Wprowadzenie prawidłowych danych do sytemu bankowego oraz genealogii na Wawelu

DSC03601

Starachowice 05.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów
V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Wprowadzenie prawidłowych danych do systemu bankowego i genealogii na Wawelu

Doszło w Polsce od 2004 roku do złamania prawa przez prokuratorów i sędziów, którzy świadczyli usługi dla prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego potem dla Bronisława Komorowskiego. W 2004 roku po śmierci mecenasa Zarzyckiego podstawiono w Szwajcarii pod obrazy o wartości 50.000.000,- EUR pana Bohdana Żakiewicz, którego poznaliśmy w 2005 roku, który nas tajnie zaskarżył, aby ukryć swój udział w kradzieży obrazów. W sprawie Ds V31/07/Sp prokuratury Toruń na sprawie W SR Warszawa IIIK01994/14 do sprawy w Toruniu skłamał, że nie wiedział, gdzie jesteśmy w 2005 roku żądając naszego ścigania przez prokuraturę Toruń za wykorzystanie dobrego imienia jego firmy Seven Rock Mining zamkniętej i zadłużonej w Anglii w sytuacji, gdy był naszym goście, w Szwajcarii. Zarówno ja i mąż mamy prawo pobytu na stałe w Szwajcarii co doprowadziło do wystawienia listu gończego przez Toruń. W 2004 roku pan Czesław Daleszak dokonał zaskarżenia męża Jerzego Kaźmierczyk z pozostałymi firmami, które uczestniczyły w kradzieży obrazów w 2004 roku w Szwajcarii, co ukryto przez fałszywą opinię psychiatryczną wykonaną w więzieniu Montelupich w Krakowie na zlecenie prokuratora Janusza Bieleckiego, który dokonał ukrycia kradzieży 50.000.000,- EUR podstawiając za spadkobiercę Aleksandra Kwaśniewskiego co ukryto przez wpisanie szeregu wierzycieli na majątek SOF-ART Sp. z o.o. jako spadkobierców po fikcyjnej naszej śmierci. Doszło do skarżenia nas przez 12 lat przez fałszywych spadkobierców wytworzonych przez Sąd Rejonowy Kielce i Sąd Okręgowy w Kielcach ukrywając przez niezgodność PESEL co doprowadziło do zamordowania moich rodziców w celu wytworzenia działów spadku do podstawiania na firmy męża Jerzego Kaźmierczyk w celu pobrania carskich depozytów ukrytych jako kredyty kryjąc oddanie mienia mojej rodziny w Krakowie dla fałszywych Tarnowskich podstawionych pod reaktywację w Rudzie Malenieckiej w 1986 roku pod numerem 178 zamienionym obecnie na eksmisję INs 178/15. Doszło do załamania prawa i powielenia tożsamości mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w sprawie SO Toruń IIK 164/11 , aby skazać męża i tajnie mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamienioną na mężczyznę Dariusza Kaźmierczak zamienionego na Dariusza Pióreckiego zamienionego na Dariusza Kornaszewskiego wstawionego na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie z naszych pieniędzy przez windykacje wybudowano Wille Rosochacz za 5.000.000,- PLN co przekracza wielokrotnie wszelkie roszczenia i jest rzeczowym dowodem oszustwa prokuratury i sądu ukrywanym przez fałszywe opinie psychiatryczne sporządzane przez Urząd Miasta Starachowice i SO Toruń w sprawie IIK 164/11, wpisując fałszywy krąg spadkobierców tworzony przez prokuraturę. Posłużono się sprawą Ewy Podolskiej z Krakowa, której akta psychiatryczne podstawiono dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w sprawie Ko 336/13 i podstawiono do Torunia. Sprawę powielono na Gdańsk , gdzie Sąd Apelacyjny IIAKa3/16 ukrył działania sędziego W. Pruss w celu powielenia na Tarnów w celu ukrycia zakupu Zakładów Azotowych Tarnów i Puławy z kradzionych naszych depozytów przez Stanisława i Janinę Pikul pracujących dla PO w celu ukrycia kredytu zaciągniętego tajnie przez Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel przy wykorzystaniu pełnomocnictwa na uruchomienie na cele inwestycyjne w Polsce na odbudowę majątków ziemskich naszej rodziny 12.000.000.000,- USD w USA i 12.000.000.000,- CHF w Szwajcarii, gdzie posłużono się tajnie wekslem PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50.000.000,-EUR i kredytem zaciągniętym na firmę MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienna 25, którą zawłaszczono za pomocą Waldemara Maksalon w sprawie INs 956/09 w celu kradzieży uruchomionych depozytów co doprowadziło do zabójstwa moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, co ukryto przez podstawienie pod te dane mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dorabiając dla nas opiekunów prawnych i fałszywe opinie psychiatryczne.

Zwracamy się do Prezydenta Andrzeja Dudy o zwrot zawłaszczonego terenu SOF-ART Sp. z o.o. , gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców , których użyto do ukrycia precjozów carskich w PEKAO SA i środków przelanych na nasze konta do PKO BP na kwotę 100.000.000,- EUR podstawiając już dział spadku po wytworzonych opiekunach i wnuczkach, a nawet po teściowej Łucji Kaźmierczyk ukrywając to przez pięć lat zakazu prowadzenia działalności przez sędziego Wojciecha Pruss co wynika z przepisów skarbowych w celu ukrycia Stanisława i Janiny Pikul pracujących dla PO w Tarnowie. Prezes Sądu w Starachowicach wytworzył dwa awizo do jednego listu zażalenia na działanie komornika , który sześć lat po śmierci mamy w sprawie INs 426/10 działu spadku po mamie zamieniony na opinie psychiatryczną PS 426/10 wytworzył sprawę kosztów do sprawy spadkowej INs 426/10 jako nowa sygnatura INs 395/10 na dwie osoby , aby ukryć skazanie dwóch osób jako jednej skazanej w SO Toruń IIK 164/11 wstawionej do windykacji w Tarnowie SR Tarnów V CG 57/15 jako dwie osoby co jest przestępstwem Sądu Okręgowego w Toruniu IIK 164/11 ,Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Tarnowie w celu skazania mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk, aby zawłaszczyć Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego dla Kościoła katolickiego, który ma porwane moje dzieci, których DNA służyło do ukrycia kradzieży carskiego mienia. Ponieważ Sądy w Krakowie i Prokuratura Krakowska wydala mienie na Wawelu dla służb wojskowych czyli fałszywych hrabiów Tarnowskich, którzy zawłaszczyli w Końskich 10.000.000,- PLN dorabiając sobie genealogię na ulicy Nad Kamienna 25 działka 29 co ukryto jako dział spadku na ulicy Nowowiejskiej w sprawie INs 956/09 co było powodem zamordowania mojej mamy Filomeny Bochyńskiej. Sędzia Wojciech Pruss orzekł na sprawie IIK 164/11, że Skarb Państwa jest właścicielem carskiego mienia co jest powagą rzeczy osądzonej i wskazuje na odpowiedzialność rządu polskiego za zwrot zagarniętego mienia i konieczność usunięcia fałszywych spadkobierców z nieruchomości po moich rodzicach wstawianych na firmy męża Jerzego Kaźmierczyk w celu pobierania pieniędzy przez wielokrotne windykacje bez odpisania długu pozorując spadkobierców po moim mężu i po mnie i takie dane wpisano w bankach. Z tego powodu zwracamy się z prośbą do Prezydenta Polski o przywrócenie nas do życia w systemach bankowych i oddanie wprowadzonych środków do polskiego systemu bankowego oraz wprowadzanie do systemów bankowych na świecie prawidłowych danych naszej rodziny w tym zwrot terenu firmy SOF-ART Sp. z o.o., gdzie służby wytworzyły dom uciech dla elit w celu dorabiania genealogii przez kabałę na carskiej rodzinie wpisując program pornograficzny Horse .

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s