Gupa Rai

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Pismo na dzień 27.05.2015
Starachowice

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż.
mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Wielokrotne windykacje przez banki bez odpisania długu.Uśmiercenie w systemie bankowym i tworzenie nowych tożsamości

Romuald Szeliga z Credit Agricole Bank Polska S.A podstawiony został pod Romualdę Grudniewską oraz Prokuratora Grudniewskiego w Starachowicach podstawiając mój dług w banku Lukas około 7.000,- PLN aby zastosować dźwignię finansową dopisując zera a infolinia służy do podmiany danych osobowych, aby dopasować do przedwojennych osób w celu podmiany na moją carską rodzinę zamieniając rodziny w której była ukryta. Dopasowano pana Szeligę do pana Szeligi z Ksiąg Parafialnych w Wąchocku jako Karol Teliga podstawiając Krzemińskich czyli rodzinę Konstancji Krzemińskiej z domu Bochyńskiej co Połączono przez nazwę z Bankiem Polskim , którego depozyty są w Kanadzie i wypłacane są środki jako pomoc humanitarna przez Fundację APEX-STAR. Podmieniono Łucję Arend na Łucję Kaźmierczyk przechodząc przez miejscowość Kaczka do zamiany na Kaczyńskich. W Księgach Parafialnych w Wąchocku wytarto imię Zofia zamieniając na Władysławę numer 61 z 1926 roku, aby podstawić na Władysławę Mierzanowską czyli Alicję Hessen-Darmstadt i podstawiono Franciszka Wrońskiego pod Franciszka Bochyńskiego aby wypłacić pieniądze i wykorzystano Franciszka Bocheńskiego jako Franciszka Potockiego wstawiając Konrada Potockiego powielając na Stefana i Karola robotników. W ten sposób powstała Fundacja Hrabiego Jakuba Potockiego i zdrajców Sasów, podstawiając pana Potockiego z Wąchocka udającego hrabiego i księcia Potockiego, zamienionego na cara Mikołaja II Romanowa. Bohdan Żakiewicz stwierdził, że został księciem otrzymując szpadę i order od Fundacji hr. Jakuba Potockiego.

Mieczysława Pawlak zamieniono na Mieczysława Krakowiak , aby podstawić pod Radziwiłł co jest połączone z Krystyną Jagiełło, aby podmienić pod aferę z uczestnictwem pan Jagiełły w Starachowicach przybrane nazwisko, aby dorobić historię króla Jagiełły zamieniając Mikołaja II Romanowa na Mikołaja Śliwę i Rocha Bai na Św. Rocha, a mojego tatę Józefa Bochyńskiego zamieniono na Józefa Krakowiak podstawiając Leokadię Kowalczyk z domu śledzik pod Leokadię Siewierską i podstawiając Hannę Siewierską z domu Kowalska pod Hannę Nowak i jej męża Mieczysława pod Mieczysława Krakowiak zamienionego na Mieczysława Rakowskiego i Mieczysława Pawlak.

Marianna Lidia Szwed urodzona w 1928 roku została zamieniona na Lidię Szwed, Lidie Daleszak i Lidię Maksalon oraz Bożenę Szwed. Czesław Daleszak zamienił Lidie Daleszak na siostrę Bożeny Szwed i podstawiono Julię z Krukowskich żonę Stanisława Szwed pod Julię Wiatrowską, a Antoniego Derlatka pod Antoniego Dudę jako Antonii Bocheński na Włocławek, aby zamienić historię wstecz. Aby złączyć postacie podstawiono Jadwigę Włodarczyk żonę Aleksandra Rek pod moją matkę Filomenę Jadwigę Bochyńską podstawioną pod Aleksandra Gąsiorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego. Następnie podstawiono Agnieszkę Kornaszewską za córkę Reka, którego zamieniono na dziadka mojej wnuczki. Jadwigę Gacek upozorowano na moją matkę Filomenę Jadwigę Bochyńską pod umowę z Gackami zakupu Pasternik 31 obecnie Nad Kamienną 25 , aby podstawić Szczykutowicz pod Jana Nowak w celu połączenia Stanisławy jako Szczykutowicz faktycznie Nowak i podstawiono Mieczysław Kwaśniewski 1926 rok pod Mieczysław Pawlak . Wykorzystano nazwisko Andrzeja Pociechy z umowy mojego dziadka do podstawienia Andrzeja Dudy, aby podstawić pod metrykę Jana Pociecha numer 149 , a Józefa Gacek podstawiono pod mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego. Następuje rotacja nazwisk i imion w celu dopasowania fałszywego kręgu spadkobierców i dopisano Genowefę Maksalon jako Genowefę Idziakowską i podpisał Bolesław Idziakowski , którego zamieniono na Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską , czyli Marię Romanow, która zastępowała zamordowaną babcię Marię Bochyńską z Lubomirskich. Romana Bocheńskiego podstawiono pod Romana Krakowiak numer 275 z 1926 roku, aby podstawić pod carską rodzinę i połączyć z Janem Hermanem co połączono z panią Dróżdż Helena podstawiając Helena Surma podstawiając dalej Reginę Głowacz pod pracownika SOF-ART Sp. z o.o. łącząc z Romanem Magdziarz podstawionym pod Romana Bocheńskiego przechodząc przez metrykę Reginy Głowacz numer 155 przechodząc na sprawę Ko 155/12 o mienie carskie z naszego powództwa. Jana Hermana połączono z moim dziadkiem Franciszkiem Janem Mazurek i teściem Janem Kaźmierczyk podstawiając pod króla Hermana w Sieciechowie, którego oślepiono i wygnano , aby dopasować historię do niewidomego Franciszka Bochyńskiego nauczyciela podstawionego pod zamordowanego księcia Franciszka Bocheńskiego co połączono z firmą męża PPH APE- Jerzego Kaźmierczyk, aby zrobić dział spadku i podstawić pod Franciszka Jana Mazurka mojego dziadka jako jedno i zamieniając właściciela firmy Jerzego Kaźmierczyk na Stanisława Pikul aby podstawić Stanisława Herman oraz Julian Jasiński robotnik podstawiony pod Rawicz poprzez podstawienie Juliana Krzemińskiego podstawionego na nazwisko żony Krzemińska. Mariannę Nowak i Mariannę Podczaską podstawiono na Herman i podstawiono herb Rawicz na Sieciechów i podstawiono Kaczyńskich . Moją wnuczkę podstawiono pod Leokadię Kowalczyk zamienioną na Leokadię Jasińską do dorobionej historii do banków i połączono przez Krzemińską Marie Zofię jako grupa Zofia numer 130 i zamieniając Reginę Głowacz na Reginę Przygoda podstawiając druha Derlatkę i podmieniono moją córkę Martę Bochyńską na Martę Przygoda, która miała zginąć w Wielskiej Wsi pozorując ją na Martę Cybulską, aby dopasować do metryki numer 80 z 1926 roku. Podstawiono Szczepana Mróz pod Szczepan Krzemiński i dorobiono sędzinę Ewę Domagała pod pana Domagalskiego gajowego wstawiając prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego co połączono z inż, Krukowskim i podstawiono mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako gajowy podstawiajć pana Domagalskiego ze Starachowic, gdy odbierałam dokumenty w Sądzie tak mnie nazwano po czym mnie zatruto. Objawy jakie miałam były zgodne z objawami mojego taty co oznacza , ze mój ojciec był zatruty co spowodowało anomalie jelit i nieprawidłową pracę jelit tworząc złóg co upozorowano na tętniaka.

Bank Agikole Bank Polski SA połączono przez nazwę Bank Polski co ma wskazywać na spadkobierców carskiej rodziny. Wykorzystano pana Janusza Maciejewskiego historyka literatury prof. UW i PAN do podstawienia pod dyrektora Maciejewskiego , który miał zakładowe mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 przed moimi rodzicami i podstawiono moją twórczość pod tą osobę. Wykorzystano pana Sieradzkiego Zbigniewa podstawionego pod bibliotekarza Ignacego Sieradzkiego podstawionego pod Ignacego Krakowiak z Warszawy z Nowolipek , którego żona Barbara Krakowiak zamieniła po jego śmierci mieszkanie na ulicę Bagno 7. Wykorzystano sieć FLP i Rolfa Kipa pod E. Kipa Wielkiego Sekretarza później Wielkiego Dozorce Wielkiej Loży Narodowej w 1939 roku, który był wicedyrektorem Biura Prezydialnego Zarządu Miejskiego stolicy. Jest on członkiem loży Kopernik , której założycielem był Julian Kulski podstawiony pod Juliana Krzemińskiego, dlatego mąż Jerzy Kaźmierczyk był sądzony w Toruniu w sprawie IIK 164/11 przez lożę masońską Kopernik, która wplątała również mojego teścia. Grupa Rolfa Kipa w Niemczech podmieniła moje dane w banku UBS AG na Ewę Eugster za którą podstawiono jej wnuczkę Emilii Müller pod paszport Ewy Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego zamieniając wszystkie kobiety na Katarzynę Kaźmierczyk, aby podstawić pod Katarzynę Romanow do Szczecina podstawiając agenta NKWD Aleksandra Zawadzkiego jako Aleksy Romanow.

Agenci z czasów wojny w Skarżysku Kamiennej w fabryce zbrojeniowej zakonspirowani jako agenci żydowscy z „Konia Trojańskiego” zostali podstawieni pod program bankowy Horse pornograficzny na bazie szachów diamentowych Romanowów i podstawiono generała Waleriana Czumę pod Walerię Szmytka przybraną córkę Konrada Szmytka Białorusi i podstawiono Attaché wojskowego RP w Jugosławii majora Stanisława Grockiego podstawiając Stanisława Pikul pod Marię Grocką zamienioną z mężczyzny na kobietę. Z tego powodu Towarzystwo Przyjaciół Starachowic podmienia dokumenty mojego dziadka Brunona Bochyńskiego aresztowanego w grupie notabli ze Starachowic w 1940 roku wydanego przez potrójnego agenta Ryszarda Sorge na Skarżysko-Kamienna i podstawia Józefa Retigera wybitnego masona założycie Bilberg Group krakowskiego Żyda połączonego z amerykańsko-brytyjską pod nowy ład światowy wykorzystując dane papieża Josef Ratzinger podstawiać Eleonorę Aveling córkę Karola Marksa pod Eleonorę Zwolińską z domu Podczaską. Z tego powodu grupa Konia miała doprowadzić do zastrzelenia papieża Franciszka, aby podstawić Józefa Retingera i Eleonorę Aveling jako „Kwiatki Zwolskie” pisane przez księdza Hieronima Serżysko dla Hieronima Mycielskiego z NKWD.

Józef Retzinger był duszą i ojcem chrzestnym takich organizacji jak Rada Europy, Masońskiej Grupy Bilderberg i Unii Parlamentarnej i Europejskiego Centrum Kultury, Uniwersytetu Europejskiego , Europejskiej Centrum Badań Jądrowych , Europejskiej Karty Praw Człowieka i Europejskiej Wspólnoty Obronnej syn adwokata Władysława Zamoyskiego podstawionego pod Władysława Maksalon , który mnie wyrzucał z domu po śmierci w sprawie INS 819/14 i INs 820/14 oraz IC 178/15 w związku ze sprawie INs 956/09 i INs 716/10, gdzie podstawiono przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej z naszego powództwa w SO Kielce IC 22627/10 i podstawiono Waldemara Maksalon, który pracuje dla córki Karola Marksa, a idą wszyscy przez numer 29 zamieniając dziadki oraz numery posesji łącząc z podmianą dat śmierci. Pan Kazimierz Bania otrzymał kopie mojego DNA do Rosji po czym pan D, Miedwiediew zamienił się na Rurykowicza , gdyż w przeszłości przeprowadzono dochodzenie morderstwa rodziny Romanow, gdzie przed sądem zeznawał upozorowany na mordercę Miedwiediew. Zamierzano to zrealizować to obecnie, aby dopasować do opisanych historii co oznacza , że zleceniodawcą morderstwa mojej rodziny byłby premier Rosji D. Miedwiediew, aby wszystkie elementy się zgadzały nazwane przez Jarosława Kaczyńskiego jako dokończenie rewolucji. Ukrycie istnienia naszej rodziny obecnie ma na celu wykreowanie linii genealogicznych przez gwałt na naszych dzieciach i wnukach dla NKWD i CIA. Oznacza to, ze Rzad Polski i masoneria w Polsce działała na zlecenie prezydenta Rosji D. Miedwiediew, który udaje homoseksualną parę z W. Putin, który ma dziecko z moją skradzioną córką Anna Marią Piórecka w zakonie, której dziecko jest w rękach Edyty Maksalon córki Waldemara Maksalon o imieniu Zuzanna, która miała być zamordowana jako Edyta Miller do czego dorobiono już akta zamierzając oskarżyć dwóch papieży jako dwóch starców odnosząc się do księgi Daniela.

W przeszłości w spółce SOF-Art Sp. z o.o, zaskarżyła mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk pani Elżbieta Salomon , którą podstawiono za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk wcześniej Bożena Piórecka z domu Bochyńska aby podstawić Elżbietę Salomon pozorując, że ja oskarżyłam swojego męża nie dopuszczając złożenia opłaconego Swift na SOF-ART Sp. z o.o. do uruchomienia 5.000.000,- EUR akredytywy, gdyż podstawiono Miller Salomon członka KPZB, aby podstawić Emilii Müller pod Emilii Brzezińska podstawiona pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono Edytę Maksalon. Podstawienie fałszywszych spadkobierców pod Bolesława Bieruta było przez pana Jana Andrzejewskiego geodety podstawionego Lajb Andrzejewski z MBP. Koń Trojański jest podzielony na cztery operacje Białoruski podstawieni fałszywych Radziwiłł , Wileńszczyzna podmiana pod Glińskich , Zachodnio-Galicyjski podstawionych Tarnowskich obszar D Centralny i Pomorze podstawiając sprawę Bohdana Żakiewicz jako świadka w SR Warszawa IIIK 1994/14 jako świadka do SO Toruń IIK 164/11 IIK 197/10 i Gdańsk Sąd Apelacyjny IIAKa3/16 co połączono z Krakowem Sąd Apelacyjny Acz 207/12 i ze Szwajcarią i Czechami przez Leon Gecow syn Samuela ze Zduńskiej Woli pseudonim Paweł Konrad pracujący dla Ukrainy i podstawiono Pawła Krzymowskiego oraz Konrada Szmytka pod Gustawa Schmidt ze Szwajcarii, który ma żonę z Białorusi podobnie jak Konrad Szmytka, gdzie wytworzono fałszywych książąt Radziwiłł. Drugą postacią jest Josel Flejschfarb czyli Józef Światło, na którego miejsce przyjęto Józefa Kucybałę jako emisariusze Konia Trojańskiego. Małgorzata Fornalska przejmuje komórkę Rai bezpośrednio podporządkowana Rosji co połączono z Raisko w Krakowie i połączono z Raiffeisen Bank. Do jej zadań było przygotowanie rodzin do wyprowadzenia do USA, aby dorobić genealogię. Każda rodzina przyjmowała agenta sowieckiego jako członka swojej rodziny, a w Starachowicach podstawiono bez zgody mojej rodziny państwo Maksalon z UB. Z tego powodu podstawiono Grosz Wiktor pod Romana Czartoryskiego i dalej na Słowację dla Jarosława Rosiny. Podstawiono pod Argentynę Minc Pinkus podstawiając Stanisława Pikul w Tarnowie. Podstawiono operację Koń Trojański na Lipie Henryk Szyb , gmina Brody Iłżeckie i spółką SOF-ART Sp. z o.o. co połączono z drogą krzyżową na Górę Gubel w Szwajcarii, gdzie dokonano profanacji przez upozorowanie seksualnej drogi krzyżowej, której zamierzano poddać moją rodzinę do jej zamordowania.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Dziadkowie Mazurek

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s