Bóg Honor Ojczyzna dziś jako zamiana ról w Kościele historycznym na ECHO -Galeria

Starachowice 10.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Zamian ról jako sposób ukrycia matactwa Kościoła.

Doszło do przestępstwa Rzeczypospolitej Polski, która zamierzała usunąć nas i nasze rodziny z istnienia w demokracji co oznacza, ze sami przekroczyli prawo , które sami ustanowili próbując stosować kabałę co oznacza wprowadzenie takiego stany w nieoznaczonym czasie jako zaistniały, gdyż czas nie gara tu żadnej roli. Oznacza to, że zaplanowano wykorzystać nas i nasze rodziny czyli rodzinę królewską oraz stworzono plan wykorzystania moich wnuków jako zajączków do doświadczeń oraz gwałtów w domach publicznych po czym zamierzano zastosować doświadczenia przejmując uprawnienia rodziny jako Centralna Organizacja Pozarządowa do której włączono Nadzwyczajny Związek AK do którego należał mój tata Józef Ludwik Bochyński. Organizacja ta jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych co oznacza, że nie można było dorobić opinii neuropsychiatrycznej dla mojego taty Józefa Bochyńskiego, ale wykorzystano , że mój tata miał pierwszą grupę inwalidzką po kilku zawałach, ale był sprawny fizycznie i umysłowo do końca swoich dni. Zamieniono grupę inwalidzką mojego taty Józefa Bochyńskiego na mamę Filomenę Bochyńską stosując żydowską kabałę, że maż i żona to jedno a niepodstąpienie Kościoła katolickiego udowadnia, że papież jest Żydem i stosuje kabałę co zamierzało do kulminacji na Wawelu , gdzie zamierzał pobłogosławić według kabały Andrzeja Dudę i Agatę Duda jako spadkobierców na carskim mieniu wprowadzając jedną religię co oznacza wymordowanie w pień polskiego narodu przez Kościół katolicki, który z tego powodu miał być zlikwidowany. Doszło do przestępstwa za zgodą papieża Franciszka i wprowadzenia 10315 /92628 spadkobierców na udziałach w gruncie pomijając mnie i siostrę jako spadkobierców po naszym ojcu Józefie Bochyńskim wpisując jedynie mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską dlatego w tym samym dniu wydano dwa wypisy pozorując mnie i mamę jako odrębne rodziny nie wpisując mnie i siostry po ojcu. Sprawę spadkową INs 426/10 zamieniono przez Urząd Miasta przez wywiad, który podał moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk do Torunia wstawiając moja skradzioną córkę Anne Piórecką. Spadkobierców po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim wpisał Invest Bank tworząc wielkość rozmnażania się królików, aby wprowadzić Andrzeja Dudę przez podział nieruchomości przez pana Jana Andrzejewskiego, który dokonał zniesienia współwłasności na Bohaterów Westerplatte 1, co ukrył wpisując jedynie dane moje mamy Filomeny Bochyńskiej jako udział 1/1 na działce koło domu , aby wpisać sąsiadów za spadkobierców pozorując rodzinę z Waldemarem Maksalon, który podmienił dokumenty przez sędziego Wojciecha Kucharskiego podstawionego pod ojca W. Putin kucharza na carskim dworze co zamierzano ukryć przez marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego podstawionego pod 20% udziałów w SOF-ART Sp. z o.o. natomiast pana Petrus z Wawelu podstawiono jako Piotra Główkę przez komornika Gotfryda Nowak bezprawnie na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorującego właściciela jako Piotr Rzymianin co miało spowodować aresztowanie Piotra Idziak męża mojej siostry Beaty Idziak zamienionej na Beatę Szydło co miało spowodować okaleczenie rodziny siostry Beaty Idziak oraz ich morderstwo w Irlandii. Zamierzano to dokonać przed wprowadzeniem Andrzeja Dudy na Wawel i papieża Franciszka jako kabały żydowskiej po czym mieli być zlikwidowani według przepowiedni Fatimskiej , gdzie papież szedł po górze trupów jako dział spadku po naszej rodzinie na Wawelu. Podstawiono córkę teściów Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk , której teściowie oddali połowę swojego majątku, a w drugą połowę przekazano zięciowi Konradowi Wiatrowskiemu mężowi drugiej córki Wioletty Wiatrowskiej, którego podmieniono za Konrada Szmytka oraz Cezarego Tkaczyk wykorzystując fakt, że jego żona mec. Ewa Tkaczyk z Wąchocka była świadkiem na sprawie SO Kielce IXKa 280/12 zamieniając na spadkobierce po hrabiach Tarnowskich , gdyż wykazałam ,że bracia Tarnowscy nie są prawdziwą rodziną wykazując mienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego występującego jako Roman Bocheński co wykorzystano do podmiany na Rudę Maleniecką i wpisując Feliksa Maksalon na Starachowice, że budował dom, który wybudowała osoba podstawiona pod zamordowanego Franciszka Maksalon w Ostrowcu Świętokrzyskim jako Franciszek Maksalon z Woźnik za pieniądze mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek modelarz z zawodu. Urząd Miasta zamienił mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na córkę teściów i podstawił ich córkę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk za moją córkę Martę Bochyńską jako spadkobiercę zamieniając na Martę Kaczyńską. Andrzej Duda nie odpowiedział na nasze pisma, gdyż wykorzystał je dla swojej wiedzy udając spadkobiercę na Wawelu przez podstawienie córek teściowej z Miedznej Drewnianej na Starachowice przez Urząd Miasta Starachowice na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 . Jest to widoczne z powodu ,że nie zgłosiłam zmian do Księgi Wieczystej na Bohaterów Westerplatte 1/1 co oznacza , że widniała tam moja mama Filomena Bochyńska i powinniśmy widnieć ja Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i siostra Beata Maria Idziak po naszym ojcu Józefie Bochyńskim co nie wykazują dokumenty, a wpisanie moich danych w zawiadomieniu z dnia 29.11.2010, że ja zgłosiłam zmiany w dniu 26.11.2010 numer 1495 jest dowodem przestępstwa i wpisania zmian przez Elżbietę Kaźmierczyk-Bochyńską stworzoną przez służby na Toruniu do sprawy IIK 164/11 co oznaczało, że moja teściowa Łucja Kaźmierczyk miała być oskarżona przez taką osobę za kradzież mojego mienia po mojej śmierci. W dokumenty wpisano również Gibalska Danuta Małgorzata córka Mariana i Ireny Pesel 57081003363 oraz Surma Helena rodzice Józef i Agnieszka pesel 29020706282 jako nie zmienione formy własności powielając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i siostrę Beatę Idziak na dwa jako wykreślone i wpisane natomiast sąsiadów jako niezmienione formy własności co oznacza wpisanie się po mim ojcu tych osób na nasze mieszkanie co jest widoczne w wodociągach co oznacza przestępstwo. Moje dane w jednym przypadku wymieniane są jako mieszkanie 1/2A czyli mieszkanie pani Gibalskiej. Moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich wpisano na 1/A przez wodociągi co spowodowało wpisanie Heleny Surma jako spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich i podstawiono Helenę Surma na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1. Kolejne podstawione osoby to Pokara Izabela Maria córka Tadeusza i Alicji na numer 1 /2 i numer PESEL 74050306386 oraz Pokora Wojciech Mirosław syn Józefa i Krystyny pesel 72030903235. Osoby te nie miały prawa widnieć w mojej sprawie spadkowej po mich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskiej, dlatego mam prawo wymienić ich pesel, gdyż dokonano przestępstwa i nie wpisano mojego i siostry peselu aby stworzyć niezgodność PESEL w sprawie SR Kielce IIIK 131/11 wytwarzając windykacje przez sąsiadów w spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk jako spadkobierców ukrytych na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie. Mojej mamy Filomeny Bochyńskiej pesel 37101305509 a mojego ojca PESEL zawarty jest w Oświadczeniu Woli co spowodowało podstawienie Oświadczenia Woli do sprawy Waldemara Maksalon INs 956/09 i podmianę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez prokuraturę Kielce na Irenę Kaźmierczyk , aby pozorować małżeństwo homoseksualne z Marianem pod Gibalskich, gdzie tworzono bzdurne historie. Następnie podstawiono Mirosława Lewy na Łódź, a brak mojego PESEL i siostry udowadnia przestępstwo sądu. Wykazanie równych udziałów dla mnie, mamy i siostry jest dowodem ,że nie mogłam być podzielona z siostrą, gdyż nie było podziału masy spadkowej co zrobił pan Waldemar Maksalon udając dział na swojej rodzinie, który zrobił dział spadku po moi dziadku Franciszku Janie Mazurku zabijając w tym celu moją mamę INs 956/09 prowadzoną po śmierci jako INs 716/10, gdzie wprowadzono Bohdana Żakiewicz. Na dokumentach widać wyraźnie w jako sposób doszło do przestępstwa , gdyż umieszczono mamę beze mnie i siostry.

Stworzyło to fikcję, że rodzina carska nie żyje a właścicielem majątku jest Skarb Państwa podstawiając prezydenta A. Dudę czyli czerwoną dynastia na bazie krwawej Luny podstawiając Lone jako Lonię Kowalczyk z domu Śledzi od której zakupiłam samochód na dane osobowe teścia za który jeszcze nie zapłaciłam do dziś z powodu grabieży pieniędzy przez Waldemara Maksalon Skarb Państwa pracujący razem z Kościołem Katolickim . Wykazany dokument jest jednym z dokumentów.

Na kolejnym dokumencie po zniesieniu współwłasności była widoczna na działce koło domu jedynie moja mama również bez ze mnie i siostry. Pan Andrzejewski wykazał mojego ojca jako żyjącego i podstawił sąsiadów. Przedstawiam skan sprawy spadkowej INs 426/10, która była tylko przyjęciem spadku dlatego wycofałam 250,- złotych z sądu. Dokonano podziału bez mojego i siostry udziału i podstawiono rząd Polski. Dokonano oszustwa przez wykorzystanie sygnatury INs 395/10 pozorując spis z inwentarza, który zamieniono na sprawę spadkową i zamieniono na moją mamę Jadwigę podstawiając Jadwigę Kaczyńską. Mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk podmieniono na Elżbietę Mirowską siostrę Ewy Mirowskiej z domu Mirowskiej pozorując, że ja nie żyję jako niemowlę, gdyż jest pochowana Elżbieta Mirowska w tym samym grobie co moi rodzice jak również Tadeusz Maksalon , który nie był Bochyński tak jak i Ewa Mirowska nie była z Bochyńskich. Dokumenty fałszywe dane osobowe zostały wpisane przez służby wojskowe, które podały się za mnie podając nieprawdę , że ja wprowadziłam takie dane na PS do zmiany ewidencji gruntu jako PS 426/10 co jest dowodem przestępstwa Urzędu Miasta Starachowice i dowodzi, że wpisano do Ksiąg Wieczystych na moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pesel 63031012705 cały dom powielając dane przez błędy pisarskie pozorując dzieci z Jerzym Kaźmieczyk, których nie mam za które zamierzano podstawić moje wnuki wytworzone przez Kościół katolicki za które obciążono mojego męża jako alimenty kryjąc za 500+ programem PIS jako windykacja PLUS BANKU na moim domu i podstawiono Helenę Surma do tej windykacji, która bezprawnie wpisała się na garaż określając, że zapłaciła 200 złotych do Sądu co jest dowodem wpisu po moim tacie i wykorzystano 200,- złotych, których mama Filomena Bochyńska nie zdążyła oddać dla Heleny Surma co nie ma uzasadnienia, gdyż po śmierci mamy przekazałam dla jej corki kilim z Maryją Częstochowską, który ma zwielokrotnioną wartość. Poza tym pani Helena Surma nie oddała mi drabinki o którą przed śmiercią prosiła mama Filomena Bochyńska, abym odebrała od Heleny Surma, której córka odmówiła zwrotu. Wprowadzono mojego dziadka Brunona Bochyńskiego na trzy nieruchomości jako Marian Bochyński, Brunon Bochyński i Roman Roman Bochyński tworząc linie genealogiczne po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej i usuwając z istnienia mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego syna Brunona Bochyńskiego i Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej, która zastępowała jedynie spaloną w Kruszynie żonę dziadka księżną Marię Lubomirską w 1932 roku. Obecnie pozorując mojego taty Józefa Bochyńskiego za nieślubne dziecko księżnej Marii Lubomirskiej. Wprowadzono na trzy nieruchomości fałszywych spadkobierców pozorując w każdej z nich moją matkę za siostrę raz Mazurków, dwa Maksalon, a trzy obecnie sąsiadów Surma. Na ulicy Nowowiejskiej mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabia Jana Tarnowski oddał swojej jedynej córce swoją działkę i ¼ części na drodze. Ulica Nowowiejska numer działki 13/6 jako 1/1 udziału oraz droga 13/8 jako ¼ udziału co wykorzystano do podstawienia 12 Maksalon obecnie przez sprawę INs 986/09 co jest zderzeniem z prawomocnym postanowienie w sprawie mojej mamy INs 426/10 w której otrzymałam z siostrą działkę po naszej mamie, a kupujący Czesław Daleszak został wpisany przez notariusza Arczyńskiego i jego żonę Marię za spadkobierców i wykazano na działce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej 1/12 na drodze 1/6 i 1/24 oraz 4/12 i 1/12 co jest dowodem przestępstwa co ukryto przez zmianę numeracji na numer 768 i 692, gdzie w jednej obecnie widnieje numer KI1H/00030177/3 co udowadnia uczestnictwo rządu i Kościoła katolickiego w promowaniu Andrzeja Dudy na króla Polski i uczestnictwie Kościoła katolickiego w dorobieniu opinii psychiatrycznej dla mojej mamy co próbowano przykryć dorobieniem dla mnie co było niemożliwe ponieważ wykazano, że jestem zdrowa psychicznie, a nawet na schorzenie reumatyczne nie przyznano mi renty twierdząc, że mogę pracować w swoim wyuczonym zawodzie jako Instruktor Nauczyciel Kulturalno Wychowawczy o specjalności Teatr Lalek.

Wykorzystując bezprawnie mojego tatę dopisując do na działki mamy, gdzie widnieje moja mama Filomena Bochyńska na działce 1686 m2 numer 13/6 sama bez taty , gdyż tata Józef Bochyński nie był jej właścicielem a został wpisany jedynie przy założeniu księgi wieczystej na drodze jako małżonek w drodze w działce 13/8 o powierzchni 394 m2. Wykorzystano dane sąsiadów Wilczyński Romuald i podstawiono Romualdę Grudniewską wstawiając prokuratora Grudniewskiego pozorując męża Cecylii Wilczyńskiej upozorowanej na Cecylię Włodarczyk z domu Bochyńską co oznacza , że prokuratura celowo odmawiała prowadzenie spraw, aby ukryć swój udział w przestępstwie .

Oddanie nieruchomości na rzecz mojej mamy Filomeny Bochyńskiej przez jej ojca Franciszka Jana Mazurka do prowadziło do upozorowania Apolonii Kuźbik, Czesławy Wojciechowskiej i Stefana Mazurek wpisanych jako siostry i brat mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka za siostry i bara mojej matki Filomeny Bochyńskiej pozorując, że miała nieślubne dziecko jako Mazurek i wpisano Stefana Mazurka za Bogusława Krasuskiego podstawiając sprawę w 1999 roku ze Starachowic roku pod rozwód Katarzyny Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk i podmieniono mój rozwód pod nazwiskiem Bożena Piórecka z Dariuszem Pióreckim jako Bożena Piórkowska do Rudy Malenieckiej usuwając moje dane i podstawiając Katarzynę Kumek i jej rozwód z Grzegorzem Kumek podstawiając służby Dariusza Dąbrowskiego, którego zamieniono na Dariusz Piórecki przez matactwa sądu, aby pozorować dzieci Dariusza Dąbrowskiego i Katarzyny Kumek na dzieci Katarzyny Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego podmieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Katarzynę Kaźmierczyk, a moi rodzice Józef i Filomena Bochyńska usuwani są z istnienia. Wykorzystano manewr zamiany ulicy Nowowiejskiej na ulicę Nad Kamienną 25, wcześniej Pasternik 31 czekając na śmierć mojej babci Anieli Reginy Mazurek usuwając z istnienia Anielę Reginę Mazurek właściciela Nad Kamienną 25, wykorzystując, że mama Filomena Bochyńska była jedynaczką po śmierć, babci jako udział 1/3 w nieruchomości Nad Kamienna 25 pozorując , że Maksalon Feliks i Władysław Maksalon są braćmi mojej babci jako barci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej podstawiając na Rude Maleniecką jako Feliks Wielogłowski i zamieniony w Katowicach na Bochyński, natomiast w Starachowicach jako Feliks Maksalon, który był odlewnikiem i stracił nogę na odlewni. Dlatego ucinane są nogi, aby podmienić akta medyczne przez nogę.

Aby dokonać przejścia przez oszustów w sądzie wytworzyła pani Helena Surma nieistniejącą Dorotę Idziak , aby podstawić pod Dorotę Tarnawa z domu Maksalon , którą zamieniono na Dorotę Maksalon z domu Tarnawa, aby przejść na Tarnowskich i podstawić Dorotę Bocheńską czyli służby wojskowe w Urzędzie Skarbowym w Kielcach , które wykazały, że Starachowice dokonały oszustwa, gdyż nie było działu spadku i nie można było mnie podzielić z siostrą, gdzie nie było podziału masy spadkowej z trzech nieruchomości , które zawłaszczono i dlatego pan Waldemar Maksalon nie wypłacił ponad 50.000,- PLN za 1/3 nieruchomości Nad Kamienną 25, gdyż nie był on jej właścicielem, a zrobił dział spadku po mim dziadku przechodząc na całe mienie carskie i arystokratycznej mojej rodziny dla rządu i Kościoła katolickiego na całym świecie . Dlatego sprawa trwała po mamie sześć lat i zamieniono mamę na tarę co oznacza robienie działu spadku przez 9 lat co zostało cofnięte przez wodociągi na 2014 rok, aby podstawić akta „Bolek” o numerze 422/14 w Gdańsku co połączono ze sprawą Cz 422/16 w SO Kielce, gdzie podmieniono moje dane na Elżbieta przez co nie mogłam odebrać listu. Celem było wytworzenie IC 178/15 jako eksmisja z całego mienia mojej rodziny w tym również z Wawelu i Palcu Namiestnikowskiego w Warszawie zamieniając go na Pałac Radziwiłłów, a Wawel zamieniono na Pałac Biskupi z siedziby królów Polski. Decyzja biskupów o pochowaniu Lecha Kaczyńskiego na Wawelu jest dowodem przejęcia mienia królewskiego przez Kościół katolicki, gdzie zrobiono papieża Jana Pawła II królem Polski pozorując, że miał dzieci i podstawiono moją wnuczkę w rękach Maksalonów córkę Anny Pióreckiej i W. Putin jako syna kucharza podstawiając Zuzannę Maksalon jako spadkobierców na Wawelu, która miała mieć dziecko z Liderem Światowym po czym miała zostać zamordowana. Dlatego moją mameę Filomenę Bochyńską zamordowano, aby przejść przez sprawę o zniesienie współwłasności INs 956/09 doprowadzając do spadku po Tarnowskich podstawiając pod ulicę Nowowiejską, aby wpisać, że Władysław Tarnowski przeżył i upozorowano, że miał dwoje dzieci mimo wcześniejszej wersji, że był sparaliżowany do pasa i nie miał dzieci, Naprawdę został zastrzelony przez księdza w sadzie jako dziecko. Wypisane osoby przy mojej rodziny są to służby wojskowe, które kryją przestępstwa z przeszłości na mojej książęcej rodzinie. Oszustwo Kościoła katolickiego i rządu polskiego miało doprowadzić do gwałtu ma moich dzieciach i wnukach oraz prawnukach co prowadziło mordów oraz doświadczeń przez Centralną Organizację Pozarządową , która miała decydować za nich o ich ciele wpisując PS jako chorzy psychicznie co jest przekroczeniem prawa przez rząd i PiS, któremu chęć zysku zasłoniła zdrowy rozum. Kulminacją zła miał być gwałt z koniem w celu morderstwa Katarzyny Kaźmierczyk oraz mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk z powodu dorobienia nieistniejącej historii dla Katarzyny II Romanow, którą upozorowano, ze miała seks z koniem po czym umarła jak twierdził były mąż Dariusz Piórecki.

DNA moich dzieci miało służyć do rozmnażania jak króliki do czego nawoływał papież jako rozmnażanie uchodźców muzułmanów z europejczykami. Wykorzystano dwa akty notarialne po śmierci taty repertorium A2279/2007 oraz Repertorium A 4823/2007 , gdzie powielono moją tożsamość jako Bożena Elżbieta Piórecka na Lipie Henryk Szyb 1 wpisując PESEL 630312705 oraz DO WL5334137 czyli papierowy dowód i powielając adres na Bożena Piórecka na Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdyż wówczas tam mieszkałam a zameldowana byłam na Lipie Henryk Szyb 1. Z tego powodu wytworzono dwie rodziny i usunięto mój PESEL jako niezgodność PESEL i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co ukryto na jego firmach wprowadzając spadkobierców w tym Zuzannę Maksalon. W jednej tożsamości dorabiając chorobę stychiczną dla mojej matki Filomeny Bochyńskiej, aby podmienić na Jadwigę Bochyńską podstawiając Jadwigę Kaczyńską według kabały na Wawel. Wykorzystano pełnomocnictwo mojej mamy Filomeny Bochyńskiej niezgodnie z przeznaczeniem do sprawy INs 956/09, podstawiając dane mojej córki Anny Pióreckiej pod moje dane Bożena Piórecka i wstawiając wnuczkę Zuzannę Maksalon córkę Anny Pióreckiej jako Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk wstawiając Waldemara Maksalon jako opiekuna Zuzanny Maksalon wstawionej jako spadkobiercy na spółki męża Jerzego Kaźmierczyk. W ten sposób pan Waldemar Maksalon z Bohdanem Żakiewicz i Piotrem Waydel zastawił ziemię i pobrał kredyty na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk co zostało ujawnione w SR Tarnów V GC 57/16.

Z tego powodu podstawiono moją córkę Anne Piórecką zamieniona na Elżbietę Piórecką z domu Mazurek za żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez Kościół katolicki, która miała oskarżyć męża za morderstwo jej matki do czego dorobiono akta na zlecenie Kościoła katolickiego i papieża Franciszka, który pracuje z patriarchą Moskwy Cyrylem co oznacza, że Zuzanna Maksalon został a podstawiona na Rosję jako spadkobiercą na carski mieniu, które miało zostać oddane dla Lidera Światowego przez prezydenta Rosji pana W. Putin.

Bóg przyspieszył czas, aby wszystko było widoczne w celu ratunku dla ludu Bożego.

Bestia miała oddać Rosję w ręce Smoka. Zamek Wawel był tylko teatrem przeniesionym do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie wprowadzono Święto Chanuki jako zabawa z Polski wprowadzając fałszywych Radziwiłł za Romanow. Nie jest to czas opisany w biblii, ale obecne działania miały na celu podszycie się pod zapis w biblii do kradzieży mienia carskiego i królewskiego. Oszukano społeczeństwo w celu kradzieży pieniędzy co prowadziło jedynie do zbrodni ludobójstwa i wojny w celu wyprania kradzionych pieniędzy i usunięcia prawdziwych linii genealogicznych, które miały być zastąpione przez fałszywe linie genealogiczne wytworzone w Starachowicach przez Urząd Miasta w Starachowicach wykorzystując ukrycie rodziny carskiej i książęcej w innych rodzinach pod zmienionymi nazwiskami. Opłacono ludzi z kradzionych pieniędzy przez bankierów, którzy upozorowali w systemach bankowych naszą śmierć w systemie bankowym, gdzie wprowadzono fałszywe dane osobowe przez Sądy w Polsce opłacane z kradzionych pieniędzy czego przykładem jest program 500+ jako windykacja PLUS BANKU na Bohaterów Westerplatte 1.

Aby nie wyszła podmiana osób i miast wpisano się w miejsce zakupionej w 2001 roku nieruchomości na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach przez moich rodziców służby wywiadu i agentów Kościoła katolickiego. Na nieruchomości po rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskiej, własność znika przez wpisanie się sąsiadów i Urzędu Miasta mimo braku z mojej strony zgłoszenia zmian w Księdze Wieczystej. Dowodem na to jest naliczenia mi 500,- PLN kary za brak dokonania zmian według sądu we właściwym czasie mimo braku upływu pół roku czasu od sprawy po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej. Moje dane umieszczono w Miedznej Drewnianej 244 jako córkę teściów, a ich córkę Martę Cybulską wpisano w miejsce Maty Bochyńskiej wcześniej Piórecka pozorując ją na spadkobiercę po mnie na nieruchomości Bohaterów Westerplatte zakupionej w 2001 roku od Urzędu Miasta wpisując po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej zmiany w Księgach Wieczystych przez sąsiadów przez wykorzystanie sprawy o zniesienie wspólnotowości oraz inne jak przyłącze wodne Heleny Surma, oddanie tereny na chodnik dla Urzędu Miasta oraz przesunięcie granicy i bramy u sąsiadów z drugiej strony domu co spowodowało wspólne sprawy jaki wspólne części domu jak dach i klatka wejściowa oraz jako współudział w gruncie, gdzie początkowo wpisano 10.315,- części jako udział w gruncie zamieniając na własność Heleny Surma i Urzędu Miasta i Kościoła katolickiego tworząc rozmnażanie jak króliki co jest fizycznie niemożliwe, co miało zostać ukryte na moich wnukach i dzieciach i prawnukach jako króliczki zamieniając znak Viktorii zwycięstwa na moją wnuczkę Wiktorię jako króliczka doświadczalnego zamierzając zamordować moje dzieci i wnuki w tym z Anny Pióreckiej czyli Zuzannę Maksalon, gdyż wstawiono syna kucharza carskiego W. Putin , którego dzieckiem jest Zuzanna Maksalon jako carska rodzina wykorzystując nazwisko sędziego Wojciech Kucharskiego i sprawie IC 178/15 zamieniając Franciszka Maksalon , który budował dom za pieniądze mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka na Feliksa i Genowęfę Maksalon rodziców Waldemara Maksalon pozorując drugą żonę Alicję z domu Kowalską na Mazurek, aby przejść na Franciszka Jana Mazurka mojego dziadka pozorując go na Franciszka Maksalon jego żony Anieli Reginy Mazurek ojca, którym był Franciszek Gliński ukryty po morderstwie na rodzinie jako Franciszek Maksalon z Huty, gdzie urodziła się babcia, do której należał ten dom Pasternik 31 zamieniając ulicę na Nad Kamienną 25. Obecnie następuje próba zamiany na Pasternik 25 i zamiany Bohaterów Westerplatte 1/1 na sąsiadów po drugiej stronie, gdzie mieszka pan Wątroba co było widoczne przed laty.

Poinformowano nas , że pana Berluskoni jest najbogatszym człowiekiem w Szwajcarii co oznacza wydanie carskiego mienia jako spadkobiercy, a podmiana dokonuje się przez akta medyczne, aby upodobnić daną osobę do osoby pozoruje czyli zawał serca , który dorobiono dla mojego męża w Toruniu, którego tam nie miał, ale w Szwajcarii po zatruciu co oznacza podmiana w 2005 roku podstawiono fałszywe dane do Szwajcarii jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk przez Kielce czyli oszustów za zgodą sędziego Merty podstawiajć sprawę Cz 422/16 pozorując Elżbietę z Torunia za żonę mojego męża, która go skarży i wstawiając do sprawy IC 2627/10 z naszego powództwa przeciwko Bankowi UBS AG w Szwajcarii i FED w USA oraz Skarbowi Państwa jako spadkobiercę po fikcyjnej Bożenie Bochyńskiej-Każmierczyk wytworzonej przez sędziego Mertę w SO Kielce przysyłając po dwóch latach nierozpoczętej sprawy z powrotem do Starachowic mimo wcześniejszego przesłania ze Starachowic do Kielc jako właściwość prowadzenia sprawy INs 390/10 powielona na drugą w Starachowicach, a obecnie przesłana do Waldemara Maksalon sprawa INs 716/10 co oznacza prowadzenie sprawy przez Kielce i dorobienie spadkobierców do linii Maksalon co udowodnił prokurator po naszym zgłoszeniu , że sprawa jest prowadzona przez adwokata z urzędu, którego nie było a próbowano obecnie wprowadzić adwokata męża jako adwokata z urzędu, aby wykorzystać jedną sprawę obecnie przywróconą jako dwie sprawy czyli sprawa pierwotna męża SO Kielce IIIK 207/07 przed naszym ślubem powielona na Toruń sprawa IIK 164/11 powielona na IIK 197/10 i podstawiono teścia Jana Kaźmierczyk w miejsce mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka za którego podstawiono papieża Franciszka jako właściciela naszej ziemie jako Kościół katolicki, wykorzystują Nad Kamienną 25 moją własność jako własność Kościoła, aby pozorować, że Mariana Bochyńskiego jako księdza , który nie ma dzieci, ukrywając, że dziadek wyszedł z Kościoła , gdyż się ukrywał po uratowaniu jako carewicz Aleksy Romanow jako Marian Bochyński w Sandomierzu. Drugą nieruchomość przejęło wojsko podstawiając tego samego dziadka jako Roman Bocheński i podstawiono mojego tatę Józefa Bochyńskiego na działce mamy pozorując, że mój tata Józef Bochyński jest dzieckiem nieślubnym księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie na rozkaz Adolfa Hitlera w trzeciej nieruchomości podstawiono w miejsce mojego dziadka Brunona Bochyńskiego sąsiadów pozorując mojego tatę na Józefa Bocheńskiego z matki Vogel i wpisując Helenę Surma jako spadkobierce na Rudzie Malenieckiej, gdzie podstawiono Feliksa Maksalon jako Feliksa Wielogłowskiego natomiast Mazurków wpisując jako Radziwiłł wykorzystując ojca Joanny Główki pana Krakowiaka zamieniając go na spadkobierce po Radziwiłł i podstawiając matkę dziadka Katarzynę Krakowiak jako Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski usuwając dane mojej rodziny.

Wpisanie przez sąsiadów do Ksiąg Wieczystych danych na moje mieszkanie, działkę i garaż z komórką po zniesieniu współwłasności jest dowodem przerobienia ich za spadkobierców, którzy zamienili moją mamę na psychicznie chorą co jest dowodem przestępstwa. Komornik przysłał po sześciu latach po śmierci mamy koszty spisu z inwentarza zamieniając moja mamę na Bocheńską z domu i podstawiono córkę teściów jako spadkobiercę na carskim mieniu mojego taty Józefa Bochyńskiego. Dowód przestępstwa to wpisanie udziału jako 10315/92628 co jest rozbieżne z aktem notarialnym zakupu nieruchomości w 2001 roku. W dniu 26. 11.2010 roku odebrałam wypis z rejestru gruntów na nazwisko mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, a dopiero po tym wydano mi mój wpis na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, aby ukryć , że ktoś posłużył się moimi danymi wpisując dla mojej mamy PS jako psychicznie chora przez Urząd Miasta Starachowice. Dowodem przestępstwa jest brak moich danych i siostry przy mamie co oznacza wpisanie pana prezydenta Andrzeja Dudy i jego żony Agaty jako spadkobierców po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskiej co jest promowane przez Kościół katolicki za zgodą papieża Franciszka , który zniszczył godność moich rodziców i dziadków. Do fałszowania stosuje się żydowski zapis z prawej na lewą w systemie informatycznym jako system rządowy co oznacza, że zamieniono mnie na Elżbietę kreując Kaźmierczyk z domu, aby przejść na teściów na Miedzną Drewnianą 244.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Urząd Miasta Starachowice podmienił dane osobowe rodziców i wpisał PS do wyprowadzenia mienia. W tym celu usunięto mój PESEL gdyż wpisano moje dane na Lipie Henryk Szyb1 i tam służby przejęły kontrolę i mojej siostry Beaty Idziak, wpisując dane z naszym drugim imieniem jako inne osoby przy tych samych danych osobowych.

Znieważono moich dziadków i rodziców przez ludzi najniższej kategorii dla pieniędzy, zamieniając INS przez Urząd Miasta Starachowice na PS jako Psychicznie chora dla mojej mamy, co jest przestępstwem.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s