Góra Marcina hetmana Jana Amora Tarnowskiego i kredyt refinansowy ART-B

Rodzice

Starachowice 04.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Wniosek o zwrot mienia przez Skarb Państwa

Pan Wielochowski został podstawiony pod wiele głów czyli osób zamordowanych w Rudzie Malenieckiej, twierdził on , że młody człowiek zasiądzie na tronie w Krakowie i otrzyma pomoc z Rumunii i Koguta czyli Francji , która obecnie na zalaną stolicę Paryż. Natomiast w Rumunii zainwestował brat Stanisława Pikul podstawionego jako fałszywy spadkobierca na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. w Starachowicach i SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 , co połączono w Tarnowie z Funduszem Incaso z Warszawy i fikcyjną pożyczką na 5.100,- PLN , gdzie podstawiono Stanisława i Janinę Pikul za męża Jerzego Kaźmierczyk wytworzoną fałszywą opinię psychiatryczną, aby podstawić opiekuna Martę Cybulską w celu podpisania dokumentu do finansowania III wojny światowej w SR Tarnów V GC57/16. Urząd Miasta Starachowice zamienił sprawę spadkową po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej INs 426/10 na PS 426/10, aby pozorować chorobę psychiczną i opiekę do końca życia dla zmarłej osoby podstawiając mnie Bożenę Bochyńską wstawiając sąsiadkę Helenę Surma za opiekuna, której sąd oddał wejście do domu. Starosta Starachowicki pan Dariusz Dąbrowski zamienił sprawę umorzenia fałszywej windykacji po 16 latach do spółki SOF-ART Sp, z o.o. na symbol PS dla męża Jerzego Kaźmierczyk podstawionego pod teścia Jana Kaźmierczyk zamieniając właściciela na pracownika i skierował do PFRON Warszawa w celu podstawienia za opiekuna Martę Cybulską jako spadkobiercy. Sprawę spadkową INs 426 zamieniono na PS 426/10 i w to miejsce podstawiono dokument komornika Gotfryda Nowak o kosztach ze spisu z inwentarza po mamie Filomenie Bochyńskiej INs 395/10 zamienionej na Jadwigę Bochyńską w celu podstawienia Jadwigi Kaczyńskiej za naszą rodzinę do Tarnowa do sprawy VGC 57/10 w celu wyłudzenia windykacji do finansowania III wojny światowej przez Bohdana Żakiewicz, który podał się za spadkobierców naszej rodziny w USA wykorzystując niezgodnie z przeznaczeniem nasze pełnomocnictwo do uruchomienia środków do spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Podstawiono Natalię Ziobro pod Natalię Klusek córkę Grażyny Klusek z domu Maksalon a siostrę Jadwigi Klusek z domu Maksalon i Waldemara Maksalon i Wiesława Maksalon , aby pozorować, że są dziećmi Feliksa Wielogłowskiego na Rudę Maleniecką podmieniając na Katowice jako Feliksa Bocheńskiego i podstawiając sędzinę Barbarę Bochyńską z domu Małachowską prawdziwe nazwisko Weissmann. Małgorzatę Klusek podstawiono za Małgorzatę Kwaśniewską bankiera lewicy w Szwajcarii siostrę Aleksandra Kwaśniewskiego podstawiając Małgorzatę Kowalską siostrę Hanny Kowalskiej, która zmarła na raka i podmieniono na Hannę Kasprzyk z domu Nowak podstawiając przez dom dziecka Piotra Cichockiego podstawiając na Starachowice pod córkę Jadwigi Limanówki z domu Maksalon z pierwszego męża Mirowska i podstawiając Romana Polańskiego pod Romana Bochyńskiego czyli dane dziadka w wojsku w WKU podmieniając ulicę, a pod drugiego oficjalnego brata babci czyli martwe duszę podstawiono Czesława Maksalon zamieniając na Czesława Daleszak pozorując, ze jest spadkobiercą na Rudzie Malenieckiej i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego za Aleksandra Bochyńskiego i jego żonę Jolantę Kwaśniewską, która pobierała pieniądze z PFRON pochodzące z kradzieży carskich depozytów w Szwajcarii i USA podstawiając Wacława Podolskiego pod biskupa Wacława Depo zamienionych na Wacława Bochyńskiego w USA za którego spadkobiercę podał się Bohdan Żakiewicz zamieniony na Bohdana Bochyńskiego podstawiony do sprawy INs 956/09 w Starachowicach przez wykorzystanie naszego pełnomocnictwa niezgodnie z przeznaczeniem. Podmiany zamierzano dokonać przez sprawę Ko 336/13 i Cz 422/16.

Doszło do działań niezgodnych z prawem dawnego wojewody Lubawskiego , który odebrał status zakładu pracy chronionej w 2004 roku dla SOF-ART Sp. z o.o. ukrywajć kradzież 50.000.000,- EUR w 2004 roku przez windykacje PFRON z Warszawy wykorzystując weksle spółki SOF-ART Sp. z o.o. , windykacje małych kredytów ING Bank Ślaski bez odpisywania długu i dobrowolne poddanie się egzekucji powielać spółkę na trzy i podstawiono zarząd spółki SOF-ART Sp, z o.o. do PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Działania prezydenta miasta pana Materka doprowadziły do zamiany sprawy spadkowej INs 426/10 na dokumenty choroby psychicznej PS 426/10 i podstawił w to miejsce powielone dokumenty spisu z inwentarza INs 395/10 dla dorobienia genealogii dla Jarosława Kaczyńskiego. Starosta Dariusz Dąbrowski świadomie przesłał dokument umorzenia fikcyjnego roszczenia jako dokument PS męża Jerzego Kaźmierczyk do PFRON Warszawa, aby dokonać kradzieży carskich depozytów na finansowanie III wojny światowej przez podmianę rodziny carskiej na SB przez Sąd w Kielcach w tym Prezesa Sądu Okręgowego Mertę, który zamienił właściwość i osoby przesyłając sprawę z powództwa naszego czyli Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk IC 2627/10 z Sądu Okręgowego o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do innej sprawy obcej osoby w Starachowicach INs 716/10 jako kontynuacji INs 956/09 o zniesienie współwłasności na ulicy Nad Kamienną 25 zamienionej na dział spadku na mieniu hrabiego Jana Tarnowskiego na ulicy Nowowiejskiej podstawiając 12 członków rodziny SB pana Waldemara Maksalon podstawionego pod decyzję Rady Narodowej o reaktywacji w 1986 roku w Rudzie Malenieckiej numer 178 , gdzie podstawiono biskupa Wacława Depo i wykorzystano moje skradzione dzieci do Annę Piórecką i Michała Pióreckiego w celu wykazania DNA carskiej rodziny co obecnie zamieniono na IC 178/15 jako eksmisję prawdziwej rodziny carskiej przez Służby Bezpieczeństwa.

Pani Olga Golba została podmieniona na Bożena Piórecka wykorzystując pełnomocnictwo szczególne dla służb wywiadu i podmiana Łódź do wprowadzenia rodziny Dariusza Dąbrowskiego do banku w Łodzi co ukryto przez zamianę na Mazurek z domu aby przejść na Radziwiłł.

W podłożeniu dokumentu do PFRON uczestniczył obecny wojewoda kielecki Agata Wojtyszek, która przesłał do starosty starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego, który przesłał do PFRON Warszawa używając symbolu PS jako choreo psychicznie do podstawienia Marty Cybulskiej za opiekuna do kradzieży pieniędzy na wojnę wykorzystując podmianę danych osobowych w ZUS , który wydaje wielokrotne karty medyczne dla jednej osoby na różne nazwiska, aby ukryć podstawienie Romana Polańskiego w celu podłożenia akt w USA jako odszkodowania od męża Jerzego Kaźmierczyk na Bohaterów Westerplatte 1/1 w celu połączenia PFRON Warszawa z SR Tarnów V GC 57/16 i Funduszem Inwestycyjnym INCASO z Warszawy, w celu połączenia ze sprawą w Warszawie IIIKo1994/14 przesłuchania świadka Bohdana Żakiewicz do sprawy w Toruniu Sąd Okręgowy IIK 164/11, gdzie Bohdan Żakiewicz zażądał w 2005 roku ścigania męża Jerzego Kaźmierczyk , kiedy posiadaliśmy prawo pobytu w Szwajcarii za posłużenie się jego firmą SEVEN ROCK MINING, która nie działała w tym czasie i miała długi windykowane przez komornika z Częstochowy, aby połączyć z Jasną Górą, gdzie mój dziadek pod nazwiskiem książę Roman Bocheński wziął ślub z księżniczką Marią Lubomirską w 1930 roku podstawiając akta Romana Polańskiego. Przyczyną podmiany jest fakt, ze ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mąż Jerzy Kaźmierczyk nigdy nie byliśmy w USA i nie można podłożyć windykacji do pobrania pieniędzy w USA z Banku Rezerw Federalnych co powoduje podmianę na Elżbietę Gudewicz i Dariusza Gudewicz , których SB podstawiły do kradzieży pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych w USA. W tym czasie w 2005 roku dorobiono list gończy w Toruniu dla Jerzego Kaźmierczyk na zlecenie Bohdana Żakiewicz, który był naszym gościem w Szwajcarii i mógł poinformować, gdzie mieszkamy w celu zamiany na zatrzymanie Bohdana Żakiewicz przez policję na lotnisku w Zurychu, gdyż był zamieszany w kradzież 50.000.000,- EUR po śmierci mec. Zarzyckiego, który przy sobie miał dokumenty APE-Jerzy Kaźmierczyk i założone na podstawie tych dokumentów spółki APE UMWELTTECHNIK AG.

Celem wystawienia listu gończego w Toruniu było dokonanie ukrycia kradzieży 50.000.000,- EUR w Szwajcarii przez Bohdan Żakiewicz, który zaskarżył w 2005 roku Jerzego Kaźmierczyk co ujawnił sędzia Wojciech Pruss, aby ukryć podstawienie za spadkobiercę tych kradzionych pieniędzy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego jako brata Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod którą podstawiono Małgorzatę Kwaśniewską w celu wykorzystania sprawy IC 178/15 i Cz 422/16 w celu wytworzenia windykacji do Banku Rezerw Federalnych w USA. Sąd Okręgowy w Kiecach dokonał przestępstwa ukrywajć sprawę SO Kielce IXK280/12 , która zniosła sprawę SR IIIK383/11 , gdzie wydano nakaz aresztowania lub wpłaty 23.000,02 PLN dla Uniqa , próbując mnie aresztować w celu wykorzystania do Torunia SR V GC 57/16 do wytworzenia windykacji do Unika w Łodzi. Z tego powodu pani Olga Golba znalazła się w szpitalu w Łodzi w celu podmiany właściwości do wykorzystując mojego pełnomocnictwo szczególne na nazwisko Bożena Piórecka, które nie zostało zwrócone. Sprawy wyprowadzenia mienia na konta lewicy była zamieszana pani Suchocka w Watykanie, pan Piechota, pan Kwaśniewski, Szarawarski co połączone jest z kradzieżą GBC Centrostal Bydgoszcz SA i Domstal Sp. z o.o. w sprawie SO Kielce IIIK207/07. W listopadzie 2009 roku o godzinie 2235 był program w TVN wywiad z panem Kaczmarkiem , gdzie również występowały nazwiska Vogel i Kopalnia Bogdanka jako pranie pieniędzy z Władysławem Januszczuk co ukryto przez Rothschildów jako ekspertyza co jest ukryte przez sprawę w Toruniu IIK 164/11 i podstawiono sprawę IIK 197/10 , gdzie potajemnie dorobiono opinie psychiatryczne dla mojego teścia Jana Kaźmierczyk i próbowano podmienić na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako opieka Marty Cybulskiej siostry męża jako opieki córki nad ojcem powielając na dwie tożsamości do pobierania pieniędzy. Pan Bohdan Żakiewicz zamienił nasze dane na Kaczmarek , aby powiązać z aferą. W dniu 26 maj 2009 roku zrobiono nasze zdjęcie z posłem Lipcem , z którego usunięto posła na jego wyraźne żądanie, gdy byłam na ognisku plastycznym na wystawie prac dzieci, gdzie były prace mojego syna. Działanie takie dowodzi, że wpisano mnie jako osobę nieżyjącą i zamieniono na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak podstawiając służby wojskowe przez PiS podstawiając przez ING Bank Ślaski różne firmy jak Pakostrap, Polstrap oraz jako MARMOROC- Marek Zieliński dokonując podmiany SOF-ART Sp. z o.o. na Tarnów wykorzystując moją sprawę z Kielc SR Kielce IXK296/08 , gdzie złożyłam w dokumentach film dokumentujący majątek firmy SOF-Art Sp. z o.o. i dokumenty, które wykazały, że majątek spółki przewyższał dług. Filmu nie wyświetlono twierdząc, że będzie wyświetlony na następnej rozprawie co się nie stało , gdyż podstawiono fałszywych spadkobierców do ukrycia skradzionych 50.000.000,- EUR w 2004 roku, a sprawa był teatrem z 8.09.2009 o godzinie 1200sala 6. Podstawiono nazwisko Władysława Januszczuk pod Szczekarków jako Władysław Tarnowski odnosząc się do Radu Narodowej z Rudy Malenieckiej i uchwały numer 178.

Należy zaznaczyć, że odmówiono mi renty na moje schorzenie reumatologiczne wykazując, że mogę pracować w moim zawodzie Instruktor Kulturalno Wychowawczy o specjalności Teatr Lalek. Działanie prezydenta Miasta Starachowice, który podstawił fałszywe akta psychiatryczne jako opieka sąsiadki pozbawiła mnie możliwości zarabiania pieniędzy. Wpis ½ domu doprowadził do podstawienia pod Katarzynę Kosiarską pani Katarzyny Kaźmierczyk i podmianę dokonano przez wodociągi wpisując mojego tatę Józefa Bochyńskiego na adres Bohaterów Westerplatte 1/1A pismem z dnia 27.09.06 EI-11614/06, gdzie cyfrę 6 zapisano jak 4, aby cofnąć czas na 2004 rok kradzieży 50.000.000,- EUR co podpisał mgr inż. Henryk Tomaszewski PWiK Sp. z o.o.

W sprawie SR Kielce sygn, wykazu Wzaw 256/2011 z dnia 11.07/2011 jako nakaz wykazania kwoty wpłaty 23.000,02 na rzecz Uniqa SA w Łodzi ubezpieczenia do Polonii do SOF-ART Sp. z o.o. , gdzie wpłaciłam cześć pieniędzy i wyjechałam do córki po wypadku w Irlandii zgłaszając wniosek o utworzenie depozytu sądowego w wymienionej kwocie, gdy byłam u państwa Pikul w Tarnowie. Złożyłam wniosek z dnia 11.08.2011 SR Kielce sygn, wykazu Wzaw 256/2011, która to sprawa była prowadzona dalej jako SO Kielce IXK280/12, którą wygrałam a co powoduje bezzasadność pierwszego wyroku. Spowodowało przesunięcie sprawy SO Kielce IXK280/12 do SR Kielce 131/11 w celu jej ukrycia, gdzie wniosłam o wykazanie mojego DNA carskiej rodziny i podstawiono służby wojskowe cofając wygraną w Sądzie Okręgowym w Kielcach sprawę do Sądu Rejonowego w Kielcach co dowodzi , że stworzono rejon zamieszkania Kielce co jest oszustwem , ale wykorzystano wynajem mieszkania w późniejszym czasie na ulicy Toporowskiego , gdzie doszło do kradzieży dokumentów przez służby wojskowe, które podały się za spadkobierców. Powodem jest wykazanie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Roman Bocheński właściciel fabryk prosząc o przejęcie w depozyt wypłat z Końskich na rzecz fałszywych Tarnowskich wstawionych pod decyzję Rady Narodowej numer 178 w Rudzie Malenieckiej co spowodowało wykazanie dziadka jako Romana Bochyńskiego za którego podstawiono Romana Polańskiego i podstawiono Waldemara Maksalon, który udawał, że jego ojciec to Feliks Maksalon to Feliks Wielogłowski, aby przejść na Rudę Maleniecką, gdzie podstawiono moje DNA zamienione przez Urząd Miasta Białystok do Kielc z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka na Bożena Piórkowska. Pierwsza reaktywacja jedyna w PRL była w Rudzie Malenieckiej w 1986 roku co wykazał dziennik Ustaw Rudy Malenieckiej, gdzie podstawiono obecnie Maksalonów, Helenę Surma i Frelichów, a mnie Urząd Miasta Starachowice zamienia sprawę spadkową INs 426/10 akta psychiatryczne PS 426/10 jako psychicznie chora podając córkę teściów Martę Cybulską za opiekuna mojego męża czyli jej brata , a mnie dorabiając Helenę Surma za opiekunkę, gdyż podmieniono nam małżonków w celu sponsorowania wojny wykorzystując wniosek do Łodzi , gdzie wpisałam w nagłówku Tarnów co spowodowało podstawienie Janiny i Stanisława Pikul, którym służby udostępniły PESEL pani Janiny Kiesz, która potwierdziła moje dane , gdyż jej rodzina pochodziła z Kresów i znała z mężem książęcą rodziną mojej babci księżnej Glińskiej, którą Maksalon usunął z nieruchomości, aby podstawić fałszywych Glińskich w sejmie. Sprawa IXK 383/09 miała na celu zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności podpisana przez mgr Andrzeja Michalskiego co w zestawieniu z wygraną sprawą i wykazaniem środków na pokrycie roszczeń nie ma żadnych uzasadnień prawnych. Dowodzi to, że spółkę SOF-ART Sp. z o.o. powielono na kilka podobnie jak pozostałe firmy mojego męża co zamierzano ukryć przez sędziego Wojciecha Pruss przez zapis zakaz działalności na pięć lat oraz pozbawienia wolności na 2 lata sześć miesięcy w zamkniętej sprawie w której mąż odbył już karę w całości. Celem jest ukrycie prowadzenia przez służby działalności na firmach męża co miało doprowadzić do wojny i mojego aresztowania i wywiezienia jako PS do zakładu psychiatrycznego przez Bank Raiffeisen-Polbank, który podmienił moje nazwisko z domu na Bochyńska na Mazurek, aby podstawić Radziwiłł. W SR Tarnów VGC57/16 podstawiono Waldemara Maksalon pod firmę męża Jerzego Kaźmierczyk, który upozorował Martę Przygodę za spadkobiercę na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. w tym również panią Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pozorując na jedną osobę, aby ukryć podstawienie nieruchomości Nad Kamienna 25 pod Waldemara Maksalon, który upozorował , ze ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk byłam właścicielem MARMROC-POLSKA Sp. z o.o. aby mieć pretekst do zastawienia nieruchomości pozorując, ze za dług oddaję nieruchomość jako zastaw do Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie i pozorując obecnie, że pozostał dług 5.100,- PLN podstawiając Stanisława i Janinę Pikul jako spadkobierców w Tarnowie co połączono z SOF-ART Sp. z o.o. , gdyż z Tarnowa przesłałam pismo o stworzenie depozytu , który to depozyt został stworzony pozorując zwrot na rzecz fałszywego kręgu spadkobierców, aby uwierzytelnić fałszywą genealogię czego przykładem jest pan Radziwiłł, który miał otrzymać „Jeden grosz zwrotu depozytu” w Poznaniu. Kwota pobranego kredytu na MARMOROC-PLSKA Sp. z o.o jest równoważna z żądaniem płatności za weksel w 2008 roku na do zapłaty 51.000.000,- EUR przez Bank Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, a żądanie kwoty 5.100,- PLN w Tarnowie przez Warszawę jest dowodem wykorzystania weksla i zastosowania mechanizmów bankowych do roszczenia 5.100,- PLN aby wytworzyć windykacje do sprawy w SO Toruń IIK 164/11 i SA Gdańsk IIK3/16 podstawiając również nadleśnictwo, aby przejść na resztę terenów jako reszta terenów rodowych i podstawiono na Rudę Maleniecką pana Waldemara Maksalon pod Feliksa Wielogłowskiego, aby upozorować go na ojca i podstawić Bolesława Rutkowskiego , który przed wojną był dyrektorem związki Izb Przemysłowych, który zginął w czasie powstania podstawiając żonę pana Raiperta z Katowic, która pochodziła ze Starachowic. Podstawiono Andrzeja Raiperta pod za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Andrzeja Rachudałę w Kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach i wstawiono za mnie moją mamę Filomenę Bochyńską jako Bożena Podolską żona dyrektora zakładów PKS w Skarżysku Kamiennej. Przez 8 lat obracano kredytem 50.000.000,- EUR skarżąc nas i pozbawiając środków do życia przez Sądy i Prokuraturę, która z urzędu poszukiwała spadkobierców po nas żyjących przez Starachowice pozorując różne małżeństwa. Wykorzystano do tego pełnomocnictwo nasze dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel w celu wprowadzenia pieniędzy ze Szwajcarii i USA do spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na konto w Banku Ochrony Środowiska podstawiając do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon INs 956/09 o zniesienie współwłasności na ulicy Nad Kamienną 25 i INs 716/10 robiąc dział spadku po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk zamienionym na mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego. Nasze Pełnomocnictwo obejmowało uruchomienie środków ze Szwajcarii 12.000.000.000,- CHF oraz ze Stanów Zjednoczonych 12.000.000.000,- EUR. Na konto firmy w Banku Ochrony Środowiska. Kradzież ukrywana jest przez podmianę na roszczenia związków zawodowych i organizacji społecznych o zwrot majątku utraconego w Stanie Wojennym, gdzie wykorzystano decyzje o wypłacie pieniędzy za majątek przejęty przez OPZZ od Solidarności we Wrocławiu, aby fakturę PROFORMA PPH 300.000,- PLN w sprawie Metron SO Toruń IIK 164/11 zamienić na 3.000.000.000,- zł kończąc na Tarnowie. Majątek Solidarności był zabrany w Wałbrzychu i jego oddziałach jak Strzegom, Świdnica, Nowa Ruda, Świebodzicach oraz 690.000.000, zł dla OPZZ zarząd regionu Solidarności w Elblągu. Nie jest ujawniona wielkość zabranego mienia przez państwo w tym milicję , wojewodów co oddano dla OPZZ. Pan Jacek Rybicki z Gdańska przewodniczący Solidarności określił, że związek utracił majątek wartości kilkuset miliardów złotych. Konta bankowe OPZZ były zablokowane przez komorników i nie wiadomo jak przepływały pieniądze. Artykuł z dnia 8.04.1994 roku Rzeczpospolita. Oznacza to, że roszczenia związku zawodowego zostały wykorzystane do ukrycia kradzieży carskiego mienia windykowanego na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk, które zostały określone przez sędziego Wojciech Pruss jako majątek Skarbu Państwa co powoduje wykazanie sprawcy. Wykorzystano również akta nielegalnego biznesu dowódcy plutonu kompanii patrolowej komendy rejonowej policji Kraków-Zachód pan Tadeusz K. oraz Marta K. za zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej do 1991 roku, gdzie Skarb Państwa stracił 987,35 miliona złotych z powodu sfałszowanych dokumentów do przeprowadzanych samochodów z zagranicy i podstawiono obecnie osobę pod tożsamością Marta Kaźmierczyk, aby kryć dorobione spółki i firmy przez powielenie firm męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk czego przykładem jest kradzież mojej firmy IMPERATOR ROMANOW zamienionej na spółkę we Włocławku co zamierzano połączyć z ART-B i transakcjami , które zostały ukryte jako kredyt refinansowy na pokrycie debetu w Banku Handlowo-Kredytowym przez Baksika i Gąsiorowskiego, gdzie odwołano się również do depozytu oraz Mercedesa 300E, w którym partycypował pan Baksik , który kupił go od Sobiesława Zasady wyznaczając miesięczne terminy odbioru co połączono z Wojciechem P. za którego zamierzano podstawić Wojciecha Idziak jako Wojciech Piórecki i podstawić na Zakłady Starachowickie jako spadkobiercy na FSC STAR SA jako jeden właściciel z Rudy Malenieckiej mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Romana Bocheńskiego.

Zamierzano doprowadzić do rozbioru Polski przez podstawienie na naszym herbie Orła z ikoną Maryi głowy mojej siostry Beaty Idziak i rozebranej mojej córki Marty Bochyńskiej w celu zniszczenia godności rodu Maryi i wpisania Wielogłowskich jako wiele głów oraz Wielochowskich jako Wielohorskich jako wiele chorób przez które przechodzili czyli akta medyczne. Obecnie dochodzi do podmiany akt na Olgę Golbę, aby przejść na pełnomocnictwo szczególne ukrywając sprawę w Czechach. Moja córka miała zostać rozebrana i poniżona wpisując chorobę dauna, którą przypisały służby przy jej urodzeniu, której nie było. Towarzystwo Uniqa jest udziałowcem Banku Raiffeisen-Polbank, który został zakupiony przez Piotra Bukat podstawionego pod Piotra Główkę do SOF-ART Sp. z o.o. pobierając pieniądze przez windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk z depozytów carskich. Skradziono moją kolejną firmę IMPERATOR ROMANOW do Włocławka, aby podstawić Bożenę Niewiadomską i Marka Król z Kanady jako Marek Lesiak, którego z tego powodu aresztowano i skazano, aby ukryć kradzież pieniędzy i dorobione fałszywe opinie psychiatryczne przez Urząd Miasta Starachowice.

Wadium za wynajem garaży na Bohaterów Westerplatte 1 przed zakupem zamieniono na lokal użytkowy numer KP 001273 Józef Bochyński wpłata STBS Wspólny Dom Sp. z o.o. ulica Majówka 21a i podmieniono moją mamę Filomenę Bochyńską na adres sąsiadów przez wodociągi na adres Bohaterów Westerplatte 1/1A, czyli Heleny Surmy. To samo zrobiono z panem Chałubińskim, którego podstawiono na strych jego domu niszcząc Hutę Szkła i podstawienia Piotra Bukat, którego podstawiono pod Jerzego Bochyńskiego podstawionego pod Jerzego Kaźmierczyk w celu zawłaszczenia pieniędzy.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://fakty.interia.pl/swiat/news-prezydent-rumunii-poparl-polski-rzad-w-sporze-z-ke,nId,2213480

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s