Fałszerstwa na Wawelu przez fabrykowane dokumenty Urzędu Miasta Starachowice

Starachowice 07.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Fałszerstwa na Wawelu przez fabrykowane dokumenty Urzędu Miasta Starachowice

Można zaobserwować, że prawica chce kontynuować niszczenie naszej rodziny kontynuując politykę lewicy, a lewica która dokończyła swoje dzieło udaje prawicę co powoduje sytuację patową i zmierza do likwidacji Polski. Sprawa w Tarnowie V GC 57/16 jest dowodem , że państwo Janina i Stanisław Pikul pracujących dla pana Bohdana Żakiewicz, którzy wykorzystali pełnomocnictwo podstawiając się za właścicieli męża Jerzego Kaźmierczyk spółek. Sygnatura GC wskazuje , że jest połączona jako kredyt na finansowanie górnictwa z geologią co oznacza podstawienie Bohdana Żakiewicz na kopalnie węgla udającego, że jest Bohdanem Bochyńskim na Kopalni Bogdanka, gdzie wprowadził Rothschildów. Symbol GC wskazuje, że pobrany kredyt został przejęty przez fałszywy krąg spadkobierców w celu przejęcia jako udział w kapitale dłużnym. Jest jeszcze jedno przejście na prace wykopaliskowe, gdzie potrzebna jest woda co powoduje zadłużanie mnie na Bohaterów Westerplatte 1/1 mimo zdjęcia licznika co oznacza, że wodociągi podmieniły licznik na ulicę Nad Kamienną 25, aby wykazywać Bohaterów Westerplatte 1/1, dlatego rachunki z ulicy Nad Kamienną 25 są wysyłane na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 mimo zawarcia umowy na ulicy Nad Kamienną 25 co połączono z rachunkami sąsiadów, których Urząd Miasta wpisał na moje mieszkanie, sprawę spadkową mojej mamy Filomeny Bochyńskiej sygnatura INs 426/10 zamienił na PS 426/10 określenie w PFRON i ZUS jako psychicznie chory. W PFRON podmieniono dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Kazimierczak, aby skazać go pod zmienionymi danymi osobowymi, wykorzystując zapis męża, ze pieniądze będzie miał od Wiesławy Główki przy zakupie SOF-ART Sp. z o.o. , gdy nie znał moich rodziców. Syna pani Wisławy Główki komornik przy pomocy PFRON wpisał na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 i podmieniono moje dane do Ksiąg Wieczystych, aby podstawić komornika Zygfryda Nowak pod Brunona Bochyńskiego, gdy dziadek pracował w Urzędzie Skarbowym w Rynku jako komornik i podstawiono Marię Bochyńską z domu księżną Lubomirską spaloną w Kruszynie jako Marię Nowak z Huty pozorując, że jest żoną komornika Nowak oraz aplikanta Nowak z Katowic za którym ukryto Jarosława Kaczyńskiego. Aby ukryć pobrany weksel PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na górnictwo, gdzie wykorzystano dokumenty usuniętej strony internetowej czyli przez służby wojskowe w tym Pawła Krzymowskiego , który powołał się na tą stronę i zamienił mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk wykorzystując dekret z Kościoła katolickiego z Radomia, gdzie odniosłam się do naszej rodziny carskiej wymieniając moich rodziców, którzy wykorzystali dekret podmieniać moich rodziców na rodziców mojego męża i dorabiając opinie psychiatryczne dla całej rodziny.

Ostatnie doniesienia prasowe wykazują, ze prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego został Michał Cud, co oznacza podmianę na mecenasa Michała Cudzik z kancelarii co męża adwokat i podstawiono mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego na Kielce i Tarnów wykorzystując dane osobowe mojego syna Jakuba Pióreckiego , który wpłacił wpisowe na Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie i został przyjęty ale zrezygnował , gdyż otrzymał odpowiedź od rektora w Kielcach , że został przyjęty na Wydział Architektury na Politechnice Świętokrzyskiej, którą już ukończył a zamierzano podstawić pod jego dyplom Michała Pióreckiego podstawiając księdza Jakuba Pióreckiego, a mój syn z tego powodu nie otrzymał pracy jako mgr inż. arch. Jakub Piórecki , gdyż miał umowy śmieciowe i wyjechał za granicę co spowodowało podstawienie służb wojskowych, które doprowadziły do dwóch spraw do kradzieży weksla jako IIK 207/07 i SO Toruń IIK 164/11 powielając na teścia Jana Kaźmierczyk na SO Toruń IIK 197/10 , gdzie dorobiono mu akta alkoholika podstawiając akta spraw przeciwko Dariuszowi Pióreckiemu i drugą, gdzie moja mama Filomena Bochyńska zaskarżyła Dariusza Pióreckiego po tym jak mnie uderzył na ulicy w obecności rodziców co spowodowało podmianę zaskarżenia na mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Wykorzystano złożone zeznania na policji moje i moich rodziców , że sytuacja powstała na skutek zabezpieczenia samochodu BMW, gdyż pan Dariusz Piórecki z panem Dariuszem Dąbrowskim , który prowadził samochód Dariusza Pióreckiego. Samochód został schowany do garaży bo był na kredycie baku na co wyraził zgodę dyrektora banku, gdyż panowie byli pijani. Takie dokumenty dorobiono dla mojego teścia Jana Kaźmierczyk i sfałszowano dokumenty w SO Kielce IIIK 207/07 mówiąc przez sędzinę w sprawie SO Kieloce III K207/07 , że moja mama Filomena Bochyńska zaskarżyła przed ślubem mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co jest dowodem podmiany akt sądowych w Kielcach. Spowodowało to, ze SO Toruń IIK 164/11 pozorowano mój rozwód z Jerzym Kaźmieczyk, którego podstawiono pod akta Dariusz Pióreckiego, gdyż sprawa została powielona łamiąc prawo podmieniając moje dane osobowe na Piórkowska , aby podstawić fałszywe akta pod Rudę Maleniecką kryjąc kradzież mienia i reaktywację na fałszywych spadkobierców METRON SA i podstawiono wojsko, aby wykreować historię opowiadaną przez byłego męża Dariusza Pióreckiego o carowej Katarzynie II, która według jego wersji miała spać z całym wojskiem i zmarła na skutek gwałtu przez konia.

Aby ukryć podmianę spaw rozwodowych Jerzego Kaźmierczyk i Katarzyny Kaźmierczyk z 1999 roku oraz moją sprawę pod nazwiskami Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki z 2004 roku wykorzystano zamianę adresu nieruchomości ulicy Pasternik 31 na ulicę Nad Kamienną 25, wykrzyżowując fakt zmiany numeracji , gdzie obecnie wstawiono Katarzynę Maryja pod nowy adres Pasternik 31 co spowodowało podstawianie akt rzowodowych Katarzyny Kaźmierczyk pod dane Katarzyny Maryjan pozorując w SO Toruń IIK 164/11 identyczny stan cywilny jaki był w sprawie SO Kielce IIK 207/07 co wskazuje na podmianę akt sądowych i złożenie fałszywych zeznań przez świadków w sprawie METRON SA. Zeznania złożone przez Bohdana Żakiewicz w Warszawie IIIKo1994/11 są sprzeczne z zeznaniami w SO Toruń IIK 164/11 wymienionymi przez sędziego Wojciech Pruss co wskazuje na złożenie fałszywych zeznań przez Bohdana Żakiewicz zagrożonych katą do 5 lat co zamieniono na zakaz prowadzenia działalności przez męża Jerzego Kaźmierczyk na piec lat. Pod adres Pasternik 31 podstawiono wojsko jako 31 tysięcy żołnierzy, którzy zamienili ćwiczenia Anakonda na węża na fakturze na prace murowe w Warszawie z BUDMAT z Końskich podstawione jako dział spadku na ulicy Księżycowej 9 w Józefosławie w Piasecznie co połączono z Mieczysławem Pawlak i Stanisławem Pikul , którzy współpracowali z Biurem ORSA w Warszawie pan Jerzego Myszkowskiego podstawiając spadek po Mieczysławie Pawlak na terenie Stąporkowa na carskie mienie, gdzie pani Nowakowska wykonała wycenę nieruchomości na ulicy Nad Kamienną 25 do sprawy INs 716/10 zastosowaną do banku w celu pobrania kredytu na spółce męża MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. dla wojska pozorując spadkobierców łącząc z aktami IPN „BOLEK” przez numer 422 co połączono z prezentacją pani Marii Kiszczak w Starachowicach w bibliotece, której zdjęcie wgrano do mojej szwajcarskiej komórki. Pani Maria Kiszczak ujawniła akta Lecha Wałęsy co połączono z sygnaturą Cz 422/16 w SO Kielce jako odwołanie do IC 178/15 o eksmisję z działki Nad Kamienną 25 zamienionej na eksmisję z działki 29 łącząc z Rudą Maleniecką, gdzie oddano mienie na nazwisko Piórkowska Bożena podmieniając nazwisko Bożena Piórecka w USC Bydgoszcz w dokumencie do sprawy rozwodowej w SO Kielcach mojej na nazwisko Bożena Piórecka z Dariuszem Pióreckim w 2004 roku zamienionej na sprawę rozwodową Katarzyny Kaźmierczyk z Jerzym Kaźmierczyk podstawiając pastora Bogusława Helbin z Kościoła Zielonoświątkowego z Żywca pod Bogusława Krasuskiego syna księcia Krzysztofa Radziwiłł w Ostrowcu Świętokrzyskim ukrywając wszystko przez fałszywe opinie psychiatryczne na zlecenie wojska pod przykryciem tajemnicy woskowej.

Tranów został połączono z Kościołem do którego uczęszczają państwo Pikul , który realizował politykę Watykanu wykorzystując mojego syna Jakuba Pióreckiego przez podstęp namaszczenia przez czarnoskórego Dawida Gawę co ma przejście na Dawida Olszewskiego i Bożenę Olszewską z Armii Zbawienia co połączono z Kongo i Afryką przez przedstawicielstwo w Pałacu Paderewskiego w Warszawie, gdzie mieszka Bohdan Żakiewicz , aby podstawić fałszywych spadkobierców na Wawelu podstawiając Jakuba Pióreckiego pod teścia Jana Kaźmierczyk. Wszytko połączono z Kajmanami, gdzie prane są kradzione pieniądze przez Tarnów i Szwecję, która jest udziałowcem w Banku Ochrony Środowiska , gdzie było konto MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o., na które miało być przelane 24.000.000.000,- EUR z depozytów carskich w USA i Szwajcarii. Zastawiono nieruchomości carskie na całym świecie i książęce naszej rodziny a po pięciu latach fałszywi spadkobiercy zamierzali sprzedać kolejnym spadkobiercom a nas zlikwidować przez armię polską, która wystąpiła w SO Toruń IIK 164/11 jako sądzie okresowym do Krakowa fałszując dokumenty i zeznania pozorując, że spadkobiercą carskiej rodziny jest armia. W tym celu podstawiono pracowników MERTON SA za spadkobierców w SO Toruń IIK 164/11, która była powieleniem sprawy SO Kielce IIIK207/07, gdzie nie byliśmy jeszcze małżeństwem , gdyż ślub odbył się 28.06.2008 roku co spowodowało fałszowanie danych przez sędziego Wojciech Pruss w sprawie SO Toruń IIK 164/11 , aby wykazać inną żonę dla mojego męża i zamienić mnie na mężczyznę pozorując małżeństwo homoseksualne na zlecenie Kościoła katolickiego, gdyż upozorowano Dariusza Pióreckiego jako Bochyńskiego z Dariuszem Dąbrowskim na małżeństwo homoseksualne i podstawiono starostę starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego , którego podstawiono za Wojewodę Kieleckiego jako inwestora zastępczego co oznacza , ze kredyt z PFRON do Zakładu Pracy Chronionej „SOF-ART” Sp. z o.o. został obrócony przez podwójny lizing maszyn i urządzeń czego firma nie otrzymała a tak wykreowano w Starostwie Powiatowym zamieniając spółkę SOF-ART Sp. z o.o. na osobę fizyczną co było widoczne w dokumentach Urzędu Pracy, gdzie podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego.

Oznacza to, że z kredytu w BOŚ finansowane jest KHW przez skarżenie męża Jerzego Kaźmierczak w SR Tarnów VGC 57/16 i podstawiono mojego syna pod Bory przez błąd lekarza w Warszawie podczas wizy w PFRON , gdy osłabłam co lekarze wykorzystali do upozorowano ciążę. Powyższe działania wykorzystano do kradzieży carskiego mienia przez Bohdana Żakiewicz podstawionego pod Fundacji Hrabiego Potockiego przez, którą jest wyprowadzane carskiego mienia, gdyż tak został przeprowadzony dział spadku na Pałacu w Łańcucie po śmierci cara Mikołaja II Romanowa zastrzelonego w Kruszynie przez księdza w 1924 roku.

Podstawiono fałszywych spadkobierców na Wawel wykorzystując Jakuba Pióreckiego podstawionego pod teścia Jana Kaźmierczyk oraz Dawida Olszewskiego za którego podstawiono Dawida Gawę, który jest z Afryki i mieszka w Szwecji, aby przejść na kopalnię diamentów do której dostawa wody finansowana jest przez windykację na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 podmieniając adres moich nieżyjących rodziców na adres Helena Surma, którą podstawiono jako moją opiekunkę przez działania Urzędu Miasta, który fabrykuje akta psychiatryczne. Ukryto wszystko przez podłożenie akt reżysera Romana Polańskiego w Krakowie na Bohaterów Westerplatte 1/1, gdyż porwane dzieci po urodzeniu Anna Piórecka i Michał Piórecki zostały zgwałcone przez księży, a ich DNA zostało wykorzystane do banków w celu wykazania przez wnuki koligacji rodzinnych z carską rodziną.. Armia Polska wystąpiła przeciwko własnemu narodowi poprzez powielenie tożsamości niszcząc szlachetnych ludzi, a podstawiajć donosicieli jako wzór nowego społeczeństwa kreowanych na wzór volksdeutsch-ów.

Podmiana akt w sądach wynika z faktu, że mężem ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z mężem Jerzy Kaźmierczyk nie byliśmy w USA, gdzie pobrano już carskie depozyty w Banku Rezerw Federalnych w USA, gdzie podłożono akta gwałtu na dzieciach, aby pobrać odszkodowania co wskazuje, ze kariera reżysera Romana Polańskiego wynikała jedynie z użycia jego dokumentów do ukrycia gwałtu księży na porwanych dzieciach, a polska armia zajmowała się handlem dziećmi z in vitro z DNA carskiej rodziny. Należy zaznaczyć, ze polscy Żydzi w Hollywood korzystali z carskich depozytów niszcząc naszą rodzinę naszymi pieniędzmi przez korupcje polskich urzędników państwowych i hierarchów kościelnych. Z tego powodu dorobiono dozór dla mnie Bożeny Bochyńskiej Kaźmierczyk pozorując dwie osoby na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, gdyż byłam na Policji, w tym samym czasie drugie awizo dostarczyła policja do tej samej sprawy poszukując mnie za życia mojej mamy. Oznacza to, że powielono mnie kobietę Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk na mężczyznę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i odwrotnie mojego męża Jerzego Kaźmieczyk zamieniono na kobietę, aby wytworzyć dwa maleństwa do Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 roku co symbolicznie wykazano w Grodnie na Zakładach Azotowych w których od wybuchu zginęło dwóch pracowników natomiast dwóch zostało rannych, gdyż na Białorusi wytworzono fałszywych Radziwiłł, którzy zaskarżyli prawdziwą rodzinę Radziwiłł czyli Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 przez fałszywe opinie psychiatryczne, gdzie ministrem jest Konstanty Radziwiłł co oznacza, że ma dziecko z gwałtu skradzionych dzieci, gdyż do tej pory się nie wycofał i nie ma żadnej odpowiedzi. Jest to dowodem , że za nas występują inne osoby co wynikało z rozmowy z prawnikiem ministerstwa, który określił, że od 2 lat ustalane są osoby uczestniczące w sprawach sądowych sprawdzając PESEL co udowadnia, że do moich spraw przypisano inne osoby, a mnie wpisano niezgodność PESEL w sprawach w których byłam oskarżona. Z tego powodu wytwarzane jest do jednej sprawy wiele sygnatur, aby podmienić obywateli co powoduje brak dostępu do naszych spraw czego przykładem jest sprawa SO Kielce IXKa 280/12, gdzie wykazałam majątek mojego dziadka i poprosiłam o założenie depozytu pod który podstawiono fałszywych hrabiów Tarnowskich , którzy do otwarcia skrytek bankowych i pobrania miecza paradnego z Wawelu posłużyli się moimi wnuka z gwałtu skradzionych dzieci powołując się na decyzję Rady Narodowej o jedynej w PRL reaktywacji Rudy Malenieckiej co oznacza, że SO Kielce IIIK 207/07 złamał prawo nie sprawdzając stanu faktycznego i przetrzymując męża 14 miesięcy w więzieniu na zlecenie prokuratury ukrywającej kradzież 50.000.000,- EUR w Szwajcarii , które to pieniądze zostały określone jako resortowe pieniądze. Obecnie zamierzano zamienić zamienić numer 178 decyzji Rady Narodowej w Rudzie Malenieckiej zamieniając sprawę na eksmisję z działki 29 na ulicy Nad Kamienne 25 , aby wykorzystać DNA dziecka z gwałtu skradzionej Anny Pióreckiej przez Waldemara Maksalon, który podał się za spadkobiercę i zastawił teren na kredyt na spółce męża Jerzego Kaźmierczyk co próbowano ukryć w SR Tarnowie V GC 57/16.

Za takie działania armii polskiej zamierzano obciążyć naszą rodzinę wykorzystując nieświadomość dzieci, które wykorzystano przez kościoły jako zabawki co medialnie określono jako zabranie dla sejmu zabawek przez prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast w Skarżysku -Kamiennej symbolicznie w miejsce cerkwi wstawiono sklep z alkoholem i zabawkami jako spuścizna narodu polskiego i rosyjskiego.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s