Wykorzystanie dzieci do wprowadzenia jednej religii

Pismo na dzień 01.06.2015

Starachowice

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Minister Z. Ziobro zamierzał dokonać ukrycia mienia zawłaszczonego przez Skarb Państwa, który wykorzystał PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk skazując męża i zawłaszczając mienie moich rodziców w Starachowicach Józefa i Filomeny Bochyńskich dokonując kradzieży depozytów carskich, w sytuacji gdy prokuratura poszukiwała spadkobierców carskiego mienia wstawiając agentów i polityków za spadkobierców dokonując skazania właściciela. Należy znieść immunitet sędziowski i zacząć od sędziów i prokuratorów oraz parlamentarzystów , którzy mają nazwiska arystokratyczne i tworzą przepisy dla siebie jak ukryć swoje oszustwa. Sąd wydał zakaz prowadzenia działalności dla PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk zamkniętej firmy od 2007 roku i zakaz prowadzenia działalności na pięć lat co oznacza , że ten przepis mógł zostać zastosowany jako pięć lat w celu ukrycia kradzieży carskiego mienia jako dokończenie rewolucji w ciągu tych pięciu lat . Zamierzano nasze dzieci zlikwidować pod zarzutem szpiegostwa, gdyż wojsko korzysta z naszych pieniędzy skazując nas od 12 lat. Oznacza to konieczność zwrotu dla nas mienia i zakaz inwestycji z USA i Szwajcarii w Polsce do odwołania, gdyż ktoś inny podała się za nas i korzysta z pieniędzy.

Skradziono firmę Imperator Romanow ze Starachowic , która znalazła się jako spółka we Włocławku oraz wykorzystał rząd mój dokument do Sądu w Toruniu IIK 164/11, o przekazanie nieruchomości za zwolnienie mojego męża w celu pokrycia roszczeń co spowodowało skazanie męża i kradzież nieruchomości ukrywając komornikiem w 2016 roku jako koszty spisu z inwentarza nie wymieniając prawdziwej sygnatury po śmierci mamy INs 426/10 ale jako INs 395/10 , którą przerobiono na sprawę spadkową wpisując Kaczyńskich. Miało to zostać ukryte konfiskatą mienia , gdyż nie uszanowano naszej carskiej rodziny ani nas, ale postanowiono nas aresztować i ograbić przez PiS , który nie ma żadnego programu gospodarczego ale jedynie kradzież naszego mienia przez SB sprawa INs 716/10 Starachowice, gdzie przesłano z Kielc naszą sprawę IC 2627/10 do SB , które zrobiło sprawę spadkową po mojej babci jako sprawę spadkową po moim dziadku INs 896/09 zamieniając babcię na dziadka oraz dziadka zamieniono na agentów UPA do SR Tarnów V GC 57/16 wykorzystując również dane doktor Janiny Kiesz i jej rodziny szkalując w internecie jej męża doktora Wadiusza Kiesz ze Starachowic pochodzących z Wołynia. Wykorzystano wymordowaną rodzinę aby podstawić agentów UPA pozorując , że wymordowana rodzina żyje. Podstawiono Stanisława i Janinę Pikul. Doszło do nikczemności, gdzie zamieniono mnie na mężczyznę w Sądzie spraw Ko 336/13 w SR Starachowice do Torunia i Gdańska i mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka znanego modelarza , który robił pierwsze formy do odlewów STAR 20 swoimi narzędziami i zamieniono dziadka na Janinę Pikul do Tarnowa zamierzając podstawić w miejsce mojego dziadka hrabie Tarnowskiego mojego teścia Jana Kaźmierczyk ,zamieniając na Jana Kaźmierczak pozorując na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzego Kaźmierczak do podstawienia pod sprawę Maksalon INs 956/09, gdzie podmieniono nieruchomość mojej babci na dziadka i wpisano 12 Maksalon na działkę mojego dziadka odzyskując mienie mojej carskiej rodziny na rzecz Skarbu Państwa pozorując, że nie żyjemy co spowodować miało zniszczenie nas i naszych rodzin , gdyż dane PESEL są podmieniane jako niezgodność PESEL co za tym idzie wykorzystano dr Janinę Kiesz, która podpisała się na dokumencie , gdyż znała moją książęcą rodzinę. A potajemnie wykorzystano jej dane dla UPA współpracującego z PiS i Polskim Rządem. Nienaprawienie naszej szkody i brak zwrotu naszego mienia daje przekonanie , że Ustawa pana Ziobro miała służyć do likwidacji naszej rodziny w celu zawłaszczenia odzyskanego na nas mienia i obarczenia nas za działania służb wywiadu , które mają w rękach uruchomione pieniądze i nimi obracają w tym na wojnę idąc kolejną drogą przez papieża Franciszka próbując wykorzystać papieża aby obciążyć Kościół katolicki za wywołanie III wojny światowej rozpoczynając konfiskatę mienia katolików oraz mienia Kościoła, gdyż rząd oddał część skradzionego mienia do Kościoła , które zostało obciążone kredytami w bankach. Pan Ziobro w Starachowicach obiecał przed wyborami do UE pomoc czego nie zrobił , mimo dostania się do parlamentu UE co oznacza , że nie jest słowny i ma własny interes, a nie Polski i obywateli naszego kraju. Z tego powodu PiS nie ma prawa korzystać z carskiego mienia i jego posłowie współdziałają, aby k kryć oszustwa rządu polskiego. Zamieniono sprawę INs 716/10 na sprawę IC 178/15 jako eksmisja z mojego domu nie płacąc pieniędzy a w moim mieszkaniu zostałam aresztowana za włamanie się do cudzego domu i naliczane są tam koszty nawet, gdy nie mieszkam i nie ma liczników, aby wytworzyć dług dla rządu co kryje komornik którego zamieniono na moją rodzinę, aby ukryć kradzione mienie. Pan Ziobro rozpoczyna biblijny okres prześladować chrześcijan, gdyż jest z pochodzenia Żydem i stosuje kabałę na Polskim narodzie i dwuwierie. Kościół katolicki przez działanie Ziobry zostałby zmuszony do spłaty kredytów pobranych przez Żydów. Takim sposobem odebrania zaciągniętych kredytów jest ustawa Z. Ziobry i przypomina działania Nerona , który podpalił Rzym i oskarżył chrześcijan rozpoczynając Igrzyska Davidsona na Polskim Narodzie co prowadziło do powtórzenia września 1939 roku. Polacy zapomnieli, że pomagali Adolfowi Hitlerowi w 1938 w wojnie z Czechami i sami padli ofiarą w 1939 roku w Gdańsku co zamierzali powtórzyć. Oznacza to, że dla PiS pieniądze są ważniejsze niż naród. W Polsce nie prowadzimy obrotów od 12 lat, ale robi to Skarb Państwa na nasze konto podstawiając agentów pod nasz PESEL , aby nas skazać do wypłaty pieniędzy wykorzystując wszystkie mechanizmy, aby uniemożliwić nam funkcjonowanie włącznie z potrajaniem rachunków, aby uniemożliwić zapłatę i wytworzono fałszywe opinie psychiatryczne aby nie móc uzyskać pracę. Działanie rządu polskiego wyczerpuje znamiona faszyzmu i komunizmu i jest sprzeczne z Konstytucją RP , gdyż jesteśmy prześladowani od 12 lat , uniemożliwiając nam egzystencję , gdyż nasze mienie stało się łupem dla Żydów , którzy finansowali rewolucję i uzależnili rząd polski i Kościół katolicki. Wykorzystano do zawłaszczenia spółek męża Jerzego Kaźmierczyk przez Skarb Państwa dokument przekazania nieruchomości przeze mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk dla siostry Beaty Idziak i przez jej pełnomocnictwo dla Skarbu Państwa do sprawę IIK 164/11 w Toruniu, gdzie w Sądzie skradziono dokument i posłużono się nim bezprawnie skazując męża. Z tego powodu unieważniam dokument złożony w sądzie drogą pocztową ze względu na skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk i bezprawne posłużenie się dokumentem. Sędzia Wojciech Pruss ukrył dokument, gdyż w Toruniu dokonano kradzieży setek milionów złotych za które nabyto Azoty Tarnów i sędzia nie mógł dopuścić do rozliczenia trzema nieruchomościami w Starachowicach skarżąc męża o 300.000,- PLN przy olbrzymiej kradzieży Rządu Polskiego i Wojska Polskiego. Doszło do posłużenia się skradzionym dokumentem z Sądu w Toruniu dla premier Beaty Szydło i prezesa TK pana Andrzeja Rzeplińskiego podstawionych jako małżeństwo homoseksualne pod carskie mienie do manku UBS AG w Zurychu po nieudanej próbie podstawienia Prezydenta Rosji na tronie biskupim na górze Atos jako cara wykorzystując gwałt Anny Pióreckiej i ich córkę Zuzannę Maksalon w Starachowicach wychowywaną przez Edytę Maksalon do wykazania DNA carskiej rodziny. Ujawnienie sytuacji spowodowało zablokowanie pierwszego małżeństwa homoseksualnego W. Putin i D. Miedwiediew wytworzonego w systemie bankowym do przejęcia carskiego mienia. Jak również zostało zablokowane upozorowane w systemie bankowym małżeństwo homoseksualne papieża Franciszka i papieża Benedykta XVI opiekujących się moimi skradzionymi po urodzeniu dziećmi znajdującymi się w Kościele katolickim. Zostało również wyjaśnione wykorzystanie Donalda Tuska i Donalda Tramp przez zamianę ich imion na nazwisko jako Tramp i Tuska Donald jako kolejne małżeństwo homoseksualne w systemie bankowym zmierzające do celu finansowania III wojny światowej z carskich depozytów

Wytworzone w systemie bankowym małżeństwo jako homoseksualne Beaty Szydło zamienionej na mężczyznę w SR Starachowice przez podłożenie akt Ewy Podolskiej z Krakowa zamienionej na mężczyznę i prezesa TK sędziego Andrzeja Rzeplińskiego miało doprowadzić do celu zdobycia środków na finansowanie jednej religii i III wojny światowej jako niezależna droga do celu. Aby zablokować to działanie ,czyli Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wycofuję przekazanie nieruchomości pod rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich dla mojej siostry Beaty Idziak , i dalej na podstawie jej pełnomocnictwa wycofuję przekazanie na rzecz Skarbu Państwa za zwolnienie męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SO Toruń IIK 164/11 , gdyż maż został skazany, a dokument skradziony z sądu. Nadto Skarb Państwa potraktował męża Jerzego Kaźmierczyk jako żyjącego spadkodawce wykorzystując spółki męża krajowe i zagraniczne do zadłużeń w celu pobierania przez 12 lat depozytów carskich przez weksle i akredytywy nie płacąc za dostawy co powodowało wydania złota z depozytów carskich dla Skarbu Państwa co zamierzał skonfiskować Z. Ziobro ukrywajć przestępstwo rządu polskiego prowadząc do III wojny światowej przez skazanie meża na zamówienie polityczne w SO Toruń IIK 164/11 i Sąd Apelacyjny w Gdańsku IIKAKa3/16, aby wytworzyć fikcyjne roszczenie w SR Tarnów V GC 57/16 w dniu 22.06.2016 roku celu kradzieży depozytów złota i ukrycia ich w Anglii przez Brexit jako referendum 23.06.2016 roku, aby nie było czasu na zareagowanie przez Unię Europejską kontrolowaną przez Donalda Tuska, który został włączony w jedno z małżeństw homoseksualnych wytworzonych w systemie bankowym do zdobycia środków na III wojnę światową. Połączono podjęte działania renowacyjne w grobie Jezusa Chrystusa w Jerozolimie z wyciągniętym sarkofagiem na Wawelu Anny Jagiellonki co miało upozorować małżeństwo Jezusa Chrystusa z Magdaleną, aby odnieść się do książki „Kod Da Vinci” nawiązując ć przez demonstrację KOD w Polsce jako kabała.

Brexit zależy od udanej kradzieży pieniędzy w SR Tarnów V GC 57/16 , gdzie wytworzono fikcyjną sprawę do podmiany ze Starachowic naszej carskiej rodziny na Tranów do podstawienie fałszywych spadkobierców dla Romana Sanguszko podstawionego pod mojego dziadka Brunona Bochyńskiego występującego jako Roman Bochyński w wojsku a w Kościele jako Marian Bochyński, naprawdę carewicz Romanow, i podstawiając w Tarnowie Stanisława i Janinę Pikul jako spadkobierców po żyjącym moim mężu Jerzym Kaźmierczyk, na jego spółkach i wykorzystując dane osób, których rodzin wymordowano na Kresach , na Wołyniu jak Janina i Wadiusz Kiesz ze Starachowic. Państwo Stanisław i Janina Piklu nigdy nie podjęli pracy w spółce męża a Sąd w Kielcach wykreślił ich z zarządu na ich wniosek i nie mogli pobrać kredytu ani występować w sprawie jako kredytobiorca ani osoba odpowiedzialna za kredyt. Dopuszczono się oszustwa podstawiając Janinę i Stanisława Pikul aby wytworzyć windykacje w celu ukrycia afery Amber Gold, polegającej na użyciu skradzionych mężowi pieniędzy przez podstawienie spadkobierców do pobrania carskich depozytów i zakupu Azoty Tarnów SA. W sprawie nastąpiło wprowadzenie Sądu w błąd przez fundusz inwestycyjny Incaso z Warszawy, który podał fikcyjny dług do ukrycia próby wprowadzenia kosztów jaki wytworzyli na fałszywy krąg spadkobierców oszuści, pod fałszywe sprawy prowadzone nielegalnie. Wyznaczenie drugiego terminy sprawy jako 22 czerwca 2016 roku jeden dzień przed referendum w Anglii jest dowodem próby wytworzenia windykacji do kradzieży depozytów złota w Anglii. Oznacza to przy udanej próbie kradzieży wyjścia Anglii z Unii Europejskiej, aby ukryć kradzież mienia. Udana kradzież carskich depozytów doprowadziła by do zniszczenia Azoty Tarnów , aby zatrzeć ślady po kradzieży pieniędzy użytych do zakupu przedsiębiorstwa. Przykładem jest Gdańsk, gdzie zniszczono stocznię po wyprowadzeniu funduszy z Unii Europejskiej i nikt nie wyjaśnił gdzie się podziały pieniądze.

Wyznaczenie drugiego terminu sprawy, która miała być prowadzona bez obecności męża, jest powieleniem sprawy i dorobieniem fałszywych dokumentów jako alibi, w celu kradzieży naszych depozytów rodowych w bankach zagranicznych. W Sądzie dokonano błędu ustaleń faktycznych, gdyż mąż nie pobrał żadnego kredytu ani nie jest w żadnej spółce z państwem Pikul, a ponadto jest to niezgodne z właściwością terytorialną, gdyż mąż nie mieszka w Tarnowie ale w Starachowicach wraz ze mną to jest z żoną Bożena Bochyńską-Kaźmierczyk. Doszło do podstawienia państwa Pikul pod dr Janinę Kiesz i połączono z moim dziadkiem hr. Janem Tarnowskim, który występował jako Franciszek Jan Mazurek, co spowodowało wykorzystanie dziadka danych do podstawienie fałszywego księcia Sanguszko wykorzystując połączenie z Franciszkiem Bocheńskim moim pradziadkiem ze stron mojego taty, czyli jego ojca Brunona Bochyńskiego w wojsku jako Roman Bochyński, czyli carewicz Aleksy Romanow, co stało się powodem próby podmiany mojej rodziny na służby i podstawienie ich na nasze carskie i książęce mienie,i znieważając moją rodzinę. Doszło do współpracy grupy NKWD z Windsor oraz UPA w celu opłacenia Anglii , aby wyszła z Unii Europejskiej. Powodem jest plan jej rozbicia i wprowadzenia Lidera Światowego, jako zięcia W Putin. Anglia miała ponownie zdradzić Polskę jak w przeszłości, aby wypełnić pozorowanie, które ma na celu zamianę historii i oskarżenie Polski o finansowanie II Wojny Światowej. Sprawa w Tarnowie decyduje o spójności Unii Europejskiej i sojuszu NATO, gdyż wytworzenie fałszywej windykacji przez Sąd, spowoduje opłacenie rozbicia Unii Europejskiej , dla podstawienia Rosji co już się wydarzyło przez ATOS jako umieszczenie na tronie biskupa W. Putin udającego moją rodzinę carską , a wykorzystując moją wnuczkę ukrytą z zgwałconej przez niego mojej córki Anny Pióreckiej pod którą podstawiono Annę Pachowską z domu Piórecka, aby udawała matkę Zuzanny Maksalon, czyli córki mojej córki Anny Pióreckiej skradzionej po urodzeniu. Mistyfikacja jest planem prowadzonym od stuleci i dlatego była niewidoczna a obecnie przyspieszono, co spowodowało widoczne sytuacje i niepotrzebną śmierć wielu niewinnych osób.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s