Tramwaj Krakowiak

Starachowice 11.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Tramwaj Krakowiak na Wawel odniesieniem do kolejki Gütsch w Lucernie

Doszło do próby zatrudnienie mojego męża, co miało być pretekstem do aresztowania jak również mnie, gdyż był to podstęp z powodu, że wszystko co jest uruchomione w tym kraju można powiedzieć że jest na naszych funduszach. Spowodowało by to pretekst pod byle jaki fałszywym zarzutem, aby aresztować męża i mnie na fałszywe dane , gdyż już to śmiał określić sądzia Wojciech Pruss nazywając mojego męża złodziejaszkiem, co przekroczyło nie tylko granice rozsądku, granice prawa, ale również jest to dowód, że dopisywane są służby za moją prawdziwą rodzinę, która była szanowaną od wieków a obecnie stała się łupem opryszków pracujących na zlecenie dawnego systemu zakazanego w kraju prawem.

Wpisano dane prokuratora Wilczyńskiego, mecenasa Małachowskiego i w Kielcach sędzinę Bro która udaje spadkobierce na mojej działce, w drodze na ulicy Nowowiejskiej, co jest widoczne, przez fałszowanie udziału w drodze, z ¼ do 4/24 co jest 100% przestępstwem i dowodem oszustwa przez Starachowice i obecnie następuje przejście na zatwierdzenie tego oszustwa w Kielcach , gdyż tam dorobiono fałszywych spadkobierców, podstawionych pod moją mamę Filomenę Bochyńską , co udowodniło samo w sobie, że moi rodzice byli szlachetnymi, godnymi ludźmi z pochodzenia arystokratami, a zostali znieważeni jak i mój maż Jerzy Kaźmierczyk, którego Pan z całą pewnością może obronić wznawiając sprawę, którą wykorzystano bezprawnie dla matactwa powielając ją na kilka co nam odczytano. Spowodowało to, podstawienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod linię mojego dziadka Brunona Bochyńskiego występującego w wojsku jako Roman Bochyński i połączono z moją sprawą która znika w Kielcach IX Ka 280/12 Sądu Okręgowego i potajemnie zwrócona została do sprawy wcześniejszej Sąd Rejonowy IX K 131/11. Wykorzystano ją, aby podmienić mi PESEL i wpisać oszustów do Krakowa, gdzie pan Czesław Daleszak mówił, że ma windykację w Krakowie i podał się za spadkobiercę po moich dziadkach i rodzicach, wykorzystując kupno mojej działki a wykorzystał do uwiarygodnienia w Bankach swojego oszustwa i kradzionych pieniędzy z 50,- milionów euro w Szwajcarii, gdzie wstawiono Bohdana Żakiewicz, którego ujawnił sędzia Wojciech Pruss. Czesław Daleszak udaje spadkobiercę w Krakowie, gdzie podmieniono Romana Polańskiego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając wcześniejsze akta byłego męża Dariusza Pióreckiego, pod którego podstawiono Wacława Podolskiego w Krakowie i rozwód z jego żoną Ewą Podolską z domu dziecka naprawdę Bożena, którą adaptowali państwo Aniela i Wacław Mieszała ze Starachowic, a których podstawiono pod moją babcię Anielę Mazurek z domu Maksalonów naprawę księżna Regina Glińska. Ewa Podolska jest moją chrzestną, którą podstawiono pod moje dane pozorując że była żoną mojego taty co wykazało IPN, Podstawiono Zakład Psychiatryczny co oznacza ,że doszło do skrzywdzenia mojej chrzestnej w Krakowie dla pieniędzy zamieniając ją na mężczyznę i podstawiając pod sprawę SR Starachowice Ko 336/13 w Prokuraturze Starachowice we współpracy z Prokuraturą Kraków i Prokuratura Toruń ukrywając to jako przesyłki rejestrowane do nas co dowodzi udziału prokuratury w kradzieży mienia carskiego. Podmieniono akta mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego i zamieniając dalej na Wacława Podolskiego i pozorując ich braćmi podstawiając Romana Bocheńskiego pod Bohdana Bochyńskiego urodzonego w 1884 roku za którego wstawiono Bohdana Żakiewicz udającego brata Wacław Bochyńskiego, gdyż tak wykazani byli jako bracia w Szczekarkowie z tym, i takie dokumenty przekazałam panu Kazimierzowi Bani, który miał pełnomocnictwo, które oddał dla pana Mariana Budki z ul. Polnej 3 w Warszawie. Sąd w Warszawie mimo naszego zgłoszenia o zwrot dokumentów przez Sąd, odmówił zwrotu. Oznacza to że nas uśmiercono w systemie i wprowadzono Bohdana Żakiewicz, który udawał spadkobiercę z USA, jako część planu zaskarżenia Romana Polańskiego, aby wyłudzić odszkodowanie i ukryć fałszywe sprawy do wyprowadzenia pieniędzy z USA należący obecnie do mnie i męża do których zablokowano nam dostęp. Są nasze depozyty i wyspa Governers Island o którą się zwróciliśmy do Ambasady USA w Warszawie. W USA przebywał przed laty Wacław Podolski wówczas mąż Ewy Podolskiej którą zamienio9no na Ewę Kornaszewską jako Ewa Żakiewicz-Machowska podstwiajc wnuczkę Wiktorię Kornaszewska aby wykazać DNA mojej carskiej rodziny, natomiast bankructwo Podolskich w Krakowie zostało podłożone pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co ma przejście na Włochy przez salon Fiata i mojego dziadka, który był na szkoleniu w Turynie, gdzie był wytypowywany jako jeden z pięciu w całej Polski do Fabryki Fiata w Turynie jako modelarz faktyczny hrabia Jan Tarnowski.

Wykorzystano żart mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk przed naszym ślubem po zakupie SOF-ART Sp. z o.o. do właściciela firmy PERFEKT, że zbankrutował po przejęciu SOF-ART Sp. z o.o. o czym poinformowała mnie telefonicznie pani Emilia Gondek, twierdząc , że ma informacje z wiarygodnego źródła podczas, gdy obie rozmowy były prowadzone w mojej obecności. Udowadnia to, , ze nie jest przypadkowe było podstawienie Emilii Müller w Szwajcarii za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiając Emilii Brzezińska na USA i Czechy, aby podstawić obcą osobę Adama Brzezińskiego pod mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, następnie został podstawiony pod paszport Adam Kaźmierczyk z wycieczki do Czech użyty w UBS AG w Zurychu jako spadkobiercy po moim skarżonym obecnie mężu Jerzym Kaźmierczyk co jest dowodem, że żyjemy. Z tego powodu podstawiono Krzysztofa Chaję i Krzysztofa Dudę za spadkobierce na carski mieniu w Starachowicach dokonując oszustwa. Dokonano jeszcze jednej podmiany przez notariusza Arczyńskiego z Kielc, który zamienił adres do korespondencji Miedzna Drewniana 244 na adres zamelinowania Bohaterów Westerplatte 1/1 do aktu sprzedaży działki zamienionej bezprawnie na dział spadku w 2007 roku aby ukryć oszustwo na spawie SO Kielce 207/07 zamienionej na dział spadku, gdyż nikt nie jest wstanie wykazać tak dużych pieniędzy 50.000.000,- EUR w 2004 roku, kiedy nastąpiło zaskarżenie Czesława Daleszak do Prokuratury Kielce w systemie bankowy jak wskazując dział spadku co oznacza zaplanowane morderstwo po tak sporządzony akcie notarialnym przez notariusz Arczyńskiego w Kielcach na wniosek Czesława Daleszak w 2011 roku, który zrobił dział spadku w 2007 roku na ulicy Nowowiejskiej w celu ukrycia działu spadku a SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie zarząd spółki podstawiono do firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w celu podstawienia windykacji do APE UMWELTTECHNIK AG w Zug w Szwajcarii.

Kancelaria Notarialna Maria Arczyńska i Grzegorz Arczyński Rep. A. 10205/2011 z dnia 21.10.2011 oraz Rep. 10593/2011 z dnia 4.11.2011 roku co połączono z wypadkiem samochodowym córki Marty Bochyńskiej w Irlandii i kradzieżą 100.000.000,- EUR przekazanych z UBS AG do PKO BP wstawiając fałszywy krąg spadkobierców w 2011 roku w spawie SR Starachowice INs 956/09 i INs 716/10 przez błąd pisarski Prezesa Sądu w Kielcach pana Merty, który zamienił sprawę SO Kielce IC 2627 z powództwa naszego Jerzego Kaźmierczyk i Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na sprawę SR Starachowice z powództwa Waldemara Maksalon INs 956/09 i INs 716/10 podmieniając nam tożsamość przez błąd w nazwisku zamieniając „ź” jako „z z kreseczka” na „ż” jako „ż z kropką” i pozorując Zuzannę Maksalon moją wnuczkę córkę Anny Pióreckiej i W. Putin wychowywaną przez Edytę Maksalon jako jedyną żyjącą osobę z carskiej rodziny zamieniając Waldemara Maksalon na jej opiekuna prawnego w celu kradzieży 100.000.000,- EUR w 2011 roku co ukryto zastawieniem nieruchomości pod kredyt na spółce MARMPRPC-POLSKA Sp. z o.o. przez Waldemara Maksalon wykreowanego na opiekuna małoletniej spadkobierczyni czego dowodem jest roszczenie Funduszy Inwestycyjnego z Warszawy INCASO w Tarnowie, gdzie podstawio9no kolejnych spadkobierców Janine i Stanisława Pikul pod Janine Surma i Łukasza Surma w Starachowicach wykorzystując pełnomocnictwo nasze dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do wprowadzenia carskich pieniędzy na konta spółki męża Jerzego Kaźmierczyk w banku BOŚ co ukryto przez wykorzystanie weksla na 50.000.000,- EUR wytęsknionego przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla Banku Technologii SP. z o.o. z Kielce zamiennego na Korpus Kadetów do reaktywacji carskiego szkolnictwa wojskowego w Polsce.

Spraw III K 207/07 była prowadzona przed naszym ślubem i jest częścią tej samej sprawy w SO Toruń II K 164/11, gdzie sfałszowano dane osobowe ukrywając nasze małżeństwo z 28.06.2008 roku, które jest częścią do Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Sprawę powielono i podstawiono fałszywych spadkobierców, którzy udowodnili brak winy z naszej sprawy , gdyż sami pobrali nasze pieniądze. System Bankowy w Szwajcarii jest oparty na Zakonie Templariuszy, którym zarządza papież. Zakon użył Romana Polańskiego poprzez podmianę akt do wyprowadzania depozytów podkładając akta pod sprawę w SO Toruniu IIK164/11 przy pomocy oszustw z Urzędu Miasta w Starachowice. Dlatego pani Jaworska powiedziała, że mąż Jerzy Kaźmierczyk musi przebywać w mieszkaniu na Bohaterów Westerplatte 1/1 podkładając fałszywe akta nadzoru policyjnego wykorzystując nadzór na Bożena Piórecka ,gdy byłam przed ślubem po powrocie ze Szwajcarii, pozorując mnie na wykreowaną przez system osobę na Bożena Piórecka z domu Mazurek, aby zniszczyć godność mojej matki Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek pozorując że miała dziecko nieślubne. Dlatego że w Kościele jest moich dwoje dzieci skradzionych po urodzeniu do wytworzenia DNA carskiej rodziny. Stworzono program 500+ przez Zakon, aby finansować dzieci dla Rządu Polskiego windykując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na ul. Westerplatte 1/1 jako Bohaterów Westerplatte 1, w Starachowicach podstawionego pod mojego nieżyjącego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego zmienionego na jego dorobionego brata Jerzego Bochyńskiego w Katowicach wykorzystując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do ukrycia oszustwa Urzędu Miasta Starachowice. Jest to dowód na próbę zamordowania męża i mnie z rodzinami, aby powtórzyć zaistniałą historię śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich powtarzając to na nas pozorując w systemie mnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską a mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na mojego tatę Józefa Bochyńskiego.

Sprawa SO Kielce IIIK 207/07 jest całością sprawy w której częścią jest sprawa II K 164/11 i II K 197/10 gdzie podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego podmieniając na Jana Bocheńskiego przez matactwa Sądu w Starachowicach, gdzie mnie powielono na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i Bożenę Bocheńską-Kaźmierczyk dorabiając przez policyjne akta AK czyli apelacji, gdzie dorobiono akta o uszkodzenie ciała.

Wszystkie sprawy prowadzone w sprawie SOF-ART sp z o.o zakończyły się i wygrałam ostatecznie co uniemożliwia roszczenia, również od mojego męża, gdyż spółka ma osobowość prawną co oznacza, wyłączenie tej części również od mojego męża którzy zakupił spółkę ode mnie przed naszym ślubem. Sprawę SO Kielce IXKa280/12 zwrócono obecnie do Sądu Rejonowego co oznacza, że ktoś ją ponownie prowadził, co jest przestępstwem i podszyciem się pod moje dane osobowe oszustów co stworzyło niezgodność PESEL w sprawie SR Kielce IXK131/11

W sprawę SR Kielce połączono z Krakowem i podstawiono zeznania w moich sprawach spółkach w tym jako SR sygnatura akt IX K131/ 11 jak można zauważyć połączono ze sprawą mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniając na Dariusz Piórecki i łącząc go ze sprawę pana Wacława Podolskiego i Romana Polańskiego przerabiając ich na braci, aby wykorzystać nasze mienie pod te osoby pozorując ich za spadkobierców na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który otrzymał wraz ze mną prawa do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej. Zamierzano podmienić sprawy mojego dziedzictwa z mężem na sprawy spadkowe czego nie jest tematem nasze dziedzictwo rodowe, gdyż są wyłączone z nieruchomości, które przejęłam z moja siostrą po naszych rodzicach, które bez podziału masy spadkowej przerobiono na dwie różne rodziny manipulując drugimi imionami i adresami. To jest hańba dla Polskiego Systemu Sądownictwa. Nikt nie ma prawa niszczyć godnością moich dziadków i rodziców, a został wpisany pan Broda, mąż córki dorobionej siostry mojego dziadka i dlatego wykorzystano sprawę w Kielcach sygnatura akt SO Kielce IIIK 207/07, gdzie sądziła męża pani sędzina Broda, i wykorzystał to pan Czesław Daleszak , który poprowadził nasze sprawy udając spadkobiercę z jego żoną Lidią Daleszak wykorzystując moje sprawy sądowe w których podał się za rodzinę i dalej prowadził zakończone sprawy usuwając nasze dane z systemu bankowe tworząc wielokrotne windykacje do kradzieży carskich pieniędzy.

We wszystkich sprawach mąż został zaskarżony o brak płatności, faktur w sytuacji, gdy skarżący podali się za spadkobierców pobrali wielokrotności roszczeń. Nadto doszło do sprzeczności w wyrokach sądu w SO Kielce III K 207/07 i SO Toruń IIK 164/11 w2 tej samej sprawie zakazującej prowadzenia działalności w celu uniemożliwienia rozliczenia się spółek i ukrycia kradzieży Skarbu Państwa, który podał się za spadkobiercę naszego mienia co oznacza udowodnienie, ze rodzina carska przeżyła w Polsce. Podjęcie gdziekolwiek pracy powoduje aresztowanie męża zgodnie z wyrokiem SO Toruń IIK 164/11, gdyż wszystkie w firmy w Polsce są na kapitale dłużnym PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk prowadzonej przez Skarb Państwa, który pozorowała naszą śmierć od 2004 roku skarżąc nas wielokrotnie w celu wytworzenia roszczeń do kradzieży pieniędzy.

Pozorowanie w Starachowicach i Warszawie dla Zakonu Maltańskiego, który obecnie zaplanował zaproszenie nas co przypominało moje przybycie z ojcem do chrzestnego prowadziło do powtórzenia czynności , które doprowadziły do zatrucia i śmierci mojego taty Józefa Bochyńskiego za którego wstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Tą samą trucizną zostałam zatruta w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, trucizna jest dwuskładnikowa i wchodzi w reakcję w połączeniu z drugim elementem, który umieszczono w domu na zasłonie. Nie można brać lekarstw ani środków chemicznych, ale obroną są jedynie naturalne zioła, leczenie trwało jeden miesiąc przy silnej gorączce i skurczach jelit co u ojca pozorowało tętniaka, gdyż jelito zostało zablokowane jak sztywne. Dorobienie nieistniejącej próby samobójczej dla męża jest dowodem na plan morderstwa dlatego sprawa musi być przewrócona i usunięte fałszywe opinie psychiatryczne oraz oficjalnie mamy być przeproszeni, gdyż członkowie zakonu w Starachowicach rozpoczęli pozorowanie czynności jakie miały miejsc przed śmiercią mojego taty Józefa Bochyńskiego , którego zamierzano zastąpić papieżem Janem Pawłem II, dorabiając mu dzieci z nieprawego łożą podstawiając moje wnuki z carskim DNA.

Powyższe działania wskazują na podjęcie czynności do powtórnego zatrucia i śmierci, gdyż zamieniono mnie i męża na moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich co jasno wskazuje, że doprowadzono do morderstwa moich rodziców oraz papieża Pawła VI, gdyż powtarzając sprawy powiązano je z Wacławem Podolskim podstawionym pod zamordowanego księcia Wacława Bocheńskiego w USA po jego śmierci , co doprowadziło do zamordowania papieża Pawła VI i powołania papieża Jana Pawła II w celu ukrycia kradzieży majątku carskiego przez morderstwo w 1978 roku w USA. Z tego powodu podstawienie są różni ludzie, gdyż z mężem nigdy nie byliśmy w USA, a pobrano pieniądze w Banku Rezerw Federalnych w USA podstawiając spadkobierców przez Gminę Żydowską w USA przez zamianę Polaków na Żydów wykorzystując aktorów z Hollywood stworzone przez polskich Żydów, a podstawianych jako spadkobierców w Starachowicach pod naszą rodzinę na nieruchomościach rodziców, aby przejść na carskie mienie na cały świecie. Zaplanowane działania na Wawelu podczas wizyty papieża były już zaplanowane w przeszłości przez Zakon, który chciał zlikwidować papieża jak to zrobił w 1978 roku. Rząd Polski przed laty przekazał jeden milion złotych na Misję w Zurychu wówczas nielegalną pomijając Misję w Marly we Fryburgu co obecnie próbowano ukryć żądaniem miliona złotych polskich nawiązki przez Pawła Krzymowskiego w sprawie SR Toruń IIK 467/15 zamieniając Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk co połączono ze sprawą SR Starachowice IC 178/15 o eksmisję z działki 29 ulica Nad Kamienną 25 w Starachowicach podstawiając Helenę Surma udającą spadkobiercę. Takie dane wprowadzono jako odwołanie do spawy SO Kielce Cz 422/15 do czego nie mam dostępu pozorując, ze pani Elżbieta Kaźmierczyk-Bochyńska jest żoną mojego męża podstawiając różne osoby pod tak sfabrykowane dane , aby powiązać ze sprawą „Bolka” czyli Lecha Wałęsy w Gdańsku numer 422/14 w celu ukrycia kradzieży carskich terenów w Szwajcarii przez wprowadzenie na Wawel fałszywych spadkobierców przez papieża Franciszka idąc po kobiecie wykorzystując moją mamę Filomenę Bochyńską czyli hrabinę Filomenę Jadwigę Tarnowską jako Jadwigę Tarnowską zamienioną na Jadwigę Kaczyńską wstawiając jej syna Lecha i Marię Kaczyńskich na Wawel posługując się naszymi rodzinami i danymi osobowymi manipulując drugimi imionami, gdyż nie są zawsze wymieniane. Pan Paweł Krzymowski żądający miliona nawiązki był świadkiem w spawie SO Toruń IIK 164/11, gdzie Skarb Państwa , który jest naszym dłużnikiem oskarżył o 300.000,- PLN męża Jerzego Kaźmierczyk drugi raz w tej samej sprawie co jest łamaniem prawa artykuł 17&7, a wymienione kwoty wskazują jasno na oszustwo. Sprawę powiązano z kurtynami wodnymi w Oświęcimiu opłacanymi przez fałszywe windykacje na wodę tworzone przez Helenę Surma dla wodociągów na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez podmianę adresu sąsiadki, gdyż pobrano nielegalnie złoto stomatologiczne z obozów co zamierzano ukryć przez Złoty Pociąg w Wałbrzychu, gdzie mąż Jerzy Kaźmierczyk poprosił w spawie SO Toruń IIK 164/11 o jego zajęcie przez Sąd na poczet rozliczenia ze Skarbem Państwa, który bezprawnie podstawił adwokata z urzędu do spawy IC 26272/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej dokonując grabieży mienia przez służby woskowe prowadzać tajnie sprawę jako dwie w Krakowie Acz 207/10 i druga Acz 243/10. Pod jedną podstawiono wykreowaną fałszywą Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk do spawy Cz 422/16 co połączono z Krakowem z Sądem Apelacyjnym Acz 243/10 i drugą sprawę Sąd Apelacyjny Kraków Acz 207/10 połączono z IIIK 207/07 połączono z SR Kielce IXK131/11 co ukryto jako niezgodność PESEL , aby podstawić do Karkowa Czesława Daleszak, którego żona Lidia Daleszak zakupiła naszą działkę na ulicy Nowowiejskiej co spowodowało upozorowanie jej na Lidię Maksalon z powodu podstawienia Waldemara Maksalon na nieruchomość mojego dziadka na ulicy Nowowiejskiej co jest przestępstwem co zostało ukryte przez jego wnuczkę Zuzannę Maksalon będącą z gwałtu mojej corki skradzionej do Kościoła co spowodowało wstawienie jej jako spadkobiercy na firmy mojego męża PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk co spowodowało jego zaskarżenie w Toruniu przez fałszywych spadkobierców.

Połączono gazetę Źródło na Misji w Zurychu na sponsorowanie Stowarzyszenia „Źródło” w Łodzi , gdzie był mój maż Jerzy Kaźmierczyk miał być osoba sprawdzającą fundusze i został podmieniony na Jerzego Winsztal prezesa Stowarzyszenia „Źródło” , który miał nasze pełnomocnictwo z Jolantą Mazur zamieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczak, a męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Jerzego Kaźmierczak i na takie dane sfabrykowano wyrok męża w Toruniu na dwie osoby jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w wypowiedzi słownej sędziego. Prokuratura Starachowice dorobiła dokumenty o uszkodzeniu ciała, aby ukryć dorobione przez Urząd Miasta opinie psychiatryczne dla moje mamy Filomeny Bochyńskiej zamieniając sprawę spadkową INs 426/10 na opinie psychiatryczne jako PS 426/10 i wykazując moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, że wprowadziłam fałszywe dokumenty co jest oszustwem Urzędu Miasta zrobionym przez Helenę Surma , która zapłaciła do Ksiąg Wieczystych 200,- złotych do wpisania fałszywych danych co jest dowodem jej świadomego uczestnictwa w tym procederze co zamierzał ukryć komornik Zygfryd Nowak wpisując windykacje na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i siostrę Beatę Idziak jako dłużniczki po naszych rodzicach z obcą Heleną Surma mimo przejęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza co wskazuje na przestępstwo komornika Zygfryda Nowak, który wpisał obcą Helenę Surma jako spadkobiercę po moich rodzicach oraz na mieszkaniu wpisał obcych sąsiadów co połączono z wpisaniem tych ludzi na firnach męża Jerzego Kaźmierczyk co miało ukryć DNA Zuzanny Maksalon co jest dowodem kradzieży dzieci w 1985 i 1986 do wykorzystania do reaktywacji w Rudzie Malenieckiej do decyzji Rady Narodowej numer 178, gdzie za Franciszka Maksalon podstawiono Franciszka Mazurka i podstawiono Feliksa Maksalon za Feliksa Wielogłowskiego co obecnie zamierzano ukryć przez Feliksa Bochyńskiego fabrykowanego w Archiwum Państwowym w Radomiu, aby podstawić pod książąt Radziwiłł na Urzędów kolejną osobę panią Joannę Główkę córkę Krakowiaka zamienionego na Radziwiłł do banku UBS AG zamieniając Joannę Główkę na Joanne Kowalską , która zniknęła z Baku UBS AG i nikt nie pamięta dyrektora banku.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s