Próba podstępnego aresztowania przez podwójne potwierdzenie do jednego listu gdzie spisana sygnatura to SR Starachowice Adm. 051-10/16

Starachowice 07.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Brak przesyłki SR Starachowice Adm. 051-10/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Próba podstępnego aresztowania przez podwójne potwierdzenie do jednego listu gdzie spisana sygnatura to SR Starachowice Adm. 051-10/16

Proszę o zablokowanie podstępnych działań Sądu w Starachowicach, który dążył do podstępnego aresztowania nas na podmienione dane osobowe przez wykorzystanie poczty i fałszywych opinii psychiatrycznych dorobionych tajnie przez Urząd Miasta Starachowice, który fabrykował dokumenty do podmiany carskiej rodziny i książęcej rodziny.

Przesyłam skan awizo korespondencji, które nie wydała mi poczta z powodu istnienia do jednego listu dwóch potwierdzeń na dane osobowe męża i drugiego potwierdzenia na moje dane osobowe co uniemożliwiło odbiór jednego listu z sądu w Starachowicach. Powoduje to skutek braku odbioru jako doręczania co nie wystąpiło na skutek zaniedbania, ale błędu sądu i odmowy poczty , która nie wyraziła zgody na potwierdzenia tego faktu wchodząc w kompetencje sądu twierdząc, że przesyłka jest potraktowana jako niezaistniała co jest nieprawdą. Z tego powodu zainteresowałam się powodem podwójnego potwierdzenia i otrzymałam informację z wiarygodnego źródła, że podwójne potwierdzenia wydaje się jedynie w przypadku Zakładów Zamkniętych co oznacza, że doszło do przestępstwa i dorobienia opieki nad moim mężem Jerzym Kaźmierczyk przez jego siostrę udającą opiekunkę i udającą spadkobiercę po moim mężu udając, że jest Bochyńską po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich. Za mnie Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego zamienionego przez sąd na Dariusza Bochyńskiego i podmieniono przez Sąd w Kiecach na Dariusza Dąbrowskiego zamienionego na Dariusz Piórecki, aby pasowało do podmienianych dokumentów. W tym samym czasie przyszedł list , który wykazał nieistniejącą osobę jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk czyli tak wykreowana osoba przez Pawła Krzymowskiego w SR Toruń IIK 467/15 z żądaniem miliona złotych nawiązki i podstawiono jako świadka w męża spawie SO Toruń IIK 164/11 , który powołał się na moją stronę internetową , którą wcześniej zablokował przez hakerskie włamanie i drugą stronę zamieniono na „parufki i pierogi”, aby ośmieszyć naszych rodziców, nas i wykazać analogicznie dorobione opinie psychiatryczne przez oszustów w Krakowie, Kielcach i Toruniu . Z tego powodu dorobiono sprawę na Tarnów, gdzie upozorowano dług dla mojego męża łącząc z państwem Janiną i Stanisławem Pikul, którzy podali się za spadkobierców na Wawelu wykorzystując fakt, że byliśmy z nimi. Pan dyrektor Petrus trzykrotnie zapytał czy przyszliśmy o zwrot Zamku Wawel. Wówczas nie byliśmy w tej sprawie, ale w sprawie zabezpieczenia Szczerbca, gdyż jedynie my mamy prawdo do niego. Z tego powodu służby wojskowe podały się za krąg spadkobierców po nas żyjących i podmieniono nam dane osobowe , aby nasze dane osobowe służyły dla oprawców. Potwierdzenie podwójne na podwójne dane do jednego listu mogło służyć do podmiany danych osobowych i podstawienia nam innych małżonków, którzy mieli zamknąć nas w Zakładach Psychiatrycznych pozorując niezgodność PESEL co już wykazano w mojej sprawie SR Kielce IXK131/11 do której bezprawnie cofnięto wygraną sprawę SO Kielce IXKa289/12 pozorując moją śmierć pod którą podstawiono Ewę Podolską moją chrzestną z domu dziecka za którą wstawiono Piotra i Ewę Eugster, którzy w tym czasie byli w sądzie, gdyż Ewa Eugster była świadkiem na moim ślubie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z Jerzym Kaźmierczyk. Na awizo widnieje Bożena Bochyńska, gdyż tak podała się za mnie osoba udająca , że jest córką moich rodziców. Doszło do wykorzystania jedynej reaktywacji w PRL czyli Rudy Malenieckiej przez Radę Narodową Dziennik Ustaw numer 178 co podmieniono dla państwa Tarnowskich podstawionych pod moją rodzinę ze strony mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jedynej hrabiny Tarnowskiej i bezprawnie wydano Miecz Paradny z Wawelu i dzieła sztuki, gdyż posłużyli się skradzionymi moimi dziećmi po urodzeniu w 1985 i 1986 roku w celu wykazania DNA carskiej rodziny.

Obecnie doszło do zamiany sprawy spadkowej po mamie INs 426/10 na akta psychiatryczne PS 426/10 po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej przez Urząd Miasta Starachowice zamieniając to na dodatkową sygnaturę spisu z inwentarza INs 395/10 jako koszty w sześć lat po śmierci mamy do spawy w Tarnowie VGC 57/16, do wytworzonego tajnie kredytu dla górnictwa przez Waldemara Maksalon, który podął się za spadkobiercę po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk na jego firmie MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. wykorzystując moją wnuczkę z gwałtu skradzionych dzieci w celu wykazania DNA carskiej rodziny.

Doszło do podmiany danych osobowych mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na Jadwiga Bochyńska i podstawienia Jadwigi Kaczyńskiej w celu wykorzystania dokumentu komornika do wytworzenia windykacji w Tarnowie i wstawienia państwa Janiny i Stanisława Pikul za spadkobierców na Wawelu w celu ukrycia wstawienia państwa Kaczyńskich według mechanizmów zaplanowanych przez generał Kiszczak co wynika z połączenia przez numer 422 w SO Kielce Cz 422/16 ze sprawą „Bolka” w Gdańsku jako Lecha Wałęsy.

Zamierzano nas potajemnie wywieść pozorując już obecnie, że jesteśmy w Zakładach Psychiatrycznych. Natomiast adwokaci nas o takim wykorzystaniu potwierdzenia pocztowego nie poinformowali co oznacza o współdziele polskich adwokatów w tym procederze i podkładaniu fałszywych opinii psychiatrycznych w celu grabieży mienia. Sprawa jest poważna, gdyż podmieniono naszą carską rodzinę na Wawelu co powoduje konieczność zwrotu całego Zamku na Wawelu w celu ochrony naszej rodziny, którą zamierzano wymordować o czym, świadczy podstępowanie Sądów Polski od 12 lat, które pozbawiły nas mienia i zniszczyły godność rodziców podstawiając dzieci z nieprawego łoża, aby ukryć dzieci dorabiane metodą in nitro z carskim DNA na potrzeby wojska.

Załącznik

  • Skan Awizo do listu z dwoma potwierdzeniami.

  • Akt małżeństwa Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s