT i FORDA oraz udziały w Państwie Polskim przez morderstwo Marian Bochyńskiego i użyto tych dokumentów w Krakowie robiąc przez 30 lat działy spadku przez Stanisławę Kalista na granicy z państwem Wójcik działka 27 , i wprowadzono komornika granicznego aby odnieść się do Krakowa przez działkę Pasternik 31 jako droga i Pasternik 100 jako cmentarz w Krakowie, gdzie pobierano pieniądze jako działy spadku podstawiając Wacława Podolskiego i Ewę Podolską pod majątek Wacława Bocheńskiego w USA. Drugim przejściem na cmentarz miała być symbolicznie zdjęta brama w Tarnowie na cmentarzu przekazana do Nowego Jorku przez Lecha Kaczyńskiego byłego prezydenta, który nie ma herbu, a został podtrawiony pod majątek mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego herbu Rawicz, główny herb Lew z Judy.

Były pełnomocnik Bohdan Żakiewicz w 2005 roku potajemnie oskarżył męża aby ukryć kradzież w 2004 roku obrazów w Szwajcarii co ujawnił sędzia Wojciech Pruss w sprawie IIK 164/11. Oznacza to, że Bohdan Żakiewicz wyłudził od nas pełnomocnictwo z ulicy nad kamiennej 25 w Starachowicach do spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. dotyczące eksperymentalnego uruchomienia 24.000.0000.0000,- EUR z funduszy carskich w tym z Szwajcarii 12 .000.000.000,- CHF i USA 12.000.000.000,- USD z Baku Rezerw Federalnych w USA.

Dokumenty pełnomocnictwa dla Bohdana Żakiewicz znalazły się w sprawie z powództwa Waldemara Maksalon INs 956/10 i INs 716/10 , gdzie sędzia z Kielc przesłał naszą sprawę IC 2627/10 z Sadu Okręgowego o przywrócenie stanu posiadania carskiej rodziny, gdzie podmieniono moje dane przez błąd „ż” na Bożena Bochyńska-Każmierczyk i zamierzano obecnie dokonać kradzieży (biliona Franków) 1.000.000.000,- CHF i (biliona dolarów) 1.000.000.000,- USD.

Sprawy powielono na Warszawę przez podmianę sygnatur i naszych danych osobowych na Warszawę.

Wykorzystano mój wniosek o stworzenie depozytu w sprawie SOF-ART Sp. z o.o. SO Kielce IXKa280/12 z pieniędzy wypłacanych dla fałszywych hrabiów Tarnowskich czyli dzieci Bruno Mazurkiewicz tłumacza z Place Zakopane katowni Podhala przez Urząd Miasta Końskie, które użytkuje pomieszczenia przypałacowe. Pieniądze powinny zostać dla nas być zwrócone . Wykorzystano do tego artykuł prasowy, gdzie reporter zmienił cel naszej wizyty w redakcji i nadał tytuł „ Komu spadek po Tarnowskich” wykazując nasze zdjęcie i wspominając o próbie zrobienia ze mnie osoby chorej psychicznie w celu podmiany na Kraków dla państwa Podolskich, gdyż wykorzystano akta psychiatryczne Ewy Podolskiej i podstawiono do sprawy Ko 336/13 w SR Starachowice , której akt mi nie udostępniono twierdząc , ze dotyczy inne osoby co połączono ze sprawą pracowniczą PC 44 w SOF-ART Sp. z o.o. pana Cybuch i wykreowano sprawę IIKp117/14 w Tomaszowie Mazowieckim aby mąż zamknął żonę na leczenie z szpitalu psychiatrycznym.

Skradziono w 1978 roku akcje FIAT i FORD i udziały w Państwie Polskim przez morderstwo Mariana Bochyńskiego i ukryto te dokumenty w Krakowie robiąc przez 38 lat działy spadku przez Stanisławę Kalista w Starachowicach na granicy z państwem Wójcik wykorzystując dane w Krakowie przez wprowadzenie komornika granicznego, aby odnieść się do Krakowa jako droga Pasternik 31 i Pasternik 100 jako cmentarz i pobierano pieniądze przez podstawienie Wacława Podolskiego pod Wacława Bocheńskiego w USA. Drogą przejścia na cmentarze miała być symbolicznie zdjęta brama cmentarza w Tarnowie i przekazana do Nowego Jorku przez Lecha Kaczyńskiego byłego prezydenta, który nie ma herbu a został podstawiony na miejsce mojego taty Józefa Bochyńskiego herbu Rawicz, główny herb Lew z Judy.

Były pełnomocnik Bohdan Żakiewicz (współpracował z Kampanią Węglową) oskarżył męża potajemnie w 2005 roku co ujawnił sędzia Wojciech Pruss w sprawie SO Toruń IIK 164/11. Oznacza to, ze wyłudził od nas pełnomocnictwo z firmy MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach należącej do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dotyczące eksperymentalnego uruchomienia 12 miliardów Franków z Szwajcarii i 12 miliardów dolarów z Banku Rezerw Federalnych w USA. To pełnomocnictwo znalazło się bezprawnie w sprawie z powództwa Waldemara Maksalon w Starachowicach INs 956/09 i INs 716/10 o zniesienie współwłasności Nad Kamienną 25, zamienionej bezprawnie na dział spadku Waldemara Maksalon na mieniu mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka i włączono do tego bezprawnie przesłaną sprawę z Kielc z mojego powództw i męża Jerzego Kaźmierczyk o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej z Kielc IC 2627/10. Przesyłając sprawę z Kielc IC 2627/10 Sąd Okręgowy w Kielcach sędzia Merta podmienił moje dane osobowe przez błąd „ż” jako Bożena Bochyńska-Każmierczyk i Jerzy Każmierczyk. Upozorowano, że skarżę męża pozorując nieistniejące uszkodzenie ciała fabrykując sprawę 1Ds1001/14 przez prokuraturę Starachowice powielając sprawę na trzy w tym do Torunia i Tomaszowa Mazowieckiego i podstawiając państwo Podolskich pod moje dane osobowe i spółkę SOF-ART Sp. z o.o., której zarząd zamieniono na zamkniętą firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu zamiany na działającą APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii, gdzie wprowadzono pod nas spadkobierców.

Podstawiono Wacława i Ewę Podolskich z Krakowa, którzy są od 8 lat po rozwodzie podstawiając uszkodzenie ciała Ewy Podolskiej pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do sprawy Ko 336/13 i wytworzone fałszywe akta wypadku w Nowej Wsi zamieniając mandat z fotoradaru na wypadek i mandat nałożony w Łęczycy 200 złotych jako sygnatura IIK co połączono z sygnaturą IIK164/11 w Toruniu i sygnaturą o eksmisję IC 178/15 z Nad Kamiennej 25 działka 29 zamienionej przez sędziego Wojciecha Kucharskiego na eksmisję z działki 29 (Zakłady Górnicze) co połączono z przekazaniem depozytu Ewy Kornaszewskiej dla Pauliny Machowskiej jako INs 29/16 i przez błąd w kodzie pocztowym dokonany przez SR Starachowice połączono sprawę z Łukowem, aby przejść na majątek mojej rodziny w tym Mordy , gdzie jest herb Rawicz i połączyć z Sokolnikami pod Łęczycą jako zabezpieczenie ziemią pod kredyty wypłacane dla fałszywego kręgu spadkobierców, którzy pobierając pieniądze ze spółek męża Jerzego Kaźmierczyk aby wykazać obrót zero.

SO Toruń IIK 164/11 prowadził sprawy do Sądu w Krakowie dla fałszywych hrabiów Tarnowskich, którzy pobrali z Wawelu miecz paradny i działa sztuki co spowodowało fabrykację dokumentów przez wojsko w Toruniu IIK 164/11 jako Sądzie Okresowym robiącym dokumenty wstecz.

Doszło do podstawienia prezydenta Polski jako żony Soni Jarczyk zamienionej na królową Sonię w Norwegii aby podstawić prezydenta jako czerwonego księcia pod Andrzeja Kazimierskiego wymienionego przez sędziego Jacka Pietrzak w Gdańsku w celu podmiany na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując, że Agada Duda jest w żałobie i została podstawiona pod Agatę Bocian pozorując żałobę po Jakubie Pióreckim, aby wypłacić depozyt jako spadek już po dzieciach. Powiązano to z akcją „Wisła” i agentem Mirosław Kowalski „Cień” oraz aferą Żelazo II prowadzoną przez Starachowice i sprzedażą carskich precjozów w Skandynawii przez Konrada Szmytka. i Marka Katzer, którzy z Olgą Golba posłużyli się pełnomocnictwem szczególnym na moje dawne nazwisko Bożena Piórecka, którego nie zwrócono i wytworzono wiele spółek
SOF-ART Sp. z o.o. , które windykowały przez 12 lat PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dokonując kradzieży carskiego mienia przez podmianę zarządu SOF-ART Sp. z o.o. na firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk aby wstawić fałszywy krąg spadkobierców na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii.

Banki mają obowiązek wykazania pochodzenia pieniędzy co powoduje, że przy naszych pieniądzach będzie zapis jako dział spadku. Są to ogromne pieniądze, które podzielono na programy bankowe dla fałszywego kręgu spadkobierców nie mającego do tego prawa.

Wartość kwoty 24,- miliardy EUR oraz weksel 50.000.000,- EUR miały na celu wykazanie większego majątku w Szwajcarii i USA niż wykazany publicznie majątek Jan Kulczyk i Zygmunta Solorz -Żak, których podstawiono pod carskie i książęce mienie przez Wojskowe Służby Informacyjne do czego publicznie przyznał się Zygmunt Solorz-Żak, ale ukrył fakt korzyści finansowych czego przykładem jest windykacja laptopa acer mojego taty na Bohaterów Westerplatte 1, w Starachowicach przez PLUS BANK. Wymienieni biznesmeni zostali podstawienie pod sprawy spadkowe po moich rodzicach INs 67/08 i INs 426/10 oraz pod sprawy spadkowe po moich dziadkach potrajając sygnatury i zamieniając na udziały w spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk.

Wszystkie pieniądze są w programach bankowych bankowych w USA, Szwajcarii i Polsce, gdyż tak zostało skonstruowane pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel. Próbowano skraść pieniądze przez doprowadzenie do upadłości GBC Centrostal Bydgoszcz SA i APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii wykorzystując zamkniętą firmę w Szwajcarii APE-CH GmbH, gdzie byłam w zarządzie jako Bożena Piórecka po rozwodzie z Dariuszem Pióreckim co spowodowało podstawienie Ewy Podolskiej w Krakowie i Ewy Kornaszewskiej z Irlandii dawnej sekretarki US Starachowice.

W Banku PKAO SA znajdują się precjoza carskie na moje dane osobowe natomiast w Banku PKO BP znajduje się 100.000.000,-EUR przesłane przez byłego pełnomocnika Kazimierza Bania z UBS AG w Zurychu na moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk do których nie mamy dostępu, gdyż wprowadzono pod nas spadkobierców wykorzystując konto PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse i konto na Bożena Piórecka z PEKAO SA przesyłane do moich znajomych na dawny na adres Konstytucji 3-Maja 23/9b w 2016 roku rozliczenia karb bankomatowych na których jest zawsze 4 dolary.

9. Nastąpiła próba kradzieży moich praw autochtońskich przez Czesława Daleszak i Lidię Daleszak przy udziale Urzędu Skarbowego i Waldemara Maksalon, który powiedział , że mam firmę na ulicy Nad Kamienną 25 co było nieprawdą w 2011 roku w sprawie INs 956/09 i INs 716/10. Celem jest kradzież wartości intelektualnych do podstawienia pod agentów z 1968 roku,którzy brali udział w Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich agent J. Bocheński i M. Wańkowicz. Z tego powodu na Bohaterów Westerplatte 1/1 i na ulicy Nowowiejskiej wpisali się sąsiedzi za rodzinę , a w Warszawie wpisano oskarżenie dla mojego męża jako SR Warszawa Praga IIIKo1994/14 do VDs 31/107/Sp z Torunia do sprawy IIK 164/11co łączy z datą utworzenia SOF-ART Sp. z o.o. oraz skradzionym mieniem przez Bohdana Żakiewicz od 2004 roku w tym obrazy w Szwajcarii co ukrył sędzia w sprawie SR Opoczno jako IIKp425/09 twierdząc, ze obrazy mają spadkobierców co łączy się za rodzinę agentów Józefa Bocheńskiego z Fogel za którego siostrę podała się Helena Surma.

Urząd Skarbowy decyzja 2612-PP.421.45.2015 działki na ulicy Nowowiejska numer 768 powierzchnia 1686 m2 oraz działka 692 o powierzchni 394 m2. Udział w działce 692 jako nowy numery jest odstąpieniem pasa z działki 768 na drogę co spowodowało wytworzenie aktu notarialnego a drogę z osobami, które również odstąpiły pasy gruntu z ich działek na drogę co powoduje , że nie można wpisać mojego taty na działkę mamy, którą otrzymała po ojcu.

Służby podstawiły Danutę Surma jako Danuta Wrońska podstawiona pod mienie mojego dziadka , a mojego pradziadka Franciszka Bocheńskiego zamieniono na Franciszka Wrońskiego i wykorzystali metrykę podpisaną przez księdza Chrzanowskiego z 1926 roku z Wąchocka pracującego dla SS, który wykorzystał drugą metrykę Natalii Szwed podstawionej pod Lidię Daleszak udającą siostrę Czesława Daleszak, która była pracownikiem polskiej ambasady w Szwajcarii i podała się za mnie jako Bożena Bochyńska -Kaźmierczyk wykorzystując wcześniejsze dane Bożena Piórecka i Bożena Bochyńska. Metryka z 5.04.1926 rok z Michalowa , gdzie występuje Mazur Kazimierz jako świadek a podpisał ksiądz Chmielowski pod którego podstawiono księdza Chmielowskiego współpracownika SS i podstawiono mojego dziadka Franciszka Mazurka pod Mazur Franciszek , który wydal księdza prymasa Wyszyńskiego, Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie Ko 58/09 i IIKp425/09 w sprawie obrazów za 50.000.000,- EUR podmieniono w systemie informatycznym na Irenę Kaźmierczyk, aby odnieść się do Ireny Wrońskiej metryka 173 Wąchock 8.06.1925 rok i podpisane przez księdza Leonarda Chojnackiego, gdzie występuje również Stanisława Wrońska i Józef Wroński , gdzie podstawiono Stanisława Pikul z Tarnowa jako Stanisława Pikula podstawiona pod moją babcię Bolesławę Stanisławę Bochyńską jako Stanisławę w książeczce osób represjonowanych politycznie. Oznacza to, że bezprawnie na Wrońskich wydano obrazy IIKp425/09 czyli dla naszych prześladowców. Należy wspomnieć jeszcze o metryce z 1926 roku numer 95 z 5.04.1926 roku co przypisano do dziali 95 (Wielki Piec) jako zamiana z 29 przez Helenę Surma aby podać się za rodzinę Radziwiłł. Wykorzystano Apolonię Mazurek z Władysławem Janem, gdzie występuje Tadeusz Gębski jako świadek podstawiony pod Maksalon co ma przejście na bibliotekę na panią dyrektor Gębską, która przejęła funkcję po Elżbiecie Barbarze Bochyńskiej, gdzie była proszona do czasu gdy puszczono plotkę, że nie żyję. Występuje Krakowiak Piotr świadek w księgach parafialnych i tu został podstawiony Piotr Główka zamieniony na Radziwiłł dla czerwonej dynastii przez komornika oraz Stanisław Mazurek , gdzie również podstawiono Stanisława Pikul z Tarnowa co połączono z Krakowiakiem Adolfem Stefanem metryka 108 aby przejść na Adolfa Hitlera w celu ukrycia spalenia mojej babci w Kruszynie w 1932 roku księżnej Marii Lubomirskiej.

Wykorzystano metrykę 113 Zygmunta Krakowiaka z 1925 roku do podstawienia na Suchedniów zamieniając na Radziwiłł i podstawiając pana Roman Musiał pod Roman Mazur jako Roman Bocheński na Jasną Górę pod ślub mojego dziadka w 1930 roku z księżną Marią Lubomirską. Dokonuje się ordynarnych przeróbek w księgach parafialnych, aby podmienić rodziny, w których została ukryta moja rodzina jak metryka 109 Marcinków Janina Siedlak przerobiona ordynarnie na Blach a w metryce numer 121 Lucjan Nowak jako wytarte przy imieniu Stanisława wytarte i dopisano Szczykutowicz. Hrabina Marianna Nowak to babcia mojej matka pod którą podstawiono obecnie Lucjana i Annę Sznajder, którzy kupili moje mieszkanie na ulicy Konstytucji 3-Maja 23/1 i podstawiono pana Ryszarda Kalista na Aleja Wyzwolenia 121 czyli numer metryki do podmiany miejscowości Mieszała na działkę 27 , gdzie wstawiono Ryszarda Kalista pod Ryszarda Nowak metryka 237 z 1926 roku i podstawiono Ewę Podolską.

Anielę Mieszał podstawiono pod Anielę Reginę Mazurek , dlatego Waldemar Maksalon z sądem usuwa dane moich dziadków z Kościołem katolickim. Wacław Mieszałą został podstawiony pod księcia Wacława Bocheńskiego na USA na wyspę Governor`s Island w Nowym Jorku, gdzie wstawiono Bohdana Żakiewicz. Pan Bohdan Żakiewicz udawał spadkobiercę po Wacławie Bochyńskim sprzedając siarkobetony, ale nie miał wszystkich składników patentu co oznacza, że zabito Wacława Bocheńskiego, gdyż siarkobeton w Stoczni w Bostonie się nie starzeje w przeciwieństwie do sprzedawanego przez Bohdana Żakiewicz i Czesława Daleszak oraz Konrada Szmytka i Artura Kogut.

,Wykazany materiał jest materiałem dowodowym do żądania zwrotu naszego mienia zagarniętego bezprawie przez Rząd Polski w mienionych latach i pana Kwaśniewskiego z jego żoną udających spadkobierców na naszym mieniu, a obecnie będącego we władaniu obecnego rządu, co wykazał Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Wojciech Pruss, a co jest powagą rzeczy osądzonych. Stan ten został wykorzystany przez podstawienie pod nasze herby służb w tym również przez podstawienie pana Jarosława Kaczyńskiego nie mającego żadnego herbu tak samo jak nie posiada żadnego herbu pan Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia oraz podobnie nie posiada herbu pan Bohdan Żakiewicz a tym bardziej Aleksander Kwaśniewski, któremu dano odznaczenie w Belgii z naszym lwem jak w naszym herbie. Wnoszę również z tego względu o uniewinnienie i przeproszenie męża mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk, co wiąże się również z kasacją wyroku w SO Toruń IIIK164/1.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mec Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s