Otwarte drzwi

Doszło do próby wykorzystania fałszywych opinii psychiatrycznych wytworzonych przez Urząd Miasta Starachowice w wykonaniu Sądu Rejonowego w Starachowicach, który wytworzył list z dwoma potwierdzeniami zwrócony co wyjaśniła poczta polska w reklamacji stosowany do zakładów zamkniętych . Oznacza to, że służby wojskowe zamierzały aresztować mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na wniosek fałszywej żony odnosząc się do biblii. Celem jest odniesienie się do zapisu biblii o umieszczeniu Józefa w studni, gdyż bracia go sprzedali i pozorując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na mojego ojca Józefa Bochyńskiego, którego cała rodzina sprzedała. Celem było umieszczenie mojego męża w więzieniu i zakładzie psychiatrycznym z powodu kradzieży przez fałszywe sprawy w Sądzie w Starachowicach Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego. Zamierzano upozorowano mojego męża na Józefa , przeciwko któremu skierowane fałszywe oskarżenie o gwałt podstawiając obecnie akta reżysera Romana Polańskiego z Krakowa na Starachowice. Działanie takie wynika z faktu prowadzenia działań przeciwko naszej rodzinie przez okultystów w Zakonie Maltańskim, którzy nawiązują swoje działania do pisma świętego w celu zdobycia pieniędzy wykorzystując moje wnuki aby wykazać DNA carskiej rodziny. Sąd w Starachowicach nie wiedział, że Poczta Poczta wyjaśniła, że wina stoi po stronie Sądu Rejonowego w Starachowicach, który przygotował pułapkę. Wynika to z faktu, że w okresie PRL była tylko jedna reaktywacji w 1986 roku w Rudzie Malenieckiej i sądy dokonały podmiany rodziny carskiej przez fałszerstwa i nie ma ucieczki, gdyż pobrano na Wawelu miecz paradny podając się za naszą rodzinę co zamierzano ukryć przez kradzież domku Nad Kamienną 25 w Starachowicach, gdzie podmieniono naszą rodzinę na służby SB podstawiając Waldemara Maksalon pracującego również dla Kościoła katolickiego.

754565

Starachowice 17.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Urząd Skarbowy w Starachowicach
Znak Sprawy:2601-PDM.7002.18.2016
SR Tarnów
V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

W związku z pismem otrzymanym z Urzędu Skarbowego w Kielcach na temat ustosunkowania się Urzędu Skarbowego do zarzutów strony oraz przedłożenia sprawozdania do 24.06.2016 jasno wykazuję możliwość odniesienia się do zarzutów.

Otrzymałam informację z SR Starachowice z wydziału Ksiąg Wieczystych w dniu 16.06.2016 ,że nie uznano dokonanej sprzedaży działki na ulicy Nowowiejskiej dla Lidii Daleszak przez odmowę wpisu do Ksiąg Wieczystych/ Postanowienie w tej sprawie numer Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 nie odebrałam z powodu mojego wyjazdu do córki po wypadku co spowodowało skutek doręczenia i jest obowiązujące. Oznacza to, że sprawa sprzedaży działki jest bezprzedmiotowa co za tym idzie bezpodstawne jest naliczenie podatku od odrzuconej przez sąd sprzedaży. Jest to ważny aspekt i oznacza, że Urząd Skarbowy nie ma wspomnianych postanowień sądu co w świetle podmiany danych na wytworzonych przez administrację Sądu Okręgowego w Kiecach CZ 422/15 na fikcyjną Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk dowodzi, że sprawa była prowadzona w Kielcach i Katowicach przez podstawienie obcych osób za mnie i moja siostrę , którą Urząd Skarbowy wykazał, że prowadzone są sprawy w Kielcach i Katowicach co wyraźnie wskazuje na powielenie osób i ukrycie oszustwa przez niezgodność PESEL.

Z tego powodu wnoszę uzupełnienie mojego odwołania o nowe fakty z powodu zaistnienia braku podstawy do naliczenia podatku i próby zawłaszczenia danych osobowych mojej rodziny przez służby wojskowe. Nadmieniam iż nie otrzymałam wykazanej kwoty, ale jedynie część. Z informacji mogę wnioskować, że były prowadzone sprawy przez osoby kupujące w sądzie co jest podszyciem się pod moją rodzinę i tworzeniem fałszywej genealogii dla innych. Z tego powodu dorobiono dla moich dziadków i rodziców inne związki małżeńskie co godzi w wartości jakie reprezentowali moi dziadkowie i rodzice.

Oszustwo dokonano w Kielcach do Katowic i wykorzystano Upoważnienie z dnia 16.02.2010 roku mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk do reprezentowania mamy w sprawie INs 956/09 w SR Starachowice , którą to sprawę wykorzystano do wprowadzenia całej treści Upoważnienia w życie .

Powodem był zapis przekazania dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk części majątku mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w tym jej części po moi tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim, należnego mamie jak majątku mamy dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, co wykorzystano jako darowizna i podmieniono moje dane osobowe na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby podstawić Magdalenę Jarczyk córkę Jerzego Bochyńskiego pod moją siostrę Beatę Marię Idziak podstawioną za córkę Barbary Bochyńskiej i Jerzego Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak. Z tego powodu skazano w SO Toruń IIK 164/11 mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając jego dane na Jerzy Kaźmierczak, gdyż Barbara i Jerzy Bochyńscy potajemnie reaktywowali Rudę Maleniecką jako jedyna reaktywację w PRL w 1986 na moje dawne dane osobowe i wpisano mnie jako Bożena Piórecka podmieniając dane osobowe na Bożena Piórkowska. Z tego powodu pojawia się w moich sprawach sądowych niezgodność PESEL, gdyż za mnie podstawiono inne osoby na różne miasta.

Z tego powodu sprawa INs 956/09 nie pojawia się w Urzędzie Skarbowym, gdzie miałam Upoważnienie, które zostało wykorzystane do podstawienia obcych osób do działu spadku na moim dziadka Franciszku Janie Mazurku, gdyż był to hrabia Jan Tarnowski. W sprawie INs 716/10, zniesienia współwłasności zamieniono na sprawę spadkową po mamie Filomenie Bochyńskiej zamieniając moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Filomena Bochyńska i podstawiono pod dane Katarzyny Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim Oś. Patronackie 31/16, aby przez niezgodność PESEL dokonać działu spadku na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk czyli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, SOF-ART Sp. z o.o., MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. oraz w Szwajcarii na APE-CH GmbH i APE UMWELTTECHNIK AG pobierając miliardy dolarów jako dział spadku na mnie i mężu w Katowicach. Działy spadku na nieruchomościach służą jedynie do wprowadzenia fałszywych spadkobierców na firmy mojego męża jako PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk i pozostałych wymienionych wyżej. Należy zaznaczyć, że również cześć po ojcu objęłam darowizną za jego życia 28.06.2006 roku jako Oświadczenie Woli objęte podatkiem 7% i obrazem „Kosz ze śliwkami”co zamierzano ukryć zamieniając darowiznę na dział spadku na 2006 rok podmieniając dokumenty sprawy spadkowej INs 67/08 na INs 67/06 i nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniono na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby ukryć dokonane matactwa w celu ukrycia reaktywacji Rudy Malenieckiej od 1986 roku i podstawienia służb woskowych, które muszą zwrócić mienie.

Ukrycia dokonanego zawłaszczenia reaktywowanego Centralnego Okręgu Przemysłowego dokonano przez podmianę moich danych osobowych Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk na dwie osoby : Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pod której dane podstawiono siedem kobiet z rodziny Bochyńskich jako żony mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za które wprowadzono służby wojskowe i koleje działy spadku na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk. W tym celu wykorzystano paszporty z wycieczki do Czech jego dzieci z pierwszego małżeństwa: Adam Kaźmierczyk, Paweł Kaźmierczyk , Ewa Kaźmierczyk, które użyto w UBS AG w Zurychu i podstawiono wszystkie dzieci z rodziny oraz z in vitro mające carskie DNA czyli moje wnuczki. Przestępstwa dokonano przez podmianę nabytej własności moich rodziców na zasiedzenie Waldemara Maksalon co wykazał Urząd Skarbowy przez błędy w akcie sprzedaży działki Nowowiejska dawne oznaczenie 13/6 i 13/8 zamienionej na zasiedzenie 2/3 na ulicy Nad Kamienną 25 działka 29 co jest podmiana dokumentów w celu ukrycia oszustwa. Miała nastąpić podmiana przesłanej przesyłki z Sądu Okręgowego w Kielcach dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , aby mnie eksmitować przez podmianę listów, gdyż usunięcie braku formalnego przez wpłatę 100,- PLN do sądu w sprawie IC 178/15 odebranego 14.06.216 roku z terminem 7 dni oznacza przyszły tydzień, a sprawa jest już rozpatrzona i wygrana w wyższej instancji przez męża Jerzego Kaźmierczyk jako SO Kielce CZ 422/16 i list został odebrany , gdzie mnie wpisano wpisano jako Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk do czego sędzia Wojciech Kucharski ustosunkował się, że jestem tą samą osobą co oznacza, że sprawa w Kielcach prowadzona dla mojego męża SO Kielce CZ 422/16 została wykorzystana przez pocztę i administrację sądu do podstawiania listu z nazwiskiem Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk, którą Sąd w Toruniu określił , że również dotyczy to mnie jako Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk.

W przeszłości Niemcy w 1940 roku podstawili mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli carewicza Aleksego Romanowa pod zamordowanego księcia Krzysztofa Radziwiłł dziadka Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuska co powoduje, że dzieci z pierwszych małżeństw mają wspólne DNA w linii książąt Radziwiłł. Mój tata Józef Ludwik Bochyński był jedynym synem Aleksego Romanowa i księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku. Aby ukryć rodzinę dopisano dzieci pomordowanych służących, jak Cecylia, Teresa, Konstancja, Jerzy i Marian syn Wacława Bocheńskiego z USA pod którego wstawiono Wacława Podolskiego co ukryto przez podstawienie reżysera Romana Polańskiego pod tożsamość mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Roman Bocheński, który występuje w Archiwum w Lublinie jako Marian Bochyński co oznacza wykazano dziadka jako księdza co zamierzano wykorzystać do usunięcia z istnienia naszej rodziny i próbę zamachu na nasze żucie.

Służby wojskowe wykorzystały wpisane osoby jako rodzina mojego taty co spowodowało dopisanie ich dzieci do moich nieruchomości usuwając dane osobowe prawdziwej mojej rodziny. Aby ukryć podmianę wykorzystano mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk dla którego wpisano siedem kobiet za żony:

  • Katarzyna Kaźmierczyk z domu Krasuska była żona

  • Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk obecna żona oraz dopisując pozostałe pięć jako :

  • Katarzyna Kędziora z domu Krzemińska córka Konstancji z domu Bochyńska

  • Elżbieta Włodarczyk panna syn Sebastian turowski córka Cecylii z domu Bochyńskiej

  • Grażyna Szmytka konkubina Niemiec c orka Teresy z domu Bochyńska

  • Magdalena Jarczyk z domu Bochyńska córka Jerzego Bochyńskiego czyli Jerzego Kaźmierczak

  • Beata Maria Idziak z domu Bochyńska córka Józefa Bochyńskiego

Dalszą podmianą jest podstawienie za wytworzoną przez administrację SO Kielce Cz 422/15 Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk panny Elżbiety Włodarczyk za którą wstawiana jest Elżbieta Doda z domu Gudewicz córka Mari z domu Bochyńskiej córki Bohdana Bochyńskiego. Ten sam mechanizm jest wykorzystywany do podstawienia pod każde z siedmiu imion kobiet.

Należy zaznaczyć, że złożenie przeze mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk w dniu 16.06.2016 roku pisma do ZUS o kapitał początkowy do emerytury i renty spowodowało trudności we wprowadzeniu dokumentu do systemu. Zwróciłam uwagę na prowadzone rozmowy ponieważ w Sądzie w Kielcach w sprawie SR Kielce IIIK131/11 nastąpiło oszustwo i podstawienie za nas obcych ludzi co ukryto przez niezgodność PESEL. W kontekście rozmów, które usłyszałam w ZUS, aby wprowadzić dokument, aby go system przyjął jedynym sposobem jest wyrejestrowanie wszystkich pracowników Urzędu Miasta, wprowadzenie dokumentu i powtórne wprowadzanie pracowników Urzędu Miasta Starachowice do systemu ZUS co oznacza wprowadzenie ich jako spadkobierców na spółki męża Jerzego Kaźmierczyk. Podobny mechanizm zaproponował minister Z. Ziobro, aby rozwiązać umowy ze wszystkimi sędziami i ponownie je podpisać przez obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. Analiza wymienionych faktów wskazuje, że pracowników Urzędu Miasta Starachowice i Sędziów Polskich wstawiono jako spadkobierców carskiego mienia na spółki PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, SOF-ART Sp. z o.o., MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o., którzy w SO Kielce IIIK207/07 skazali mojego męża i powtórzyli w SO Toruń IIK 164/11 podmieniając dane osobowe Jerzy Kaźmierczyk w wypowiedzi słownej sędziego Wojciecha Pruss na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak. Takie działanie dowodzi, że sędziowie i prokuratorzy podający się za spadkobierców carskiego mienia jako reaktywacja jedyna w PRL w Rudzie Malenieckiej z 1986 roku zaskarżyli mojego męża Jerzego Kaźmierczyk robiąc swojego przymusowego spadkodawcę tworząc tyle kombinacji, że systemy komputerowe nie wytrzymują tych fałszerstw, i należy wprowadzać dane do systemów od początku, aby usunąć zaistniałe błędy ustaleń faktycznych zastosowanych do wyroków sądowych do których dokumenty fabrykowano przez błędy administracji sądów do podmiany danych osobowych. Zamierzano mnie wywieźć potajemnie i męża przez wykorzystanie braku odbioru listu z poczty z dwoma potwierdzeniami jakie stosuje się w zakładach zamkniętych od prezesa Sądu odnośnie wytworzonego dokumentu przez komornika INs 395/10 spisu z inwentarza po sześciu latach zamienionego na dział spadku przez wytworzoną kwotę kosztów jako windykacji zamienionej na dział spadku do wprowadzenia Jadwigi Fleury z Moniuszków do wytworzenia Jadwigi Oppersdorffów herbu czarny kur do wstawienia na Pałac w Bałtowie w celu powtórzenia wykreowanej historii zabicia rodziny carskiej przez Miedwiediewa, którego rozkaz miał być wykonany na naszej rodzinie w celu uwiarygodnienia komunistycznego kłamstwa na prawdę i oszukania narodu Rosji. Systemy komputerowe nie przyjmują prawidłowych danych , dlatego obecnie Sąd Starachowice przysłał dokument wystawiony ręcznie z prawdziwymi danymi, który potwierdziłam bez zwrotki tylko dla poczty jako polecony, aby uśpić czujność do zaplanowanej podmiany osób, gdyż sprawa w SO Toruń IIK164/11 w rzeczywistości polegała na zaskarżeniu męża przez fałszywe żony z wykorzystaniem fałszywych akt psychiatrycznych podważających arystokratyczne pochodzenie mojego taty przy jednoczesnym wykorzystaniu reaktywacji Rudy Malenieckiej co oznacza wzajemną sprzeczność i jest dowodem oszustwa. List wysyłamy w dniu 17.06.2016 roku , który miał symbolizować rewolucję 17 października co oznacza plan morderstwa naszej rodziny wstawiając fałszywych spadkobierców na Pałac w Bałtowie, którzy mieli symbolizować załogę więzienia carskiej rodziny, gdzie mieli zostać oblani kwasem podkładając akta Ewy Podolskiej z Krakowa do sprawy Ko 336/13 podkładając awizo dorabiane przez sąd jako administracja sądu, aby upozorować mój podpis do sprawy Ewy Podoskiej w celu połączenia z Wacławem Podoskim i reżyserem Romanem Polańskim w celu wytworzenia windykacji w USA, gdzie nigdy z mężem nie byłam co jest powodem podmiany naszych danych osobowych, gdyż pobrano pieniądze w banku Rezerw Federalnych w USA. Sprawa INs 956/09 została przez Waldemara Maksalon wykreowana po zabiciu moje mamy na działka spadku po jej ojcu co oznacza, ze Nad kamienną 25 nie było objęte tym wyrokiem INs 716/10, gdzie pan Waldemar Maksalon miał dokończyć zniesienie współwłasności Nad Kamienną 25, ale nadal nie miał do niej praw własności, aby je zdobyć zrobił dział spadku po mojej mamie pozorując się na Bochyńskiego. Wyrok CZ 422/16 uchylił zaskarżone postanowienie, ale wykazał nieprawdę, że lokal stanowi własność powoda, gdyż pan Waldemar Maksalon nie wykazał nieruchomości tej i zrobił dział spadku po moim dziadku co oznacza kradzież i dorobienie opieki w celu ukrycia przestępstwa. Postanowienie z dnia 24 maja 2016 roku oznacza , że zostało odebrane przez teściowa, która nie poinformowała męża o tej sytuacji oznacza, obowiązek przywrócenia terminu, gdyż sąd dokonał oszustwa akceptując fałszywe zeznania Waldemara Maksalon , który dokonał podmiany rodziny. Wykazując, że nie przysługuje żadem środek zaskarżenia przy jednoczesnym wykazaniu , że ja mam zapłacić 100- PLN od tej samej sprawy w Starachowicach jest dowodem powielenia naszych tożsamości przez sędziów, którzy wykorzystują swój immunitet do kradzieży. Podstawienie Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod moje dane osobowe jest przestępstwem i dowodem, że rząd promuje faszyzm i komunizm i udowadnia, że chrześcijaństwo dla rządu jest mitem i służy do kradzieży tożsamości i pieniędzy. W sprawie Cz 422/16 jest błąd w nazwisku Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, którą zamieniono na Bożenę Kaźmierczyk-Bocheńską co oznacza w 100% podmianę danych na Kaźmierczyk z domu co również wykazał ZUS co oznacza, ze Marta Cybulska z domu Kaźmierczyk zamieniona została przez Urząd Miasta na Bocheńską co oznacza, że PS dopisano przez Urząd Miasta do tego oszustwa. Sędziowie nie podlegali do tej pory badaniom psychiatrycznym kierując innych co powoduje bezkarność tego zawodu , które kryje immunitet co jest sprzeczne z reaktywacją w Rudzie Malenieckiej zatajonej przez sędziów. Pismo jest ważnym elementem w wykazaniu skali dokonanych oszustw na nieruchomościach po moich rodzicach w tym ulicy Nowowiejskiej. Pan Arczyński dokonał przestępstwa, gdyż wpisał celowo adres korespondencji jako adres zamieszkania, aby podstawić teściów córkę w celu krycia matactw. Kancelaria Notarialna Grzegorza Arczyńskiego wykazała pismem L.Dz. 24/12 z dnia 26.09.2013 roku , że anulowanie sprzedaży nieruchomości objętej aktem notarialnym Rep. A10205/2011 z dnia 21.10.2011 oraz aktem notarialnym Rep. A. 10593/2011 z dnia 4,11,2011 rok odnoszącym się do pisma mojego z dnia 20.09.2012 roku twierdząc że kancelaria nie posada uprawnień do anulowania sprzedaży nieruchomości. Odniósł się ponadto do prokuratury w przypadku przestępstwem związanego z wyżej wymienionym aktem na co prokurator odmówił sprostowania wszelkich błędów we wszystkich sprawach co spowodowało oszustwo wpisując, że mój ojciec miał jedną córkę. Prezes sądu Okręgowego Merta uczestniczył w sprawie przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej IC 2627/10 , którą przekierował do państwa Maksalon co jest dowodem przestępstwa Sądu Okręgowego i dokonania kradzieży w Kielcach co jest kryte przez sędziów, gdyż dokonano kradzieży miecza paradnego na Wawelu czego nie można ukryć. Z tego powodu sprawa IC 178/15 o eksmisję jest działaniem komunistów, którzy dokonali reaktywacji w Rudzie Malenieckiej i ukryli się na Wawelu w Krakowie i dokonali kradzieży spółek męża Jerzego Kaźmierczyk , które zadłużyli. Doszło do sytuacji, że Waldemar Maksalon i Czesław Daleszak obcy prowadzą nielegalnie spółki Jerzego Kaźmierczyk mojego męża co media wykazują jako niejasne interesy męża Beaty Szydło. Prezes PiS bezprawnie posługuje się herbem Rawicz co oznacza, że zamierzał nas zlikwidować w celu podmiany naszej rodziny, której majątek zawłaszczył rząd polski co określił sędziwa Wojciech Pruss. Kradzież domku Nad Kamienną 25 jest celowym działaniem w celu dorobienia genealogii dla Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego, który doprowadził, że prawdziwa rodzina miała w zimie zamarzniętą wodę, gdyż pozbawiono nas dostępu do funduszy kradnąc firmy i zakazując ich prowadzenia na 5 lat co jest dowodem , że Zakon który w założeniach ma nieść pomoc zamienił się w egzekutora i złodzieja stojąc przy papieżu co oznacza, że Kościół popiera lichwę oraz stosuje metody antychrysta co jest dowodem braku jakichkolwiek zasad moralnych. Wszystko jest tylko na pokaz, a ludzie są opłacani z kradzionych pieniędzy i sprzedawani na końskim targu wystawiając ich na pośmiewisko. Ulica Nowowiejska miała udostępnić dla papieża Franciszka wejście na Wawel, gdy podał się za spadkobiercę naszej rodziny Kościół katolicki, który miał zlikwidować Kościół prawosławny i zniszczyć Rosję. Sprawa działki Nowowiejska odnosi się do wpisu pełnych danych osobowych i podstawienia sprawy IC 178/15 , gdzie w połączeniu wykazano, że dotyczy to również żołnierzy, jednostki pozbawionej wolności w administracji zakładu karnego oraz członka załogi morskiego statku i kapitana statku co oznacza podstawienie pod Ligę Morska i Kolonialną , gdzie dziadek był w zarządzie oraz plan zamknięcia mnie przez matactwa, gdyż sprawa dotyczyła eksmisji przy sfabrykowanych dokumentach przez Starachowice do Katowic. Waldemar Maksalon nie przyjął nieruchomości co oznacza, że nie jest właścicielem i złożył fałszywe zeznania zagrożone karą do pięciu lat pozbawiania wolności co jest zasadne przy wpisaniu się na nieruchomości Nowowiejska co jest adekwatne do pisma Kancelarii Notarialnej z Kielc. Dokonując badań DNA państwa Maksalon jak również członków Zakonu Maltańskiego, można wykazać dokonaną kradzież mienia naszej rodziny przez wykorzystanie dokumenty po Józefie Tarnowskim z Posados w Państwie Jezuickim na granicy Argentyny i Brazylii. Kościół katolicki wytworzył fałszywe opinie psychiatryczne do ukrycia swoich kradzieży, gdyż w innym przepadku Urząd Miasta Starachowice oraz sędziowie nie mieli by czelności wpisać opinie psychiatryczne dla moich rodziców przy jednoczesnym ich okradaniu i nas. W sprawie IC 178/15 sędzia Wojciech Pruss powołał się na nieznane opinie psychiatryczne odnosząc się do sprawy SO Kielce IIIK 207/07, gdzie po śmierci mojego taty Józefa Bochyńskiego wytworzono fałszywą opinię psychiatryczną dla męża Jerzego Kaźmierczyk przy jednocześnie reaktywacji Rudy Malenieckiej co jest dowodem przestępstwa lekarzy, którzy kryli kradzież pieniędzy zwanych resortowymi. Nieruchomości na ulicy Nowowiejskiej oraz dwóch pozostałych miały służyć do dorobienia nam dożywotniej opieki przez Katowice, gdzie przesłano dokumenty do Urzędu Skarbowego pozorując, że otrzymałam pieniądze. Sędzina Iwona Cierpikowska z SO Kielce zaakceptowała oszustwo Waldemara Maksalon i złożone fałszywe zeznania w sprawie CZ 422/16 co ma powiązanie ze sprawą 422/14 Bolka czyli Lecha Wałęsy co oznacza, że sędzina nie przeanalizowała dokładnie dokumentów w szczególności INs 956/09, gdzie wykorzystano bezprawnie Upoważnienie mojej mamy dla mnie podstawiając inną osobę w Katowicach, a za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono Jerzego Bochyńskiego w Katowicach czyli Kaźmierczak. Brak zapłaty około 50.000,- PLN oznacza nie wywiązanie się z postanowienia sądu w spawie INs 716/10 bezpodstawność prowadzenia postępowania IC 178/15 co jest wyłudzeniem naszej własności i podstawą do unieważnienia postępowania, gdyż stało się kradzieżą nie mającą żadnych podstaw prawnych.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s