Oszustwo MON w sprawie katastrofy smoleńskiej

Starachowice 08.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Połączenie ofiar czerwca 1956 w Poznaniu z Katastrofą Smoleńską dowodem oszustwa MON

Działania pana Antoniego Macierewicz w sprawy Katastrofy Smoleńskiej jasno wskazują, że jej celem było wprowadzenie Lecha i Marii Kaczyńskiej na Wawel w celu zamiany rodziny carskiej i królewskiej Polski na Żydów w celu zawłaszczenia depozytów carskich w Banku Rezerw Federalnych w USA co jasno wskazuje , że zleceniodawcą była Gmina Żydowska z Nowego Jorku.

Doszło do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich oraz podstawienie przez matactwa Sądu w Starachowicach, Kielcach oraz Toruniu fałszywych dokumentów i sfabrykowanych wyroków na zlecenie polityczne w celu zamiany Polaków na Żydów.

Pan Antonii Macierewicz doprowadził do likwidacji WSI obciążając ich za nieudaną próbę kradzieży carskich depozytów w 2006 roku ukrywając bezprawne działania Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku co powtórzono w 2016 roku w SO Toruń IIK 164/11 jako Sąd Okręgowy do Krakowa, gdzie fałszywi Tarnowscy pobrali miecz paradny z Wawelu i dzieła sztuki co oznacza, że oddano Wawel dla Żydów, którzy postanowili wymordować Polaków przez nałożenie ciężarów niemożliwych do uniesienia dodatkowo planując konfiskatę mienia, aby nikt nie mógł się obronić przez restrykcyjny system znany z okresu komunizmu.

Następuje podmiana elit polskich na żydowskie przez kradzież dobrego imienia do działu spadku na carskim mieniu w Banku Rezerw Federalnych w USA idąc przez krzywe zwierciadło jako Krzywe Koło przez morderców krwawą Lunę i Jana Małachowskiego, którego zamierzano podmienić na mojego teścia Jana Kaźmierczyk i dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego jako Franciszek Jan Mazurek , których zamieniono na Jana Bocheńskiego herbu Ślepowron zastrzelonego koło Sosnowicy. Kradzież pieniędzy przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku ukrywana przez PiS prowadzi do dewaluacji symbolu zamachu w Smoleńsku, którego celem było ukrycie zbrodni komunistycznych zastąpionych przez katastrofę smoleńską, której rzeczywistym celem była kradzież pieniędzy z carskich depozytów wstawiając fałszywych arystokratów tworzonych na Wawelu przez Kurię Krakowską i Zamek Wawel czego przykładem jest Lech i Maria Kaczyńscy, której dorobiono dokumenty w Starachowicach przez Komornika Zygfryda Nowak jako dodatkowa sygnatura umorzonych kosztów INs 395/10 spisu z inwentarza po Filomenie Jadwidze Bochyńskiej dokonana w 2016 roku do spawy spadkowej z 2010 roku jako INs 426/10, która Urząd Miasta zamienił na akta psychiatryczne PS 426/10 co jest znieważeniem carskiej rodziny i królewskiej Polski. Doszło do podstawienia fałszywych akt na dawny adres Konstytucji 3-Maja 23/9b podmieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na dawne nazwisko Bożena Piórecka do kont w banku PEKAO SA w celu pobierania carskich depozytów tworząc w Sądzie w Kielcach niezgodność PESEL w celu podłożenia fałszywych akt do Krakowa na Wawel. Mamy do czynienia ze zmową urzędników resortów siłowych korzystających z kradzionych pieniędzy wykorzystując nieświadomość społeczeństwa. Podstawiono Krzysztofa Radziwiłł pod Krzysztofa Pękalskiego, a Piotra Główkę pod Piotra Pękalskiego, aby podstawić ich matkę Elżbietę Pękalską obecnie Doda z domu Gudewicz pod nazwisko Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiona pod Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Natomiast Dariusza Gudewicz podstawiono pod Dariusz Piórecki i Jerzy Kaźmierczyk. Ewę Bukrym z domu Gudewicz podstawiono pod Ewę Kornaszewską i Ewe Podolską, którym dopisano za dziecko moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską i podstawiono Ewę Kornaszewską jako Ewę Machowską aby wykorzystać pierwsze małżeństwo do podstawienia pod Ewa Żakiewicz -Machowska wstawiając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską jako wnuczkę Bohdan Żakiewicz.

Skradzione pieniądze i prezentowane precjoza w prasie z Ewą Kopacz jasno wskazując, że celem zamachu w Smoleńsku buła kradzież carskiego mienia przez kradzież tożsamości Polaków dla Żydów. Przez wypłatę odszkodowań na grobach Żydzi uwiarygadniają się jako spadkobiercy, gdyż polski wymiar sprawiedliwości nie działa, a jedynie prześladuje Naród Polski. Upozorowano, że zniszczono nowy grobowiec, który ubezpieczono, aby pobrać pieniądze.

Moich synów wykorzystano do próby kradzieży Wawelu do ukrycia dokonanej już kradzieży precjozów carskich wykorzystując dawne adresy zamieniając kupujących na spadkobierców.

Działanie w Poznaniu jest dowodem zamiany danych osobowych do systemów bankowych do kradzieży pieniędzy. Sprawa INs 956/09 jest zamianą mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na Jadwigę Mirowską z domu Maksalon , której zmarłą córkę Elżbietę Mirowską pan Jerzy Bochyński i moja siostra Beata Idziak przez grobowiec zamienili na Elżbietę Bochyńską , i podstawiono moje dane osobowe żyjącej osoby jako zmarłej. Na tym grobowcu leży również Tadeusz Maksalon, którego zamieniono na Tadeusza Bochyńskiego na Rudę Maleniecką. Komornik Zygfryd Nowak nie wykazał kont bankowych moich rodziców w ING Bank Ślaski przez którego dokonuje się również kradzież carskich depozytów pozorując ,że rodzice Józef i Filomena Bochyńscy żyją podstawiając moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża dane osobowe Jerzego Kaźmierczyk, aby wstawić dodatkowo opiekunów prawnych przez fałszywe opinie psychiatryczne wykorzystując drugie nasze imiona do powielenia tożsamości i pobieranych pieniędzy.

Nie otrzymałam potwierdzenia do chwilo obecnej , że zmieniłam uposażonego z mojego ubezpieczenia z byłego męża Dariusza Pióreckiego na obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Powodem jest podstawienie dzieci jako spadkobierców pod nas żyjących , które miały być wprowadzone na Wawel, aby ukryć matactwa i wypłatę odszkodowań na grobach.

Dzialani8e pana Antoniego Macierewicz i MON jasno wskazuje, ze celem obecności na uroczystościach w Poznaniu w rocznicę czerwca 1956 roku jest zarobienie pieniędzy przez fałszywe działy spadku w Banku i Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Komornik Zygfryd Nowak wpisał na moje mieszkanie Piotra Główkę na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach aby zamienić na dyrektora Wawelu pana Petrus jako Piotra Rzymianina i podstawić Pater Bocheński w Rapperswil w Szwajcarii za którego podstawiono Piotra Eugster męża Ewy Eugster mojego świadka na ślubie z Jerzym Kaźmierczyk, którego wstawiono pod paszport córki Ewy Kaźmierczyk do UBS AG w Zurychu. Moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawiono na Ostrowiec Świętokrzyski jako córkę Adam Kaźmierczyk drugiego syna z pierwszego małżeństwa męża wykorzystując paszporty dzieci w banku. Pod Pawła Kaźmierczyk podstawiono Pawła Idziak i Pawła Krzymowskiego pod którego wstawiono Waldemara Maksalon. Panią Dorotę Tarnawa z domu Maksalon zamieniono na fikcyjną Dorotę Idziak wykreowaną przez Helenę Surma i podstawiono Dorotę Bocheńską czyli służby wojskowe w Kielcach.

Nie musimy udowadniać niczego, gdyż służby wojskowe pobierając miecz paradny i dzieła sztuki z Wawelu podając się za naszą rodzinę same udowodniły, że jesteśmy królewską rodziną.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://polska.newsweek.pl/poznan-1956-mon-zada-przeczytania-listy-ofiar-katastrofy-smolenskiej,artykuly,386941,1.html

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s