Miłosierny Samarytanin w Kościele katolickim

Starachowice 06.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Miłosierny Samarytanin w wykonaniu papieża Franciszka
Wojna religijna prowadzona przez Watykan

Kaczyński był wytypowany przy okrągłym stole jako ofiara gdyż wiadomo, że większość ludzi inteligentnych wie, że herb przypisała dla niego masoneria i wiele osób się oburzy na takie oszustwo, co miało wprowadzić sprawców tego oszustwa czyli Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Bronisława Komorowskiego. Książka „Zakazana prawda” mojego autorstwa, miała być podmieniona przez Michała Krzymowskiego podstawionego pod skradzione moje dziecko Michała Pióreckiego, na książkę o Kaczyńskim , aby finansować z naszych depozytów inne osoby a nas pozbawić chleba. Zamierzano pozbawić nas tożsamości i prawa do życia dla pieniędzy i władzy ludzi niskich i pustych , gdyż władza należy do Boga i On odpłaci każdemu według jego uczynków i zamiaru serca.

Pozbawiając nas wszelkich funduszy co miało spowodować windykacje, aby przez nią dorobić genealogię dla czerwonej dynastii przez zbrodnie doskonałe, która została obecnie wykryta. Aby upozorować fałsz na prawdę wprowadzono w sprawie spadkowej po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej błąd pisarski wprowadzając drugie imię mojej mamy za pierwsze jako Jadwiga Bochyńska zwlekając sześć lat, aby spis z inwentarza wykazać jako dział spadku nie stosując się do zarządzenia sprostowania pomyłki pisarskiej podobnie jak w sprawie spadkowej po tacie, gdzie zamieniono mojego tatę Józefa Bochyńskiego na kobietę Bożennę Peryt. Obecnie zamieniono tożsamość przez podmianę umów telefonicznych mojej umowy na moją nieżyjącą mamę próbując zmusić mnie do podpisania wygasłej umowy od 2011 roku pozorujć taką konieczność , ale zamieniając moją umowę na mamę , która nie żyje w celu podstawienia Jadwigi Kaczyńskiej przez sfabrykowany podpis w sprawie mojego taty Józefa Bochyńskiego umowy o laptop Acer, gdzie mama nie widniała , a podpisano za nią jako Jadwiga Bochyńska i wstawiono w sprawę INs 67/08 przyjęcia spadku po moim tacie Józefie Bochyńskim egzekwując na tak sfabrykowany podpis dla państwa Kaczyńskich depozyty carskie. Nie wycofanie się Jarosława Kaczyńskiego i całej palestry z haniebnego procederu niszczenia godności moich rodziców i dziadków oraz skazanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu można tłumaczyć obecnie jeszcze jednym przejściem na nasze carskie mienie jako podstawienie inwestora zastępczego , którego mąż wskazał jako wojewoda świętokrzyski, który wykazując PS w piśmie odnoszącym się do spólki SOF-ART Sp. z o.o. i prezesa Jerzego Kaźmierczyk dorobił fałszywe opinie psychiatryczne i opiekę pozbawiając nas całkowicie pieniędzy, które wypłacane są fałszywym opiekunom, którzy podmienili nasze dane osobowe jako niezgodność PESEL i nasze rodziny na skutek całkowitej pewności siebie. Oznacza to, że wymienione w artykule jako wypowiedź A. Kwaśniewskiego i B. Komorowskiego jako polskie DNA a właściwie carskiej mojej rodziny i książęcej jednoznacznie wykazują, że Jarosław Kaczyński posiada dzieci już z gwałtu mojej wnuczki z córki Anny Pióreckiej, która jest w zakonie co spowodowało zamianę mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na Jadwigę Kaczyńska zamienioną na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiając Martę Kaczyńską w miejsce mojej córki Marty Bochyńskiej, gdyż wychowuje dziecko z mojej zgwałconej córki przez Jarosława Kaczyńskiego. Stąd w internecie zasygnalizowano o gwałcie 15-latki przez Jarosława B. Można to odczytać podobnie jak podmieniono Dariusza Pióreckiego na Dariusz Dąbrowskiego i obecnie na Dariusza Kaźmierczak podstawiając pod te dane mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniając przez Starachowice, na mężczyznę. Takie działanie jest dowodem, że Polska po przejęciu władzy przez Jarosława Kaczyńskiego , który ma dziecko z moją wnuczką zamierza wprowadzić dyktaturę, aby wymordować Polaków w celu podmiany historii co już jest widoczne na portalu Niezłomni im. Szendzielarza „Łupaszki”.

Wykorzystano sprawę z powództwa pana Waldemara Maksalon INs 986/09 i INs 716/10, gdzie przedłożyłam moje DNA jako carskiej rodziny do usunięcia fałszywego kręgu spadkobierców za który podał się pan Waldemar Maksalon podstawiony pod Rudę Maleniecką jako pierwszą reaktywację w PRL Dziennik Ustaw 178 z 1986 roku i podstawiono Wielogłowskich dorabiając dla mnie eksmisję jako IC 178/15 a pana Waldemara Maksalon wstawiono na firmy męża Jerzego Kaźmierczyk. Ukrycie gwałtu mojej corki i wnuczki spowodowało podstawienie w linii Radziwiłł Kaczyńskich na Kurozwęki co połączono z dziećmi z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Z tego powodu wykorzystano paszporty dzieci Jerzego Kaźmierczyk podstawione do banku pozorując spadkobierców pobierając pieniądze przez ubezpieczenia specjalne na życie dla dzieci Jarosława Kaczyńskiego, które wychowuje Marta Kaczyńska podstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim co jest niewidoczne. Z tego powodu Kuria Krakowska w tym kardynał Dziwisz dopuściła do pochowania Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu , gdyż wykorzystano DNA dzieci z gwałtu Anny Pióreckiej i jej corki dla udokumentowania carskiego pochodzenia Lecha Kaczyńskiego wychowywane przez Martę Kaczyńską.

Brak odpowiedzi od Prezydenta Polski Andrzeja Dudy oznacza, ze treść naszych pism miała służyć dla Jarosława Kaczyńskiego i Marty Kaczyńskiej, którym nie zależy na Polsce, ale na pieniądzach, których i tak by nie mieli, gdyż po udanej kradzieży depozytów nastąpiłaby wojna i oskarżenie winnych wymordowania w Polsce carskiej rodziny rozpoczynając prześladowanie Polaków i chrześcijan, których pozbawiano by tożsamości przez podmianę danych osobowych i kończyn oraz oczu w celu otwierania skrytek bankowych.

Sytuacja nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, gdyż PiS posiada pełnię władzę co oznacza, kontynuację działań faszystowskich oraz komunistycznych przez tą partię, która nie podjęła żadnych kroków w celu zwrotu godności naszej rodziny i uwolnienia moich dzieci, wnuków oraz nas z niewoli w której jesteśmy od 12 lat. Nasza sytuacja jest podobna do osób pracujących na emigracji, gdzie zabierano dokumenty wyzywając ty polska świnio. Zabrano mój dyplom oraz stary dowód, którym posłużono się w Sądzie w Kielcach wpisując obecnie niezgodność PESEL i dzwoniąc po całej wiosce, gdzie mieszkają teściowie, aby szkalować mnie i moja rodzinę przy jednoczesnym zabieraniu dokumentów, aby się uwiarygodnić do banku. Oddano klucze do domu przez Sąd i komornika pozorując inne rodziny, a sprawy spadkowe zamieniono na PS i windykacje co jest hańbą dla Kościoła katolickiego, który przez takie działanie promuje faszyzm.

Na działce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej jedynaczki wpisano 12 osób Maksalonów i dorobiono dzieci z nieprawego łoża dla fałszywych Tarnowskich , którym wydano Wawel dzieląc mnie z siostrą, aby podstawić rzad podstawiając dla nas dokumenty PS jako psychicznie chorych, aby ukryć kradzież dzieci i gwałty na nich oraz handel żywym towarem przez Armię Polską. Troje moich dzieci miało być sprzedane do nierządu, aby mogli się rozmnażać jak króliki do czego nawoływał papież Franciszek. Ma herbie naszej rodziny Białym Orle z Maryją na piersi jako linia Judy zamierzano wstawić rozebraną wnuczkę bądź córkę co przedstawił Newsweek, a moja siostra Beata Idziak miała mieć ściętą głowę, wcześniej rękę za to, że sięgnęła po nie swoje.

Określenie księdza , że będzie się rozbierać wszystko na części pierwsze nie jest adekwatne do tego co powinno się zrobić, gdyż powinno się wszystko zebrać w całość, gdyż jedyną drogą do Boga jest prawda. Aby to zastosować zamierzano wymordować ogromną liczbę ludzi, aby pozostawić wykreowaną linię genealogiczną w celu oszukania Boga. Pismo Święte mówi, że ziemia będzie opustoszała. Człowiek człowiekowi zgotował ten los.

Kardynał Dziwisz już dawno mógł uporządkować sytuację, ale zamierzał osiągnąć korzyści polityczne wykorzystując gwałt na dzieciach polityków. Obecne pozorowanie sytuacji przypomina działania UB w ceku podmiany historii i wprowadzenia innych danych pod dawne akta. Urodziłam pięcioro dzieci w tym dwie córki i trzech synów. Po przekazaniu pełnomocnictwa dla pana Kazimierza Bania przebywał w Więzieniu w szpitalu na ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie obecnie przeniesiono prokuraturę. Odniosę się do fragmentu książki „Ojczyznę wolną racz wrócić” wydawnictwo sióstr Loretanek strona 129 „Egzekucję więźniów politycznych odbywały się bardzo często. Pamiętam, że któregoś dnia rozstrzelali kilkunastu młodych mężczyzn. Z Tomaszowa przyjeżdżała kobieta z trzema synami. Wszyscy trzej byli skazani na karę śmierci. Najpierw przyjeżdżała do trzech, potem do dwóch , potem do jednego. W końcu i trzeciego stracono. Codziennie w więzieniu modliliśmy się. Wieczorem , gdy światło gasło, siadałyśmy na łóżkach i odmawialiśmy różaniec. Oddziałowa udawała, że nie słyszy, ale był taki drań oddziałowy, który pewnego razu jednej z kobiet wyrwał różaniec, podeptał i skopał. Podniosłyśmy i wyreperowałyśmy go.”

Nam powiedziano, że mamy tylko okładki, gdyż dawne UB wchodzi do naszych domów biorąc nasze dokumenty pieczątki i dowolnie fabrykuje dokumenty do kradzionych pieniędzy czego dowodem jest skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu i opłacanie prawników.

Pozorowanie miało się zakończyć prawdziwą wojną i zastosowaniem tych wszystkich mechanizmów na które ludzie się zgodzili. Kościół katolicki kradnąc moje dzieci poczuł się właścicielem carskiego mienia nazwany według prezentacji regionu jako feudałowie faktycznie na carskim mieniu mojej rodziny co spowodowało próbę ukrycia przez plan wymordowania okradzionych rodzin przez Kościół katolicki wykazując jedynie Mariana Bochyńskiego w Lublinie , gdy poszłam po metrykę urodzenia mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który w wojsku występował jako Roman Bochyński, którego podstawiono pod Romana Polańskiego.

Były wójt Andrzej Śliwa utworzył rezerwat przyrody w Lubieni Rosochacz co oznacza przejęcie przez gminę naszego mienia wstawiając Willę Rosochacz z sekretarką Urzędu Skarbowego upozorowaną na księżniczkę z którą ożenił się były mąż Dariusz Piórecki podstawiając z Krakowa Ewę Podoską z domu dziecka, którą zamieniono na mężczyznę i podstawiono za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamienioną na mężczyznę jako Dariusz Kaźmierczak w sprawie SO Toruń IIK 164/11 zamieniony na Dariusz Piórecki zamieniony na Dariusz Kornaszewski w celu podstawienia pod Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z dnia 28.06.2006. Podstawiono Jana Kosielę w miejsce mojego teścia Jana Kaźmierczyk podstawiając go jako spadkobiercę na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk, aby ukryć to przez zakaz na pięć lat prowadzenia działalności , gdyż kogo innego sąd wstawił za spadkobierców. Po pięciu latach zamierzano wyprowadzić carski majątek na fałszywy krąg spadkobierców jako sprzedaż mienia, aby nie wykazać podatku, gdyż spowodowałoby to ujawnienie stanu faktycznego czyli oszustwa , które ukradł sędzia Wojciech Pruss i Jacek Pietrzak w Gdańsku co miało się zakończyć w Tarnowie, aby pozorować Stanisława i Janinę Pikul za spadkobierców na długu który sami wytworzyli.

Wykorzystano odział partyzancki AK Jerzy Sosnowski pseudonim „Firlej” , który podlegał dowódcy pod obwodu Baszta i podstawiono pod Firlej Jerzego Bochyńskiego jako Jerzy Sosnowski a jego matkę Emilię pod Emilię Brzezińską, aby wykorzystać rodzinę Papich i podstawić Pawła Idziak co oznacza zamiar jego zastrzelenia. Żona Jerzego Sosnowskiego to Jadwiga, która zginęła od kuli co oznacza możliwość podmiany dlatego mojej mamie Filomenie Bochyńskiej otworzono czaszkę bez jej zgody jako wycinek, aby upozorować zastrzelenie udając, że ma raka , którego nie miała i nikt w rodzinie. Wykorzystano dane Mariana Gromek z wydziału pociskowni do podstawienia pod Mariana Bochyńskiego i ukryto reaktywacje fabryki zbrojeniowej przez podmianę nazwy operacji Taur na Tauron w Kielcach oraz Ibis zamieniony na sieć hoteli Ibis w tym w Łodzi co połączono z Anną Gromek podmieniając na Annę Piórecką. Zamieniono pracowników zakładu na spadkobierców i podstawiono inne osoby w tym Jerzego Kowalczyk w wydziału mechanicznego podstawionego pod Jerzego Kaźmierczyk, aby podstawić Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewa z Łodzi pozorując na matkę wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej. Spawacz Eugeniusz pseudonim „Łoś” został podstawiony jako Eugeniusz Podczaski połączony z moim chrzestnym Józefem Kowalskim i wytworzono fałszywych hrabiów Łoś co połączono z samolotem bombowym Łoś i lotniskami. Ukrycie byli państwo Mieszała podstawieni przez Kościół katolicki, aby odnieść się do kopalni Mieszałą jako całego terenu, gdzie postawiono Kościół na Orłowie Św. Brata Alberta.

Zaplanowano podmianę mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na Bruno Mazurkiewicz już przy wydaniu książki Joanny Jędrykiewicz-Kunz pracownicy Starachowickich Zakładów Zbrojeniowych w okowach terroru i zbrodni hitlerowskich (1939-1945) , gdzie za stronie 49 wpisano mojego dziadka jako członka Podziemnej Rady Narodowej jako Bruno Bochyński nie wymieniając, że był przewodniczącym tej organizacji. Wszędzie podstawiono Śliwińskich w celu zamiany. Z tego powodu opisano osobę o nazwisku Nowacka, która była wykształconą osobą niewygodną politycznie i wywieziono ją do zakładu psychiatrycznego przez nakaz sądowy. Według medialnych doniesień nie wiadomo , gdzie jest. Powodem takich działań jest podmiana historii, aby odnieść się do zdarzeń z przeszłości. Książka tego samego autora strona 247 załącznik 4 „ podczas obławy 9.0.1941 rok przeprowadzonej przez Żandarmerię z Ostrowca w okolicy Waśniowa , powiat Opatów został aresztowany ślusarz Jan Kuczyński urodzony 7.01.1894 rok w Wierzbniku zamieszkały w Starachowicach przy ulicy Kościelnej 71A. Podczas aresztowania Jan Kuczyński miał przy sobie dowód osobisty na nazwisko Józef Nowacki. Kuczyński był znany jako zastępca aresztowanego w dniu 22.07.1941 roku Mieczysława Śliwińskiego urodzony 1.10.1899 w Starachowicach, Dowódcy Kampanii SS.” Z tego powodu łatwo przejść na Mieczysława Pawlak oraz podmienić pana Józefa Nowackiego na panią Nowacką ukrywajć przez podstawienie Elżbiety Nowickiej.

Pismo Gestapo ma sygnaturę „C” czyli tak jak sprawa z powództwa Waldemara Maksalon C178/15 o eksmisję co ma odniesienie do Lipia jako magazynu broni i podstawienia SOF-ART Sp. z o.o do handlu bronią. Eksmisja IC 178/15 jest to eksmisja przez Kościół katolicki mojej carskiej rodziny w wykonaniu papieża Franciszka przy pomocy Waldemara Maksalon członka SB, aby ukryć dorabianych feudałów kościelnych na carskim mieniu. Sprawa ta jest przykładem stosowania przypowieści miłosierny Samarytanin w zmienionej formie pozbawiając nas mienia i chleba przez papieża Franciszka zamierzając nas pobić, aby pasowało do przypowieści.

Z poważaniem
Dziadkowie MazurekBożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s