BREXIT zależny od Sądu Rejonowego Tarnów

Brexit zależy od udanej kradzieży pieniędzy w SR Tarnów V GC 57/16 , gdzie wytworzono fikcyjną sprawę do podmiany ze Starachowic naszej carskiej rodziny na Tranów do podstawienie fałszywych spadkobierców dla Romana Sanguszko podstawionego pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego występującego jako Roman Bochyński w wojsku a w Kościele jako Marian Bochyński, naprawdę carewicz Romanow, i podstawiając w Tarnowie Stanisława i Janinę Pikul jako spadkobierców po żyjącym moim mężu Jerzym Kaźmierczyk, na jego spółkach i wykorzystując dane osób, których rodzin wymordowano na Kresach , na Wołyniu jak Janina i Wadiusz Kiesz ze Starachowic. Państwo Stanisław i Janina Piklu nigdy nie podjęli pracy w spółce męża a Sąd w Kielcach wykreślił ich z zarządu na ich wniosek i nie mogli pobrać kredytu ani występować w sprawie jako kredytobiorca ani osoba odpowiedzialna za kredyt. Dopuszczono się oszustwa podstawiając Janinę i Stanisława Pikul aby wytworzyć windykacje w celu ukrycia afery Amber Gold, polegającej na użyciu skradzionych mężowi pieniędzy przez podstawienie spadkobierców do pobrania carskich depozytów i zakupu Azoty Tarnów SA. W sprawie nastąpiło wprowadzenie Sądu w błąd przez fundusz inwestycyjny Incaso z Warszawy, który podał fikcyjny dług do ukrycia próby wprowadzenia kosztów jaki wytworzyli na fałszywy krąg spadkobierców oszuści, pod fałszywe sprawy prowadzone nielegalnie. Wyznaczenie drugiego terminy sprawy jako 22 czerwca 2016 roku jeden dzień przed referendum w Anglii jest dowodem próby wytworzenia windykacji do kradzieży depozytów złota w Anglii. Oznacza to przy udanej próbie kradzieży wyjścia Anglii z Unii Europejskiej, aby ukryć kradzież mienia. Udana kradzież carskich depozytów doprowadziła by do zniszczenia Azoty Tarnów , aby zatrzeć ślady po kradzieży pieniędzy użytych do zakupu przedsiębiorstwa. Przykładem jest Gdańsk, gdzie zniszczono stocznię po wyprowadzeniu funduszy z Unii Europejskiej i nikt nie wyjaśnił gdzie się podziały pieniądze.

Wyznaczenie drugiego terminu sprawy, która miała być prowadzona bez obecności męża, jest powieleniem sprawy i dorobieniem fałszywych dokumentów jako alibi, w celu kradzieży naszych depozytów rodowych w bankach zagranicznych. W Sądzie dokonano błędu ustaleń faktycznych, gdyż mąż nie pobrał żadnego kredytu ani nie jest w żadnej spółce z państwem Pikul, a ponadto jest to niezgodne z właściwością terytorialną, gdyż mąż nie mieszka w Tarnowie ale w Starachowicach wraz ze mną to jest z żoną Bożena Bochyńską-Kaźmierczyk. Doszło do podstawienia państwa Pikul pod dr Janinę Kiesz i połączono z moim dziadkiem hr. Janem Tarnowskim, który występował jako Franciszek Jan Mazurek, co spowodowało wykorzystanie dziadka danych do podstawienie fałszywego księcia Sanguszko wykorzystując połączenie z Franciszkiem Bocheńskim moim pradziadkiem ze stron mojego taty, czyli jego ojca Brunona Bochyńskiego w wojsku jako Roman Bochyński, czyli carewicz Aleksy Romanow, co stało się powodem próby podmiany mojej rodziny na służby i podstawienie ich na nasze carskie i książęce mienie,i znieważając moją rodzinę. Doszło do współpracy grupy NKWD z Windsor oraz UPA w celu opłacenia Anglii , aby wyszła z Unii Europejskiej. Powodem jest plan jej rozbicia i wprowadzenia Lidera Światowego, jako zięcia W Putin. Anglia miała ponownie zdradzić Polskę jak w przeszłości, aby wypełnić pozorowanie, które ma na celu zamianę historii i oskarżenie Polski o finansowanie II Wojny Światowej. Sprawa w Tarnowie decyduje o spójności Unii Europejskiej i sojuszu NATO, gdyż wytworzenie fałszywej windykacji przez Sąd, spowoduje opłacenie rozbicia Unii Europejskiej , dla podstawienia Rosji co już się wydarzyło przez ATOS jako umieszczenie na tronie biskupa W. Putin udającego moją rodzinę carską , a wykorzystując moją wnuczkę ukrytą z zgwałconej prze niego mojej córki Anny Pióreckiej pod którą podstawiono Annę Pachowską z domu Piórecka, aby udawała matkę Zuzanny Maksalon, czyli córki mojej córki Anny Pióreckiej skradzionej po urodzeniu. Mistyfikacja jest planem prowadzonym od stuleci i dlatego była niewidoczna a obecnie przyspieszono, co spowodowało widoczne sytuacje i niepotrzebną śmierć wielu niewinnych osób.

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s