Sattel czarny koń jako odniesienie do Apokalipsy Św. Jana

Pismo na dzień 30.05.2015
Starachowice

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Podstawiane są osoby pod Robert Janson jako Robert Piórecki syna Jana do programów bankowych w celu podstawienia pod szefa gestapo Roberta Weissmann i sprawę o podział majątku przy rozwodzie w Szwajcarii zamieniany na dział spadku na Polsce zagarniętej przez gestapo. Posłużono się nazwiskiem Edyta Kuszyńska w celu zmiany na Edyty Kuczyńska i podstawiono jako Edyta Zyśk w sprawie SO Toruń IIK 164/11 , aby idąc przez muzykę i tantiemy, aby wprowadzić pieniądze przez windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z banku UBS AG w Zurychu odnosząc się do TV Moja na ulicy Woronicza w Warszawie zawłaszczonej przez Skarb Państwa , który podał się za właściciela carskiego mienia. Wykorzystano panią Anitę, aby podstawić pod Anitę Frankiewicz w Starachowicach. Doszło wykorzystania i podstawienia wojewody kieleckiego pani Bożentyny Koruba-Pałka na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiając cały dom, aby wytworzyć sąsiadów jako spadkobierców i podstawić pana Pałka , który sprzedał mieszkanie pani Kosiarskiej, która sprzedała mieszkanie państwu Pokora. Wykorzystano wojewodę kieleckiego do PFRON dla Aleksandra Kwaśniewskiego i Jolanty Kwaśniewskiej pozorując spadkobierców na Lipie Henryk Szyb 1 na SOF-ART Sp. z o.o. i podstawiono Dariusza Kornaszewskiego i Ewę Kornaszewską podstawiając za nią Ewę Podolską z Krakowa jako spadkobierców, których podstawiono pod mojej dane i męża oskarżając męża w Toruniu w Sądzie Okręgowym Toruń IIK 164/11, aby go skazać drugi raz w jednej sprawie w celu ukrycia , że Skarb Państwa przejął nasze carskie mienie pozorując, że rodzina carska nie żyje wyprowadzając pieniądze przez zespół muzyczny METRON i próbując to ukryć przez konfiskatę mienia na rzec Skarbu Państwa podstawiając handlarza narkotyków Dariusza Dąbrowskiego pod Dariusz Pióreckiego a skazując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , który miał być zamordowany podkładając akta samobójcy i dokonując konfiskaty mienia przez Zbigniewa Ziobro pozorując szpiegostwo przez wykorzystanie podłożonych akt z Warszawy z 1976 roku o pobicie policjanta przez osobę , co jest fizycznie niemożliwe, gdyż maż miał w tym czasie 9 lat. Powodem jest podstawienie Elżbiety Włodarczyk jako żony Zbigniewa Ziobro pozorując , że jej ojciec Zbigniew Włodarczyk był jej mężem co jest absurdem. Połączono syna Elżbiety Włodarczyk pana Sebastiana Turowskiego z Sebastianem Dymitrem Limanówka zamieniając go przez Sąd na Dymitra w spawie INs 716/10 aby przesunąć na Dymitra Miedwiediew premiera Rosji i podstawić jako małżeństwo homoseksualne z W. Putin , który ma córkę z moją skradzioną córką Anną Marią Piórecką czyli Zuzannę Maksalon. Spowodowałoby to uwiarygodnienie oszustwa poprzez manipulację różnymi osobami, aby wykazać różne związki. W tym celu podstawiono w miejsce mojej corki różne osoby w tym Annę Marciniak-Życińską z domu Sołtys pozorując siostrę Michała Pióreckiego jako Marciniak aby przejść na Bruno Mazurkiewicz czyli tłumacza z katowni Podhala jako ojca Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego z Kanady co połączono z ośrodkiem sportu w Zakopanym i połączono z Sattel w Szwajcarii przez Raiffeisen Bank w Kielcach zamienionym na Łódź. Upozorowano związek Grażyny Krupa z Bartłomiejem Pikul pozorując , ze był mężem Anny Pióreckiej, Michała Pióreckiego podstawiono jako Michał Marciniak wykorzystując dane Michał Makuła. Bruno Mazurkiewicz mieszkał pod czas okupacji w domu Marciniaka z Urzędowie, po zamordowaniu księcia Krzysztofa Radziwiłł i dlatego wykorzystano doktor Annę Marciniak Życińską pozorując, że jest córką Henryk Nowka jako brata Macieja, aby podstawić Macieja Frankiewicz świadka na Oświadczeniu Woli mojego ojca Józefa Bochyńskiego, a nazwisko Sołtys zamierzano zamienić na funkcję pozorując ich na Marciniak z domu w jednej tożsamości. W drugiej tożsamości na Nowek zamieniając Barbarę Nowek na Barbarę Bochyńską. Podstawiono agentów UPA do firmy SOF-ART Sp. z o.o. i przez Kościół protestancki doprowadzono do połączenia z przewodniczącym UE panem Donaldem Tusk zamieniając go na kobietę w celu zamiany imienia na nazwisko jako Tuska Donald w celu połączenia z Tramp Donald traktując imię Donald jako nazwisko w celu upozorowania małżeństwa homoseksualnego Tramp i Tuska Donald co miało ukryć pobranie carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA .

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-varius-manx-10-lat-od-wypadku,nId,2209499

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s