Ministerstwo Rozwoju jako akceptacja IV rozbioru Polski przez Sejm

Starachowice 06.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Wprowadzenie Ministerstwa Rozwoju jako zatwierdzenie IV Rozbioru Polski przez Sejm

Osoba podpisująca się jako ksiądz Isakowicz -Zalewski na w komentarzach na poprosił o pomoc , gdyż biskup , który zmarł miał dzieci z in vitro, które zamierzał zabić biskup. Przy analizie tych słów można wywnioskować, że dzieci z carskim DNA są w rękach biskupa Rzymu , który decyduje o życiu i śmierci do czego nie ma prawa. Umarłe osoby nie mogą zadecydować o życiu i śmierci co oznacza , że podmieniane są dzieci, aby tworzyć jedną globalną rodzinę, aby uzależnić czyjeś działania przez szantaż. Z tego powodu Polska stała się krajem zależnym od Watykanu co oznacza uniemożliwienie odpowiedzi do nas z powodu nacisków politycznych , gdyż sędziowie orzekają stronniczo. Adwokaci nie reprezentują interesów osób, które bronią, gdyż mają z góry narzucone schematy myślowe, które są dopasowywane do ochrony osób w masonerii i Kościele, który zabrał mienie mojej carskiej rodziny , pozbawiając życia moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich oraz podstawił inwestorów zastępczych na firmy męża Jerzego Kaźmierczyk jak Wojewoda Świętokrzyski oraz osoby w Tarnowie jak Stanisław i Janina Pikul, aby ukryć wyprowadzane carskie mienie na Kościół katolicki, który miał skupić w swoim ręku wszystkie finanse świata pozbawiając nas chleba i nasze dzieci zmuszając do nierządu za chleb to samo wnuki i prawnuki. Kradzież relikwii Jana Pawła II w Kolonii może mieć inny wymiar , gdyż może być prowadzona na zlecenie papieża Franciszka. Skradziona krew papieża Jana Pawła II może być krwią mojego taty Józefa Bochyńskiego syna carewicza zmieszana z krwią papieża Jana Pawła II, aby wykazać carskie DNA dla dzieci, które są w kościele z in vitro z moich porwanych dzieci, które zostały wykorzystane przez biskupów. Oznacza to nacisk na biskupów w Polsce do ukrycia przestępstwa Watykanu, który akceptuje plan III Rzeszy Niemieckiej prowadzony dalej przez komunistów, którego kulminacją miało być wymordowanie nas i naszych rodzin w celu użycia wnuczków i prawnuków jako zwierząt do rozmnażania się. Pismo Święte mówi, abyśmy się stali na obraz Chrystusa. Z tego powodu w sposób szyderczy upozorowano , że zakonnica zniszczyła obraz Chrystusa, aby upozorować Chrystusa na małpę w celu doprowadzenia ciała Chrystusa do teorii Darwina.

Kościół katolicki powtórzył działania Adolfa Hitlera, który po spaleniu babci księżnej Marii Bochyńskiej z domu Lubomirska w Kruszynie porwał po urodzeniu mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu upozorowania rodziny. To samo zrobiono w 1986 roku, gdzie porwano dwoje moich dzieci po urodzeniu, aby powiązać z jedyną reaktywacją w PRL w Rudzie Malenieckiej , gdzie dokonano podmiany rodziny carskiej na służby służby wojskowe i hierarchów kościelnych. Dowodem na to jest próba renowacji drogi krzyżowej w Rudzie Malenieckiej w Kaplicy, gdzie droga krzyżowa zginęła po zrobieniu zdjęć oraz wstawiono do kaplicy tablicę Frelicha, który był mordercą co oznacza zgodę przełożonych w Kościele na kradzież drogi krzyżowej jako działu spadku dla hierarchów kościelnych. Nieprawidłowości są spowodowane przez wykorzystanie biskupa Wacława Depo podstawionego pod Wacława Podolskiego wstawionego w USA pod Wacława Bocheńskiego z USA dokonując podmiany rodziny carskiej na hierarchów Kościoła katolickiego, który zawłaszczył carskie mienie doprowadzając do sprzedaży metryk chrztu naszej rodziny w Polsce. Oznacza to, że papież Jan Paweł II od 1986 roku został podstawiony jako spadkobiercą na carski mieniu wykorzystując porwane moje dzieci i już moje wnuki z gwałtu oraz in vitro do zawłaszczania carskiego mienia w celu ukrycia działania grupy w Watykanie odpowiedzialnej za zamordowanie papieża Pawła VI przez podstawienie fałszywych spadkobierców na garażu Nad Kamienną 25 działka 29 jako terenu Zakładów Górniczych w Starachowicach mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który ukrywał się jako ksiądz na Misji we Fryburgu w Szwajcarii pod nazwiskiem O. Józefa Innocenty Maria Bocheński, którego poddano eksperymentom powstrzymując mózg przy życiu.

Drugi wymiar kradzieży to próba podmiany krwi co oznacza próbę zabicia dzieci, aby użyć ich krew do działów spadku na carskim mieniu , aby nikt nie odkrył, że są to dzieci biskupa Rzymu z carskim DNA.

Uśmiercono całą naszą rodzinę w Polsce w 1986 roku przy udziale Kościoła katolickiego, który obecnie skazał męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu w sprawie SO Toruń IIK 164/11 jako Sąd Okresowy do Krakowa, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców czyli służby wojskowe jako fałszywych Tarnowskich na podstawie reaktywacji w Rudzie Malenieckiej w 1986 roku decyzja numer 178 zamieniona na eksmisję IC 178/15 w SR Starachowice z nieruchomości Nad Kamienna 25 działka 29 w Starachowicach. Spowodowało to wstawienie inwestorów zastępczych na spółki męża Jerzego Kaźmierczyk, którego uśmiercono ze mną Bożenę Bochyńską jeszcze pod nazwiskiem Bożena Piórecka systemie bankowym już w 2004 roku. Z analizy faktów wynika, ze wpisanie fałszywych danych w system bankowy nastąpiło na zlecenie Watykanu i papieża Jana Pawła II. W ten sposób doszło do wprowadzenia spadkobierców i inwestorów zastępczych prowadzących na zamkniętą od 2007 roku firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , która jest prowadzona na zlecenie Kościoła katolickiego i połączona w Szwajcarii z APE UMWELTTECHNIK AG za co skarżono męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu w sprawie IIK 164/11 na dwa lata i sześć miesięcy oraz zakaz prowadzenia działalności w zamkniętej firnie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na okres pięć lat, aby Kościół katolicki mógł rozparcelować obszar ziemi na 10 obszarów i dokonać ukrycia kradzieży na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając za niego Lidera Światowego z Niemiec, którego poznaliśmy w Szwajcarii.

Oznacza to, że od 2004 roku papież Jan Paweł II, papież Benedykt XVI , następnie papież Franciszek kontroluje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamkniętą firmę do której wstawiono zarząd spółki SOF-ART Sp. z o.o. dokonując podmiany tożsamości osób w zarządzie do kontrolowania spółki akcyjnej w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG.

Oznacza to, ze w Toruniu na zlecenie papież Franciszka pan sędzia Pruss powielił dane osobowe męża Jerzego Kaźmierczyk na dwie osoby w wypowiedzi słownej podczas odczytania wyroku jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak pod którą to osobę podstawiono akta psychiatryczne Ewy Podolskiej z Krakowa dokonując podmiany tożsamości na mężczyznę i podstawiono moje dane osobowe kobiety Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamienionej na mężczyznę jako Dariusz Piórecki zacieniony na Dariusz Dąbrowski zamieniony na Dariusz Kornaszewski. Oznacza to, że wstawiono mnie pod tymi danymi na Willę Rosochacz co połączono z rezerwatem Rosochacz w gminie Brody Iłżeckie w celu połączenia z Nadleśnictwem w Rudzie Malenieckiej, gdzie podmieniono moje dane na Bożena Piórkowska i połączono z rezerwatem w Białaczowie wokół Pałacu w Białaczowie, gdzie wpisano dane Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzy Kaźmierczak oraz moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak tak jak sfałszowano dane osobowe w Księgach Wieczystych na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach , który to adres połączono z terenem SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie. Połączono tereny 50 ha wokół pałaców jako rezerwaty przyrody i parki technologii.

W Polsce zamierzano wprowadzić ministerstwo rozwoju, gdyż całe carskie mienie i książęce naszej rodziny znalazło się w rękach Kościoła katolickiego zarządzanego z Watykanu, który posłużył się kradzionymi dziećmi Anną Piórecką i Michałem Pióreckim oraz moimi wnukami z gwałtu dzieci oraz wytworzonymi metodą in vitro wstawionymi jako spadkobiercy do spółek męża Jerzego Kaźmierczyk, aby dokonać oddania mienia carskiego na świecie jako 10 obszarów dla Lidera Światowego z Niemiec w celu oddania Polski dla Niemiec co jest nierozpoczęcie prześladowania chrześcijan.

Maż mgr inż. mech Jerzy Kaźmierczyk został skazany w SO Toruń IIK 164/11 jako Sąd Okresowy do Krakowa za działania papieża Franciszka przez co musiałam wymeldować dzieci z ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, aby papież Franciszek nie robił na nich działów spadku. Obecnie symbol zwycięstwa Victorii jest pokazywany jako króliczek co ma odniesienie do bajki Krasickiego „Przyjaciele” . Dodatkowym pomysłem Kościo9ła katolickiego było wykorzystanie moich dzieci, wnuków, prawnuków do nierządu jako pionki w grze na diamentowych szachach Romanowów.

Z tego powodu przedstawiono konia diamentowego jako symbol konia trojańskiego.

W poprzednim piśmie wykazałam Jana Kuczyńskiego , który według pozycji książkowej w czasie aresztowania miał dowód osobisty na nazwisko Józef Nowacki sprawa 13.08.1941 rok ekspozytura Starachowice D.NRIIIC979/41g wykazano Mieczysława Śliwińskiego pseudonim „Zew” co ma na celu wytworzenie historii Starachowic dla fałszywych arystokratów, aby pod herb Półkozic podstawić Kozę i połączyć Sliwińskich z Mieczysławem Pawlak, aby przejść na ziemie rolnicze jako carskie usuwając historię mojej rodziny. Wykorzystano chrzestnych rodziców podstawionych pod mojego dziadka Brunona Marian Bochyńskiego syna Franciszka, gdzie rodzice chrzestni wpisani byli przez Kościół katolicki jako Antonii Bochyński i Stefania Kruszewska co połączono z rodziną mojego męża Jadwigą Kruszewską zamieniona na Jadwigę Kuczyńską . Ukryto mojego dziadka przez podstawienie oficjalnego jego brata Wacława Bocheńskiego urodzonego w 1888 roku, którego do chrztu podawała na prośbę rodziców dziecka Marianna Roszkowa oraz Leokadia Szyszkowska z Kuczyńskich numer 263. Wykorzystano Bohdana Faustyna Bochyńskiego numer 39 wykorzystując fakt , ze mój dziadek to carewicz Romanow i miał faktycznie innych rodziców chrzestnych co obecnie spowodowało usuwanie mojej rodziny jako kłamców bez miłości i bez miłosierdzia i taką miarą będzie potraktowany każdy kto się taką miarą posługuje. Odwrócono zapis jako Bochyński Bohdan Faustyn i podstawiono cara Aleksandra III i jego pozostałych członków rodziny w Hiszpanii podstawiając Marię Władimirowną Romanow w Hiszpanii oraz jej syna Jerzego Romanowa pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego i wydano im listy mojego pradziadka w Moskwie cara Mikołaja II Romanowa o które wystąpiłam obecnie do głównej centrali IPN w Warszawie, która przekierowała mnie na Kielce wykazując właściwość tym samym udowodniła ,że Kielce podstawiły pan Sołowiowa do Moskwy. Kielce dorobiły fałszywe opinie psychiatryczne, aby nas zlikwidować dlatego IPN Warszawa umył ręce jak Piłat. Jednobocznie skarżąc męża Jerzego Kaźmierczyk w Warszawie i prowadząc moja sprawę spółki SOF-ART Sp. z o.o. i żyranta mojego taty Józefa Bochyńskiego w Warszawie co nie przeszkadzało terytorialnie, gdyż było potrzebne do tworzenia windykacji. PFRON Warszawa w notatce z dnia 06.06 2003 roku podmienił mojego dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzy Kazimierczak czyli tak jak odczytał sędzia Wojciech Pruss. Notatkę sporządziła Teresa Grzegorzewska co oznacza podstawienie pod Teresę Szmyta. Było to przed zawarciem mojego związku małżeńskiego z Jerzym Kaźmierczyk w momencie zapoznania czyli przed decyzją mojego taty co oznacza, że podstawiono Wiesławę Główkę na moje mieszkanie na która powołał się mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk, że będzie miał pieniądze, gdyż ta pani miała dostęp do kont numerycznych mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako konta lewicy i podstawił dlatego komornik Piotra Główkę na moje mieszkanie wykorzystując sprawę PFRON i zamieniono mnie w Księgach Wieczystych na Bożenę Bochyńską-Kazimierczak i Bożenę Bochyńską-Kaźmierczak co spowodowało zabranie mi wejścia przez sąd, aby wstawić panią Helenę Surma za siostrę mojego ojca Józefa Bochyńskiego podmieniając adres moich rodziców podstawiony dla Heleny Surma a jej numer 1/1A za numer 1/1 moich rodziców przechodząc na Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę pani Marii Stolzman następnie podmieniono mnie na Bożenę Kaźmierczyk przez ZUS , aby wpisać na Miedzną Drewnianą 244 Bożenę Podolską jako Ewę Podolską zamienioną na Ewę Kornaszewską przypisując jej moja wnuczkę Wiktorię Kornaszewską i zamieniając na mężczyznę w celu podstawienia Dariusza Pióreckiego. Zamiana numeracji wpisując literkę P miała w 2001 roku na celu przypisanie psychicznej choroby co oznacza zamiar zniszczenia mojej rodziny już w 2003 roku przez PFRON co oznacza planowe działania służb wojskowych przy udziale Wojewody Kieleckiego zamienionego na inwestora zastępczego. Umowa 9/185/P/2001 z dnia 18.12.2001i oraz umowa 185/2001 z 18.12,2001 jako dofinansowanie została wypłacona przez TU Uniqa do umowy z TU Polonia, która została zlikwidowana, aby powielić roszczenia i ukryć przestępstwo windykując męża Jerzego Kaźmierczyk i skradzione pieniądze wypłacając na nazwisko Dariusz Piórecki i finalnie podstawieni do SOF-ART Sp. z o.o. wykreowanej osoby jako Jerzy Kaźmierczak w celu kradzieży majątku. W tym celu ZUS w 2006 broku 15.11.2006 rok wykazał przeniesienie w na mnie odpowiedzialności za zaległości na koncie płatnika mimo że w tym roku mąż miał już podpisane Swifty bankowe na dofinansowanie SOF-ART Sp. z o.o. na 10.000.000,- EUR akredytywy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co oznacza podstawienie pracownika SOF-ART Sp. z o.o. pani Teresy pod Teresę Grzegorzewską z PFRON do kradzieży carskich depozytów natomiast z Rady nadzorczej PKRON panią Jadwigę Wcisło wstawiono pod Jadwigę Kruszewską ciocię męża. Pobierano towar przy zabezpieczeniu dostaw akredytywą PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk nie płacąc za dostawy co ukrywano w remontach instytucji państwowych jak sądy, gdzie wyprowadzano pieniądze przez windykacje weksla SOF-ART Sp. z o.o. podpisanego przez Dariusza Pióreckiego dlatego następuje zamiana kobiety na mężczyznę, aby mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk skazać i zamienić na Dariusz Piórecki co ukryto przez podmianę na Dariusza Kaźmierczak w SO Toruń IIK 164/11, aby ukryć kradzione przez PFRON pieniądze dla Jolanty Kwaśniewskiej o czym poinformowała mnie mama Filomena Bochyńska na elektrowstrząsy, aby podmienić tożsamość ludzi tak jak pani Elżbiecie Nowackiej zamienionej na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk przez Sąd Okręgowy w Kiecach sprawa Cz 422/16 co pozwoliło przejść na Jadwigę Kruszewska, której amputowano rękę co zamierzano zrobić mojej siostrze Beacie Marii Idziak podstawionej również pod moje dane osobowe.

Występował jeszcze Jan Smoliński w metryce Wacława Bochyńskiego i Józefa Rożek rolnik Dieriewni Urządków co zamieniono na Miedzna Drewniana 244 i podstawiono Wacława Podolskiego oraz jego żonę Ewę Podolską czyli Bożenę pozorując na Bożenę Kaźmierczyk przez ZUS, który przysłał takie dane osobowe. Ekspertem w sprawie w Toruniu była studentka Edyta Zyśk co ma odniesienie do Bartłomieja Zysk i Grzegorza Pietras , którzy zostali podstawienie do pozorowania chrztu mojego dziadka, którego rodziców chrzestnych wymieniłam wyżej. Zbieżnością między Bohdanem Bochyńskim a Wacławem Bochyńskim jest osoba Józefa Rożka co oznacza połączenie Bohdana z Wacławem co podpisał ksiądz Grabowski i podstawiono chrzestnego ojca Adama Pióreckiego pana Henryka Grabowskiego w USA. Księdza Wilk zamieniono na papieża Franciszka jako pożerającego własne stado, aby przejść na cmentarz w Kruszynie koła Częstochowy. Pod Grzegorza Pietras podstawiono Grzegorza Surdy i firmę kozią Aksan&Surdy, aby podstawić Andrzeja Pachowskiego oraz Śliwińskich, a studentkę eksperta Edytę Zyśk połączono z Bartłomiejem Pikul jako Bartłomiej Zysk i podstawiono jako ojca mojej wnuczki z Anny Pióreckiej podstawionej na Rzeszów, który zawłaszczył Kościół katolicki. W parafii Wilków numer 105 jest Bochyński Brunon Marian natomiast w Archiwum w Lublinie jest Marian Brunon Bochyński co oznacza , że Kościół katolicki zastosował zapis, aby podstawić komorniczy system co oznacza świadomy i celowy plan zadłużania nasze rodziny i pozbawiania mienia nawet na chleb aby nie dopuścić do zapłaty rachunków w celu ciągłej windykacji. Sąd w Polsce złamał prawo blokując nam dostęp do pieniędzy naszej carskiej rodziny w bankach przez podmianę danych osobowych naszych rodzin podstawiając służby wojskowe i kryjąc to niezgodnością PESEL w sądzie. Papież Franciszek zawłaszczył firmy męża Jerzego Kaźmierczyk i nasze mienie nie wypłacił pracownikom co oznacza, że jest odpowiedzialny za ich krew , która woła o pomstę do nieba, gdyż wykorzystał należności pracownicze do wielokrotnej windykacji przez Ministerstwo Polityki Społecznej i Pracy jako windykacja na alimenty pracowników na dzieci z in vitro windykowanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mordując ludzi i windykując firmę MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o, gdzie podstawiono moje dane osobowe jako Bożena Piórecka i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jako dwie osoby podstawiając Janinę Pikul i Stanisława Pikul jako spadkobierców na firmie męża Jerzego Kaźmierczyk , którego zamieniono na pełnomocnika. Dlatego przy jednym liście z Sądu Rejonowego w Starachowicach w sprawie odwołania od kosztów spisu z inwentarza INS 395/10 sześć lat po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, której główną sprawą była INs 426/10 co Urząd Miasta samoistnie podmienił na PS 426/10 co dowodzi zamiany sprawy spadkowej , koszty spisu z inwentarza , które posłużyły jako dział spadku po Jadwidze Bochyńskiej. Z tego powodu odmówiono mi wydania listu z Sądu Rejonowego w Starachowice Adm. 051-10/16 , gdyż podstawiono drugie potwierdzenie odbioru aby podstawić opiekuna i wydać inny list , gdyż wytworzono nam innych współmałżonków wpisując PS jako opieka nad chorymi psychicznie ukrywajć nasze małżeństwo na zlecenie Kościoła katolickiego. Sprawa kradzieży carskich depozytów złota w Anglii i Banku Rezerw Federalnych w USA przez SR Tarnów V GC 57/16 jest prowadzona na zlecenie papieża Franciszka i nawiązuje do do zastrzelenia generała Władysława Sikorskiego w Gibraltarze w 1943 roku co połączono z oddaniem Polski dla Stalina. Obecne działania papieża Franciszka miały oddać Polskę dla Niemiec i ukryć w Anglii skradzione złoto, która w tym celu opuszcza Unię Europejską, aby pozbawić Unię możliwości kontroli banków w tym kraju, gdzie skradziono złoto carskie wykazując zgodę Kościoła katolickiego w 1943 roku na oddanie Polski w ręce Stalina przez podstawienie zastrzelenia generała Władysława Sikorskiego pod akta medyczne hrabiego Władysława Tarnowskiego zastrzelonego przez księdza w Krakowie co połączono ze sprawą fałszywych Tarnowskich jako Zakonu Maltańskiego, który wyprowadził dzieła sztuki na Zamku na Wawelu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s