AGENCI jako spadkobiercy na naszej rodzinie

 

 

 

W 2003 roku sprzedałam spółkę SOF-ART Sp. o.o. i nie mogłam być powoływana do ZUS, ale podstawiono na moje miejsce inna osobę aby pozorować, że nadal jestem właścicielem spółki, aby podstawić inne osoby jak Dariusz Dąbrowski  oraz Starostwo Powiatowe  przerabiając Starostę za Bochyńskiego do wyprowadzenia naszego mienia i podstawieni za księżniczkę byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego, który sfałszował dane aby w 2005 roku wykazać prze oszustwo Urzędu Skarbowego w Starachowicach podstawiając teściów córkę Martę Cybulską  z domu Kaźmierczyk za spadkobiercę a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z domu Bochyńską, z pierwszego małżeństwa Piórecka,   zamieniając na córkę teściów z  domu Kaźmierczyk  do oszustwa a Martę Cybulską podmieniając za córkę moją jako spadkobiercę po moich rodzicach. Dlatego księgowość jest prowadzona przez oszustów, kryjących się za sądami, które aby to ukryć skazali mojego niewinnego męża Jerzego Kaźmierczyk,  aby  mnie  podstawić innego męża  i zamknąć w Zakładzie Psychiatrycznym, jako właściciela spółki SOF-ART Sp. o.o. i obecnie wykazując 1/2 nieruchomości bez mojej siostry prze Urząd Skarbowy do krycia dorobienie dla moich zmarłych rodziców  Józefa i Filomeny Bochyńskich , Opinii Psychiatrycznych,  aby podstawić teściów córkę i Martę Kaczyńską na mienie w Lubelskim mojego dziadka. Podzielono mnie z siostrę Beatę Marię Idziak jako innych ojców aby dorobić dzieci z nieprawego łoża i przez Kielce zamierzano doprowadzić do podmiany mnie na Elżbietę a  w Starachowicach podstawić  dorobiona prze SS i SB Bożenę Bochyńską   jako Bożenę Podolską  wpisując ja jako mężczyznę i dorobiono związki homoseksualne dla  nas i naszych rodzin przez służby, dorobione przez Dariusza Pióreckiego, gdy wprowadził Grażynę Krupa  byłą żonę Sędziego do łóżka pozorując, że jestem z związku lesbijskim, co jest znęcaniem się nad rodziną , a co już było objęte wyrokiem prawomocnym sądu. Wpis 1/2 jest  nie uwzględnieniem i przekroczeniem Postanowienia Sądu prawomocnego  aby dorobić Akta Psychiatryczne prze Dąbrowskiego aby pozorować opiekę Heleny Surma udającą siostrę mojego ojca do kradzieży naszego  mienia.  aby ukryć, że rodzice mieli trzy nieruchomości w tym je dwie mojej mamy i   nie respektując Postanowienie Sądu, gdzie ja widnieję z siostrą aby pozorować oddanie 1/2 części aby w jedną z część  oddać  przez córkę teściów Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk , moje mienie po moich rodzicach,  pozorując ją za moją córkę i podstawiając opiekę   i pobierając pieniądze na takie pozorowane sprawy przez oszustwa wpisując choroby psychiczne dla moich rodziców nieżyjących  i pozorując mnie na moją mamę  przez T-Mobile gdzie zamieniono moją umowę,  na mojej mamy aby podstawić teściową żyjącą , i uwiarygodnić,  że moja mama podpisała umowę , a co oznacza, że wpisano by oszustwo, gdyż mama w tym czasie była w szpitalu i nie mogła podpisać umowy. Celem było dopisanie teściowej za moja kę  aby doprowadzić do zamkniecie mnie w Zakładzie Psychiatrycznym co by niszczyło jej córkę Martę Cybulską, oraz Martę Kaczyńską którą podstawiono pod dane mojej mamy przez komornika Godfryda  Nowak gdyż ja jestem prawdziwym dzieckiem moich rodziców w linii cesarskiej  i jednie ja z moim mężem Jerzy Kaźmierczyk mamy prawo  nikt inny. Wyrok Sędziego Wojciecha Pruss i Jacka Pietrzaka a jest wyrokiem na POLSKĘ , co miało się dokonać w Tarnowie przez oszustów Stanisława i Janinę Pikul podając się za spadkobierców przerabiając  się z pełnomocników na formach męża udając właścicieli ,  aby dokonać zgładzenia Polski z mapy świata.  Pięć lat za ka prowadzenie działalności jest dowodem wpisania spadkobierców jako pięć lat po śmierci dane osoby czyli zamierzano zlikwidować mnie i moją teściową, aby  mieć pięć lat do ukrycia tego faktu  , gdyż pięć lat to czas   po śmierci  osoby najbliższej  jaki jest potrzebny aby sprzedać bez podatku  nieruchomości przejęte jako  po spadkodawcy czyli podstawiono mnie pod sprawę jako spis z inwentarza wpisując inną sygnaturę i  przerobioną na spadkową po Jadwidze fikcyjnej jako błąd pisarski i wpisując Mirowskich pod Kaczyńskich  i inne osoby na inne miasta,  co miało  być ukryte skazaniem męża Jerzego Kaźmierczyk i zakazem prowadzenia działalności przez pięć lat , gdyż na nich jest umieszczone nasze carskie mienie, dla męża i mnie niedostępne ale podmieniono nam małżonków do kradzieży i wpisano opinie fałszywe psychiatryczne aby podmienić tożsamość,  a co próbowano ukryć skazaniem wprowadzając fałszywy krąg spadkobierców  SS, NKWD , UPA podmieniając historię . Po pięciu latach  do  wyroku sądu,  odzyskanie nasze mienie miało być sprzedane  przez Wykreowaną Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk czyli oszustwo, aby podstawić  pod nasze dane agentów do USA, co miało być ukryte po pięciu latach przez sprzedaż fałszywych spadkobierców całego  naszego mienia na całym świecie,  przez dorobionych spadkobierców po naszej  dorobionej już w Bankach fikcyjnej śmierci już wykazanej do Sądów co zmierzano zrealizować prze służby niszcząc nasze rodziny i nas. Dlatego aby sprzedać  przez oszustów,  bez podatku co zrobiono już na działce Nowowiejska, prze Lidię Daleszak agenta  i jej męża Czesława Daleszak dla Czesaława Kiszczak  i Lidii Maksalon,   podstawiono umowę sprzedaży działaki dla Lidii Daleszak pozorując ją za  spadkobiercę na naszej działce,  a jedynie  jej sprzedałam działkę nieuznaną przez Sąd w Starachowicach, który wykazał kolejne oszustwo wykazując oszustwo wykreowane przez  Notariusza  z Katowic  który przerobił MOJĄ SIOSTRĘ ZA JEDYNĄ CÓRKĘ  NASZEGO OJCA,  i usuwając moje dane  jako córki. Sąd  w Starachowicach nie zezwolił na złożenie księgi, nie uwzględniając sprzedaży  na Nowowiejskiej numer dawny działki 13/6 działka oraz 13/8 jako droga. Sprzedaż dla Lidii Daleszak  zamieniono jako spadkowe odsprzedaży  wspólnie z pozostałymi spadkobiercami, których tu nie było, gdyż mama była jedynaczką. Doszło do przestępstwa , pozbawiając nas wszystkiego oraz odmawiając   przyznania renty,  aby podstawić  inne osoby  które udają spadkobierców  po moich rodzicach i  w tym celu  pozorując chorobę przez UM Starachowice zamieniając INs 426/10 S na PS  426/10 i podstawiono pod  mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka mienie pana jako Waldemara Maksalon z UB,  który upozorował swoją drugą żonę Alicje z domu Kowalską na Alicję z domu Mazurek,  aby zrobić dział spadku po moim dziadku przez oszustów  i w tym celu wykreowała Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawił się za spadkobiercę na naszym mieniu na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk niszcząc dorobek życia moich dziadków i rodziców. Moja mama była jedynaczką więc nie ma możliwości wpis na jej jedynej części  1/12 i 1/24  a jest to dowodem podstawienia szubrawców za spadkobierców na nasze dane osobowe i mojego męża spółki i firmę,  zamieniając , że jest to spadek po mojej mamie podstawiając mojego tatę przez udział Notariusza Jacka Wojdyłło  ze wspólnikiem,  który  wpisał oszustwo jako krąg spadkobierców,  co doprowadziło do kolejnych oszustw i oszukano moją mamę wpisując tatę do księgi wieczystej  jej  męża na mamy  działce którą otrzymała od jej taty jako darowizna dla jedynej córki gdzie nie ma zięcia,  a co obecnie wykazał Urząd Skarbowy  w Starachowicach, a co jest oszustwem.  Darowiznę od  mamy ojca zamieniono na Oświadczenie Woli mojego taty  dla mnie i mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, i podstawiono na USA Bohdana Żakiewicz udającego,  że nie był w  w Szwajcarii, gdy nawet  mamy zdjęcie na Cheateo Gusch.

Przekroczono wszelkie prawa i znikczemniono moich rodziców  i nie uszanowano ich woli  a ich godne życie zmieniono po śmieci w szyderstwo co jest Hańba Narodu Polskiego i Kościoła Katolickiego.

 

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s