Historia Monte Casino i skromnego żołnierza Zbigniewa Sieradzkiego

Sieradzki-4

Starachowice 05.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów

V GC 57/16


Prezydent Rzeczypospolitej Po
lskiej

Andrzej Duda

Wykorzystano panią Dorotę Grzelak-Latos dla pani Olgi Golba z Kielc, która znalazła się w szpitalu w Łodzi w celu dorobienia akt do PFRON w Warszawie w celu windykacji carskich precjozów w Łodzi w banku PEKAO SA na windykację z Tarnowa dla UNIQA, gdyż na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach dopisano fikcyjną Dorotę Idziak i wykorzystano uprawnienia instruktora teatralnego pani Doroty zdobyte w łodzi do podmiany za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, gdyż mam uprawnienia Instruktora o specjalności Teatr Lalek co połączono z zakupiona przez męża telewizją TV Moja na ul. Woronicza w Warszawie, gdzie wstawiono fałszywych spadkobierców. Należy dodać, że mnie aresztowano we własnym domu za włamanie się do cudzego domu co świadczy o podmianie danych osobowych przez banki opłacające służby wojskowe w sądach. Ja również znalazłam się w szpitalu w Łodzi ma obserwacji psychiatrycznej do podmiany akt osobowych, skąd wyszłam zdrowa. Sprawa jest medialna ponieważ na moim domu w Starachowicach dorobiono genealogię dla Jarosława Kaczyńskiego i jego brata Lecha Kaczyńskiego w celu kradzieży herbu Rawicz mojego taty Józefa Bochyńskiego w celu uzasadnienia pochowania pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu.

W tym celu zamieniono sprawę spadkowa po mojej mamie INs 426/10 Filomenie Bochyńskiej na dokumenty osoby chorej PS 426/10 przez byłego prezydenta Starachowic Sylwestra Kwietnia, który publicznie stwierdził, że ma własnych spadkobierców carskiej rodziny. Następnie komornik wytworzył do sprawy INs 426/10 sprawę spisu z inwentarza INs 395/10 podmieniając nazwisko mamy na Jadwiga Bochyńska i podstawiono Jadwigę Kaczyńską zawłaszczając carski majątek przez Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńską, którzy skazał w Toruniu męża na 2 lata i sześć miesięcy więzienia niszcząc godność moich rodziców przy pomocy psychiatry w Toruniu i sędziego Wojciecha Pruss, którzy stwierdzili, że moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy nie byli arystokratami. Służby wojskowe porwały moje dzieci, aby wykazać DNA carskiej rodziny do decyzji Rady narodowej w 1986 roku reaktywacji Rudy Malenieckiej , gdzie później dokonano gwałtu na porwanych dzieciach Annie Pióreckiej i Michale Pióreckim w celu wykazania związków rodzinnych co jasno wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego, Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego, gdyż pan Jarosław Kaczyński powiedział “w sieci” , że jest rodziną z braćmi Tarnowskimi co miało ukryć kradzież w Końskich 10.000.000,- PLN i wydanie miecza paradnego z Wawelu. którym był pasowany prezydent Andrzej Duda jako kawaler Orła Białego. Należy zaznaczyć, że herb Orła Białego z ikoną Maryi na piersi jest naszej rodziny. Należy zaznaczyć również, że zamierzano wykorzystać sfałszowane akta medyczne po urodzeniu drugiej mojej córki Marty Pióreckiej obecnie zmieniła nazwisko na Bochyńska jako panna w celu wykorzystania jej planowanego ślubu w Irlandii na podmianę małżeństwa dla Marty Kaczyńskiej w celu dopisania jej dauna i zamknięcia w zakładzie psychiatrycznym , oraz wykazania przez masonerię postępowania Jarosława Kaczyńskiego i doprowadzenie do zastrzelenia przez księdza aby podstawić pod zastrzelonego przez księdza hrabiego Władysława Tarnowskiego w Krakowie. Z tego powodu upozorowani podczas katastrofy smoleńskiej , że przeżył Lecha Kaczyński i słuchać było strzały aby podstawić pod śmierć Władysława Tarnowskiego. Pod Franciszka Bochyńskiego i Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego zamienionego w Końskich na Władysława Tarnowskiego podstawiono papieża Franciszka. Powoduje to, że taki sam plan jak dla Jarosława Kaczyńskiego przygotowano dla papieża Franciszka. Analiza faktów wykazuje,że za te wszystkie czynności odpowiada Gmina Żydowska z Nowego Jorku, która w 2006 roku wystąpiła do rządu Polski o 65,- miliardów USD z tytułu finansowania Polski przez mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli Aleksego Romanowa. Grupa ta kontynuowała swoje działania skarżąc męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Kielce 207/07 i SO Toruń IIK 164/11. Pełnomocnik Bohdan Żakiewicz podał się za spadkobiercę pod Wacławie Bocheńskim w USA i został podstawiony do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon o zniesienie współwłasności Nad Kamienną 25 zamienionej na dział spadku na ulicy Nowowiejskiej po Franciszku Janie Mazurku czyli na majątku mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego wykorzystując dzieci z gwałtu Anny Pióreckiej. Podstawiono pod moich teściów Jan i Łucję Kaźmierczyk nieżyjącą parę prezydencką Lecha i Marię Kaczyńskich ukrywając to przez podstawienie za spadkobierce Martę Cybulską j za którą wstawiono Martę Kaczyńską na dwie tożsamości w SO Toruń IIK 164/11, Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak. Wszytko ukryto na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, gdzie wstawiono opiekę siostry Marty Cybulskiej na bratem Jerzym Kaźmierczyk zamienionym na Jerzy Kaźmierczak i drugą Martę Kaczyńską jako opiekuna nad Dariuszem, Kaźmierczak za którego wstawiono Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski co ukryto przez moją córkę Martę Bochyńską pozorującą opiekę nade mną Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk zamienioną na mężczyznę przez podmianę akt z Krakowa sprawy Ewy Podolskiej jako sprawa SR Starachowice Ko336/13 na ulicy Konstytucji 3-Maja 27. Pieniądze pobierano przez fałszywe windykacje w sprawie SR Kielce IXK 131/11 podmieniając osoby co ukryto przez wpisanie niedogodności PESEL. Zgodnie z prawem unijnym porwane dzieci i przetrzymywane w Kościele katolickim muszą zostać uwolnione oraz moje wnuki z carskim DNA tak z gwałtu porwanych dzieci oraz te wytworzone metodą in vitro do działów spadku na carskim mieniu, gdyż jest to ludobójstwo co starał się ukryć sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń w sprawie IIK 164/11. Działania takie ukryto w Warszawie na Pradze w sprawie IIIK 1994/14 co połączono z windykacją uszkodzenia łącza wodnego w 2016 roku na ulicy Nad Kamienną 25 zamienionym na ulice Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach co zamieniono na 2014 rok, aby dostosować do sygnatury windykacyjnej w Warszawie IIIKo1994/14 jako sprawy przesłuchania Bohdana Żakiewicz, który zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk w 2005 roku do sprawy w Ds V31/07/Sp z Prokuratury Toruń będącej przedmiotem zaskarżenia w sprawie SO Toruń IIK 164/11 co połączono z majątkami ziemskimi naszej rodziny przez włączeni do aktu oskarżenia stadni koni co jest połączone ze sprzedażą mięsa końskiego do Japonii. W Toruniu zastosowano system wywiadowczy dwójkowy łącząc oskarżenie z dwoma osobami wojskowymi , których uniewinniono , w celu zamiany właściciela Jerzego Kaźmierczyk na agentów wojska , którzy doprowadzili do kradzieży setek milionów złotych dokonując zamiany kwoty zaskarżenia 300.000,- PLN na dostawę mosiądzu zamienionej na 300.000,- PLN wypłaconej przez Jarosława Kaczyńskiego dla mecenasa Stefana Hambura w Berlinie co powoduje zamianę męża Jerzego Kaźmierczyk na Jarosława Kaczyńskiego , a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono na moja mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską zamieniona przez sprawę kosztów komorniczych INs 395/10 finalnie na Jadwigę Kaczyńską matkę Jarosława Kaczyńskiego w celu ukrycia zawłaszczenia Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 o przekazaniu dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów czyli rodziny Romanowów podmienionego na Oświadczenie Woli Franciszka Jana Mazurka na którym w sprawie INs 956/09 zrobiono dział spadku przez Waldemara Maksalon i jego 12 członków rodziny jako 12 apostołów z Domu Rozkoszy 40 kilometrów od Moskwy zamienionym na Willę Rosochacz na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie.

Ukryto takie działanie przez zamianę Jarosława Kaczyńskiego na Jarosława Wróblewskiego z GBC Centrostal Bydgoszcz SA , aby przejść na lotniska i wypadki lotnicze podstawione pod katastrofę w Gibraltarze generała Władysława Sikorskiego, którego upozorowano również na zastrzelonego w celu podstawienia pod zastrzelonego hrabiego Władysława Tarnowskiego w Krakowie.

Moją mamę Filomenę Bochyńską , która miała udar bezprawnie doprowadzono do operacji wycinka mózgu, aby upozorować raka w celu upozorowania strzału w celu podstawienia pod morderstwo księdza, który zastrzelił w Krakowie hrabiego Władysława Tarnowskiego. Z tego powodu akta IPN wykazują zamianę Filomeny Bochyńskiej żony dyrektora PKS w Skarżysku Kamiennej na Bożenę, aby podstawić Ewę Podolską, którą w tym celu przez akta psychiatryczne zamieniono na mężczyznę i podstawiono do sprawy w SR Starachowice Ko 336/13 podmieniając moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Filomena Bochyńska jako mężczyzna do podstawienia akt do działu spadku na majątku hrabiego Władysława Tarnowskiego w Krakowie.

W tym celu sieć T-Mobile zamienił umowę na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na nazwisko Filomena Bochyńska po śmierci mamy. Działania takie wykazują, że sprawa INs 956/09 zniesienia współwłasności Nad Kamienną 25 z powództwa Waldemara Maksalon zamieniona na dział spadku na ulicy Nowowiejskiej była zaplanowanym przez Waldemara Maksalon i jego rodzinę morderstwem w celu podstawienia wytworzonych przez sędziego Huberta Wicik dokumentów do działu spadku na majątku w Krakowie zastrzelonego przez księdza hrabiego Władysława Tarnowskiego. Wstawienie do sprawy INs 956/09 pełnomocnictwa do uruchomienia 24.000.000.000,- EUR (dwadzieścia cztery miliardy) do spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na konto Banku Ochrony Środowiska dowodzi, że zrobiono na tych pieniądzach dział spadku uśmiercając mnie i męża w systemie bankowym przez pełnomocników Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel, którzy podali się za spadkobierców w USA, gdyż Bohdan Żakiewicz współpracował z Biurem Prawnym w Nowym Jorku, które doprowadziło do wypłaty odszkodowań Niemiec dla Izraela a obecnie doprowadzono do zawrzeszczenia pieniędzy objętych pełnomocnictwem i wyspy Governors Island w Nowym Jorku. Działania powyższe ukryto jako przesyłki rejestrowane przez PROKURATURĘ KRAKÓW i PROKURATURĘ STARACHOWICE wskazujące na używanie fałszywych opinii psychiatrycznych w celu pozbawienia mienia osoby skarżonej czyli mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk.

Wykazanie w mediach , że prezydent Lech Kaczyński przeżył Katastrofę Smoleńska i słychać było strzały jasno wskazuje, że upozorowano działania jako zastrzelenie prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego , aby upozorować Katastrofę Smoleńską na Katastrofę samolotu w Gibraltarze

z generałem Władysławem Sikorskim w celu podstawienia Lecha Kaczyńskiego pod akta medyczne zastrzelonego przez księdza hrabiego Władysława Tarnowskiego w Krakowie. Działania te zamierzano ukryć przez podmianę generała Władysława Sikorskiego na generała Władysława Anders i podstawiono w tym celu Annę Anders do rządu polskiego, aby podstawić pod akta psychiatryczne pani Anderson w Niemczech, służb wywiadu podających się za carską rodzinę. Całość ukryto przez podstawienie Zbigniewa Sieradzkiego z Włoch w celu podstawienia Z. Ziobry, który razem z Jarosławem Kaczyńskim, którzy mieli zostać oskarżeni za działania masonerii od czasu Okrągłego Stołu, kiedy to pan generał Czesław Kiszczak podstawił działaczy prawicy pod herby rodzin arystokratycznych w tym mojej carskiej i książęcej rodziny przez reaktywację w Rudzie Malenieckiej w 1986 roku w celu doprowadzenia do samozniszczenia prawicy, która niszczy swój elektorat korzystając z pieniędzy zdobytych na kradzieży. Podobnie podstawiono w Sądzie Okręgowym w Toruniu sprawa IIK 164/11 przedstawicieli armii polskiej, pana Lecha Pilarskiego i pana Rzeszotarskiego w celu skazania właściciela carskich depozytów mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk okradanych w przeszłości przez WSI , które zlikwidował Minister Obrony Narodowej Antonii Macierewicz, aby oskarżyć polską armię o morderstwo carskiej rodziny przez sprawę w Tarnowie VGC 57/16 jako windykacja kredytu zaciągniętego przez Waldemara Maksalon , który zastawił nieruchomość Nad Kamienną 25 w Starachowicach podając się za spadkobierce na spółce MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. podstawiając do kredytu weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50.000.000,- EUR będący w ręku Banku Technologii w Kielcach Sp. z o.o., który zażądał płatności weksla na kwotę 51.000.000,- EUR co zostało złożone do Prokuratury Kielce, która za pomocą Komisariatu Policji w Paradyżu sprawę ukryła w 2008 roku kryjąc kradzież pieniędzy na kwotę 24.000.000.000,- EUR z carskich depozytów przez Bank Ochrony Środowiska, którego udziałowcem są Szwedzi. Należy zaznaczyć , że do sprawy SR Tarnów podstawiono Stanisława i Janinę Pikul , których kościół protestancki współpracował z partią PO i jej interesy reprezentuje dążąc do kradzieży 100- lecia. Celem działania masonerii było oskarżanie PiS za kradzież carskich depozytów i armii polskiej za doprowadzenie do zamordowania carskiej rodziny w Polsce w tym zaskarżenie Jarosława Kaczyńskiego i Z. Ziobro i Antoniego Macierewicz w celu przejęcia zablokowanych pieniędzy uruchomionych na spółki PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w programach bankowych przez trzech byłych Prezydentów Polski podstawionych pod trzech panów o nazwisku Mucha zamienionych na trzy nasze siostry, aby doprowadzić do usunięcia prezydenta Andrzeja Dudy i rządu Beaty Szydło w celu doprowadzenia do przedterminowych wyborów. Podmieniono dane Zbigniewa Sieradzkiego z Włoch żołnierza z Monte Casino przez Zbigniewa Szendzielarz „Łupaszki” i fundację Niezłomni fałszującą historię znieważając doktor Janinę Kiesz , której mąż Wadiusz Kiesz nie żyje. Całą rodzinę pani dr Janiny Kiesz na Wołyniu wymordowano, a w Tarnowie podstawiono Janinę Pikul i Stanisława Pikul rodzinę band UPA pod rodzinę wymordowaną Kieszów na Wołyniu posługując się książką pana Wadiusza Kiesz, którą zostawiłam przypadkowo w Łebieńcu koło Łeby u państwa Janusza Kasprzyk i Hanny Kasprzyk z domu Nowak z Kielc, która ma brata w Daleszycach. Książka nie była dostępna na rynku co jasno wskazuje na powiązania. Opisane zdarzenia wykazują jasno , że doprowadzono do wygrania wyborów przez PiS po tylko, aby go oskarżyć za zamordowanie carskiej rodziny i kradzież carskich pieniędzy w celu obalenia rządu Beaty Szydło przez KOD co połączone jest z podmianą danych w ZUS, który współpracuje z państwem Stanisława i Janina Pikul podmienionych na spadkobierców na spółce MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. i SOF-ART Sp. z o.o. , gdyż ZUS do tych spółek poprosił Stanisława Pikul w Tarnowie o odtajnienia majątku w celu windykacji carskiego mienia. Działanie takie pozwalałoby przejąć zablokowany przez banki majątek carski jako dział spadku przez fałszywy krąg spadkobierców trzech byłych prezydentów Polski i odzyskanie władzy przez PO przez przedterminowe wybory parlamentarne. Następuje zbieg wydarzeń jak ogłoszenie 20.06.2016 roku nowego programu partii PO , następnie sprawa windykacji fałszywego kredytu przez Fundusz Inwestycyjny INCASO z Warszawy na kwotę 5.100,- PLN w SR Tarnów V GC 57/16, gdzie bezprawnie podstawiono Stanisława i Janinę Pikul w sytuacji , gdy na ich prośbę SR Kiece KRS w 2015 roku usunął ich z zarządu spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o i nie mogą występować w sądzie. Doszło już do matactwa, gdyż SR Tarnów w sprawie z dnia 27.04.2016 roku wyznaczył termin na 22.06.2016 roku co jest zbieżne z wytworzeniem dwóch fałszywych tożsamości w sprawie SO Toruń IIK 164/11 jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w wypowiedzi słownej sędziego Wojciecha Pruss oraz podstawiono w SA Gdańsk IIAKa3/16 kolejne nazwisko przez sędziego Jacka Pietrzak jako Jerzy Kazimierski w celu podstawienia pod udziałowca SOF-ART Sp. z o.o czyli 3% akcji Wioletty Wiatrowskiej trzecią siostrę Beatę Idziak z domu Bochyńską zamieniona na sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic wstawioną na Rudę Maleniecką pod sfałszowany dokument z USC z Białegostoku do sprawy rozwodowej z Dariuszem Pióreckim w Kielcach , gdzie sfałszowano dane Bożena Piórecka na Bożena Piórkowska i tak ukryto zwrócone mienie dla fałszywej arystokracji w Rudzie Malenieckiej, wytworzonej reaktywacji przez Radę Narodową w 1986 roku.

Podstawiono Edytę Maksalon oraz jej matkę Lidię Maksalon jako pierwszego komendanta MO jako kobiety we Włoszczowej jako Edyta Wnuk co oznacza dopisywanie przez służby wojskowe i Bohdan Żakiewicz fałszywej historii dla Zygmunta Szendzielarz „Łupaszki” w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Oznacza to, że historię dla Bohdan Żakiewicz tworzą Starachowice podstawiając akta morderstwa w więzieniu w 1951 roku pod strzał księdza, który zabił hrabiego Władysława Tarnowskiego w Krakowie.

Od 2004 roku zablokowano nam możliwość korzystania z naszego mienia wprowadzając na spółki męża Jerzego Kaźmierczyk fałszywych spadkobierców. Odmówiono mi renty twierdząc, że jestem zdolna do pracy w swoim zawodzie jako Instruktor Kulturalno Oświatowy o specjalności Teatr Lalek. W tym czasie Urząd Miasta Starachowice wytworzył dla mnie i męża fałszywe opinie psychiatryczne podstawiając nasze dane Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod Filomenę Bochyńską , mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego wypłacając z ZUS emerytury dla opiekunów wytworzonych przez Urząd Miasta , którzy pobierali pieniądze na tak wykreowane dane osobowe. Celem było całkowite pozbawienie nas pieniędzy i mienia, aby doprowadzić do sytuacji, że zmarliśmy z głodu w celu odwołania się do śmierci księżnej Zofii Radziwiłł, którą Niemcy zagłodzili na śmierć podczas II wojny światowej.

Zaplanowano powtórzenie historii co zostało połączone z Brexit jako referendum w Anglii do opuszczenia Unii Europejskiej w dniu 23.06.2016 roku, aby nawiązać do zdrady Anglii w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku co połączono z demonstracją KOD 4 czerwca 2016 roku jako odśpiewanie 100 lat dla Bronisława Komorowskiego, który kontroluje 100.000.000,- EUR na naszych kontach w PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse w Szwajcarii podając się za spadkobiercę na ulicy Nad Kamienna 25, zamienioną na ulice Nowowiejską i czeka ma upadek rządu Beaty Szydło w celu wyprania pieniędzy przez podstawienie programu PO i oddanie Polski dla Rosji przez Anglię , która w tym celu opuścić zamierzała Unię Europejską, aby ukryć kradzież carskich depozytów przez windykacje w SR Tarnów V GC 57/16 tak jak to zrobiono w 1943 roku , gdyż Anglia pobrała pieniądze za zniszczone samolotów przez polskich lotników w obronie Londynu z carskich depozytów jako odszkodowanie. Należy również zaznaczyć, że sprawę w Sądzie Rejonowym w Warszawa Praga IIIKo 1994/14 powielono wstawiając Bohdana Żakiewicz jako świadka i drugi raz jako widownię co jest jest dowodem powielenia na dwie tożsamości i spawy zbieżnej z odczytanym wyrokiem SO Toruń IIK164/11 przez sędziego Wojciecha Pruss, który powielił męża Jerzego Kaźmierczyk na dwie tożsamości jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak pod którego podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk wykorzystując akta Ewy Podolskiej z Krakowa do sprawy SR Starachowice Ko 336/13 włączonej do Torunia do IIK 164/11 , gdzie sędzia tak odczytał aby mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na widowni połączyć z oskarżonymi grożąc mi, gdy zauważyłam podstęp sędziego Wojciecha Pruss , który stwierdził w moim imieniu, ze odwołuje swoje zeznania co było nieprawdą. Kolejna nieprawdą było wypowiedziane słowa przez sędziego Wojciecha Pruss, który powołał się na Bohdana Żakiewicz, który miał podważyć arystokratyczne pochodzenie mojego taty Józefa Bochyńskiego. W sądzie w Warszawie pan Bohdan Żakiewicz zaprzeczył , aby podważał arystokratyczne pochodzenie mojego taty Józefa Bochyńskiego. Oszustwo sędziego Wojciecha Pruss ukrył w Gdańsku świadomie sędzia Sądu Apelacyjnego Jacek Pietrzak, aby wytworzyć windykacje do kredytu w Tarnowie na podstawie weksla PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk, na kwotę 50.000.000,- EUR, którego zwrotu odmówił sędzia Wojciech Pruss, grożąc mężowi, że jest niebezpieczny dla ekonomii kraju odnosząc się do zapisów z Niemieckich z list proskrypcyjnych z czasów wojny, gdzie aresztowano dziadka Brunona Bochyńskiego w grupie notabli w Starachowicach jako szczególnie niebezpiecznych dla III Rzeszy Niemieckiej.

Z analizy wymienionych faktów wynika, że Z. Ziobro, Jarosław Kaczyński czy papież Franciszek zostaliby podstawieni w systemie bankowym pod strzał księdza, który zastrzelił hrabiego Władysława Tarnowskiego w Krakowie w celu zrobienia działu spadku na carskim mieniu podstawiając Lecha Wałęsę , Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego jako spadkobierców carskiego mienia odzyskanego na spółki PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, którzy wyraziliby zgodę na oddanie carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA i Szwajcarii co jasno wskazuje na zleceniodawcę zamachów w tym katastrofy smoleńskiej.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://www.pomponik.pl/plotki/news-dorota-grzelak-latos-co-teraz-robi-gwiazda-serialu-szalenstw,nId,2208468#commentsZoneList

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s