Każdy ma prawo znać historię swojej rodziny

Rodzice

Starachowice 03.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Działania Jerzego Bochyńskiego i sędziny Barbary Bochyńskiej z Katowic po zawłaszczeniu dokumentów Fabryki Wód Gazowych w Starachowicach należącej do Brunona Bochyńskiego doprowadziły do reaktywacji Centralnego Okręgu Przemysłowego na fałszywy krąg spadkobierców ukrywajć to w Sądzie Okręgowym w Kielcach w 2004 roku.

W 2004 roku po zakupie GBC Centrostal Bydgoszcz SA przez PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk doszło do śmierci mec Zarzyckiego, który przy sobie miał dokumenty APE-Jerzy Kaźmierczyk na podstawie których założono firmę APE UMWELTTECHNIK AG i przygotowano linie kredytowe na kwotę 50.000.000,- EUR przy zabezpieczeniu obrazami należącymi do rodziny carskiej czyli Józefa Bochyńskiego syna Brunona Bochyńskiego który pod nazwiskiem Roman Bocheński brał ślub z księżną Marią Lubomirską.

W miejsce zmarłego mec. Zarzyckiego rząd polski podstawił agenta amerykańskiego Bohdana Żakiewicz, który podał się za właściciela carskich depozytów w Szwajcarii i przejął dokumenty APE UMWELTTECHNIK AG . W tym czasie w Polsce pan Czesław Daleszak zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk aby ukryć kradzież 50.000.000,- EUR co doprowadziło do skazania męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 podstawiając w jego miejsce Jerzego Bochyńskiego z Katowic w celu ukrycia reaktywacji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Sprawę IIIK 207/07 zamieniono na dział spadku, gdyż tak od 1917 roku są ukrywane obroty carskim mieniem, gdyż inaczej nie można wyjaśnić źródła pochodzenia tak dużych pieniędzy w systemie bankowym. Upozorowano śmierć męża Jerzego Kaźmierczyk i wykorzystano paszporty jego dzieci Ewy Kaźmierczyk, Pawła Kaźmierczyk i Adama Kaźmierczyk do banku UBS AG w Szwajcarii podstawiając pod paszporty dzieci służby jako spadkobierców. W to miejsce wprowadzono skradzione moje dzieci z pierwszego małżeństwa Annę Piórecką i Michała Pióreckiego. Takie działania ukryto przez fałszywą opinię psychiatryczną w Krakowie do sprawy SO Kielce IIIK 207/07 dla Jerzego Kaźmierczyk z powodu ujawnienia arystokratycznego pochodzenie mojego taty Józefa Bochyńskiego . Opinia psychiatryczna posłużyła do zamiany tożsamości Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego. Dokonano podłożenia akt sądowych Dariusza Pióreckiego i Dariusza Dąbrowskiego i aresztowania męża przez byłą żonę Katarzynę Kaźmierczyk za niepłacenie alimentów w celu zbiegu spraw i aresztowania mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Działanie to spowodowało dopisanie za dzieci Jerzego Kaźmierczyk moich skradzionych dzieci Anny Pióreckiej i Michała Pióreckiego i wstawienie ich pod paszporty Ewy Kaźmierczyk i Adama Kaźmierczyk jako spadkobierców w APE UMWELTTECHNIK AG dopisując dzieci z gwałtu Anny Pióreckiej z wysokimi przedstawicielami Kościoła katolickiego i Zakonu Maltańskiego.

Przetrzymując męża Jerzego Kaźmierczyk w więzieniu na Piaskach pozorując windykacje komornicze wprowadzono na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. fałszywy krąg spadkobierców , którzy ukradli 50.000.000,-EUR aby uzasadnić pochodzenie pieniędzy i zakup Huty Ostrowiec SA i GBC Centrostal Bydgoszcz SA. Następnie zarząd SOF-ART Sp. z o.o. podstawiono do firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej zamieniony na APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii do pobrania pieniędzy. Do zarządzania firmami używano danych Jerzego Bochyńskiego z Katowic i Józefa Kowalskiego w Starachowicach ukrywajć finansowanie Centralnego Okręgu Przemysłowego przez windykację SOF-ART Sp. z o.o. przez weksle w PFRON zamienione na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Końcowym etapem podmiany rodziny było wstawienie Lidii Daleszak żony Czesława Daleszak jako spadkobiercy carskiego mienia po moim ojcu Józefie Bochyńskim przez SR Starachowice i Urząd Skarbowy, aby ukryć kradzież 50.000.000,- EUR w 2004 roku na działce Nowowiejska 29 co prowadzi do podważenia fałszywych opinii psychiatrycznych do sprawy SO Kielce 207/07 wydanych w więzieniu na Montelupich w Krakowie w 2007 roku. SR Kielce prowadząc sprawy pracownicze ze sprawy SO Kielce IIIK 207/07 w 2008 roku wykazał na podstawie wyspy zakupionej po II wojnie światowej Governers Island w Nowym Jorku majątek carski nieobjęty na podstawie Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego. Po dwukrotnym złożeniu dokumentów do ambasady USA o zwrot wyspy została ona przejęta przez Bohdana Żakiewicz, który wykorzystał pełnomocnictwo ode mnie Bożeny Bochyńskiej i męża Jerzego Kaźmierczyk i podał się za Bohdana Bochyńskiego rodzinę księcia Wacława Bocheńskiego zarządzającego carskim majątkiem mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Okazało się ,ze Bohdan Żakiewicz zajmował się kradzieżą technologii i był przy zamordowanym Wacławie Bocheńskim w USA w 1978 roku i tajnie zaskarżył męża w 2005 roku co ujawnił sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 164/11. Doprowadził on do kradzieży naszego mienia i przekupienia urzędników państwowych kradzionymi pieniędzmi czego przykładem jest wyrok sądu SO Toruń IIK 164/11 i SA Gdańsk IIK AKa3/16, gdzie Sąd stwierdził , że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego majątku w tym spółek męża Jerzego Kaźmierczyk, które zadłuża od 12 lat nie płacąc pracownikom i jednocześnie blokując nam dostęp do depozytów bankowych, gdyż nas uśmiercono w systemie bankowym. Jednocześnie zabroniono przez sąd prowadzenia działalności na pięć lat w sytuacji, gdy nie jest prowadzona od 12 lat ale ciągle jesteśmy skarżeni. Działanie prokuratury i sądu zmierza jedynie do wytworzenia windykacji w celu pobierania carskich depozytów wpisując w bankach spadkobierców po nas czyli dzieci z gwałtu w Kościele co zamierzano ukryć przez reżysera Romana Polańskiego, którego akta podstawiono pod Lucjana Sznajder na ulicy Konstytucji 3-Maja 23/1 , którego syn Mateusz Sznajder molestował moją córkę Martę Bochyńską w celu pozorowania gwałtu Anny Pióreckiej w zakonie, aby to ukryć. Aby przejść na pieniądze dla Kościoła katolickiego połączono adres Konstytucji 3-Maja 23/1 z Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie bez wiedzy naszej Urząd Miasta Starachowice zameldował mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i podstawił akta Romana Polańskiego następnie podstawiono siostrę męża Martę Cybulską , która pozorowała opiekę nad moim mężem Jerzym Kaźmierczyk do końca życia w celu wykorzystania stosownych przepisów prawnych do zawłaszczenia majątku, który przekazała bezprawnie na rzecz Skarbu Państwa. Z tego powodu potajemnie podstawiono fałszywe akta psychiatryczne, aby ukryć dzieci z gwałtu najwyższych przedstawicieli w Kościele katolickim podstawione jako spadkobiercy na APE UMWELTTECHNIK AG na które pobierane są alimenty przez podstawienie pod paszporty dzieci Jerzego Kaźmierczyk. Następnie przez niezgodność PESEL podstawiani są fałszywi spadkobiercy w sprawie SR Kielce IXK 131/11 do spółek
SOF-ART Sp. z o.o. i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. ukrywajć sprawę SO Kielce IXKa 280/12, gdzie udowodniłam majątek mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i poprosiłam o utworzenie depozytu w Końskich , gdzie podstawiono fałszywy Tarnowskich mających dzieci z gwałtu Anny Pióreckiej zakonnicy. Z tego powodu obecne działania ministra Z. Ziobro zmierzają do ekstradycji Romana Polańskiego, gdyż wykorzystano jego akta do ukrycia nierządu sakralnego i wykorzystania dzieci do kradzieży carskiego majątku przez Kościół katolicki przez wstawienie na mieszkanie Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie zameldowałam męża Jerzego Kaźmierczyk w 2015 roku co ujawniło zastosowane przez Urząd Miasta podstawienia. Obecne gwałty w Niemczech służą do podmiany akt gwałtu Anny Pióreckiej w celu pobierania odszkodowań przez windykacje carskich depozytów na terenie Niemiec. Zastosowano tak sfabrykowane akta do SO Toruń IIK 164/11, gdzie przez koleją fałszywą opinię psychiatryczną podmieniono dla mojego męża żonę na Toruń jako Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w celu podstawienia Elżbiety Gudewicz siostry Dariusza Gudewicz, gdyż mają paszporty amerykańskie i podstawiono ich za nas w USA w Banku Rezerw Federalnych, gdzie Bohdan Żakiewicz podał się za dziadka Elżbiety Gudewicz. W tym celu połączono przez energetykę rejon Starachowic i Białegostoku jako 1. W Skarżysku Kamiennej zamieniono Elżbietę Gudewicz przez Elżbietę Włodarczyk , a mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Kazimierza Banię , który otrzymał od nas Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk pełnomocnictwo w Zug w Szwajcarii i przez zapis przeniesienia podmienił nasze dane osobowe stosując kabałę. Za mojego syna Adama Kornaszewskiego i Jakuba Pióreckiego podstawiono Sebastiana Turowskiego w USA syna Elżbiety Włodarczyk podstawionego za wnuczka Bohdana Żakiewicz. Dokonana podmiany spraw rozwodowych w SO Kielce pani Katarzyny Kumek na Katarzynę Kaźmierczyk w celu podstawienia Grzegorza Kumek z USA oraz zamiany mandatu mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk ze Starachowic na mandat w USA podstawiając finalnie Magdę Kozłowską chrześnicę papieża Jana Pawła II.

Obecnie zostały uruchomione depozyty carskie w tym przez panią Ewa Kopacz w banku PEKAO SA , która prezentowała precjoza carskie naszej rodziny co spowodowało, że mąż Jerzy Kaźmierczyk poprosił o wznowienie sprawy SO Kielce IIIK207/07 , gdzie doszło do próby jej powielenia na dwie z adwokatem z wyboru i drugiej z adwokatem z urzędu. Celem jednej było przełożenie fałszywych opinii psychiatrycznych Romana Polańskiego oraz opieki dorobionej przez Urząd Miasta dla męża Jerzego Kaźmierczyk w celu wykreowania nieistniejącej Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk z paszportem USA do pobierania depozytów carskich. Natomiast celem drugiej sprawy była podmiana męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Bochyńskiego z Katowic i podstawienie sędziny Barbary Bochyńskiej do przejęcia reaktywowanego Centralnego Okręgu Przemysłowego wstawiając fałszywy krąg spadkobierców wykreowany po naszej fikcyjnej śmierci w systemie bankowym od 2004 roku w tym dzieci z gwałtu córki Anny Pióreckiej,przez osoby w wysokiej hierarchii kościelnej ukrywanej przez akta Romana Polańskiego. Sąd Rejonowy w Toruniu stwierdził , że sprawa IIK467/15 z powództwa Pawła Krzymowskiego o milion złotych nawiązki pochodziła ze Starachowic co wskazuje , że jest to sprawa o eksmisję z ulicy Nad Kamienną 25 działka 29 zamieniona na eksmisję z działki 29 czyli Zakładów Górniczych w Starachowicach przez pana Waldemara Maksalon podstawionego w Toruniu jako Paweł Krzymowski, który przypisał sobie herb Ślepowron. Celem tych działań było złączenie wyroków wszystkich wymienionych spraw w Tarnowie w SR Tarnów V GC 57/16 w celu wytworzenia windykacji dla Funduszu inwestycyjnego z Warszawy Incaso przy udziale Janiny i Stanisława Pikul , których SR Kielce usunął z KRS a ZUS poprosił o odtajnienie mienia do spółki co powoduje, że kombinacje zastosowane w Tarnowie są oszustwem w celu wytworzenia roszczenia do Banku Rezerw Federalnych w USA i Anglii do finansowania wojny.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s