Skrócenie dni obroną Kościoła

Starachowice 09.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż.
mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Wizyta papieża Franciszka na Wawelu potwierdzeniem zgody Kościoła na kradzież carskiego mienia przez prezydenta Andrzeja Dudę dowódcę armii polskiej dla Gminy Żydowskiej.

Wawel jest miejscem królów a został oddany w ręce biskupów, którzy musieli wyrazić zgodę na przyjęcie przez prezydenta Andrzeja Dudę papieża Franciszka na Zamku Wawel.

Zgłosiłam wniosek o zwrot Wawelu z powodu podmiany mojej rodziny i oszkalowania w internecie mojego taty, gdzie napisano, że jest dzieckiem z nieprawego łoża księżnej Marii Lubomirskiej. Co oznacza, ze ktoś wydał bezprawnie moje pismo o sprostowanie metryki chrztu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego skierowana do parafii Św. Trójcy, gdyż spalono moją babcię na rozkaz Adolfa Hitlera w Kruszynie w 1932 roku i dokonano po urodzeniu chrztu w parafii Św. Trójcy w Starachowicach przez Marię Romanow, która ukrywała się pod nazwiskiem Bolesława Podczaska i była siostrą dziadka.

Ksiądz zapewnił mnie, że dokumentu nie wydał. To oznacza, ze użyto klucza wydanego przez sędziego Artura Kaczor dla Waldemara Maksalon do domu Nad Kamienną 25 i posłużono się kopią dokumentu dla prezydenta Andrzeja Dudy, który zamierzał podać się za spadkobiercę na Wawelu wykorzystując wizytę papieża Franciszka do akceptacji oszustwa. W tym celu wykorzystano sprawę SO Toruń IIK 164/11 jako Sądu Okręgowego zamieniono na Sąd Okresowy do Krakowa. W sprawie SO Toruń IIK 164 powielono tożsamość męża Jerzego Kaźmierczyk i skazano go na dwie tożsamości jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak podstawiając pod drugą tożsamość mnie kobietę Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamienioną na Ewę Podolską zamieniona na mężczyznę pod którą podstawiono Ewę Kornaszewską zamieniono na Dariusza Kornaszewskiego, którego wpisano na firmę SOF-ART Sp. z o.o. wpisując na Wille Rosochach na Lipie Henryk Szyb 1. gmina Brody Iłżeckie. Skazano w sprawie SO Toruń IIK 164/11 męża Jerzego Kaźmierczyk i podstępem mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk przez wojsko polskie na zlecenie prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Jednocześnie pan Paweł Krzymowski świadek w sprawie SO Kielce 164/11 skierował roszczenie miliona złotych nawiązki w sprawie SR Toruń IIK 467/15, która podmieniono na sprawę SR Starachowice IIK 178/15 z powództwa Waldemara Maksalon jako jedną osobę z Pawłem Krzymowskim, których podstawiono pod decyzję Rady Narodowej w Rudzie Malenieckiej o reaktywacji jedynej w PRL w 1986 roku, gdzie podstawiono dane Bożena Piórecka zamienna na Bożena Piórkowska przez błąd USC Białystok do sprawy rozwodowej w Kielcach z Dariuszem Pióreckim, za którego podstawiono agentów do skradzionego mienia w Rudzie Malenieckiej. Kościół katolicki oszukał Bogusława Krasuskiego twierdząc, że jest z nieprawego łoża hrabią Tarnowskim w sytuacji, gdy był synem księcia Krzysztofa Radziwiłł, którego matkę Niemcy zagłodzili na śmierć i doszło do podstawienia mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska przez podmianę akt medycznych o depresji wytworzonych przez panią doktor Chojnacką, której mąż dorobił receptę na leki, które również stosowane są w schizofrenii i posiada gabinet w Ostrowcu Świętokrzyskim. Doszło do sytuacji, że skradziono moje dzieci w 1985 i 1986 roku po urodzeniu i umieszczono w Kościele katolickim. Wstawiono dzieci skradzionej Anny Pióreckiej jako dzieci mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako spadkobierców dla Kościoła na pod-spółkach męża na zamkniętej firmie od 2007 roku PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk za którą skazano męża w SO Toruń IIK 164/11. Dzieci moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, mojej siostry Beaty Idziak i Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuskiej będą mieć wspólne DNA w linii książąt Radziwiłł co zamierzały wykorzystać służby wojskowe w Kościele do ukrycia gwałtu na dzieciach w Kościele dokonanych przez umieszczone służby, ukrywając to przez windykacje alimentów przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie oddano Pałac Tarnowskich dla Zakonu Maltańskiego wykazując DNA dzieci z gwałtu Anny Pióreckiej.

Dzieci z nieprawego łoża nie mają żadnych praw do dziedzictwa rodowego , a ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z siostrą Beatą Idziak byliśmy dziećmi z prawego łoża, a decyzją rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich było przekazane dziedzictwo mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk jako młodszej i mojemu obecnemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk , którego uznali rodzice jako godnego.

Pan Bohdan Żakiewicz jak go poznaliśmy dał do przeczytania mężowi dokumenty przepowiedni Fatimskiej i powiedział, że jak przeczyta dalej będziemy prowadzić interesy w 2005 roku, kiedy poznaliśmy się. Dziś wiadomo, że dokumenty przygotowane przez SO Toruń IIK 164/11 do Sądu w Krakowie miały wprowadzić prezydenta Andrzeja Dudę jako spadkobierce carskiego i królewskiego mienia co miał uwiarygodnić osobiście papież Franciszek akceptując wyrok SR Starachowice o eksmisji INs 178/15 z ulicy Nad Kamiennej 25, działka 29 zamienionej jako eksmisja z działki 29 jako carskiego mienia podstawiając Centralny Okręg Przemysłowy co powielono przez męża odwołanie na SO Kielce Cz 422/16 odnosząc się przez numer 422 do akt BOLKA czyli Lecha Wałęsy, który sprzedał carską ziemię dla Niemiec w Szwajcarii co również miał zaakceptować papież Franciszek ukrywając dokonane oszustwa. W sprawie podmieniono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując za żonę Elżbietę z Torunia dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Urząd Miasta dorobił fałszywe opinie psychiatryczne do sprawy IC 178/15 dla męża zamienionej podstępnie przez sędziego Wojciech Kucharskiego na sprawę karną w celu połączenia z SR Toruń IIK 467/15 z żądaniem miliona złotych nawiązki co połączono z SR Starachowice Ko336/13 , gdzie podstawiono akta Ewy Podolskiej z Krakowa, którą podmieniono na mężczyznę, aby podstawić pod dane Dariusz Kaźmierczak w wypowiedzi słownej sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń IIK 164/11, aby skarżąc jedną osobę skazać dwie osoby w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 roku dla Gminy Żydowskiej reprezentowanej przez armię polską.

Dorobienie dla mojej mamy Filomeny Bochyńskiej akta psychiatryczne przez podmianę sprawy spadkowej INs 426/10 na akta psychiatryczne PS 426/10 przez Urząd Miasta Starachowice i połączono z eksmisją IC 178/15 co jest dowodem eksmisji naszej królewskiej rodziny z Wawelu przez prezydenta Andrzeja Dudę, który zamierzał wprowadzić Lidera Światowego, który miał zostać mężem mojej wnuczki z córki Anny Pióreckiej, co ukryto przez podstawienia Andrzeja Pachowskiego i jego żony Annę z domu Piórecka w Warszawie.

Zaistniałe fakty i przedstawione dokumenty do przeczytania przez Bohdana Żakiewicz wskazują, że celem tych działań było wymordowanie naszej rodziny carskiej i książęcej rodziny przed wizytą papieża Franciszka na Wawelu, który miał wyrazić akceptację dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku, która w przeszłości rozpoczęła rewolucję październikową w 1917 roku i zamierzała ją zakończyć w Polsce w 2016 roku jako wymordowanie carskiej rodziny co jest sprzeczne z Konstytucją RP, która zakazuje działań komunistycznych i faszystowskich.

Aby zapobiec wymordowaniu naszej rodziny przez armię polską zwróciliśmy się do Marszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego i rządu polskiego o zwrot Zamku na Wawelu przed wizytą papieża Franciszka co spowoduje usuniecie planów masonerii wywołania III Wojny Światowej. Brak szacunku dla mojej królewskiej rodziny jest dowodem braku szacunku dla Narodu Polskiego, którego zamierzano zniszczyć.

Ewangelia Św. Marka 13,19-20

„Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skrócił te dni z powodu wybranych, których sobie obrał”

Wyjaśnienie przez nas spraw powoduje przyspieszenie czasu co jest skróceniem dni, aby ocalały nasze rodziny i nasz naród.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s