Trzy wozy jako trzy małżeństwa homoseksualne do wymordowania przez masonerię

Scanned Document

Pismo na dzień 29.05.2015
Starachowice

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Kwota miliona złotych Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego nawiązuje do roszczenia Pawła Krzymowskiego nawiązki miliona złotych w SR Toruń IIK 467/15, która to sprawa w rzeczywistości pochodziła ze Starachowic i dorobiona została przez podmianę akt w Sądzie. Skazano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez SO Toruń IIK 164/11, aby ukryć setki milionów skradzionych w Toruniu przez METRON SA i Bohdana Żakiewicz przez wykorzystanie mojego chrzestnego Józefa Kowalskiego , agenta CIEŃ, któremu wydano oryginały dokumentów mojego taty Józefa Bochyńskiego przez działanie sędziego Artura Kaczor w SR Starachowice, sprawa INs 819/14 i INs 820/14 a sędzia Wojciech Kucharski wydał wyrok nieprawomocny IC 178/15 o eksmisji z mojego domu Nad Kamienną 25 na rzecz SB w celu zawłaszczenia carskiego mienia jako działka 29 dla W. Putin i papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego Cyryla, gdyż Kościół Katolicki ani Cerkiew Prawosławna w tym prezydent Rosji W. Putin nie przyznali się do carskiej rodziny oszukując naród i próbowali oszukać Boga przez Zuzannę Maksalon córkę skradzionego dziecka obecnie zakonnicy w Kościele katolickim Anny Pióreckiej i prezydenta Rosji W. Putin co wykazuje współpracę Kościoła katolickiego i Cerkwi Prawosławnej z NKWD, SS, SB i UPA w celu oszukania Boga na Atos. Pan Paweł Krzymowski w swoim wniosku o milion wystąpił w imieniu Sędziów i Prokuratorów, którzy jego zdaniem czuli się pokrzywdzeni skazując właściciela carskich depozytów mgr inż. Jerzego Kaźmierczyk skradzionych przez Skarb Państwa przez oszustwo sądu, który wprowadził spadkobierców na firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w tym do Szwajcarii na APE-CH GmbH i APE UMWELTTECHNIK AG.

Roszczenie sędziego Andrzeja Rzeplińskiego od pani Beaty Szydło wskazuje jasno na podstawienia Beaty Szydło pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wykorzystując podmianę zarządu spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamieniając 3% udziałów Wioletty Wiatrowskiej na Beatę Marię Idziak w celu zamiany na premier Beatę Szydło celu podstawienia sprawy z Polski SR Toruń IIK 467/15 pod sprawę pojednawczą w 2005 roku przed sądem w Szwajcarii o nazwę „APE” z powództwa APE UMWELTECHNIK AG przeciwko APE-CH GmbH w Szwajcarii w Zug w sytuacji, gdy obie firmy są własnością mojego męża mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk, którego uśmiercono w systemie bankowym Credit Suisse w Zurychu i UBS AG na Parade Platz 8, aby przez konto firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk prezydent Rosji W. Putin miał pobrać pieniądze wykorzystując Zuzannę Maksalon wstawioną na nieruchomości Nad Kamienną 25 jako spadkobierca po moim mężu mgr inż. mech. Jerzym Kaźmierczyk. Z tego powodu upozorowano małżeństwo homoseksualne papieża Benedykta XVI z papieżem Franciszkiem oraz drogie małżeństwo premiera Rosji D. Miedwiediewa z prezydentem Rosji W. Putin aby dokonać oszustwa i podmienić akta z Krakowa pani Ewy Podolskiej do sprawy w SR Starachowice Ko 336/13 zamieniając Ewę Podolską na mężczyznę podstawiając pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, aby upozorować z moim mężem mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk trzecie małżeństwo homoseksualne przez matactwa Kościoła katolickiego. Dowodzi to , że pod dane prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzeplińskiego miał być podstawione dla Prezydenta Polski Andrzej Duda w celu pozorowania z Beatą Szydło małżeństwa homoseksualnego w celu podstawienia w banku UBS AG trzech małżeństwa homoseksualnych pod nasze dane osobowe , gdyż powielono nas na trzy tożsamości.

Udane pobranie pieniędzy z banku UBS AG przez konto w baku Credit Suisse w Zurychu należące do PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk spowodowałoby natychmiastowe wykorzystanie rezygnacji papieża Franciszka z funkcji papieża i wprowadzenie następnego papieża jako lidera Światowego czyli antychrysta co już publicznie ogłoszono z trzech niezależnych źródeł watykańskich jako trzy drogi niezależne jako trzy małżeństwa homoseksualne, które idą niezależnie, aby dotrzeć do pieniędzy do finansowania jednej religii jako dotarcie do celu. Koniecznym jest zatrzymanie wszystkich trzech małżeństw homoseksualnych ponieważ stworzono dla nas innych współmałżonków w systemie bankowym przez Sądy Polskie. Jedną ze spraw , którą użyto do dorobienia kręgu spadkobierców jest sprawa INs 7/13 zamieniona przez błąd przy wpłacie podmieniając datę na INs 7/12 SR Starachowice co było widoczne w maju 2013 roku , gdzie w dokumentach widniało na stronie 11 w SR Starachowice , że było prowadzone śledztwo w sprawie w celu poszukiwania spadkobierców przez prokuraturę po czym podmieniono stronę 11 przy wydaniu dokumentu. Oznacza to, że wytworzono trzy fałszywe małżeństwa w SR Starachowice, a dokument podpisała pani Anna Wojciechowska, którą podstawiono pod Annę Jagiellonkę i pod moją córkę Anne Piórecką , aby z DNA przejść jako rodziną Maryi na Atos niszcząc po drodze groby i bezczeszcząc do wykazania fałszywych linii genealogicznych co powodowało ludobójstwo. Doprowadzono do podmiany ojca inż. Józefa Bochyńskiego na mojego męża mgr inż. mech. podmieniając jego nazwisko przez błąd „zi” wstawiając chrzestnego Józefa Kowalskiego agenta „Cień” któremu wydano dokumenty mojego taty i przeszli przez akta Ksiąg Parafialnych w Wąchocku obcych ludzi numer 65 z 8. marca 1925 roku Sabiny Kazimierczak przez „zi” oraz „a” gdzie podpisał się Józef Kazimierczak, Bobkiewicz Helena oraz O. Ziomek Łukasz podpisał ksiądz Edward Chrzanowski. Z tego powodu w Szwajcarii podmieniono dane męża na Jerzy Kazimierczyk a w Toruniu na Kaźmierczak. Wykorzystano dane osobowe mojej babcię Anielę Reginę Mazurek z domu Maksalonów z Huty naprawdę księżną Glińską i zamieniono na Reginę Przygodę z mężem Derlatką numer 80 Wielka Wieś co spowodowało fałszowanie historii przez druha Derlatkę w Starachowicach i zamianę na Ludmiłę Mazurkiewicz w celu podstawienia Ludmiły Putin i Bruno Mazurkiewicz podstawionego w Banku UBS AG za mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który ukrywał się jako zakonnik O. Józef Innocenty Maria Bocheński w Szwajcarii.

Za teścia Jana Kaźmierczyk podstawiono powstańca Jana Cybulskiego zmarłego 1863 roku i podstawiono go pod Romana Dąbrowskiego jako powstańca zmarłego 30.06. 1863 roku podmieniajć na Roman Bocheński wstawiając fałszywy krąg spadkobierców na Jasnej Górze w Częstochowie. Antoniego Górskiego pisarza fabrycznego z Drzewicy podstawiono pod Antoniego Bocheńskiego na Włocławek pod skradzioną firmę IMERATOR ROMANOW. Wincentego Rawicz Jasiewicz podstawiono pod fabrykantów z Suchedniowa Wincentego Włodarczyk i Józefa Serek , Józefa Gałczyńskiego i Franciszka Włodarczyka podstawionego pod Franciszka Bocheńskiego, a Elżbietę Włodarczyk za jego córkę podstawiona na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach realizując plan księdza Hieronima Serżysko , który jest autorem „Kwiatków Zwolskich” w Białaczowie, którego zamieniono na Hieronima Mycielskiego współpracownika NKWD co połączono z UPA z cmentarzem w Pikulowie, na którym robiono dział spadku przez Stanisława i Janiną Pikul łącząc ze sprawą SR Tarnów V GC 57/16 i Funduszem Inwestycyjnym Incaso w Warszawie co połączono z Bohdanem Żakiewicz w Pałacu Paderewskiego zamienionym na Przedstawicielstwo Konga co wykorzystano do uwolnienia porwanego polskiego księdza w Afryce w celu przejścia na kopalnie złota i diamentów pobieranych za windykację rachunków na wodę w Starachowicach na moim mieszkaniu na Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie podstawiono siostrę męża Martę Cybulską za opiekunkę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu pobierania pieniędzy przez Urząd Miasta Starachowice, które mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zrobił osobą bezdomną, gdyż mnie aresztowano przez policję we własnym domy za włamanie się do cudzego domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://fakty.interia.pl/prasa/news-se-rzeplinski-poprosil-premier-szydlo-o-milion-zlotych,nId,2209689#commentsZoneList

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s