Zdrada Anglii i zastrzelenie generała Włądysława Sikorskiego kryta przez polski rząd

Rodzice

Starachowice 31.05.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Zdrada Polski przez Anglię w czasie II wojny światowej w celu kradzieży carskich pieniędzy

W Starachowicach doszło do oszustwa w Urzędzie Miasta, który fałszował dokumenty dla państwa Kaczyńskich w celu osiągnięcia korzyści politycznych i finansowych. W tym celu wykorzystano pracownika Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk, aby ukryć dokonywane przez Urząd Miasta oszustwa od 1945 rodu do dnia dzisiejszego.

Doprowadzono do podziału nieruchomości w Miedznej Drewnianej 244 przez Jana i Łucję Kaźmierczyk na dwie części. Dom w Miedznej Drewnianej 244 zapisano przez teściów dla Marty Cybulskiej i zięcia Konrada Wiatrowskiego. Marta Cybulska oddała otrzymany dom w Miedznej Drewnianej 244 na rzecz Skarbu Państwa za dożywotnią opiekę dla rodziców. Następnie dokonano podmiany danych teściowej Łucji Kaźmierczyk na dane mojej mamy Filomeny Bochyńskiej a teścia Jana Kaźmierczyk podstawiono pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i podmieniono na mojego tatę Józefa Bochyńskiego w Starachowicach. Doszło do podmiany dokumentów notarialnych z Miedznej Drewnianej 244 na działkę Nowowiejska 29, gdzie Waldemar Maksalon i jego 12 członków zrobił działa spadku na mieniu mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka sprawa INs 956/09 podstawiając pod dane dziadka Franciszka Jana Mazurek mojego teścia Jana Kaźmierczyk co połączono Lidię Maksalon i Lidię Daleszak, aby ukryć wyprowadzone mienie. Połączono nieruchomość Nad Kamienną 25 działka 29 z działką 29 pod garażem na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 zamieniona na 95 na prośbę Heleny Surma co powiązano z ulicą Bohaterów Westerplatte 1/1 podkładając podział nieruchomości z Miedznej Drewnianej 244 na Bohaterów Westerplatte 1/1 podstawiając fałszywych spadkobierców na firmy męża Jerzego Kaźmierczyk w tym SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie , gdzie podstawiono spadkobiercę po Marcie Cybulskiej zamienionej na Martę Bochyńską podstawiając Dariusza Pióreckiego jako spadkobiercę na Lipie Henryk Szyb 1, który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski. Marta Kaczyńska została podstawiona pod adres Miedzna Drewniana 244 , gdzie mieszkała Katarzyna Kaźmierczyk córka Bogusława Krasuskiego syna księcia Krzysztofa Radziwiłł, aby podstawić Martę Kaczyńską na adres OŚ. Patronackie 31/16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, aby dane Lecha Kaczyńskiego podstawić pod dane Bogusława Krasuskiego w celu ukrycia wyprowadzenia Pałacu w Kurozwękach dla państwa Kaczyńskich mienia księcia Krzysztofa Radziwiłł. Zastosowane podmiany powodują, że Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski windykując alimenty dla dzieci Jerzego Kaźmierczyk wypłaca je dla Marty Kaczyńskiej sponsorując PiS z kradzionych pieniędzy carskich. Ukryto podstawienie Marty Kaczyńskiej i wyprowadzone pieniądze na zakup Zakładów Azotowych w Tarnowie przez podstawienie Stanisława i Janiny Pikul do Ostrowca Świętokrzyskiego pod Janinę Skrzypczyńską tłumacza przysięgłego, a następnie pod panią Janinę Kiesz wykorzystując dokument potwierdzający moją tożsamość, gdzie był PESEL pani Janiny Kiesz, gdyż znała moją rodzinę księżnej Reginy Glińskiej czyli mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów. Dokumenty zostały wydane przez sędziego Artura Kaczor, który wydal klucze do nieruchomości Nad Kamienną 25 pozorując dział spadku , że my nie żyjemy oraz do spółki męża. Z tego powodu sędzia Wojciech Pruss w sprawie IIK 164/11 skazał męża na dwa lata i sześć miesięcy, aby nie mógł pomóc rodzicom Janowi I Łucji Kaźmierczyk, aby wycofali darowiznę dla Marty Cybulskiej, aby ocalić swoje życie. Skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11, miało na celu ukrycia podstawienia rządu polskiego w tym państwa Kaczyńskich na Miedzną Drewnianą 244 . Poczta współpracuje z obcym wywiadem podmieniając dane osobowe dla wywiadu mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Bożenę Bochyńską a obecnie na Bożenę Kaźmierczyk aby przejść na teściów oraz fałszerstwa wywiadu w ZUS, gdzie wpisano mnie jako Bożena Kaźmierczyk, aby ukryć oszustwa rządu polskiego kryjącego zdradę Anglii w czasie II wojny światowej, która zastrzeliła generała Władysława Sikorskiego , aby oddać Polskę w ręce Stalina. Z tego powodu robione są działy spadku na katastrofach samolotów w celu podmiany danych osobowych w tym katastrofy smoleńskiej.

Carskie i książęce mienie zostało podstawione pod fałszywy krąg spadkobierców na który uruchamiano różne firmy, jako kapitał dłużny do wyprowadzania mienia, a jest kryte przez rząd przepisami, co oznacza, że rząd nic innego nie robi, ale wprowadza przepisy kryjące ich zdradę stanu, za co zamierzano obciążyć mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i moich teściów Jana i Łucję Kaźmierczyk i nasze rodziny w tym nasze niedoświadczone dzieci. Powodem jest to, że przez firmy i spółki mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, wyprowadzono mienie przy obrotach zero, pozorując oddanie funduszy przez kapitał dłużny tworząc zawsze zero, aby nie było to widoczne, i aby nie odpowiadać za kradzieże na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk. Jest to widoczne na moim koncie w banku, za co zamierzano mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk oskarżyć i obciążyć oraz mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując dla nas innych współmałżonków, co widać przy przekazywaniu doręczeń i awizo Poczty Polskiej. Już wykorzystano nazwisko dr Janiny Kiesz, co jest szubrawstwem i podstawiono rodziny z bandy UPA państwo Janinę Pikul i Stanisława Pikul z NKWD, aby dorobić generalicję na nazwiskach pomordowanych polskich dzieci znanych jako aleja polskich drzew, aby podstawić rodziny z bandy UPA, które to zrobił pozorując że rodziny przeżyły. Jedyną osobą, która przeżyła z rodziny Janiny Kiesz jest tylko ona, a wykorzystanie jej danych i podstawienie pod bandy UPA jest najgorszym szubrawstwem na świecie. Uczyniono to przy pomocy polskiego sądu, gdyż doszło do postawienia innych osób za nas i nasze rodziny z bandy UPA, UB, SS oraz NKWD. Powoduje to brak wykrycia obrotów na spółkach męża i skazanie męża w Toruniu II K164/11 i II K 197/10 jako trzy fikcyjne osoby jako Jerzy Kaźmierczak, Dariusza Kaźmierczak oraz Jan Kaźmierczak co podstawiono na Gdańsk jako Jerzy Kazimierski oraz prawidłowe dane mojego męża jako Jerzy Kaźmierczyk na sprawę Sądu Apelacyjnego odwoławczą jako II AKa3/16 w Gdańsku. Ponadto spreparowano moją sprawę Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk jako policyjną AK w Starachowicach czyli do Gdańska jako Apelacyjną pozorując że nie żyję, i łącząc ze sprawą Apelacji do sprawy II K 197/10 z Torunia do Gdańska w której mąż Jerzy Kaźmierczyk nie uczestniczył, gdyż nas nie było w kraju, gdyż posiadamy stały pobyt w Szwajcarii i nie wiedzieliśmy o tej sprawie.

Obecnie Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok z SO Toruń IIK 164/11 , co jest przestępstwem Sądu i znieważeniem moich szlachetnych nieżyjących rodziców Filomeny i Józefa Bochyńskich przez rząd polski, który kryje zdradę Anglii w czasie II wojny światowej przez zamianę polskich bohaterów na przestępców podstawiając rodziny band UPA , NKWD i SS.

Sąd w Gdańsku jak można zauważyć pracował dla dorobienia fałszywych spadkobierców dla UPA dla Tarnowa przez dług 5.100,- PLN złotych (pięć tysięcy sto złotych) fikcyjnego długu.

Lech Kaczyński wydał bramę z cmentarza w Tarnowie dla Żydów, do działów spadku na cmentarzu do Nowego Jorku dla gminy żydowskiej. Sąd wydał wyrok przeciwko mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk na zamówienie pana Jarosława Kaczyńskiego udającego, że ma nasz herb RAWICZ, którym bezprawnie się posługuje. Podstawiono w przeszłości oszustów pod nasze mienie z czasu PRL, i dlatego wstawiono do sprawy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk obcych ludzi wojskowych pana Lecha Pilarskiego i pana Rzeszotarskiego, gdyż wyprowadzono nasze mienie przez wojsko, które kryło wyprowadzane mienie carskie i książęce wymordowanej mojej rodziny jako tajemnica wojskowa objęta klauzulą tajności na 50 lat, co jest ponawiane i ukryte obecnie przez powielenie kolejnych 50 lat, do wymordowania Polaków gdyż podstawiono dział spadku na mojej carskiej i książęcej rodzinie. Aby to ukryć podstawiono generała Władysława Sikorskiego pod Władysława Maksalon, który rzekomo mnie wyrzuca z domu z ulicy Nad Kamienną 25, zawłaszczając moje rzeczy jako Maksalonów, ale podstawiając generała Władysława Sikorskiego z rządu w Londynie, aby podmienić rodzinę generała Sikorskiego na Jana Bocheńskiego zastrzelonego w Sosnowicy, a zamienionego na zastrzelenie mec. Zarzyckiego który zmarł w Szwajcarii oficjalnie na zawał serca i podstawiono agenta Bohdana Żakiewicza pod dokumenty założonej firmy APE UMWELTTECHNIK AG, który zaskarżył mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w 2005 roku udając moją rodzinę w USA oraz w Tarnowie na fałszywe dokumenty sądowe wytworzone przez Sąd w Starachowicach. Generała Sikorskiego zastrzelono co ukryto przez klauzulę tajności w Anglii, gdyż ukradziono pieniądze. Dane zastrzelonego generała Władysława Sikorskiego podstawiono pod mojego żyjącego teścia Jana Kaźmierczyk, którego zmierzano zastrzelić, aby ukryć dział spadku na polskich bohaterach zamienianych na opryszków przez polskie sądy. Ciało generała Władysława Sikorskiego sprowadzono do Polski z Anglii na którym zrobiono działy spadku dla służb a tajność powoduje, że śmiertelnik nie miał dostępu do dokumentów objętych klauzulą tajności.

Podstawiono cesję długu PZU za które przejął odpowiedzialność Skarb Państwa od pana Marka Sikorskiego z Konina dla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 2.000.000,- PLN , które zawłaszczono na ulicy Księżycowa 9 w Józefosławie koło Piaseczna i odwrócono w sprawie SO Toruń IIK 164/11 roszczenie Skarbu Państwa na kwotę 300.000,- PLN doprowadzając do windykacji PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na wniosek METRON SA co dowodzi jasno oszustwa podstawiajć dokumenty pod sprawę SO Kielce IXKa 280/12 o utworzeniu depozytu z pieniędzy wypłacanych dla fałszywych hrabiów Tarnowskich w Końskich i podstawiono do sprawy SR Kielce IXK 131/11 podmieniając osoby co ukryto przez niezgodność PESEL w sadzie w celu podstawienia działu spadku Waldemara Maksalon w spawie SR Starachowice INs 956/09 na mieniu mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka podstawiając dokumenty darowizny dla Marty Cybulskiej z Miedznej Drewnianej 244 zamieniając na podział nieruchomości na dwie jako dział spadku przy sprzedaży działki ulica Nowowiejska dla Lidii Daleszak ukryty przez podmianę na Lidię Maksalon co zamierzał ukryć Urząd Skarbowy w Starachowicach, który jest odpowiedzialny za ukrywanie kradzionych pieniędzy przez rząd polski jako działu spadku na działce 29 zamienionej na dział spadku ukryty w SO Kielce IIIK 207/07 na spółce SOF-ART Sp. z o.o. , której zarząd zamieniono do firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Mnie zmarginalizowano pozorując dla mnie innego męża, czyli naruszono dobre imię mojej rodziny i nasze, co było widoczne w banku na moim koncie, gdzie nie miałam dostępne sto tysięcy złotych, gdyż jeszcze nie zdążono wypłacić, dla fałszywego kręgu spadkobierców. Mnie odmówiono wypłaty tych pieniędzy, bo ja w systemie bankowym nie żyję. Spowodowało to podstawienie obecnie dzieci, aby oddały mienie na rzecz Skarbu Państwa pozorując ich na spadkobierców na całym świecie. Spowodowano to sprzedanie Polskiego Narodu na rzecz obcych wywiadów, co miało się zakończyć eksterminacją całego narodu, co już jest czynione i likwidowane są poszczególne osoby do działów spadku. Wszystko przechodzi teraz przez nasze dzieci i dzieci naszych sióstr ,do czego nie mają prawa i zamierzano rodzinę oskarżyć o sprzedanie narodu i doprowadzenie do III Wojny Światowej. Król który nie ma wiedzy zgubi kraj tak jest napisane i to obecnie się dzieje przez działanie dzieci, których podstawiono pod działy spadku w banku przez Rzad Polski. Doprowadzono do wielokrotnej windykacji majątków ziemskich i Pałaców naszej rodziny przez ZUS w Opocznie zamieniony na ZUS w Tomaszowie Mazowieckim i centralę ZUS w Łodzi windykujących składki pracownicze w PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk bez odpisania długu co powoduje ukrycie kradzieży pieniędzy przez Rząd Polski stosując dźwignię finansową przez dopisanie odpowiedniej ilości zer do wytworzonej windykacji w sądzie, gdzie dzielą się kwotą według uznania. Na tej samej zasadzie pracuje Bank Światowy na carskim mieniu i Fundusz Walutowy zniewalając Naród Polski.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
|mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s