Nowa cywilizacja i sposób jej wprowadzenia

Krzyż Chlewiska

Starachowice 01.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Nowa cywilizacja i sposób wprowadzenia

Doszło do przekroczenia uprawnień przez Sądy Polskie i przekroczenie prawa zamieniając go kabałą. Podstawiono za mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk na jego firmach spadkobierców po nas wpisując dzieci do działów spadku, a następnie wnuki w celu wyznaczenia przez sąd opiekunów prawnych do zarządu zawłaszczonym mieniem. Działania niezgodne z prawem są ukryte przez podstawienie służb jak Waldemar Maksalon, który przekroczył zdrowy rozsądek wpisując swoją sprawę na mienie mojego dziadka co jest sprzeczne z wydanym postanowieniem i stanowi dowód przestępstwa.

Doszło do wyjaśnienia użycia służb wojskowych WSI, które zlikwidował pana Antonii Macierewicz, aby ukryć wystąpienie Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku po nasze carskie mienie na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiajć spadkobierców jako nasze dzieci co jest dowodem przestępstwa rządu i sądu. Zamierzano usunąć nasze dzieci jak ciążę która zagraża życiu wbrew prawom chrześcijańskim i wbrew łasce, która wypływa z Jezusa Chrystusa.

Zamierzano wykorzystać posąg Jezusa Chrystusa na ulicy Kościelnej w Poznaniu, aby odnieść się do ulicy Kościelnej w Starachowicach , gdzie mieszka pan Józef Wróblewski jak również znajduje się Galeria Handlowa Kamienna naprzeciw Kościoła, gdzie był chrzczony mój tata Józef Ludwig Bochyński po zamachu przez grupę SS ZOFIA w Kruszynie koło Częstochowy po którym Adolf Hitler doszedł do władzy mając zawłaszczone pieniądze i mojego tatę po urodzeniu co próbowano powtórzyć na moim wnuczku Noe , którego zamierzano wykorzystać jako nową cywilizację po potopie. Należy zaznaczyć , że jedynie ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz mój mąż Jerzy Kaźmierczyk mamy prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej i nikt inny. Uniemożliwiono nam egzystencję co jest świadomym działaniem tak Polski jak i służb w kościele w celu wyeliminowania naszych rodzin jako element przeszkadzający we wprowadzeniu jednej religii. Nie ma sprawiedliwego ani jednego co oznacza , że osoby które udają sprawiedliwych sami zostaliby usunięci. W tym celu wybudowano kopię Arki, aby wypłynęła z Holandii pozorując wprowadzenie nowego ładu światowego wykorzystując wnuczka Noe Kornaszewski mającego DNA carskiej rodziny jako początek nowej cywilizacji. Działanie to zmierzało do wymordowania pozostałych członków naszej rodziny, a części zagłodzenia jak Zofię Radziwiłł podstawioną pod Zofię Lubomirską. W tym celu podstawiono zdjęcie z II wojny światowej zagłodzonej księżnej Radziwiłł do ofiar chrześcijan Ormian obok góry Ararat. Zdjęcie umieszczono zostało w książce o Jedwabnym , gdzie odniesiono się do ludobójstwa Ormian co oznacza próbę realizacji obecnie mordu na chrześcijanach. Aby powtórzyć sytuację dorabiane są fałszywe dokumentu do niezaistniałych spraw w celu ich realizacji. W tym celu pani Kanclerz Niemiec Angela Merkel odniosła się do ludobójstwa Ormian w 101 rocznicę co połączono z numerem 101 umowy zakupu nieruchomości Pasternik 31 obecnie zamienionej na ulicę na Nad Kamienną 25 działka 29.

Cytuję „ Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził w rozmowie telefonicznej z kanclerz Niemiec Angelą Merkel zaniepokojenie planowaną uchwałą Bundestagu potępiającą imperium osmańskie za ludobójstwo Ormian podczas pierwszej wojny światowej. Władze w Ankarze sprzeciwiają się stosowaniu tego terminu w odniesieniu do wydarzeń sprzed 101 lat. Twierdzą, że liczba ofiar jest zawyżana, mówią o ofiarach wojny domowej i zamieszek i protestują przeciwko reprezentowanemu powszechnie przez historyków poglądowi, że masakra Ormian była pierwszym aktem ludobójstwa w XX wieku. (http://www.tvn24.pl)

Sytuacja opisana powiązała miejsce ludobójstwa w wiosce pod Górą Ararat z dzieckiem księżnej Zofii Radziwiłł, aby je podstawić do Turcji w celu windykacji mienia Tytusowicza Romanowa , który posługiwał się nazwiskiem Tytus Bei Bocheński, aby podstawić finalnie za zamordowanego księcia Wacława Bocheńskiego w USA naszego byłego pełnomocnika Bohdana Żakiewicz, którego zamieniono na spadkobiercę po nas żyjących na nieruchomości Nad Kamienną 25 podstawiając nasze pełnomocnictwo do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon INs 956/09, gdzie zrobiono dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku przez obcych ludzi Maksalon i podstawiono jako dział spadku na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk. Działania Bohdana Żakiewicz powiązano z państwem Stanisławem i Janiną Pikul oraz z Międzynarodową Społecznością Biznesmenów Pełnej Ewangelii -Chrześcijanie w Biznesie (FGBMFI) to ludzie z wielu denominacji, z wielu narodów i wykorzystano brak naszych składem, które zabroniono nam wpłacić twierdząc , ze są zajęte przez komornika co wskazuje na windykacje carskich depozytów przez tą organizację. Wykorzystano książkę Demosa Szakariana „Najszczęśliwsi na świecie” i powiązano Górę Ararat z USA i prawami autorskimi w celu zawłaszczenia mojej książki „Zakazana Prawda”. Podstawiono kościół protestancki w celu powiązania z Niemcami i Angelą Merkel , która kończyła studia w Moskwie, co powiązano z Bohdanem Żakiewicz współpracującym z Antonim Macierewicz oraz Jarosławem Kaczyńskim.

Zamierzano upozorować prześladowanie chrześcijan w Polsce stawiając w Poznaniu pomnik Jezusa Chrystusa bez pozwolenia budowlanego jako roboty murowe PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawione pod fałszywą fakturę z Końskich, które to pieniądze wypłacono fałszywym spadkobiercom , a męża skazano w Toruniu IIK 164/11 co oznacza podstawienie męża firmy przez kabałę do finansowania nielegalnej budowli jako pomnika. Drugim aspektem jest poświęcenie tak wytworzonego pomnika jako nielegalnego co ma sugerować prześladowanie Kościoła katolickiego w Polsce w celu wytworzenia roszczenia i podstawienia dokumentów pod prześladowanie , aby podstawić pod ludobójstwo Ormian w celu pobrania pieniądze z depozytów Tytosowicza Romanowa brata cara jako Tytus Bei Bocheńskiego w postaci odszkodowania.

Cytuję

Poznań: Figura Chrystusa stanęła w Poznaniu. Wbrew urzędnikom

Ponad pięciometrowa figura Chrystusa stanęła wczoraj w Poznaniu. Na jej ustawienie nie zgadzał się urząd miasta, który tłumaczył, że nie otrzymał odpowiedniej dokumentacji. Radni zaznaczają, że figura może być nielegalną samowolą budowlaną. Na piątek planowane jest oficjalne poświęcenie pomnika. Jednym z zaproszonych gości jest szef MON Antoni Macierewicz. O sprawie pisze “Gazeta Wyborcza”.W najbliższy piątek odbędzie się oficjalne poświęcenie figury. W uroczystości udział mają wziąć abp Stanisław Gądecki czy szef MON Antoni Macierewicz. Wstępnie planowana jest także asysta honorowa wojska.”

Sprawę finalnie powiązano z Sądem Rejonowym Tranów V GC57/16 jako zaskarżenie Funduszu Inwestycyjnego Incaso z Warszawy o pożyczkę 5.100,- PLN , której mąż nie pobierał oraz osobami Stanisławem I Janiną Pikul co połączono dalej z PFRON Warszawa i budową łącznika i drogi na SOF-ART Sp. z o.o. oraz panem Tadeuszem Jurczyk zamordowanym w Krakowie , który prowadził firmę Gedeon.

Wszystkie działania prowadzą do wytworzenia roszczenia dla Kościoła i wojska na firnie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, która jest zamknięta od 2007 roku ale wytworzono spadkobierców , którzy tworzą windykacje w celu pobierania pieniędzy przez kapitał dłużny według metody opracowanej od 1918 roku po pozorowanej śmierci cara Mikołaja II Romanowa, który zginął w 1924 roku w Kluczkowicach obecnie powiat Opole Lubelskie. Obecnie przywrócono mienie carskie na całym świecie na firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co zamierzano zawłaszczyć dla jednej religii i Lidera Światowego, który jest Niemcem i zamierzał ożenić się z moją wnuczką w celu wytworzenia odpowiedniego DNA, aby zostać królem na Wawelu. Należy również zaznaczyć, że Bóg powiedział, że nie będzie już więcej potopu. Do ukrycia kradzieży pieniędzy wykorzystano ZUS.

Wykorzystano osoby takie jak mec Marek Lesiak, Marek Sikorski i Marek Katzer do wyprowadzania pieniędzy przez odszkodowanie za błędów urzędników Państwowych z tytułu przejęcia odpowiedzialności za działania PZU przez Skarb Państwa co ukryto przez windykacje spółek męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z tytułu składek pracowniczych na windykowanym mieniu carskim i książęcym przez ZUS Opoczno, ZUS Tomaszów Mazowiecki i ZUS Łódź wykorzystując fakt, że Marek Lesiak był z rodziny Leśniaków potrzebny do podstawienia pod Stanisławę Kalista rodzinę Leśniak podstawioną pod Bolesławę Stanisławę Bochyńską czyli ukrytą Marię Romanow w Starachowicach do wstawienia pod mienie zarządzane przez księcia Wacława Bocheńskiego w USA.

Do tworzenia odszkodowań za błędy urzędników państwowych wykorzystano brak dostarczenia terminowego dokumentów do fabrykowanych spraw w sądach oraz podstawiono fałszywe dane osobowe przez Pocztę Polską kreującą fałszywe adresy jak 11 zamiast 1/1. Takie oszustwa ukryto tworząc niegodność PESEL i adresu do wyprowadzenia bilionowych odszkodowań z czego mój mąż otrzymał od pana Marka Sikorskiego 2.000.000,- PLN. Wykorzystano nieaktualny stary dokument przejęty przez komornika i podstawiono pana Marka Lesiak, aby odebrać te pieniądze przez podstawienie 20 % jakie spółka miała przekazać panu Markowi Katzer za wyprowadzenie spółki SOF-ART Sp. z o.o. do dobrego stanu co nie zostało zrobione przed jej sprzedażą do 2003 roku. Ale udziały właściwej spółki SOF-ART Sp. z o.o. jak widać zostały zostały skradzione i wprowadzono fałszywy krąg spadkobierców na SOF-ART SP z o.o. podmieniając dane osobowe właściciela 78% udziałów Jerzego Kaźmierczyk na pełnomocnika i podstawiając pod udziały 3% Wioletty Wiatrowskiej zamienione na 20% podstawiono pana Marka Sikorskiego pod 20 % udziałów w SOF-ART Sp. z o.o. próbując to ukryć przez Marka Lesiaka , który z tego powodu był aresztowany do wyprowadzenia pieniędzy przez rząd.

ZUS podmienił w spółce MARMOROC-POLSKA Sp z o.o. moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bochyńska-Kaźmierczak przez wykorzystanie błędnego dokumentu ze szpitala w Końskich zwolnienia z pracy mimo poprawy. Ponadto ZUS wpisał mnie do systemy podwójnie jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz jako dorobiona pod adres Miedzna Drewniana fikcyjna Bożena Kaźmierczyk, w celu podmiany na córkę teściów Martę Cybulską pozorując ją za córkę Bożeny Bochyńskiej pod linie genealogiczną wykreowaną dla generała Władysława Sikorskiego zastrzelonego w Anglii podstawionego jako hrabia Władysław Tarnowski , który został zastrzelony przez księdza. Hrabia Władysław Tarnowski był bratem mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek , który został podmieniony na Jana Bocheńskiego zastrzelonego w Sosnowicy podstawiając obecnie na mojego teścia Jana Kaźmierczyk, przez podmianę akt sądowych z fałszywymi danymi osobowymi w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Z tego powodu doszło do próby aresztowania mojego teścia i dorobiono sprawy na fałszywe dane mojego męża, zamierzając ukryć tą podmianę do Sądu w Toruniu i Tarnowie w celu wykorzystania w Szwajcarii , czyli do linii mojej jako prawidłowa Bożena Bochyńska -Kaźmierczyk i drugiej jako Bochyńska-Kaźmierczak oraz zamieniono mnie na Kaźmierczyk z domu, aby ukryć fałszywą linię na Bochyńska-Bożena kreowaną przez Pocztę Polską dla Sądu co jest przestępstwem. Obecnie Sąd nie wysyła przesyłki przez In Post, ale przez Pocztę Polską w celu wytworzenia fałszywszych akt sądowych wstecz do podmiany akt w sądzie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s