Finansowanie Polski przez kamienne kręgi

Starachowice 18.06.2016

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

SR Tarnów
V GC 57/16

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Kamienne Kręgi jako sposób finansowania Polski

Wyszło na jaw , że przestępstwa dokonała pani prezes Sądu w Starachowicach , która próbowała to ukryć przez fałszywe opinie psychiatryczne dorabiane dla mnie i męża a nawet akta kryminalne pozorując, że mąż mnie pobił w drugim przypadku, że dokonał wypadku samochodowego. Dlatego, gdy jestem proszona do instytucji natychmiast są wzywane inne osoby pozorujące niezaistniałe zdarzenia do zamiany rodziny. Prezes Sądu w Starachowicach , aby ukryć pobierane pieniądze przez fałszywych współmałżonków kradzionych z naszych carskich depozytów wysłała pocztą jeden list z dwoma zwrotkami na moje i męża nazwisko dlatego Poczta Polska SA nie wyraziła zgody na wydanie dla mnie listu. Określono, że do jednego listu muszą być podpisane dwie zwrotki przez dwie różne osoby. Dokonałam reklamacji i w odpowiedzi otrzymałam, że list został przesłany z Sądu w Starachowicach i Poczta nie jest winna tego błędu po czym Prezes Sądu wysyłała do mnie list w zmowie z Pocztą Polską SA, gdyż brak było właściwych oznaczeń bez zwrotki i moimi danymi wypisanymi ręcznie, aby wyłudzić ode mnie podpis o odebraniu przesyłki, aby dorobić pod pustą treść listu, że prezes sądu wykazuje błędy poczty przy jednoczesnym nakazaniu odebrania przesyłki u Prezesa Sądu co jest sprzeczne, gdyż nie był doręczony list, który był do mojego odwoławczego pisma od decyzji komornika, który naliczył koszty sześć lat po śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej wpisując spis z inwentarza jako sprawę spadkową co widać było już wcześniej. Właściwa sprawa spadkowa to INs 426/10 . Dokonano przestępstwa i wydania sądownie dokumentu w mojej siostry Beaty Idziak o przekazaniu jej części po rodzicach dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk dokumentu potwierdzonego na policji w Irlandii przez sędziego Huberta Wicik dla Heleny Surma w strawie o jej przyłącze wodne czyli dla obcej osoby wydano dokument o oddaniu nieruchomości na moją rzecz po rodzicach moich i siostry w obecności mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako widowni. Spowodowało to ukrycie , ze siostra Beata Idziak przerobiona została na jedyną córkę naszego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego co było ukryte przez prezesa Sądu pana Wójtowicza, który na moją interwencję o sprostowanie błędów na działce pod garażem na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 obecnie 95 zamienionej w przeszłości na z numeru 29 na życzenie Heleny Surma przez Urząd Miasta wpisał, że nie widzi błędów na działce 29 przy garażu powielając moje dane osobowe przez wpisanie, że na sprawa dotyczy osoby o nazwisku Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w sprawie zapłaty nieuiszczonej 500,- PLN za osobę Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk dokonując kolejnego przestępstwa, które zostało ukryte przez przesłanie danych osobowych na Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk na Katowice. Następnie Jerzego Bochyńskiego z Katowic zamieniono na Jerzy Bocheński i podstawiono jako mojego męża wykreowanej osoby jako Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk wpisując kolejne oszustwo, że z domu byłam Kaźmierczyk jako Bożena Kaźmierczyk-Bocheńska w sprawie SO Kiece IICz 422/16. Takie działanie spowodowało podstawienie córki moich teściom pani Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk jako Marta Cybulska z domu Bochyńska jako opiekuna mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do czego wyłudzono mój podpis przez Prezes Sądu w Starachowicach, aby to ukryć. Kolejnym przestępstwem jest wpisanie Heleny Surma przez Księgi Wieczyste razem ze mną jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i siostra Beata Idziak na garaż po moich rodzicach na Bohaterów Westerplatte 1, co ukryło kłamstwa i oszustwa wpisując jako dłużnicy przez komornika, aby ukryć prowadzone windykacje na naszym carskim mieniu i prowadzeniu windykacji przez Katowice wykorzystując sprawę SR Starachowice prowadzoną przez komornika Gotfryda Nowak. Doszło do kolejnego przestępstwa i znieważono moich rodziców, których podmieniono na nas przesuwając o pokolenie, aby nie zaistniałe sytuacje pozorować na zaistniałe i podmienić nasze dane osobowe do fałszowanych danych osobowych w Katowicach. Z tego powodu mąż i ja byliśmy na miesięcznej obserwacji psychiatrycznej na zlecenie prokuratora i sądu. W moim przypadku podarcia wydruku z mojego doniesienia do Starachowic w Opocznie jako żądanie uzupełnienia doniesienia przez prokuraturę Toruń , gdzie przyjechał prokurator z Torunia i nie zwrócono mi za dojazd, gdyż zamierzano zwrócić jedynie 4 złote za drogę do teściów czego nie przyjęłam, gdyż droga mnie kosztowała 50,- złotych co jest kradzieżą prokuratury i nastąpiło następne przestępstwo przez Toruń w mojej i męża sprawie Ko 883/12 , gdzie wpisano nas jako Jerzy Kaźmierczak i Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby dopasować do Jerzego Bochyńskiego z Katowic, którego prawdziwe nazwisko to Kaźmierczak czego skutkiem było dorobienie akt psychiatrycznych dla mojego męża, odmawiając zwrotu weksla PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50.000.000,- EUR w celu uzasadnienia wyroku sądu w Toruniu, który podmieniał męża dane na Jerzy Kaźmierczak i Dariusza Kaźmierczak i powielił, aby pod drugą tożsamość podstawić po byłego męża Dariusza Pióreckiego urodzonego w Elblągu, którego siostra z Białegostoku to Bożena Romaniuk z domu Piórecka. Z tego powodu moje dane Kościół katolicki w Białymstoku podmienia, aby wyglądało, że chrzest miałam w Białystoku zamiast w Starachowicach. Po sprostowaniu błędu przysłany jest właściwy wyciąg ze ślubu z pomyłką na kopercie przesłany na adres teściów Miedzna Drewniana 244, gdzie Katowice dorobiły mi fałszywe dane osobowe. Prezes Sądu w Starachowicach zamierzała zamknąć mnie i męża w zakładach psychiatrycznych przez fałszywych małżonków , aby ukryć , że skazanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu jest w wyniku przestępczej działalności prezes Sądu w Starachowicach. Z tego powodu próbowano zasugerować w Księgach Wieczystych, że nie wydadzą mi kopii postanowienia Dz. Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11, których nie otrzymałam, gdyż miały skutek niedoręczenia odmawiając wydania na miejscu twierdząc, że ustosunkują się dopiero do mojego podania i będę musiała zapłacić 6 złotych od każdej kartki postanowień Dz.Kw. 4005/11 i Dz. Kw. 4006/11. Powodem jest , że przesłano te postanowienia do Katowic z błędną treścią pozorując, że moja siostra Beata Maria Idziak była jedyną córką naszego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu podstawienia rządu polskiego i prezydentów Lecha Wałęsy i Bronisława Komorowskiego, którymi współpracował Jarosław Kaczyński co zamierzano ukryć, gdyż wszyscy współpracowali z sędziną Barbarą Bochyńską żoną Jerzego Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko to Jerzy Kaźmierczak podstawiony pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk już w 2004 roku w celu ukrycia kradzionych 50.000.00,- EUR za które kupiono Hutę Ostrowiec SA. Odmowa wydania postanowień Sądu Dz. Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 przy jednoczesnym naliczeniu 8.000,- PLN podatku i drugie tyle ukrytego podatku w Katowicach na siostrę przy jednoczesnym wezwaniu, abym odebrała korespondencję niedostarczoną w Sądzie Starachowicach u prezesa Sądu , który zawierał dwie zwrotki na rożne nazwiska do jednego listu jest sprzeczne w sobie i dowodzi, że prezes Sądu ukrywa swoje własne przestępstwa i przestępstwa Sądu w Katowicach, gdyż na mnie uruchomiono ogromne pieniądze jako przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej zamieniając moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Bożena Bochyńska-Każmierczyk orza męża Jerzy Kaźmierczyk ma Jerzy Każmierczyk przez zamianę „ź” na „ż”. Z tego powodu męża Jerzego Kaźmierczyk skazano aby ukryć wyprowadzane mienie i próbowano nas rozwieść co jest przestępstwem kryjąc powielenie naszych firm i przysyłając podwójne przesyłki do jednej sprawy i jednej firmy, aby system wykazał i księgowość , że jesteśmy dwoma rodzinami zamiast jednej podstawiając dla mnie innego męża starostę starachowickiego, dla męża Elżbietę. Z Torunia pozorując rozwód jako sprawa SR Starachowice IC 178/15, aby wpisać opiekunów , którzy dysponują naszymi pieniędzmi okradając nas ze wszystkiego włącznie z godnością moich rodziców i dziadków. Aby przykryć oszustwo prezes Sądu w Starachowicach wydano Helenie Surma dokument , aby ukryć wpisanie PS dla mojej mamy Filomeny Bochyńskiej co widoczne jest w UM , gdzie wpisano, że złożyłam dokument, którego ja nie złożyłam PS 426/10 co było zamienioną sprawą spadkowej INs 426/10 , którą zamieniono na sprawę z inwentarza INs 395/10, gdyż nie mieli prawa wytworzyć drugiej sygnatury o spis z inwentarza , ale wytworzono i wpisano błąd w nazwisku mojej mamy wpisując Jadwiga podobnie jak w sprawie spadkowej INs 67/08 wpisano za Józefa Bochyńskiego panią Bożennę Peryt. Oba dokumenty były sprostowane, ale użyte zostały bez sprostowania przez Waldemara Maksalon , który wykorzystał moje DNA i Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego. Dlatego prezes Sądu Okręgowego w Kielcach przesłał pismo ze sprawy z naszego powództwa IC 2627/10 jako przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej prowadzonej potajemnie przez adwokata z urzędu co wykazał prokurator, gdzie podstawiono służby pod moje dane i wpisano z błędem jako Bożena Bochyńska-Każmierczak i taki błąd robi pan komornik wpisując odwrotnie moje dane na Każmierczyk-Bochyńska i podstawił ZUS w Opocznie takie dane dla mojego męża za Jerzego Kaźmierczyk co jest oszustwem kryjącym prezesa Sądu w Starachowicach i sędzinę Barbarę Bochyńską w Katowicach podstawioną pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co ukryto przez podstawienie pod moje dane prezes sądu w Starachowicach. Dokonano manipulacji udziałami aby podstawić jedną część na Starachowice, jedną na Kielce i jedną na Katowice wpisując w cześć mojej mamy nabytej po sowim ojcu przez darowiznę, a dziadka jako prawo nabyte podstawiając mojego tatę i kreując fałszywe udziały na działce mamy. W działce 768 , gdzie wpisano ½ ja i siostra wpisano jedynie mnie jako udział w 1/8 w 1682 m2 oraz w działce numer 692 o powierzchni 394 m2 wpisano udział 1/24 oraz 1/6 w działce 768 podstawiając sygnaturę taty, a mamy jako udział 4/12 w działce 768 o powierzchni 1686 m2 oraz udział 1/12 w działce 692 o powierzchni 394 m2 co wykazuje oszustwo , gdyż mama miała już nieruchomości po swoim ojcu, nie kupiła ją z tatą co oznacza wyłączność mamy części i nie można wpisać udziału spadku po tacie na mamy nieruchomości. W zestawieniu z wykazem komorniczym jasno widać kolejne oszustwa czyli podstawienie Księgi Wieczystej KI1H/00030177/3 wpisując Rejon Nowowiejskiej o powierzchni 0,39 ha numer 692 jako droga dojazdowa do kilku działek w tym działki 768 . Pojawia się udział 4/6 w działce 768 co ujawnia wykorzystano Upoważnienie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jako darowizny podstawiając służby wywiadu na Katowice dla kościoła satanistycznego podstawiając jako zwrot carskiego mienia jako całość, a udział wpisując przez komornika jako 4/24. Udowadnia to, że sprawa komornika Gotfryda Nowak Km 1346/10 z dnia 2016-04-22 jest podmianą moich danych na Kaźmierczyk z domu i podmiana udziałowców na Katowice i podstawiono darowiznę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk dla Lidii Daleszak i sędziny Magdaleny Jarczyk. Od sprawy komorniczej się odwołałam i do dziś nie otrzymałam pisma , a jedynie pisma z dwoma zwrotkami, gdzie do jednej przesyłki były dwa nazwiska, gdyż dorobiono nam innych małżonków do kradzieży mienia pozorując ich za opiekunów prawnych, którzy dysponują naszym mieniem, co oznacza współpracę z kościołem satanistycznym. Z tego powodu prezes Sądu Starachowice podała się za mnie jako spadkobierca na 4/6 z Upoważnienia mojej mamy, która przekazała dla mnie spadek po mężu czyli prawidłowo ½ i swoją część czyli 1/6 co daje 4/6 i moją część 1/6 co daje 5/6 co ukryto w Katowicach. Obroty są dokonywane przez Sąd na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , który dlatego został skazany i podmieniono dane osobowe, aby ukryć oszustwo sądu. Całość ukryto zapisem Bohaterów Westerplatte 1 jako 1/3 części co wykazuje oszustwo na działce KI1H/00019709/9 i wpisano trzy osoby na budynek garażowo gospodarczy z komórką i garażem co jest oszustwem i dowodem wpisania sąsiadów za spadkobierców.

Wykorzystano czas, gdy wniosłam adres do korespondencji wykazując adres teściów co spowodowało wpisywanie w treść dokumentów tego adresu co nie ma uzasadnienia prawnego. Zrobił to również IPN, aby kryć wydanie dokumentu dla Jerzego Bochyńskiego, który dorabiał fałszywe dane dla mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, gdyż pismo w IPN wykazało dokument, który wcześniej nie istniał co wskazuje, że IPN jest zamieszany i wydał dokumenty dla Barbary Bochyńskiej pozorując mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk za jej córkę i dorabiając opinie psychiatryczne, aby ukryć podmianę linii genealogicznych mojej carskiej rodziny oraz to, że oszukali moich rodziców i nie oddali dokumentów, które ojciec przekazał jak księgi rachunkowe o zwrotu maszyn, które zagrabiła PRL po moim dziadku co posłużyło do reaktywacji Rudy Malenieckiej i obecnie wykorzystano moje dane i męża firmy podmieniając nasze dane do ukrycia skali wielkości zwracanego mienia przez pomyłki pisarskie jako niezgodność PESEL w SR Kielcach IXK131/11.

Dlatego wpisano moją siostrę jako jedynaczkę i podstawiono w miejsce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, która była jedynaczką kryjąc to T-Mobile, który podmienił moja umowę na mamę co spowodowało podstawienie Magdaleny Bochyńskiej jedynaczki na Katarzynę Kaźmierczyk , która zaskarżyła mojego męża w 2006 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim co podłożono do sprawy SO Kielce IIIK 20707 zamienionej na dział spadku w celu ukrycia kradzieży 50.000.000,- EUR za co odpowiedzialni są Barbara i Jerzy Bochyńscy.

Urząd Skarbowy w Starachowicach wykazał , że miałam zapłacić 50.000,- PLN które to roszczenie wpisano na Katowice pozorując należność dla Waldemara Maksalon kryjąc kosztami fałszywego spisu z inwentarza INs 395/10 w 2016 roku jako koszty wykazując nieprawdziwe dane , aby ukryć Bohaterów Westerplatte 1, gdzie podstawiono Jerzego Bochyńskiego z Katowic, kryjąc fałszywą linię genealogiczną wytworzoną dla Szwajcarii jako Józefa Bocheńskiego z matki

Vogel oraz jego siostrą Heleną Surma upozorowaną na Helenę Sapierzankę w Tarnowie wpisując „rz” , natomiast skradzioną literkę „ż” wpisano w moje dane osobowe, aby się zgadzało w kabale. Jednocześnie skierowano akt oskarżenia z SO Toruń IIK 164/11 na męża dane Jerzy Kaźmierczyk adres Bohaterów Westerplatte 1/1 powielając wyrok SO Kielce IIK207/07 na dwie osoby.

Moje dane miały być wykasowane ze Starachowic, gdyż podstawiono córkę teściów a Urząd Skarbowy wykazał moją siostrę , że rozlicza się w Kielcach, gdzie wykazano odwołanie w Kielcach na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , a obecnie wykazano Urząd Skarbowy jako Katowice , twierdząc , że siostra nie dokonała zmian wyjeżdżając za granicę co daje wyraźny obraz , ze kupująca Lidia Daleszak zrobiła się spadkobiercą na działce moich dziadków, która to działka znika na ulicy Nowowiejskiej przy jednoczesnym naliczeniu 8.000,- PLN podatku za sprzedaż działki i drugie 8.000,- PLN na rzecz mojej siostry którą reprezentowałam w dodatku nie zapłacono właściwej kwoty za działkę i zaskarżono mojego męża w przez Czesława Daleszak, który zamiast zapłacić za resztę pożyczył mi pieniędzy na przeżycie , gdyż nie miałam nawet prądu co spowodowało podmianę danych osobowych na Kaźimierczyk, Kazimierczyk i Każmierczyk każda poprawa błędu powiela tożsamość pozorując, ze takie osoby pracowały u Czesława Daleszk , który robił operacje na MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. pozorując, że jest moim mężem Jerzyk Kaźmierczyk podmieniając dane osobowe przez sędziego Wojciecha Pruss jako Kaźmierczak , a nawet wpisano mojego teścia Jana do sprawy w Toruniu ,zamieniając na Jana Kaźmierczak, aby podstawić mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Tarnowskiego, który dał działkę mojej mamie podstawiając mojego teścia zamieniając sady mojej mamy na grunty mojego teścia w Miedznej Drewnianej 244, który dał swojej córce Marcie Cybulskiej dom oraz zięciowi Konradowi Wiatrowskiemu drugą część co ukryło drugą córkę Wiolettę Wiatrowską aby pozorować, że Marta Cybulska jest jedynaczką, aby windykować swoją siostrę Wiolettę Wiatrowską która ma 3% udziałów w SOF-ART Sp. z o.o. w sytuacji, gdyż mój mąż Jerzy Kaźmierczyk ma 97%, gdyż ja sprzedałam firmę SOF-ART Sp. z o.o. jeszcze pod nazwiskiem Bożena Piórecka z domu Bochyńska co podmieniono na Bożena Piórecka z domu Mazurek przez Raiffeisen Bank i ukryto umowę sprzedaży firmy dla obecnego męża wówczas obcej osoby co wynikało z rozmowy z Urszulą Ochyńską z Urzędu Skarbowego, która pytała czy się rozliczyłam byłej firmy co jest w sprzeczności z logiką, a kontekście z próbą windykacji przez Starostę Starachowickiego w 2016 roku dowodzi powielenia firmy i osób w celu powielenia długu do pobrania carskich depozytów, który miła ukryć fałszywe dane w PFRON dokonane w notatce służbowej pani Teresy Grzegorzewskiej, gdzie była pani Olga Golba pozorując , że reprezentowała moje prywatne interesy zamiast spółki , gdyż posiadała pełnomocnictwo szczególne , które zabrała do poprawy co dziś wiadomo,że podmieniono dane osobowe i firmy powielono na trzy. Z tego powodu mąż jest sądzony w PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk za powielone firmy SOF-ART Sp. z o.o. przez Olgę Golba.

Urząd Skarbowy w Starachowicach przy mojej firmie IMPERATOR ROMANOW nie zgłoszonej do urzędu wykazał PIT , który był PIT-em wspólnym z mężem na nas osobiście i nie dotyczył firmy do której nie mam oryginału regon, o który nie wystąpiłam , a firmę zamieniono na spółkę cywilną na Włocławek co oznacza współpracę Urzędu Starachowice i Katowice w kradzieży pieniędzy ze spółek męża SOF-ART Sp. z o.o., MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. , których dawne zarządy zamieniono na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co jest oszustwem.

Umieszczenie mojego męża ze mną w firmie IMPERATOR ROMANOW co skutkowałoby aresztowaniem mojego męża, gdyż ma zakaz działalności na pięć lat . A spółka cywilna jest podmiotem , gdzie występują przy rejestracji dwie osoby co oznacza, że wpisano mojego męża i podstawiono inną osobę , która miała mnie aresztować przez oszustwo prezes Sądu w Starachowicach, która według informacji z sądu chodziła z moimi dokumentami z sądu cywilnego do budynku sądu karnego, który jest obecnie przeniesiony z powodu remontu co połączono przez remont z Urzędem Skarbowym w Starachowicach, który razem z rządem korzysta z naszych pieniędzy nielegalnie. Przestępstwo dokonano na działce 29 mojej babci Anieli Reginy Mazurek, gdzie podstawiono Helenę Surma przez Urząd Miasta Starachowice podmieniając moją rodzinę przez wytwarzane fałszywe sygnatury jako INs 819/14, INs 820/14, INs 1009/14 oraz IC 178/15 pozorując podział majątku przy rozwodzie co jest przekroczenie Konstytucji RP i podstawiono pod sprawę IC 2627/10 SO Kielce , którą próbowano ukryć przez przesłanie ze Starachowic do Kielc naszego wniosku przeciwko Waldemarowi Maksalon zamieniając spółkę MARMOROC-POLSKA SP. z o.o. na osobę fizyczną Jerzy Każimierczyk Marmoroc-Polska Sp. z o.o. powielając na kilka tożsamości jak również powielono moje dane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. czyli zamierzano ukryć prowadzenie działalności gospodarczej przez Urząd Skarbowy na IMPERATOR ROMANOW, przez osoby podstawione za naszych małżonków, kryjąc to byłymi małżonkami czyli Dariuszem Pióreckim i Katarzyną Kaźmierczyk , których sprawy rozwodowe zostały podmienione przez Sąd i Kościół katolicki, gdyż do podmiany użyto imienia Albert Piórecki czyli imię z bierzmowania Dariusza Pióreckiego podstawiając pracownika SOF-ART Sp. z o.o. pana Alberta Szabo podmienionego na Saybo pozorując rodzinę z hrabią Moniuszko wykorzystując błąd sądu do podstawienia mojej mamy Jadwigi Bochyńskiej pod Jadwigę Moniuszko zamienionej na Jadwigę Oppensdorf czyli oszustwo do Pałacu w Bałtowie.

Z tego powodu SO Kielce w sprawie IICz 422/16 zamieniają mnie Bożenę Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pozorując brak naszego mienia pozorując dożywotnią opiekę wstawiając artystów za siostrę męża Wiolettę Wiatrowską , która prokurator Janusz Bielecki również zrobił przestępca mimo braku możliwości prawnych fałszując dokumenty dla prezesa Sądu w Starachowicach. Z tego powodu wpisano niezgodność PESEL, gdyż Wioletta Wiatrowska jest bezprawnie windykowana, gdyż wygrałam sprawę a spółka ma osobowość prawną i podstawiane są fałszywe windykacje na dział spadku na udziałach Wioletty Wiatrowskiej w SOF-ART Sp. z o.o. Znika moja sprawa w SO Kielce IX Ka 280/12 i podstawiono sprawę karną mojego męża SO Kielce 207/07 na Mniów, że maż dokonał takiej pomyłki w wniosku o wydanie dokumentu do Torunia, gdyż powielono firmy męża i dorobiono opinie psychiatryczne, aby uniemożliwić poprawę błędów. Psychiatrzy wpisali fałszywe informacje o próbie samobójczej, której nie było oraz , że ma inną żonę Elżbietę z Torunia dla której produkuje dokumenty Sąd w Kielcach i znieważono mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego wpisując, że nie był arystokratą , aby ukryć Oświadczenie Woli mojego taty i podmianę linii genealogicznych pod Jerzego Bochyńskiego jako Jerzy Kaźmierczak co powoduje przejście na kanclerze Niemiec , której babcia była służącą w dworze moje babci księżnej Marii Lubomirskiej, którą spalono w Kruszynie , a Niemcy zabrali dzieci, aby je wykorzystać do kradzieży Polskiej ziemi zamieniając ustrój na demokratyczny w Polsce , który miał na celu zamianę służących na carską rodzinę i sekretarki na księżniczki. Pismo Święte wyraźnie mówi, że źle się dzieje w kraju w którym książę idzie piechotą a służba jedzie na koniu. Dlatego zamierzano rozebrać moje wnuki i posadzić nago na koniach. Dalszą planem było umieszczenie na herbie mojej rodziny Białego Orła z Maryją na piersi wstawić nagą kobietę czyli moją wnuczkę , aby znieważyć rodzinę z Judy w linii Maryi i pozorować, że Jezus miał żonę co jest oszustwem. Obecnie miejski ośrodek pomocy społecznej w sposób przypominający zachowanie gestapo dobijał się do domu co jest dowodem uczestnictwa Bronisława Komorowskiego, który wcześniej przysłał MOPS z dokumentem do którego napisał Bronisław Komorowski określając mnie jako matkę samotnie wychowującą dziecko i podmieniając na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk za którą wstawiono Elżbietę Włodarczyk pannę ze Skarżyska Kamiennej , której synem jest Sebastian Turowski podmieniony na Sebastiana Dymitra Limanówkę w celu zamiany na Dymitra Romanowa z Lublina do podstawienia Dymitra Miedwiediewa na Pałac w Bałtowie , gdzie miała się dokonać tragedia, gdzie moje dzieci i wnuki miały być oblane kwasem, gdyż fabrykowana historia miała zaistnieć co oznacza, że reszta rodziny byłaby spalona. Z tego powodu podstawiono w Bałtowie fałszywych spadkobierców w tym Elżbietę i Teresę , wstawiając byki jako religię rzymską w celu zamiany chrześcijaństwa na pogaństwo. Sąd Okręgowy w Kielcach odesłał mi dokumenty pocztą EPO jako elektroniczne potwierdzenie odbioru IC 2966/15 z dnia 18.02.2016 roku przeciwko Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta Starachowice, ZUS , przeciwko komornikowi Zygfryd Nowak, gdzie pomyliłam imię z Gotfryd oraz przeciwko Waldemarowi Maksalon i prokurator Beacie Wójcik, którego prowadzenia nie podjęłam, a dokumenty zostały odesłane stosując wielokrotnie pomyłki takie jak Urządowi Miastie i inne. Sąd wpisał właściwe dane komornika co oznacza, że miał wiedzę, a In Post służył do elektronicznej podmiany tożsamości oraz wytworzy stania przesyłek rejestrowanych, aby dopisać opinie psychiatryczne do podmiany tożsamości obywateli. Takie działanie spowodowało wpisanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzy Kazimierczyk co spowodowało zaistnienie w systemie błędnych danych i ich powielanie w celu kradzieży pieniędzy przez rząd i kościół, którzy zamienili się na spadkobierców po moich dziadkach i rodzicach niszcząc ich godność i podważając ich decyzję o przekazaniu dziedzictwa rodowego dla mnie i męża , którego znieważono w Sądzie w Toruniu podobnie jak i moich rodziców.

Działanie takie wykazuje wyraźnie , że osoby zmarłe w państwie Polskim mogą być znieważane , podmieniane, a ich dzieci podmieniane mają rodziny w celu kradzieży mienia, gdzie człowiek jest traktowany jak przedmiot w celu uzyskania pieniędzy dla rządu i Kościoła stosując kabałę , niszczących ogrodzenie, aby wykazać, że nie ma właściciela, a wówczas granica jest usuwana co jest widoczne w piłowaniu przęsła stalowego, aby pozorować, że wichura obaliła słupek metalowy. Są to metody Kościoła katolickiego, który obecnie dalej brnie przez akceptację oszustw co oznacza wyrażenie zgody na działania innych dla korzyści finansowych niszcząc polskie rodziny przez powielenie małżeństw dążąc do zmuszenia ich do emigracji lub zamknięcia w zakładach psychiatrycznych w celu wprowadzenia faszyzmu.

Prezes Sądu podała się za spadkobiercę carskiego mienia co spowodowało , że prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia. Podmiana Pałacu Namiestnikowskiego na Pałac Radziwiłłów jest dowodem podmiany Mazurków za siostry mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek , którą zamieniono na Bocheńską z domu, a mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego zamieniono na Ludwig Bochyński i takie takie dane przez fałszywy protokół Sądu w Starachowicach wprowadzono do Sądu w Katowicach. Skarb Państwa stał się bezprawnie właścicielem naszego mienia dorabiając dożywotnią opiekę na podmienione dane osobowe co próbował przyspieszyć przez wywiezienie nas i morderstwo naszych rodzin nawołując do dokończenia rewolucji przez Jarosława Kaczyńskiego jako „wyrżnąć watahę”, gdyż przypisał sobie herb mojego dziadka Brunona Bochyńskiego do czego nie ma prawa jak i inni członkowie PiS i Zakonu Maltańskiego.

W Australii u osób , których była gościem opowiedziano mi historię, gdy pan Jacek Aksan postanowił wejść do kościoła stojącego z lewej strony drogi, gdzie miał znak kozła co można odnieść do podstawienia herbu Lubomirskich półkozic pod Andrzeja Pachowskiego podstawionego pod kościół satanistyczny. Pana Jacek Aksan, gdy wszedł do kościoła i otworzył drzwi opowiadał, że zastał niewiarygodne zjawisko tak jakby przeszła trąba powietrzna w środku z tym, że rozrzuciła wszystko co się znajdowała łącznie z ławkami w koło. Przy wyjściu spotkał go człowiek , który nie miał języka. Pan Jacek Aksan został podstawiony pod Kościół zielonoświątkowy a drugie jego maleństwo było zawarte z Czeszką co połączono z jego dziadkiem , który został zamordowany na Firleju w celu podmiany na mojego dziadka , Brunona Bochyńskiego, który oficjalnie zginął na Firleju, a faktycznie przeżył i był księdzem w Szwajcarii co należy obecnie ujawnić w celu zablokowania kościoła satanistycznego.

Kręgi wytworzono jako religia na Balii i połączono z religią Saibaby w Łodzi co podstawiono na Pałac w Chlewiskach, gdzie wir skręcił w krąg drzewa , gdzie stworzono kamienne kręgi co połączono z Rondem Kaczyńskiego w Starachowicach oraz symbolem jako kotylion jako rondo , aby nawiązać do koła łącząc z Sądem Apelacyjnym, Przy Rondzie w Krakowie co połączono z wieżowcem w Warszawie Rondo co sfinansowano za pieniądze uzyskane z windykacji męża Jerzego Kaźmierczyk.

Moje dane podstawiono na Australię i podmieniono na Lipie Henryk Szyb jako Lipie Henryk Szyp stosując następne pomyłki w akcie notarialnym pana notariusz Zalewskiego. Kręgi zastosowano w finansowych programach, aby odnieść się do religii na Bali i połączyć w kwiaty zwane Zwolskie opierając się na zamordowanych mężu i synu Kazimiery Zwolińskiej co próbowano powtórzyć przez podmianę Teresy Kazimiery Szmytka na Kazimierę Zwolińską, aby cofnąć historię na podmienione dane dla kościoła satanistycznego. W tym celu kluczem było upozorowanie , że Australia jest głównym miejscem wprowadzenia Antychrysta. Spowodowane to było wprowadzeniem cyfryzacji najbardziej rozbudowanej w Australii z powodu odległości co powoduje ,że moje dane osobowe zostały wprowadzone do tego systemu przez wprowadzenie badania po upadku , gdzie dokonano badania mózgu co wykazało, że jestem całkowicie zdrowa.

Wykorzystano akta o badaniu mózgu i podmieniono na badanie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, która uderzyła się w Szpitalu w Końskich o łóżko szpitalne po czym dorobiono w Kielcach raka , w Starachowicach mama zmarła już na zapalenie płuc wykazując chorobę główną raka , którego nie miała. Celem było wmieszanie mojej rodziny w kościół satanistyczny. Wykorzystano fakt, że ludzie bezbożni stworzyli mechanizm finansowy na bazie naszych depozytów carskich jako programy pod realizację wprowadzenia jednej religii poprzedzonej programami finansowymi dla Kościołów, aby zwieść jeśli to możliwe i wierzących przez wmieszanie ich w system satanistyczny, który miał doprowadzić do zakazania chrześcijaństwa i wymordowania ich, aby światem zawładnął szatan. Wykorzystano do tego brak wiedzy wielu Kościołów i nauczanie Kościoła zielonoświątkowego, który nawraca wszystkich ludzi nie wnikając, że są dzieci Boże i diabelskie co nie może być połączone w kręgi chrześcijan, a co zrobiono. Brak rozeznania i poznania w Kościołach powoduje ich upadek, a ludzie giną z braku poznania. Tu , gdzie wchodzą sprawy Państwa potrzebna jest wiedza, gdyż król który nie ma wiedzy doprowadza kraj do upadku. Wykorzystano fakt, że byłam w strukturach Kościoła zielonoświątkowego ewangelizowałam różne osoby co spowodowało, że Kościół podstawił inną osobę w moje miejsce do finansowych programów, czego konsekwencją było zawłaszczenie mienia naszej rodziny , gdzie znajdował się Kościół katolicki w Grzymałkowie dla satanistów, gdzie również była trąba powietrzna taka jak w Australii. Uzależniono Kościół katolicki w taki sposób od kościoła satanistycznego. Sąd Okręgowy w Kielcach w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 powielił firmę męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na trzy wstawiając jedną firmę do kościoła satanistycznego co doprowadziło do sfabrykowania dokumentów męża pozorując pomyłkę męża jako gmina Mniów aby odnieść się do Kościoła w Grzymałkowie pod wezwaniem Św. Michała , gdzie dokonują się obrządki okultystyczne, aby zamienić związek Św. Grzymisławy z Leszkiem Białym jako początku rodu Bochyńskich w Sandomierzu i zamienić Piastów jako testament Piastów w Chateo Gütsch oraz przedmurze chrześcijaństwa jako Kamieniec Podolski na satanizm, który miał decydować o losach Kościoła chrześcijańskiego. Spowodowało to skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk na fałszywe dane osobowe i podstawienie członków kościoła satanistycznego do Kościoła katolickiego wpisując kabałę i podając się za Żydów którymi nie są , a jest to synagoga szatana, której oddano nasze ziemie w Grzymałkowie podstawiając również Dębickich, którzy nie mogą odebrać pieniędzy ponieważ są wprowadzeni przez satanistów w przez błędy z Zeszytach Towarzystwa Przyjaciół Starachowic. Podstawiono w taki sposób poprzez zastosowanie kręgów wszystkie Kościoły w tym k satanistyczne do programów finansowych łącząc gubernatorów, sędziów, policjantów i morderców w jedno. Przykładem jest jest Arnold seryjny morderca ulicy Sienkiewicza w Katowicach , który mordował kobiety jako oczyszczanie ze złych kobiet świata , które się nieporządnie prowadziły i mieszkał z pomordowanymi na ulicy na której mieszkała również Wanda Idziak z Katowic teściowa Beaty Marii Idziak , który był symbolem zamiaru mordowania naszej rodziny otaczając ją kościołem satanistycznym. Podstawiono pod Arnolda z Katowic Arnolda Szwarcenegera, który bezprawnie posiada nasz sygnet skradziony po zamachu na cara Mikołaja II Romanowa sprzedany przez Marię Gudewicz , której ojciec nie oddał sygnetu po zamachu, której córkę Elżbietę Doda również podstawiono pod moje dane osobowe. Arnolda Szwarceneger powielono na trzy postacie wykorzystując fakt, że był policjantem, podstawiając pod Pałac w Bałtowie jako spadkobiercę , gdy był w pałacu posterunek MO w PRL. Dlatego skradziono lwy, aby odnieść się do lwów na Chateo Gütsch i podstawić Lwa, który został ugodzony śmiertelnie jako symbol wyryty w skałach w Lucernie. Trzecią postacią Arnolda jest stanowisko jako gubernator Kalifornii. Zamierzano traktować rodzinę jako zbędne ekologiczne śmieci eliminowane przez program ECO rozpoczynając od Pałacu w Bałtowie, , gdzie wstawiono Jadwigę herbu czarny kur z Oppensdorffów fikcyjna osobę podstawiona pod dane mojej mamy Filomeny Bochyńskiej jako Jadwigę Bochyńską za która komornik podstawił Jadwigę Kaczyńską oraz Jadwigę Moniuszko. Z tego powodu nasze dzieci miały być oblane kwasem, i rodzina spalona jako kult dla szatana przez cztery czarne konie jako cztery linie genealogiczne podstawiając na Lipie Henryk Szyb jako zamiana kaczki na króliczki odnosząc się do bajki wstawiając sędziego Kucharskiego jako kucharza za którego wstawiono W. Putin, który miał ugotować Kaczyńskiego w celu zamiany na króliczki czyli Playboy na Lipie Henryk Szyb wstawiając czarnego konia przez lotnisko Denver w celu wprowadzenia religie satanistycznej, która miała zastąpić prastary ród chrześcijański Piastów , który przeżył jako Romanow. Można zauważyć, że koła są elementem kwiatków Zwolskich w Białaczowie, które otoczyły cały świat poprzez oddanie terenów naszej rodziny, gdzie stoją kościoły dla satanistów czego przykładem jest Kościół w Grzymałkowie i Rudzie Malenieckiej oraz parafia Wszystkich Świętych, gdzie spalił się pierwotny Kościół, który był częścią Zakładów Starachowickich mojego dziadka co połączono z upiłowaniem metalowego słupka i naruszeniem dachu, aby upozorować trąbę powietrzną na nieruchomości Nad Kamienną 25 w Starachowicach i połączyć zniszczony dach w Kościele w Grzymałkowie.

Dlatego męża Jerzego Kaźmierczyk w SO Toruń skazano na fałszywe dane osobowe, aby podstawić synagogę szatana przez Toruń i Gdańsk, która miała doprowadzić do likwidacji mojej rodziny przez Toruń poprzez związki małżeńskie satanistów planowane z moimi dziećmi i wnukami zamieniając Polaków i chrześcijan na zwierzęta sami tworząc satanistów ludźmi jako Żydów stosujących kabałę i dwuwierie w kościołach co jest odniesieniem do Zeszytów Kwiatki Zwolskie w Białaczowie księdza Hieronima Serżysko zamienionego na Hieronima Mycielskiego , przechodząc na Pałac w Białaczowie.

Z tego powodu dokonano przejścia na firmy męża powielając je i podstawiając rząd polski oraz sędziów, prokuratorów jako spadkobierców na naszym mieniu. Wpisano pracownika Urzędu Skarbowego Starachowice Urszulę Ochyńską pod Urszulę Idziak córkę siostry Beaty Idziak, aby upozorować ją na księżną Urszulę Lubomirską jako księżną Cieszyńską co połączono z Martą Piórecką obecnie Martą Bochyńska panną, której nazwisko Piórecka wykorzystano do kościoła satanistycznego i podstawiono na Chateo Gütsch w Szwajcarii na zamek w Lucernie, gdzie kościół katolicki ma kaplice razem z buddyjską i inne pod jedną religię, w celu finansowania Kościoła katolickiego przez kościół satanistyczny kradnąc Boże dziedzictwo nam przekazane od mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, a bezprawnie wykorzystywane dla kościoła satanistycznego

Połączono ewangelizację Kościoła zielonoświątkowego z ewangelizacją Kościoła katolickiego, gdzie były rekolekcje w Kamesznicy Złatnej, gdzie ksiądz był z Zakopanego i wprowadził wesela bezalkoholowe co połączono z wydanym przez rząd polski zakazem spożycia alkoholu podczas wizyty papieża Franciszka na ŚDM, które zakwestionował sam papież. Powodem jest podstawienie papieża na dom w Kamesznicy Górnej, gdzie mieszkała babcia Piotra Idziak przesiedlona co potraktowano jako imigrantów i połączono z Lwowem skąd przesiedlono Polaków do Wrocławia.

Piotr Idziak jadąc Milówki miał w 2005 roku miał wypadek z dziećmi , jadąc po wieniec na pogrzeb swojego ojca Jerzego Idziak, którego podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i Jerzego Bochyńskiego traktując ich jako jedną osobę, podczas gdy w 2005 roku byłam z mężem Jerzym Kaźmierczyk w Szwajcarii.

Upozorowano moja córkę Martę Piórecką na Martę Kaźmierczyk czyli Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk jako spadkobiercy na naszym mieniu podstawiając satanistów na Grzymałków. Z tego powodu papież Franciszek mieszka w domu Marty i odmówił przyjęcia pieniędzy z numerem 666, gdyż wiedział, że są one z kradzieży naszego mienia, którym zarządzają sataniści przez polski rząd co określił Antonii Macierewicz , że USA jako suweren w pakcie NATO robi porządek co oznacza, ze wszystkie kraje według polskiego ministra obrony są krajami lennymi w odniesieniu ćwiczeń Anakonda 2016, który przedstawia wizerunek węża walczącego z Polską Tarczą Herbową czyli czterema rzędami kamieni szlachetnych imion moich przodków , których uląkł się Niszczyciel czyli wąż zwany również smokiem, który w terminologii biblijnej nazwany jest diabeł i szatan.

Prezydent Polski Andrzej Duda miał być wykorzystany do przywitania papieża Franciszka na Wawelu co miało się skończyć likwidacją papieża Franciszka w celu wprowadzenia Lidera Światowego wykreowanego przez satanistów. Doprowadzono do śmierci człowieka Grzegorza Surdy, aby odnieść się do Pisma Świętego Tymoteusz 2,16 i podstawić Tymoteusza Surdy w celu podmiany jego matki Renaty Surdy na Renatę Aksan łącząc z firmą Aksan&Surdy zajmującą

się sprzedażą mleka koziego co połączono z kozą zamienioną herb książąt Lubomirskich czyli Półkozic zamieniony na osła co wykorzystano do przejęcia przez Kościół katolicki rynku w Rzeszowie i podstawiono Jerzego Pióreckiego pod Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Bocheński Jerzy Brunon podstawiony pod Brunona Bochyńskiego w Szwajcarii i sprzedano Pałac w Niezdowie przez zakon w Sandomierzu nie mający prawa do takich czynności prawnych na naszym mieniu.

Stosując zasadę PPP jako pycha życia, próżność, pożądliwość zamierzano zastąpić znak na starych ikonach Oko Opatrzności, które jest widoczne w Kościele w Grzymałkowie, aby zawłaszczyć znak chrześcijański dla satanistów.

Z tego powodu Marta Cybulska została zastąpiona przez Martę Kaczyńską na Grzymałków i Rudę Maleniecką, gdzie podstawiono w Kaplicy Tadeusza Bocheńskiego tablicę zarządcy w majątku, który był mordercą i podstawiono Frelichów z Warszawy rodzinę mordercy, którzy zamierzali zawłaszczyć Kościół pod obrządki satanistyczne. Opisane działania połączono z jedyną w czasach PRL reaktywacją Rudy Malenieckiej co doprowadziło do próby eksmisji przez SR Starachowice sygnatura IC 178/15 z domku na ulicy Nad Kamienna 25 działka 29, w celu ukrycia pobrania miecza paradnego z Wawelu przez satanistów, gdyż podstawione osoby muszą wykonywać ich polecenia ( Tymoteusz 2,16) podstawiając Jerzego i Barbarę Bochyńskich, którzy znieważyli moją i męża rodzinę w celu ukrycia kradzieży dokonanych przez kościół satanistyczny.

Kościół satanistyczny chciał zamienić zapis Pisma Świętego mówiący o Jezusie Chrystusie, który rozbroił moce i zwierzchności i wystawił je na pokaz, aby ośmieszyć Kościół chrześcijański wystawiając go na ośmieszenie, gdyż pożyczyli swoje dane osobowe i chcieli pożyczyć oleju od pięciu panien mądrych, gdyż zabrakło im prawdy czyli Ducha Świętego, który wprowadza we wszelką prawdę. Synagoga szatana kieruje się złym duchem, który im wskazuje ich drogi czym manipulują Kościoły. Synagoga szatana udowodniła swoim działaniem, że Kościoły chrześcijańskie w większości nie kierowane są Duchem Świętym i wiele osób jest w niewoli wykonując to co zły duch każe im robić co jest zawarte w Drugim Liście do Tymoteusza 2,26. Fałszywy krąg spadkobierców carskiej rodziny wpisany na satanistyczny kościół nie przyjdzie po pieniądze, gdyż byliby zabici do kolejnych działów spadku. Na Kościół ten SO Kielce wpisał sprawę IIIK 207/07 łącząc gminę Mniów z Miedzną Drewnianą 244 i przekazał dokumenty do SO Toruń IIK 164/11 powieloną na IIK 197/10 i Sąd Apelacyjny IIAKa3/16 co połączono z Tarnowem jako SR Tarnów V GC 57/16. W potwierdzeniu opłaty od wydania postanowień Sądu Rejonowego w Starachowicach ze spraw spadkowych po tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim i mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej jest zapis, ze może być użyty jedynie w Sądzie Apelacji Krakowskiej co oznacza, że w sprawie męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu i Gdańsku wykorzystano dokumenty moich rodziców przez Barbarę i Jerzego Bochyńskich udających spadkobierców na mieniu moich rodziców zawłaszczając nieruchomości i spółki męża Jerzego Kaźmierczyk i kryjąc się za fałszywymi opiniami psychiatrycznymi dla mojego męża wpisując inną żonę Elżbietę z Torunia. Niewiara jest grzechem takim samym jak czary, bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Bóg oparty jest na prawdzie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s